Certificate de Urbanism din anul 2021, luna februarie

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Certificate de Urbanism din anul 2021, luna februarie"

Transcriere

1 Certificate de Urbanism din anul 2021, luna februarie Scopul Adresa imobil cadastral/ carte ALIPIRE 3 MOBILE ÎNSCRISE ÎN C.F. NR. Str. 22 Decembrie , ȘI ZALĂU CU NR. CADASTRAL 60183, ȘI 60182, SUPRAFAȚA DUPĂ ALIPIRE 5761 MP CONSTRUIRE CASĂ D P ȘI Str. Mircea cel Bătrân,nr. FN / ÎMPREJMUIRE REALIZARE ÎMPREJMUIRE TEREN Str. General Ion Dragalina,nr. 23/A / DEZLIPIRE IMOBIL ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. ZALĂU CU NR. CADASTRAL ÎN SUPRAFAȚA DE 2400 MP, ÎN 3 PARCELE Str. Morii / CONSTRUIRE TERASĂ ADOSATĂ CASEI Str. Ghioceilor,nr / CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ Str. Aradului, P.U.Z. Dealul Morii / ÎMPREJMUIRE TEREN Str. Aradului,nr. 9, - P.U.Z. Dealul Morii / RACORD GAZE NATURALE L=3,50 ML CU Str. George Coșbuc,nr. 34R / MONTAJ SUBTERAN - CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 50/1991, ART. 11, ALIN.1, LIT.E) - LUCRĂRILE DE BRANȘAMENT ȘI RACORDURI EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC LA INFRASTRUCTURA TEHNICO EDILITARĂ EXISTENTĂ ÎN ZONĂ SE POT EXECUTA FĂRĂ AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE, CU ACORDUL/AUTORIZAȚIA RACORD GAZE NATURALE L=6 ML CU Str. George Coșbuc,nr. 32B / MONTAJ SUBTERAN EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI RACORD Str. Vânătorilor,nr. 21B / INGROPAT RACORD Str. Olarilor,nr. 68A / INGROPAT SI SUBTRAVERSAREA STRAZII -CONFORM PREVEDERILOR EXTINDERE CONDUCTĂ, L=15 ML ȘI Str. Hunedoarei,nr / RACORD GAZE NATURALE, L= 4ML, CU MONTAJ INGROPAT RACORD Str. Cetății,nr / 70494

2 Scopul Adresa imobil cadastral/ carte RACORD INGROPAT SI SUBTRAVERSAREA STRAZII - CONFORM PREVEDERILOR RACORD RACORD EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI RACORDURI INGROPAT EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI RACORD INGROPAT DEZMEMBRARE IMOBIL ÎNSCRIS ÎN CF ZALĂU, NR. CAD , ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3.774,00 MP ÎN TREI LOTURI: LOT ,00 MP; LOT2 650,00 MP ȘI LOT3 76,00 MP ALIPIRE IMOBILE IDENTIFICATE ÎN CF. NR , 71874, ȘI ZALĂU Str. Deleni,nr / Str. Castanilor,nr / Str. Bujorilor,nr. 113A / Str. Alexandru Ioan Cuza,nr / Str. Corneliu Coposu,nr. 75D / Str. Ştefan cel Mare,nr. F.N / ZALĂU, zona străzii ȘTEFAN CEL MARE 71868,71874,71911,72012 / 71868,71874,71911,72012 ZALĂU Str. Dimitrie Cantemir,nr. F.N / ZALĂU CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ, ANEXE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT Str. Marin Sorescu PUBLIC ÎN MUN. ZALĂU - PROGRAM ANUAL DE INVESTIȚII 2021, JUD. SĂLAJ, STR. MARIN SORESCU CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ, ANEXĂ Str. Constantin Dobrogeanu Gherea / ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN,nr. FN, - Cartier Silvania RACORD Str. Sărmaș,nr / INGROPAT CONSTRUIRE CAPELĂ - SALĂ DE Str. Cetății,nr / CEREMONII FUNERARE CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ Str. Sărmaș,nr. F.N / S P, AMENAJĂRI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE TEREN. ÎMPREJMUIRE TEREN Str. Merilor,nr. FN / Zalău, REABILITARE FAȚADĂ Pţa. 1 Decembrie 1918,nr. 9A / Zalău CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ Str. Meteorologiei,nr. FN, P.U.Z / Dealul Morii CONSTRUCȚIE HALĂ PRODUCȚIE Str. Lupului,nr / EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI RACORDURI INGROPAT SI SUBTRAVERSAREA BULEVARDULUI MIHAI VITEAZUL bulevardul Mihai Viteazul,nr. 137,135,137B,137A 51219, 52094, 52518, / 51219, 52094, 52518, 64819

3 Scopul Adresa imobil cadastral/ carte RACORD INGROPAT - CONFORM PREVEDERILOR. DEZMEMBRARE IMOBIL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3089,00 MP ÎNSCRIS ÎN C.F. NR ZALĂU ÎN TREI LOTURI ASTFEL: LOT1=128,00 MP (NECONSTRUIBIL), LOT2=1583,00 MP ȘI LOT3=1378,00 MP DEMOLARE CASA ȘI ANEXĂ, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ DE SERVICIU ȘI ANEXĂ DEZMEMBRARE IMOBIL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9412,00 MP, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR ZALĂU ÎN DOUĂ LOTURI ASTFEL: LOT1=8412,00 MP ȘI LOT2=1000,00 MP, RESPECTIV VÂNZARE LOT2 ȘI REGIM DE CONSTRUIBILITATE REGIM DE CONSTRUIBILITATE - ÎNSTRĂINARE TEREN ÎNSCRIS ÎN C.F. NR ZALĂU NR. CAD DEZMEMBRĂRI IMOBIL ÎNSCRIS ÎN C.F. NR ZALĂU, NR. CAD , ÎN SUPRAFAȚĂ DE 721 MP, ÎN 3 LOTURI (LOT1=689,00 MP, LOT2=16,00 MP, LOT3=16,00 MP) Str. Fabricii,nr / Str. Câmpului,nr. FN, - P.U.Z. Tămășan, / Zalău, Str. Gheorghe Doja,nr / Str. Armand Călinescu, - P.U.Z. Merilor - refacere parțială, Str. Giurgiului,nr. FN / Zalău, / Zalău Str. Corneliu Coposu,nr. 129C / CONSTRUIRE LOCUINȚĂ FAMILIALĂ Str. Morii,nr. FN / Zalău, ÎMPREJMUIRE TEREN Str. Mihai Eminescu,nr. F.N / ÎMPREJMUIRE TEREN Str. Begoniilor,nr. F.N / AMPLASARE PANOU PUBLICITAR STR. CORNELIU COPOSU - amplasarea panoului nu va afecta numărul de parcări propuse prin AC nr. 550 din Str. Corneliu Coposu,nr. 73A / ZALĂU ÎMPREJMUIRE TEREN LA STRADĂ Str. Slt. Tușer Teodor,nr / Zalău, BRANȘAMENT GAZE NATURALE DE PRESIUNE REDUSĂ CU MONTAJ SUBTERAN L=4,00 ML - CU MENȚIUNEA CĂ POTRIVIT PREVEDERILOR ART. 11, ALIN. (7), LIT. E) DIN LEGEA NR. 50/1991 SE POT EXECUTA FĂRĂ AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE LUCRĂRI DE BRANŞAMENTE ŞI RACORDURI EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC LA INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARĂ EXISTENTĂ ÎN ZONĂ, CU ACORDUL/AUTORIZAŢIA ADMINISTRATORULUI DRUMULUI Str. Hunedoarei,nr. 32, - Modificare PUZ Dealul Morii, / Zalău, BRANSAMENT DE GAZE NATURALE., CU Str. Mioriței,nr / MONTAJ SUBTERAN - CU MENȚIUNEA CĂ POTRIVIT PREVEDERILOR ART. 11, ALIN. (7), LIT. E) DIN LEGEA NR. 50/1991 SE POT EXECUTA FĂRĂ AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE LUCRĂRI DE BRANŞAMENTE ŞI RACORDURI EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC LA INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARĂ EXISTENTĂ ÎN ZONĂ, CU ACORDUL/AUTORIZAŢIA ADMINISTRATORULUI DRUMULUI AMENAJARE MANSARDĂ LA BLOC H16, Str. Meteorologiei,nr. 7,bl. H / IN SPAȚIU DE LOCUIT (2 apartamente) ÎMPREJMUIRE TEREN PE DOUĂ LATURI Str. 22 Decembrie 1989,nr / Zalău,

4 Scopul Adresa imobil cadastral/ carte CONSTRUIRE LOCUINTA DE SERVICIU D P M - cu conditia respectării indicilor urbanistici POT si CUT DEZMEMBRARE IMOBIL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2100,00 MP, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR , NR. CAD ÎN TREI LOTURI ASTFEL: LOT1=700,00 MP, LOT2=700,00 MP, LOT3=700,00 MP, RESPECTIV CONDIȚII DE CONSTRUIBILITATE VÂNZARE IMOBIL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 8950,00 MP, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR ZALĂU, NR. CAD Str. Gheorghe Doja,nr. 63 Str. Cerbului,nr. FN Str. Constantin Dobrogeanu Gherea,nr. FN, - Cartier Silvania, ÎMPREJMUIRE TEREN; NU - ANEXĂ Str. Hunedoarei,nr. FN, - GOSPODĂREASCĂ, ÎNTRUCÂT PRIN Modificare DEFINIȚIE ANEXA GOSPODĂREASCĂ ESTE O CONSTRUCȚIE MENITĂ SĂ ADĂPOSTEASCĂ ACTIVITĂȚI SPECIFICE, COMPLEMENTARE FUNCȚIUNII DE LOCUIRE, CARE PRIN AMPLASARE ÎN APROPIEREA LOCUINȚEI, COMPUN ÎMPREUNĂ CU ACEASTA, O UNITATE FUNCȚIONALĂ DISTINCTĂ ÎMPREJMUIRE TEREN; NU - ANEXĂ Str. Hunedoarei,nr. FN, - GOSPODĂREASCĂ, ÎNTRUCÂT PRIN Modificare DEFINIȚIE ANEXA GOSPODĂREASCĂ ESTE O CONSTRUCȚIE MENITĂ SĂ ADĂPOSTEASCĂ ACTIVITĂȚI SPECIFICE, COMPLEMENTARE FUNCȚIUNII DE LOCUIRE, CARE PRIN AMPLASARE ÎN APROPIEREA LOCUINȚEI, COMPUN ÎMPREUNĂ CU ACEASTA, O UNITATE FUNCȚIONALĂ DISTINCTĂ EXTINDERE CONDUCTA (L=45,00 ml) SI Str. Pescarilor,nr. 46A RACORD SUBTERAN DEZMEMBRARE TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5812,00 MP, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR ZALĂU, NR. CAD RESPECTIV VÂNZARE ȘI CONDIȚII DE CONSTRUIBILITATE CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN CONSTRUIRE ȘI ÎNCHIDERE BALCON ÎN PROIECȚIA CELOR DE PE COLOANĂ - DUPĂ REZILIEREA CONTRACTELOR PENTRU PARCĂRILE REZIDENȚIALE DIN ZONĂ. CONSTRUIRE LOCUINȚĂ FAMILIALĂ D P, ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ ȘI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA, INCLUSIV BRANSAMENT DE APA, PE STRADA TIPOGRAFILOR, ZALAU, JUD. SALAJ CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN - CU DOVADA DIN PUNCT DE VEDERE JURIDIC, A ACCESULUI LA PARCELĂ REALIZAREA RETELEI ELECTRICE DE INTERES PUBLIC, NECESARA PENTRU RACORDAREA ANSAMBLULUI DE LOCUINTE, DE LA ADRESA ZALAU, STR. VANATORILOR, NR. 32, BENEFICIAR PUSOK FERENC ALIPIRI IMOBILE IDENTIFICATE ÎN C.F ZALĂU, C.F ZALĂU, C.F ZALĂU, C.F ZALĂU, REGIM DE CONSTRUIBILITATE ȘI VÂNZARE IMOBIL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 416,00 MP ÎNSCRIS ÎN C.F A LOCALITĂȚII ZALĂU CONSTRUIRE LOCUINȚĂ FAMILIALĂ Dp P ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Str. Aradului,nr. FN, - Modificare 32/2 / Zalău / Zalău, / Zalău, / Zalău, / Zalău, / Zalău / Zalău, Str. Mihail Sadoveanu,nr. FN / Str. Dumbrava,nr. 42,bl. P44,ap /2/ /1/a/1/2, 1875/a/1/a/3/2, 1875/a/2/1/9/I. / C1-U4 ZALĂU Str. Traian Moșoiu,nr. FN Str. Tipografilor,nr. 63A / Zalău, / Zalău Str. Brașovului,nr. FN, - Modificare / Zalău, Str. Vânătorilor,nr / Zalău Str. Gheorghe Doja,nr. F.N , 63408, 63007, / 54015, 63408, 63007, Str. 22 Decembrie 1989,nr. FN / Str. Pescarilor,nr. FN / Zalău, Str. Măgurice,nr. F.N / 59942

5 Scopul Adresa imobil cadastral/ carte ÎMPREJMUIRE TEREN; NU - REALIZARE PODEȚ ACCES, ÎNTRUCÂT PARCELA ARE ASIGURAT ACCESUL DIN STR. SLT. TUȘER TEODOR Str. Slt. Tușer Teodor,nr. 3D / Zalău, ÎMPREJMUIRE TEREN Str. Sărmaș,nr / EXTINDERE REȚEA PRESIUNE REDUSĂ, TREI BRANȘAMENTE GAZE NATURALE, CU MONTAJ INGROPAT CONSTRUIRE CLĂDIRE DE PRODUCŢIE CU SPAŢII DE DEPOZITARE, SPAŢII TEHNICE ŞI ADMINISTRATIVE, SOCIALE, PLATFORME ŞI TROTUARE DE ACCES, BAZIN SUBTERAN RETENŢIE APE PLUVIALE, RACORDARE UTILITĂŢI IN INCINTĂ CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ANEXĂ GOSPODĂRESCĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN CONSTRUIRE LOCUINȚE SEMICOLECTIVE CU 2 APARTAMENTE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN CONCESIONARE TEREN PENTRU EXTINDERE CONSTRUCŢIE EXISTENTĂ CU FUNCŢIUNEA DE SPAŢIU COMERCIAL (Limita terenului concesionat se va alinia cu faţada blocului T2 și nu va afecta circulația pietonală.) Str. Crângului,nr. 39A / bulevardul Mihai Viteazul,nr. 83 Str. Ştefan cel Mare,nr. F.N / Zalău / ZALĂU Str. Cerbului,nr. F.N / bulevardul Mihai Viteazul, intersecţie cu strada ARMONIEI, zona adiacentă blocului T2 BRANȘAMENT GAZE NATURALE DE PRESIUNE REDUSĂ CU MONTAJ ÎNGROPAT L=4,00 ML - CU MENȚIUNEA CĂ POTRIVIT PREVEDERILOR ART. 11, ALIN. (7), LIT. E) DIN LEGEA NR. 50/1991 SE POT EXECUTA FĂRĂ AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE LUCRĂRI DE BRANŞAMENTE ŞI RACORDURI EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC LA INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARĂ EXISTENTĂ ÎN ZONĂ, CU ACORDUL/AUTORIZAŢIA ADMINISTRATORULUI DRUMULUI Str. Iașului,nr. 72, - Modificare / Zalău, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ FAMILIALĂ ȘI Str. Mălinului,nr. FN / ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU Str. Gheorghe Doja,nr. 2, CONSTRUIRE SUPERMARKET,,CORNELIU COPOSU, ANA AMENAJARE PLATFORME EXTERIOARE IPATESCU CU PARCĂRI, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, CĂI DE ACCES, SEMNALISTICĂ RUTIERĂ, AMPLASARE CASETE PUBLICITARE LUMINOASE, TOTEM PUBLICITAR, AMENAJARE SPAȚII VERZI, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMPASARE POST TRAFO, REALIZARE BRANSAMENTE UTILITĂȚI, OPERAȚIUNI NOTARIALE - ALIPIRI/DEZMEMBRARI MODIFICARE SOLUȚIE LA CLADIREA CU REGIMUL DE INALTIME Sp P E -SPAȚII BIROURI LA PARTER SI LOCUINȚĂ FAMILIALĂ LA ETAJ, AUTORIZATĂ PRIN A.C. NR. 372 DIN PRIN RENUNȚARE LA NIVEL SUBSOL AMENAJARE ACCES CAROSABIL PROVIZORIU LA TEREN PRIVAT, PÂNĂ LA MATERIALIZAREA ACCESELOR PRINTR-O DOCUMENTAŢIE DE URBANISM PUZ/PUG ÎNSTRĂINARE ȘI REGIM DE CONSTRUIBILITATE RACORD UTILITATI (CURENT, APA) - Conform prevederilor Legii nr. 50/1991, art. 11 alin. (7) lit. e) - lucrările de branșament și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico edilitară existentă în zonă se pot executa fără autorizație de construire, cu acordul/autorizația administratorului drumului Str. Cloșca,nr / 70274,nr. FN, ŞOSEAUA OCOLITOARE, PUZ PARC INDUSTRIAL ZALĂU VEST 50082, 69796, 69845, 53540, 4357/1/1, 55065, / 0082, 69796, 69845, 53540, 67718, 55065, / Zalău Str. Bujorilor,nr. F.N / Str. Episcopiei,nr. FN / Zalău

6 Scopul Adresa imobil cadastral/ carte RACORD LUCRĂRI PREGĂTITOARE ȘI DRUM ACCES DE INCINTĂ CONSTRUIRE CASĂ D P ȘI ÎMPREJMUIRE MODIFICĂRI FUNCŢIONALE PRIN RECOMPARTIMENTĂRI LA PROIECTUL "EXTINDERE ŞI MANSARDARE PARŢIALĂ HALĂ EXISTENTĂ" INFOMARE, VÂNZARE ŞI CONSTRUIBILITATE- TEREN ÎNSCRIS ÎN C.F. NR ZALĂU NR. CAD ÎNTOCMIRE PUZ PENTRU CONSTRUIRE SPĂLATORIE ȘI ATELIER AUTO VÂNZARE TEREN ÎNSCRIS ÎN CF. NR ZALĂU, NR. CAD , ÎN SUPRAFAȚĂ DE 650,00 MP EXTINDERE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ CU TERASĂ ACOPERITĂ PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCȚIUNI MIXTE, AMENAJARE PLATFORME EXTERIOARE CU PARCĂRI, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, CĂI DE ACCES, AMENAJARE SPAȚII VERZI, ÎMPREJMUIRE TEREN, REALIZAREA BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, OPERAȚIUNI CADASTRALE/NOTARIALE - CU RESPECTAREA ART. 32, ALIN. 9 ȘI 10 DIN LEGEA NR. 350 PRIVIND AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISMUL VÂNZARE IMOBIL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1000 MP, CU NR. CAD ÎNSCRIS ÎN C.F. NR A LOCALITĂȚII ZALĂU Str. Veronica de Sălaj,nr. 4B / bulevardul Mihai Viteazul,nr / Zalău, Str. Tudor Arghezi,nr. F.N / Str. Lupului,nr ; / 71680; Zalău Str. Războieni,nr. fn bulevardul Mihai Viteazul,nr. F.N. Str. Matei Basarab,nr. F.N / ZALĂU / ZALĂU Str. Gheorghe Șincai,nr. 11D / Str. Cloșca,nr. F.N , / 63356, ZALĂU Str. 22 Decembrie 1989,nr. FN, - P.U.Z. Merilor, / Zalău, CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ Str. Bucureștiului,nr. FN, - Modificare 1860/2/3/b/1/a/1/b / Zalău, ÎMPREJMUIRE TERENURI LA STRADĂ Str. Făgetului,nr. 7, - Modificare 51468, / 51468, Zalău, CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ Sp P, Str. Lupului,nr. FN / Zalău ANEXĂ ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ, ANEXĂ Str. Mălinului,nr. FN ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN CONSTRUIRE CASĂ ȘI ÎMPREJMUIRE Str. Aradului,nr. FN, - Modificare / Zalău, TEREN BRANSAMENT GAZE NATURALE PRIN Str. Freziilor,nr. 3A / Zalău SUBTRAVERSAREA STRAZII FREZIILOR - Conform prevederilor Legii nr. 50/1991, art. 11 alin. (7) lit. e) - lucrările de branșament și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico edilitară existentă în zonă se pot executa fără autorizație de construire, cu acordul/autorizația administratorului drumului RACORD Str. Bujorilor,nr / 70590

7 Scopul Adresa imobil cadastral/ carte RACORD GAZE NATURALE, CU MONTAJ INGROPAT (proprietate privată). Str. Sărmaș,nr. 78B / RACORD GAZE NATURALE, CU MONTAJ Str. Crângului,nr. 74. EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI RACORDURI INGROPAT 1454/1/1/1/e/2/1/b/b/2/b/1/a/1/1/a /2/2/2/a/2/2/c / Str. Arinei 53048, 55801, 54028, 54486, 54026, 63787, 55130, 57057, / 53048, 55801, 54028, 54486, 54026, 63787, 55130, 57057, DEMOLARE CONSTRUCTIE EXISTENTĂ, ÎNTOCMIRE PUD ȘI CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINȚE COLECTIVE MICI, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE. Str. Corneliu Coposu,nr. 132/a / CONSTRURIE DOUĂ LOCUINȚE Str. Bucureștiului,nr. FN, / Zalău, COLECTIVE MICI CU CÂTE DOUĂ Modificare APARTAMENTE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN LA STRADĂ - CU DOVADA DIN PUNCT DE VEDERE JURIDIC A ACCESULUI LA PARCELĂ REALIZAREA RETELEI ELECTRICE DE Str. Mihai Eminescu,nr / Zalău INTERES PUBLIC NECESARA PENTRU RACORDAREA ANSAMBLULUI DE LOCUINTE DE LA ADRESA ZALAU, STR. MIHAI EMINESCU, NR. 72, BENEFICIAR TEFISALL IMOB SRL ÎMPREJMUIRE TEREN LA STRADĂ Str. Iașului,nr. 90A, - Modificare / Zalău, DEMOLARE CASĂ D P IDENTIFICAT SUB Str. Decebal,nr / Zalău, A1.1 CU NR. CAD C1, CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ ( CU RESPECTAREA INDICILOR URBANISTICI MAXIMI ADMIȘI) ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN MODIFICARE TRASEU RETEA GAZE NATURALE DIN PROPRIETATE PRIVATA IN DOMENIUL PUBLIC, CU MONTAJ SUBTERAN DEZLIPIRE TEREN ÎNSCRIS ÎN CF. NR ZALĂU, NR. CAD , ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2.000,00 MP ÎN TREI LOTURI ȘI CONDIȚII DE CONSTRUBILITATE PENTRU LOT 1 ȘI LOT 2 REALIZAREA REȚELEI ELECTRICE DE INTERES PUBLIC NECESARĂ PT. RACORDAREA ANSAMBLULUI DE LOCUINȚE DE LA ADRESA STR. SALAMON JOZSEF, NR. 24, BENEFICIAR TEFISALL IMOB SRL - CU SUBTRAVERSAREA STRĂZII CLOȘCA AMPLASARE PANOU PUBLICITAR CU DIMENSIUNEA 6,00 x 3,00 M CU DOUĂ FEȚE AFIȘAJ, PE TEREN PROPRIETATE PRIVATĂ Str. Ady Endre,nr /2/1/1/1/b/1, 408/2/1/1/1/b/2 / Zalău, zona localității componente Stâna Str. Salamon Jozsef,nr. 24, - Zona DN1F (E81) - vis-a-vis de Popasul Romanilor, / ZALĂU / Zalău, ÎMPREJMUIRE TEREN Str. Vânătorilor,nr / ZALĂU EXTINDERE REȚEA, L=8 ML ȘI RACORD INGROPAT, L=8 ML CONSTRUIRE CASĂ, ANEXĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN. DEZMEMBRARE ÎN 16 LOTURI A TERENULUI înscris în C.F. nr Zalău, nr. cad în suprafață de 3740,00 mp VÂNZARE TEREN înscris în C.F. nr , nr. cad în suprafață de 600 mp. Str. Mircea Eliade,nr / Str. Sărmaș,nr. F.N / Str. Sărmaș,nr / Str. Sărmaș,nr. F.N., PARCELA "IERTAS" / 59535

8 Scopul Adresa imobil cadastral/ carte VÂNZARE TEREN înscris în C.F. nr , Str. Sărmaș,nr. F.N., PARCELA nr. cad în suprafață de 600 mp. "IERTAS" CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ Str. Traian Moșoiu,nr. FN, - ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN - CU DOVADA Cartier Silvania, DIN PUNCT DE VEDERE JURIDIC A ACCESULUI LA PARCELĂ ÎMPREJMUIRE TEREN (CU DOVADA DIN PUNCT DE VEDERE JURIDIC A ACCESULUI LA PARCELĂ); NU - CONSTRUIRE DOUĂ CASE CUPLATE ÎNTRUCÂT CASELE CUPLATE SUNT CLĂDIRI DE LOCUINȚE CARE SE CUPLEAZĂ PE LIMITA DINTRE DOUĂ LOTURI Str. Constantin Dobrogeanu Gherea,nr. FN, - Cartier Silvania, / / Zalău, / Zalău, ÎMPREJMUIRE TEREN Str. Simion Oros,nr / REALIZAREA RETELEI ELECTRICE DE Str. Gheorghe Doja,nr. 65 INTERES PUBLIC, NECESARA PENTRU RACORDAREA ANSAMBLULUI DE LOCUINTE, DE LA ADRESA ZALAU, STR. GH. DOJA, NR. 65, BENEFICIAR ITSIRC INVEST SRL CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ Dp P ȘI Str. Gheorghe Șincai,nr. FN / ÎMPREJMUIRE TEREN ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ Str. Cascadei,nr / CONSTRUIRE HALĂ DE PRODUCŢIE CONFECŢII METALICE, REPARAŢII UTILAJE ŞI COPERTINĂ PT. AUTOTURISME Str. Simion Bărnuțiu,nr / Zalău, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ DE SERVICIU Str. 22 Decembrie 1989,nr. F.N / REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE SECȚIE DE PSIHIATRIE DIN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU Str. Tudor Vladimirescu,nr / DEZMEMBRARE CULOAR EXPROPRIERE, - ZALĂU PĂDURE MESEȘ UP I, / Zalău, VARIANTA OCOLITOARE ZALĂU ÎN DOUĂ UA 24A, LOTURI, DIN PROPRIETATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI ZALĂU ÎN PROPRIETATE PUBLICĂ A STATULUI ȘI ADMINISTRAREA CNAIR ÎN BAZA LEGII 255/2010, ÎNȘTIINȚAREA CNAIR NR. 6218/ ȘI A H.C.L. NR. 330/ FOND FORESTIER DEZMEMBRARE CULOAR EXPROPRIERE, - ZALĂU - PĂDURE MESEȘ, / Zalău, VARIANTA OCOLITOARE ZALĂU ÎN 11 LOTURI, DIN PROPRIETATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI ZALĂU ÎN PROPRIETATE PUBLICĂ A STATULUI ȘI ADMINISTRAREA CNAIR ÎN BAZA LEGII 255/2010, ÎNȘTIINȚAREA CNAIR NR. 6218/ ȘI A H.C.L. NR. 330/ FOND FORESTIER DEZMEMBRARE CULOAR EXPROPRIERE, - ZALĂU - PĂDURE MESEȘ, UP / Zalău, VARIANTA OCOLITOARE ZALĂU ÎN DOUĂ I, UA 22A, LOTURI, DIN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI ZALĂU ÎN PROPRIETATE PUBLICĂ A STATULUI ȘI ADMINISTRAREA CNAIR ÎN BAZA LEGII 255/2010, ÎNȘTIINȚAREA CNAIR NR. 6218/ ȘI A H.C.L. NR. 330/ FOND FORESTIER DEZMEMBRARE CULOAR EXPROPRIERE, - ZALĂU - PĂDURE MESEȘ UP / Zalău, VARIANTA OCOLITOARE ZALĂU ÎN DOUĂ I, UA 19A, LOTURI, DIN PROPRIETATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI ZALĂU ÎN PROPRIETATE PUBLICĂ A STATULUI ȘI ADMINISTRAREA CNAIR ÎN BAZA LEGII 255/2010, ÎNȘTIINȚAREA CNAIR NR. 6218/ ȘI A H.C.L. NR. 330/ FOND FORESTIER ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ A Str. Măgurice, EXTRAVILAN / EXPLOATAȚIEI AGRICOLE - ADĂPOST VIERI DE PRĂSILĂ

9 Scopul Adresa imobil cadastral/ carte CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ, ANEXĂ Str. Iașului,nr. 148, - Modificare 1860/1/1/3/a/1/b/1/1/1/a/2/b/1 / GOSPODĂREASCĂ ȘI COPERTINĂ AUTO Zalău, RACORD GAZE NATURALE, CU MONTAJ Str. Crângului,nr. 70A / INGROPAT. EXTINDERE ŞI MANSARDARE Str. Lupului,nr / Zalău CONSTRUCŢIE EXISTENTĂ IDENTIFICATA SUB A1.1, NR. CAD C1 CONSTRUIRE CASĂ ȘI ÎMPREJMUIRE Str. Constantin Brâncoveanu,nr / ZALĂU TEREN F.N. EXTINDERE ANEXĂ A EXPLOATAŢIE, EXTRAVILAN - PARCELA / Zalău AGRICOLĂ AUTORIZATĂ CU AC NR. NAGY MAL 61/2006, CU SPAŢII DE DEPOZITARE ALIPIRE PATRU IMOBILE ÎNSCRISE ÎN: C.F Zalău nr. cad , C.F Zalău, nr. cad , C.F Zalău, nr. cad ŞI C.F Zalău, nr. cad , Zona șoselei Ocolitoare - PUZ Parc Industrial Zalău Vest AMENAJARE TERASĂ DE VARĂ bulevardul Mihai Viteazul,nr. 1B INSTRAINARE SI REGIM DE Str. Războieni,nr. fn CONSTRUIBILITATE PENTRU TERENUL INSCRIS IN C.F. NR NR. CAD BRANȘAMENT GAZE NATURALE CU Str. Bujorilor,nr. 22B / MONTAJ SUBTERAN INTOCMIRE PUD IN VEDEREA Str. Pârâului,nr. 47B / Zalău REGLEMENTARII RETRAGERILOR LATERALE CASA FAMILIALA P M SI IMPREJMUIRE Str. Vânătorilor,nr. FN / Zalău CONSTRUIRE CASĂ UNIFAMILIALĂ Dp P ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN Str. Gheorghe Pop de Băsești,nr. FN / DEZMEMBRARE IMOBIL ÎN SUPRAFAȚĂ Str. Gheorghe Pop de Oarța,nr. FN / Zalău, DE 1339 MP ÎNSCRIS ÎN C.F. NR A LOCALITĂȚII ZALĂU, NR. CAD , ÎN TREI LOTURI ASTFEL: LOT1=834 MP, LOT2=357 MP (NECONSTRUIBIL) ȘI LOT3=148 MP (NECONSTRUIBIL) CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ P E ȘI Str. Iașului,nr. 146, - Modificare / ÎMPREJMUIRE TEREN P.U.Z. Dealul Morii MODIFICARE SOLUȚIE LA CASĂ Str. Romană,nr / FAMILIALĂ D P M AUTORIZATĂ CU A.C. NR. 16 DIN PRIN REDUCEREA NIVELURILOR DE LA D P M LA D P ȘI MĂRIREA SUPRAFEȚEI PARTERULUI ȘI A DEMISOLULUI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ FAMILIALĂ Str. Cascadei,nr. FN / ZALĂU INFORMARE CONDIȚII DE CONSTRUIBILITATE PENTRU IMOBILUL Str. Brașovului,nr. FN, - Modificare / Zalău, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1403 MP ÎNSCRIS ÎN C.F. NR A LOCALITĂȚII ZALĂU, CU NR. CAD ÎMPREJMUIRE TEREN Str. Dudului,nr. 1A / COMPARTIMENTARE ÎN POD EXISTENT Str. 9 Mai,nr. 1,bl. U CU ACCES DIN CASA SCĂRII EXTINDERE CONDUCTĂ ȘI RACORDURI Str. Salamon Jozsef,nr / GAZE NATURALE EXTINDERE CONDUCTA SI RACORDURI Str. Mihai Eminescu,nr / Zalău GAZE NATURALE A ANSAMBLULUI DE LOCUINTE DE LA ADRESA ZALAU, STR. MIHAI EMINESCU, NR. 72 RACORD GAZE NATURALE, CU MONTAJ Str. Crângului,nr. 72B / INGROPAT. INFORMARE, DEZMEMBRARE ÎN TREI Str. Constantin Dobrogeanu Gherea / Zalău, LOTURI ASTFEL: LOT1=811 MP,,nr. FN, - Cartier Silvania, LOT2=328 MP (NECONSTRUIBIL) ȘI LOT3=19 MP (NECONSTRUIBIL), OPERAȚIUNI NOTARIALE PENTRU IMOBILUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1158 MP, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR A LOCALITĂȚII ZALĂU, CU NR. CAD

10 Scopul Adresa imobil cadastral/ carte ALIPIRE IMOBILE, INFORMARE, bulevardul Mihai Viteazul,nr. 96A CONSTRUIBILITATE, OPERAŢIUNI NOTARIALE TERENURI ÎNSCRISE ÎN: C.F Zalău, C.F Zalău, C.F Zalău şi C.F Zalău CONSTRUIRE LOCUINTA COLECTIVA Str. Merilor,nr. FN, - P.U.Z / Zalău, Merilor, CONSTRUIRE 2 LOCUINTE Str. Vânătorilor,nr. FN / Zalău SEMICOLECTIVE CU 2 APARTAMENTE SI IMPREJMUIRE TEREN CONSTRUIRE 3 LOCUINTE Str. Freziilor / Zalău SEMICOLECTIVE P E CU CATE 2 APARTAMENTE SI IMPREJMUIRE TEREN- CU ÎNTOCMIRE PLAN URBANISTIC DE DETALIU(PUD) PENTRU MODFICARE RETRAGERI LATERALE LUCRĂRI DE FINISAJE ÎNCHIDERI ŞI bulevardul Mihai Viteazul,nr. 165, / Zalău INSTALAŢII LA CONSTRUCŢIE ŞI PUZ Parc Industrial Zalău Vest AMENAJARE INCINTĂ, LUCRĂRI AUTORIZATE CU A.C. NR. 223/2011, MODIFICARE DE AMPLASAMENT STAŢIE PECO ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN REGIM DE CONSTRUIBILITATE PENTRU, zonă str. Constantin Dobrogeanu / Zalău, IMOBILUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1200 MP, Gherea ÎNSCRIS ÎN C.F. NR A LOCALITĂȚII ZALĂU CU NR. CAD CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ Str. Irișilor,nr. FN / DEZMEMBRARE IMOBIL ÎN SUPRAFAȚĂ DE MP ÎNSCRIS ÎN C.F. NR A LOCLAITĂȚII ZALĂU, CU NR. CAD , ÎN PATRU LOTURI ASTFEL: LOT1=1000 MP, LOT2=1000 MP, LOT3=1000 MP ȘI LOT4=9083 MP, RESPECTIV ÎNSTRĂINARE ȘI CONDIȚII DE CONSTRUIBILITATE Str. Cerbului,nr. FN / Zalău, REABILITARE TERMICĂ A BLOCULUI DE Str. Voievod Gelu,nr. 8,bl. E9,ap C1-U1 / C1-U9 LOCUINȚE E9, INCLUSIV SCHIMBAREA 1 FINISAJELOR PENTRU FAȚADE, RESPECTIV CONSTRUIRE ȘI ÎNCHIDERE BALCON LA AP. NR.1 (ÎN PROIECȚIA CELOR DE PE COLOANĂ, FĂRĂ ACCES DIN EXTERIOR). CONSTRURIE CASĂ FAMILIALĂ DIN Str. Gheorghe Șincai,nr. FN / LEMN INJECȚIE DE PUTERE STR. CERBULUI Str. Cerbului