Catre: Domnul Ministru Lucian B0DE, ministrul transporturilor, infrastructurii si comunicatii]or

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Catre: Domnul Ministru Lucian B0DE, ministrul transporturilor, infrastructurii si comunicatii]or"

Transcriere

1 r,'ob.ţp.,\m,/` N^TIor`-^T..,\ Ţ.TI,\D`.IINŢSTR,\RF,.1` n`.r.ras'l'rul"l.l.rii Rl]'L.Imb S..A. 13{Lul ljhicll GolescLi 38, 5ector 1, UuctLrţ#ti: RL]miiriii, O Iut;73 '1.el.: { i.1 t)2l) li'.t`: ( i 4 021) Em ail : ailclmt.i'o CIT : J40,'552,' ; Capita] social l.ei 0perator de.late cu cai.actei. per oiial ni Catre: Domnul Ministru Lucian B0DE, ministrul transporturilor, infrastructurii si comunicatii]or compami l Naţic..ilii JL.`.,... Catre: Adunarea Generala a Actionarilor a C.N.A.I.R. S.A. In atentia: d-nei Georgeta Magdalena BRATU, Presedinte a lnfrastructurii Rutiere -S.A. 2 0 FEB Catre: Consiliul de Administratie al C.N.A.I.R. S.A. In atentia: d-lui Septimiu BUZASU, Presedinte Spre stiinta: membrii Consiliului de Administratie Subiect: Scrisoare deschisa privind situatia creata privitor la reorganizarea C.N.A.I.R. S.A. Domnule Ministru, Doamna Presedinte a Adunarii Generale a Actionarilor, Domnule Presedinte al Consiliului de Administratie, Cu deferenta necesara, va aducem la cunostinta urmatoarele aspecte concrete, 1egate de situatia din cadrul C.N.A.I.R. S.A. anterioara si subsecventa reorganizarii din luna octombrie 2019: 1. Reorganizarea din luna octombrie 2019 este, din punct de vedere juridic si administrativ, consecinta propunerii Consiliului de Administratie al C.N.A.I.R. S.A. si, respectiv, aprobarii acesteia de catre Adunarea Generala a Asociatilor al acesteia, confom competentelor statutare. 2. In cadrul procesului de reorganizare, se constata diferente semnificative intre foma precedenta a structurii organizatorice, valabila fomal pana la data de , si cea actuala, valabila formal din data de Prin reorganizare s-a produs desfiinţarea direcţiilor generale şi implicit a funcţiilor de director general adjunct, asumat de faptul că, acest nivel ierarhic este unul artificial creat, care în mod real îngreunează actul managerial şi decizional prin Pagina 1 din 14

2 interpunerea unui nivel ierarhic între nivelul de avizare şi cel de aprobare a documentelor întocmite la nivelul C.N.A.I.R. -S.A. Central; diminuarea numărului de direcţii şi implicit de directori de la 16 ]a 9 (scadere cu 44%), prin omogenizarea atribuţiilor similare, complementare sau conexe; diminuarea numărului de directori adjuncţi de la s la 3 (scădere cu 62,5%), prin descentralizarea nivelului de decizie primară şi eliminarea nivelurilor intermediare de decizie, care ingreunează în prezent modul de formalizare a documentelor, fiind menţinute numai acele poziţii care prin natura atribuţiilor şi volumul de activitate impune existenţa unui suport intermediar pentru directorul coordonator ; diminuarea numărului de structuri de prim nivel (servicii, birouri, compartimente) de la 82 la 70, respectiv a numărului de posturi de conducere de acest tip, prin cornasarea unor structuri îm functie de atribuţii şi obiective; diminuarea numărului de fimcţii de sef de departament/şef UIP de la 27 la 20 (scadere cu 26 %), prin dimensionarea corespunzatoare a nivelului ierarhic al acestor structuri şi prin stmcturarea acestora în fimcţie de criterii majore ale domeniului de activitate; diminuai.ea componentelor de secretariat de la 16 Ia 10, prin menţinerea exlusiv la nivel de direcţie a posturilor aferente acestora ; reducerea numărului de posturi din organigrama aprobată cu 67 de posturi vacante, de la 784 posturi la 717 posturi şi redistribuirea acestora catre D.R.D.P. Focşani în vederea operaţionalizării acestei subunităţi; diminuarea cheltuielilor de natură salarială la nivel central cu peste 10 mil. lei anual, intre altele ^m conditiile reducerii numămlui total de posturi prevăzute cu indemnizatie de conducere de la 143 la 108. NEAJUNSURILE ORGANIGRAMEI ANTERIOARE LUNII OCTOMBRIE RGANIGRAMA PRECEDENTA a condus la o serie de probleme reale in ftmctionare, generalizate, unele regasite si in alte companii publice, iar altele endemice, specifice C.N.A.I.R S.A, la birocratizare extrema, la blocarea majoritatii proiectelor, la neinitierea altor proiecte, la pierderea oportunitatilor de finantare din FEN sau din alte surse nerambursabile sau de cofinantari, la agravarea gradului de expunere juridica in litigii si la diminuarea majoritatii indicatorilor macro-economici ai Companiei, la limita supravietuirii fomale. Aceste aspecte sunt consemnate in toate rapoariele Curtii de Conturi. a]e Corpului de Conti.ol al Primului Ministru sau ale auditului intern din ultimii cel putin ޱpi, pe care conducerea anterioara le-a ignorat sistematic, niciun raport de control sau de audit nefiind finalizat in ultimii ani decat prin neluarea masurilor si Drin Drescrierea actiunilor de recuderare a i)reiudiciilor. In plus, tot in formatu] organigramei anterioare, nu slau mai hitiat proiecte din a doua jumatate a anului 2018, iar proiectele aflate in desfasurare sunt rodul activitatii din anii 2017 si prima jumatate a anului 2018; Nu s-au mai accesat finantari nerambursabile, deci nu s-a aplicat a proiecte noi in intervalul mentionat la activitatea tehnica. Pagina 2 din 14

3 Nu a fost dezvoltata capacitatea de absorbtie a fondurilor, in conditiile unui grad inca redus (sub 35%) de ăbsorbtie din bugetul alocat de U.E. pentru infi.astructura in exercitiul bugetar multianual curent ( ). Din perspectiva juridica si economica situatia anterioara reorganizarii era comp]et nesatisfacatoare, dupa cum urmeaza: Privitor la activitatea juridjca 3. Numarul de litigii actuale este covarsitor, cca litigii de tip contencios (in afara de cca de litigii din zona S.I.E.G.M.C.R., cu PVCC pentru neplata rovinietei/peajului), cca. 80 de dosare natura arbitrala, avand o balanta negativa (cumulata) de peste 1,5 miliarde de euro (peste 7 miliarde lei), din care cca. 4 miliarde lei in litigii prearbitrale (cca. 1,8 miliarde lei) si arbitrale (cca. 2,2 miliarde lei), iar restul in litigii de drept comun, inclusiv dosarul privind derularea Contractului de proiectare si executie a autostrazii Brasov-Cluj-Bors" [cbstrrzt/ BecĂ/c/ -in valoare de cca. 525 mil.euro]. Va]oarea litiriilor, care au fost agregate nominal in premiera la nivelul C.N.A.I.R S.A., denaseste valoarea bugetului anual al Comnaniei, fapt care constituie un risc major de functionare, cu impact semnificativ in activitatea curenta sau in posibilitatea de a atrage fonduri de alta natura decat cele FEN, intrucat credibilitatea si situatia juridica este precara in cel mai sever grad, la limita starii de insolvabilitate, si tinde sa se concretizeze intro stare de blocaj economic si, subsecvent, de incapacitate de plata, daca nu slint asumate si mentinute masurile ferme de reorganizare, adica reforma organizatorica inceputa in luna octombrie 2019 si care trebuie sa continue cu etapele proiectate pentru imbunatatirea indicatorilor macro-economici si administrativi ai C.N.A.I.R. S.A. in urmatoarea perioada; 4. Nu se asigura reprezentare in majoritatea litigiilor, cel putin in cele cu impact bugetar semnificativ si nici in cele privind litigiile de munca, pe motive de natura deontologica sau subiective, artificiale, neft]ndamentate legal. 5. Nu s-a identificat modalitatea legala prin care salariatii cu fimctii de conducere din cadrul Companiei, care au fost de-a lungul vremii revocati din fiinctii, sa nu revina prin intermediul hotararilor judecatoresti, nici macar in cazuri clare in care au produs numeroase deservicii sau chiar au demonstrat ineficienta in actu] manageria] si chiar nelegalitati, producand prejudicii de imagine si nu numai - imprejurari in care Compania a pierdut in zeci sau sute de litigii in u]timii ani mi]ioane de euro cu titlu de despagubiri asociate litigiilor de munca, fara ca vreo persoana sa raspunda vreodata; 6. Nu exista o strategie de abordare a litigiilor, de evaluare si o proiectie pe termen scurt, mediu si lung pentru gestionarea si preventia litigiilor. 7. Nu exista un control intem managerial pe niciun palier de activitate in structurile cu activitate juridica, fiecare salariat putand sa prejudicieze Compania prin actiunea ori inactiunea sa si de coniventa cu superiorii sau prin neimplicarea lor in functia de control si autoevaluare. Privitor la activitatea economica si patrimoniala 8. Cel mai elocvent reper âl starii economice a C.N.A.I.R S.A. este ultimul Raport al Curtii de Conturi a Romaniei din data de , privind tema Con#o/zt/ ac*?î/.7?z`sz7.cz7.7.z. co73frt7c/e/or, in care se retine explicit ca fosta conducere (la nivel economic, de intretinere, juridic, achizitii) a ignorat legea, a permis cauzarea unor prejudicii directe Companiei si au gestionat ineficient patrimoniul, nu au luat masuri pentm recuperarea creantelor, au inventariat eronat elementele patrimoniale, au nesocotot dispozitiile organelor de control nu au luat masuri de prevenire si eficientizare a cheltuirii veniturilor in regim public s.a., cifi-ele globale fiind elocvente: a. prejudiciu intr-un singur contract de cca. 27 mil.lei; Pagina 3 din 14

4 b. cresterea costului indirect al lucrarilor intr-un singur proiect cu cca. 35 mi]. ]ei, din totalul de cheltuieli asociate unui litigiu de cca. 90 mil. lei, sume care puteau fi preintampinate prin masuri manageriale, neluate de conducerea anterioara (curtea stabilind ca nerespectarea clauzelor contractuale si plata de despagubiri are caracter continuu in activitatea Companiei, fara sa fie identificate masuri de corectie, preventie sau cel putin reparatorii); c. 213 mil. lei costuri cu arbitrajele numai in anul 2018, fara ca sumele sa se reflecte in investitiile aferente, intrucat constituie dobanzi, costuri de stationare, profit nerealizat sau altele asemenea; d. Existenta unui numar ridicat de litigii cu marea majoritate a antreprenorilor si in privinta majoritatii proiectelor (peste 90%, in estimarea de la nivel intern), cauzele principale fiind deja istorice si cronice: exproprieri intarziate si desincronizate de lucrari, posesia intarziata si deficitara a santierului, lipsa autorizatiilor si nealocarea justa a riscurilor contractuale, din lipsa de implicare si deficienta grava la nivelul principalelor structuri care gestioneaza proiectele -tehnic, economici si juridic); e. Veniturile au tendinta de scadere in perioada , controlata; f. Cheltuielile au fost sub gradul de realizarea veniturilor; g. ProfituL a scazut de ]a (aprox.) 272 mi]. ]ei in 2016, la 199 mil. ]ei in 2017 si la 31 mil. lei in 2018, deci tendinta de profitabilitate este semniricativ descendenta; h. Cheltuielile cu personalul au crescut continuu si semnificativ, cu (aprox.) 64 mil lei in anul 2017 fata de 2016, respectiv 115 mil. lei in 2018 fata de 2017, fara asumarea unui nivel de productivitate si imbunatatirea salarizarii in general, ci doar la nivel central, unde media salariala este de cca. 2 ori mai ridicata decat media subunitatilor, intrucat salariile de la nivel central privesc persoane care detin ftinctii de control in principalele domenii si pe care le gestioneaza, de buna seama, ineficient de mai bine de 10 ani, in multe dintre cazuri, in pozitii diferite si in forme de organizare care doar au ingrosat numarul posturilor de conducere, fara rezultate economice, juridice si, cu atat mai putin, tehnice (lucrari de infrastructura). 9. Activitatea comerciala, in stransa legatura cu cea economica, a avut un declin in ultimii ani, pe fondul unor decizii ineficiente sau de natura subiectiva, intarzierea implementarii unor masuri care sa permita incasari la adevaratul potential al deomeniului de activitate - fapt confirmat de evolutia actuala, in crestere exploziva, vizibila in ultimele 31uni din anul 2019, cu peste 60% raportat la perioada similara a anului Ca exemplu concrst, prin spargerea Directiei Generale lntretinere sti numirea direct sub Directorul General a directorilor pe intretinere si pe siguranta circulatiei (si in cazul de fata a numirii altui sef) s-a i.nreg7.sfraf o crestere a eficientei in eliberarea avizelor, precum s.i o d.im.inuatea a influentei unui grup care se ocupa cu tergiversarea si pe urma cu "ajutorul" obtjnerii avizelor si autorizatiilor de catre beneficiari privati si UAT-uri; 11. De asemenea, defiintarea posturilor de directori generali adjuncti a dus sj la o echitate intre directorii de regionale si cei din central, directorii DRDP-urilor de multe ori manifestand o forma de subordonare in fata directorului general adjunct pe intretinere, care are doar un rol de coordonare pe anumite activitati clare si care nu are in atributii conducerea de facto a regionalelor 12. Schimbarea unor sefi foarte vechi, precum cei de la Directia Juridica, pe fondul, intre altele, a numarului exagerat de mare al litigiilor pierdute in detrimentul Statului, din pricina unei strategji de aparare slabe sau uneori inexistente (in DAB-uri, Arbitraje, instante de judecata) si lipsa unor mecanisme de alocare Pagina 4 dm 14

5 corecta a riscurilor contractuale, elemente care au adus prejudicii grave bugetului C.N.A.l.R.-S.A.. De asemenea s-a constat si lipsa unei evidente clare a stadiului dosarelor care faceau parte din aceeasi strategie de reprezentare juridica, pierderile totale ridicandu-se la sute de milioane de euro in ultimii 10 ani, din care sume de ordinul sutelor de milioane de lei cu titlu de pierderi indirecte (penalitati, dobanzi penalizatoare, costuri de arbitrare sau de solutionare a litigiilor, cheltuieli de executare silita s.a.), fara a mai pune la socoteala costul indirect al nerealizarii obiectivelor ecponomiei romanesti din lipsa insfrastructurii (impact in economia nationala). In consecinta, reforma semnificativa asupra modului de reorganizare se impunea si se impune a fi mentinuta pentru a se putea constata roadele modiricarii organizatorice, prin urmarirea unor indicatori de performanta la nivelul fiecarei directii si structuri, conform standardelor de management al calitatii si standai.delor de contro] manageria] intern. As«el. in mod delibe].at sau prin neglijenta grava. Compania a fbst in mod continuu pagubita direct cu larml concurs al decidentilor anteriori. inclusiv pentru ca fbrma de o].ganizare permitea scurt-circuite si fragmentari. adica imdosibilitatea stabilirii resnonsabilitatilor. neimdlicarea in luarea masurilor de reintregire a patrimoniului si a neluarii deciziilor de prevenire a situatiilor cauzatoare de Dreiudicii natrimoniale. Organigrama precedenta a permis consolidarea unor practici cvasi-nelegale si paguboase pentru Companie, care au cu]tivat necomunicarea, ]ipsa transparentei si predictibilitatii decizionale, departarea de o cultura organizationala sanatoasa, de o proiectie comuna, asumata in domeniul inffastructurii, toate acestea, dar si altele, concretizandu-se intro situatie tehnica. economica si iuridica extrem de dificila, putem spune dezastruoasa in termeri obiectivi, vecina cu starea de insolvabilitate. Sintetic, la schimbarea conducerii companiei in iulie 2019 s-a f!asit o activitate blocata. cu o structura organizatorica gripata. cu nersoane in functii cheie invechite. care au pus umaru] La aceasta stare de făpt si care nu au demostrat in ultimii 15 ani ca si-au meritat DozitiiLe detinute. Singurele castiguri au fost personale sau au promovat interesele unor grupuri informale, paralegale, statul pierzand atat financiar (sute de milioane de euro), cat si ca vieti omenesti, prin lipsa unei inffastructuri adecvate unui stat european in secolul XXI. ***** IMBUNATATIRI EVIDENTE ALE ACTIVITATII IN FORMA ACTUALA DE ORGANIZARE` De care o sustine conducerea executiva delegata /director generan si directorii de directii 13. Cateva aspecte sintetizate mai jos reflecta obiectiv, de asemenea, evolutia pozitiva a Companiei incepand din luna octombrie 2019, desi intervalul de evaluare inca nu este Pagina 5 din 14

6 suficient pentru a concluziona insanatosirea traiectului acestei companii si trainicia acestei reforme, astfel: IN DOMENIUL ADMINISTRATIV-ORGANIZATORIC s-au imbunatatit timpii de avizare, certificare si introducere la plata a facturilor din contractele gestionate; procesul decizional s-a imbunatatit vizibil, neexistand acte curente care sa nu fie semnate in termenul legal sau contractual; se va institui un mecanism intern, prin constituirea unui grup permanent de lucru la nivel de coordonator de directie, de preventie si tratare neconflictuala a neintelegerilor dintre antreprenor si beneficiar in contractele de lucrari si servicii asociate proiectelor, pentru imbunatatirea procesului de derulare a acestuia; se respecta calendarul contractual al intalnirilor, factorilor de decizie la nivel de executant, consultant si beneficiar, pentm asigurarea implementarii in termen optim a proiectelor; se va proceda la codificarea si inventarierea tuturor proiectelor in derulare si noi, comunicarea din oficiu, pe paliere de competente, a tuturor informatiilor si documentelor asociate proiectelor, pentru identificarea de la debut a oricaror posibile cauze de ingreunare sau esuare a proiectelor de infrastructura si diminuarea costurilor indirecte pe care pe pot pretinde Antreprenorii, inclusiv antrenarea de catre Companie a raspunderii altor prestatori contractanti in legatura cu proiectul (proiectanti, consultanti, experti etc.), pentru nerespectarea cadrului legal, a clauzelor contractuale sau pentru alte neconformitati privind actiitatile desfasurate si care impacteaza calendarul si bugetul proiectului, acestia urmand a fi actionati in judecata, supusi procedurilor de executare a instrumentelor de garantare si asigurare sau altor demersuri legale prin care sa se restabileasca legalitatea in raporturile contractuale si, ca obiectiv practic, sa se obtina operationalizarea proiectului; s-a imbunatatit colaborarea intre directii, sub aspect functional, coerenta demersurilor si interconectarea acestora, care era anterior afectata de scurt-circuite de natura administrativa (fimctii artificiale si fara portofolii), de orgolii si de mecanismul greoi al deciziilor, unele bazate pe interese individuale sau de grup care frizau nelegalitatea si, in orice caz, au produs in timp pagube incomensurabile, patrimoniale si nepatrimoniale (de imagine); exista permanent dialog intre conducatorii de directii si directorul general, neexistand niciun act care sa nu fie finalizat orespunzator si la termen ori blocat administrativ din interese de orice fel; - s-a initiat procesu] de digitalizare g]oba]a a activitatii, prin implementarea unor aplicatii specifice managementului de documente, in prima etapa la nivel administrativ (existent la nivel central si in unele subunitati, dar care se dezvolta la nivel national), juridic, procedurile de achizitii si managementul contractelor (derulare, facturare, termene, litigii asociate s.a), urmand cu extinderea acestui mod de gestionare a informatiilor si documentelor la nivelul intregii Companii si al subunitatilor acesteia, urmand, in anumite subdomenii, dezideratul,,zcm p&per" si circulatia offline a documentelor, precum si diminuarea interventiei umane (subiectiva natural) in procesul de gestionare curenta a unor activitati cu impact economic si legal; - Mutarea personalului pentru suport juridic si economic din Directiile Juridica si Economica in UIP-urile de la Directia lmplementare pentru a efientiza activitatea acestora pe baza unei palete complete de specialisti, pentru o mai buna aparare in fata eventualelor revendicari (claim-uri), pentm pregatirea emiterii penalitatilor si pentru pregatirea certificatelor de plata catre antreprenor. Astfel UIP-urile deveinind unitati de implementare in adevaratul sens al cuvantului, ocupandu-se cap-coada de un proiect, motiv pentru scaderea perioadelor de executie. Pagim 6 din 14

7 Mutarea Departamentului de Exproprieri la Directia de lmplementare Proiecte, tot pentru o coordonare eficienta si o scurtare a termenelor de realizare a procedurilor necesare realizarii lucrarilor de construire. Demararea procedurilor de transparentizare si urmarire a facturi]or, pentru a nu mai genera intarzieri si neplaceri pentru antreprenori, care la randul lor trebuie sa-si plateasca prestatorii. Pana acum nu exista un circuit clar al documentelor, iar solicitarea unei informatii despre o interziere dura cateva zile (doar pentru obtinerea informatiei), fapt care ingreuna si activatile juridicului, care trebuiau sa isi pregateasca eventuale aparari, dar si activitatea implementarii. Demarea procesului de actualizare a procedurilor de scoatere ]a concurs/examen in principal a posturilor de directori si sefi de structuri, tocmai pentru a eficientiza si transparentiza procesul si a eficientiza selectia celor mai competenti salariati - pana acum nu au existat astfel de concursuri, numirile facandu-se de catre CA sau conducerea executiva pe diverse considerente obscure, in contradictie cu cerinta legala de a ocupa toate posturile prin concurs sau examen. - Numirea in regim executiv (cu contract de mandat) de catre Consiliul de Administratie, conform O.U.G. nr.109/2011, a Directorului Economic, fapt care pana acum a fost incalcat fatis in ultimii s ani, existand posibilitatea nulitatii in instanta a tuturor documentelor semnate de catre fostul director general adjunct financiar-economic. IN DOMENIUL COMUNICARII - sla consolidat si continua dezvo]tarea componentei de comunicare pub]ica, prin stabilirea in premiera a unei strategii de informare si transparentizare, pentru o imbunatatire a imaginii publice a Companiei, prin comunicarea periodica a tuturor informatiilor de natura publica si asigurarea unui climat interactiv cu petitionarii, in special prin raspunsuri prompte si concrete, asumate si transparente in privinta chestiunilor de interes individual sau general ridicate de acestia in legatura cu activitatea si domeniul de competenta ale C.N.A.I.R. S.A.; in context, s-a revizuit in crestere inventarul documentelor si informatiilor de ordin public din cadrul Companiei in ansamblu, cu efectul unei mai mari transparente si al raportarii publice periodice a informatiilor de aceasta natura, prin intermediul siteului si al activitatii de solutionare a petitiilor, care sunt abordate pro-activ, cu solicitudinea necesara unei entitati de interes strategic; IN DOMENIUL JURIDIC SI AL RESURSELOR UMANE - s-au consolidat informatii]e la nivel national, pentru Companie la nivel central si subunitati, pentru prima data in istoria C.N.A.I.R. S.A., cu privire la litigiile curente de natura contencioasa si arbitrala, categoriile acestora si valorile asociate, formanduse o imagine globala dedicata domeniului juridic, pentru a permite o proiectie administrativa si stabi]irea obiectivelor specir]ce pe termen scurt, mediu si lung in materia managementului activitatii juridice si gestionarea corespunzatoare standardelor a riscurilor asociate activitatilor - care nu existau inainte de reorganizare, respectiv erau nesatifacator identificate si monitorizate, nu beneficiau de masuri preventive si nici de demersuri corective in urma controalelor, auditurilor sau autoevaluarii; - s-au stabilit, in premiera la nivelul Companiei, criterii de evaluare/diagnosticare procesuala a litigiilor incepand cu luna ianuarie 2020 (/cgcz/ czwe c7j.//jge#cc), pentru stabilirea riscurilor de pierdere in care C.N.A.I.R. S.A. are calitate pasiva sau obiectul litigiului presupune un impact bugetar fata de Companie; - s-au stabilit, in premiera, criterii de evaluare diagnosticare procedurala a litigiilor arbitrale si se va adopta, pana la data de , o strategie de abordare preventiva a disputelor si de diminuare severa a revendicarilor din contractele de tip FIDIC, prin alocarea justa a riscurilor contractuale inca de la momentul stabilirii modelului de contract cu Pagim 7 din 14

8 ocazia demararii procedurii de achizitie, pentru eficientizarea bugetara si din perspectiva calendarului contractual a proiectelor de investitii de infrastructura rutiera; este in curs de elaborare un ghid de bune practici, care se va actualiza permanent, privind avizele acordate in procesul de verificare a legalitatii actelor si deciziilor, si in cel de emitere a vizelor pentru legalitate; se stabileste o strategie de elaborare de proiecte de acte normative de interes pentru activitatea Companiei, pentru a propune ministerului de resort promovarea acestora in procesul legislativ specific; s-a stabilit planificarea anuala de pregatire si formare profesionala integrata a resursei umane si o strategie de management asociata, pentru prima data in ultimii cel putin 5 ani; s-au eficientizat procedurile de formalizare a documentelor din sfera gestionarii resurselor umane si au fost stabilite, in prima etapa prin dispozitie operativa - pana la adoptarea procedurilor revizuite sau a unora in premiera in domeniul referit -, reguli de buna practica si principii de avizare a documentelor de aceasta natura, fara discriminare sau in mod predictibil pentru toti salariatii aflati in aceeasi situatie juridica; - este in curs de elaborare procedura de recrutare si de promovare a personalului in orice functii, inclusiv in caz de reorganizare, respectiv exclusiv Drin concurs sau examen, fiind propuse Consiliului de Administratie, in competenta sa, o serie de masuri care sa asigure accesul deschis si egal al tuturor salariatilor sau altor persoane interesate in ocuparea unui post vacant sau temporar vacant, inlaturandu-se mecanismul neclar si nelegal practicat al preluarii de atributii, care se convertea in ocuparea definitiva a posturilor de catre salariatii agreati de conducere sau impusi in moduri informale, in maniera cvasi-nelegala; - se va stabili, tot in premiera, structura carierei fiecarui tip de functie publica si standardul ocupational asumat al fiecarui tip de post, cu o planificare pe termen de 3-5 ani pentru actualizarea competentelor individuale, inclusiv prin programe de formare profesionala asigurate de angajator, dar si prin programe sustinute de salariat, conform propriilor interese de cariera si de dezvoltare profesionala sau ocupationala; - s-a initiat planul de masuri pentru implementarea Regulamentului U.E. nr. 679/2016 (G.D.P.R), pentru asigurarea compliantei cu principiile stabilite de acesta si respectarea datelor cu caracter personal in toate activitatile desfasurate de Companie care prelucreaza astfel de date; IN DOMENIUL ACTIVITATII GENERATOARE DE VENITURI PROPRII - in ultimul trimestru al anului 2019, se pot constata deja urmatoarele: o Veniturile la nivelul Agentiilor de Control si lncasare au cunoscut o evolutie pozitiva, cu o medie de crestere lunara de peste 60% raportat la aceeasi perioada a anului o Achizitia instalatiilor de cantarire a fost demarata efectiv, in conditiile in care timp de s luni, contractul desi semnat nu primise ordin de incepere. o Verificarile in A.C.I. au fost reluate si vor fi efectuate in continuare, chiar daca au fost intrerupte o perioada de 4 ani, si vor pune accent pe integritatea personalului din A.C.I. Demersurile C.N.A.I.R. S.A. in actuala forma de organizare se vor axa prioritar si vor avea drept scop declarat, digitalizarea activitatii, pe doua componente : digitalizarea transportului rutier si digitalizarea activitatii C.N.A.I.R.-S.A. SA. In cadrul primei componente se va pune accent pe calitatea serviciilor puse la dispozitie utilizatorilor retelei de drumuri nationale si autostrazi, pe de o parte (crearea de facilitati prin produse software care sa conduca la fluidizarea traficului in punctele de frontiera, demararea procedurilor de instalare in spatiile de servicii a unor statii de incarcare electrica - componenta care inca nu a fost implementata, desi face obiectul unor directive europene -, precum si concesionarea suprafetelor din spatiile de servicii in vederea Pagina s dm 14

9 asigurarii utilizatorilor a serviciilor necesare oricarei calatorii- alimentare cari)urant, spatii de odihna, de luat masa, etc) iar pe de alta parte, interventia C.N.A.I.R. S.A. in ceea ce priveste nroteiarea infrastructurii rutiere nationale nrin instituirea i)unctelor de control mase si dimensiuni pe reteaua interna, operate in colaborare cu Politia Rutiera si ISCTR, intrucat nu au existat controale sistematice t)e transdortul intem rutier de maituri inca de la infiintarea ISCTR in anul Cea de-a doua componenta are in vedere implementarea la nivelul intregii companii a unui produs software de management al documente]or, din beneficiile caruia enumeram exemplificativ: o Reducerea drastica a consumului de hartie; o Gestionarea unitara, in acelasi cadru a tuturor documentelor companiei; o Umarirea eficienta a fluxului oricarui document; o lmposibilitatea disparitiei documentelor; o Cresterea exponentiala a gradului de transparenta decizionala, etc. - IN DOMENIUL SIGURALNTEI CIRCULATIEI: A. Au fost demarate acţiuri pentru ÎMBUNĂTĂŢIREA IMAGINII C.N.A.I.R.-S.A. Prin implicarea Şi participarea activă la reportajele posturilor naţionale importante (PRO TV, DIGI TV, ANTENA 1, media online) cu prilejul implementării proiectelor de siguranţă rutieră: Implementarea parapetelor pe rulouri; Implementarea atenuatorilor de impact pe autostrăzi Operaţionalizarea centrului de monitorizare a traficului din cadrul C.N.A.I.R.-S.A.-Central şi atragarea atenţiei conducătorilor auto asupra uneia dintre cauzele care stă la baza accidentelor rutiere (viteza) Demararea proiectului cu finanţare POIM Măsuri de îmbunătăţire a siguranţei traficului prin amenajarea trecerilor la nivel cu calea ferată" Prin înscrierea proiectului "Siguranţa rutieră cu parapete pe rulouri" la prestigioasa Gală de premiere a proiectelor de infrastructură rutieră organizată de IRF - ediţia Au fost desfăşurate demersuri pentru CREŞTEREA TRANSPARENŢEI C.N.A.I.R- S.A. in mod speciric in domeniu] sigurantei rutiere Prin punerea pentru prima dată, la dispoziţia tuturor persoanelor interesate a unei retrospective asupra activităţii din anul 2019 a C.N.A.I.R.-S.A şi a noii strategii privind siguranţă rutieră pentru anul Necesitatea unei astfel de Strategii s-a impus ca umare a adoptării Strategiei de transparentizare a activităţii C.N.A.I.R.-S.A dar şi prin prisma necesităţii sensibilizării utilizatorilor reţelei de infi-astructură rutieră cu privire la măsurile implementate cu scopul creşterii siguranţei rutiere, prin publicarea obiectivelor asumate aferente anului 2020 privind creşterea gradului de siguranţă rutieră pe drumuri naţionale şi autostrăzi. C. Au fost realizate activităţi ce ţin de C.N.A.I.R S.A. în vederea demarării proiectului de siguranţă rutieră cu Banca Europeană de lnvestiţii Am desfăşurat toate activităţile ce ţineau de C.N.A.I.R.-S.A şi am semnat din partea României, până la nivelul domnului ministru al MTIC Acordul privind serviciul consultativ (ASA) cu nr / Advisory Service Agreement (ASA) no În vederea demarării de proiecte de siguranţă rutieră şi obţinerea unei finanţări din partea B.E.I. este necesară existenţa unei expertize privind obiectul proiectelor, efectuată de un consultant expert independent angajat de B.E.I. Pagina 9 din 14

10 Banca Europeană de lnvestiţii (B.E.I.), a precizat că este necesar ca premergător demarării procedurilor de accesare a finanţării la cuantumul de 100 milioane Euro, pentru portofoliul de proiecte mature identificat să fie efectuată o expertiză de către un consultant expert independent; Expertiza ar consta în analiza oportunităţii implementării proiectelor identificate de către C.N.A.I.R.-S.A. şi verificarea maturităţii acestora; Costurile privind angajarea consultantului expert independent nu vor cădea în sarcina beneficiarului -C.N.A.I.R.-S.A., acestea fiind suportate de către B.E.I.; D. Îmbunătăţirea activităţii C.N.A.I.R-S.A. prin participarea la evenimente/ proiecte de SigLLranţă rutieră În vederea imbunătăţirii activităţii C.N.A.I.R.-S.A., am fost prezent la mai multe evenimente din domeniul siguranţei rutiere cu scopul acumulării de cunoştinţe şi a existenţei un schimb de knowhow şi nu în ultimul rând de creştere a vizibilităţii C.N.A.I.R.-S.A.: C.N.A.I.R.-S.A. SA, prezentă La workshop-ul Fondu[ ONU Siguranţă Rutieră"- activitate relatată în mediul online C.N.A.I.R-S.A. SA, prezentă în proiectul EU ROAD SAFETY EXCHANGE - proiect focusat pe schimbul de experienţă între statele cu rezultate bune în domeniul siguranţei rutiere şi statele cu rezu]tate nesatisracătoare H. S-a realizat implementarea următoare]or proiecte / contracte E1.Implementarea parapetelor pe rulouri - de la momentul punerii în operă, nu s-a produs niciun accident rutier soldat cu victime omeneşti; Montaţi 1000 ml parapete pe rulouri pe DN 7 şi DN recepţie 510 ml pe DN recepţie 490 ml pe DN 2 E2.Implementarea atenuatorilor de impact pe autostrăzi - de la momentul punerii în operă, nu s-a produs niciun accident rutier soldat cu victime omeneşti. Se asteaptă rezultate benefice, dovadă stând şi un eveniment rutier produs pe A3, sectorul de autotrada urbană, unde un accident minor fără victime omeneşti ar fi putut fi soldat cu decese fără existenţa atenuatorului de impact E3. Efectuarea demersurilor necesare implementării sistemului GERONIMO - un produs donat de către un operator economic a fost pregătit terenul, iar în săpt va fi operaţional. GERONIMO fiind un sistem inovativ de identificare a accidentelor rutiere produse asupra atenuatorilor de impact cu preluarea de imagini în cazul producerii unei coliziuni între un vehicul şi un atenuator de impact. E4.Operaţionalizarea centrului de monitorizare a traficului din cadrul C.N.A.I.R.- S.A.-Central Operaţionalizarea centrului de monitorizare a traficului din cadru] C.N.A.I.R.-S.A.- Central care va conduce la îmbunătăţirea activităţii de monitorizare a traficului pe autostrăzi şi de urmărire a fiincţionalităţii sistemelor ITS E5.Demararea proiectului cu finanţare P0IM Măsuri de îmbunătăţire a siguranţei traficului prin amenajarea trecerilor la nivel cu calea ferată" Semnare contract -Stadiu: Au fost derulate activităţi specifice publicităţii de proiect si managementului de proiect E6.Implementare măsuri specifice de creştere a gradului de siguranţă rutieră (eliminarea punctelor periculoase) prin semnalizare orizontală şi verticală, reamenajări de intersecţii, iluminat cu ]ed etc. - Asistenţa Tehnică Pagina 10 din 14

11 - Întocmirea documentaţiei de consultare de piaţă în vederea iniţierii unei proceduri de licitatie pentru atribuirea unui acord cadru E7.Achiziţia, Transportul şi Montajul Parapetelor Rutiere cu Cabluri - Întocmirea documentaţiei de consultare de piaţă în vederea iniţierii unei proceduri de licitatie pentru atribuirea unui acord cadru E8. Demararea proiectului cu finanţare P0IM - Privind achiziţia de panouri fonoabsorbante - În acest moment este în curs de finlizare procedura pentru 2 loturi iar pentru lotul la care nu a participant niciun operator economic am redemarat procedura de licitaţie E9. Demararea proiectului pilot privind Drumurile Partituri - Respectarea vitezei, încântarea sufletului" Obiectivul acestui proiect va consta în transformarea unor melodii celebre (ex: Ciocârlia şi Drumurile noastre) în partituri din marcaje rutier.proiectul va necesita colaborarea cu o Universitate de muzică din România. Au fost demarate discuţii prin canalele de comunicare cu parteneri din domeniu. E10. Demararea proiectului pilot privind Roboţelul Ghid de Avertizare" Obiectivul acestui proiect va consta în achiziţia de roboţei de ghidare în zona sectoarelor periculoase din punct de vedere al siguranţei rutiere. Au fost demarate discuţii prin canalele de comunicare cu parteneri din domeniu. F. Au fost derulate CONTRACTE DE SIGURANŢĂ RUTIERĂ în scopul diminuării numărului persoanelor decedate sau rănite grav în accidentele rutiere Nr. crt. Obiect contract Comandat in perioada oct ian 2020 Valoric(lei) Fizic Stadiu Achiziţia şi transportulparapetelormetalice Achiziţia şi transportul parapetelor metalice Lot -Atenuatori de impact Achizitia, transportul si montajul parapetelor din beton Achiziţia şi transportulsemnalizăriiverticale ml 3,942,719 Realizat -21 buc livrate si 63 buc 2,360,960 montate - 42 buc. livrate, în curs de montare ml montati ml 6,167, in curs de montare buc 5,193,638 Realizat TOTAL 7,664,3 31 G. S-au efectuat activităţile necesare EVITĂRII UNUI INFmNGEMENT A;PTjLCA ROMÂNIEI PRIN DUCEREA LA ÎNDEPLINIRE LA TIMP A OBLIGAŢIILOR C.N.A.I.R.-S.A. Conform Directivei privind zgomotul (Directiva 2002/49/CE) a fost necesară Adoptarea de hăfti acustice şi planuri de acţiune privind zgomotul ambiental Planurile de actiune trebuiau finalizate pana pe 31 decembrie 2019 AU FOST TERMINATE LA I DECEMBRIE 2019 Pagim 11 din 14

12 Pentru Planurile de actiune una din activitatile principale e consultarea activa a publicului in zonele afectate de zgomot: Activitatea a presupus transmiterea catre un numar de aprox. 600 primarii a datelor privind expunerea la zgomot, precum si procesarea raspunsurilor de la aceste primarii cumulat? cu chestionare de la persoane fizice, locuitori ai zonelor adjacente sectoarelor de drumuri unde au fost constatate depasiri Consultarea publicului si procesarea raspunsurilor s-a facut etapizat, 3 etape si a durat in total cca 2 luni. H. A fost EFICIENTIZATA ACTIVITATEA DE AVIZARE DIN PUNCT DE VEDERE AL SIGURANŢEI CIRCULAŢIEl a proiectelor Din 1 oct si pana pe 23 ian s-au desfasurat 11 sedinte ale Comisiei Tehnice privind Siguranţa Circulaţiei. Pe cele 11 desfasuratoare s-au aflat, in aceeasi perioada, 287 de lucrari, unele dintre ele la a 2 sau a treia evaluare. 1. Au fost efectuate activităţi de EMITERE A AVIZELOR DE CIRCULAŢIE PE DN I ŞI A AVIZELOR SPECIALE DE TRANSPORT Din 1 oct 2019 au fost emise: bucăţi AST cu o valoare de Ron (venituri c.n.a.i.r.-s.a.) bucăţiautorizaţii DN I A fost desfăşurat examen verificare cunoştinţe pentru atestarea persoanelor autorizate să însoţească vehiculele cu depăşiri: - 19 persoaneprezente; - 7 persoane reexaminate J. S-a demarat acţiunea de EFICIENTIZARE A ACTIVITĂŢII DE EMITERE A AVIZELOR DE INSTITUIRE RESTRICŢII DE CIRCULAŢIE ŞI INFORMAREA SUPLIMENTARĂ A SOLICITANŢILOR Am demarat intern cu specialişti C.N.A.I.R.-S.A., modificării procedurii de emitere a avizelor de instituire a restricţiilor de circulaţie din format letric în format electronic. Această activitate este în desfăşurare şi estimăm finalizarea în decursul lunii martie 2020 K. S-a realizat STRATEGIA anului 2020 pentru SIGURANŢĂ RUTIERĂ iar în decursul anului, după primirea bugetului se va adopta o STRATEGIE pe o perioadă medie aferentă următori]or 3 ani. L. În ceea ce priveşte sesizările salariaţilor C.N.A.I.R.-S.A., acestea s-au datorat faptului că numărul personalului DSCMT a fost diminuat prin desfiinţarea birourilor BMITS, BAST şi BHSZ şi nu s-au axat pe blocarea activităţii DSCMT ca urmare a reorganizării companiei. Din informaţiile deţinute au participat aprox. 14% din salariaţii direcţiei (4 persoane dintrun total de 27 persoane ale Direcţiei / din care 3 persoane au deţinut fimcţii de conducere înainte de reorganizare). A participat şi un număr de 5 salariaţi care nu se mai regăsesc în Direcţia DSCMT datorită diminuării numărului angajaţilor direcţiei. Va putem pune la dispozitie, 1a cerere, documente si informatii detaliate despre toate cele de mai sus, la cerere. Pagim 12 din 14

13 IN LOC DE CONCLUZIE Stimate Domnule Ministru, Onorata Adunare Generala a Actionarilor si Onorat Consiliu de Administratie, Propunerea unor membri ai actualului Consiliu de Administratie al C.N.A.I.R. S.A. de a discuta organigrama cu sindicatele presupune masuri care pot perturi>a sever activitatea si increderea publica in Companie, care la acest nivel nu poate manifesta o instăbilitate vizibila, dar si atmosfera intema, de lucru cotidian, afectand grav posibilitatea reala de eficientizare, pe care a asumato Adunarea Generala a Actionarilor odata cu organigrama din octombrie Propunerea recenta a C.A., pe fondul unor solicitari vindicative si revendicative netemeinice si nelegale, ale sindicatului reprezentativ in care s-au adapostit toti fostii directori aiectati de reorganizare - propuneri pe care C.A. actual le imbratiseaza neconditionat, declamandu-le subtil, surprinzator, chiar in numele salariatilor, acceptand fara cenzura dezinformari si afirinatii abstracte, neprobate ale liderilor de sindicat -, toate acestea configureaza o revenire la fbrma anterioara de organizare, stufoasa, birocratica, ineficienta, in dezavantajul unui act manqgerial consistent si cu consecinte negative pe termen mediu si lung, intrucat promoveaza atitudinea de grup de interese nelegitim, lipsa unor obiective cantitative si ccalitative clare ale activitatilor la nivelul directiilor, neincrederea si neimplicarea salariatilor de la toate nivelurile, intrucat acestia sunt mereu in expectativa unor noi schimbari de conducere, deci ristabilitate, impredictibilitate vecina cu haosul administrativ si, in consecinta, o simpla sui}ravietuire a unei entitati de interes nublic strategic national. C.N.A.I.R S.A.. in zona gri a insolvabilitatii si a blocaiului decizional elementar. Inainte de a conchide asupra unei situatii actuale, post-reorganizare, inainte de a stăbili realitatea si sustinerea obiectiva si legitima a unor afirmatii neprobate in raport cu directorii acuzati indirect si informal, de altfel, cu privire la pretinse nefiinctionalitati si, in consecinta, de a lua decizii in baza simplelor informatii de tip manipulator, similare sau chiar veritabile /b#g-news, menite sa determine o decizie pripita si gresita, fimctionala in interesul unor grupuri restranse de salariati - desi puternice prin vechimea si adancimea radacinilor prinse in ani de zile, in straturile si zonele cele mai diverse ale esichierului politic, bazate pe loialitati de natura economica si de putere, prin care se tranzactioneaza nelegal posturi in structura unei entitati de interes public strategic national, adica din C.N.A.I.R SA -, aasadar, inainte de toate acestea trebuie sa fie asumata nremisa ariomatica a fadtului ca beneficiile unei organigi.ame nu Dot fi cuantificate inainte de parcurgerea unui exercitiu bugetar complet, dupa evaluarea gradului de realizare a obiectivelor sub aspect calitativ si cantitativ, a stabilirii traiectului activitatii globale si a fiecarei structuri de linie din organigrama, prin raportare la stadiul existent la data implementarii si cel atins dupa inchiderea exercitiului financiar curent, in caz contrar nei}utandu-se asigura nici nrevizibilitate. nici stabilitate. nici coerenta in managementul unei activitati de imoortanta strategica natiomla, respectiv administrarea retelei de inftastructura rutiere de interes national in parametri corespunzatori unui serviciu public satisfacator pentru utilizator. Pagina 13 din 14

14 0 astfd de re-reorganizare intr-un inteiva] foarte scurt (practic dupa doar 2 ]uni de functionare efectiva in baza noii organigame, pentm ca din luna decembrie 2019 conducerea delegata este asediata de toate pretentiile si acuzele din partea celor afectati de reorganizarea din octombrie 2019), contrara oricarui reder legal si oricarei doctrine si abordari economice. este comdlet nefundamentata. ne]ega]a si. mai a[es. vadit in dezinteresu] ComDaniei, insa in interesul persoanelor care urmeaza a ocupa, prezumtiv pe baza de desemnare discretionara, posturile noii scheme, in pofida asumarii explicite in intrevederea din data de (conform transcriptului acesteia) principiului ocuparii prin concurs a posturilor de conducere (asa cum este obligatoriu legal si cum trd)uie procedat in privinta oricarui post) - ceea ce consideram ca actualu] ConsiHu de Administratie, in ansamblul sau, nu poate asuma si nu poate propune Adunarii Generale a Actionarilor, ca for decizional. Cu respect si speranta inft-o abordare legala si temeinica, spre binele C.N.AI.R S.A.. - Director Directia Venituri si Incasari Comerciale, Director Directia udii si lnvestigatii Gabriel BUDES{ Pagina 14 din 14