sbi1_2014.indd

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "sbi1_2014.indd"

Transcriere

1 18-24 ianuarie Chemarea la ucenicie adresată copiilor Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Psalmii 127:3-5; Deuteronomul 6:6,7; Luca 2:40-52; Matei 18:1-6,10-14; Marcu 10: Sabat după-amiază Textul de memorat: Şi I-au zis: «Auzi ce zic aceştia?» «Da» le-a răspuns Isus. «Oare n-aţi citit niciodată cuvintele acestea: Tu ai scos laude din gura pruncilor şi din gura celor ce sug.?» (Matei 21:16) În dorinţa noastră de a predica Evanghelia în toată lumea şi de a face ucenici din orice neam, nu trebuie să uităm o categorie de vârstă foarte importantă: copiii! Studiile de cercetare creştine asupra copiilor şi tinerilor diferă în multe privinţe, dar, indiferent de confesiunea în cadrul căreia sunt realizate, toate relevă unul şi acelaşi lucru: că majoritatea creştinilor şi-au predat viaţa lui Hristos la o vârstă relativ tânără şi că mai puţini convertiţi provin din rândul populaţiei mature. Multe biserici par să ignore această realitate atunci când alcătuiesc planuri de evanghelizare, alegând să direcţioneze cea mai mare parte a resurselor lor spre populaţia adultă. Se pare că şi primii ucenici au subestimat valoarea lucrării cu copiii. Domnul Hristos a respins atitudinea lor, oferindu-le copiilor un loc lângă El şi, mai mult chiar, acordându-le prioritate. Şi noi trebuie să procedăm la fel! Un proiect pentru inima ta De meditat: De ce avem atâtea neînţelegeri și suntem atât de triști? Bunătatea înfrumuseţează viaţa, împăcând toate neînţelegerile; ea limpezește ce este încurcat, ușurează ce este greu, înveselește ce este trist. Lev Nicolaevici Tolstoi Rugăciune: Te rog, Tată, ajută-mă să renunţ la ceartă și să apelez la bunătate. 51

2 Duminică, 19 ianuarie Avantajele copilului evreu În vechime, copiii evrei se bucurau de un tratament special în comparaţie cu copiii din ţările învecinate. La data aceea, practica aducerii copiilor ca jertfă pătrunsese în multe religii. În plus, valoarea unui copil era dată de contribuţia sa economică la societate. Relaţia sa cu lumea adulţilor era definită de productivitatea muncii, şi nu de valoarea sa ca om. Trebuie să o spunem cu durere că, din nefericire, aceste atitudini (ne referim în primul rând la valoarea economică) se regăsesc chiar şi în lumea de azi. Cu adevărat, ziua mâniei lui Dumnezeu nu se va lăsa mult aşteptată! Mai târziu, şi în Israel apostazia a afectat modul de raportare la copii. Cochetarea cu vrăjitoria şi cu religiile altor naţiuni l-a făcut pe Manase să ajungă să îi jertfească pe copiii lui unor idoli păgâni (2 Cronici 33:6). Totuşi domnia lui Manase a fost mai degrabă excepţia decât regula; când au avut în fruntea lor un conducător spiritual, israeliţii şi-au preţuit mult odraslele. 1. Citeşte Psalmii 127:3-5; 128:3-6; Ieremia 7:31; Deuteronomul 6:6,7. Ce ne sugerează aceste texte cu privire la valoarea pe care le-o acordă Dumnezeu copiilor? Ce influenţă are înţelegerea corectă a Scripturii asupra relaţiei noastre cu copiii? Educaţia, dreptul dobândit prin naştere şi multe alte practici specifice arătau cât de mult erau preţuiţi copiii în cultura ebraică antică. Lucru deloc surprinzător, Domnul Hristos a lărgit şi mai mult această viziune cu privire la poziţia copiilor, care era deja înaltă în comparaţie cu poziţia copiilor la popoarele vecine. În definitiv, copiii sunt nişte fiinţe umane, iar Hristos a murit pentru toţi oamenii, indiferent de vârstă. Să nu uităm niciodată lucrul acesta! Este greu de crezut că există adulţi atât de corupţi, atât de răi, atât de denaturaţi, încât să le facă rău copiilor şi, uneori, chiar propriilor copii. Ce putem face noi pentru a le oferi dragoste, protecţie şi educaţie copiilor din sfera noastră de influenţă? 52

3 Comentarii pentru instructori Obiectivele instructorului La nivelul cunoştinţelor: Membrii grupei să înţeleagă că nu este neapărat nevoie să fie părinţi pentru a accepta să lucreze cu copiii. Orice adult este, într-un fel sau altul, un mentor. La nivelul sentimentelor: Să capete convingerea că nu există nimic mai preţios decât identificarea talentelor copiilor şi încurajarea de a le cultiva pentru lucrarea lui Hristos. La nivel practic: Să îşi formeze obiceiul de a interacţiona pozitiv cu copiii din biserică, de la şcoală sau din societate, în general. SCHIŢA STUDIULUI I. Cunoştinţe: Copiii sunt înzestraţi de Dumnezeu cu mari posibilităţi A. Care a fost relaţia ta cu biserica în perioada copilăriei? B. Cum erai privit de cei mari de părinţii tăi, de pastor şi de profesori? C. Ce ţi-ai dori ca ei să fi ştiut la data aceea despre visurile şi aspiraţiile tale? II. Sentimente: Blândeţea Domnului Isus faţă de copii A. În ce măsură corespunde imaginea ta despre Isus cu atitudinea ta faţă de copiii cu care vii în contact zilnic? B. Ce părere au aceşti copii despre tine? Ce au aflat despre Dumnezeu, ca urmare a interacţiunii lor cu tine? III. Practic: Reflectarea dragostei lui Isus faţă de cei mai mici ucenici ai Săi A. Ce schimbări se vor produce în viaţa ta săptămâna aceasta, ca urmare a faptului că îi vezi pe copii prin ochii lui Isus? B. Cu copiii de ce vârstă îţi este cel mai uşor să lucrezi? De ce? Rezumat: Cu cât începem mai devreme să-i formăm pe copii ca ucenici pentru Hristos, cu atât mai bine. Totuşi, uneori, în loc să le cultivăm talentele şi entuziasmul de când sunt mici, noi le spunem: Să vii aici (la mine) când te-oi mai maturiza! Aceasta este o greşeală! 53

4 Luni, 20 ianuarie Copilăria lui Isus Dacă Domnul Isus ar fi sărit peste perioada copilăriei şi ar fi venit pe planeta Pământ direct la vârsta maturităţii depline, ar fi apărut îndoieli serioase cu privire la capacitatea Sa de a-i înţelege pe copii. El a ales totuşi să crească şi să Se dezvolte ca orice copil, neomiţând niciun stadiu al dezvoltării. El înţelege ispitele adolescenţilor. El a ştiut din proprie experienţă cât de fragil e un copil şi câte temeri se cuibăresc în sufletul lui. El S-a confruntat cu toate problemele cu care dau piept copiii la nivelul lor. Prin faptul că a ales să fie un Prunc, ne-a arătat, o dată în plus, că a fost Om adevărat. 2. Citeşte Luca 2: Ce aflăm de aici despre copilăria Domnului Isus? Pentru iudei, vârsta de doisprezece ani marca linia de despărţire dintre copilărie şi tinereţe. La împlinirea acestei vârste, copilul evreu era numit «fiu al Legii» şi, de asemenea, «fiu al lui Dumnezeu». I se ofereau ocazii deosebite pentru a fi instruit în cele religioase şi se aştepta de la el să participe la sărbătorile şi ceremoniile sfinte. Potrivit cu acest obicei, Isus, în copilăria Sa, a mers de Paşte la Ierusalim. Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 75 În pasajul din Evanghelia după Luca se afirmă că Isus a acumulat înţelepciune. Dumnezeu L-a umplut cu har. Când citim despre ocazia în care a mers prima dată la templu în copilărie, remarcăm faptul că El a dat dovadă de o bună cunoaştere a Scripturii. Rabinii s-au arătat foarte impresionaţi de întrebările şi de răspunsurile Sale. Dumnezeu S-a folosit de multiplele experienţe ale copilăriei pentru a modela caracterul Său plăcut şi nepătat. Deprinderea meseriei de tâmplar, atenţia pe care i-o arătau părinţii devotaţi, studiul regulat al Scripturii şi interacţiunea cu locuitorii Nazaretului au constituit baza educaţiei Sale timpurii. Chiar dacă a fost un copil remarcabil, Isus a fost totuşi ceea ce a fost fiecare dintre noi un copil. Copilul Isus nu a învăţat la şcolile sinagogilor. Mama I-a fost primul învăţător omenesc. Din gura ei şi din scrierile profeţilor, El a învăţat despre lucrurile cereşti. El învăţa acum, stând pe genunchii mamei Sale chiar cuvintele pe care El Însuşi i le spusese lui Moise pentru Israel. (Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 70). Meditează la însemnătatea acestor cuvinte. Ce învăţăm de aici despre natura umană a Domnului Hristos? 54

5 Comentarii pentru instructori PAŞII ÎNVĂŢĂRII 1. MOTIVEAZĂ! Pasajul central: Matei 21:26 Ideea centrală pentru creştere spirituală: Domnul Isus a simţit mereu împreună cu cei vulnerabili şi cu cei expuşi pericolelor. El a simţit o mare plăcere să stea între copii. Probabil că cei mai mulţi dintre noi îşi aduc aminte de vremurile în care regula: Copiii pot să rămână, dar să nu scoată în sunet era considerată firească în cele mai multe cercuri. Acum, cei mai mulţi oameni din biserica noastră sunt suficient de luminaţi ca să ştie că Dumnezeu îi tratează pe copii cu mare consideraţie. Dar, deşi admit că lucrarea cu copiii este o componentă importantă a unei biserici vii, ei consideră că responsabilitatea aceasta este întotdeauna a altcuiva. Studiul nostru subliniază tocmai faptul că tuturor ne revine sarcina de a-i ajuta pe copii să devină ucenici. Activitate/discuţie introductivă: Ajută-i pe membrii grupei tale să îşi amintească de perioada în care au crescut în biserică. Pe cine au avut instructor la Şcoala de Sabat? Ce cântări cântau? Ce îşi amintesc despre pastorul lor? Se simţeau bine-veniţi la biserică sau, dimpotrivă, nimeni nu îi lua în seamă? Ce pot spune cei care nu au crescut în biserica noastră? Ce lucruri cred că au pierdut din această cauză? Cum au ajuns să-l cunoască pe Domnul Hristos? În ce mod v-au influenţat primele experienţe avute în biserică? Ce lecţii învăţate atunci ne pot ajuta să îi formăm pe copiii de astăzi ca ucenici pentru Hristos? 2. APROFUNDEAZĂ! Nu suntem cu toţii părinţi, dar am fost cu toţii copii. Este adevărat că părinţii sunt cei dintâi care răspund pentru dezvoltarea emoţională, fizică şi spirituală a copiilor lor, dar şi noi, ceilalţi, putem să facem suficiente lucruri ca să susţinem eforturile lor, astfel încât copiii din bisericile noastre şi din localităţile în care trăim să cunoască dragostea lui Dumnezeu şi principiile creştine. 55

6 Marţi, 21 ianuarie Vindecarea copiilor 3. Citeşte următoarele pasaje: Matei 9:18-26; Marcu 7:24-30; Luca 9:37-43; Ioan 4: Ai cui erau copiii amintiţi în aceste pasaje? Ce asemănări există între mediile în care au crescut aceşti copii? Dar deosebiri? Ce lecţii utile pentru viaţa noastră putem desprinde din aceste pasaje? Numitorul comun al acestor relatări biblice este disperarea părintelui care vine la Isus să-i ceară ajutor. Există vreun părinte care să nu se regăsească aici? Există vreun părinte care să nu fi fost zdrobit de durere, teamă şi groază atunci când copilul lui era grav bolnav sau pe moarte? Cei care au trecut pe acolo ştiu că nu există experienţă mai cumplită. Deşi nu a fost părinte, Domnul Isus S-a identificat atât de mult cu părinţii, încât le-a vindecat copiii. Observăm că vindecarea se produce în fiecare caz. Nimeni nu este refuzat. Dragostea Sa faţă de părinţi şi, deopotrivă, faţă de copii era vădită. Se ridică totuşi o mulţime de întrebări legate de situaţiile în care părinţii se roagă stăruitor şi copiii lor nu sunt vindecaţi. Probabil că nu există experienţă mai tristă decât aceea de a asista la înmormântarea propriului copil. Moartea nu ar trebui să fie cunoscută decât de generaţiile în vârstă. Inima se revoltă din cauza nefirescului acestei situaţii în care părinţii deplâng moartea copiilor lor. În timpul unor astfel de funeralii, orice părinte îşi pune întrebarea: De ce n-am murit eu în locul lui?. Dar, la fel de dureroasă ca deplângerea decesului propriului copil, poate fi observarea degradării lui spirituale. Câţi părinţi n-au trecut printr-o agonie teribilă din cauza copiilor lor dependenţi de droguri sau de pornografie sau nu au fost teribil de afectaţi de nepăsarea adolescentină? Indiferent de problema care ne afectează, avem nevoie să învăţăm ca, în orice situaţie, chiar şi atunci când lucrurile nu au un final atât de fericit ca în istorisirile biblice menţionate mai sus, să ne încredem în Domnul şi în bunătatea şi dragostea Sa. Ellen G. White, profetul bisericii, a înmormântat doi copii. Lumea noastră nu e paradisul. Dar avem un Dumnezeu iubitor. Să păstrăm acest adevăr în inimile noastre! 56

7 Comentarii pentru instructori Comentariu biblic I. Creştinismul practic (Reciteşte împreună cu grupa Deuteronomul 6:4-9.) Porunca de primă importanţă primită de evreii din toate generaţiile este sintetizată în acest pasaj ce poartă denumirea de Shema, ceea ce în evreieşte înseamnă Ascultă!. Israeliţii erau îndemnaţi astfel să îşi amintească şi să respecte principiile străvechi ale credinţei lor şi, totodată, să le transmită aceste principii copiilor lor. Ei îşi puteau împlini această îndatorire atât prin învăţătură, cât şi prin exemplul personal: când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula (vers. 7). De discutat: Copilăria este perioada descoperirilor. Copiii află acum ce este şi ce nu este periculos. Ei aşteaptă informaţii demne de încredere de la părinţii lor şi de la ceilalţi adulţi. Acest lucru este valabil nu numai în perimetrul şcolii, al bisericii şi în alte locuri unde ei primesc educaţie formală, ci şi la picnic, în excursii, în maşină, la evenimente sportive etc. Dacă eşti adult şi ai în preajma ta un copil, înseamnă că eşti mentor şi că vei fi pus la încercare. Copiii vor trage concluzia că Dumnezeu este demn de încredere dacă observă că pot avea încredere în tine. Ce oameni-model pe care i-ai cunoscut în copilărie şi în adolescenţă te-au convins, prin modul lor de a fi, că Dumnezeu este vrednic de încredere? Ce copii sau adolescenţi ai avut ocazia să îndrumi spre Hristos? Cum ai reuşit? II. Darul vieţii (Recapitulează împreună cu grupa Matei 9:18-26; Marcu 7:24-30; Luca 9:37-43 şi Ioan 4:46-54.) Nu există pe lumea aceasta nimic mai irevocabil decât moartea şi nimic mai tragic decât moartea unui copil, înainte ca el să aibă şansa de a creşte şi a-şi dezvolta personalitatea, talentele şi potenţialul. Tocmai de aceea sunt aceste minuni atât de importante. Când vindeca un copil sau îl readucea la viaţă, Domnul Isus readucea la viaţă şi speranţele şi visurile părinţilor lui. Mai mult decât atât, El le oferea acelor copii un dar pe care nu aveau să-l uite toată viaţa: convingerea că au fost salvaţi pentru un anumit scop, şansa de a creşte pentru Dumnezeu şi de a-şi folosi talentele spre slava Sa. De discutat: Toţi cei care vin zilnic în contact cu copiii ştiu că, în spatele înfăţişării lor fragile, se află un potenţial inimaginabil. Da, acum par 57

8 Miercuri, 22 ianuarie O avertizare serioasă 4. Studiaţi următoarele pasaje: Matei 11:25,26; 18:1-6, Ce adevăruri descoperim aici nu numai despre copii, ci despre credinţă, în general? Observă cât de aspre sunt cuvintele rostite de Isus aici. De ce ar trebui să ne cutremurăm când le citim? Când a dorit să ilustreze Împărăţia veşnică, Domnul Isus a făcut în mod frecvent referire la sinceritatea copiilor. Onestitatea, smerenia, dependenţa şi candoarea lor reprezintă esenţa vieţii creştine. Cu toţii ar trebui să tânjim după acest fel de simplitate şi încredere. Dar mai există o lecţie pe care trebuie să şi-o însuşească formatorii de ucenici din timpurile moderne: copiii nu trebuie să renunţe niciodată la dependenţa specifică lor. Dacă sunt corect educaţi, ei îşi vor păstra inocenţa şi încrederea până la vârsta maturităţii. Este normal ca, pe măsură ce cresc şi se maturizează, să îşi pună întrebări, să aibă lupte, îndoieli şi întrebări fără răspuns. Însă o credinţă ca de copil nu ajunge niciodată să fie demodată. Ca părinţi sau ca adulţi, în general, ar trebui să depunem eforturi pentru a întipări în mintea copiilor cunoaşterea lui Dumnezeu şi a iubirii Sale. În acest sens, nicio altă metodă nu va fi mai rodnică decât aceea de a le arăta, prin comportamentul nostru, prin dovezile noastre de bunătate, compasiune şi grijă, că îi iubim cu adevărat. Putem să le ţinem oricât de multe predici! Cea mai bună cale de a-i face ucenici este aceea de a avea pentru ei o dragoste ca dragostea lui Dumnezeu. Într-un contrast izbitor cu această atitudine, se află actele nelegiuite săvârşite împotriva copiilor în special cele comise în timpul unor activităţi susţinute de biserică. Ele pot distruge încrederea copiilor în biserică şi, totodată, încrederea lor în Dumnezeul acelei biserici. Ce pedeapsă grozavă îi aşteaptă pe cei care săvârşesc astfel de fapte, dar şi pe protectorii acestor făptaşi! Hristos şi mesajul Său inspiră încredere şi siguranţă. Cum îndrăzneşte o organizaţie omenească să compromită această credinţă de copil prin lipsa de vigilenţă? Ce face biserica ta pentru a le oferi copiilor o bună educaţie şi, totodată, o bună protecţie? Ce a vrut să spună Isus prin declaraţia: îngerii lor, în ceruri, văd pururea faţa Tatălui Meu care este în ceruri (Matei 18:10)? De ce ar trebui să se cutremure la auzul acestor cuvinte orice om care îi face rău vreunui copil? 58

9 Comentarii pentru instructori stângaci şi nemanieraţi, dar, peste cincisprezece sau douăzeci de ani, vor fi studenţi la Teologie, la Medicină, la Drept sau poate că se vor afla la pupitrul de comandă al unui avion de pasageri supersonic, poate că vor crea un site pe internet sau poate că vor prezenta ştirile. Ce face biserica ta pentru a da dovadă de consideraţie faţă de copii? Este suficient ce face la ora actuală? Explică. Ce exemple poţi da de copii şi de adolescenţi care au frecventat şcoala bisericii sau Şcoala de Sabat din biserica ta şi care, mai târziu, au devenit oameni credincioşi de succes? III. Unul din aceşti micuţi (Reciteşte împreună cu grupa Matei 18:1-7.) Unul dintre motivele pentru care Domnul Isus a luat apărarea copiilor este acela că, de multe ori, ei sunt lipsiţi de apărare. Desigur că au părinţi, bunici, profesori şi mentori, dar se întâmplă deseori să aflăm (prea târziu) că vreun copil a fost neglijat şi a ajuns să-şi facă obiceiuri dăunătoare. Uneori parcă Diavolul îşi îndreaptă cele mai puternice atacuri tocmai împotriva copiilor şi tinerilor. Există vreo modalitate de a-i face mai rezistenţi în faţa ispitelor lumii? De discutat: Când erai copil, ce mentori te-au ajutat să rămâi pe calea dreaptă şi îngustă? Cum au reuşit lucrul acesta? Cu ce ispite te-ai confruntat în copilărie? Cum erau ele în comparaţie cu ispitele cu care au de luptat astăzi copiii şi adolescenţii? Ce strategii poate crea biserica pentru a diminua forţa acestor ispite? 3. APLICĂ! Este uşor să vorbim la modul teoretic despre formarea copiilor ca ucenici. Nimeni nu va avea de spus ceva împotriva acestui concept. Totuşi, ca instructori, trebuie să-i ajutăm pe membrii grupei noastre să facă un pas mai departe de la teorie la practică şi de la cunoştinţe la fapte. Aplicaţie: Ştim cu toţii, din Biblie şi din experienţa personală, că perioada din viaţă cea mai indicată pentru a cunoaşte Evanghelia şi pentru instruirea ca ucenic este copilăria. Pe această idee se bazează făgăduinţa: Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi, când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea (Proverbele 22:6). Promisiunea aceasta nu este doar pentru părinţi, ci pentru fiecare adult care doreşte ca tinerii să rămână activi în biserică şi să-şi păstreze relaţia cu Isus Hristos. - Alcătuiţi în cadrul grupei o listă cu cel puţin 5 (cel mult 10) influenţe cărora trebuie să le facă faţă copiii şi tinerii de astăzi. 59

10 Joi, 23 ianuarie Lăsaţi copilaşii să vină la Mine 5. Citeşte Marcu 10: Ce atitudine a Domnului Hristos i-a încurajat pe copii să Îl accepte cu uşurinţă? Cum trebuie să înţelegem mustrarea adresată ucenicilor? Ce lecţie trebuie să ne însuşim în ceea ce priveşte atitudinea noastră faţă de copii? Ucenicii aveau intenţii bune, dar nu-şi dădeau seama ce făceau. Ei au încercat să protejeze timpul preţios al Domnului Hristos, să Îi păstreze energia pentru lucruri mai importante. Cât de greşit înţelegeau tocmai ce Se străduia El să-i înveţe! Gândeşte-te cum s-au simţit copiii când au fost respinşi de ucenici cu asprime şi au fost primiţi de Isus cu dragoste şi cu atenţie. Nu este deloc de mirare că L-au acceptat atât de uşor! Această relatare conţine o preţioasă exemplificare a modului în care ar trebui să fie trataţi copiii de către cei care se declară a fi formatori de ucenici. În copiii aduşi la El, Isus vedea bărbaţi şi femei care urmau să fie moştenitori ai harului Său şi supuşi ai Împărăţiei Sale, dintre care unii aveau să devină martiri pentru Numele Său. El ştia că aceşti copii urmau să-l asculte şi să-l primească drept Mântuitor al lor mult mai repede decât persoanele adulte, dintre care mulţi erau înţelepţi în felul lumii şi cu inima împietrită. În învăţăturile Sale, S-a coborât până la nivelul lor. El, Domnul cerului, nu a socotit ca un lucru neînsemnat să răspundă la întrebările copiilor şi să simplifice învăţăturile Lui importante, pentru a fi înţelese de mintea lor. El a pus în inima lor seminţele adevărului, care urmau să răsară peste mulţi ani şi să aducă roade pentru viaţa veşnică. Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p Cât de des ne întâlnim cu oameni maturi care mai suferă încă din cauza experienţelor negative din copilărie? Ce atitudine ar trebui să avem faţă de copii? 60

11 Comentarii pentru instructori - Alcătuiţi şi o listă cu cel puţin 5 (cel mult 10) metode prin care biserica poate combate aceste influenţe. Ce face biserica ta în acest sens? 4. ILUSTREAZĂ! Din când în când, participanţii la Şcoala de Sabat au găsit că le este util să adopte un proiect sau o activitate pe care să o realizeze la nivelul grupelor. Ce activitate din cadrul lucrării cu copiii ar dori grupa ta să adopte de data aceasta? Activitate: Întocmiţi împreună o listă cu cel puţin douăzeci de activităţi pe care grupa ar fi dispusă să le încerce cu scopul de a-i forma ca ucenici pe copiii din biserica voastră. Dacă este posibil, scrieţi-le pe o tablă. La început, scrieţi sugestiile fără să le comentaţi deseori, ideile bune răsar din idei proaste sau din cele pe jumătate gândite, de aceea, încurajaţi-i pe toţi să participe. Nu uitaţi că trebuie să căutaţi activităţi pe care să le puteţi realiza împreună, ca grupă. Sugestii: - Strângeţi un fond al grupei pentru a susţine în şcoală (poate într-o şcoală adventistă) un copil crescut de un singur părinte. - Luaţi copiii şi mergeţi să cântaţi împreună la un azil de bătrâni. La sfârşit, serviţi copiii cu ceva bun sau faceţi împreună o activitate distractivă. - Asociaţi-vă cu o grupă de la Primară sau Juniori, de exemplu, achiziţionaţi materiale utile în cadrul Şcolii de Sabat copii şi trimiteţi-le într-o zonă a ţării sau a lumii unde este nevoie de ele. - Mergeţi împreună cu o grupă de Primară la un loc de joacă pentru copii. - Mergeţi împreună cu o grupă de Juniori într-o excursie sau la schi. - La încheierea serviciului divin de dimineaţă, oferiţi-le copiilor, o dată pe lună, baloane cu heliu, un fruct sau un mic dulce sănătos. - Participaţi la toate programele şcolii adventiste din zona în care vă aflaţi. Bucuraţi-vă împreună! Fiţi spontani şi creativi şi le veţi oferi astfel copiilor din biserica voastră momente de neuitat. Mai târziu, dacă Domnul nu va reveni în următorii cincisprezece, douăzeci de ani, copiii vor deveni oameni mari şi îşi vor aduce aminte de aceia care i-au ajutat să-şi păstreze relaţia cu Domnul Hristos. 61

12 Vineri, 25 ianuarie Studiu suplimentar Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, capitolele Binecuvântarea copiilor (p ) şi Templul curăţit din nou (p. 592); Mărturii, vol. 6, capitolul Botezul (p ) şi Educaţie, capitolul Studierea şi predarea Bibliei (p ). Este adevărat şi azi faptul că cei mai receptivi la învăţăturile Evangheliei sunt copiii; inima lor este deschisă faţă de influenţele divine şi este în stare să reţină învăţăturile primite. Şi copiii mici pot să fie creştini şi să aibă o experienţă potrivită cu vârsta lor. Ei au nevoie să fie educaţi în lucrurile spirituale şi părinţii ar trebui să îi ajute, prin orice mijloc, să-şi formeze caracterul după asemănarea lui Hristos. Taţii şi mamele ar trebui să privească la copiii lor ca la cei mai tineri membri ai familiei Domnului, încredinţaţi lor spre a-i pregăti pentru cer. Învăţăturile pe care noi înşine le primim de la Hristos trebuie să li le dăm copiilor noştri, aşa cum pot înţelege minţile lor tinere, dezvăluindu-le puţin câte puţin din frumuseţea principiilor cerului. Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 515 Întrebări pentru discuţie 1. De ce crezi că majoritatea credincioşilor L-au acceptat pe Domnul Hristos la tinereţe, şi nu la maturitate? Scepticii pun faptul acesta pe seama naivităţii şi a ignoranţei. Îl acceptă tinerii mai uşor pe Domnul Hristos din cauză că ei nu au devenit încă atât de înrădăcinaţi în cinism şi în scepticism ca adulţii sau, altfel spus, din cauză că inocenţa şi deschiderea lor îi face mai sensibili la îndemnurile Duhului Sfânt? 2. Cum se poate organiza biserica de astăzi pentru a semăna mai mult cu Hristos în privinţa eforturilor depuse pentru copii? Ce pot face membrii pentru a fi mai prietenoşi cu tinerii care poate că adoptă vestimentaţii mai bizare, au gusturi muzicale mai puţin obişnuite şi, uneori, un comportament excentric? Ce poate face biserica pentru a fi mai energică şi pentru a atrage astfel tineri activi? 3. Ce pot face membrii în mod concret pentru a fi gata să le răspundă tinerilor care sunt interesaţi să se boteze şi doresc să îşi predea viaţa lui Hristos? 4. Meditează la însuşirile generale ale copiilor, care L-au determinat pe Isus să facă următoarea declaraţie: Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor (Matei 18:3). Ce înseamnă aceste cuvinte? Ce nu înseamnă? 62

Studiul 1 - Duhul Sfant si Cuvantul

Studiul 1 - Duhul Sfant si Cuvantul Studiul 1 pentru 7 ianuarie 2017 Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit

Mai mult

Wise King Solomon Romanian CB

Wise King Solomon Romanian CB Biblia pentru copii prezintă Înțeleptul Împărat Solomon Scrisă de: Edward Hughes Ilustraţii: Lazarus Adaptată după: Ruth Klassen Tradusă de: Ana Ionesi Produsă de: Bible for Children www.m1914.org BFC

Mai mult

FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR

FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR Carte de colorat Dalia Teodora Ana 27/02/2016 este locul unde venim pe lume şi în care ne dezvoltăm (creştem). Este locul unde găsim dragoste, respect, linişte, înţelegere,

Mai mult

Studiul 6 - Lucrarea lui Petru

Studiul 6 - Lucrarea lui Petru Studiul 6 pentru 11 august 2018 T.M. Atunci Petru a început să vorbească şi a zis: «În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că, în orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este

Mai mult

Studiul 11 - Crestinul si datoriile financiare

Studiul 11 - Crestinul si datoriile financiare CREŞTINUL ŞI DATORIILE FINANCIARE Studiul 11 pentru 17 martie 2018 Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica;

Mai mult

Stăruința

Stăruința Stăruința Stăruința În legătură cu apostolii, cu primii creştini şi cu primele adunări, în cartea Faptele Apostolilor apare în câteva versete cuvântul a stărui. Acest cuvânt înseamnă a face ceva în mod

Mai mult

Presentación de PowerPoint

Presentación de PowerPoint Lecția 1, 6 Aprilie 2019 Toate își au vremea lor (Eclesiastul 3:1). Dumnezeu a creat timpul și ritmurile care dirijează viața pe Pământ (pentru plante, animale și pentru oameni). Aceste ritmuri sunt identice

Mai mult

Studiul 6 - Poporul lui Dumnezeu, sigilat

Studiul 6 - Poporul lui Dumnezeu, sigilat Studiul 6 pentru 9 februarie 2019 Cei 144.000 sigilaţi sunt prezentaţi în două ocazii paralele: Apocalipsa 7 şi 14:1-5. În prima ocazie, rămân în picioare înaintea iminentei veniri a Mielului. În a doua,

Mai mult

Raport Anual 2017 Lucrarea are culori

Raport Anual 2017 Lucrarea are culori Raport Anual 2017 Lucrarea are culori Adaptat timpului, dar ancorat pe stâncă CINE SUNTEM NOI?...cei care credem că fiecare copil și tânar este important și valoros în ochii Lui Dumnezeu... "Încredințează-ți

Mai mult

C2 25 aprilie Conversatii cu Dumnezeu vol 4.indd

C2 25 aprilie Conversatii cu Dumnezeu vol 4.indd Neale Donald Walsch Conversatii, cu Dumnezeu Un dialog nou si, neasteptat, Volumul IV Trezirea speciei Traducere din limba engleză de Mihaela Ivănuș Editura For You București 1 Nu credeam că voi face asta

Mai mult

1. Învaţă-ţi copilul regula lui Aici nu se pune mâna. În medie, un copil din cinci devine victimă a violenţei sexuale, inclusiv victimă a abuzului sex

1. Învaţă-ţi copilul regula lui Aici nu se pune mâna. În medie, un copil din cinci devine victimă a violenţei sexuale, inclusiv victimă a abuzului sex 1. Învaţă-ţi copilul regula lui Aici nu se pune mâna. În medie, un copil din cinci devine victimă a violenţei sexuale, inclusiv victimă a abuzului sexual. Poţi contribui şi tu ca acest lucru să nu i se

Mai mult

ghid_Gradinita_1_2019.pmd

ghid_Gradinita_1_2019.pmd L E C Ţ I A Ajutor pentru tata Anul B Trimestrul 1 Lecţia 2 SLUJIRE Isus este exemplul nostru de slujire. Referinţe Matei 13,55; Marcu 6,3; Hristos, Lumina lumii, pag. 72-74, în original. Text de memorat

Mai mult

Interior manual religie III_2.indd

Interior manual religie III_2.indd MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE Cristina Benga Aurora Ciachir Niculina Filat Mihaela Ghiţiu Ioana Niculae MANUAL PENTRU CLASA A III-A RELIGIE Cultul ortodox SEMESTRUL AL II-LEA Dumnezeu

Mai mult

Studiul 7 - Drumul credintei

Studiul 7 - Drumul credintei Studiul 7 pentru 12 august 2017 Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-l caută. (Evrei 11:6)

Mai mult

Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e Dumnezeule, spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ

Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e Dumnezeule, spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ 6 5 4 3 2 1 PREGĂTIREA ÎNTÂLNIRII Tema întâlnirii Dumnezeu vrea sǎ intre în relaţie cu oamenii.

Mai mult

Daniel and the Lions Den Romanian CB

Daniel and the Lions Den Romanian CB Biblia pentru copii prezintă Daniel În Groapa Leilor Scrisă de: Edward Hughes Ilustraţii: Jonathan Hay Adaptată după: Mary-Anne S. Tradusă de: Ana Ionesi Produsă de: Bible for Children www.m1914.org BFC

Mai mult

3. Ferice de cel ce rabda ispita

3. Ferice de cel ce rabda ispita Studiul 3 pentru 18 octombrie 2014 «Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc.» (Iacov 1:12) 1. Iacov 1:13-14.

Mai mult

Drumul crucii

Drumul crucii Drumul crucii Drumul crucii La sfarsitul versetului 4 al aceluiasi capitol din Evanghelia dupa Ioan, Domnul Hristos spusese: "Nu v-am spus aceste lucruri de la inceput, pentru ca eram cu voi." Dar acum,

Mai mult

Primara_0_BW_23912_PBSG_C2_00.qxd

Primara_0_BW_23912_PBSG_C2_00.qxd Primara_8_BW_23912_PBSG_C2_08.qxd 15.12.2015 09:11 Page 36 cţ Le ia 8 O poruncă nouă Daniel 6:25-28; Profeţi şi regi, pp. 544, 545 i-ai făcut un loc special unde te rogi de obicei? Ţ Oamenii aleg diferite

Mai mult

Ghidul in materie de fete pentru baieti:Layout 1.qxd

Ghidul in materie de fete pentru baieti:Layout 1.qxd 30 de lucruri pe care nu le po}i afla de la prieteni {i p rin}i CORINT JUNIOR Salutare, Fetele au făcut întotdeauna parte din viaţa ta. Dar până acum, tu şi prietenii tăi v - aţi văzut de treburile voastre,

Mai mult

Indicații răspunde fiecărei afirmaţii potrinit următoarei scale: 3 = De fiecare dată, puternic adevărat. 2 = Majoritatea timpului. De cele mai mlte or

Indicații răspunde fiecărei afirmaţii potrinit următoarei scale: 3 = De fiecare dată, puternic adevărat. 2 = Majoritatea timpului. De cele mai mlte or Indicații răspunde fiecărei afirmaţii potrinit următoarei scale: 3 = De fiecare dată, puternic adevărat. 2 = Majoritatea timpului. De cele mai mlte ori adevărat 1 = Câteodată, din când în când 0 = Niciodată

Mai mult

EN_IV_2019_Limba_romana_Test_2

EN_IV_2019_Limba_romana_Test_2 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2019 LIMBA ROMÂNĂ Test 2 Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2019 Pagina 1 din 9

Mai mult

sbi2_2012.indd

sbi2_2012.indd 9-15 iunie Lasă biserica să ştie Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Faptele apostolilor 4:1-31; 11:1-18; 21:19-25; 1 Corinteni 9:19-23; Numeri 13:17-33. Sabat după-amiază Text de memorat: Apostolii

Mai mult

Ghid_Gradinita_3_2018.pmd

Ghid_Gradinita_3_2018.pmd L E C Ţ I A Slujir ea lui Samuel Anul A Trimestrul 3 Lecţia 4 SLUJIRE A sluji înseamnă a-i ajuta pe alţii. Referinţe 1 Samuel 7; Patriarhi și profeţi, capitolul 59, partea despre slujirea lui Samuel. Text

Mai mult

Colegiul Tehnic „George Bariţiu” Baia Mare

Colegiul Tehnic „George Bariţiu” Baia Mare RESURSĂ EDUCAŢIONALĂ DESCHISĂ Denumire: Planificare religie cultul ortodox Autor: ISPAS Liliana Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Mihai Eminescu, Corabia Disciplina: Religie ortodoxă Clasa: V-VIII

Mai mult

I_juniori_1_2010.pmd

I_juniori_1_2010.pmd 2014 1 martie Studiul 9 Salvarea din păcat Text de memorat: Efeseni 2,8. Datorită bunătăţii Sale aţi fost mântuiţi, prin credinţa în Hristos. Și nici credinţa nu vine de la voi, ci este tot un dar de la

Mai mult

Studiul 8 - Smerenia intelepciunii ceresti

Studiul 8 - Smerenia intelepciunii ceresti Studiul 8 pentru 22 noiembrie 2014 Iacov 3:13-4:10 CUM SĂ FII ÎNȚELEPT Iacov 3:13-14 DOUĂ TIPURI DE ÎNȚELEPCIUNE Iacov 3:15-18 ÎNȚELEPCIUNEA «PASIONALĂ» Iacov 4:1-4 CONFLICTELE ÎNȚELEPCIUNII: PASIONALĂ

Mai mult

Mihaela Achim Dragoş Ioniță Florentina Nicula RELIGIE CULTUL ORTODOX Caietul elevului CLASA A IV-A SEMESTRUL AL II-LEA

Mihaela Achim Dragoş Ioniță Florentina Nicula RELIGIE CULTUL ORTODOX Caietul elevului CLASA A IV-A SEMESTRUL AL II-LEA Mihaela Achim Dragoş Ioniță Florentina Nicula RELIGIE CULTUL ORTODOX Caietul elevului CLASA A IV-A SEMESTRUL AL II-LEA Cu Hristos, în Săptămâna Patimilor Să înțelegem textul 1. Completează spațiile libere

Mai mult

CONSTIENT Marius Chirila

CONSTIENT Marius Chirila CONSTIENT Marius Chirila Stau cu mine si ma intreb ce as putea sa iti mai ofer in plus. Ai deja totul, esti deja totul. Nu exista limita la ce ai putea sa faci pentru ca nu exista limita la ceea ce esti.

Mai mult

ghid_Primara_4_2016_14 LECTII.pmd

ghid_Primara_4_2016_14 LECTII.pmd L E C Ţ I A N O U Ă Înapoi în viitor Referinţe Mica 5,2; Matei 2,1; Isaia 53; Marcu 15,22-39; Fapte 1,9-11; Hristos, Lumina lumii, pag. 231-242, 469, 470, 627, 628, 830, 831 Text de memorat Recunoașteţi...

Mai mult

Communicate at your best - Manual - Cap 3 - RO

Communicate at your best - Manual - Cap 3 - RO 1. Principii de bază Ce trebuie să luăm în considerare atunci când comunicăm la birou? Comunicarea la birou nu este nici complicată, nici foarte simplă. Fiecare dintre noi are competențe de bază în interacțiunea

Mai mult

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_2

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_2 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2018 LIMBA ROMÂNĂ Test 2 Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2018 Pagina 1 din 10

Mai mult

CUPRINS: Mulţumiri... IX Prefaţă... XIII Introducere... XVII Capitolul 1 Tu eşti deja perfect... 3 Capitolul 2 Amintirile... 9 Capitolul 3 Ştergerea a

CUPRINS: Mulţumiri... IX Prefaţă... XIII Introducere... XVII Capitolul 1 Tu eşti deja perfect... 3 Capitolul 2 Amintirile... 9 Capitolul 3 Ştergerea a CUPRINS: Mulţumiri... IX Prefaţă... XIII Introducere... XVII Capitolul 1 Tu eşti deja perfect... 3 Capitolul 2 Amintirile... 9 Capitolul 3 Ştergerea amintirilor... 15 Capitolul 4 Puterea cuvântului Mulţumesc...

Mai mult

STUDIUL noiembrie Metafore ale unității Sabat după-amiază Completează şi memorează: Căci, după cum este unul și are multe și după cum toate tr

STUDIUL noiembrie Metafore ale unității Sabat după-amiază Completează şi memorează: Căci, după cum este unul și are multe și după cum toate tr STUDIUL 6 1 3-9 noiembrie Metafore ale unității Sabat după-amiază Completează şi memorează: Căci, după cum este unul și are multe și după cum toate trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur, tot

Mai mult

Copilul_Isus_sta_inaintea_usii

Copilul_Isus_sta_inaintea_usii Copilul Isus stă înaintea uşii Crăciunul din perspectiva lui Iosif Versete călăuzitoare: Matei 1; 2; Luca 1; 2 Introducere În timpul adventului şi până în seara de crăciun vom auzi iarăşi sub forme diferite:

Mai mult

Ghid_Gradinita_3_2018.pmd

Ghid_Gradinita_3_2018.pmd L E C Ţ I A Anul A Trimestrul 3 Lecţia 2 Darul Anei pentru Dumnezeu SLUJIRE A sluji înseamnă a-i ajuta pe alţii. Referinţe 1 Samuel 1,20-28; 2,18-21; Patriarhi și profeţi, capitolul 55, ultima parte. Text

Mai mult

STUDIUL februarie Duhul Sfânt și trăirea unei vieți sfinte Sabat după-amiază, 4 februarie Completează și memorează: Dumnezeul păcii să vă El În

STUDIUL februarie Duhul Sfânt și trăirea unei vieți sfinte Sabat după-amiază, 4 februarie Completează și memorează: Dumnezeul păcii să vă El În STUDIUL 6 4-10 februarie Duhul Sfânt și trăirea unei vieți sfinte Sabat după-amiază, 4 februarie Completează și memorează: Dumnezeul păcii să vă El Însuşi pe deplin şi vostru, vostru şi vostru să fie păzite

Mai mult

Microsoft Word - Buletin Parohial 12 Mai Duminica a III-a dupa Pasti.docx

Microsoft Word - Buletin Parohial 12 Mai Duminica a III-a dupa Pasti.docx Mai 12, 2019: Duminica a III-a după Paști (a Femeilor Mironosițe) Apostolul: Fapte, 6:1-7: În zilele acelea, înmulţindu-se ucenicii, eleniştii (iudei) murmurau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor

Mai mult

Minunea in 365 de zile - Perceptele dlui Browne -

Minunea in 365 de zile - Perceptele dlui Browne - Pentru Papi, primul meu profesor Un profesor are un impact asupra eternității; nu știe niciodată unde se termină influența lui. Henry Adams Preceptele sau maximele au mare însemnătate; dacă ai la îndemână

Mai mult

CE AM ÎNVaTAT DESPRE VIATa DE LA Micul print

CE AM ÎNVaTAT DESPRE VIATa DE LA Micul print CE AM ÎNVaTAT DESPRE VIATa DE LA Micul print 2017 Biblioteca Respiro Toate drepturile rezervate. Este permisă descărcarea liberă, cu titlu personal, a cărții în acest format. Distribuirea gratuită sau

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE SERGESCU DROBETA TURNU SEVERIN Revistă de creații literare ale elevilor clasei I A Prof. înv. primar: Ionica Dăgădiță Martie 2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE SERGESCU DROBETA TURNU SEVERIN Revistă de creații literare ale elevilor clasei I A Prof. înv. primar: Ionica Dăgădiță Martie 2 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE SERGESCU DROBETA TURNU SEVERIN Revistă de creații literare ale elevilor clasei I A Prof. înv. primar: Ionica Dăgădiță Martie 2019 FLORI DE GÂND PENTRU MAMA Cu toată dragostea pentru

Mai mult

Microsoft Word - Indrumari.docx

Microsoft Word - Indrumari.docx Îndrumări de Jeff Adams STUDIU BIBLIC DE UCENICIZARE Ediția în limba engleză: Directions By Jeff Adams Copyright @ 2006 Reality Living Published by Reality Living Publishing, Inc. 5460 Blue Ridge Cut-off

Mai mult

Instr_prim_2_2017.pmd

Instr_prim_2_2017.pmd L E C Ţ I A O P T Iubire frăţească? Referinţe Geneza 4; Patriarhi și profeţi, pag. 68, 71-79 Text de memorat Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu! (Matei 5,9) Obiective

Mai mult

15 Botezul descoperă.conectează-te.experimentează

15 Botezul descoperă.conectează-te.experimentează 15 Botezul descoperă.conectează-te.experimentează 15 BOTEZUL DESCOPERĂ Botezul reprezintă cufundarea noastră completă în dragostea lui Dumnezeu, așa cum a fost ea manifestată prin moartea, îngroparea și

Mai mult

Cuprins Volumul 2 Călătoria către adevărata forţă a prezentului tău - 11 Capitolul 1 - Motivaţie sau motorul care te împinge către acţiune - 13 Cum să

Cuprins Volumul 2 Călătoria către adevărata forţă a prezentului tău - 11 Capitolul 1 - Motivaţie sau motorul care te împinge către acţiune - 13 Cum să Cuprins Volumul 2 Călătoria către adevărata forţă a prezentului tău - 11 Capitolul 1 - Motivaţie sau motorul care te împinge către acţiune - 13 Cum să faci cu uşurinţă lucrurile pe care alţii le fac greu

Mai mult

KGN BSG-T.qxd

KGN BSG-T.qxd A ctivităţile legate de textul de memorat, descrise aici, sunt recomandate pentru învăţare şi recapitulare. Ele au fost propuse pentru a fi folosite la Şcoala de Sabat. Folosiţi următoarele gesturi pentru

Mai mult

Juniori_1_2014_BT.pdf

Juniori_1_2014_BT.pdf JUNIORI Ce credem noi (I) > Trimestrul I, 2014 JUNIORI este un ghid alternativ pentru Școala de Sabat. Scopul său este să ofere un mediu de învăţare orientat pe domeniul practic pentru juniori. Juniori_1_2014.indd

Mai mult

Chestionar_1

Chestionar_1 Chestionar 1 Partea I: Informatii cu caracter general: Va rugam bifati raspunsul corespunzator: 1.1 Sunteti: Barbat Femeie Cu domiciliul in mediul urban Cu domiciliul in mediul rural Completati: 1.2. Denumirea

Mai mult

Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Cinci tineri artiști s-au mutat la Uzina de la Mioveni, România. Tim

Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Cinci tineri artiști s-au mutat la Uzina de la Mioveni, România. Tim Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Cinci tineri artiști s-au mutat la Uzina de la Mioveni, România. Timp de o săptămână, au transformat pasiunea și talentul

Mai mult

Prophetie 2016 [Lugau]_Romana

Prophetie 2016 [Lugau]_Romana Succesiunea evenimentelor profetice Lugau Ianuarie 2016 Pentru ce studiem prorocia? 1 Făgăduinţa binecuvântării Apocalipsa 1,3 2 Dumnezeu ne face cunoscut planurile Sale Deuteronom 30,1 4, Matei 24 şi

Mai mult

Christian teacher - Vogel RO

Christian teacher - Vogel RO DASCĂLUL CREȘTIN O epistolă lizibilă a lui Hristos DASCĂLUL Care este influența unui dascăl? Are el/ea vreo influență? Cine așteaptă din partea lor să fie o influență? INFLUENȚATORI În top pe Twitter/Instagram

Mai mult

sbi1_2013.indd

sbi1_2013.indd 26 ianuarie-1 februarie Creaţiunea şi moralitatea Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Geneza 2:16,17; 1:26-28; Iacov 3:9; Faptele apostolilor 17:26; Proverbele 14:31; Matei 5:44-48; Apocalipsa

Mai mult

Prin Harul lui Dumnezeu Andrei Episcopul Covasnei si Harghitei Preacuviosului cin monahal Preacucernicilor Parinţi, slujitori ai Sfintelor Altare Stim

Prin Harul lui Dumnezeu Andrei Episcopul Covasnei si Harghitei Preacuviosului cin monahal Preacucernicilor Parinţi, slujitori ai Sfintelor Altare Stim Prin Harul lui Dumnezeu Andrei Episcopul Covasnei si Harghitei Preacuviosului cin monahal Preacucernicilor Parinţi, slujitori ai Sfintelor Altare Stimate autoritaţi Iubiţi fraţi si surori întru Domnul,

Mai mult

Microsoft Word - 18 Luca Ascultati-L pe Tapul Ispasitor.doc

Microsoft Word - 18 Luca Ascultati-L pe Tapul Ispasitor.doc Ascultati-L pe Tapul Ispasitor Luca 4:1-13 29 februarie anul Domnului 2004 Prima duminica din Postul Pastelui Pastor Michael L. McCoy Predica tradusa de un membru al Bisericii Lutherane Our Redeemer din

Mai mult

Microsoft Word - Pascale Evdochia_Sa nu uitam limba stramoseasca.docx

Microsoft Word - Pascale Evdochia_Sa nu uitam limba stramoseasca.docx Programa de opțional pentru grădiniță SĂ NU UITĂM LIMBA STRĂMOŞEASCĂ ARGUMENT Ruşii lipoveni, avându-şi originile în Rusia, fac parte din diaspora rusă europeană şi utilizează drept limbă de comunicare

Mai mult

STUDIUL august Închinați-vă Creatorului Sabat după-amiază Completați și memorați: Iată postul plăcut Mie: lanțurile răutății, legăturile robiei,

STUDIUL august Închinați-vă Creatorului Sabat după-amiază Completați și memorați: Iată postul plăcut Mie: lanțurile răutății, legăturile robiei, STUDIUL 6 3-9 august Închinați-vă Creatorului Sabat după-amiază Completați și memorați: Iată postul plăcut Mie: lanțurile răutății, legăturile robiei, celor asupriți și orice fel de jug; pâinea cu cel

Mai mult

Inima mea, sufletul meu: 11 negri mititei

Inima mea, sufletul meu: 11 negri mititei Inima mea, sufletul meu: 11 negri mititei Până să dea gerul, au locuit, tot într-o odaie, la marginea mahalalei Obor, din Călărași. Ea are 36 de ani, el are 38. Și 11 copii. Asta ne amuză: Mă, voi sunteți

Mai mult

Microsoft Word - Dragostea lui Dumnezeu judecata.doc

Microsoft Word - Dragostea lui Dumnezeu judecata.doc DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU JUDECATĂ Cuprins Cap.1 Originea Încercării Eva în Grădina Edenului Marea Controversă Un Înger cu o Solie Vitală Cel Mai Important Proces al Tuturor Timpurilor Cap.2 Biblia Despre

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sărbătoarea Mărţişorului 1 Martie MĂRŢIŞORUL Mărțișorul este un mic obiect-talisman legat cu un șnur format din două fire împletite, unul roșu și altul alb. Purtătorul lui este protejat împotriva răului.

Mai mult

INITIERE IN PSIHOPEDAGOGIA EXCEPTIONALITATII MODULUL II CARACTERISTICI PSIHOLOGICE ALE COPIILOR CU TENDINŢE DE ABANDON Studiile psihologice au relevat

INITIERE IN PSIHOPEDAGOGIA EXCEPTIONALITATII MODULUL II CARACTERISTICI PSIHOLOGICE ALE COPIILOR CU TENDINŢE DE ABANDON Studiile psihologice au relevat MODULUL II CARACTERISTICI PSIHOLOGICE ALE COPIILOR CU TENDINŢE DE ABANDON Studiile psihologice au relevat un set de caracteristici psihologice specifice copiilor cu tendinţe de abandon şcolar şi social.

Mai mult

Material de presa_doc 2015

Material de presa_doc 2015 Tabăra de vară 2015 Spre înăţtimea credinţei în Munţii Maramureşului Ediţia a II-a Cronică montană Într-un cadru bucolic, feeric s-a desfăşurat şi anul acesta, pe trei serii (29.06.-03.07, 13.07-17.07,

Mai mult

Microsoft Word - Buletin Parohial 27 Noiembrie Duminica a XXX-a dupa Rusalii.docx

Microsoft Word - Buletin Parohial 27 Noiembrie Duminica a XXX-a dupa Rusalii.docx Nov. 27, 2016: Duminica a XXX-a după Rusalii (a dregătorului bogat - păzirea poruncilor) Apostolul: Coloseni 3:12-16: Îmbrăcaţi-vă, dar, ca aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, cu milostivirile

Mai mult

CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi desti

CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi desti CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi destinate îngrijirii copiilor 4 Cum să înţelegeţi somnul

Mai mult

Este Depresia post-partum o problemă de sănătate?...statisticile spun că da pentru 1 din 9 femei

Este Depresia post-partum o problemă de sănătate?...statisticile spun că da pentru 1 din 9 femei Este Depresia post-partum o problemă de sănătate?...statisticile spun că da pentru 1 din 9 femei Ce se întâmplă cu mine? Am născut şi am un copil, sunt fericită, dar în acelaşi timp mă simt tristă, neliniştită

Mai mult

Cum sa te imprietenesti cu Google Introducere Povestea acestei carti a inceput in urma cu putin timp cand am participat la conferinta Treptele schimba

Cum sa te imprietenesti cu Google Introducere Povestea acestei carti a inceput in urma cu putin timp cand am participat la conferinta Treptele schimba Cum sa te imprietenesti cu Google Introducere Povestea acestei carti a inceput in urma cu putin timp cand am participat la conferinta Treptele schimbarii, organizata de doua persoane de la care am avut

Mai mult

Epistole_ale_lui_Hristos

Epistole_ale_lui_Hristos Epistole ale lui Hristos Versete călăuzitoare: În epistola 2 Corinteni capitolul 3, apostolul Pavel ne prezintă pe Hristos în trei feluri: În primul rând, Hristos este scris pe inimile credincioşilor care

Mai mult

Calea Către Hristos Studii Biblice Creşterea în Hristos 9-16

Calea Către Hristos Studii Biblice Creşterea în Hristos 9-16 Calea Către Hristos Studii Biblice Creşterea în Hristos 9-16 (1) CA NIŞTE PRUNCI NĂSCUŢI DE CURÂND ÎN HRISTOS, CARE AR TREBUI SĂ FIE DORINŢA NOASTRĂ PENTRU CA RELAŢIA NOASTRĂ CU EL SĂ POATĂ FI DEZVOLTATĂ?

Mai mult

Collaboration

Collaboration Colaborarea Pentru îmbunătățirea învățării Colaborare? Zidind împreună Lucrând împreună Gândind împreună Crescând împreună Crescând Colaborare împreună Gândind Lucrând Zidind Relații Care este elementul

Mai mult

Microsoft Word - New Document Microsoft Word

Microsoft Word - New Document Microsoft Word Casa Sindicatelor din Timişoara Sâmbătă - 15 decembrie 2007 1 Ewald Frank Vă salut pe toţi în scumpul Nume al lui Isus Hristos, Domnul nostru! Pentru mine această adunare este o surpriză, dar noi ne-am

Mai mult

BISERICA ADVENTISTĂ DE ZIUA A ŞAPTEA STUDII BIBLICE Duhul Sfânt și spiritualitatea EDIŢIE STANDARD ianuarie februarie martie 2017 Traducere: Loredana

BISERICA ADVENTISTĂ DE ZIUA A ŞAPTEA STUDII BIBLICE Duhul Sfânt și spiritualitatea EDIŢIE STANDARD ianuarie februarie martie 2017 Traducere: Loredana BISERICA ADVENTISTĂ DE ZIUA A ŞAPTEA STUDII BIBLICE Duhul Sfânt și spiritualitatea EDIŢIE STANDARD ianuarie februarie martie 2017 Traducere: Loredana Sîrbu Pantelimon 2017 2016 General Conference of Seventh-day

Mai mult

NLP Mania CĂLĂTORIA EROULUI DESCOPERĂ CINE EȘTI CU ADEVĂRAT ȘI CUM SĂ ÎȚI ÎMPLINEȘTI DESTINUL

NLP Mania CĂLĂTORIA EROULUI DESCOPERĂ CINE EȘTI CU ADEVĂRAT ȘI CUM SĂ ÎȚI ÎMPLINEȘTI DESTINUL NLP Mania CĂLĂTORIA EROULUI DESCOPERĂ CINE EȘTI CU ADEVĂRAT ȘI CUM SĂ ÎȚI ÎMPLINEȘTI DESTINUL Cuprins: 1. Cine esti tu / cunoasterea eroului (acum faci cunostiinta cu tine insuti) a) cele 12 arhetipuri

Mai mult

STUDIUL martie Înnoirea tuturor lucrurilor Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Ieremia 4:23-26; 1 Corinteni 4:5; Filipeni 2:9-11;

STUDIUL martie Înnoirea tuturor lucrurilor Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Ieremia 4:23-26; 1 Corinteni 4:5; Filipeni 2:9-11; STUDIUL 13 19-25 martie Înnoirea tuturor lucrurilor Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Ieremia 4:23-26; 1 Corinteni 4:5; Filipeni 2:9-11; 2 Petru 3:10. Apocalipsa 20:1-3,7-15. Sabat după-amiază

Mai mult

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Colegiul Naţional Constantin Cantacuzino Târgovişte Adresa: Târgovişte, strada George Cair, nr.3, judeţul Damboviţa Telefon/Fax: (0372)

Mai mult

Adevarata Religie For Priniting

Adevarata Religie For Priniting Adevărata Religie Abu Amina Bilal Philips 2 Islamul!!!!!!!!!!! 3 Mesajul Islamului!!!!!!!!! 6 Mesajul Falsei Religii!!!!!!!! 11 Universalitatea Islamului!!!!!!! 14 Recunoaşterea Lui Allah!!!!! 16 3 Islamul!

Mai mult

Adunare - SIBIU 19

Adunare - SIBIU 19 Adunare - SIBIU 19.08.2007, 11 00 Ewald Frank [Fr. Daniel: Lăudat şi binecuvântat să fie Numele Domnului. Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru această zi, este o zi de sărbătoare pentru noi. Este o zi pe care

Mai mult

Detectivii Apei Pierdute

Detectivii Apei Pierdute by ALIN ANCHIDIN O poveste adaptată De ce ai pierderile aşa de mari, bunicuţo?, o poveste adaptată A fost odată ca niciodată, sau, mai corect spus, a fost, există şi va exista o bunicuţă care avea o nepoţică

Mai mult

actual.consistent.practic CONEXIUNI SALVATOARE 30 MARTIE 2019 Referința biblică: Apoc. 15:1-4; 20:7-15; 21; 22. Comentariu: Tragedia veacurilor, capit

actual.consistent.practic CONEXIUNI SALVATOARE 30 MARTIE 2019 Referința biblică: Apoc. 15:1-4; 20:7-15; 21; 22. Comentariu: Tragedia veacurilor, capit actual.consistent.practic CONEXIUNI SALVATOARE 30 MARTIE 2019 Referința biblică: Apoc. 15:1-4; 20:7-15; 21; 22. Comentariu: Tragedia veacurilor, capitolul 42. Pământul, într-o versiune nouă conexiuni salvatoare

Mai mult

Instr_prim_3_2009.pmd

Instr_prim_3_2009.pmd L E C Ţ I A D O I Iosia îndreaptă Tematica lunii Biblia ne învaţă despre dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Referinţe 2 Regi 22; 2 Cronici 34; Profeţi și regi, pag. 384, 385, 392-406 Text de memorat Iosia...

Mai mult

STUDIU BIBLIC ECLESIASTUL Autorul cărţii Eclesiastul este Solomon. El a primit de la Dumnezeu înţelepciune, bogăţie şi slavă (1 Împăraţi 3:1-15; 10:14

STUDIU BIBLIC ECLESIASTUL Autorul cărţii Eclesiastul este Solomon. El a primit de la Dumnezeu înţelepciune, bogăţie şi slavă (1 Împăraţi 3:1-15; 10:14 STUDIU BIBLIC ECLESIASTUL Autorul cărţii Eclesiastul este Solomon. El a primit de la Dumnezeu înţelepciune, bogăţie şi slavă (1 Împăraţi 3:1-15; 10:14-29). Solomon a compus numeroase pilde, zicători şi

Mai mult

Studiul august O viaţă ca a lui Hristos Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Matei 9:36; 25:31-46; Marcu 10:21; Luca 6:32-35; 10:30-3

Studiul august O viaţă ca a lui Hristos Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Matei 9:36; 25:31-46; Marcu 10:21; Luca 6:32-35; 10:30-3 9-15 august O viaţă ca a lui Hristos Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Matei 9:36; 25:31-46; Marcu 10:21; Luca 6:32-35; 10:30-37; Ioan 15:4-12. Sabat după-amiază Textul de memorat: Vă dau

Mai mult

Lupoiaca Anda şi taina Muntelui Omul - extrait

Lupoiaca Anda şi taina Muntelui Omul - extrait Ne aflăm în România, singura ţară din lume în care copiii nu se tem de lupi. Anda, lupoaica sfântă, poartă în ea trei pui, dintre care unul este simbolul unei noi ere de pace pentru omenire. Cei răi nu

Mai mult

a

a CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER EDIŢIA 2011-2012 / ETAPA I LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA a III-a Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 60

Mai mult

GRUPA BAMBINI 1 RAPORT EDUCAȚIONAL LUNA MAI 2019 Despre NORMALIZARE Normalizarea este obiectivul final al educaţiei Montessori. Dar ce este normalizar

GRUPA BAMBINI 1 RAPORT EDUCAȚIONAL LUNA MAI 2019 Despre NORMALIZARE Normalizarea este obiectivul final al educaţiei Montessori. Dar ce este normalizar RAPORT EDUCAȚIONAL 2019 Despre NORMALIZARE Normalizarea este obiectivul final al educaţiei Montessori. Dar ce este normalizarea? Normalizarea este un proces de vindecare care te duce înapoi la starea normală,

Mai mult

Apel de participare în Grupul de Coordonare Județeană CIVIT Dacă ești interesat(ă) de această oportunitate, te rugăm să te înscrii folosind acest form

Apel de participare în Grupul de Coordonare Județeană CIVIT Dacă ești interesat(ă) de această oportunitate, te rugăm să te înscrii folosind acest form Apel de participare în Grupul de Coordonare Județeană CIVIT Dacă ești interesat(ă) de această oportunitate, te rugăm să te înscrii folosind acest formular online (http://bit.ly/civit-a1) până la data de

Mai mult

PROIECT DIDACTIC Şcoala Gimnazială Nicolae Iorga Slatina CLASA: a VII -a A DATA: DISCIPLINA: Consiliere şi Orientare PROFESOR: IORDACHE VIOLETA Motiva

PROIECT DIDACTIC Şcoala Gimnazială Nicolae Iorga Slatina CLASA: a VII -a A DATA: DISCIPLINA: Consiliere şi Orientare PROFESOR: IORDACHE VIOLETA Motiva PROIECT DIDACTIC Şcoala Gimnazială Nicolae Iorga Slatina CLASA: a VII -a A DATA: DISCIPLINA: Consiliere şi Orientare PROFESOR: IORDACHE VIOLETA Motivaţia :,,Relaţiile de orice fel sunt ca nisipul pe care-l

Mai mult

instr_juniori_3_2016.pmd

instr_juniori_3_2016.pmd Mântuirea 2016 9 iulie Studiul 2 TU sau EU 1. Pregătire A. Sursa 2 Samuel 22,20 El m-a scos la loc larg. El m-a mântuit, pentru ca mă iubește. Psalmi 7,10 Scutul meu este în Dumnezeu, care mântuiește pe

Mai mult

PROGRAMĂ ŞCOLARĂ PENTRU

PROGRAMĂ ŞCOLARĂ PENTRU Anexa nr... la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.... MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI CLASA I Programa şcolară pentru RELIGIE Cultul ortodox

Mai mult

Calea Către Hristos Studii Biblice Bucuria în Domnul 15-16

Calea Către Hristos Studii Biblice Bucuria în Domnul 15-16 Calea Către Hristos Studii Biblice Bucuria în Domnul 15-16 (1) CUI AR TREBUI NOI CREŞTINII SĂ ARĂTĂM BUNĂTATEA, MILA ŞI IUBIREA LUI HRISTOS? Isaia 12:4, 5 Studiu Aprofundat: Isaia 66:19; Ioan 17:18; 1

Mai mult

Juniori_4_2013.pdf

Juniori_4_2013.pdf JUNIORI ISUS, OMUL MINUNILOR > Trimestrul IV, 2013 JUNIORI este un ghid alternativ pentru Școala de Sabat. Scopul său este să ofere un mediu de învăţare orientat pe domeniul practic pentru juniori.

Mai mult

IN NUMELE TATALUI – Mircea Oprescu, fiul primarului Capitalei Sorin Oprescu, vorbeste in premiera intr-un interviu acordat Lumeajustitiei.ro despre sp

IN NUMELE TATALUI – Mircea Oprescu, fiul primarului Capitalei Sorin Oprescu, vorbeste in premiera intr-un interviu acordat Lumeajustitiei.ro despre sp IN NUMELE TATALUI Mircea Oprescu, fiul primarului Capitalei Sorin Oprescu, vorbeste in premiera intr-un interviu acordat Lumeajustitiei.ro despre spectacolul procurorilor DNA: Orice om politic sau om de

Mai mult

Biserica Râul Vieţii Dinăuntru în afară (G.Dickow) ediţia zile de post de gândire negativă Ziua nr. 1 Nu pot să mă schimb! Odată cu lansarea e

Biserica Râul Vieţii Dinăuntru în afară (G.Dickow) ediţia zile de post de gândire negativă Ziua nr. 1 Nu pot să mă schimb! Odată cu lansarea e Ziua nr. 1 Nu pot să mă schimb! Odată cu lansarea ediţiei 2010 a postului de gândire negativă, anticipează cu credinţă posibilităţile care ţi se pot deschide în viaţă. Nimic nu le este imposibil celor

Mai mult

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_1

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_1 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2018 LIMBA ROMÂNĂ Test 1 Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2018 Pagina 1 din 10

Mai mult

Chestionar parinti

Chestionar parinti Chestionarul pentru părinţi (nivelurile antepreşcolar, preşcolar, primar, gimnazial, liceal) Răspunsurile marcate cu un cerculeţ permit selectarea unei singure variante, răspunsurile marcate cu un pătrăţel

Mai mult

A deveni om

A deveni om A DEVENI OM Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României BEHR, JOHN A deveni om: meditaţii de antropologie creştină în cuvânt şi imagine/ pr. John Behr; trad. de Dragoş Dâscă. - Iaşi: Doxologia, 2017

Mai mult

Sfântul Paisie Velicikovski despre Rugăciunea lui Iisus 163 Cuviosul Paisie de la Neamţ despre Rugăciunea lui Iisus Învăţătura Sfântului Paisie despre

Sfântul Paisie Velicikovski despre Rugăciunea lui Iisus 163 Cuviosul Paisie de la Neamţ despre Rugăciunea lui Iisus Învăţătura Sfântului Paisie despre Sfântul Paisie Velicikovski despre Rugăciunea lui Iisus 63 Cuviosul Paisie de la Neamţ despre Rugăciunea lui Iisus Învăţătura Sfântului Paisie despre Rugăciunea lui Iisus este cuprinsă într-o epistolă

Mai mult

Cum creștem copii fericiți – Bianca Gai

Cum creștem copii fericiți – Bianca Gai CUM CREȘTEM COPII FERICIȚI Ghid practic cu jocuri și activități simple Bianca Gai La ce ne ajută aceste jocuri? Beneficii pentru copii: creșterea încrederii în sine exprimarea emoțiilor în mod iubitor

Mai mult

Microsoft Word - C.H. Spurgeon - O aparare a calvinismului.doc

Microsoft Word - C.H. Spurgeon - O aparare a calvinismului.doc O apărare a calvinismului C.H. Spurgeon (Extras din Autobiografia lui Spurgeon, capitolul 16) Vechiul adevăr pe care l-a predicat Calvin, pe care l-a predicat Augustin, pe care l-a predicat Pavel, e adevărul

Mai mult

Personal profile – Michael

Personal profile – Michael Schiţă personală Michael Suntem într-o vacanţă-aventură în Asia pe cont propriu, fără ghid. Conducem o maşină închiriată.este un Landrover vechi care merge în medie cu 80 de km/h şi consumă un litru de

Mai mult

Iulia Cruț Trei săptămâni cu trei copii Parenting, educația pe bază de rețete universale? Editura Meditative Arts Parenting, educația pe bază de rețet

Iulia Cruț Trei săptămâni cu trei copii Parenting, educația pe bază de rețete universale? Editura Meditative Arts Parenting, educația pe bază de rețet Iulia Cruț Trei săptămâni cu trei copii Parenting, educația pe bază de rețete universale? Editura Meditative Arts Parenting, educația pe bază de rețete universale? Fiecare părinte, din fiecare generație,

Mai mult

PDF: Tinerețea – vârstă a provocărilor. Educația prin iubire a tinerilor (Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul)

PDF: Tinerețea – vârstă a provocărilor. Educația prin iubire a tinerilor (Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul) 14/02/2019 Tinerețea vârstă a provocărilor. Educația prin iubire a tinerilor (Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul) / Επικαιρότητα Fiind întrebat cum ar putea să se apropie părinții și să-i îndrepte pe tinerii

Mai mult