Nr

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Nr"

Transcriere

1 H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i P R O G R A M E L O R D E S T U D I I U N I V E R S I T A R E Nr. crt Instituţia Programul de studii Comisia Avizul ARACIS 1. 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză Facultatea de Istorie şi Filologie C2 2. Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura engleză Facultatea de Litere şi Arte C Studiul patrimoniului și managementul bunurilor culturale Facultatea de Ştiinţe Socio - Umane C Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din de Vest din Timișoara de Vest din Timișoara de Vest din Timișoara Drept - Dreptul colectivităților locale (Master) Facultatea de Administraţie Publică Drept - Contenciosul administrativ și fiscal (Master) Facultatea de Drept Drept - Dreptul Uniunii Europene (în limba engleză European Union Law) (Master) Facultatea de Drept Drept - Drept fiscal (Master) Facultatea de Drept C3 C3 C3 C3 S-a întors la comisie care a transmis SNSPA o scrisoare de completare a dosarului de autoevaluare. S-au primit doc solicitate. Drept S-a întors la comisie pentru rezolvarea acordării numărului de credite. S-a refăcut planul de învățământ. Drept Nr. de credite: 60 (+10) S-a întors la comisie pentru rezolvarea acordării numărului de credite. S-a refăcut planul de învățământ. Drept Nr. de credite: 60 (+10) S-a întors la comisie pentru rezolvarea acordării numărului de credite. S-a refăcut planul de învățământ. Drept Nr. de credite: 60 (+10) 1

2 Titu Maiorescu din Dunărea de Jos din Galaţi Dunărea de Jos din Galaţi Ştefan cel Mare din Suceava Aurel Vlaicu din Arad Petru Maior din Târgu Mureş Drept - Drept medical (Master) Facultatea de Drept Drept - Științe penale și criminalistică (la Chișinău) (Master internaționalizat în colaborare cu Academia de Stiinte a Republicii Moldova (prin Institutul de Cercetari Juridice si Politice) si Facultatea de Paza si Securitate din cadrul Universitatii de Stat de Educatie Fizica si Sport) Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti Ştiinţe administrative - Relațiile de familie și protecția copilului (Master) Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice Administraţie publică Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică DPPD Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică DPPD Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Facultatea de Drept C3 C3 C5 Drept Nr. de credite: 60 (+10) - Acreditare Neîncadrare program într-un Ştiinţe administrative C5 100 C5 - Menținerea calității de instituție furnizoare de programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică C5 limitată - Menținerea calității de instituție furnizoare de programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică C Administrarea afacerilor (în limba engleză - Business administration) Facultatea de Ştiinţe Economice Fundaţia Universitară Alma Mater - Alma Mater din Sibiu Spiru Haret din Spiru Haret din Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii (Mediaș) Facultatea de Ştiinţe Economice, Sociale şi Administrative Marketing - Diplomație publică și comunicare de marketing (Master) Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale Marketing - Valorizarea patrimoniului prin marketingul proiectelor culturale (Master) Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale Management - Antreprenoriat și management strategic (Master) Facultatea de Management Neîncredere - Neautorizare Neîncadrare program într-un Marketing Marketing 2

3 Acreditare nou domeniu de master Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Petru Maior din Târgu Mureş Athenaeum din Sapientia din Cluj- Napoca Ştefan cel Mare din Suceava Dunărea de Jos din Galaţi Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu Athenaeum din Academia de Studii Economice din Management - Managementul programelor și investițiilor (în limba engleză - Programs and investments management) (Master) Facultatea de Management Administrarea afacerilor - Administrarea afacerilor în comerț, turism și alte servicii (Master) Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative Administrarea afacerilor - Administrarea afacerilor în comerț, turism și servicii (Master) Facultatea de Ştiinţe Economice Economie - Economie aplicată și finanțe (în limba maghiară) (Miercurea Ciuc) (Master internaționalizat în parteneriat cu din Kaposvar - Ungaria) Facultatea de Ştiinţe Economice şi Umaniste din Miercurea Ciuc Administrarea afacerilor - Planificarea noilor produse turistice și managementul destinației (în limba engleză - Planning of new tourism products and destination management) (Master) Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică Administrarea afacerilor - Administrarea și dezvoltarea afacerilor în turism (Master) Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Informatică economică Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor Finanţe - Strategii financiare ale companiei și consultanță fiscală (Master) Facultatea de Ştiinţe Economice Contabilitate - Business services (Master) Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune C7 C7 C7 25 Acreditare nou domeniu de master Acreditare nou domeniu de master Neîncadrare program într-un Administrarea afacerilor 30 Administrarea afacerilor Acreditare nou domeniu de master 60 Neîncadrare program într-un Finanțe Contabilitate Programul se va desfășura în limba română din Craiova Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L. Caragiale din Finanţe - Finanțarea, guvernanța și gestiunea riscurilor în organizațiile publice (Master) Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Teatru şi artele spectacolului - Art - terapie prin teatru (Master) Facultatea de Teatru C7 C8 Finanțe Neîncadrare program într-un Teatru şi artele spectacolului 3

4 Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L. Caragiale din de Vest din Timişoara de Vest din Timişoara Teatru şi artele spectacolului - Pedagogie coregrafică (Master) Facultatea de Teatru Arte vizuale - Design inovativ integrat (în limba engleză - Innovation based integrated design) (Master) Facultatea de Arte și Design Arte vizuale - Morfologia imaginii și experimentul în arta vizuală (în limba engleză - Image morphology and visual art experiment) (Master) Facultatea de Arte și Design C8 C8 C8 Încadrare program cu schimbarea denumirii în Coregrafie și performanță în dans într-un domeniu existent acreditat Teatru şi artele spectacolului În ședința Consiliului ARACIS din s-a propus să se întoarcă la comisie pentru a se clarifica unele aspecte referitoare la planul de învățământ, inclusiv modalitatea de programare a activității de practică. Arte vizuale În ședința Consiliului ARACIS din s-a propus să se întoarcă la comisie pentru a se clarifica unele aspecte referitoare la planul de învățământ, inclusiv modalitatea de programare a activității de practică. Arte vizuale din Craiova de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Biotehnologii pentru industria alimentară Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului Montanologie Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului Montanologie Facultatea de Agricultură şi Horticultură Tehnologia prelucrării produselor agricole Facultatea de Zootehnie Inginerie industrială (în limba engleză) Facultatea de Inginerie Maşini unelte şi sisteme de producţie Facultatea de Inginerie C9 C9 C9 C9 Vizită schimbare calificativ

5 Vasile Alecsandri din Bacău Tehnică din Cluj-Napoca Echipamente pentru procese industriale Facultatea de Inginerie Inginerie urbană şi dezvoltare regională Facultatea de Construcţii Tehnică din Cluj-Napoca Valahia din Târgovişte Politehnica din Tehnică de Construcţii din Tehnică de Construcţii din Inginerie civilă și instalații - Proiectarea avansată a structurilor din lemn şi metal (Baia Mare) (Master) Centrul Universitar Nord Baia Mare Echipamente pentru procese industriale Facultatea de Ingineria Materialelor și Mecanică Inginerie aerospaţială - Sisteme holistice spațiale (Master) Facultatea de Inginerie Aerospaţială Inginerie civilă și instalații - Inginerie hidraulică și protecția mediului (Master) Facultatea de Hidrotehnică Inginerie civilă și instalații - Infrastructuri durabile de transport (Master) Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri Vizită schimbare calificativ Inginerie aerospaţială Inginerie civilă și instalații Inginerie civilă și instalații de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj- Napoca Maritimă din Constanţa din Craiova din Craiova Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Mecatronică (în limba engleză) Facultatea de Inginerie Controlul şi expertiza produselor alimentare Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor Inginerie electronică şi telecomunicaţii - Circuite și sisteme integrate de comunicații (Master) Facultatea de Electromecanică Navală Controlul şi expertiza produselor alimentare Facultatea de Agricultură şi Horticultură Ingineria și protecția mediului în industrie Facultatea de Inginerie Electrică Inginerie economică industrială Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial Acreditare nou domeniu de master

6 Ştefan cel Mare din Suceava Politehnica din Politehnica din Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu din Oradea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi Bioterra din Titu Maiorescu din Calculatoare Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor Inginerie energetică - Energy engineering (în limba engleză) (Master) Facultatea de Inginerie în Limbi Străine Facultatea de Energetică Inginerie chimică - Aplicații ale chimiei în științele juridice (Master) Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor Asistență de farmacie Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale Medicină (în limba engleză) Facultatea de Medicină şi Farmacie Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice - Kinetoterapia în geriatrie (Master) Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Asistență medicală generală Facultatea de Asistență Medicală Generală Asistență medicală generală (la Tg. Jiu) Facultatea de Asistență Medicală C12 C12 C8/C12 C12 C Inginerie energetică Încadrare program cu schimbarea denumirii în Aplicații ale chimiei în expertize juridice într-un Inginerie chimică S-a întors la comisie pentru reanaliză și argumentare calificativ limitată - Autorizare 30. S-a întors la comisie pentru rediscutarea capacității de școlarizare propusă inițial de comisia de specialitate - Acreditare 100 Nr. de credite: 360 Comisia C8 a propus încadrarea în domeniu. În ședința Consiliului ARACIS din data de s-a propus ca acest dosar să fie analizat și de Comisia de Științe Medicale. Comisia de Stiinte Medicale consideră că o parte a disciplinelor din planul de învățământ se adresează omului bolnav, ceea ce nu este de competența programelor din domeniul Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Se propune Neîncadrare program Neîncredere Neautorizare de Medicină şi Farmacie din Craiova Farmacie - Laborator clinic și de analiza medicamentului (Master) Facultatea de Farmacie C12 Farmacie 6

7 II. Contestații 1. Apollonia din Iași Evaluare externă la nivel instituțional lipsă de încredere Consiliul ARACIS a avizat în data de acordarea calificativului lipsă de încredere Universității Apollonia din Iași. a depus contestația nr din În data de 11 iunie 2015 a avut loc întâlnirea dintre membrii BEX ARACIS, director de misiune și reprezentanții universității, în urma căreia instituția a decis să își mențină contestația. Comisia tehnică de soluționare a contestației, întrunită în data de 9 iulie 2015, consideră că viciile de procedură invocate în contestație nu sunt reale și propune Consiliului ARACIS respingerea contestației ca neîntemeiată. Se aprobă în unanimitate decizia Comisiei Tehnice de Analiză a Contestației III. Acreditare instituțională Fundația Universitară Alma Mater Alma Mater din Sibiu Propunere Departament de Acreditare: Neacreditare Management - IF limitată Capacitatea de școlarizare în 75 IV. Evaluare externă a calității la nivel instituțional 1. Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București Ordine și siguranță public (IF) Instalații pentru construcții pompieri (IF) Capacitatea de școlarizare în 405 Capacitatea de școlarizare în de Arte George Enescu din Iași Interpretare muzicală - canto (IF) Interpretare muzicală instrumente (IF) Capacitatea de școlarizare în 20 Capacitatea de școlarizare în 45 7

8 Artă murală (IF) Conservare şi restaurare (IF) Modă - design vestimentar (IF) Capacitatea de școlarizare în 40 Capacitatea de școlarizare în 30 Capacitatea de școlarizare în Națională de Arte din București Calificativ propus : grad de încredere ridicat Arte plastice (fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii) (IF) Arte plastice (pictură, sculptură, grafică) (IF) Arte textile - design textile (IF) Conservare şi restaurare (IF) Capacitatea de școlarizare în 45 Capacitatea de școlarizare în 160 Capacitatea de școlarizare în 40 Capacitatea de școlarizare în de Medicină și Farmacie Carol Davila din București Medicină (IF) Medicină dentară (IF) Farmacie (IF) 5. Tehnică Ghe Asachi din Iași Calculatoare (IF) Instalaţii pentru construcţii (IF) Inginerie civilă (în limba engleză) (IF) Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice (IF) Inginerie economică în domeniul mecanic (IF) Capacitatea de școlarizare în 1266 Capacitatea de școlarizare în 334 Capacitatea de școlarizare în 225 Capacitatea de școlarizare în 95 Capacitatea de școlarizare în 100 Capacitatea de școlarizare în 120 Capacitatea de școlarizare în 60 Capacitatea de școlarizare în 90 8

9 Informatică aplicată în inginerie electrică (IF) Amenajări şi construcţii hidrotehnice (IF) Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală (IF) Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară (IF) Robotică (IF) Tehnologie chimică textilă (IF) Tehnologia şi designul produselor textile (IF) Capacitatea de școlarizare în 60 Capacitatea de școlarizare în 100 Capacitatea de școlarizare în 150 Capacitatea de școlarizare în 75 Capacitatea de școlarizare în 60 Capacitatea de școlarizare în 40 Capacitatea de școlarizare în de Vest din Timișoara Artele spectacolului (actorie) (în limba germană) (IF) Artele spectacolului (actorie) (IF) Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) (IF) Comunicare şi relaţii publice (IF) Drept (IF) Economie şi afaceri internaţionale (IF) Educaţie Fizică şi Sportivă (IFR) Fizică (IF) Geografie (IF) Informatică (în limba engleză (IF) Limba şi literatura germană Limbi şi literaturi moderne (engleză franceză, italiană, spaniolă) /Limba și literatura latină/ Limba și literatura română (IF) Limba şi literatură română Limbi şi literaturi moderne (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) /Limba și literatura latină (IF) Limba şi literatură engleză Limbi şi literaturi moderne (franceză, germană, italiană, spaniolă) Capacitatea de școlarizare în 10 Capacitatea de școlarizare în 14 Capacitatea de școlarizare în 100 Capacitatea de școlarizare în 110 Capacitatea de școlarizare în 550 Capacitatea de școlarizare în 100 Capacitatea de școlarizare în 75 Capacitatea de școlarizare în 35 Capacitatea de școlarizare în 50 Capacitatea de școlarizare în 150 Capacitatea de școlarizare în 30 Capacitatea de școlarizare în 150 Capacitatea de școlarizare în 100 9

10 /Limba și literatura latină/ Limba și literatura română Limbi moderne aplicate (IF) Management (în limba franceză) (IF) Marketing (IF) Modă-design vestimentar (IF) Pedagogie (IF) Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba germană) (IF) Sociologie (IF) Capacitatea de școlarizare în 100 Capacitatea de școlarizare în 50 Capacitatea de școlarizare în 125 Capacitatea de școlarizare în 40 Capacitatea de școlarizare în 50 Capacitatea de școlarizare în 70 Capacitatea de școlarizare în Tehnică de Construcții din București Construcţii civile, industriale şi agricole (IF) Inginerie urbană şi dezvoltare regională (IF) Amenajări şi construcţii hidrotehnice (IF) Căi ferate, drumuri şi poduri (IF) Instalaţii pentru construcţii (IF) Utilaje tehnologice pentru construcţii (IF) Măsurători terestre şi cadastru (IF) Capacitatea de școlarizare în 450 Capacitatea de școlarizare în 100 Capacitatea de școlarizare în 120 Capacitatea de școlarizare în 150 Capacitatea de școlarizare în 325 Capacitatea de școlarizare în 150 Capacitatea de școlarizare în Petru Maior din Târgu Mureș 10

11 Inginerie economică industrială (IF) Istorie (IF) Drept (IF) Management (IFR) Capacitatea de școlarizare în 50 Capacitatea de școlarizare în 50 Capacitatea de școlarizare în 100 Capacitatea de școlarizare în din Craiova Chimia mediului (IF) Geografie (IF) O limbă şi literatură modernă (A) - O limbă şi literatură modernă (B) /Limba și literatura latină (IF) cu schimbarea denumirii în: Limba și literatura modernă A (engleză/franceză) Limba și literatura modernă B (franceză/engleză/ germană / italiană / spaniolă) / Limba și literatura latină Traducere şi interpretare (engleză, franceză) (IF) Teologie ortodoxă pastoral (IF) Drept (IF) Sociologie (IF) Contabilitate şi informatică de gestiune ID Finanţe şi bănci ID Management ID Tehnologia construcţiilor de maşini (IF) Inginerie electrică şi calculatoare (IF) Ingineria sistemelor electroenergetice (IF) Capacitatea de școlarizare în 30 Capacitatea de școlarizare în 150 Capacitatea de școlarizare în 190 Capacitatea de școlarizare în 90 Capacitatea de școlarizare în 100 Capacitatea de școlarizare în 450 Capacitatea de școlarizare în 100 Capacitatea de școlarizare în 50 Capacitatea de școlarizare în 50 Capacitatea de școlarizare în 125 Capacitatea de școlarizare în 90 Capacitatea de școlarizare în 75 Capacitatea de școlarizare în 60 11

12 Calculatoare (IF) Automatică şi informatică aplicată (IF) Mecatronică (IF) Agricultură (IF) Biologie (IF) Măsurători terestre şi cadastru (IF) Capacitatea de școlarizare în 90 Capacitatea de școlarizare în 120 Capacitatea de școlarizare în 60 Capacitatea de școlarizare în 100 Capacitatea de școlarizare în 60 Neîncredere Capacitatea de școlarizare în Politehnica din Timișoara Calculatoare (IF) Informatică (IF) Automatică şi informatică aplicată (IF) Ingineria şi protecţia mediului în industrie (IF) Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie (IF) Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului (IF) Construcţii civile, industriale şi agricole (IF) Instalaţii pentru construcţii (IF) Inginerie economică industrială (IF) Ştiinţa materialelor (IF) Tehnologia construcţiilor de maşini (IF) Mecatronică (IF) Robotică (IF) Inginerie economică în domeniul mecanic (Hunedoara) (IF) Capacitatea de școlarizare în 275 m Capacitatea de școlarizare în 100 Capacitatea de școlarizare în 275 Capacitatea de școlarizare în 60 Capacitatea de școlarizare în 60 Capacitatea de școlarizare în 60 Capacitatea de școlarizare în 200 Capacitatea de școlarizare în 70 Capacitatea de școlarizare în 30 Capacitatea de școlarizare în 60 Capacitatea de școlarizare în 100 Capacitatea de școlarizare în 60 Capacitatea de școlarizare în 60 Capacitatea de școlarizare în 30 12

13 13

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 28.07.2016 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i P R O G R A M E L O R D E S T

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 29.03.2012 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i P R O G R A M E L O R D E S T

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 27.06.2019 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i : I ) P R O G R A M E L O R D

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT Repartizarea cifrei de școlarizare, studii universitare de LICENŢĂ Anul I, anul universitar 2019/2020 Nr. crt Facul

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT Repartizarea cifrei de școlarizare, studii universitare de LICENŢĂ Anul I, anul universitar 2019/2020 Nr. crt Facul UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT Repartizarea cifrei, studii universitare LICENŢĂ Anul I, anul universitar 2019/2020 prioritare zvoltare licee stinate 1 ȘTIINȚE Chimie Biochimie tehnologică A/ IF 50

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 26.02.2015 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i P R O G R A M E L O R D E S T

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 28.02.2019 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i : I ) P R O G R A M E L O R D

Mai mult

ORDIN nr din 5 septembrie 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de master în vederea admiterii la

ORDIN nr din 5 septembrie 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de master în vederea admiterii la ORDIN nr. 5271 din 5 septembrie 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012 În baza Referatului

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 778 din 23 septembrie 2015 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 595/2015 privind domeniile şi programele de st

HOTĂRÂRE nr. 778 din 23 septembrie 2015 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 595/2015 privind domeniile şi programele de st HOTĂRÂRE nr. 778 din 23 septembrie 2015 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 595/2015 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim

Mai mult

Anexa nr

Anexa nr Anexa nr. STRUCTURA INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PARTICULAR ACREDITATE, DOMENIILE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI SPECIALIZĂRILE ACREDITATE SAU AUTORIZATE SĂ FUNCŢIONEZE PROVIZORIU 4 5 6 7

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 664 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 402/2016 privind domeniile ş

HOTĂRÂRE nr. 664 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 402/2016 privind domeniile ş HOTĂRÂRE nr. 664 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 402/2016 privind domeniile şi programele de studii acreditate şi numărul în anul

Mai mult

ORDIN nr din 24 mai 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul universitar de licenţă în vederea admiterii la studii în

ORDIN nr din 24 mai 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul universitar de licenţă în vederea admiterii la studii în ORDIN nr. 4285 din 24 mai 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul universitar de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012 În conformitate cu prevederile

Mai mult

Microsoft Word - ORDIN nr 5272 din 5 septembrie 2011 ( doctorat)

Microsoft Word - ORDIN nr 5272 din 5 septembrie 2011 ( doctorat) ORDIN nr. 5272 din 5 septembrie 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012 În baza Referatului

Mai mult

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă Note admitere Nr. crt. Facultatea Dome

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă Note admitere Nr. crt. Facultatea Dome Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă - 2018 Nr. crt. Programul de studii universitare de licenţă (limba de predare) Forma de învăţă mânt 0 1 2 3 4 Ingineria autovehiculelor

Mai mult

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă Note admitere Nr. crt. facult. Faculta

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă Note admitere Nr. crt. facult. Faculta Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă - 2017 Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de licenţă (limba de predare) Forma de învăţă mânt 1 de Inginerie Mecanică

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Ştiinţe Chimie Fizica Biochimie tehnologică A IF 50 Chimie farmaceutică AP IF 30 Fizică informatică A IF 50 Fizică medicală A IF 45 Informatică Informatică A IF 200 Matematică Ştiinţa mediului Geografie

Mai mult

1

1 Anexa nr. Structura instituţiilor superior stat, domeniile studii universitare şi specializările acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu Electrică Energetică Automatică şi Calculatoare Electronică,

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT Nr. crt. Facultatea/ Domeniul Repartizarea cifrei de școlarizare, studii universitare de MASTER, Anul I,

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT Nr. crt. Facultatea/ Domeniul Repartizarea cifrei de școlarizare, studii universitare de MASTER, Anul I, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT 31.05.2019 Repartizarea cifrei, studii universitare MASTER, Anul I, anul universitar 2018/2019 prioritare zvoltare 1 ȘTIINȚE Chimie Chimia compușilor biologic activi

Mai mult

F-C-04/ Propuneri de proiecte primite la termenul limita 12 februarie 2019 Proiecte de mobilitate în învațamantul superior Nr. Crt. Cod proiect

F-C-04/ Propuneri de proiecte primite la termenul limita 12 februarie 2019 Proiecte de mobilitate în învațamantul superior Nr. Crt. Cod proiect F-C-04/02.2016 Propuneri de e primite la termenul limita 12 februarie 2019 Proiecte de mobilitate în învațamantul superior 1 2019-1-RO01-KA103-061366 Universitatea Politehnica din Timisoara Timisoara Timis

Mai mult

Cuprins Anexa nr Structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/program

Cuprins Anexa nr Structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/program Cuprins Anexa nr.... Structura instituţiilor învăţământ superior stat, domeniile universitare licenţă şi specializările/programele acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice

Mai mult

HOTĂRÂRE Nr. 575 din 15 iulie 2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structur

HOTĂRÂRE Nr. 575 din 15 iulie 2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structur HOTĂRÂRE Nr. 575 din 15 iulie 2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul

Mai mult

Ce ne spun și ce ascund paginile web ale universităților din România Într-o societate care se vrea a fi democratică, transparența și accesul la informație nu ar trebui restricționate, cu atât mai mult

Mai mult

cifra_scolarizare_licenta_2012

cifra_scolarizare_licenta_2012 UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT 14 iunie 2012 STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ CONCURS DE ADMITERE anul I, anul universitar 2012-2013 crt Locuri repartizate 2012/2013 CondiŃii Criterii partajare FACULTATEA

Mai mult

HOTĂRÂRE Nr

HOTĂRÂRE   Nr HOTĂRÂRE Nr. 580 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul

Mai mult

HOTĂRÂRE Nr. 376/2016 din 18 mai 2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a struc

HOTĂRÂRE Nr. 376/2016 din 18 mai 2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a struc HOTĂRÂRE Nr. 376/2016 din 18 mai 2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul

Mai mult

Page 1 of 102 HOTĂRÂRE privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor universitare şi a structurii instituţiilor superior pentru anul universitar 2018-2019 Emitent GUVERNUL

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 692 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilo

HOTĂRÂRE nr. 692 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilo HOTĂRÂRE nr. 692 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare

Mai mult

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA NUMĂRUL DE LOCURI PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR , A CETĂȚENILOR STRĂINI EXTRACOMUNITARI

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA NUMĂRUL DE LOCURI PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR , A CETĂȚENILOR STRĂINI EXTRACOMUNITARI UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ limba de predare română (programele cu predare în limba engleză sunt menționate distinct) DOMENIUL DE LICENȚĂ Specializări LICENȚĂ

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 22.04.2019 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i : I ) P R O G R A M E L O R D

Mai mult

Microsoft Word - HG nr. 326 din 2019 nomenclator_acreditari licenta.doc

Microsoft Word - HG nr. 326 din 2019 nomenclator_acreditari licenta.doc Guvernul României - Hotărâre nr. 326/2019 din 23 mai 2019 Hotărârea nr. 326/2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor al specializărilor/programelor de studii universitare a structurii instituţiilor

Mai mult

Microsoft Word - HG nr. 158 din 2018 nomenclator acreditare licenta.doc

Microsoft Word - HG nr. 158 din 2018 nomenclator acreditare licenta.doc Guvernul României - Hotărâre nr. 158/2018 din 29 martie 2018 Hotărârea nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor universitare şi a structurii instituţiilor

Mai mult

about:blank

about:blank Guvernul României Hotărâre nr. 58/08 din 9/0/08 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. din /04/08 Hotărârea nr. 58/08 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor

Mai mult

Nr. crt Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior Rezultate finale evaluare proiecte FDI 2019: Lista proiectelor pe domenii propuse

Nr. crt Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior Rezultate finale evaluare proiecte FDI 2019: Lista proiectelor pe domenii propuse 1 CNFIS-FDI-2019-0153 D1-Echitate&Acces U48 a de Vest Timisoara 94,17 397.000 2 CNFIS-FDI-2019-0363 D1-Echitate&Acces U20 a "Babes - Bolyai" Cluj 93,33 400.000 3 CNFIS-FDI-2019-0078 D1-Echitate&Acces U19

Mai mult

HOTĂRÂRE Nr. 326/2019 din 23 mai 2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a struc

HOTĂRÂRE Nr. 326/2019 din 23 mai 2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a struc HOTĂRÂRE Nr. 326/2019 din 23 mai 2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul

Mai mult

18_HS_169_ _Anexa_06

18_HS_169_ _Anexa_06 Aprobat in HS nr. din.04.20 R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI U N I V E R S I T A T E A D I N O R A D E A Adresa: Str. Universităţii nr., 40087 Oradea, România Telefon: +40

Mai mult

ANEXA 1 Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare *T* *Font 7* Domeniul Ramura Domeniul Domeniul Număr Cod fun

ANEXA 1 Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare *T* *Font 7* Domeniul Ramura Domeniul Domeniul Număr Cod fun ANEXA 1 Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare *T* *Font 7* Domeniul Ramura Domeniul Domeniul Număr Cod fundamental Cod de ştiinţă Cod de studii Cod de licenţă

Mai mult

NF HG

NF HG Monitorul Oficial nr. 0578 din 16 August 2010 Actul nr. 631 din 30 Iunie 2010 Emitent: Guvernul României Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului

Mai mult

ORDIN nr din 19 octombrie 2017 privind aprobarea domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economi

ORDIN nr din 19 octombrie 2017 privind aprobarea domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economi ORDIN nr. 5376 din 19 octombrie 2017 privind aprobarea domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu potenţial de creştere în România * actualizare

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Științe Matematică Informatică Matematici aplicate Meto și mole în inteligența artificială Fizică Fizică aplicată/applied Physics 100 Chimie Chimia compuşilor biologic activi 100 Condiţii admitere Concurs

Mai mult

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă Nr. ordine facultate 1 Facultatea Facu

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă Nr. ordine facultate 1 Facultatea Facu de Inginerie mecanică cu Autovehicule rutiere 50 20 28 Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere (în limba engleză) **) 60 26 34 Inginerie mecanică 90 63 24 Inginerie mecanică Inginerie mecanică (în

Mai mult

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Anexa nr. 3. Nr. cr

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Anexa nr. 3. Nr. cr Anexa nr. 3. 1. de Matematică şi Informatică 2. de Fizică 3. de Chimie şi Inginerie Chimică 4. de Biologie şi Geologie Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2015 / 2016 pentru cetăţeni români, UE

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 21.03.2019 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i : I ) R O G R A M E L O R D E

Mai mult

Microsoft Word - ORDIN Nr 4843 din 1 aug 2006 IOSUD.doc

Microsoft Word - ORDIN   Nr 4843 din 1 aug 2006 IOSUD.doc ORDIN Nr. 4843 din 1 august 2006 privind domeniile pentru studii universitare de doctorat, sistemul de criterii şi metodologia de evaluare a instituţiilor de învăţământ superior pentru aprobarea organizării

Mai mult

Nr

Nr CANCELARIA RECTORULUI. In atenția, Nr. înregistrare 3097/ 21.02.2017 Senatului Universității de Vest din Timișoara Facultăților din cadrul Universității de Vest din Timișoara Consiliului de Administrație

Mai mult

ANEXĂ

ANEXĂ Evidenţa programelor de masterat pentru care au fost încheiate cu CECCAR protocoale de înscriere directă la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil Nr. crt. Facultatea Programul de masterat

Mai mult

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă - septembrie 2019 Nr. ordine facultate Facult

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă - septembrie 2019 Nr. ordine facultate Facult Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă - septembrie 2019 universitare (limba de DP + CD) studii finanţate de la bugetul de stat Absolvenţi de licee situate în mediul rural ******

Mai mult

Codul şi denumirea domeniului fundamental al ştiinţei, culturii şi tehnicii (HG nr. 482 din ) Domeniul științific (HG nr. 199 din

Codul şi denumirea domeniului fundamental al ştiinţei, culturii şi tehnicii (HG nr. 482 din ) Domeniul științific (HG nr. 199 din Codul şi denumirea domeniului fundamental al ştiinţei, culturii şi tehnicii (HG nr. 482 din 28.06.2017) Domeniul științific (HG nr. 199 din 13.03.2013) Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Educației, Culturii

Mai mult

I. Programe de licență depuse pentru autorizare de funcționare provizorie /acreditare/evaluare periodică la ARACIS Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Nap

I. Programe de licență depuse pentru autorizare de funcționare provizorie /acreditare/evaluare periodică la ARACIS Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Nap I. Programe de licență depuse pentru autorizare de funcționare provizorie /acreditare/evaluare periodică la ARACIS Anexă la Hotărârea Senatului cu nr. 10.229 din 10. 06. 2019 Nr. crt. Facultatea Domeniul

Mai mult

Microsoft Word - Raport tehnic UMF-UPM_Nagy_Elod.docx

Microsoft Word - Raport tehnic UMF-UPM_Nagy_Elod.docx RAPORT TEHNIC SELECTIV PENTRU COMISIA DE NEGOCIERE UMF- UPM MARTIE I. Activitatea didactică, organizare 1. Situația instituțiilor de învățământ medical superior: Instituție Profil Formă de funcționare

Mai mult

Nivel Disciplina Profil Specializare Profil master Specializare master Nivel studii Proba concurs ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / STIINTE INGINERESTI

Nivel Disciplina Profil Specializare Profil master Specializare master Nivel studii Proba concurs ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / STIINTE INGINERESTI SI TURISM / STIINTE INGINERESTI / INGINERIA CONTROLUL SI EXPERTIZA INGINERIA PRODUSELOR ALIMENT-NUTRITIE UMANA PRODUSELOR ALIMENTARE PRODUSELOR ALIMENTARE ALIMENTARE STIINTE INGINERESTI / INGINERIA CONTROLUL

Mai mult

M.Of.Nr.467 din 10 iunie 2019 M.Of.Nr.467bis din 10 iunie 2019 HOTARARE Nr.326 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/prog

M.Of.Nr.467 din 10 iunie 2019 M.Of.Nr.467bis din 10 iunie 2019 HOTARARE Nr.326 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/prog M.Of.Nr.467 din 10 iunie 2019 M.Of.Nr.467bis din 10 iunie 2019 HOTARARE Nr.326 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor studii universitare si a structurii institutiilor

Mai mult

ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR DREPT CHIMIE BIOLOGIE ANEXA I Studii universitare de licenta 2011 Nr. crt. Facultatea Domeniul Specilizarea Condi

ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR DREPT CHIMIE BIOLOGIE ANEXA I Studii universitare de licenta 2011 Nr. crt. Facultatea Domeniul Specilizarea Condi ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR DREPT CHIMIE BIOLOGIE ANEXA I Studii e de licenta 2011 Facultatea Domeniul Specilizarea 1 BIOLOGIE ŞTIINŢA MEDIULUI Biologie, Zi Biochimie, Zi Biologie, ID Ecologie

Mai mult

Propuneri

Propuneri REPARTIZAREA PE INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR A ALOCAŢIILOR BUGETARE APROBATE PENTRU FINANŢAREA COMPLEMENTARĂ PENTRU ANUL 2003...2 1. Distribuţia fondurile aprobate pentru transferuri (burse)... 2

Mai mult

Anexa 1.2: Situația influențelor indicatorului de calitate IC 6 (noiembrie 2010) Nr. Crt. Universitatea Consiliul National pentru Finantarea Invataman

Anexa 1.2: Situația influențelor indicatorului de calitate IC 6 (noiembrie 2010) Nr. Crt. Universitatea Consiliul National pentru Finantarea Invataman disponibila locatia repartizata Pondere IC6 (%) 1 2 1 Politehnica 11 551 954 15 558 921 9,4% 2 Tehnica de Constructii 2 666 824 1 104 49 2,90% 4 USMV 2 91 246 2 520 458 7,8% 5 7 56 740 7 15 91 6,64% 6

Mai mult

Facultatea de Agricultur` admitere 2019 Facultatea de Horticultur` Facultatea de Îmbun`t`]iri Funciare [i Ingineria Mediului Facultatea de Ingineria [

Facultatea de Agricultur` admitere 2019 Facultatea de Horticultur` Facultatea de Îmbun`t`]iri Funciare [i Ingineria Mediului Facultatea de Ingineria [ de Agricultur` admitere 2019 de Horticultur` de Îmbun`t`]iri Funciare [i Mediului de [i Gestiunea Produc]iilor Animaliere de de Medicin` Veterinar` de Management, Inginerie Economic` în Agricultur` [i

Mai mult

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de masterat forma de învăţământ cu frecvenţă Nr. ordine facultate Facultat

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de masterat forma de învăţământ cu frecvenţă Nr. ordine facultate Facultat 1 2 3 4 de mecanică de tehnologică și management industrial de Ştiinţa şi ingineria materialelor de electrică și știința calculatoarelor autovehiculelor mecanică și management materialelor electrică sistemelor

Mai mult

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ordin nr din 05/05/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 307 din 09/05/201

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ordin nr din 05/05/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 307 din 09/05/201 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ordin nr. 3998 din 05/05/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 307 din 09/05/2012 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor

Mai mult

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ordin nr din 28/06/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 29/06/201

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ordin nr din 28/06/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 29/06/201 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ordin nr. 4608 din 28/06/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 29/06/2012 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare

Mai mult

Microsoft Word - lista institutii acces gratuit PQ Central_SciTech.docx

Microsoft Word - lista institutii acces gratuit PQ Central_SciTech.docx Acces gratuit colecții ProQuest Central și SciTech Nr. Institutie URL acces crt. 1 Academia Tehnica Militara om/?accountid=196521 2 INCD Aerospatiala Elie Carafoli - INCAS om/?accountid=196520 3 INCD Chimico-Farmaceutica

Mai mult

KMBT_C

KMBT_C HOTARARE nr. 36 din 3 mai 09 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor ~ i al specializarilorlprogramelor de universitare ~ i a structulii institutiilor de invalamant superior pentru anul universitar

Mai mult

Noiembrie, 2017 Document de poziție Analiza angajabilității absolvenților de studii superioare din România Autor: Marius Deaconu Angajabilitatea ca pa

Noiembrie, 2017 Document de poziție Analiza angajabilității absolvenților de studii superioare din România Autor: Marius Deaconu Angajabilitatea ca pa Noiembrie, 2017 Document de poziție Analiza angajabilității absolvenților de studii superioare din România Autor: Marius Deaconu Angajabilitatea ca parte a Procesului Bologna Comunicatul ministerial de

Mai mult

Microsoft Word - DDSSU - orar discipline

Microsoft Word - DDSSU - orar discipline DEPARTAMENTUL DE DIDACTICA STIINTELOR SOCIO-UMANE Anul universitar 2018 2019 Nivel I ORAR - semestrul II Program Formare Psihopedagogică Nivel I şi II Disciplina Didactica specialității EFS, anul 2 Luni,

Mai mult

Aprobat în ședința Consiliului Facultății prin hotărârea nr. 206/ Universitatea Sapientia din Cluj Napoca Facultatea de Ştiinţe Economice, S

Aprobat în ședința Consiliului Facultății prin hotărârea nr. 206/ Universitatea Sapientia din Cluj Napoca Facultatea de Ştiinţe Economice, S Aprobat în ședința Consiliului Facultății prin hotărârea nr. 206/22.03.2017 Universitatea Sapientia din Cluj Napoca Facultatea de Ştiinţe Economice, Socio-Umane și Inginerești din Miercurea Ciuc Raport

Mai mult

Universitatea Transilvania din Brașov Hotărâri ale Senatului Universităţii Nr. 17 / Senatul a aprobat domeniile de studii universitare

Universitatea Transilvania din Brașov Hotărâri ale Senatului Universităţii Nr. 17 / Senatul a aprobat domeniile de studii universitare Universitatea Transilvania din Brașov Hotărâri ale Senatului Universităţii Nr. 17 / 11.04. 2013 1. Senatul a aprobat domeniile de studii universitare de masterat şi structura acestora pe programe evaluate

Mai mult

Copy of website_v4_Rezultate_applicatii_KA107_2016_R1

Copy of website_v4_Rezultate_applicatii_KA107_2016_R1 Rezultate selecție proiecte de mobilități pentru studenții și personalul din învățământul superior cu țările partenere pentru anul academic 2016-2017, termen limită 2 februarie 2016 total Ńară total 01

Mai mult

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare ANEXA nr. 2 la OMEN nr. 3016/09.01. CALENDARUL OLIMPIADELOR NAŢIONALE ŞCOLARE I. OLIMPIADE PE DOMENII/DISCIPLINE DE STUDIU LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (cls. VVIII) Secțiunea A Limba și literatura ianuarie

Mai mult

Nr.crt Denumire liceu Nivel inv. Form a inv. Limba predare Filiera Profil Denumire specializare Specializare/calificare profesională Cod specializ are

Nr.crt Denumire liceu Nivel inv. Form a inv. Limba predare Filiera Profil Denumire specializare Specializare/calificare profesională Cod specializ are Nr.crt Denumire liceu Nivel inv. Form a inv. Limba predare Filiera Profil Denumire specializare Specializare/calificare profesională Cod specializ are 1 COLEGIUL AUTO "TRAIAN VUIA" TG-JIU LIC Z ROM THN

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII Nr. 24329/ 08.01. SE APROBĂ. SECRETAR DE STAT, Vasilica Ștefania DUMINICĂ SE APROBĂ. SECRETAR DE STAT, András György KIRÁLY CALENDARUL OLIMPIADELOR

Mai mult

Revista presei - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Revista presei - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava Revista presei VINERI, 28 IUNIE 2019 - Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava Autor Titlul articolului Publicația Secțiunea/Pagina Sinteza articolului Primele rezultate obținute de UTM, în urma semnării

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANŢA B-dul Mamaia 124, Constanţa, România Tel./Fax: ,

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANŢA B-dul Mamaia 124, Constanţa, România Tel./Fax: , MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANŢA B-dul Mamaia 124, 900527 Constanţa, România Tel./Fax: +40 241 606407, +40 241 606467 E-mail: rectorat2@univ-ovidius.ro Webpage: www.univ-ovidius.ro

Mai mult

asigur`, prin facult`]ile sale, calific`ri [i competen]e în urm`toarele specializ`ri: Agricultură INGINER Silvicultură INGINER Biologie LICENȚIAT 167

asigur`, prin facult`]ile sale, calific`ri [i competen]e în urm`toarele specializ`ri: Agricultură INGINER Silvicultură INGINER Biologie LICENȚIAT 167 asigur`, prin facult`]ile sale, calific`ri [i competen]e în urm`toarele specializ`ri: gricultură INGINER Silvicultură INGINER Biologie LICENȚIT 167 de ani de înv`]`mânt agronomic românesc INGINER Peisagistică

Mai mult

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE TIMPURIE, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI GIMNAZIAL DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR SUPERIOR ȘI EDUCAȚIE PERMANENTĂ DIRECȚIA MINORITĂȚI Nr. 24981/22.01. RI Se aprobă. SECRETAR DE

Mai mult

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Anexa nr. 1 la Hotă

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Anexa nr. 1 la Hotă Anexa nr. 1 la Hotărârea Senatului nr. 2 386/18.02.2019 Regulamentul privind taxele (tarifele) de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2019-2020 1. Prezentul regulament

Mai mult

website_v3_Rezultate_applicatii_KA107_2015

website_v3_Rezultate_applicatii_KA107_2015 total total 1 2015-1-RO01-KA107-014117 Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului "Regele Mihai I al Romaniei" din Timisoara Timisoara Serbia 71,900 71,900 68,120 68,120 80 Selectat,

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI NORMELE UNIVERSITARE Regul

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI NORMELE UNIVERSITARE Regul MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI NORMELE UNIVERSITARE Regulation regarding the payroll system and teaching loads

Mai mult

Universitatea de Vest din Timişoara Centralizator înscrieri (prima opțiune): în perioada Facultate Tip studii Sesiune

Universitatea de Vest din Timişoara Centralizator înscrieri (prima opțiune): în perioada Facultate Tip studii Sesiune Universitatea de Vest din Timişoara Centralizator înscrieri (prima opțiune): -0 în perioada 09-0- - 9-0- Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie Master Biologie

Mai mult

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Anexă la Hotărârea

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Anexă la Hotărârea Anexă la Hotărârea Senatului nr. 4.619/14.03.2016 Regulamentul privind taxele (tarifele) de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2016-2017 1. Prezentul regulament

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) România Telefon(oane) Serviciu: - Mobil: - Fax(uri) E-mail(uri) simut.ramona@yahoo.com Naţionalitate(-tăţi) română Data naşterii

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 827 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acredita

HOTĂRÂRE nr. 827 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acredita HOTĂRÂRE nr. 827 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 827 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acredita

HOTĂRÂRE nr. 827 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acredita HOTĂRÂRE nr. 827 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Facultatea Înscrierea candidaţilor Probe eliminatorii sau susţinere probe de competenţă lingvistică pt. programele în lb.str

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Facultatea Înscrierea candidaţilor Probe eliminatorii sau susţinere probe de competenţă lingvistică pt. programele în lb.str UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA lb.străine Calendarul ului de admitere, studii universitare de LICENŢĂ, sesiunea IULIE 2013, / a lor Confirmar e ocupate după redistribuire. Taxa de semnare de studii Probe de

Mai mult

Către,

Către, ANEXA 1 Hotărâre Senat 12/17.10.2012 REGULAMENT PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI NORMELE UNIVERSITARE Prezentul regulament este elaborat în temeiul prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, Legii

Mai mult

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax , /int. 283,

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax , /int. 283, ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax 021-319.20.25, 021-319.19.00/int. 283, www.senat.ase.ro, e-mail: senat@ase.ro Hotărârea nr. 192/15.10.2018 cu privire la aprobarea

Mai mult

1 Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3635/ Centralizatorul privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile

1 Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3635/ Centralizatorul privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile 1 Aneă la educaţiei naţionale nr. 363505.03.2019 Centralizatorul privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal

Mai mult

Universitatea "Ovidius" din Constanța Taxe de școlarizare si criterii de selecție pentru admitere la studii universitare de licență pentru anul univer

Universitatea Ovidius din Constanța Taxe de școlarizare si criterii de selecție pentru admitere la studii universitare de licență pentru anul univer Universitatea "Ovidius" din Constanța Taxe școlarizare si criterii selecție pentru admitere la studii universitare licență pentru anul universitar 2019-2020 Taxe școlarizare/an Criterii selectie admitere

Mai mult

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU Nr / RAPORT DE ACTIVITATE pe anul universitar

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU Nr / RAPORT DE ACTIVITATE pe anul universitar ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU 405/..08 RAPORT DE ACTIVITATE pe anul universitar 07-08 privind realizarea obiectivelor didactice și de cercetare științifică.

Mai mult

r o l i ț n e d u t s a e r Participa i u l u r o t c e r a e r e g e l la a a l i i r e d n o p a e creșter 25% i u l u t a r o t c e l din totalul e

r o l i ț n e d u t s a e r Participa i u l u r o t c e r a e r e g e l la a a l i i r e d n o p a e creșter 25% i u l u t a r o t c e l din totalul e r o l i ț n e d u t s a e r Participa i u l u r o t c e r a e r e g e l la a a l i i r e d n o p a e creșter 25% i u l u t a r o t c e l din totalul e Participarea studenților la alegerea rectorului creșterea

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC PLANIFICARE EXAMENE în iunie 2014 pentru ANUL I; ANUL II LICENȚĂ şi AN

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC PLANIFICARE EXAMENE în iunie 2014 pentru ANUL I; ANUL II LICENȚĂ şi AN Facultatea de Litere Specializare Disciplina An Profesor Da ta ora Sala Română, zi Pedagogie I I Lect. dr. Mogonea R 27 6 14, 323 Română, zi Didactica specialității A II Lect. dr. Banța C. 23 6 1, 321

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT începând cu anul universitar

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT începând cu anul universitar valabil începând cu anul universitar 2018/2019 Program de studii universitare de licență: TEHNOLOGIA PRELUCRĂRII PRODUSELOR AGRICOLE Domeniul fundamental: Ingineria resurselor vegetale și animale Domeniul:

Mai mult

Guvernul României Hotărârea nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de stude

Guvernul României Hotărârea nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de stude Guvernul României Hotărârea nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de acreditate, programele de studii şi numărul în anul universitar 2014-2015 În vigoare de la 21.07.2014 Publicat în Monitorul

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL - H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Metodologiei de acordare de granturi unităților de învățăm

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL - H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Metodologiei de acordare de granturi unităților de învățăm ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL - H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Metodologiei de acordare de granturi unităților de învățământ din municipiul Buzău cu rezultate deosebite în

Mai mult

unibuc.ro admitere.unibuc.ro Studii Universitare de Licenţă Structura Programelor 2019

unibuc.ro admitere.unibuc.ro Studii Universitare de Licenţă Structura Programelor 2019 unibuc.ro admitere.unibuc.ro Studii Universitare de Licenţă Structura Programelor 2019 Examenul de admitere Studii de LICENŢĂ ANUL UNIVERSITAR 2019 2020 Calendarul examenului de admitere, precum şi Metodologia

Mai mult

Domeniul Inginerie chimică valabil începând din anul universitar Specializarea Chimia substanțelor organice, petrochimie și carbochimie, lim

Domeniul Inginerie chimică valabil începând din anul universitar Specializarea Chimia substanțelor organice, petrochimie și carbochimie, lim PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul univeritar 2016-2017 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CHIMIE ȘI INGINERIE CHIMICĂ Domeniul: INGINERIE CHIMICĂ Specializarea/ Programul de

Mai mult

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova Nr. 1381/ 22.05.2019 PRECIZĂRI privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate sesiunea 2019 Concursul

Mai mult

Specialitatea: URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

Specialitatea: URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI FACULTATEA URBANISM ŞI ARHITECTURĂ Importanța specialiştilor în domeniul Amenajării Teritoriului şi Urbanismului Contact: Or. Chişinău, b-dul Dacia 39, Tel/fax: 022-77-44-11

Mai mult

Microsoft Word - Plan de invatamant Electromecanica prima pagina

Microsoft Word - Plan de invatamant Electromecanica prima pagina UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ ŞI ELECTRICĂ începând cu anul universitar 2018 / 2019 Programul de studii de licenţă Domeniul fundamental Domeniul de licenţă Durata studiilor:

Mai mult

AsPlan09

AsPlan09 Facultatea: ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ŞI A MEDIULUI Domeniul: Economie Programul de licenţă: Economie agroalimentară şi a mediului Durata programului de licenţă: 3 ani Forma de invatamant: ZI Promotia: 2011-2014

Mai mult

ORGANISMUL NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ASRO lansează OFERTA de abonare la versiunea română a standardelor naționale aprobate în perioada noiembrie 2017

ORGANISMUL NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ASRO lansează OFERTA de abonare la versiunea română a standardelor naționale aprobate în perioada noiembrie 2017 ORGANISMUL NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ASRO lansează OFERTA de abonare la versiunea română a standardelor naționale aprobate în perioada noiembrie 2017 martie 2018. Oferta de Abonare la le Române 01.11.

Mai mult