- Regulament de organizare -

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "- Regulament de organizare -"

Transcriere

1 Descrierea campaniei: Campania lack Friday de vară - egulament de organizare - Campania lack Friday de vară" desfasurata in perioada , este organizata de S.C ltex omania S..L. (denumit in continuare ltex sau Organizator ) cu sediul in Global City usiness Park, Corp O, Soseaua ucurești Nord, Numarul, Etaj, Voluntari, Judetul Ilfov, omania, cod unic de inregistrare O28658, numar de inregistrare la egistrul Comertului J23/26/26, reprezentata legal de domnul Ostahie Dan, in calitate de dministrator. In momentul intrarii in Campanie, acceptati responsabilitatea exclusiva pentru a decide daca participarea dumneavoastra este legala conform oricarei jurisdictii aplicabile pentru dumneavoastra. Intrand in Campanie, dumneavoastra sunteti de acord cu aceste eguli oficiale si cu faptul ca deciziile Organizatorului sunt definitive si obligatorii in privinta Campaniei.. ELIGIILITTE La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica sau juridica, rezidenta in omania, cu varsta de 8 ani (implinita la data inceperii campaniei), cu capacitate deplina de exercitiu. Pentru a asigura dinamica vanzarii si disponibilitatea stocului de produse ce intra in prezenta campanie, Organizatorul isi rezerva dreptul de a limita cantitatea de produse care poate fi achizitionata de fiecare comparator persoana fizica sau juridica, dupa cum urmeaza: -Persoanele juridice si fizice pot achizitiona maximum 6 produse din fiecare cod. -Nu exista o limitare asupra numarului de coduri achizitionate. 2 PEIOD SI LOCTI CMPNIEI Campania se desfasoara pe si in magazinele ltex. Perioada de desfasurare a Campaniei ( Perioada Campaniei ): Campania se desfasoara online in perioada , ora 7: pana pe ora 23:59 Campania se desfasoara in magazine in perioada , conform programului fiecarui magazin. 3 DEPTUL L PTICIPE La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica si/sau juridica, rezidenta in omania, cu varsta de peste 8 ani, care achizitioneaza produse participante la promotie, in perioada mai sus mentionata, in limita stocului disponibil pe si in magazinele ltex, conform art.. din prezentul egulament. - INFOMTII PIVIND PODUSELE IMPLICTE IN CMPNIE Produsele implicate in Campanie: toate produsele participante in campanie vor fi semnalizate: - pe site-ul prin bannere si pagina dedicata campaniei; - in toate magazinele ltex, prin eticheta de pret speciala lack Friday si materiale publicitare.

2 Produsele comandate vor fi livrate in termen de 7-5 zile lucratoare de la confirmarea comenzii, in functie de volumul livrarilor programate si disponibilitatea curierilor. In orice caz, va vom informa asupra preluarii coletelor dumneavoastra si statusului livrarii. Ofertele sunt valabile in limita stocului disponibil, in conditiile respectarii limitei cantitative de achizitie de maximum 6 produse din acelasi cod, prevazute la art.. din prezentul egulament. In cazul in care stocul de produse cu acelasi cod este epuizat, nu vom mai putea onora comenzile dumneavoastra. In cazul reaprovizionarii, produsele vor fi afisate pe site, Organizatorul neasumandu-si obligatia informarii prealabile a cumparatorului in privinta reactualizarii stocurilor. 5 - CONDITII GENELE Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul egulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana. Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere in Campanie, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate. Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei. 6 DEPTUL DE ET. LIMITE ĂSPUNDEII In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii Dvs. la acesta Campanie. In cazul in care produsul achizitionat prin plasarea unei comenzi on-line contract incheiat la distanta in timpul campaniei nu satisfice cerintele sau standardele dumneavoastra, indiferent de motiv, in calitate de consumator aveti dreptul de a va retrage din contract. Fac exceptie de la aceasta prevedere produsele care nu pot fi returnate, conform art.6 din O.U.G. nr.3/2 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii si anume, produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator, băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 3 de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care profesionistul nu le poate controla, înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare.

3 Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de zile. cest termen se calculeaza de la data primirii produsului. In cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, termenul de zile se calculeaza din ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs. In cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, termenul de zile se calculeaza din ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese. In situatia in care renuntati la cumparare in termenul prevazut mai sus, va vom restitui sumele incasate ca pret al produselor. ambursarea sumelor se va face in cel mult zile de la data denuntarii contractului de catre consumator. Cheltuielile de returnare a produselor, in situatia exercitarii dreptului de retragere din contractul la distanta (comanda online) sunt, in acest caz, in sarcina comerciantului. Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite ca atare, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite, fata de cele pe care Organizatorul este obligat potrivit legislatiei in vigoare sa le acorde. 7 - LEGISLTIE SI LITIGII Prezentul egulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. 8 - EGULMENTUL CMPNIEI egulamentul de participare / desfasurare a Campaniei este disponibil, gratuit, oricarui solicitant la locatia Campaniei/ pagina de internet a Campaniei, cat si la sediul Organizatorului, din Soseaua ucuresti-nord, Nr., Cladirea Global City usiness Park, Corp O, Etaj, Voluntari, Judetul Ilfov, omania. 9 - FOT MJO Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui egulament. Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea egulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii.

4 - INCETE CMPNIEI Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment de forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei sa presupuna cresterea bugetului alocat acestui proiect..- POTECŢI DTELO CU CCTE PESONL. Prin prezentul egulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale egulamentului (UE) 26/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/6/CE (,,GDP ) aplicabil incepand cu Organizatorul actioneaza in calitate de Operator conform GDP in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest egulament. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu caracter personal) in temeiul consimtamantului obtinut in conformitate cu art. 6 () (a) din GDP sau a intereselor legitime in conformitate cu art. 6 () (f) din GDP): a. organizarea si desfasurarea Campaniei, ofertarea si acordarea discounturilor la produsele participante; b. utilizarea datelor cu caracter personal ale cumparatorului in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu ofertele actuale in cadrul campaniei (consimtamantul persoanelor vizate); c. transmiterea de comunicari comerciale in scop de marketing cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul persoanelor vizate); d. prelucrari automate, inclusiv profilare; (consimtamantul persoanelor vizate); e. plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente (obligatia legala a Organizatorului); f. in vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizata l-a incheiat cu ltex in scopul participarii la Campanie, solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor; g. solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea discounturilor afisate; h. punerea in aplicare a prevederilor egulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerului); i. ctivitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului).

5 In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie, nu vor fi eligibili sa participe la aceasta campanie. Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre: Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei. ltor societati din Grup Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de marketing) Furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila Furnizorii produselor participante la Campanie utoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim) Durata de pastrare a datelor Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele cumparatorilor pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile. Drepturile persoanelor vizate Conform legii, personele vizate beneficiaza de o serie de drepturi. Incepand cu data intrarii in vigoare a GDP, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi: a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. cest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare; b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.

6 c. Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand: cestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza; Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale; Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii; Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante; d. etragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica. e. estrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii: In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date; In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta; In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata. f. Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic. Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact: In atentia: esponsabilului cu Protectia Datelor (DPO) dresa de Corespondenta: Sos. ucuresti Nord nr., Cladirea O, Clobal City usiness Park, Voluntari, Jud. Ilfov, Etaj dpo@altex.ro Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate. Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: utoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; dresa: ulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-3, Sector, ucuresti; anspdcp@dataprotection.ro.

7 De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie. 2 - TEMEIUL LEGL Prezentul egulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2, O.U.G. nr.3/2 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii si legislatia privind protectia persoanelor fizice in legatura cu procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, legislatia privind publicitatea. eclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in conformitate cu prezentul egulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului. In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Departamentul elatii Clienti: , sau pe adresa Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare. Organizator SC LTEX OMNI SL Ostahie Dan dministrator

8 nexa Produsele participante in campania lack Friday de vară , sunt: CDVO2 CDDT82T CDD69E Y CDPNIMP595 5 SPSPG7C2 SPTSG72F SPTSG32F SPST2S LUGM-372 LUXMN LU6223 LU359 CMDDPIMO LN3 CMNEXTS E222 UT693NS DUO UT28 CU629 CU872 CU26867 CU963 CU2752 CU6295 CU6623 CU26869 CU2755 CU35886 CU CU876 CU JINFNT36 JIN729 JOCPP5625 JINFNT7 JOCLJ529 JINFNT97 JINFNT7 JINFNT99 JIN986 JINFNT9 JUCEN76635 JOCDOFID O JIN985 JINFNT73 JINFNT2 JOCSDOC CZ JOCTIMETUF O JOCDUPO JOCNC2 JOCSCUNLOC O JINFNT JINFNT2 JOCCHO JOCQUIZOO JOCJCTML JOCSPLND JUCFPMTGD 5 JINMTGPD85 JINFV2 5 JINGJM2 9 JINMTGMT6 JINMTGM7 JMDXH35 JMTLT38 JMTFXC36 JINMTGY JUCLEGO766 JUCLEGO225 JUCLEGO22 JUCLEGO32 JUCLEGO232 JUCLEGO626 JUCLEGO67 JUCLEGO736 JUCLEGO25 JUCLEGO385 JUCLEGO93 JUCLEGO8 JUCLEGO393 JUCLEGO928 JUCLEGO627 JINT23227 JINT2322 JINT23223 JINT332 JINT3322 JINT33 JINT332 JINT33 JINT338 JINT339 JINT33 JINT33 JINT337 JINT3325 JINT332 LT2827 LT28273 LT28275 JT2 JT22 JT23 JT2 JT25 JT26 JT27 JT33272 JT33273 JT3327 PET3227 PET32272 PET32273 PET3227 JOCMON73 JOCMON972 JOCMONE82 JOCP598 JOCMONE7572 JIN798 JUC8 JUC82 JUC822 JUC823 JUC288 JUC292 JUC6 JUCE73 JUCP7879 JUCTF73 JUCTF66 JINP63387 JOCS3 JOCS33 JHE232 JHOL32 JUCPD552 JUCSCHI79 JUCSCHI79 JINEF JINEF675 JINEF9527 JINEF9959 JINNEFE265 JIN6265 JIN695 JINCSG9 3 JINP362 JINP926 JINP93 JOCP5933 JUC23323 JUC6625 JUCDI238 JUCDI82 JUCEICH26 JUCMJ368 JUCY5 JUCY3D JUCY32 JUCY32 JUCY33D JUCY35 JUCY35C JUCY35 JUCY56 JUCY59 JUCY78 JUCY782 JY693 JINFY8 2 JINMGJL58 JINMTFXP38 JINMTFXP39 JUCFZE552 JINPUZZ6272 JINPUZZ6353

9 JINPUZZ6883 JINTEF3729 JUCP9 MEDGUNC8 PHTT5V MEDGUN TET668F PMSTT27 C236 TET23566 TETTT223 TETTT22 MEDGUNS9 PMSTT256 H65 TET23568 PHTT26 PHTT23 PHTT237 PHTT259 TET23567 TET2276 JTL86 PHTT762Z TET2255 TET276 JTL5 PMS2387 SUIMDT53D P53 LVCGUSUN PHTT2 HSCF8722 STESCF282 STESCF283 STESCF2863 PMSSCF332 TMSSCF358 PMSSCF395 PMSSCF396 MEDSCH82 STESCD293 TETSCD87 TETSCF6327 TETSCF63327 TETSCF63627 TMPSCF253 SUZSCF38 SUZSCF382 SUZSCF38 CSCF6325 TETSCD37 CSCF2582 PMSSCF3 CSCF572 PHSCF5535 PHSCF8 PHSCF83 SC852 SC85729 SC SC86359 SC87282 SC87288 SC87289 SC8729 SC SC875 SC SC SC86887 SC SC SC SC889 SC8892 SC8889 SC86973 SC SC8857 MEDMD626 CNTPS3 MEDTH332 MEDNE23 TMSC STEC5 UMDHI32 PNE52 MEDNE33 MEDNE MEDNE5 MEDNE2 MEDNE22 MEDNE3 CNTPS3 CNTPS52 MEDTH6 MEDTH7 SC23 SC2 SC25 SC26 SC27 SC28 SC9 SC92 SC93 SC9677 SC8886 SC8887 SC8888 SC9678 SC9679 SC968 SC968 SC9682 SC9683 SUG8L CEU SUG8E296EC LEU SUG8E296L CEU SUG8M99GF LEU CCG6DU999 LCEU TD276 TD632 SU SU23 3 SU2379 SU22295 SU2296 SU2378 SU SU SU SU SU SU SU22889 SU23 2 SU23 3 SU23 5 SU23 8 SU23 9 SU238 SU SU SU232 8 SU232 SU233 6 SU233 8 SU23 SU23 2 SU237 SCM5852 SCM58525 SCM582 SCM5828 SCM58286 SCM58269 SU555 SU5739 SU57353 SU5225 SCM585 SU52555 SU5257 SU57369 SCM5873 CC5235 CC5237 CC52627 SU523 SU52559 CC52299 CC523 CC5239 CC CC SU5735 SU5737 SU52557 SU5737 SU52398 SU57367 SU533 SU57373 MF8 MF25 PMF P592 P59232

10 P P P2 P3 P P P P5 PVITX PVITX2 PVITX TYC 5 TYVELI N5L TYVELI N5L F SUCDFMEE 3L SUCDFMEE GUTUI SUCDFMGUTC O3L SUCDFMEE COC SUCDFMM GUT3L SUCDFMM GUTCO SUCDFMM CO3L TYLIM L3 TYLIM L TYLIM L2 SUCVSC SUCVSPI SUCVSPO SUCVFL SUCVFP SUCVFV E72758 E923 E9 928 E226 E59982 E59982 E59982 E82223 E82222 E8223 E98229 V7 V32 V27 V2 V5 V29 V28 V35 V VIN9769 VIN CC3 CC32 CC83 CC75 VIN88 VIN VING2 VING X X6STICLEF UMEE X6STICLES PEVI VIN68 VIN682 X6STICLET INCS SP SP SP SP SP SP SPC6 SPC7 SP238 SP27 SPC52 SP23 SP237 SPC9 SP236 CONFINIO CON2COCU S87 CONDCDEOL V5 CONDLLV2 2 CON2IELO XUN5 CONDCIEL MS5 CONDPL C3G CONDCLMS CONDLLMS 8 CONDVFYPT MP CONDVFYPT M25 CONDVFYI O25 DOCMICOL

11 DOCMICOL U DOCMICOO G DOCETOVI E DOCHHH POC DOCHHH POCPP DOCHHH POCD DOCHHH SL DOCHHH SLPP DOCHHH SLD DOC7387 DOCHUS 3LE DOCJLCH GE DOCJLCH GEL DOCJLCLIP PIN DOCJLCLIP ED DOCJLCLIP HT DOCJLGO3 HT DOC86782 DOCMY979 DOCTS555 DOCTS535 DOCSILOXC M DOCSILOXD DOCSSX23 DOCSSX23C DOCSSX23 G DOCSSX23L DOCSSX23 DOC982 DOC986 DOC9836 DOCOP6 DOC2826 DOCOP2L DOCOP2S CSQCNC CSQCNC H CSLIEOU DS CSHEYE2 CSUDSPO CSUDSPO SV CSUDSPO H CSELITET75 CST225TSG LD CSTT225 CSTT225 L CSTT225 D CSTT225 T CSTT855 CSMOTIVE CSINDYEVO 92L CSINDYEVO CSINDYEVO D CSINDYEVO G CSINDYEVO MIN CSFSP8N CSFSP8N L CSFSP8N CSUNLUE CSUNT CSUNTYE LL CSPLYL LU8 CSPOLU G23 CSPOHT G23 CSSECT CSIXM 2 CSOSE7 CSOSE7S V CSHHH NC CSHHH NCPP CSHHH NCD CS825 CSHFLYN CL CSELITE5H CSELITE85H LE CSELITE85H T CSJ3T ED CSSTPO CSH- S9N--E CSHD9T E CSTUH22 CSTUH22 T CSCUSHE NC CSCUSHE NCD CSS6CPM3 73 CSCSHE EVO CSCSHE EVOG CSETSEP CSETSEP L CSETSEP D CSETSEP H CSJUDDIES L CSJUDDIES PN CSHM6X E CSSHP25 L CSMDX55 P CSMDX55 PG CSMDX55 PL CSMDX55 P CSMDZX3 PL CSMDZX3 P IS83295 ISSCUD8 IS7833 ISSCUD35 ISUVST ISVOLTIPI ISMY938 IS2589 IS83335 IS83339 ISSUV ISNEVELIN CGD ISOPD ISNEVELIN ID ISVIGOYC L ISP3TEG EU ISPENTPO EGD PZTIPLUGP D8 ISINGIP ISP3E IS83223 ISNEVELIN I2G ISP63TE ISMY988 ISS7FZM726 ISLPHMO UNT ISD75E G ISPOECO D2 ISPOEE MCD ISUPD H ISN33TE ISPOEE MID ISPOECO D2L ISCLOUDQI H IS855 ISIGIP2 L ISUNICHG EEU ISCENTEPO T2P

12 ISPOELIN ISP3EG EU IS83387 ISP3TE ISPOEE MCC ISMY987 ISUDOC 5GY IS83285 IS78238 ISUPD ISUMOU NTT ISEZGIP ISVENTGIP D IS2592 ISS7FZM3 ISN33TEG EU IS8338 ISMGMOU NT6MN ISPOEPO T36 ISP63TEG EU ITMD836ZM/ HS8328 IS7832 ISIPLU ISPOECO E6 ISIGIP2 MN ISD75E G ISVOLTIPD UO IST8XE G ISPOEE MCC ISVIGOYI H ISDN975E G ISPOELIN ISINGIP GD IS7833 ISCOILINEC L ISMGMOU NT5MN ISPOECU EEU IS73765 IS83336 ISMGNETT OSV IS7833 ISUNLNTI OSV IS7367 ISNEVELIN I2 ISUNILINL TCGD ISUNIGEQ C3 ISMICOCO D IS7827 IS8838 CDSDSQU 6G ISTIPOTQ CEU ISPOEE MCC CDSDSQUNS 6G IS883 IS7838 ISIPLU H ISOUSTQC 3 ISUNILINL TC2D ISMICOCO D2 IS83222 ISPOCHGL TH IS8835 CDSDDDC3 2G ISP3EG EU CDSDDDC25 6G US262 CDSDSQXF 32G IS83337 IS78262 ISPOEE MCL ISMY2ZM US2 ISPENTPO EGY US873 ISMGNETT OGD ISPEG ISNEVELIN IGY US26 ISSCUDC3 IS83259 US263 IS7825 ISSM2UV ISCLUTCH ISMICOCO D2 US2 ISNEVELIN I CDSDSQU 256G ISCITM ISUMOU NT2 IS7367 ISVENTGIP SV ISOUSTQC 3GD ISEPDG93D E ISUMOU NTTJ ISPOEE 25I ISCOILINEI L ISVOLTIPD UO ISMGNETT O IS7826 ISPOECU E2E ISVIGOYI L ISCOILINEIG Y ISOPDL ISOPDNT CDSDSQU T ISNEVELIN I2L ISNEVELIN I2 ISPOEE CCL ISPOECO D2GY ISPOEE MIL ISPOEE MML ISPOEE MM ISPOEE MMH ISPOECO D ISPOECO DGY ISUNLNTI OGY ISPOECO DD ISUNILINC M ISUNILINL TC2GD ISCITHM ISCHGM TEEU HSLN95CE G IS8552 ISSCUDPD2 ISUNLNTI OGD IT23587 IS8277 ISEPT2E EU IST2EEN IST3CE G ISVIGOYC IS78976 IS83375 IS52TEG ISVIGOYC H ISTONDO 3CE ISSM ISIELESS DUOH ISDIPT ISOPDPP ISTLL57 ISPOECU EEU ISMY936SV

13 ISINGMOU NT ISINGMOU NTGY PZTIPLUGP D8 ISINGIPG D CD735 CDMMC28 G ISINGIPS V CDSDSQU 28G CDSDSQU 2G CDSDSQU G CDSDCG352 G CDSDSQX5 2G CDS6UY CDSDDDC5 2G USDTDUO332 G SMT325G6 H SMTM2 SMTS2FESCN SMTM2L SMTS2FE5GC M SMT325G28 H SMTS2256H SMTNOTE2G SMTS2FE5GC N SMT525G256 H SMT325G28 VI SMTNOTE2G Y SMTO5S SMT32H SMTENO5L SMT325G6 SMT5 SMTS2FE5GC SMT2G SMTENO5LP SMTPS2G SMTPS2 SMT525G256 SMT525G256 L SMTIP2M6L SMTIP2M6D SMT32LV SMT2S SMTMN92M SMTPLITED S SMTIP2M6 SMTIP2M6G SMTIP2M6 H SMTS2FE5GC SMTS2FE5GC L SMTIP2M6PP SMTS2FE5GC O SMHUGT2S SMTCHG TG SMSCTIVE 2CS SMMILITE SMHUGT2P OL SMHUFITL SMLENOVO S SMTIME36 SMHU SMHU SMMILITE L SM85NZD EUE SM SMHUGT2P OGY SM SM8NZ EUE SM SMGT SMCTIVE2 CS SM227 SMMTF32 SMSCTIVE 2G SMMTF2 SM8NZS EUE SMMG23 SMMH3 SM227 SM85NZS EUE SMPHT255 SMSCTIVE 2 SMMJ3 SMMG2E3 SM27 SMCTIVE2 SMCTIVE2 SIL SMPHT256 SMHUFITG SMMG283 SMME3 SMMG33 SMMYDT2 SMHU SMM3 SMM93 SMS8G SM835FS OM SM8NT EUE SMHUGT2 DEMO SMMG73 SMSCTIVE 2S SMTINE SMGLXY 6SV SMGT SMMVF2 SMMYDN2 SM238 SM3H35Z SM3H263Z SM22392 SM272 SM27 SMSMT2 SM22382 SMCTIVE2 PG SM22392 SMEOD5 SMM7E3 SMSCTIVE 2 SM SMMITC HL SMMYDQ2 SMS73 SMHUFITP SM2723 SM SM22382 SMM63 SMMG3 SM825FSS OM SMSCTIVE 2S SMMTEY2 SM238 2 SMMITC HJ SMMTF22 SMMVD2 SMSCTIVE 2PG SMSMT2 SMS75L

14 SM272 SM238 SMMM3 SMMT3 SMM6P3 SMMILITE I SM825FSD OM SMS8S SMTIME5 TMIND5 T55376 TMIND6 T T T5535 T22NZ EUE T55289 T TS T THUND O TSN T22NZ EUE TSF8LJE TYSU8MJ TMTP2ZM TSL85SE TSL85SE TSF8LE TXIOMI TSF85SE TYSU8MV T3HZM T3D989ZM THUND TS2 TSM37NZ TSM37NZ S HSFP27S T HS22CE G HSP HSQ26TTE HSFP27S HSP55TE HSQ326TTE G HSP599 6 HSQ25TTE HSP5 HSJ725CTE HSZG78CNE HSJ525CTE HSQG985TTE HS59928 HSP HSQ325TTE G HSG98CE HSFP35S T HSP HSE55PE HSPG98TE HSPG988TE HSP75TE HSE5PE HSMHLL3ZM HSFPM5D T HSQG988TTE HSG988CE HSFP35S HSP HSQN98TTE HSPG985TE HSG985CE HSMHX3Z M HSPN98TE HSE55PE HSE56PE HSQG98TTE HSPG988TLE HS HSP55TE HSP5TE HSMXYH2Z M HSJG996CTE G HSPG98TLE HSMHLM3Z M HSMXYM2Z M HSQ326TE G HSMH3Z M HSMVU2Z M HSQ325TE G HSP525TE HSJG99CTE G HSJG998CTE G HSPN985TE HSQ325TTE HSQ26TE HSP75TLE HSG98CSE HSGN98CE HSMY2Z M HSMHLN3ZM HSPG78TNE HSQG996TTE G HS59953 HSEN77PE HSMYN2Z M HSQG998TTE G HSP HSMHLG3ZM HSEG77PE HSQN985TTE HSJG78CTE HSPG98TNE HSG988CSE HS5996 HSQG99TTE G HSP HSG985CSE HSG985CE HSVG985LE HSVG998LE G HSPG78TE HSMHL3ZM HSP HSZG78C E HSQ25TE HS5CE G HSFPM5D HSQ325TE HSEN77PE HSN98CE HSEG77PE HSVG996LE G HSPG99TJE G

15 HSZG985CPE HSNG98PLE HSMXH2ZM HSZG98CE HSMYY2Z M HSMVG2Z M HSG98CE HSG98CLE HSE525PE HSP HSMHLT3ZM HSPG996TE G HSMHL33ZM HSP59937 HSPG99PTE G HSMH93ZM HS5996 HSE75PE HSNG988PJE HSPG998TJE G HSGG996CE G HSNG99PVE HSGN985CE HSPN985TE HSP725TLE G HSG99C EG HSNG99PJE HS5CVE G HSP5TLE HSMXY2Z M HSNG985P E HSNG996PJE HSGG99C EG HSGG998CE G HSGG998C EG HSG996CVE G HSGN985C E HSG99CVE G HSMXYN2Z M HSNG996PVE HSEFZN98C EGE HSNG998PJE HSEFE26P EGE HSNG996PE HSVN98LE HSZG98CLE HSE725PE HSPN98TE HSNG998PE HSMYM2Z M HSVN98LGE HSXN985FJE HSM2PO HSNG98PE HSP HSP55TPE HSJ5C HSPG996TJE G HSZN98CE HSMX62ZM HSVG98LE HSMHU3Z M HSMQV2 HSMXYL2ZM HSNG988PE HSME2 HSNG985PJE HSPG996TPE G HSXF96SE HSEFVN985L EGE HSGG99CE G HSNG99PE HSMNN62 HSPG77TE HSPG998TVE G HSEFE26P EGE HSPN985TE HS HSMHL73ZM HSVG985LLE HSZG98C E HSMHLD3ZM HSP5TE HSEFZN985C SEGE HSM62 HSPJ6CFE HSZG985CLE HSG996C EG HSP6CFE HSPJ6CE HSVG998LE G HSE75PE HSGN98C E HSMX32 HSJ5CF HSVF96LE HS HSJ6C HSEF75C EG HSMX2ZM HSXN98FJE HSVG97L EG HSMY2Z M HSG99CE G HSMYQ2Z M HSNN985PE HSVN985LE HSE326PE HSG97C EG HSMX82ZM HSNG996PPE HSVG988LE HS6CV E HSZG97C EG HSZG99CE HSGG996C EG HSPG998TPE G HS65CV E HSZG996CPE HS HSG985CLE HSNN98PE HSNG985PE HSZG985CE HS59957 HSMYE2Z M HSMYH2Z M HSG99CJE G HSN98CSE

16 HSPG998TE G HSMH3Z M HSMYF2Z M HS65CL E HS75CF HSMH73ZM HSMX22ZM HSNG99PPE HSP5TE HSVG996LE G HSJ6C HSMXE2ZM HSG996CE G HSVG985LE HSZG996CJE HSPG99TE G HSMYG2Z M HSG996CJE G HSZG99CJE HSJ6CL HSMHJ3ZM HSM72 HSMYV2Z M HSMXF2ZM HSXG996FVE G HSMHM3Z M HSNG98PPE HSP6CE HSVG97LYE G HSZG998CJE HS HSMHLF3ZM HSMHL3ZM HSMXYJ2ZM HSPG99TVE G HSG998CJE G HS75P EG HSXG996FJE G HSZG996CE HS HSMX22 HSMYJ2ZM HSMXD2ZM HSQF77CTE HSVG99LE G HSVG99LE G HS55P EG HSZG99CVE HSVF96LGE HSEF75C PEG HSF53PFE HSF53PVE G HSMHF3ZM HSMTF82 HSMXG2ZM HSPN96TE HSVF96LE HSVG975LNE G HSVG975L EG HSVN985LGE HSJ6CVE HSN96L E HSXG965M EG SMTLG2G SMTLG2GY SMTLGVELVE TSV SMTLGINGG Y SMTMOTOE7P L SMTMOTOE7P D SMTMOTOED GEMD SMTMOTOE6S PGY SMTMOTOE6S PD SMTMOTOG5G PL SMTNO5L SMTDNT2 8G SMTDNT2 8GY CM57 CM58 CM5 CM58 CM52 CM9V7 LHGS63 LHS2 PMDL2 PU23267 SD532 SD85857 EC252 EC EC EC ECHUELIGH TDP ECHUELIGH TEXT ECMY22 ECMY22 ECMY222 ECMY223 ECMY22 ECMY226 ECMY227 ECMY226 ECMY2262 ECSENZOM ISC S7656 S S S75879 S S S S75857 S S S S S S S S S75867 S S CES3629 CES863 CESMY28 CESMY285 CESTH35 CIULIGH T CIULIGH TH CIGOOFYL CIGOOFYPN CIL5 CIMELMNP N CIMELMNY CISNOYP N CISNOY CICM222 CIEFLS38 CIEMOTIONTO CH CIEMY2258 CIL29579 CIL53836 CIL62798 CIL6836 CIL959 CIL CILEL23775 CILEL32 CILMOTIONFL UX CILMOTIONFL UX CILMY22 CILMY223 CILSOLL MP2 CILSOLTO CH

17 CILSOLT IL CILSOL Y2 CILSOL Y3 CMISI3 GD68CH GD57 GD96677 GDDCS56 GDDLMJ E GDF5732 GDF5732 G INC52M INC5C H INC9256 INCTGE LNECON LNCMPLIT E2 LNCMPM TE2Y LNM23969 LNMY2225 LNMY2227 LNSFL3T MGC MGC25792 MGC MGC2589 MGC2596 MGCEH7 MGCDH2 MGCMT35 MGCVO289 MGCVO28 MGCVO28 MGCVO282 MSP673 MSP6793 MSPF576 MSPP37TD MSPSXP7PE MTZ272 MTZHGDV6 8 MTZHGDV6 8P MTZHGDV2 82 MTZHGDV 2 MTZHGDV 2P MTZHGDV6 72 MTZHGDV6 72P MTZHGDV8 MTZHGDV8 P MTZHGDV86 7 MTZHGNV5 32 MTZHGNV8 32 MTZHGNV8 82 MTZHGNV8 8 MTZHGNV68 2 MTZHGNV85 3 MTZHGNV88 2P MTZHGNV88 3 MTZHGIP88 MTZPNIPTZ2 PMP7682 PMPXGP XE PMPXUP75X CE PZ33752 PZ33753 PZ3735 PZ3735 PZ37355 PZ37365 PZ222 PZ2222 PZ2223 PZ222 PZL696 PZMY2328 PZPHUQ CEU PV6327 PVDSP SCI76566 SCI76576 SCI SCIDCS83LH SCIDCS855LH SCIDCS8526LH SCIHGIP82 SCIHGIP89 SCIHGO853 SCIIP93 SCL3569 SCLDP SCLHVLP2 SCLM389 SCLM26 SCLM37 SCLM225 SCLULET5 M SCLSXVC2PE SCSHGECO728 P SCSHGNV686 CMP SCSHGNV929 CM SCSHGNV93 CM SCSHGPLM938 SCSHGPO838 P SCSHGPO839 SCSM7855 SE639C8 SE22 SE532 SE5366 SE539 SEDCD8 SEDDE27 SEDDE38 H SEDDE3 SEGE93 SHM76552 SHM76553 SHM76556 SHM76567 SHM78829 SHM SHMDSP8 SHMTPOP SHMTPOP P SOID2DC SOID27C SOIHGDC53 SOINGE SOIVIZELDDV 58 SOIVIZELSTD STSC2V STS63373 STS222 STS2222 STS326 STSEG STSDG25-9 STSDJS STSF598M E STSS7PE CS9529 CS955 CS985 CSHXHSCS EM TSHXSS2 US TSHX5ME 2US MOUHXMC CSHXHSCP D MOUHXMC5 CSHHSH GMG CS98757 CS9877 CS9888 CS9897 CS987 GM9-5 GMPS9 9 GMXON9 58 GM95282 MOU95 MOU956 TS9283 TS92876 TS92995 TS92937 TS92952 TS GMPS9 2

18 GMXON9 23 MOUZ35 3G CSZ2892 3M TSZ3338 3M CSZ283 3M CSZ296 3M MOUZ25 3 CSZ32 3M TSZ387 3M CSZ2832 3M TSZ333 M GMZ626 3G MOUZ32 3M TSZ M MOUZ256 3M CSJLQ2 L CSJLQ3 L GMXONENG 6 GMXXQS 2 GMMG73 D GMMG7526 MOU865 MOU8653 CS8663 CS868 CS8625 TSU886 TSU8862 CS86 TSU88628 MOU8655 CS8626 GM866 MOU865 CS86 CSHPDHE8 CSMV89 MOUFUY TTLE CSMVHG9 55 MICMVMIC 5 TSMVG9 6 GMMVCM 2 TSMVG9 7 TSFUYSY IDE GMNTHOL M3G MOUFUYHU STLE GMHOLM2 G GMMVFN38 D TSGNSTHO G OXGENHELI T CSGNSNEON 36 GMGNSPLL D55 JOCPSFIF2 JOCPSMO JOCXONEFIF 2 JOCPSCE2 JOCPSGODOF JOCPSGHOST OT JOCXONECE 2 JOCPSCUNI TY JOCPSGTSPO T JOCPCFIF2 JOCPSSPIDE M JOCPSCVL HL JOCXONECV LHL JOCPSNFS JOCNSSM IO3D JOCPSNFSHE T JOCPSCODO C JOCPSLOU JOCPSUNCH TE JOCPSITT ES2 JOCPSUNCHC OLL JOCPSTC HD2 JOCPSSPIDE MGY JOCPSLEGOT I JOCPSGO3 JOCPSHOZZ DCE JOCNSNIM CNH JOCPSUFC JOCPSOLF D JOCPSUNCHT LL JOCPSIT3G OTY JOCXONEF CY5 JOCPS5DEMO NS JOCXONENFS HET JOCPSGTSPO TS2 JOCXONEIT3 GOTY JOCPSOVEC DP JOCXONEMO JOCNSSUPM OD JOCPSLEGO 3PH JOCNSMI O JOCXONESIMS JOCXONESNIT EEL JOCPSOLFE N2 JOCPSFLLO UT JOCPSDOOM UC JOCXONEJUST D2 JOCPSDYSG ONE JOCPSLEGOJ JOCPSTMSON IC JOCXONEHS OC JOCPSHS OC JOCXONET CHD2 JOCPSDS EM JOCXONECS YNDST JOCNSSM IOS JOCXONECOD OC JOCNSZELD JOCNSMINE CFTD JOCXONEITT ES2 JOCNSITC HE3 JOCPSJMPF CE JOCPSC JOCXONEC JOCPS5NIOHC OL JOCNSMI M2 JOCPSMFI 3 JOCNSSUPM P JOCPSCF PH JOCXONEUFC JOCPSSIMS JOCNSFIF2 JOCPCITTE S2 JOCPS5FIF2 JOCPCSIMSU T JOCPCSIMSE CO JOCNSPVZ3 CLMYMX25C T CLMYMC3CT O CLMYMC3CT H CLMYMJCT CLMYTNT5 T TOMIPO2 TOMIPO2 MGPET

19 JUCMY72G TOMY79 JUCMY72YG TOMY79 H JUCMY73-3 TOMY79 D TOMY79L TOMY725 JUCMY73-2 TOMY726 JUCMY733P JUCMY733D JUCMY733L JUCMY733G JUCMY732P M JUCMY732L M JUCMY73TQ JUCMY733 JUCMY732P S JUCMY732YL S JUCMY732 M JUCMY732 S JUCMY732L S JUCMY732YL M JUCMY73P JUCMY73 H CNSNINSI DHD CNSXONEST CNSXSEIESS 5 CNSNGSM CNSNSJUST D2HD CNSNSLITE G CNSNINSITC HHD CNSNSMON STEH CNSNSLITET CNSNSMI OSE CNSNSING FIT CNSNINSITC HC CNSNSLITET C CNSNSLITE Y CNSNSLITE CC EVPF2 VNTVU23F PUOPTII2 3M EGHPI2 EGVPI2 UMDH VNTEFS52 EP29H EVPF9 VNTVUF ES2EQ PUTP5I DIFL3 EEVPI8 UMDD2M PUMI3C PUPOH EPC9 VENVX2 HS VENVX2 TS ECD25Y3C EEVPI2 VENVX S LEGENT PUC83 EPC2 EPH2 EPH9 LEGENT8 ES9EQ DIFL ECD35Y3C UMDDE EEUPC9 PUC2889 EVI22FJ M EEUPC2 EEUPC8 UMDSUPEME 6L UMDDYUP2 ECO UMDIDO2 L PUC555 PUPU38F ESPI22 UMDD2JUNIO EVI22J ECLIMTE5 2 EVI22JC SMNFM62H VENSPX VENSPX8 PLUS EVI92FJ SV VENSPX 2 PUTP3 PUVXJ3 ECLC6I 9 ECLC6I 2 VNTEFS77 EP2TNS J ECLIMTE8 59 UMDDHF2CE L ECLIMTE8 52 EP9TNS J DIFTPUCS GE EFTXP25M EC8H DIFTPUCS NO TM ET53FFLL 832 ECLC8I 2 ECLC8I 2 LG5O NC6 LG5O LNC6 EC2H LG2O LNC6 EC2H SMNFM6G DIFTPUC LUSH LOTGS2S MC6 EVI22FF ESPI32L DIFTPUC QU TM PUSTE EFTXF25 VNTVU62F DIFTPUCL EMON DIFL2 TM EC9H ECL59I SMNFM66C TMC38GC25V PUL33 EFTXF6 DIFL55 SMNFM6H SMNFM6O SMNFM62E PUL5 PUPUY VENTTE SC PU28I PUHHP7C H PUHHP5C TM35MH PUPC2 H PU8I PU25 PUHHP3C VNTVL5569 VNT2SSMT MI PU5 PU23SLIM

20 PUMPC2U ET36FFUL ET53FFUL ET7FFUL LP82EY9 M LPNHQ9HEX S LP23J9E LPFX76LIH X77 LPG72LUEV LPMGN63ZE LP532NJ LP6E LP69E LP56E LP LP35629 LP38X9E LPUX363JEM 9T LP39M7E LPF76IUH X39 LP3589 LPFX56EHN 23T LP38Y5E LP2C99E LPG72LUH7 2 LPMQD32 LP38S2E LPGQEH Z5 LPMGND3ZE LPGQ M2 LP53XT LPUX25EI 67T LPFX56LUH N22 LPMYD82ZE LPNX2CEX 3 LPNX8EX 8 LPMTJ2ZE LPNXHXEX 7 LPZX LPNX2EX LPNHQTEX 9 LPNHQTEX C LPNHQVEX D LPZ2 LPZ2728 LPZ2 G LPZ27 M LPMGNE3ZE LPMGN73ZE LPMYD92ZE LPMYDC2ZE LPMP82ZE LPZE CLCMYSTYL EV63 MON29L5 MON53672 MONLS27M5 NX MONS272HN MONV2DQ IODQVTEEX IO2E 3D IODQVTEEX D CLCS3MFI39 D CLCDI388I CLCDI5I76 G MONVG29Q MON8GC8 MONUMHSEE MON223V5LHS MONVZ29HE G MON273V7QD S MONUMQE E5 MON27GN85 EU MONE227S HN MON2XN58 MONZ7Y57 MONLU28E59 DS MON66GC 6EU MONVG328H MONV226HQL D MONG259FX MONJF3 MON27GL85 EU MON667C EU MON32G65F EU MON3L5 MON2EQ MONE272H MONM6HP MONLS32M5 NX MONU39 MON2MP88H VS MONMC MONP32 MONVG35VQ MON272D MON27E2QE MONQ2P2Q MONQ2VE MPD5765 CPDISE6 SV TS92-82 CPD5555SILVE IL29 CPD5557LC OX229 TS MPD5772 MOUCLIX7 CPD5369 MPDCCUT C3 OX8P7 CPDISE3 ILTU2838 CPD5365 CPD5368 MOUSUVE2 IL2 MOUCLIX6L MOUMY8525 OXMY83 OXMY832 MOUMY852 TSMY859 MOUCLIX7D TSU88268 TSPOCOM O MOU2HU82 MOUMY856 D TSMY852 OXMY85 MOUMY857 MLTTS3352E MLTT87C MLTMG255S MLTT55 MLTG32 MLTTS55 MLTG MLT3Y7 MLTG2 MLTL35 IMPLP223D HUMY85 CP9 OUX5 USD28G U65G3 USD6GU 553 ODDSD8D 2SU CSGP6P SSDU65SS8 GT SSDSC255 G SSDSU632 GQ CSGC65 CSCC SSDSX6256 GTC SSDNS382GT C SSDU65SS96 GT SSDDS2G2 G

21 SSDSXPNP5 2GTC CSGUSE CS322E CSEOG V CSTOSM 6 CSPIM32 MSI SSDSU852 GTC SSDU65SS2 GT SSDNS382GT C CSGC72 SSDFZ33 CSSGG3 SSDSS37 2G SSDSS37 8G CSPCEC25 SSD2DP97 SSDSSD8G G26 SSDSU8SS2 56 CSD2D5 MT CSFN2D SSDSU8SS TTC SSDSU6396 GQ CSVISOG V SSDSU638 GQ SSD2LU79 SSD2LU8 SSDSX825 2GT CSST3DM 7 CSG66 SSDSC6256 G SSDU65SS2 GT SSDSS372 G CSTLN88 ND CSI77F SSDSSD2G G26 CSDEZE X SSDS2M8 5G CSI33 CSI992X MSFHP7ES MSFUE8633 XST MSFPL6225 XL3 MSTNT622 MSUDS839TX MSUFTM82E U MSUVU8P HV MSTT722 PEUN MSFE6S327S X MSFE7283 XSE MSUDV8T2 TT MSFGN3723 S MSUDGH8S 7G2E MSFFSD828 3SVE MSFVM82D 2V MSFUE8736 XCM MSFF2N2S7S E MSFFDN8S MSUC8U2 VQ MSFESNF7 DE MSFESHF82 CE MSF9223X L MSFPL65 XL MSFHTE766X MSUNTM8X 3SEU MSFQD9 7SD MSUNTM9 EU MSFQ6D68 SDEN MSFE6F28 U MSUCSOH7 DES MSFO6D MC MSFCSO285 TE2 MSUCSOH82 DES MSFCSO855 TE MSUOCTC ES MSF8T53 D MSFD8T 6EE MSF9T73 DX MSUC9V9JV 2Q MSTCSTG82D VES MSUGTN38267 GC MSFUE752 X MSFEI8CPS MSTTDL722 2SE MSFFDN9S MSFFFD98 VEE MSFCS2D ES MSFL7FE8S MSFEI93 MSF8223X L5 PLTGT6 PLTGT6 PLTG6E PLTGCI69SC PLTGO625N PLTIT5SC PLTIT3SC PLTG62 CPO735E X PLTEHH62IS PLTZGH66 XS CPO737E PLTHIL6225 SZG PLTG62 X GGI533XJ HOTP326X PLTGG636S PLTIT6SC HOTHU629E PLTGG656 PLTIT63SC PLTGG636 PLTVPG6SS2 V CPOS773 3XG GGG66 DTTLX PLTIS66G PLTCH6L EXSEC65X HOTTH6E3X CPZ9622I X CPO75833 XG GE5295 O GZCG2T HOTTH62EG PLTVPG6SS V PLTIT66O PLTECT63SY CPVCE75D GV CPP737EX HOTVHTS62S SD CPVCE65SS V PLTH6 N GGI52CLI CPO7SY PLTVPG6G V GVO82 HOTVHTS62 HD HOTTH6E3 GFCMS682 9 CPMM235O HOTZHT63X PLTCH63CC PLTCDG32X PLTEGH633 ON

22 CPMM235SY GCMT633 2IX PLTGT62 EXSGI22X GGI62XH PLTGT6D2 CPGEM25 P HOTLFP36 GFXM GEC5G PLTECT68O CPOS737E3 GHXN39D 5 CP9OM2S PSS CPIM25 XMS PLTIT63SY CPODDP7 X CPVCE75D G2V CPO758O PLTI6CL HOTEFU26 GHXN39D 5 GEC62CLI HOTLFU26X HOTHI69EX G CPEOD5C5Z GFCMXS CPCOE7P3 GFCG5 9 CPZM88 N GEC53 G GC567 X CPIMM25 XPS PLTGIEI627 PF G62G PLTI6CLI GGFM235 M GFCIS GC567 GCI567 X CPFCSNE CPEOG22 OX CPEOE7C3V PLTHII62F MTZG CPPE7232 CPEO522 O PLTECT63X CPGEM93 C HOTHU629E XM HOTEFU26S CPFCSX CPO77O CPO7587 XG PLTIT63SY HOTHI69E CPGEM9 CH PLTI63F PLTEIV63 S HOTH6 CPMM235O CPGEM3 XC CPNV66M353 S CPCS798S2 X CPGED93 CPSE88232 M PLTNZ6H577 7 CPOP799S5 X CPO737ST CPFSM86H PLTEC62CLI CPCM65MGF CPFSL86HXS HOTEFC226V PLTIE63X HOTD67IM 5 CPFM97PXS CPH538S CPCL85MGF HOTC6GLS SL CPFSM86H H PLTECT68O PLTIE63F HOTEFC226 HOTDFM6 5 HOTD66D M5 CPCL85MT CPVC558S HOTHT6SY HOTHT6SY HOTDQ66D M5 PLTIT32CSC PLTCDH3 HOTTEL6X PLTGIG X PLTPPP669 PLTHII632M T PLTH3657X PLTZEV62F PLTGIEI6387 HF PLTPNP669 PLTGIEV623 X PLTLS36 F PLTGIEI93857 HF PLTT22X2 HOTLFD69Y PLTT6D76N PLTT6TT76N PLTHET95XS C HOTD6Q 2 HOTDDE596 FDT38553 S9 FDFP CFGP6DSP FN SSNS88 X CF535M 3NFM CFCS366 N LZFLC3LF26 MSVSIC3M2 7C CGLUI6 MSVEE7 L MSVMDFN26 3 CFGN268 XN MSVGV66C6 CFCS6 N CFCN386E XN CFGN279 FXN CFV28SH 2V CFV28SSS V CF692PS CFG62DSH MN CFN692 C CF692E CF69SY CF692EC CFN692 CFSJ5DM XE CF632M 3MT CFGF62PZH MN CFSJ9DT XF CF622ES CFN692 C CFSJ5DH XF CFI82E

23 CFNI82E CF693 CFG92MC CP CF38777 S9 CF38T62 DS CFG92ST CP CFN692 CFGN26265 HFX CFNC623S CFNC69S XL CFSJ3DH XIE CFLNT3LE3 CFGE58IC P CFSJ3DH DE CGLF39P CGLFN69DH CGLFN69DH X CGLFP CGLFN692PX CGLF67C CGLFN72C CGLCCTUS82 HN CGLFN7C CGLCMIOUS5 2N CGLSJSC3CH XF CGLCCTUS5 HN CGLSJSC3CH XIF CGLCCOUS67 2H CGLFNE32 3N CGLSJSF2M2 CGLVO9 CGLSJUF3M S CGLCCTUS52 XH CGLFNI582 CGLLUT5NF2 CGLLUSF28 CGLGIV2F3 FDGDN793 FXN FDGTF7L PZD FG39P FGVM9S 2M FGI92E FGI92E FGI582 FGCHTOS82 36N FGSJUF88M S FGO53 FGSJLCCT XF FGSJUF2M S FGSJLC3CH XF FGSJLCCH DE FGSJLCCM XF FGCHTOP82 S FGSJUF35M FG692FX FG692F FGCIO225NE LZFFHC LZFFH3C LZFFH25 LZFFH2 LZFHM39 LZFLC3LF38 LZFCHE32 F LZFHE MSVGS52S MSVGS5D MSVGS52 MSVGV67C6 MSVGNVP25 MSVGS62 MSVQNII 7EX MSVGV662D6 MSVGV672C6 MSVSMSHT 3E MSVDFE9 3 MSVD6M5 5 MSVGNFP55 X MSVVMVD5 V MSVVMVD27 V MSVHSFO3T23 5CX MSVDFN263 X MSVQNS22F 7E MSVQNSCF 9E MSVQNS22F 7ES MSVQNC F7E MSVSMSHVI3 3E MSVQNC F7ES MSVSMV6ZCX 2E MSVQND F5EI MSVQNS2F DI SSVO6 SSVO28 SSNS98M X SSVO5 SSVO SSS68883 S9 SSNM88U X SSS68882 SSQ9IMO L SSCHSSV5 72XN SSNS982V SSNS982V X SSS68882 SSS S9 SSS655 M9 SSGNE8E3 ZXPN SSNS98V X SSEL62 OX VFVO9 VFVO2 VFVC27S G VFVC38S G VFVC27S 2G VFVC9S G VFCC2EE L MSVIE29 MSVIC3C26 MSVIPT233 PFEG STV2 STVF6F STVF STV C252 C2526 C255 C253 C8859 MINTMX5 C253 C256 C2583 C25268 HTSHS25 HPSMY265 HTSJL2 29 CMY222 STVLCD29 HTSHTSF2 HTST635 HTST65 DOCMY262 DOCMY262 L DOCMY262L STV6F STVP6F STVM2 C2523 C257 HTSHT2

24 STV876 HTSSSLY MINTMX5 DOC2298 DOC23 STV853 HTSHT65 HPSMY267 HTSSN MINSC- UXE DOC66672 HTSSCHT5 EG HTSHQ8T DPDMPDT2 8EG CDCFDS7 MINTMX DOCSOUNDX STVSUL85 MINGTX9 HTSHQ95T DPDPS37 MICSCHC2E G HTSHS6T HTSHS6T HTSHS52 MINSC- MXE HTSGX MINSC- CMX5E- MPNE39 L MPNE39 L DPDP- S67 MINGTX72 DPDPS7 LEDV32TPHDE LEDLED2SC5 LEDVV55S UHD5PUS UHDUE3U7 72UX UHDUE3U8 72UX UHDD5U7Q F LED3PFS UHD3PUS UHDV582 S UHDV523 S UHDUE3TU7 92UX UHD3UP773 L LEDV39V55S UHD58PUS85 52 UHDQE5Q6T UXX UHD3UP783 L UHD5NNO7 93NE UHD65PUS85 52 LED32PHS555 2 UHDUE65TU7 92UX UHDD65U7Q F UHDD757 F UHDUE75TU8 72UX UHDUE65TU83 72UX UHDQE9LS TUX UHD3UN7 3L UHD65NNO8 3N UHDQE3LS TUX UHD5NNO7 53P UHDUE55TU8 72UX UHD8OLED93 52 UHDOLED55 3L UHDOLED65 3L UHDOLED65 3L UHD6UP83 L UHD3EPLY6 U UHD5UP773 L UHD5UP783 L UHDQE65Q95T CTXX UHD75UP753 LC UHD5UP753 LF UHDQE3LS5 TUX UHDQE55Q7 TTX UHDTXHX83 E UHDOLED77C 2L UHDQE55LS TU UHDOLED55 3L UHDOLED55G 3L UHDOLED65G 3L CMFSX3IS CSMXS2L IMPQX IMPQXG IMPQXP IMPQXH LED57F LEDV32TD27 S MLC66 5 MLCEOSM2 H SLDDZ UHD3UN73 3LC UHD57F UHD5PUS78 52 UHD5UN73 3L UHD58PUS UHD7PUS UHDD9XH8 96 UHDE55XH9 77S UHDOLED65C X3L UHDQE3LS3 TUX UHDQE3Q6T UXX UHDQE55Q6T UXX CC83 CC888 CC7892 CC3DC CC36DC CC7 CC57 CC58 CC62 CC652 CC66 CC688 CC689 CC75 CC82 CC87 CCE79 CCE7973 CCE7975 CC97366 CC97368 CCS9753 CCS975 CCS9755 CCS9756 CCS9757 CCS9758 CCT2996 CCT229 CCT27 CCT6799 M2677 M2338 M23325 M M2372LS3 M2385 M2625LS M2636 M2636LS M263LS M266LS M2657LS M2658 M2658LS M27266 M27267 M393 M327 M327 M329 M3383 M3385 M3368 M3535

25 M376 M32623 M32628 M32883 M32898 M3297 M3388 M3389 M328 M539952C M559952T M62952 NC M268 M6555 M6579 M6583 M6986 M77 M725 M76 M788U8 M789U8 M792U M793U M72 M72 M7223 M7225 MCELC MCG 9 MSLIC MSLIC MSLIG J MSLIG MSLIG G MSLIG H MSLIV N M9 M595 M6 M77 M78 M2239 M925 M952 M953 M956 M992 M9922 MC93 MC99 MC93U8 MC99U MC5U MC559 MC57 MC68 MC65 MC692U8 MC698 MC72 MELLOJ MELLO MELLOC MELLOG MELLOVN MELLO H MILLYX36 MCDC YC MCOLUM CH MESTEGL OSSY MFIXC MFIX9C MFLESSIC MGM2G5 5S MGM2G9 MGM23G MGM23G5 5S MGM23G9 MJENNYS MTIG55S MTIG9 MLGOCH MNEPEVO C MNOV PLUSV MNOV PLUSGF MNOV PLUSOY MOSSIJ MOSSI MOSSIC MOSSIG MOSSIVN MOSSIH MPOLV MPOLGF MQUD CH MOXG8 C MSEENOC CONM3CS2 CUV3935 CUV93 CUV2767 CUV57 CUVS22 CVT85 CVT3565SD CVT3639P CVT362T CVT36P CVT36T CVT365T CVT368P CVT365P CVT365P CVT3656T CVT372SD CVT3726SD CVT39323 CVT39335 CVT39335H CVT39336H CVT3962 CVT82 CVTLELNX CVTLTEXI76 J CVTLTEXI76 CVTLTEXI76 C CVTLTEXO UNDJ CVTLTEXO UND CVTLTEXO UNDC CVTLTEXSQ UJ CVTLTEXSQ U CVTLTEXSQ UC CVTTO3G M2S CVTLG6GF CVTLG6SH CVTCDITO NI CVTCDITO NIS CVTCN3DI S CVTCLSSICS ETJ CVTCLSSICS ET CVTE355 CVTE7 CVTE367 CVTECONOMS ETJ CVTECONOMS ET CVT78 CVT878 CVT65 CVT358 CVT669 CVTMST3G M23 CVTMST3G M23S CVTNIG2 TI CVTNIG2 TIS CVTO58 OX CVTO586 OX CVTECO3G M2 CVTECO3G M2S CVTOG6N OVPV CVTOG6N OVPGF CVTOG6N OVPH CVTSIEO UNDJ CVTSIEO UND CVTSIEO UNDH CVTSPSMDS ETLNX

26 CVTSPSMSTSE TLNX CVTSQUE J CVTSQUE CVTSMISD SETX CVTSMISST SETX CVTT5 CVTT2797 CVTT2928 CVT2 VSS976 VSS975 VSS975 VSS9763 VST77 VST328 VST35 VST35V VST598 VST5 VSV337 VS9 CVTNEXTJ CVTNEXTk NDLMY82 CNTOT5L TNSM3 CNTMY836 NDL233OE TNSM28 TNSE77OE TNSE695E CNTPS65N USCC93 NDLCI58 EPLESEL25 3 TNSHC77 PEE-DM8-53 EPLESF625 3 TNS NDLS666GP TNS998-6 TNSEG62H5 3 TNS6662 USCEHN65N8 25LE USCEHN65C N825 SEST375 3 TNSMG68 TNSE- GYCM5 NDLHS73 NDLHS9G USCHD78 USCHD88 EPLSE37PU EPLSE989 TNST322 TNSMG322 TNST5265 S3T PED PEDP PEDH PEDFOZ EN PEDST PEDTOYS T PEJUNIOG PETEENS PEPO75 PEPO25 PEPO PEGENIUS PEGENIUSX PEGENIUSX G PEGENIUSX PEPO5 PEMD8 PEMDH2 NDLCF952F USCCV583F EPLEP93F TNSTN66F USCCV593 EPLEP56 EPLEP29F EPLEP29F EPLEP2F EPLEPF TNSTN6F TNSTN23F NDLSF2 NDLSF2F NDLSF59F NDLSF62 NDLCF95F NDLCF322F NDLCF339F NDLCF322F NDLH876 USCHD86- NDLHS675- NDLHS677- NDLHP832- USCHPS923 TNST3226 NDLHS377 TNSMG77852 TNST755 TNST5525 TNST5555 TNSQP656P SS23 PEHX826 TNST98 EPLE7 TNSMG7775 PEHX6828 NDLHS376 TNST3222 TNST55385 S77 S7S TNST72 TNS666 TNSMT727E S32T EPLSE9 TNSE82E EPLSE9995 EPLSE8 EXSXP3253 EXSE8738 EXSE89E EXSXP3283 EXSE898 EXSE893C CPMCPMG27 DS CPMCM27 D CPMMOC2 2 CPMMOC2 2 CPM86S CPM76 SNMY5 CFCM6 CFMY2 CPDELCC EM5 SNSM5 CPCEMCL SIC CPESPFZ5 CPTSJCOS CEM CPLOPOF OND CPTSJCOS CPP CPTSESPI ST CPJCOSC EMXL EXSECM236 S EXSECM236 CPCLSSIC 25 EXSTS2 CCDLSC58 EXSEP3267 CFHD762 CPGOUM ETG EXSTS6 CPMMO7E CPPESTIG E25 CPDONTUS HIT CPJCOSL TE CFHD7769 EXSTS322 CPGOUM ET25 EXSECM355 5 CPCEMOSO O CPMMO23 CFT6 CPDELSELES P5 CFM338 CPETHIOPI CFM768 CPPC CFM868 EXSTS65 CPIST G

27 CPDELCLSES P5 CPDELDEC F5 CPCEM G CPJON 5 EXSECG682 M CPDVIDOF F5 CPDV57O E CPJCESP5 CPDELCLSES P25 CF627EE CPLOPOF ONDO EXSSM573 EXSEC9335 CPMMO25INI CPMILNO CFTM29 CPDELDEC F25 EXSCEG53X CPMMO25IN EXS236 EXSECM357 5S CF623EE EXSEP2236 CFTM896 CF23L CFHD772 CPTCHEXCL 5G CPMMO2 EXSJUE6 EXSS822 EXSSM557 CPDVICH CPSICILI CPTCHEXCL G EXSECM65 5S EXSECM379 5T EXSECM655 5MS EXSECM67 M EXSESCM2M CPM2S CPMMO2E2 EXSECM2236 EXSP222 TCZLN29 TCZLN7598 FVO3D DOZVO28 H TC58 TCNM2 FMY6D TCMGQ-2 MIXMY3 TCMY95 TCMY8 FMY3 MCPMY GTMY822 F5L MCPM9II GT8SD P TCMG2XE GTTG2LC TCMG6 MCPM6 G FTGF8 GTICE2SP CCVMC6M MCPM2 TCMG2SJ E TCMG25SJ FFD2D TMMC L FM226 F868 GTGN782 PJT868 TFPP2 STCSJ329X GTGC75D3 CCVCY55E3 MIX67697 MCP5 MIX635 MIX627 F38 FTHD972 TMUM5 TMC8262 TCMF67 CCVMUC 2 FT73 TMUM525 MIXMFQ365X TMUM582 MIXMM638 M TMUM58259 MIXMFQ2 TCMF39 MIXMO PJTE F7CLI FEL TS8L MIXM5S MIX8L FEL9 FVC38 GTC683 MCPPF25835 FTFZ725 MIXL936E38 MIXL5283 FTHD9268 STCH922-2 MIXH3752 TIG TIG56753 OLE UST272 UST2752 UST27372 OLE TIG56753 TIGL2972 UST27532 TIGG TIGC3673 OLEG TIGL2992 UST2326 TIG735 TIGD52283 UST265 OLEL6532 TIGG UST272 TIGG UST275 OLEG TIGG TIGG TIGG TIGG26772 OLE OLE UST2722 UST232S UST87363 PH6776 UST6886 TIG57522 UST UST296 UST87386 UST87863 UST OLE UST77999 TIG USTMY7 USTMY723 USTMY725 USTMY7252 USTMY7253 USTMY725 USTMY7255 USTMY7256 USTMY7257 USTMY7258 CPCMY63 USTMY7259 OLEMY73 USTMYC OLEMY92 CPCMY62 OLEMY93 OLEMY95 TIGMY3 TIGMY3 OLEMY97 TIGMY OLEMY98 TIGMY22

28 OLEMY TIGMY23 TIGMY29 OLEMY26 TIGMY382 TIGMY382 TIGMY3826 OLEMY27 TIGCH C TIGMY3828 TIGMY39 OLEMY28 USTMYX TIGMY TIGH6762 TIGH6759 TIGH676 TIGH676 OLEC9ES OLEMY36 OLEH6766 USTH2625 OLEH6763 TIGMY TIGMY TIG OLEMY35 TIGL292 TIGG25572 OLEMY6 USTMY99 SPGS522 SPCS62 SPCH86HY G SPGLSSIL SPGL6PO 2 MSMXM MSLV75 MS75P FE33 SPOOMI 7 SPOOM6 76 SPQ7P52S S SPQ75I SPVCC68T SPVCM765 P FEGSG62D SPVCC82 SP5339 SP3332 SP57 FESIH26GC FEGSGH2 SUP SPSSPECIL SP7687H SP7675H SP77H SP755H SP7267H SP6875H SPH989O SPH969O SPH6973O SPH97O SPY7777H SPO785E SPO773E SPO386E SPO769E SPO7253E SPO873E SPO87E FEFV9788E FEFV5696E FEFV993E FEFV2839 FED5 FED5F FEQT22E FEDT953E SPS6 FEGGC782 SPVCO27 SPVCECX II FEFV985E FEGC552 SPFC68 SPVT725 V SUD2H YG FEGGC962-6 FEGGC8922 FEGPSG7283 SPFC6727 FEDST693 FEGGC FEGGC8962 FEGGC966-3 SPFC6728 GELHDEZ5 ML MEDSH82 MED5FM GELHDEZ6M L MEDSH89 MEDTY855 MEDSZ89 MEDMSCN95 EF MEDMNS8 5L GEL322 MEDCO9297 MEDMNS8 5XL MEDZID GELPHT5 GEL35872 GELLIP MEDC2 MED2 MED7 MEDE7 LUVMY287 MEDNITILES GELULTE TINOL MEDESY3 6 MEDVINYLFM LUVVO288 LUVVO286 MED635 MED599 MEDC28 MED7 MEDSFIS MEDVINYLFS MEDGLL MEDLTEXPM MEDEO PF9772 PF3335 PF3275 PF333 PF337 PF339 PF338 PF723 PF367 PF688 PF722 PFCDIO899 PF2 PF3376 PF6929 DEOHF23 DEOHF25 PFHEME 6 DEOHF26 P63 P388 DEOHF29 P3392 PF25298 P33 PF33 DEO DEO DEOHF2 P2827 P PF265 PF266 DEO DEO DEO86857 GELHF256 PF29 PF3986 PF336 PFHEME 2 PF539 PFNIC33 DEO86898 DEO878 P386 PF753 P32 PFCHE25 PFPCO 5 P29538 P823 PF559 PF23 PF552 PF3673 DEO879 P96 P33778 PF578 PF5782

29 PF727 PF376 PF32837 P3338 PF566 PFTFOD DEOHF36 P627 P3785 P3252 PF5869 PF6 PF686 PF29 PF366 PF322 PF5583 PF675 PF22 PF797 PF389 PFHEME33 2 DEOC62372 PF535 PF599 PF232 PF727 PF368 DEO DEO878 DEO973 P5566 P557 P757 P552 P72 P76932 P92 P923 P2727 P3238 P32829 P3375 PF5 PF623 PF659 PF66 PF2 PF255 PF58 PF285 PF727 PF328 PFC88 PFTFOD 3 PFTUSS DEO86962 DEO DEO86896 DEOC56 P3776 P3789 P3956 P32827 P332 PF223 PF6839 PF92 PF3678 PFTFOD2 DEO2295 DEO86823 P922 PF28 PF256 PF8338 PF3653 PF3676 PF3327 PFGIVE75 PFVES6 7 DEOC5769 PF6 PF275 PF6856 PF6859 PF367 DEO DEO DEOC637 DEOHF PF598 PF5765 PF578 PF6929 PF723 PF3892 PF3333 PF3672 PFSFE7 2 PFVES9 DEO8588 DEO DEOC27276 DEOC3762 DEOC5675 DEOC63696 DEOHF28 P5 P55 P622 P93 P327 P738 P983 P2778 P3889 P3289 P32823 P33 P3339 P3397 PF5387 PF53 PF557 PF558 PF5697 PF5725 PF5987 PF628 PF6623 PF6625 PF688 PF739 PF6378 PF699 PF26 PF222 PF27 PF255 PF352 PF52 PF5658 PF587 PF87 PF878 PF88 PF2857 PF223 PF295 PF3927 PF652 PF6869 PF7252 PF736 PF7385 PF765 GELC685 GEL2623 CON255 PHOF37 PHOF36 SP CON256 GEL92226 PHOF32 SP PHOF3 GEL95899 PHOF33 SP85737 GEL92982 SP GEL92222 GEL9262 GEL CON25 CM SP85736 GEL GEL9398 GEL923 GEL8235 GEL GEL75635 GELHF39 GELHF273 SP3392 GELHF5 GELHF28 GELHN GEL38398 GELHN3 CMH 5 GEL SP33922 SPHF27 GEL GEL GEL5 SP3392 DEO8557 DEO8559 GELHF5 DEO8782 GELH GELH2

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE Balance Trainer by Shop Libertatea Data concursului: 22 aprilie 22 mai 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚION

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE Balance Trainer by Shop Libertatea Data concursului: 22 aprilie 22 mai 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚION REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE Balance Trainer by Shop Libertatea Data concursului: 22 aprilie 22 mai 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE Campania promoțională Balance Trainer by Shop Libertatea

Mai mult

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE The STR8 Quiz Data concursului: 3 iunie 1 iulie 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE Campania promoționa

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE The STR8 Quiz Data concursului: 3 iunie 1 iulie 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE Campania promoționa REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE The STR8 Quiz Data concursului: 3 iunie 1 iulie 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE Campania promoțională The STR8 Quiz este organizată de RINGIER SPORTAL

Mai mult

Conditiile de desfasurare a Campaniei "Oferta TEILOR desfasurata in perioada ORGANIZATORUL CAMPANIEI Campania Oferta TEILOR (d

Conditiile de desfasurare a Campaniei Oferta TEILOR desfasurata in perioada ORGANIZATORUL CAMPANIEI Campania Oferta TEILOR (d Conditiile de desfasurare a Campaniei "Oferta TEILOR desfasurata in perioada 19.04.2019 31.12.2019 1.ORGANIZATORUL CAMPANIEI Campania Oferta TEILOR (denumită în continuare Campania ) este organizată de

Mai mult

Regulamentul oficial al campaniei promotionale “Gaseste cadourile pierdute – Unica

Regulamentul oficial al campaniei promotionale “Gaseste cadourile pierdute – Unica Regulamentul oficial al campaniei promoţionale ELLE NEW MEDIA AWARDS 2019 Perioada campaniei: 13 mai 2019 2 iunie 2019 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE Campania promoţională ELLE NEW MEDIA

Mai mult

Regulamentul Concursului ELLE DECORATION DESIGN AWARDS 2019 Art. 1. Organizatorii Organizatorul Concursului de design ELLE DECORATION ROMANIAN DESIGN

Regulamentul Concursului ELLE DECORATION DESIGN AWARDS 2019 Art. 1. Organizatorii Organizatorul Concursului de design ELLE DECORATION ROMANIAN DESIGN Regulamentul Concursului ELLE DECORATION DESIGN AWARDS 2019 Art. 1. Organizatorii Organizatorul Concursului de design ELLE DECORATION ROMANIAN DESIGN AWARDS 2019 denumit în cele ce urmează Concursul este:

Mai mult

Notificare privind Confidențialitatea InfoCert S.p.A., având sediul social situat în Piazza Sallustio 9, Roma (Italia) ( InfoCert sau Operator

Notificare privind Confidențialitatea InfoCert S.p.A., având sediul social situat în Piazza Sallustio 9, Roma (Italia) ( InfoCert sau Operator Notificare privind Confidențialitatea InfoCert S.p.A., având sediul social situat în Piazza Sallustio 9, 00187 - Roma (Italia) ( InfoCert sau Operatorul ), pune la dispoziție prezenta notificare privind

Mai mult

REGULAMENT 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI Organizatorul concursului Trick or Treat este BITDEFENDER SRL cu sediul in Bucuresti sector 6, Bulevardul Prec

REGULAMENT 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI Organizatorul concursului Trick or Treat este BITDEFENDER SRL cu sediul in Bucuresti sector 6, Bulevardul Prec REGULAMENT 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI Organizatorul concursului Trick or Treat este BITDEFENDER SRL cu sediul in Bucuresti sector 6, Bulevardul Preciziei, nr. 24, West Gate Cladirea H2, parter, inregistrata

Mai mult

Regulament cu privire la derularea Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punc

Regulament cu privire la derularea Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punc Regulament cu privire la derularea Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic (denumit in continuare Programul

Mai mult

SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA

SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA PROCEDURA PRIVIND MODIFICAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PREAMBUL/DEFINIȚII ALISAN PLAST SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Sat Furduesti, Com. Ratesti, nr. 236, jud. Arges, înregistrată

Mai mult

Politica de confidențialitate site web Versiune din: Putem actualiza periodic prezenta Politică, pe măsură ce activitatea și serviciile pre

Politica de confidențialitate site web Versiune din: Putem actualiza periodic prezenta Politică, pe măsură ce activitatea și serviciile pre Politica de confidențialitate site web Versiune din: 25.05.2018 Putem actualiza periodic prezenta Politică, pe măsură ce activitatea și serviciile prestate pentru tine se extind sau se modifică, sau atunci

Mai mult

Microsoft Word - informare_protectie_date_clienti

Microsoft Word - informare_protectie_date_clienti Informare referitoare la protecția datelor Prelucrarea datelor Clienților Traducere din limba engleză Ne angajăm să vă protejăm datele cu caracter personal și să respectăm legile aplicabile privind protecția

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE CONCURS PETRECERE CU RACI august 2017 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentului concurs

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE CONCURS PETRECERE CU RACI august 2017 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentului concurs REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE CONCURS PETRECERE CU RACI 01 11 august 2017 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentului concurs (denumit în continuare Campanie Promoționala ) este

Mai mult

INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Actualizat in: Mai 2018 I. CINE SUNTEM SI CARE ESTE OBIECTUL ACESTEI POLITICI? J ADOR

INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Actualizat in: Mai 2018 I. CINE SUNTEM SI CARE ESTE OBIECTUL ACESTEI POLITICI? J ADOR INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Actualizat in: Mai 2018 I. CINE SUNTEM SI CARE ESTE OBIECTUL ACESTEI POLITICI? J ADORE GRAND BALLROOM, este denumirea comerciala a ALFA

Mai mult

Politica-de-protectie-a-datelor-uprizers

Politica-de-protectie-a-datelor-uprizers POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL Societatea Edia Pro Crementum SRL, cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Lunetei, nr. 15, jud. Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE TOMBOLA IKEA FAMILY SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentei loterii publ

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE TOMBOLA IKEA FAMILY SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentei loterii publ REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE TOMBOLA IKEA FAMILY 29.06.2015 09.08.2015 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentei loterii publicitare (denumită în continuare Campanie Promoționala

Mai mult

POLITICA PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE Hyundai Auto Romania va ureaza bun venit pe pagina web si va multumeste pentru interesul manifestat fata

POLITICA PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE Hyundai Auto Romania va ureaza bun venit pe pagina web si va multumeste pentru interesul manifestat fata POLITICA PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE va ureaza bun venit pe pagina web si va multumeste pentru interesul manifestat fata de companie, produsele si serviciile sale. Acordam atentie sporita protejarii

Mai mult

Regulament

Regulament Conditiile de desfasurare a Campaniei "Oferta parteneri card de credit Desfasurata in perioada 11.07.2019 31.12.2019 1.ORGANIZATORUL CAMPANIEI Campania Oferta parteneri card de credit (denumită în continuare

Mai mult

REGULAMENTUL CONCURSULUI,,LIGA CELOR MAI BUNI ANGAJATORI SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI Concursul LIGA CELOR MAI BU

REGULAMENTUL CONCURSULUI,,LIGA CELOR MAI BUNI ANGAJATORI SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI Concursul LIGA CELOR MAI BU REGULAMENTUL CONCURSULUI,,LIGA CELOR MAI BUNI ANGAJATORI SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI Concursul LIGA CELOR MAI BUNI ANGAJATORI (denumit în continuare Concursul ) este

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI DE VANZARI PENTRU ASIGURAREA DE CALATORIE EUROLIFE Art. 1. ORGANIZATORUL (1) Organizatorii Campaniei sunt: Eurolife ERB Asigurari Generale S.A., cu sediul in Bucuresti,

Mai mult

REGULAMENTUL (denumit in cele ce urmeaza Regulamentul ) CAMPANIEI PROMOTIONALE AFI te recompenseaza (denumita in cele ce urmeaza Campania ) DIN CENTRU

REGULAMENTUL (denumit in cele ce urmeaza Regulamentul ) CAMPANIEI PROMOTIONALE AFI te recompenseaza (denumita in cele ce urmeaza Campania ) DIN CENTRU REGULAMENTUL (denumit in cele ce urmeaza Regulamentul ) CAMPANIEI PROMOTIONALE AFI te recompenseaza (denumita in cele ce urmeaza Campania ) DIN CENTRUL COMERCIAL AFI COTROCENI Art. 1. Organizator Societatea

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI 25% extra reducere la achizitia de televizoare Samsung gama 2019 Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI Organizatorul campaniei 25% ext

REGULAMENTUL CAMPANIEI 25% extra reducere la achizitia de televizoare Samsung gama 2019 Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI Organizatorul campaniei 25% ext REGULAMENTUL CAMPANIEI 25% extra reducere la achizitia de televizoare Samsung gama 2019 Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI Organizatorul campaniei 25% extra reducere la achizitia de televizoare Samsung gama

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Cu ING Home Bank poti castiga un Samsung S9 Perioada campaniei: 25 martie-25 mai 2019 Prezentul Regulam

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Cu ING Home Bank poti castiga un Samsung S9 Perioada campaniei: 25 martie-25 mai 2019 Prezentul Regulam REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Cu ING Home Bank poti castiga un Samsung S9 Perioada campaniei: 25 martie-25 mai 2019 Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la termenii

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE MOBILIER PENTRU EXTERIOR 2017 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul campaniei promotionale este IKEA Romania S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti

Mai mult

Regulament campanie Aboneaza-te la newsletterul Dedeman Campania Aboneaza-te la newsletter-ul Dedeman este organizata de DEDEMAN SRL cu sediul in muni

Regulament campanie Aboneaza-te la newsletterul Dedeman Campania Aboneaza-te la newsletter-ul Dedeman este organizata de DEDEMAN SRL cu sediul in muni Regulament campanie Aboneaza-te la newsletterul Dedeman Campania Aboneaza-te la newsletter-ul Dedeman este organizata de DEDEMAN SRL cu sediul in municipiul Bacau, str. Alexei Tolstoi, nr. 8, judetul Bacău,

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Cu ING Home Bank poti castiga un Samsung S9 Perioada campaniei: 25 martie-25 mai 2019 Prezentul Regulam

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Cu ING Home Bank poti castiga un Samsung S9 Perioada campaniei: 25 martie-25 mai 2019 Prezentul Regulam REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Cu ING Home Bank poti castiga un Samsung S9 Perioada campaniei: 25 martie-25 mai 2019 Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la termenii

Mai mult

ALPHA LEASING INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Avand in vedere noile reglementari cu privire la protectia datelor cu caracte

ALPHA LEASING INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Avand in vedere noile reglementari cu privire la protectia datelor cu caracte INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Avand in vedere noile reglementari cu privire la protectia datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezinta

Mai mult

Regulamentul oficial al campaniei PIAȚA ÎN CULORI desfășurată în complexul comercial Piața Obor București, în perioada 1 aprilie 28 aprilie SECȚ

Regulamentul oficial al campaniei PIAȚA ÎN CULORI desfășurată în complexul comercial Piața Obor București, în perioada 1 aprilie 28 aprilie SECȚ Regulamentul oficial al campaniei PIAȚA ÎN CULORI desfășurată în complexul comercial Piața Obor București, în perioada 1 aprilie 28 aprilie 2019. SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI Organizatorul campaniei

Mai mult

Telefon: + (40) Fax: + (40) Calea Șerban Vodă Nr. 133, Sector 4, București, , România Regulamentul campaniei Provident

Telefon: + (40) Fax: + (40) Calea Șerban Vodă Nr. 133, Sector 4, București, , România Regulamentul campaniei Provident Regulamentul campaniei Provident Online Articolul 1 Organizatorul campaniei (1) Campania Provident Online (denumită în continuare Campania ) este organizată şi desfăşurată de către Provident Financial

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOŢIEI O rată zero la achiziţia Pachetului E.ON Life cu centrala Vaillant si termostat TADO, ORGANIZATORUL PROMOŢIE

REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOŢIEI O rată zero la achiziţia Pachetului E.ON Life cu centrala Vaillant si termostat TADO, ORGANIZATORUL PROMOŢIE REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOŢIEI O rată zero la achiziţia Pachetului E.ON Life cu centrala Vaillant si termostat TADO, 2019 1. ORGANIZATORUL PROMOŢIEI 1.1 Promoţia O rată zero la achiziţia Pachetului

Mai mult

POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI BOTOSANI Str. Mihail Kogălniceanu nr. 16, judeţul Botoşani Telefon 0231/513100, 0331/401541, Fax , poli

POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI BOTOSANI Str. Mihail Kogălniceanu nr. 16, judeţul Botoşani Telefon 0231/513100, 0331/401541, Fax ,  poli POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI BOTOSANI Str. Mihail Kogălniceanu nr. 16, judeţul Botoşani Telefon 0231/513100, 0331/401541, Fax 0231527022, e-mail politialocalabt@yahoo.com INFORMARE MONITORIZARE VIDEO

Mai mult

INFORMARE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL PENTRU ACORDAREA DREPTURILOR DE ASISTENTA SOCIALA In conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 al Parlam

INFORMARE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL PENTRU ACORDAREA DREPTURILOR DE ASISTENTA SOCIALA In conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 al Parlam INFORMARE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL PENTRU ACORDAREA DREPTURILOR DE ASISTENTA SOCIALA In conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene

Mai mult

Regulament colectare leaduri BF 2018 (2) 3

Regulament colectare leaduri BF 2018 (2) 3 REGULAMENTUL CAMPANIEI Colectare adrese de email din cadrul campaniei Black Friday 2018 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI 1.1. Loteria publicitara ( Campania ) este organizată de Orange Romania

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI Marea Distraceala DIN CENTRUL COMERCIAL COLOSSEUM RETAIL PARK ART.1. Organizator Organizatorul Campaniei Marea Distraceala(denu

REGULAMENTUL CAMPANIEI Marea Distraceala DIN CENTRUL COMERCIAL COLOSSEUM RETAIL PARK ART.1. Organizator Organizatorul Campaniei Marea Distraceala(denu REGULAMENTUL CAMPANIEI Marea Distraceala DIN CENTRUL COMERCIAL COLOSSEUM RETAIL PARK ART.1. Organizator Organizatorul Campaniei Marea Distraceala(denumita in continuare Campania ) este S.C. NYX CROSS GRAFIX

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Combo Săptămânile florilor SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul i promoționale este IKEA Romania S.A., cu sediul social in București, Sos. București Ploiești Nr. 42A,

Mai mult

Microsoft Word - Regulament sume noi in cont extindere doc

Microsoft Word - Regulament sume noi in cont extindere doc REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Dobanzi promotionale pentru sume noi in lei SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Campania Dobanzi promotionale pentru sume noi

Mai mult

REGULAMENT CONCURS Concurs Canon Cashback - ClubulFoto.com Perioada desfăşurării Concursului: 31 mai - 9 iunie 2017 Articolul 1. Organizatorul Concurs

REGULAMENT CONCURS Concurs Canon Cashback - ClubulFoto.com Perioada desfăşurării Concursului: 31 mai - 9 iunie 2017 Articolul 1. Organizatorul Concurs REGULAMENT CONCURS Concurs Canon Cashback - ClubulFoto.com Perioada desfăşurării Concursului: 31 mai - 9 iunie 2017 Articolul 1. Organizatorul Concursului Art. 1.1. Concursul Canon Cashback - ClubulFoto.com

Mai mult

Regulamentul oficial al Campaniei ȘȘȘȘ! FACEM CURĂȚENIE...MULT ȘI BINE! ART.1: PERIOADA ȘI ARIA DE DESFAȘURARE A CAMPANIEI Organizatorul Campaniei ȘȘȘ

Regulamentul oficial al Campaniei ȘȘȘȘ! FACEM CURĂȚENIE...MULT ȘI BINE! ART.1: PERIOADA ȘI ARIA DE DESFAȘURARE A CAMPANIEI Organizatorul Campaniei ȘȘȘ Regulamentul oficial al Campaniei ȘȘȘȘ! FACEM CURĂȚENIE...MULT ȘI BINE! ART.1: PERIOADA ȘI ARIA DE DESFAȘURARE A CAMPANIEI Organizatorul Campaniei ȘȘȘȘ! FACEM CURĂȚENIE...MULT ȘI BINE! (denumită în continuare

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE EUROIZOLIR 15 iulie 2009 30 noiembrie 2009 Art. 1. Organizatorul Organizatorul promoţiei EUROIZOLIR este S.C. Rompetrol Petrochemicals S.R.L avand sediul social in Drumul

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE BEDROOM CE SA VA DESFASURA IN PERIOADA SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul cam

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE BEDROOM CE SA VA DESFASURA IN PERIOADA SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul cam REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE BEDROOM CE SA VA DESFASURA IN PERIOADA 28.09.2012 11.11.2012 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul campaniei promotionale este SC IKEA Romania SRL, cu sediul

Mai mult

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Subsemnatul/ Subsemnata, domiciliat/ă în, telefon născut/ă la data de în l

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Subsemnatul/ Subsemnata, domiciliat/ă în, telefon născut/ă la data de în l DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Subsemnatul/ Subsemnata, domiciliat/ă în, telefon născut/ă la data de în localitatea, buletin de identitate seria nr, emis la

Mai mult

Constanta, Bd. Mamaia nr. 85;tel NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Conform R

Constanta, Bd. Mamaia nr. 85;tel NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Conform R NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016, Spitalul Euromaterna Constanța are obligația

Mai mult

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE CHILL FM valabilă la data de Website-ul și aplicația Chill FM (denumite în continuare în mod c

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE CHILL FM valabilă la data de Website-ul   și aplicația Chill FM (denumite în continuare în mod c POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE CHILL FM valabilă la data de 10.07.2019 Website-ul www.chillfm.ro și aplicația Chill FM (denumite în continuare în mod colectiv Chill FM ) sunt operate de către RCS & RDS

Mai mult

Regulament

Regulament REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI PE FACEBOOK Mester la Volan Perioada concursului: 12.12.2018 14.01.2019 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI Organizator al Concursului Meșter la Volan este MOL România

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI CITY PARK MALL OF CONSTANTA CAMPIONATUL PREMIILOR EURO 16 Art. 1 ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CONCURSULUI 1.1. Co

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI CITY PARK MALL OF CONSTANTA CAMPIONATUL PREMIILOR EURO 16 Art. 1 ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CONCURSULUI 1.1. Co REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI CITY PARK MALL OF CONSTANTA CAMPIONATUL PREMIILOR EURO 16 Art. 1 ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CONCURSULUI 1.1. Concursul CAMPIONATUL PREMIILOR EURO 16 (denumit in continuare

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI MYBRD NET & MOBILE

REGULAMENTUL CAMPANIEI MYBRD NET & MOBILE REGULAMENTUL CAMPANIEI Câştigă invitaţii la TechFest cu BRD {code} 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI Campania Câştigă invitaţii la TechFest cu BRD {code} (denumită în continuare Campania ) este organizată de

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE Optimizează și economisește 01 Mai 2016 31 August 2016 Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI (1) Organizatorul campaniei promoționale Optimizează și economisește (numită în

Mai mult

REGULAMENT CONCURS PUNEM AFACERILE ROMÂNEȘTI ÎN MIȘCARE! organizat de NETAGRO S.R.L. (perioada 20 martie iunie 2019) Art.1 Organizatorul 1.1 O

REGULAMENT CONCURS PUNEM AFACERILE ROMÂNEȘTI ÎN MIȘCARE! organizat de NETAGRO S.R.L. (perioada 20 martie iunie 2019) Art.1 Organizatorul 1.1 O REGULAMENT CONCURS PUNEM AFACERILE ROMÂNEȘTI ÎN MIȘCARE! organizat de NETAGRO S.R.L. (perioada 20 martie 2019 30 iunie 2019) Art.1 Organizatorul 1.1 Organizatorul concursului PUNEM AFACERILE ROMÂNEȘTI

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI emag te trimite la Paris Art. 1. ORGANIZATORUL Si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Organizatorul campaniei emag te

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI emag te trimite la Paris Art. 1. ORGANIZATORUL Si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Organizatorul campaniei emag te REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI emag te trimite la Paris Art. 1. ORGANIZATORUL Si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Organizatorul campaniei emag te trimite la Paris (denumita in continuare "Campania")

Mai mult

Telefon: + (40) Fax: + (40) Calea Șerban Vodă Nr. 133, Sector 4, București, , România Regulamentul campaniei Provident

Telefon: + (40) Fax: + (40) Calea Șerban Vodă Nr. 133, Sector 4, București, , România Regulamentul campaniei Provident Regulamentul campaniei Provident Online Articolul 1 Organizatorul campaniei (1) Campania Provident Online (denumită în continuare Campania ) este organizată şi desfăşurată de către Provident Financial

Mai mult

REGULAMENTUL APLICAȚIEI CONCURS Descoperă noua anvelopă MICHELIN CrossClimate! organizată de S.C. MICHELIN ROMANIA S.A. perioada: 13 Octombrie

REGULAMENTUL APLICAȚIEI CONCURS Descoperă noua anvelopă MICHELIN CrossClimate! organizată de S.C. MICHELIN ROMANIA S.A. perioada: 13 Octombrie REGULAMENTUL APLICAȚIEI CONCURS Descoperă noua anvelopă MICHELIN CrossClimate! organizată de S.C. MICHELIN ROMANIA S.A. perioada: 13 Octombrie 2015 26 Octombrie 2015 Art. 1 Organizatorul Organizatorul

Mai mult

S-a cerut autentificarea prezentului înscris: timbru sec REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI Explorează o lume plină de adrenalină la Digi 4K! (Concur

S-a cerut autentificarea prezentului înscris: timbru sec REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI Explorează o lume plină de adrenalină la Digi 4K! (Concur S-a cerut autentificarea prezentului înscris: timbru sec REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI Explorează o lume plină de adrenalină la Digi 4K! (Concursul) 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI Explorează o lume

Mai mult

Solicitam autentificarea prezentului inscris

Solicitam autentificarea prezentului inscris Regulamentul Campaniei BETTER SHOPPING, BETTER LIFE SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 1.1 Organizator al Campaniei BETTER SHOPPING, BETTER LIFE este S.C. TRIPONT INVEST S.R.L. cu sediul in Bucuresti,

Mai mult

Microsoft Word - Termeni si conditii - campanie_Campanie_Fix-Mobil docx

Microsoft Word - Termeni si conditii - campanie_Campanie_Fix-Mobil docx REGULAMENT OFICIAL AL PROMOŢIEI Campanie Fix-Mobil 2019 Art. 1. Organizatorul Promoției 1.1. Organizatorul promoţiei Campanie Iarna 2019 (numită în continuare Promoţia ) este: Departamentul DIGITAL ROMANIA

Mai mult

Avocatoo KIT GDPR

Avocatoo KIT GDPR Politică GENERALĂ privind protecția datelor cu caracter personal 1. Prezentare generală 1.1. Introducere A societății CARPATHIAN SPRINGS SA ( Societatea ) CARPATHIAN SPRINGS SA prelucrează date cu caracter

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Christian Tour implineste 21 de ani. De ziua noastra, iti dam o vacanta! Perioada Campaniei: 17 august

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Christian Tour implineste 21 de ani. De ziua noastra, iti dam o vacanta! Perioada Campaniei: 17 august REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Christian Tour implineste 21 de ani. De ziua noastra, iti dam o vacanta! Perioada Campaniei: 17 august 2018 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL

Mai mult

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL I. CINE SUNTEM NOI si CUM NE PUTETI CONTACTA? Societatea CASA AUTO SRL, cu sediul s

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL I. CINE SUNTEM NOI si CUM NE PUTETI CONTACTA? Societatea CASA AUTO SRL, cu sediul s NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL I. CINE SUNTEM NOI si CUM NE PUTETI CONTACTA? Societatea CASA AUTO SRL, cu sediul social in mun. Iaşi, Sos Pacurari nr.177, jud. Iasi,

Mai mult

PROMOŢIE CASHBACK CANON CEE VARĂ 2019 TERMENI ŞI CONDIŢII 1. PRODUSELE PROMOŢIONALE, PERIOADA PROMOŢIONALĂ ŞI PARTICIPANŢI 1.1 Prezenta promoţie este

PROMOŢIE CASHBACK CANON CEE VARĂ 2019 TERMENI ŞI CONDIŢII 1. PRODUSELE PROMOŢIONALE, PERIOADA PROMOŢIONALĂ ŞI PARTICIPANŢI 1.1 Prezenta promoţie este PROMOŢIE CASHBACK CANON CEE VARĂ 2019 TERMENI ŞI CONDIŢII 1. PRODUSELE PROMOŢIONALE, PERIOADA PROMOŢIONALĂ ŞI PARTICIPANŢI 1.1 Prezenta promoţie este disponibilă doar pentru achiziţionarea oricărora dintre

Mai mult

Addresseex

Addresseex Notă de informare privind confidențialitatea și protecția datelor personale ale candidaților 1. Introducere Prezenta notă de informare ( Nota de Informare ) prezintă anumite informații privind modalitatea

Mai mult

CONCURS Mos Craciun vine in Orasul Cavit Organizat de S.C. BIOFARM S.A (perioada 01 decembrie decembrie 2014) ART. 1. ORGANIZATORUL SI REGULAM

CONCURS Mos Craciun vine in Orasul Cavit Organizat de S.C. BIOFARM S.A (perioada 01 decembrie decembrie 2014) ART. 1. ORGANIZATORUL SI REGULAM CONCURS Mos Craciun vine in Orasul Cavit Organizat de S.C. BIOFARM S.A (perioada 01 decembrie 2014 14 decembrie 2014) ART. 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 1.1. Organizatorul concursului

Mai mult

Regulament_Pepsi_Cora- online.final

Regulament_Pepsi_Cora- online.final DUPLICAT REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Castiga premii de suporter www.cora.ro Campanie promotionala pentru persoane fizice Desfasurata in perioada 01 aprilie - 30 aprilie 2019 SECTIUNEA

Mai mult

Politica_de prelucrare_a_datelor_personale

Politica_de prelucrare_a_datelor_personale INFORMARE / POLITICA DE CONFIDENŢIALIATE Cine suntem Operatorul de date cu caracter personal este Magyar Suzuki ZRT Esztergom Sucursala București, cu sediul central în București, str. Nicolae Caramfil,

Mai mult

Angajator: KARCHER ROMANIA Cod fiscal: Nr. de inregistrare la registrul comertului: J40/5016/ Notă de informare cu privire la prelu

Angajator: KARCHER ROMANIA Cod fiscal: Nr. de inregistrare la registrul comertului: J40/5016/ Notă de informare cu privire la prelu Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor personale ale candidaţilor la ocuparea posturilor în cadrul KARCHER ROMANIA SRL 1. Cum colectăm şi utilizăm (procesăm) datele dvs. personale... 1 2.

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE PROMOȚIONALE DE REDUCERI PROMOŢIONALE Office 365 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE PROMOȚIONALE PR

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE PROMOȚIONALE DE REDUCERI PROMOŢIONALE Office 365 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE PROMOȚIONALE PR REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE PROMOȚIONALE DE REDUCERI PROMOŢIONALE Office 365 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE PROMOȚIONALE PROMOŢIONALE 1.1.Organizatorul Campaniei Promoționale

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI REGULAMENTUL CAMPANIEI Cu Enel ai o primire călduroasă acasă! Perioada campaniei: 18 martie 18 aprilie 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORII CAMPANIEI Campania Cu Enel ai o primire călduroasă acasă!, (numită

Mai mult

Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Bacău Str. Mărăşeşti nr. 13, Bacău, cod T telefon/fax: , telefon: re

Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Bacău Str. Mărăşeşti nr. 13, Bacău, cod T telefon/fax: , telefon: re Nr din 2019 INFORMARE cu privire la aplicarea, la nivelul CASBC, a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter

Mai mult

Politica generală de prelucrare a datelor candidaților Scopul politicii Această politică explică modul în care Evotracking SRL colectează, foloseşte,

Politica generală de prelucrare a datelor candidaților Scopul politicii Această politică explică modul în care Evotracking SRL colectează, foloseşte, Politica generală de prelucrare a datelor candidaților Scopul politicii Această politică explică modul în care Evotracking SRL colectează, foloseşte, păstrează şi protejează datele personale ale candidaţilor

Mai mult

Regulament campanie Afla primul ce e nou la Orange

Regulament campanie Afla primul ce e nou la Orange REGULAMENTUL CAMPANIEI AFLA PRIMUL CE E NOU LA ORANGE 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI 1.1. Loteria publicitara ( Campania ) este organizată de Orange Romania S.A.(denumită în continuare Organizatorul

Mai mult

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI REGULAMENTUL CONCURSULUI Te pui cu blondele? Din data de 14 ianuarie 2015 Organizatorul concursului este S.C. ANTENA TV G

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI REGULAMENTUL CONCURSULUI Te pui cu blondele? Din data de 14 ianuarie 2015 Organizatorul concursului este S.C. ANTENA TV G I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI REGULAMENTUL CONCURSULUI Te pui cu blondele? Din data de 14 ianuarie 2015 Organizatorul concursului este S.C. ANTENA TV GROUP S.A., cu sediul in Bucuresti, Str. Garlei, Nr.

Mai mult

S-a cerut autentificarea prezentului inscris:

S-a cerut autentificarea prezentului inscris: REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI TANĂNANA Sound Like a Rockstar 2017 Perioada campaniei: 5 20 August 2017 SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE (1) VIDEOMARKET SRL, cu sediul in Bucuresti,

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI Mergi cu Orange la Untold și caștigi 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI 1.1. Loteria publicitara Mergi cu Orange la Unt

REGULAMENTUL CAMPANIEI Mergi cu Orange la Untold și caștigi 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI 1.1. Loteria publicitara Mergi cu Orange la Unt REGULAMENTUL CAMPANIEI Mergi cu Orange la Untold și caștigi 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI 1.1. Loteria publicitara Mergi cu Orange la Untold și caștigi ( Campania ) este organizată de Orange

Mai mult

INFORMAREA PERSOANEI VIZATE potrivit Regulamentului european general privind protecția datelor (GDPR) 1. CATEGORII DE DATE. SCOP. TEMEI. Colaboratori

INFORMAREA PERSOANEI VIZATE potrivit Regulamentului european general privind protecția datelor (GDPR) 1. CATEGORII DE DATE. SCOP. TEMEI. Colaboratori INFORMAREA PERSOANEI VIZATE potrivit Regulamentului european general privind protecția datelor (GDPR) 1. CATEGORII DE DATE. SCOP. TEMEI. Colaboratori actuali sau potențiali ai ULBS Putem prelucra date

Mai mult

Parlamentul României - Lege nr

Parlamentul României - Lege nr Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date În vigoare de la 12 decembrie 2001 Consolidarea din data de 29

Mai mult

metro-privacy

metro-privacy Declarația generală privind protecția datelor pentru aplicația "METRO Companion" Prin intermediul aplicației METRO Companion (denumită în continuare "Aplicatia"),, Metro- Straße 1, 40235 Düsseldorf (denumită

Mai mult

Termenii și condițiile Campaniei Promoționale Nespresso pentru achiziția aparatelor de cafea Nestlé România S.R.L, Divizia Nespresso, având sediul în

Termenii și condițiile Campaniei Promoționale Nespresso pentru achiziția aparatelor de cafea Nestlé România S.R.L, Divizia Nespresso, având sediul în Termenii și condițiile Campaniei Promoționale Nespresso pentru achiziția aparatelor de cafea Nestlé România S.R.L, Divizia Nespresso, având sediul în Bucureşti, Str. George Constantinescu nr. 3, Sc. A,

Mai mult

Microsoft Word - Reg. campanie BTS ISTYLE Online docx

Microsoft Word - Reg. campanie BTS ISTYLE  Online docx REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE DE REDUCERI PROMOŢIONALE Back to School 2018 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 1.1.Organizatorul Campaniei Promoționale Back to School 2018 (denumită

Mai mult

Microsoft Word - Regulament Promo SW 1HI ALTEX.doc

Microsoft Word - Regulament Promo SW 1HI ALTEX.doc Regulamentul Oficial al Campaniei Trezeste-ti apetitul pentru frumusete 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Organizatorul Campaniei Promotionale Trezeste-ti apetitul pentru frumusete

Mai mult

REGULAMENTUL PROMOTIEI Plătește-ți taxele și impozitele pe ghiseul.ro și ai numai de câștigat! desfasurata in perioada 1 ianuarie 31 martie OR

REGULAMENTUL PROMOTIEI Plătește-ți taxele și impozitele pe ghiseul.ro și ai numai de câștigat! desfasurata in perioada 1 ianuarie 31 martie OR REGULAMENTUL PROMOTIEI Plătește-ți taxele și impozitele pe ghiseul.ro și ai numai de câștigat! desfasurata in perioada 1 ianuarie 31 martie 2018 1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI Promotia Plătește-ți taxele și

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE MAPED PREMIAZA COPIII DESTEPTI SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 1.1. Organizatorul campaniei prom

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE MAPED PREMIAZA COPIII DESTEPTI SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 1.1. Organizatorul campaniei prom REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE MAPED PREMIAZA COPIII DESTEPTI SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 1.1. Organizatorul campaniei promotionale "Maped premiaza copiii destepti" (denumita

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI Brad si Vin de la ProFM Art.1 - Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei Organizatorul campaniei promotionale este So

REGULAMENTUL CAMPANIEI Brad si Vin de la ProFM Art.1 - Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei Organizatorul campaniei promotionale este So REGULAMENTUL CAMPANIEI Brad si Vin de la ProFM Art.1 - Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei Organizatorul campaniei promotionale este Societatea PRO TV S.A. cu sediul in Bucuresti, B-dul

Mai mult

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE al Campaniei Donează cu Pago - prima ediție - 1.Organizatorul, regulamentul şi durata campaniei 1.1.Organizator Organizator

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE al Campaniei Donează cu Pago - prima ediție - 1.Organizatorul, regulamentul şi durata campaniei 1.1.Organizator Organizator REGULAMENT DE DESFĂŞURARE al Campaniei Donează cu Pago - prima ediție - 1.Organizatorul, regulamentul şi durata campaniei 1.1.Organizator Organizator al campaniei Donează cu Pago (în continuare Campania)

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE EUROPROVOCAREA U21 CAPITOLUL 1 - DENUMIREA ORGANIZATORULUI 1.1 BET ZONE S.R.L., persoană juridică română, cu sediu

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE EUROPROVOCAREA U21 CAPITOLUL 1 - DENUMIREA ORGANIZATORULUI 1.1 BET ZONE S.R.L., persoană juridică română, cu sediu REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE EUROPROVOCAREA U21 CAPITOLUL 1 - DENUMIREA ORGANIZATORULUI 1.1 BET ZONE S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în București, sectorul 3, Cladirea TN Offices

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI

REGULAMENTUL CAMPANIEI REGULAMENTUL CAMPANIEI TeleDor DESFAȘURATA IN PERIOADA 13.05.2017-21.05.2017 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 1.1. Prezenta campanie (denumita in continuare Campania ) este organizata de GEOMETRY GLOBAL ROMANIA

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE VARA ASTA ESTE ZU SECTIUNEA 1 ORGANIZATOR/CONDITII GENERALE Organizatorul campaniei publicitare VARA AST

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE VARA ASTA ESTE ZU SECTIUNEA 1 ORGANIZATOR/CONDITII GENERALE Organizatorul campaniei publicitare VARA AST REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE VARA ASTA ESTE ZU SECTIUNEA 1 ORGANIZATOR/CONDITII GENERALE Organizatorul campaniei publicitare VARA ASTA ESTE ZU este GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L., cu

Mai mult

Microsoft Word - Modelul de contract adaptat 1.doc

Microsoft Word - Modelul de contract adaptat 1.doc CONTRACT - MODEL - nr. / servicii de de introducere date istorice în SIMPOP 1. Autoritatea contractantă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - prin Direcţia Generală Pescuit Autoritate de Management

Mai mult

Regulamentul campaniei

Regulamentul  campaniei Regulamentul campaniei Castiga un bax de vin de la Alarma ProFM Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei Organizatorul campaniei promotionale este PRO TV SA cu sediul in Bucuresti, B-dul

Mai mult

ACT ADIŢIONAL NR. 1 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE E.ON LIFE PLUS SUMMER CAMPAIGN 2019 ORGANIZATE DE CĂTRE E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A

ACT ADIŢIONAL NR. 1 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE E.ON LIFE PLUS SUMMER CAMPAIGN 2019 ORGANIZATE DE CĂTRE E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A ACT ADIŢIONAL NR. 1 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE E.ON LIFE PLUS SUMMER CAMPAIGN 2019 ORGANIZATE DE CĂTRE E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A Organizatorul Campaniei E.ON LIFE PLUS SUMMER CAMPAIGN

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI "1 an de la deschiderea Showroom Oradea" Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei Organizatorul ca

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 1 an de la deschiderea Showroom Oradea Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei Organizatorul ca REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI "1 an de la deschiderea Showroom Oradea" Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei Organizatorul campaniei "1 an de la deschiderea Showroom Oradea" (denumita

Mai mult

NOTĂ DE INFORMARE a persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia Parch

NOTĂ DE INFORMARE a persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia Parch NOTĂ DE INFORMARE a persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, având sediul

Mai mult

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE PE CANALELE YOUTUBE ALE FERRERO ROMANIA În vigoare începând cu data de În acest doc

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE PE CANALELE YOUTUBE ALE FERRERO ROMANIA În vigoare începând cu data de În acest doc NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE PE CANALELE YOUTUBE ALE FERRERO ROMANIA În vigoare începând cu data de 14.2. 2019 În acest document, puteți găsi informații privind următoarele subiecte:

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE Tombola Nuntă 2019 la Pleiada organizată de către MCM BOUTIQUE RESORT SRL Art. 1 Organizatorul Organizatorul campan

REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE Tombola Nuntă 2019 la Pleiada organizată de către MCM BOUTIQUE RESORT SRL Art. 1 Organizatorul Organizatorul campan REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE Tombola Nuntă 2019 la Pleiada organizată de către MCM BOUTIQUE RESORT SRL Art. 1 Organizatorul Organizatorul campaniei publicitare Tombola Nuntă 2019 la Pleiada ( Campania

Mai mult

Microsoft Word - Cerere de credit - Credit punte - finantarea capitalului de lucru - bunastare porcine - an II angajament.doc

Microsoft Word - Cerere de credit - Credit punte - finantarea capitalului de lucru - bunastare porcine - an II angajament.doc Inregistrare CEC BANK S.A. Nr../ CERERE DE CREDIT Catre: CEC BANK S.A. Unitatea teritoriala In conformitate cu Adeverinta inregistrare beneficiar emisa de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

Mai mult

1. Definiția termenilor 1.1. "Organizatorul" Programului organizatorul programului este Glamis SRL, Chișinău, str. Bucuriei 1/ "Programul" pres

1. Definiția termenilor 1.1. Organizatorul Programului organizatorul programului este Glamis SRL, Chișinău, str. Bucuriei 1/ Programul pres 1. Definiția termenilor 1.1. "Organizatorul" Programului organizatorul programului este Glamis SRL, Chișinău, str. Bucuriei 1/6. 1.2. "Programul" presupune un sistem de bonusuri de loialitate care vizează

Mai mult

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal Începând cu 25 mai 2018 Regulamentul 679/27-apr-2016 privind protecția persoanelor fizice î

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal Începând cu 25 mai 2018 Regulamentul 679/27-apr-2016 privind protecția persoanelor fizice î Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal Începând cu 25 mai 2018 Regulamentul 679/27-apr-2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE FARFURII 2017 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul campaniei promoționale este IKEA Romania SA, cu sediul social in Bucuresti, Sos. Bucuresti Ploiești Nr.

Mai mult

Regulament Club Tuborg Primavara 2019

Regulament Club Tuborg Primavara 2019 ART.1. ORGANIZATORUL PROMOŢIEI REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOŢIEI Club Tuborg Primăvară 2019 1.1. Organizatorul Promoţiei Club Tuborg Primăvară 2019, denumită în cele ce urmează Promoţia, este compania

Mai mult