A N E X A 1 TUIASI.POB.10

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "A N E X A 1 TUIASI.POB.10"

Transcriere

1 COD: TUIASI.POB.10 - A1 Pag. 1 / 5 Nr. Perioada de desfăşurare a crt. Facultatea concursului de admitere 2015 Metoda de selecţie A. Domeniul Ingineria sistemelor : 23 iulie Automatică şi Calculatoare Înscrierea candidaţilor: septembrie Afişarea rezultatelor:191 septembrie Pentru programele de master în limba engleză: Proba eliminatorie de lb. engleză: 23 iulie : 23 iulie Afişarea rezultatelor: 23 iulie A. Domeniul Ingineria sistemelor MA = 0,4 MI + 0,6 MF Înscrierea candidaţilor: septembrie 2 Proba eliminatorie de lb. engleză: 19 septembrie Afişarea rezultatelor: 22 septembrie 1

2 COD: TUIASI.POB.10 - A1 Pag. 2 / 5 B. Domeniul Calculatoare şi tehnologia informatiei Înscrierea candidaţilor: septembrie Pentru programele de master în limba engleză: Proba eliminatorie de lb. engleză: 23 iulie Afişarea rezultatelor: 23 iulie Înscrierea candidaţilor septembrie Proba eliminatorie de lb. engleză: 19 septembrie B. Domeniul Calculatoare şi tehnologia informatiei 2

3 COD: TUIASI.POB.10 - A1 Pag. 3 / 5 2. Pentru programele de master în limba română - înscrierea candidaţilor: iulie - afişarea rezultatelor: 30 iulie - afişarea rezultatelor după contestaţii: 31 iulie - termen limită acte în original: 1 septembrie - înscrierea candidaţilor 5-17 septembrie - afişarea rezultatelor: 18 septembrie - afişarea rezultatelor după contestaţii: 19 sept. - termen limita acte in original: 20 septembrie Cursuri cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului Pentru programul de master în limba engleză - înscrierea candidaţilor: iulie - proba eliminatorie de lb.engleză, notată cu admis/respins, se va susţine la două date din cadrul intervalului de admitere, a doua dată fiind 29 iulie - afişarea rezultatelor: 30 iulie - afişarea rezultatelor după contestaţii: 31 iulie - termen limită acte în original: 1 septembrie MF = media ex. de finalizare a studiilor 3. Construcţii şi Instalaţii - înscrierea candidaţilor: 5-17 septembrie - proba eliminatorie de lb.engleză, notată cu admis/respins: 17 septembrie - afişarea rezultatelor: 18 septembrie - afişarea rezultatelor după contestaţii: 19 sept. - termen limita acte in original: 20 septembrie Înscrierea candidaţilor: iulie : 15 iulie Afişarea rezultatelor: 16 iulie Termen depunere acte în original: 19 iulie Înscrierea candidaţilor: septembrie Termen depunere acte în original: 20 septembrie MA = 0,5 MI + 0,5 MF MI = media obţinută la interviu Media de examenului de finalizare a studiilor de 3

4 COD: TUIASI.POB.10 - A1 Pag. 4 / Construcţii de Maşini şi Management Industrial Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului : 14, 29 iulie Înscrierea candidaţilor: 5-17 septembrie : 17 septembrie Afişarea rezultatelor: 18 septembrie Înscrierea candidaţilor: iulie Înscrierea candidaţilor: septembrie Data limită de depunere acte în original: 20 sept. Înscrierea candidaţilor: iulie Afişarea rezultatelor: 22 iulie Înscrierea candidaţilor: septembrie Afişarea rezultatelor: 17 septembrie Data limită de depunere acte în original: 20 sept. Înscrierea candidaţilor: iulie Afişarea rezultatelor: 31 iulie Depunere acte în original: 2 august Înscrierea candidaţilor: 5 18 septembrie MA = 0,7 MF + 0,3 MI MT = media la test 1. Media la examenul de diploma / licență 2. Nota la susținerea proiectului de diplomă / licență 1. Nota la proba de evaluare a cunoştinţelor. 2. Nota la susţinerea proiectului de 1. Nota la proba de evaluare a cunoştinţelor. 2. Nota la susţinerea proiectului de 4

5 COD: TUIASI.POB.10 - A1 Pag. 5 / 5 8. Mecanică Afişarea rezultatelor: 29 iulie Înscrierea candidaţilor: 5-16 septembrie Afişarea rezultatelor: 17 septembrie Nota la proba de evaluare a cunoştinţelor. 9. Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Înscrierea candidaţilor: iulie : 28 iulie Afişarea rezultatelor: 29 iulie Depunere acte în original:. 2 septembrie Înscrierea candidaţilor: 5-19 septemrbrie : 20 septembrie MA = 0,5 MF + 0,5 MI Media bacalaureat 10. Textile Pielărie şi Management Industrial Înscrierea candidaţilor: 5-18 sept. Afişarea rezultatelor: 19 sept. Rezultate finale: 20 sept. Domeniul Inginerie şi Management Înscrierea candidaţilor: iulie : iulie Înscrierea candidaţilor: 5-17 septembrie septembrie Domeniul Inginerie şi Management MA = 0,7 MF + 0, 3 MI Nota obţinută la susţinerea proiectului de Nota obţinută la susţinerea proiectului de 5