Campania Black Friday - Regulament de organizare -

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Campania Black Friday - Regulament de organizare -"

Transcriere

1 Descrierea Campaniei: Campania Black Friday - Regulament de organizare - Campania Black Friday" desfasurata in perioada ( Campania ), este organizata de Altex Romania S.R.L. (denumit in continuare Altex sau Organizator ) cu sediul in Voluntari, Global City Business Park, Corp O11, Soseaua București Nord, Numarul 10, Etajele 9 si 10, Judetul Ilfov, Romania, cod unic de inregistrare RO , numar de inregistrare la Registrul Comertului J23/2611/2016, reprezentata legal de domnul Ostahie Dan, in calitate de Administrator. In momentul intrarii in Campanie, acceptati responsabilitatea exclusiva pentru a decide daca participarea dumneavoastra este legala conform oricarei jurisdictii aplicabile pentru dumneavoastra. Intrand in Campanie, dumneavoastra sunteti de acord cu aceste Reguli oficiale sau Regulament si cu faptul ca deciziile Organizatorului sunt definitive si obligatorii in privinta Campaniei. 1 ELIGIBILITATE La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica sau juridica, rezidenta sau domiciliata in Romania, cu varsta de peste 18 ani (implinita la data inceperii Campaniei), cu capacitate deplina de exercitiu, cu respectarea dispozitiilor art.3 din prezentul Regulament. 2 PERIOADA SI LOCATIA CAMPANIEI Campania se desfasoara pe si in magazinele Altex. Perioada de desfasurare a Campaniei ( Perioada Campaniei ): Campania se desfasoara online in perioada , ora 07:00 pana pe ora 23:59; Campania se desfasoara in magazine in perioada , conform programului fiecarui magazin. 3 DREPTUL LA PARTICIPARE. LIMITARI La aceasta Campanie pot participa persoanele descrise la art.1, care achizitioneaza produse participante la promotie, asa cum sunt prevazute in Anexa 1 la prezentul Regulament, in perioada mai sus mentionata, in limita stocului disponibil pe si in magazinele Altex, conform art.1. din prezentul Regulament. Anexa 1 face parte integranta din prezentul Regulament. Persoanele juridice pot achizitiona produsele participante la Campanie exclusiv din magazinele Altex din tara. Pentru a asigura dinamica vanzarii si disponibilitatea stocului de produse ce intra in prezenta Campanie, Organizatorul isi rezerva dreptul de a limita cantitatea de produse care poate fi achizitionata de fiecare cumparator persoana fizica sau juridica, dupa cum urmeaza: - Persoanele juridice si fizice pot achizitiona maximum 6 produse din fiecare cod. - Nu exista o limitare asupra numarului de coduri achizitionate. 4 - INFORMATII PRIVIND PRODUSELE IMPLICATE IN CAMPANIE Produsele implicate in Campanie: toate produsele participante in Campanie vor fi semnalizate: - pe site-ul prin bannere si pagina dedicata Campaniei; - in toate magazinele Altex, prin eticheta de pret speciala Black Friday si materiale publicitare. Produsele comandate vor fi livrate in termen de 1-5 zile lucratoare de la confirmarea comenzii, in functie de volumul livrarilor programate si disponibilitatea curierilor. In orice caz, va vom informa asupra preluarii coletelor dumneavoastra si statusului livrarii.

2 Ofertele sunt valabile in limita stocului disponibil, in conditiile respectarii limitei cantitative de achizitie de maximum 6 produse din acelasi cod, prevazute la art.3. din prezentul Regulament. In cazul in care stocul de produse cu acelasi cod este epuizat, nu vom mai putea onora comenzile dumneavoastra. In cazul reaprovizionarii, produsele vor fi afisate pe site, Organizatorul neasumandu-si obligatia informarii prealabile a cumparatorului in privinta reactualizarii stocurilor. 5 - CONDITII GENERALE Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana. Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere in Campanie, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate. Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei. 6 DREPTUL DE RETRAGERE. LIMITAREA RĂSPUNDERII In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii Dvs. la acesta Campanie. In cazul in care produsul achizitionat prin plasarea unei comenzi on-line - contract incheiat la distanta in timpul Campaniei nu satisface cerintele sau standardele dumneavoastra, indiferent de motiv, in calitate de consumator aveti dreptul de a va retrage din contract. Fac exceptie de la aceasta prevedere produsele care nu pot fi returnate, conform art.16 din O.U.G. nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii si anume, produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator, băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care profesionistul nu le poate controla, înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare. Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 14 zile. Acest termen se calculeaza de la data primirii produsului. In cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, termenul de 14 zile se calculeaza din ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs. In cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, termenul de 14 zile se calculeaza din ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese. In situatia in care renuntati la cumparare in termenul prevazut mai sus, va vom restitui sumele incasate ca pret al produselor. Rambursarea sumelor se va face in cel mult 14 zile de la data denuntarii contractului de catre consumator. Cheltuielile de returnare a produselor, in situatia exercitarii dreptului de retragere din contractul la distanta (comanda online) sunt, in acest caz, in sarcina comerciantului.

3 Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite ca atare, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite, fata de cele pe care Organizatorul este obligat potrivit legislatiei in vigoare sa le acorde. 7 - LEGISLATIE SI LITIGII Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. 8 - REGULAMENTUL CAMPANIEI Regulamentul de participare / desfasurare a Campaniei este disponibil, gratuit, oricarui solicitant la locatia Campaniei/ pagina de internet a Campaniei, cat si la sediul Organizatorului, din Voluntari, Soseaua Bucuresti-Nord, Nr. 10, Cladirea Global City Business Park, Corp O11, Etajele 9 si 10, Judetul Ilfov, Romania. 9 - FORTA MAJORA Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament. Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii INCETAREA CAMPANIEI Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment de forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei sa presupuna cresterea bugetului alocat acestui proiect PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR ). 2. Organizatorul actioneaza in calitate de Operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu caracter personal) in temeiul consimtamantului obtinut in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR sau a intereselor legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR): a. organizarea si desfasurarea Campaniei, ofertarea si acordarea discounturilor la produsele participante; b. utilizarea datelor cu caracter personal ale cumparatorului in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu ofertele actuale in cadrul Campaniei (consimtamantul persoanelor vizate);

4 c. transmiterea de comunicari comerciale in scop de marketing cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul persoanelor vizate); d. prelucrari automate, inclusiv profilare; (consimtamantul persoanelor vizate); e. plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente (obligatia legala a Organizatorului); f. in vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizata l-a incheiat cu Altex in scopul participarii la Campanie, solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor; g. solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea discounturilor afisate; h. punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerului); i. Activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului). In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie, nu vor fi eligibili sa participe la aceasta Campanie. Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre: Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei. Alte societati din Grup. Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de marketing). Furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila. Furnizorii produselor participante la Campanie. Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim). Durata de pastrare a datelor Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele cumparatorilor pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiarcontabile.

5 Drepturile persoanelor vizate Conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi: a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare; b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete. c. Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand: Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza; Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale; Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii; Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante; d. Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica. e. Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii: In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date; In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta; In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata. f. Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic. Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact: In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO) Adresa de Corespondenta: Sos. Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O11, Clobal City Business Park, Voluntari, Jud. Ilfov, Etaj 10 dpo@altex.ro Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate. Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera

6 ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr , Sector 1, Bucuresti; De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie TEMEIUL LEGAL Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000, O.U.G. nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii si legislatia privind protectia persoanelor fizice in legatura cu procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, legislatia privind publicitatea. Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului. In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Departamentul Relatii Clienti: sau pe adresa Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare. Organizator ALTEX ROMANIA S.R.L. Ostahie Dan Administrator

7 Anexa 1 Produsele participante in Campania Black Friday , sunt: JUCFREEWCORALR TROFREEWRIDPRO TROMIPRO2 TROMY7029BK TROMIPRO2AMGPET TROVO7000 TROETWOWESG TROETWOWGTSLG JUCFRECOMPLITGG TRONINEKICKF40E BCLMYMC3CTBK BCLMYMC3CTOR TABX200NIPK TABX200NZSIL TABMHNM3HCA TABMHQY3HCA TABMYGW2HCA TABT733SL TABMHR23HCA TABMHWE3HCA TABMYH02HCA TABXIAOMIPAD5WH TABMHR33HCA TABMYGX2HCA TABMYH12HCA TABMXE82HCA TABMHR03HCA TABT736SL TABMHNK3HCA TABMHWC3HCA TABMYH22HCA TABMK2K3HCA TABMK2L3HCA TABMK2N3HCA TABMK7V3HCA TABMLWL3HCA CLCDOP3090I51WP MONPG259QN AIOA5401WWA073T CLCD58512U630UB MONS2721HGF MONS2421HN MONVA27DQSB CLCMYRSTYLEV73 MONLC27F390FHRX IMP4RY22A IMPB2236DW MLT228F8B MLT229W7B MLT3YW70A MLT6UU46A MLT6UU48A MLTDCPT220 MLTG2420 MLTL3211 MLTL3251 MLTL3256 MLTT8X12B MLTT8X19B MLTTS5150 MLTTS5151 MLTTS8350 MLTZ6Z97A SSDNS38240GTC SSDNS38120GTC SSDSKC3000D4096 SSDSKC3000D2048 SSDSU630SS3T84Q SSDWDBNCE0020PN SSDWDS100T2G0A SSDWDS240G2G0A SSDASU800512GTC SSDSSDA240GG26 SSDU650SS240GTR CSAVXPLUS700 CSAI CSAG5925 CSAI CSASTRIX3090O24 CSAT6900XTT16GG CSAGAMX570PLUS CSARSB560FGAMWF CSAHX430C15K432 CSACMT32GX5M2B5 CSACMT32GX5M2BW CSACMK32GX5M236 CSACMK32GX5M2B5 CSACMK32GX5M2A4 CSAF432C16BB116 CSAWD141KFGX CSAWD121PURZ CSAAQUARIUS360W CSASE234ARGB CSAAEX500U3CRD DOCGOPLAYMINIWH DOCHKOS7BLK DOCHKOS7BLU DOCHKOS7GRY DOCBOOMBOX2BLK DOCRAVENEO DOCAUDIOPT3PBK DOCAUDIOPT3PGR DOCAUDIOPT3PWH CASBOPORTALBK CASBOPORTALGM CASBOPORTALNA CASTOURONEBLK CASBEOPLAYHXBK CASBEOPLAYHXSA CASBEOPLAYHXTI CASBOEQBK CASBOEQSA CASBOSE700BK CASBOSE700SV CASQCANCBK CASQCANCGD CASQCANCSB CASQCANCWH CASBOSEQC45WH CASCRUSHERANCBK

8 CASCRUSHERANCRD CASWH1000XM4B CASWH1000XM4L CASWH1000XM4S ASP ASPFC6408 LAPNXHVTEX00D LAPNXA18EX00A LAPNXADDEX00E LAPNXHT8EX002 LAPNHQC2EX00G LAPNHQDQEX00J LAPNHQB7EX00W LAPNHQC1EX00A LAPNHQB6EX001 LAPNXA2QEX001 CBFSJBB04DTXWF CBFCAA55 CBFVK28SSS01V CBFRK4181PS4 CBFRK6191EW4 CBFRK6192EW4 CBFLI8S1ESAQUA CBFW5911EW CBFSJBA10DHXLF CBFNRK6191PS4 CBFCCE4T618ES CBFRK6202ES4 CBFART6502A CBFNRK6201PS4 CBFSJBA31DHXIE CBFNRK6201ES4 CBFHA70BI31W CBFHAFC9TO32SK CBFLNT5MF32W0 CBFINFC9TI21X CBFWB70I931XAQU CBFNRK619EAXL4W CBFRB34T670ESA CBFGKN26840XN CBFRB34T670DSA CBFW9921DOX CBFCNP4813 CBFGBB62MCJMN CBFGBB62PZJMN CBFRL435ERBAS8 CBFGKNI25942FHN CBFRB38T650EB1 CBFCN4015 CBFCNEF3915 CBFSP40801 CBFBCNE400E40SN CBFNRC6194SXL4 CBFRB38A7B6CS9 CBFKGE584ICP CBFRB38T676CS9 CBFRCB732E5MB CBFKI5872FE0 CBFGKNI6950FHN CBFLNS8TE19S CBFA3FE743CPJ CBFKGN49LBEA CBFC3FE844CGJ CBFRCB646E3MX CBFGQN490ZXRN CBFKGN39HIEP CBFCNEF4835 CBFCBN4835 CBFCNEF5745 CBFCNPESF5156 CGLGW855 CGLVF14SWH02M CGLVF17SWH01H CGLCMIOUS5144N CGLSJSF214M2W CGLSJSC11CMXWF CGLFN4172CW CGLFN6191DHW CGLLUS1AF28W CGLIGS1624 FRDSJTB01ITXWF FRDSJTB03ITXWF FRDSJTB03ITXLF FRDENXTY19222XF FRDRDNE505E3DMN FRDWT70E831X FRDGDN17930FXN FRGVM9SBK02M FRGVD14SWH01V FRGSJUF121M4W FRGT1404 FRGSI61W FRGR6192FW FRGR6192LX FRGRR39A FRGORB153C LZFCCHH100 LZFCCHH145 LZFVCF25SWH02M LZFFH401CW MSVCDPH2L949W MSVVMVD10501V MSVDFS05024W MSVQWNS14I49EX MSVDTC36610W MSVWSFE2B19 MSVDSIE2B19 MSVDSFO3T224CS MSVBDIN36520Q MSVQWNI27I47DX MSVQWNA31F45EW MSVWFC3C26PX MSVWSFO3T1256PC MSVHSFO3T235WCX MSVDW60M5050FS MSVWSFO3O23PFX MSVDSN26420X MSVDW60M6050BB MSVHSIP4O21WFE MSVHI5030W MSVWBC3C34PFX MSVWFO3O32NPX MSVEEA717100L MSVSMV46KX04E MSVSGV4HVX37E MSVESM63300SX MSVGNI41821X MSVBDIN38643C MSVDW60A6092IB MSVGNFP4550XB MSVEEG48300L MSVEEM48300IX MSVEEM43211L MSVEEM43300IX MSVEEM48200IX

9 MSVFEE53610ZM MSVEEM69300IX MSVFSE73727P MSVEEM68510W MSVKEZA9310W MSVFEE72706PM MSVFSK73768P SBSVS53NBK01M SBSCHSBSO6174X SBSVS52NBK02M SBSGN160314ZHXB SBSHB17FPAAA SBSHSR3918ENPB SBSHSOGPIF9183 SBSNS9FSWD SBSSJFF560EVIEU SBSSJFF560EVAEU SBSGSL481PZXZ SBSHSR3918FIPB SBSRS68A8520S9 SBSRS67A8510S9 SBSRF50K5920S8 SBSRS65R54112C SBSNRS9182VX SBSRS68A8522S9 SBSSBS7212 SBSHB18FGSAAA SBSHTF710DP7 SBSHTF610DSN7 SBSHB26FSNAAA SBSSBSBS8683 VFRVWC4SBK01M VFRVWC7SBK01M VFRVWC9SBK01M VFRVWC13SBK01M VFRWC508GA1 VFRCWC200EELWN VFRVWC27SBK01G VFRHWCB45N VFRVWC38SBK01G VFRCCVB60D1 VFRVWC49SBK01G VFRHWS77GDAU1 HPSPARTYBOX1000 HPSPTYBOX710 HPSMHCV83D HPSMHCM60D HPSPS11DB HTSJBLBAR MINSCUA30EK HPSMY2615 HPSPTYM100 MICCMSBT20 UHD55UP80003LR UHDQE55Q67AAUXX UHD75UP81003LR UHDQE65Q80AATXX UHDXR55A80JAEP UHDKD55X81JAEP UHDXR55X93JAEP UHDKD65X85JAEP UHDKD85X85JAEP MSUEW8HS259S MSFWTV8744XD MSFWHP62ES MSUT8DBG49S MSFCS14102DE1S MSFEW6S327SXI MSFW7XW845WBEE MSUDV70TA200AE MSUDE82GD MSUYTCM087BEU MSUCSOEH7A2TES MSFHTV8746XG MSTTDLRB65242BS MSFCSOW4965TWE1 MSUROEH10A2TCEX MSFCS1411TXME1S MSUEW8H359S MSUGTP5823GN MSUNTM1191WKEU MSFAQS73D28S MSURH90V5AV6Q MSURC80U2AV4Q MSUTEB155WP MSFWW70AA126AE MSFESHFB812AWCE MSUVUR8PWH1V MSFFWDG971682WB MSFFWSD81283SVE MSTTDLR65230SSE MSFW6W945SBEE MSUFFTD8X3BEE MSTWNT62112 MSTBTWB7220PEUN MSFHTV8716X0 MSFWNPI72SB MSUDS8439TX MSUDS9430SX MSFBWSA61051 MSFWHP74ES MSFWUE8736CST MSUDF7439SX MSTTDLR6030SEUN MSFF4WV308S6TE MSFVMA812D04V MSFAPL61015XLW1 MSFBDE961483XWS MSFFFL7038BEE MSUFFTM1182EE MSFWHP82ES LAPUM425QKI009T LAP82CY001NRM LAPNXA5JEX001 LAP LAPK3500PHKJ062 LAP82L3007TRM LAP LAPG513QCHF061 LAPGV301QK5243T LAPNHQBCEX00F LAPUX325EKG347T LAP LAPMYD82ZEA LAPMYDA2ZEA LAPMYDC2ZEA LAPX515EABQ950W LAPUP5401KN110X LAPX515EABQ955 LAPG513RCHN106 LAPK513EAL12289 LAPUX363EHP521X LAPK413EAEB1533 LAPM7400QKM008W LAPG513ICHN002

10 LAPFX507ZEHN012 LAPUM425QKI171W LAPFX507ZRHF004 LAPFX507ZMHN042 LAPG533ZWLN066 LAPUM5500KY204X LAPUX564EH2052W EXSESAM2600 EXSECKG6821M EXSJURAE6 EXSS82020 EXSCM5310SV EXSCM5310RD EXSCM7350BK EXSEP EXSSM LAPX415EAEB577 LAP81WQ0041RM LAP3C6P9EA LAP5D5Y7EA LAPNXA18EX006 LAP82K2008KRM LAP82K2007LRM LAPNHQESEX002 LAPFA507REHN036 SMWFB511BKBK SMWFB511GLNV SMWFB511GLPK SMW SMW SMW SMW SMW SMW SMW SMW SMW SMW SMW SMW3MKJR3WB SMW3MKJU3WB SMW3MKJV3WB SMW3MKN03WB SMW3MKN13WB SMW3MKN73WB SMW3MKN83WB SMW3MKN93WB SMW SMW SMW SMW SMW SMW SMW SMW SMW SMWEBODA150 SMWEBT300GR SMWFB419BKYW SMWGT SMWH SMWHUFITBL SMWHUFITGR SMWHUFITPK SMWHUGT2PROGY SMWHUGT2SB SMWKW31BB SMWKW31RR SMWKW31YB SMWKW33GB SMWMKQ13WB SMWMKQ53WB SMWMKQ83WB SMWMKQV3WB SMWMKQY3WB SMWMKR43WB SMWMKT33WB SMWMKT53WB SMWMKT63WB SMWMTF32 SMWR860NZSAEU SMWR865FZSA SMWR895FZSA SMWSW73BB SMWSW75BL SMWSW78BB SMWSW78PP SMWSW81BG SMWSW82BB SMWTINE400 SMWXRW2BL SMWXRW2IV MIXHR CCVHD3037 STCHR GRTGRN7182 STCBKK2145 MIXHBA5550W FRBWK8681 RBTEKM3700 RBTE5KM14BPT PRJMWF5AQ CNT7161 FRB1443V PRJWCM702PW STCCJ100HE MIXB1000GE MIXS450E FRBK15ORAW GRTKR1800SDP TCRMG2000SJE MIXHB600ORAW RBTMMC1500AL TCRMG2500SJW FRBFDK24DW CNTMY4401RD CNTMY4185 STCMY4013 MIXMY4024BK MIXMY4069 MIXMY4121 STCMY4028RD MIXMY4024 MCPMY4014BK FRBMY4470BK CCVOF CCVKD CCVCY CCVCY505E30 FRTFZ FRTFR GRTGC750D30 GRTCB6A0830 RBTQB51K138 MIXHT312138

11 MIXHB65LD38 MIXHB FRB5KEK1222EAC FRB5KEK1222ESX MIX5KFC0516EAC MIX5KFC0516EBM MIX5KFC3516EAC RBTFDP301SI RBT0W MCPIMD1200W CANBR FRB PRJ TCRVO4019 MIXVO4006 MIX GRT FRB MIX TCRMFW3X15B TCRMFW68660 RBTMUM54251 MIXMFQ36460 ACCTR1000 ACCTR2000 ACCVT3514 AMBVT3120 CANB01AA CANBR70B00 CANJ35EC CANJ35ED CANJ81EA CANJ9062A2 CANJ9570A1 CCVSVC100L CCVSVC200C CNTKS1034 CNTKS1050W CONF12K001 CONF12K002 CONF2M CONF4S CMAMIVUEC440 SWTAM245 SEMPNI-PACK28 CMAR662K AUT64210NLDUO CDAKDR469EY AUT64193NBSDUO CMANBDVR322GW CMANBDVR122HD SPACSJ620XU OLEMY4172 OLEG TIGL OLE TIGMC4002 OLEMC4004 USTBH2532 USTSBA0220 USTSD670220M TIG USTBH2625 OLE USTAB5161 TIGBH6761 UST OLE USTK232S414 UST CUTMY4458 TIGBH6049 OLEBH6460 DIVESPRESSO UST4342 TIGG OLEG719SA74 TIGG TIGD USTMY4461 TIGB TIGC TIGG USTMY4460 TIGB OLEMY4426 TIGMC4000 USTK OLEMY4456 OLEMY4455 TIGMC4001 CAN TIGMY4410 USTMY4199 USTMY4017 HOTCG5T600X HOTF2060 HOTF2060BK ARGVAG5050SS01V ARGAGDG5611DTLB ARGVO1801 ARGVAM6060BJ02K ARGG5111WJ HOTVHTTS601SS02 ARGVAM6060BK01K HOTBHCB63640BH HOTWHVP65FLMK ARGFCMX58292 ARGAGM5511DTTL HOTWHBS62FLTK ARGGI6121XH ARGG5113WJ HOTC600GLASSL HOTAKR036GBL HOTDGB1522S ARGFCIWS59363 ARGZCG510B1WA ARGZCG512H1XA HOTAKR62FLTK ARGFSM62320TXD ARGZCG510S1WA HOTC2T600WH ARGVAG9060SS01V ARGZCE550H1WA HOTDOS601VN HOTVALTO900XGWH HOTOUCHVISION50 HOTVALTO700XGWH HOTVALTO900XGBK HOTLFV419K HOTDBB4650M HOTFCL60A2EGC HOTDVN64030BK HOTDOS901VN HOTFCS90NFEV8

12 HOTDLV68660LB HOTFCO70CO HOTFTUPL3707IXS HOTDIB97JP50 HOTDLV98660ST PLTTKRL661NB CPBAKZ96230NB CPBAKZM8660IX PLTTKRL660IX PLTCHW6LBB CPBAKP744IX CPBFCS100NE CPBBO6735E02X CPBEOD5C50Z PLTHIYG64225SX PLTGOS6415NB CPBBOS6737E13BG CPBW7OM44S1P CPBEOF5C50V PLTTGML660NB CPBBO6717E02WG PLTGTW641KB CPBBPS6737E14X CPBW7OS44S1PIX PLTIT646ORAB CPBCM65MOA PLTTKRL661IX PLTNA64H3010AK CPBAKZM8420IX CPBHSB630BK PLTNA64H3030AS CPBCM65MCO CPBCM65MXS PLTGW6D42CLB PLTHIYG64225SBO PLTKGG6436W PLTHII64200FMT PLTKGG6407K PLTGIGA X PLTPCP6A5M90 PLTECT643BX CPBGEBD19401BPH PLTILM3280 PLTINSB6003BK PLTLCI6031BK PLTFFHTL604TXSC PLTEH604GAIALTR PLTLCIB6031BK PLTPO63GAVDOXT PLTFHTL6043GWH PLTINSB8021BK PLTGTW6D42AB PLTGIB6021X PLTITC64630BKMS PLTFHNECOR4TXSC CPBBIM25400XMS HOTWHI649EXBG CPBW9OM24S1PBSS PLTHIAW64225SX PLTWSQ2160NE ARGFSM62530DXMS JOCPS4ACVALHL JOCPS4GTA5PE JOCPS4FARCRY5 JOCPS4HORIZFW JOCPS4GT7 JOCPS4ACORIGIN JOCPS4WWE2K20 JOCPS4CREW2 JOCPS4MINSTARTR JOCNSWMINECFT JOCNSWANIMACRNH JOCNSWSUPMAROD JOCNSWZELDABW JOCPS5JUSTD2022 JOCPS4SOTRDE JOCNSWPOKEMONSH JOCNSWPOKEMONLA JOCXONECREW2 JOCNSWMARIORBKB JOCNSWZELDASSHD JOCPS4R6SED1 JOCPS5RIDERSR JOCPS4SONICMAN JOCPS4LEGOSWSS JOCPS5UNCHLOTC JOCXSXFORZAH5 JOCPS4MONOPOLYM JOCNSWMINECFTDU GAM TASHKBM1RUSG TASU CASRZ040324R3M1 CAS4P5D5AA TASRZ R3M CAS CASMG7806RANGER GAMMG7407BL TASU TASMRVKG916 MOUMRVG941 GAMNATGNSMAN200 MOUVG7502 TASHKBO1SRBUSG BOXMRVSG118VK CASHXHSCC2BKWW CASMRVHG9018 CASMRVHG9062 CASMRVHG8928RD MICMRVMIC05 MOU MOURZ R3G MOUNATKRYP290WH TASRZ R3M TASMRVK627 TAS MOU CAS CAS CASKHXHSCPRD CAS CASAQRYSANDROBK CASAQRYSANDROBL MOUNATKRYP290BK GAMMRVMT401 TASGNSTHOR300RG CASCLOUDIIWIREL MICHXMICQCBK MOU MOU MOU TAS TAS MOU TASHKBE2X1XUSG

13 TASRZ033931R3M1 TASRZ03034R3M1 CASHHSC12ACPKG BSW BECHUELIGHTADAP PRZL CES BSW MSP GRD SCIC6N2K BSWMY2270W SEA AHTBT220PJEGWW AIS AIS AHTBT630PBEGEU AHTBX200PSEGWW AHTRX200CBEGWW AHTRX800CBEGWW AIS AIS AISU1200CSEGWW AISVO9200BK AISVO9200WH GSMMY9071BK AISU1200CPEGWW AHTMH073ZMA AISBOLT10BK AISBOLT10W AISU3300XJEGEU GSMMY9067BL TLFMY9002SPACE TABM10LTE10BK JUCLEGO42133 JUCLEGO41694 JOCRNTR JUCLEGO60349 JUCLEGO75326 CRC JUCLEGO42130 JUCLEGO60348 JUCLEGO11019 JUCLEGO41949 JUCLEGO41951 JUCLEGO31126 JUCLEGO31127 JUCLEGO11024 JUCLEGO70690 JUCLEGO70688 JUCLEGO70689 JUCLEGO11026 JUCLEGO11025 JUCLEGO31128 JUCLEGO31124 JOCRASP19584 JOCGAME JOCILSN JOCMIND JUCLEGO43198 JUCLEGO31125 JUCLEGO75324 JUCLEGO71764 JUCLEGO76397 JUCLEGO42136 JUCLEGO76382 JUCLEGO43209 JUCLEGO60297 JUCLEGO71703 JUCLEGO42140 JUCLEGO11008 JUCLEGO60350 JUCLEGO71761 JUCLEGO41686 JUCLEGO41407 JUCLEGO41406 JUCLEGO76910 JOCRASP28734 JUCLEGO71032 JUCLEGO41699 JUCLEGO10298 JUCLEGO71767 JUCLEGO11023 JUCLEGO21170 JUCLEGO10774 JUCLEGO41943 JUCLEGO76399 JUCLEGO76398 JUCLEGO41718 JUCLEGO76193 JUCLEGO11018 JUCHE21093 JUCHE22243 JOCPUZZ34310 JUCLEGO41168 JOCRASP69436 JUCLEGO60282 JUCLEGO21183 JUCLEGO60351 JINTR9004O JUCLEGO76396 JUCLEGO21161 JUCHE23738 JUCHE24650 JUCLEGO41441 JIN60428 JIN77404 JINMTHDC75O JINMTHFB12O JUCPUSH302 JBBMTGJD37O JUCLEGO71700 JUCLEGO43208 JINMTHGX65O JUCLEGO41709 JUCLEGO76176 JUCLEGO41942 JUCLEGO71757 JINMPA20 JBB JUCLEGO76181 JUC10700 JUC JUCLEGO60280 JUCLEGO43207 JUCLEGO75327 JUCLEGO41681 JUCLEGO10275 JUCE9961 JUCLEGO75550 JUCLEGO75546 JUCLEGO11013 SAU JUC15576 JUCCL17181

14 JUC JUCLEGO41707 JUCLOL JUCLEGO75969 JBB3130 JUCLEGO10776 SAU JUCLEGO76145 JUCLEGO75310 SAU SAU SAU SAU SAU JOCPUZZ15358 SAU SAU SAU JUC JUCLEGO60302 JUCLEGO60321 JUCLEGO60301 JUC33310 SAU SAU JINPUZZ16385 SAU SAU SAU SAU SAU SAU JOCWDYMTT JBBMTGJW05O JINNERFE8312 SAU SAU SAU SAU JUC15579 JUC15575 JOCPUZZ01646 SAU SAU SAU SAU SAU SAU SAU SAU JUC SAU SAU SAU SAU JINMTGJR84 SAU JINMTHDP02O JUCLOL572824EUC SAU JINERF9485 JUCCL17424 JUCHE26159 JUCHE29471 SAU SAU JBBY693 SAU PRNA SAUJU1200EB02 JINTREF26159 JUCLOL572671EUC JINMTGJN32 SAUJU1200ED05 SAUJU1200ED04 JINBARBGBK11 JINMTGHK73 JINTR9001O SAUJU1200ED03 JUCBARBMTGYJ02 JINMTGYJ23 JUC JUC SAUJU1200EF06 SAUJU SAUC0925CHY SAUJU1200EF07 SAUJU1200ED06 SAU SAUJU1200EF05 SAU JINTL8282 JUC JUC JIN CSMBP71GP50 CSMC13T00Q140 CSMC13T07U240 CSMC13T07U340 CSMC13T07U440 CSMC8767EE CSMCANCL513 CSMCLI571C CSMCLI571M CSMCLI571Y CSMCN046AE CSMCN047AE CSMCN054AE CSMCN055AE CSMCZ109AE CSMCZ111AE CSMDF101A4 CSMF6U14AE CSMF6U67AE CSMGI40B CSMGI40C CSMGI40M CSMGI40Y CSMGI41PGBK CSMHPCC643EE CSMHPCC654AE CSMHPCF217A CSMHPCF279A CSMHPCH564EE CSMHPCN684EE CSMHPM0H54AE CSMHPN9K07AE CSMHPQ2510HF CSMHPQ8691A CSMLC3619XLM CSMLC525XLC CSMLC525XLM CSMLF101A4 CSMPGI550B CSMPGI570XLB

15 CSMPP201 CSMTN2411 VIN VIN VIN VIN VIN VIN VIN VIN VIN VIN VIN VIN VIN01246 VIN VIN VIN VIN01086 VIN VIN VIN VIN BARCRC3 BAR BAR BER BER SPR SPR SPR SPR SPR SPR SPR SPR SPR SPR BAR SPRBALLANTINES SPR SPR SPR SPR SPR SPR SPRC46 SPRC47 VIN VIN BAR BARPA10 APA APA BARMFA10004 BAR BAR SUC BAR BARLIMO03 SUCGCDZ0500 SUCGCDZ0120 ASP ASPBCH3K255 ASPBCS612W ASPEC41ANIM ASPMY4539 ASPVC4MYHOME ASPVCEA01GACWCY ASPVCEA03GALBKC ASPVRT61821VD ASPVRT71025VW ASPWQ7150IB ASPWQ71P52SS ASUBWD420HYG FEG FEGGV9620E0 FEGSGA6126R FEGSV6140E0 FEGSV9201E0 FERDA1511F1 FERDT9530E1 FERFV6812E0 FERFV6820E0 FERFV6840E0 FERFV6872E0 FERFV9785E0 FERSIM3126R MCLTI1200EO MOPMY4537 SACGB2PBU CONFC8038 FERGC81020 FERDST ASPFC FEGPSG CONFC FEGPSG FEGPSG FERGC552 CONFC ASCSC3EASYFIX AIS AIST6530NBEGEU AISN3300TBEGEU AIS AISEPTA845XWEGW AISBHR4499GL AISP2400BWEGEU AIS AIS AIS AIS AIS AIS AIS AIS AISTA800XWEGWW AISTA800XBEGWW AIS AIS AIS AIS AISMY9087 AIS AIS AIS AIS AISL1100WBEGEU AIS AISBHR4996GL AIS AIS AIS AIS188322

16 AIS AIS AIS AIS AISCP37 AIS AISEPDG930DWE AIS CRD AIS AIS AIS AHS AIS AISDN975BBEGWW AISPOWERLINKBK AISSCUD35 AIS AISNERVELINKI2G AISP1100NBEG AISPORT20PDBEU AIS AIS AISPORT20PDWEU AIS AIS AIS AISDA705BBEGWW AIS AISNERVELINKI2B AIS AIS AIS AIS AIS AIS AISNERVELINKIGY AISNERVELINKIBK AISPENTAPOWERBK AIS AIS AIS AIS AIS AIS AIS AIS AIS AIS AIS AISSJV4110GL AIS AISVOLTRIPC AIS AIS AIS AIS AISVO9003WH AIS AIS AISPOWERBEAMCCW AISNERVELINKCGY AISNERVELINKCBK AIS AIS AISPOWERBEAMCC AISCABVO9000GY AISPOWERBEAMCBK AISPOWERBEAMIWH AISPOWERBEAMIBK AISICORD1BK AISPOWERBEAMCWH AIS AIS AIS AISMAGMOUNT6BL AISMAGMINI AISMAGMOUNT6MRN AIS AISMOUNT2BK USB USB USB USB USB USB CRDSDDDC4256G AISCCORD1BK AIO3A7S2EA AIO66Z81EA CLC670B0EA CLCDP3650I922WP CLCMYRVISION86 MONPA27AC CLCAWR12I7165WP CLCAWR12I73080W MONVG258QR CRM85529 LOT LOT MEDEASY00081 IGD SVB91639 CRM85549 IGD CRM ACISCH40030 SCBB091MMMM005 CNTPS3001 LOT SCMSIFM01N TMSBC1004 MEDNE1001 SVB LOT APHSCF80202 MEDANE033 CRM LOT74559 MEDTH3302 CRM CRM91629 CRM91609 LOT MEDEASY00134 ACI LOT LOT MEDEASY00111 STESCF28102 MEDNE2010 LCVEASY00141 LOT LOT74579 SAU35DP53DX13B

17 LOT MEDPZ20700 UMDHI3012 LOT74519 SAU LOT74639 MEDMD6026 MEDBY11C MEDBY11M MEDFT09 LOT79449 CNTPS5012 TET LOT LOT MEDNE2012 LOT CNTBY80 MEDNE2014 TET LOT TMSBY52 CNTPS3004 LOT LOT74569 SBC MEDTH4007 STESCF29100 PMSBY40 SUZSCF35507 SAU MEDNE1005 STEBY76 APHTT00782RO APHTT0258 SAUG8AE899CHLEU MEDIH40 MEDEASY00092 MEDNA20 SAUG8E296ECLEU CRCG6DU999RLPEU LOT APHTT00752T SCMPPZFM01ZP APHTT00762AL MEDPIC SCBBB054MU72001 SCBBB054LX62008 SCBBB054JU58015 SCBBB054JX54009 SAUG8E296BLCEU MEDIH18 SCBB062WS02010 SAU79189JETBLCK SAU SCB20114 SCB20113 SCB20115 APHTT0244 PMSSCF43010 TETSCD30101 SCBBB054LU66002 SCB20116 SCBB062WB02009 SCBB062W ACASCF72120 SCB20117 SCB19141 SUZTT0230 SAUG8M99GFLEU ASN PMSBY15 SVB SAU ALRPNIWP701 SOIPNIPT710B ALRPNISHS550 SCIPNIMIP230 SHMPNIAT6000 MGCVO2803 BSW SHM CIL BECHUEBRIDGE BSW BSW CIB BSW CIE BECHUEHUEGO BSWHUE9WE27LC BSW SHM BSW STS BSW BSWHUE9WE27LR CIL CIL SHM GRDDCS2416E BSW BSW SHM CIE CIL CIL MTZ MGCVO2809 SCI BSW CILMY2239 CILMY2267 CIL INC MB INC SI GRD06008A6103 CIL MSP BSWHUEVARIATOR SOIVIZELDDV5800 CIL APMMT1E1910AA BSW BSW SHM BSW21702 SEA BSW21703 BSW BSW CIL CIL BATACCAAA750B4 BSW

18 BSW STSDWE6423 SOIDB1020DC SCIDCS8300LH BSW CIL SCIDCS8526LH BSW CIL CIL MTZHGDVK46702P CIE BSW CIE BSW CIE SCL CILMY2268 CIL SCL CILMY2240 BSW SCICT6 BSW BSWMY2264S SHM SCL13545 BEC BSWMY2265S BSW SHM23955 CIL CIL CIL CIL SHM MSPSXPW17E BSW SOIVIZELSTD CIE BEC ASDDW250MMA BSW BSW SCI INC05401C00WH SCIC3N SEA SCI SEAVO2801 SHMTAPOP100 SEAVO2815 STSVO2800 PRZMY2314 STSVO2804 STBSCK2000V SCIDCS6100LH SCIDCS8515LH BSW CIL SHMDSPW118 CILEL CIL BSWEL BSWEL BSWEL BSWEL LAN BSWEL BSW CILEL BEC LAN LAN CILEL BATMINI57666 CILEL LAN SOLLG380N1CA6 CILEL BATSCB1450NB ACM CILEL CILMY2241 BSW ACM CIEFKLS11115 ACM SOLLG380N1KE6 CILEL ACMR6B2A26010 LANSFL4002T CESEL LANSFL7001T CES CES CESTH100 LANSFL4003T CILEL BSW BSWEL BSWEL CILEL CES CICEL LANSFL7002T CESLTC02 LAN CILEL BEC BECSET2RGB9W CILEL CILEL BEC CIEFKLS23310 BECSET3E14LR4W CILEL BECSET3E27LR9W CILEL BECSET3E27LC9W CILEL BEC CIEFKSTALP10023 BEC CIEFKLSP2207 BEC BEC BECSET3E14LC4W BEC ALRHGWDA512 ALRHGWDA550 ALRHGWDA560 ASPVRR60110VW ASPRR7675WH ASPROOMBAS9PL

19 CONDLDLA3060 CONFINISHMIX CONDLARLMS180 CONDCARLMS108 CONDCDEROLV105 CONDOMBAXPIN CONDVFRYLEM1750 CONDCARLCOL108 CONDLPRSPG160 CONDLPRSCG8L CONHIEMKOB3S8R CONCIFMIXTRIO2 CONOTBFPAJL2X50 CONDLPRSCG160 CONDV2FRYLEMCIT CONHIZWDCC3S20R CONOTBFPAPF2X50 CON CONDCLNRSA70 CONHIZWDCP3S20R CONPRSRSEN3L22C CONDCPRSPUNV112 CONDEROAORM14KG CONHIZWDLD3S20R CONOTBFPALF2X50 CONMIXBOX16 CONAREONPBBL85 CONDCPRSPCOL112 CON04894 CONDCPRSDCB88 CON27138 CONRBEMKFF3S4R CONDEROAORM12KG CONPRSREG4L22C CONAREONCNDFT CONAREONCNDED CONAREONCNDNR CONAREONCNDGA CONAREONCNDBF CONAREONCNDBM CON11066N CON23260 CONOTBRFCWE2X50 CONASK2RWMCPACK CONMIXBOX15 CONHIMLDCB3S16R CONDCPRSDUB88 CONAREONBCBL85 CONAREONVABL85 CONAREONAR85 CONHIMLDSNS3S8R CONAREONSW85 CONDCARLCOL100 CONFINQUANT120 CONDVFRYPTMP100 CONDVFRYPSNS5L FEGSV8011E0 ASPVCC6480T ASCMVC148FW ASPRH6753WO ASPS5MAX ASPFC FEGGC CASBEATSEPBK CASBEATSEPBL CASBEATSEPRD CASBEATSEPWH CASBEATSFLEXBK CASBEATSFLEXBL CASBEATSFLEXGR CASBEATSFLEXYL CAS CASCHOPBK CASHSTUDIOBK CASHSTUDIOGD CASFREEBUDS4SV CASFREEBUDS4WH CASACTIVE85TANC CASJBLT500WHT CASJR310BLU CASJR310RED CASREFFLPROPPIK CASTPROPTWSBLK CAST130NCTWSBLK CAST130NCTWSWHT CASW300TWSBLU CASW200TWSBLK CASW200TWSWHT CASLIVE660NCBLK CAST760NCWHT CASJR460NCBLU CASJR460NCPIK CASJR460NCWHT CASJBLT500BTBLU CASJR310BTGRN CASJR310BTRED CASAIRANCRBLK82 CASAIRRNVYBLK82 CASFITSPORTRBK3 CASJBUDSAIRRBK CASJBUDSAIRRWH CASHAEB75B CASHAET45TAU CASHAET45TBU CASHAET45THU CASHAET45TPU CASHAKD9BTAE CASRBHF520BEK CASRBM300BEK CASRBM500BEK CASSHK2000BL CASTAH4205BK CASTAH4205BL CASTAH9505BK CASTAA6606BK CASTAE4105BK CASTAE4105WT AISAURAPOD1WH CASBUDS2BK CASBUDS2GR CASBUDS2V CASBUDS2WH CASWFC500D CASWFC500G CASWFC500W DOCEXPLOREBK DOCEXPLOREGM DOCEXPLOREGR DOCMICROBLK DOCFLEXWH DOCVIBE310 DOCTWIN2BK DOCCHARGE5BLK DOCCHARGE5BLU DOCCHARGE5GRN

20 DOCCHARGE5GRY DOCCHARGE5PINK DOCCHARGE5RED DOCCHARGE5SQUAD DOCCHARGE5TEAL DOCJBLPULSE4BLK DOCMY9059BK DOCMY9059BL DOCTAS7505 DOCCONCERTO DOCSRSNB10W DOCSRSXB33R DOC DOC DOC DOC DOCVO2401 MOU TAS TAS BOX51MF1695AA00 TASR CPDAIRBASE3BK TASMY8535BK AIL54177 MOU19U64AA TAS TASPROCOMBO4BK MOU90XB0090BM40 TAS23942 ROUAC12 ROUARCHERA8 ROUM7350 ROUDECOE42PACK ROUDIR3060 HDDMUPC500HWW ROURTAC59U HDDSTKB HDDSTHH HDDWDBAYN0010BK SWHSG105 ROUWS ROUZENCT82PACKW ROURTAX53U UMDDHF10CEL BLRM10853 BLR AERBRVPF090 UMDEXD16DN4W UMDD14PURIFY UMDD10JUNIOR AERKA25MR0E UMDOV1110 UMDATH7120 PURAC AERQD35XU0E PUROPTIAIR203M AERQE25XV0E CLR34HR6612 CLR34HR6614 BLRGCV UMDSMART12 UMDLB37T UMDLB37A UMDSTARTT5 AERS12ET BLRCTR100M AERKA50BS0E CLR34HR6610 AERCLC60001I12 AERTE25VE3C CLR34N0068 PURATP5500N UMDLB45 BLRCTR80M SMNFM462WH1 AERDSBH1802JLHV AERS24EQNSK TRM UMDOV1210 AERCLC60001I9 PURP14 BLR2000T50SB21 BLR SMNFM461GR1 UMDROHA0001 BLRANDRIS15 SMNFM463OA1 PURKCD40EUB BLRVO4238 PURKCD60EUW AERS09ET PURAC BLR1000T50B21 BLRANDRIS30 BLROTGS100SMC6 AERCLC80001I12R TRM AERTA71FFCL AERTT34EX82SM PURAAP0003 UMDDD230P AERF09MTNSM TRM PURAAP0004 BLRANDRIS10 SMN23PF1A TRMONE30 BLRCTR50M AERCLC80001I12T BLR AERCLC80001I12S BLR CLR34N0038 BLR1000T80B21 PURATP3100N UMDZV2000 CLR30SB4700 AERDSBH2402JLHV PURKCA40EUW UMDDH4236F0 UMDZV1210C BLRPRO1RVTD80 UMDARETEONE20L BLRPRO1RVTS120 BLRPRO1RVTS150 UMDDEX212F BLR2GCVSL PURKCG60EUW UMDZV1200C BLRGCV504716DC2 BLRGCR802722ECW BLRGCV603820B11 AERQE35XV0E BLR6GCV804724DC

21 BLRGCV804424DB1 BLRGCV504720C21 TRMMIA25HE463 PURMIYA TRMMIA25HE464 TRMMIA25HE465 TRMMIA25HE466 PURKALO PURALLO CAU CAUA455435MI CAU CAU10166 CAU CAU13785 CAU13799 CAU15158 CAU CAU CAU CAU CAU CAU59243 CAU59249 CAU CAU80771 CAU8899 CAU59114 CAU CAU CAU68743 CAU CAU CAU CAU CAU CAU CAU CAU16662 CAU CAU AUT6525 AUT6530 AUT6664 AUT6667 AUT7001 AUT7005 AUT7760 AUT8247 AUT8312 AUT8426 AUT8873 AUT9432 BCLC2499ABG BCLC2499ANG BCLC2499ANV BCLC2699ABG BCLC2699ANV BCLC2799AGN BCLC2799ANA BCLC2799ARN BCLC2999ARN BCLV2410AAN BCLV2610AGV BCLV2709AGV BCLC2959AHGR BCLC2959AHNO BCLV2054BBKBL BLCC2759AHGP BLCC2970AGN BLCC2970ARN BLCC2652AAR BCLC2499ABKGR BCLMASTER16GBN BCLMASTER16V BCLR2049APAN BCLR2049ARN BCLR2649APN BLCC1400AAB BLCC1400ARA BLCC1400AVA BLCC1600AAA BLCC1600ARA BLCC1600AVA BLCC1800ARA BLCC1800AVA BLCC2652ANF BLCC2658CAN BLCC2658CGN BLCV2054BNR BCLC2999AGN BCL B BLC BLC BLC BLC BLC A BLC BLC BLC BLC BLC BLC BLC BLC BLC BLC B BLC B BLC B BLC B BLC B BLC B BLC B BLC B BLC B BLC B BLC B BCL B BLC BLC BLC B BLC B BLC B BLC B BLC B BLC B BLC B BLC B BLC B BLC B AMF6143 BIC6158N BNACRONOS BNARUN15 BNATRAVELJ100

22 BNATRR1FPRO BNAUREVOU1 FTO1559 FTO6218 FTOFYMATGRAY10 FTOTC920041KG FTOTD001AD24 GAN61453 FTOMY2811 FTOMY2812 FTOMY FTOMY FTOMY FTOMY FTOMY GANMY2816 BICCOREMK100 MEDTY8551 GELHDEZ500ML MED178 MED50FM MEDFM2304 MED50FMEVA MEDFMK1405 GEL MEDZID01 GELPHT14154 GEL35872 MEDTD8255 GELHDEZ60ML MEDFM2303 MEDSBH4821 MEDW02 MEDM3 MEDOG05 MEDEA1007 MEDRS1 MED58212 MEDPO45 GEL11076 LUVVO2808 MEDSBH4819 GEL11083 MEDSBH4813 MEDSBZ4816 GEL11090 GELHEXI102 LUVMY2807 MEDFFP2MRP1200 GELULTRARETINOL LUVVO2806 MEDBM2006 MEDBC28 MEDBM1006 MED63045 MEDHA20 GELLIP MEDPOLEPYLOX100 MEDSB480L LUVVO2813 MED450 MEDBEKO LUVMY2806 MEDGL44L GEL11106 MEDB07 GEL85080 GELDEZ01 MED47 GEL11113 MED812 MEDTH3601 MEDSBH4820 MEDSBZ4819 MEDBMJ LUVS1080 MEDHEM7121E MEDST0001 MED49895 MEDSBH4814 MED53695 MED11PORTOCALIU LUVVO2807 MED225ROSU MED11GALBEN MED11ROSU MED225PORTOCAL MEDECOTEMP MED225GALBEN MEDMSCKN95EF MED11MOV MEDMPR1504 MED11ROZ MEDNROSBL50 BARREGNOCRE16R BARPURALBRSXXMD BARPURCVALBXXM BARSURORGTN18MD VIN VIN BARGITANGTN16RO BARSAPERGTN17MD BARREGNOCRE15R BARREGNOCRE16RO STVX61A STVA43T CABMY2021 STVX41F STVB10S STVA23F STVA63T STVB20F CABANT CAB CAB CAB STV CAB CAB CAB CAB CAB CABMY2030 CABMY2020 CAB CAB STV84427 STVLCD84424 CAB CAB CAB CAB STVA43F CABMY2026 CAB205186

23 CAB CAB CAB CAB CAB STV STVLCD84425 CAB CABMY2009 HPSMY2613 CABMY2040 CABMY2029 CABMY2007 DOC54859 HDPREALMESTICK RCDAZ HPSSCAKAX710EK HTS54852 MINTMAX5 HTS CMFG7XM2 GNT7450 TRPSTARPRO62 IMPQX10GR IMPQX10PK IMPQX10WH GNT7502 TRPTRAVELER146 CMF9027 CMF9028 CMF9030 CMF9032 MLCEOSM200BK MLCEOSM200WH RMF21246 TRP4010 TRP4065 TRPSTAR5 CMVMY2500 GNT GNT GNT GNT7512 OBI50MMF18STM OBIEF55250MM UHD43PUS UHD55A7100F UHD43PUS7906 UHD50UP75003LF UHD43NANO773PA UHD50PUS UHD50A7GQ UHD50PUS7906 UHD50UP80003LR UHD55PUS UHD55U8QF UHD55PUS7906 UHD50PUS UHDUE65TU8372UX UHD70UP76703LB UHD58PUS UHDQE55Q70AATX UHD70UP81003LR UHD65PUS7906 UHD65NANO753PR UHDQE55LS01TAUX UHDQE50Q80AATXX UHD70NANO753PA UHDOLED48A13LA UHD70PUS UHDOLED55A13LA UHD48OLED80612 UHD65OLED70612 UHDOLED65B13LA UHDQE65QN90AATX UHD65QNED913PA UHDOLED65G13LA UHDQE65QN700ATX UHDQE75QN95AATX LEDKD32W800PAEP LEDV32TD2070 LEDV43V650S UHDKD55U7QF UHDQE85Q60AAUXX MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV

24 MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MMF MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MMF MCV MCV MCV MMF MCV MCV MCV MCV MCV MMF MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MMF MMF MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCV MCZ MDPTHONEYCM MDPATKARANG MDPVISIONGR MDPTWINGREJ MDPGOFERCOG MDPTTWINGRI MDPYLORGREJ MDPPETEKBEJ MDPTARIAGRI MDPTKARABEJ MDPTGOFERGJ MDPHESTERNG MDPTWINBEJ MDPLENCIAGR MDPKARAGRII MDPYLORGRII MDPSIESTANG MDPROCKGRII MDPYLORGRID MBMARINA3B24299 MBMCOSSY300K010 MBMCYNAMON260A MBMMORENO260 MBMCYNAMON320A MBMMARINA2B7648 MBMCYNAMON320B MBMARINA4B1K002 MBMMARINA4298 MBMMARINA2A8508 MCVLIVLYRWS MCVLIVMODANWT MCVLIVROUANRV MCVCOMGALWS MCVLIVBOGRVPG MCVVITBOGWSW MCVLIVFLYH3 MCVLIVMINIWS MCVCOMTHIWT MCVPOLPLACW MCVLIVGALBTW MCVLIVDORNWW MCVLIVMINWZ MCVCOMPLACW MCVLIVDORNSS MCVLIVLYRZZ MCVLIVFLYZW MCVLIVFLYWSH3 MCVLIVALEDTW MCVCOMPLASB MCVLIVFLYWSH2 MCVCOMGALZZ MCVLIVFLYWW MCVLIVBERASPG MCVLIVFLYWWH3 MCVLIVWOWWS MCVLIVFLYZZ2 MCVVITBOGWSN MCVLIVMINIZZ MCVLIVDARDMS MCVLIVLYRDSZ MCVLIVFLYZZH1 MCVLIVRCDS MCVCOMBOGRTV MCVLIVRODWAN MCVLIVTHIWT MCVLIVFLYWS MCVVITJTWSN MCVCOMGALWW MCVVITPLAWSW MCVLIVGMDGW MCVCOMGALZW MCVCOMBOGSB MCVLIVPMWTANW MCVLIVFLYZZ MCVLIVCONRVAJ MCVLIVFLYZWH2

25 MCVLIVPLACW MCVLIVFLYWWH2 MCVLIVLIGWS MCVLIVSILPEW MMSSCAAXGRI MMSMSDECLANII MMSSCATEOECO MMSSCAVEDGRI MMSSCAAXALBAS MMSMSDECLANI MMSMSFIORD MMSSCATIPECOMA MMSMSEXTBRAN MMSMSMONTE140 MMSSCACITSTOF MMSMSFALCON MMSSCAMORFAG MMSSCAAXECONEG MMSMSEXTPOPII MMSMSEXTHORY MMSSCAAXECOALB MMSMSMONTE120 MMSMSMONTE80 MMSSCAKASTEJ MMSSCAMORNEG MMSSCAMORALB MMFFOESELABETHM MMCFOTCARLABLU MMFFOESELABETHJ MMCFOTGLORBEJ MMCFOTGLORBOR MMFFOESELABETHB MMFFOESFOUNAG MMFFOESFOUNAV MMFFOESBICAM MMCFOTGLORGRI MCCGAFOTVF608 MMCFOTCARLAVER MMCFOESBEG MMCFORCOLZVER MMFFOESBICAG MMFFOESELABETHC MCCGAFOTF608 MMFFOESZEN MMCFOTCARLAGRI MMCFOESBEB MMCFOESBER MMFFOESZEJ MMFFOESBICAJ MMFFOESBICAB MMCFOTCARLAGRJ MCCDKFOTF187 MBLS001ALB50 TXTCARPET7280 MCB137SET MBDKONA55 MCB066SET MSERAFACSSNY58 TXTCARPET TXTCARPET22120 MSERAFACSSNY36 MSERAFACSSNY20 MSERAFACSSNY4 TXTSLPOYOBH1511 TXTSLPOYOBH3161 TXTCARPET TXTCARPET40120 MBDBELLAALB60 TXTSLPOYOBH1501 TXTCARPET12480 TXTCARPET3080 TXTCARPET MCB55SET TXTETNISET4C45 TXTSERENISET455 MSERAFACSSNY12 MCB049S TXTPERNAOYO241 TXTFLOWERS45 TXTMODERNROS TXTCARPET8080 MCB108SET TXTSLPOYO16 TXTSLPOYO108 TXTPERNAOYO364 TXTCARPET TXTPERNAOYO223 TXTCARPET20080 MCB154S TXTSLPOYOBH1277 MCB152S TXTCARPET TXTPERNAOYO232 TXTSLPOYO150 TXTCARPET MCB026S TXTPERNAOYO033B TXTPERNAOYO291 TXTCARPET TXTSLPOYO346 MCB040SET MBDMEGAN65 TXTPERNAOYO179 TXTSLPOYOBH2213 TXTSLPOYOBH3171 TXTGEO4SET55 TXTCARPET TXTPERNAOYO025B TXTPERNAOYO260 TXTSLPOYOBH1405 TXTHSH4SET55 MBDPROFIALB55 TXTCARPET17280 TXTSLPOYO53 TXTCARPET13280 TXTSLPOYOBH3241 TXTPERNAOYO310 TXTPERNAOYO326 TXTSLPOYOBH1333 TXTPERNAOYO170 TXTCARPET45100 TXTCARPET97100 TXTPERNAOYO046B MBSKONA55 TXTPERNAOYO250 TXTSLPOYO211 TXTSWEETHOMEGRI TXTSLPOYO502 MCB134S TXTSLPOYO485 TXTCARPET2380 TXTCARPET MCB065SET TXTCARPET7380 TXTSLPOYO397

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE Balance Trainer by Shop Libertatea Data concursului: 22 aprilie 22 mai 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚION

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE Balance Trainer by Shop Libertatea Data concursului: 22 aprilie 22 mai 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚION REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE Balance Trainer by Shop Libertatea Data concursului: 22 aprilie 22 mai 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE Campania promoțională Balance Trainer by Shop Libertatea

Mai mult

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE The STR8 Quiz Data concursului: 3 iunie 1 iulie 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE Campania promoționa

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE The STR8 Quiz Data concursului: 3 iunie 1 iulie 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE Campania promoționa REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE The STR8 Quiz Data concursului: 3 iunie 1 iulie 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE Campania promoțională The STR8 Quiz este organizată de RINGIER SPORTAL

Mai mult

Conditiile de desfasurare a Campaniei "Oferta TEILOR desfasurata in perioada ORGANIZATORUL CAMPANIEI Campania Oferta TEILOR (d

Conditiile de desfasurare a Campaniei Oferta TEILOR desfasurata in perioada ORGANIZATORUL CAMPANIEI Campania Oferta TEILOR (d Conditiile de desfasurare a Campaniei "Oferta TEILOR desfasurata in perioada 19.04.2019 31.12.2019 1.ORGANIZATORUL CAMPANIEI Campania Oferta TEILOR (denumită în continuare Campania ) este organizată de

Mai mult

Regulamentul Concursului ELLE DECORATION DESIGN AWARDS 2019 Art. 1. Organizatorii Organizatorul Concursului de design ELLE DECORATION ROMANIAN DESIGN

Regulamentul Concursului ELLE DECORATION DESIGN AWARDS 2019 Art. 1. Organizatorii Organizatorul Concursului de design ELLE DECORATION ROMANIAN DESIGN Regulamentul Concursului ELLE DECORATION DESIGN AWARDS 2019 Art. 1. Organizatorii Organizatorul Concursului de design ELLE DECORATION ROMANIAN DESIGN AWARDS 2019 denumit în cele ce urmează Concursul este:

Mai mult

Regulamentul oficial al campaniei promotionale “Gaseste cadourile pierdute – Unica

Regulamentul oficial al campaniei promotionale “Gaseste cadourile pierdute – Unica Regulamentul oficial al campaniei promoţionale ELLE NEW MEDIA AWARDS 2019 Perioada campaniei: 13 mai 2019 2 iunie 2019 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE Campania promoţională ELLE NEW MEDIA

Mai mult

Regulament cu privire la derularea Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punc

Regulament cu privire la derularea Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punc Regulament cu privire la derularea Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic (denumit in continuare Programul

Mai mult

SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA

SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA PROCEDURA PRIVIND MODIFICAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PREAMBUL/DEFINIȚII ALISAN PLAST SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Sat Furduesti, Com. Ratesti, nr. 236, jud. Arges, înregistrată

Mai mult

REGULAMENT 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI Organizatorul concursului Trick or Treat este BITDEFENDER SRL cu sediul in Bucuresti sector 6, Bulevardul Prec

REGULAMENT 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI Organizatorul concursului Trick or Treat este BITDEFENDER SRL cu sediul in Bucuresti sector 6, Bulevardul Prec REGULAMENT 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI Organizatorul concursului Trick or Treat este BITDEFENDER SRL cu sediul in Bucuresti sector 6, Bulevardul Preciziei, nr. 24, West Gate Cladirea H2, parter, inregistrata

Mai mult

Notificare privind Confidențialitatea InfoCert S.p.A., având sediul social situat în Piazza Sallustio 9, Roma (Italia) ( InfoCert sau Operator

Notificare privind Confidențialitatea InfoCert S.p.A., având sediul social situat în Piazza Sallustio 9, Roma (Italia) ( InfoCert sau Operator Notificare privind Confidențialitatea InfoCert S.p.A., având sediul social situat în Piazza Sallustio 9, 00187 - Roma (Italia) ( InfoCert sau Operatorul ), pune la dispoziție prezenta notificare privind

Mai mult

Microsoft Word - informare_protectie_date_clienti

Microsoft Word - informare_protectie_date_clienti Informare referitoare la protecția datelor Prelucrarea datelor Clienților Traducere din limba engleză Ne angajăm să vă protejăm datele cu caracter personal și să respectăm legile aplicabile privind protecția

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE CONCURS PETRECERE CU RACI august 2017 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentului concurs

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE CONCURS PETRECERE CU RACI august 2017 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentului concurs REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE CONCURS PETRECERE CU RACI 01 11 august 2017 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentului concurs (denumit în continuare Campanie Promoționala ) este

Mai mult

Regulament

Regulament Conditiile de desfasurare a Campaniei "Oferta parteneri card de credit Desfasurata in perioada 11.07.2019 31.12.2019 1.ORGANIZATORUL CAMPANIEI Campania Oferta parteneri card de credit (denumită în continuare

Mai mult

Politica-de-protectie-a-datelor-uprizers

Politica-de-protectie-a-datelor-uprizers POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL Societatea Edia Pro Crementum SRL, cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Lunetei, nr. 15, jud. Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE TOMBOLA IKEA FAMILY SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentei loterii publ

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE TOMBOLA IKEA FAMILY SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentei loterii publ REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE TOMBOLA IKEA FAMILY 29.06.2015 09.08.2015 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentei loterii publicitare (denumită în continuare Campanie Promoționala

Mai mult

REGULAMENTUL CONCURSULUI,,LIGA CELOR MAI BUNI ANGAJATORI SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI Concursul LIGA CELOR MAI BU

REGULAMENTUL CONCURSULUI,,LIGA CELOR MAI BUNI ANGAJATORI SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI Concursul LIGA CELOR MAI BU REGULAMENTUL CONCURSULUI,,LIGA CELOR MAI BUNI ANGAJATORI SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI Concursul LIGA CELOR MAI BUNI ANGAJATORI (denumit în continuare Concursul ) este

Mai mult

INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Actualizat in: Mai 2018 I. CINE SUNTEM SI CARE ESTE OBIECTUL ACESTEI POLITICI? J ADOR

INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Actualizat in: Mai 2018 I. CINE SUNTEM SI CARE ESTE OBIECTUL ACESTEI POLITICI? J ADOR INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Actualizat in: Mai 2018 I. CINE SUNTEM SI CARE ESTE OBIECTUL ACESTEI POLITICI? J ADORE GRAND BALLROOM, este denumirea comerciala a ALFA

Mai mult

Politica de confidențialitate site web Versiune din: Putem actualiza periodic prezenta Politică, pe măsură ce activitatea și serviciile pre

Politica de confidențialitate site web Versiune din: Putem actualiza periodic prezenta Politică, pe măsură ce activitatea și serviciile pre Politica de confidențialitate site web Versiune din: 25.05.2018 Putem actualiza periodic prezenta Politică, pe măsură ce activitatea și serviciile prestate pentru tine se extind sau se modifică, sau atunci

Mai mult

POLITICA PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE Hyundai Auto Romania va ureaza bun venit pe pagina web si va multumeste pentru interesul manifestat fata

POLITICA PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE Hyundai Auto Romania va ureaza bun venit pe pagina web si va multumeste pentru interesul manifestat fata POLITICA PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE va ureaza bun venit pe pagina web si va multumeste pentru interesul manifestat fata de companie, produsele si serviciile sale. Acordam atentie sporita protejarii

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI 25% extra reducere la achizitia de televizoare Samsung gama 2019 Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI Organizatorul campaniei 25% ext

REGULAMENTUL CAMPANIEI 25% extra reducere la achizitia de televizoare Samsung gama 2019 Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI Organizatorul campaniei 25% ext REGULAMENTUL CAMPANIEI 25% extra reducere la achizitia de televizoare Samsung gama 2019 Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI Organizatorul campaniei 25% extra reducere la achizitia de televizoare Samsung gama

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI DE VANZARI PENTRU ASIGURAREA DE CALATORIE EUROLIFE Art. 1. ORGANIZATORUL (1) Organizatorii Campaniei sunt: Eurolife ERB Asigurari Generale S.A., cu sediul in Bucuresti,

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE MOBILIER PENTRU EXTERIOR 2017 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul campaniei promotionale este IKEA Romania S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti

Mai mult

Regulamentul oficial al campaniei PIAȚA ÎN CULORI desfășurată în complexul comercial Piața Obor București, în perioada 1 aprilie 28 aprilie SECȚ

Regulamentul oficial al campaniei PIAȚA ÎN CULORI desfășurată în complexul comercial Piața Obor București, în perioada 1 aprilie 28 aprilie SECȚ Regulamentul oficial al campaniei PIAȚA ÎN CULORI desfășurată în complexul comercial Piața Obor București, în perioada 1 aprilie 28 aprilie 2019. SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI Organizatorul campaniei

Mai mult

REGULAMENTUL (denumit in cele ce urmeaza Regulamentul ) CAMPANIEI PROMOTIONALE AFI te recompenseaza (denumita in cele ce urmeaza Campania ) DIN CENTRU

REGULAMENTUL (denumit in cele ce urmeaza Regulamentul ) CAMPANIEI PROMOTIONALE AFI te recompenseaza (denumita in cele ce urmeaza Campania ) DIN CENTRU REGULAMENTUL (denumit in cele ce urmeaza Regulamentul ) CAMPANIEI PROMOTIONALE AFI te recompenseaza (denumita in cele ce urmeaza Campania ) DIN CENTRUL COMERCIAL AFI COTROCENI Art. 1. Organizator Societatea

Mai mult

INFORMARE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL PENTRU ACORDAREA DREPTURILOR DE ASISTENTA SOCIALA In conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 al Parlam

INFORMARE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL PENTRU ACORDAREA DREPTURILOR DE ASISTENTA SOCIALA In conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 al Parlam INFORMARE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL PENTRU ACORDAREA DREPTURILOR DE ASISTENTA SOCIALA In conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene

Mai mult

Telefon: + (40) Fax: + (40) Calea Șerban Vodă Nr. 133, Sector 4, București, , România Regulamentul campaniei Provident

Telefon: + (40) Fax: + (40) Calea Șerban Vodă Nr. 133, Sector 4, București, , România Regulamentul campaniei Provident Regulamentul campaniei Provident Online Articolul 1 Organizatorul campaniei (1) Campania Provident Online (denumită în continuare Campania ) este organizată şi desfăşurată de către Provident Financial

Mai mult

Regulament colectare leaduri BF 2018 (2) 3

Regulament colectare leaduri BF 2018 (2) 3 REGULAMENTUL CAMPANIEI Colectare adrese de email din cadrul campaniei Black Friday 2018 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI 1.1. Loteria publicitara ( Campania ) este organizată de Orange Romania

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Cu ING Home Bank poti castiga un Samsung S9 Perioada campaniei: 25 martie-25 mai 2019 Prezentul Regulam

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Cu ING Home Bank poti castiga un Samsung S9 Perioada campaniei: 25 martie-25 mai 2019 Prezentul Regulam REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Cu ING Home Bank poti castiga un Samsung S9 Perioada campaniei: 25 martie-25 mai 2019 Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la termenii

Mai mult

Regulament campanie Aboneaza-te la newsletterul Dedeman Campania Aboneaza-te la newsletter-ul Dedeman este organizata de DEDEMAN SRL cu sediul in muni

Regulament campanie Aboneaza-te la newsletterul Dedeman Campania Aboneaza-te la newsletter-ul Dedeman este organizata de DEDEMAN SRL cu sediul in muni Regulament campanie Aboneaza-te la newsletterul Dedeman Campania Aboneaza-te la newsletter-ul Dedeman este organizata de DEDEMAN SRL cu sediul in municipiul Bacau, str. Alexei Tolstoi, nr. 8, judetul Bacău,

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI CITY PARK MALL OF CONSTANTA CAMPIONATUL PREMIILOR EURO 16 Art. 1 ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CONCURSULUI 1.1. Co

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI CITY PARK MALL OF CONSTANTA CAMPIONATUL PREMIILOR EURO 16 Art. 1 ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CONCURSULUI 1.1. Co REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI CITY PARK MALL OF CONSTANTA CAMPIONATUL PREMIILOR EURO 16 Art. 1 ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CONCURSULUI 1.1. Concursul CAMPIONATUL PREMIILOR EURO 16 (denumit in continuare

Mai mult

POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI BOTOSANI Str. Mihail Kogălniceanu nr. 16, judeţul Botoşani Telefon 0231/513100, 0331/401541, Fax , poli

POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI BOTOSANI Str. Mihail Kogălniceanu nr. 16, judeţul Botoşani Telefon 0231/513100, 0331/401541, Fax ,  poli POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI BOTOSANI Str. Mihail Kogălniceanu nr. 16, judeţul Botoşani Telefon 0231/513100, 0331/401541, Fax 0231527022, e-mail politialocalabt@yahoo.com INFORMARE MONITORIZARE VIDEO

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Cu ING Home Bank poti castiga un Samsung S9 Perioada campaniei: 25 martie-25 mai 2019 Prezentul Regulam

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Cu ING Home Bank poti castiga un Samsung S9 Perioada campaniei: 25 martie-25 mai 2019 Prezentul Regulam REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Cu ING Home Bank poti castiga un Samsung S9 Perioada campaniei: 25 martie-25 mai 2019 Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la termenii

Mai mult

Microsoft Word - Regulament sume noi in cont extindere doc

Microsoft Word - Regulament sume noi in cont extindere doc REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Dobanzi promotionale pentru sume noi in lei SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Campania Dobanzi promotionale pentru sume noi

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Combo Săptămânile florilor SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul i promoționale este IKEA Romania S.A., cu sediul social in București, Sos. București Ploiești Nr. 42A,

Mai mult

ALPHA LEASING INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Avand in vedere noile reglementari cu privire la protectia datelor cu caracte

ALPHA LEASING INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Avand in vedere noile reglementari cu privire la protectia datelor cu caracte INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Avand in vedere noile reglementari cu privire la protectia datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezinta

Mai mult

REGULAMENT CONCURS PUNEM AFACERILE ROMÂNEȘTI ÎN MIȘCARE! organizat de NETAGRO S.R.L. (perioada 20 martie iunie 2019) Art.1 Organizatorul 1.1 O

REGULAMENT CONCURS PUNEM AFACERILE ROMÂNEȘTI ÎN MIȘCARE! organizat de NETAGRO S.R.L. (perioada 20 martie iunie 2019) Art.1 Organizatorul 1.1 O REGULAMENT CONCURS PUNEM AFACERILE ROMÂNEȘTI ÎN MIȘCARE! organizat de NETAGRO S.R.L. (perioada 20 martie 2019 30 iunie 2019) Art.1 Organizatorul 1.1 Organizatorul concursului PUNEM AFACERILE ROMÂNEȘTI

Mai mult

Avocatoo KIT GDPR

Avocatoo KIT GDPR Politică GENERALĂ privind protecția datelor cu caracter personal 1. Prezentare generală 1.1. Introducere A societății CARPATHIAN SPRINGS SA ( Societatea ) CARPATHIAN SPRINGS SA prelucrează date cu caracter

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI Marea Distraceala DIN CENTRUL COMERCIAL COLOSSEUM RETAIL PARK ART.1. Organizator Organizatorul Campaniei Marea Distraceala(denu

REGULAMENTUL CAMPANIEI Marea Distraceala DIN CENTRUL COMERCIAL COLOSSEUM RETAIL PARK ART.1. Organizator Organizatorul Campaniei Marea Distraceala(denu REGULAMENTUL CAMPANIEI Marea Distraceala DIN CENTRUL COMERCIAL COLOSSEUM RETAIL PARK ART.1. Organizator Organizatorul Campaniei Marea Distraceala(denumita in continuare Campania ) este S.C. NYX CROSS GRAFIX

Mai mult

REGULAMENT CONCURS Concurs Canon Cashback - ClubulFoto.com Perioada desfăşurării Concursului: 31 mai - 9 iunie 2017 Articolul 1. Organizatorul Concurs

REGULAMENT CONCURS Concurs Canon Cashback - ClubulFoto.com Perioada desfăşurării Concursului: 31 mai - 9 iunie 2017 Articolul 1. Organizatorul Concurs REGULAMENT CONCURS Concurs Canon Cashback - ClubulFoto.com Perioada desfăşurării Concursului: 31 mai - 9 iunie 2017 Articolul 1. Organizatorul Concursului Art. 1.1. Concursul Canon Cashback - ClubulFoto.com

Mai mult

Regulamentul oficial al Campaniei ȘȘȘȘ! FACEM CURĂȚENIE...MULT ȘI BINE! ART.1: PERIOADA ȘI ARIA DE DESFAȘURARE A CAMPANIEI Organizatorul Campaniei ȘȘȘ

Regulamentul oficial al Campaniei ȘȘȘȘ! FACEM CURĂȚENIE...MULT ȘI BINE! ART.1: PERIOADA ȘI ARIA DE DESFAȘURARE A CAMPANIEI Organizatorul Campaniei ȘȘȘ Regulamentul oficial al Campaniei ȘȘȘȘ! FACEM CURĂȚENIE...MULT ȘI BINE! ART.1: PERIOADA ȘI ARIA DE DESFAȘURARE A CAMPANIEI Organizatorul Campaniei ȘȘȘȘ! FACEM CURĂȚENIE...MULT ȘI BINE! (denumită în continuare

Mai mult

REGULAMENTUL APLICAȚIEI CONCURS Descoperă noua anvelopă MICHELIN CrossClimate! organizată de S.C. MICHELIN ROMANIA S.A. perioada: 13 Octombrie

REGULAMENTUL APLICAȚIEI CONCURS Descoperă noua anvelopă MICHELIN CrossClimate! organizată de S.C. MICHELIN ROMANIA S.A. perioada: 13 Octombrie REGULAMENTUL APLICAȚIEI CONCURS Descoperă noua anvelopă MICHELIN CrossClimate! organizată de S.C. MICHELIN ROMANIA S.A. perioada: 13 Octombrie 2015 26 Octombrie 2015 Art. 1 Organizatorul Organizatorul

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOŢIEI O rată zero la achiziţia Pachetului E.ON Life cu centrala Vaillant si termostat TADO, ORGANIZATORUL PROMOŢIE

REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOŢIEI O rată zero la achiziţia Pachetului E.ON Life cu centrala Vaillant si termostat TADO, ORGANIZATORUL PROMOŢIE REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOŢIEI O rată zero la achiziţia Pachetului E.ON Life cu centrala Vaillant si termostat TADO, 2019 1. ORGANIZATORUL PROMOŢIEI 1.1 Promoţia O rată zero la achiziţia Pachetului

Mai mult

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Subsemnatul/ Subsemnata, domiciliat/ă în, telefon născut/ă la data de în l

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Subsemnatul/ Subsemnata, domiciliat/ă în, telefon născut/ă la data de în l DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Subsemnatul/ Subsemnata, domiciliat/ă în, telefon născut/ă la data de în localitatea, buletin de identitate seria nr, emis la

Mai mult

Regulament

Regulament REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI PE FACEBOOK Mester la Volan Perioada concursului: 12.12.2018 14.01.2019 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI Organizator al Concursului Meșter la Volan este MOL România

Mai mult

Telefon: + (40) Fax: + (40) Calea Șerban Vodă Nr. 133, Sector 4, București, , România Regulamentul campaniei Provident

Telefon: + (40) Fax: + (40) Calea Șerban Vodă Nr. 133, Sector 4, București, , România Regulamentul campaniei Provident Regulamentul campaniei Provident Online Articolul 1 Organizatorul campaniei (1) Campania Provident Online (denumită în continuare Campania ) este organizată şi desfăşurată de către Provident Financial

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI MYBRD NET & MOBILE

REGULAMENTUL CAMPANIEI MYBRD NET & MOBILE REGULAMENTUL CAMPANIEI Câştigă invitaţii la TechFest cu BRD {code} 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI Campania Câştigă invitaţii la TechFest cu BRD {code} (denumită în continuare Campania ) este organizată de

Mai mult

Microsoft Word - Termeni si conditii - campanie_Campanie_Fix-Mobil docx

Microsoft Word - Termeni si conditii - campanie_Campanie_Fix-Mobil docx REGULAMENT OFICIAL AL PROMOŢIEI Campanie Fix-Mobil 2019 Art. 1. Organizatorul Promoției 1.1. Organizatorul promoţiei Campanie Iarna 2019 (numită în continuare Promoţia ) este: Departamentul DIGITAL ROMANIA

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Christian Tour implineste 21 de ani. De ziua noastra, iti dam o vacanta! Perioada Campaniei: 17 august

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Christian Tour implineste 21 de ani. De ziua noastra, iti dam o vacanta! Perioada Campaniei: 17 august REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Christian Tour implineste 21 de ani. De ziua noastra, iti dam o vacanta! Perioada Campaniei: 17 august 2018 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI emag te trimite la Paris Art. 1. ORGANIZATORUL Si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Organizatorul campaniei emag te

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI emag te trimite la Paris Art. 1. ORGANIZATORUL Si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Organizatorul campaniei emag te REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI emag te trimite la Paris Art. 1. ORGANIZATORUL Si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Organizatorul campaniei emag te trimite la Paris (denumita in continuare "Campania")

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE EUROIZOLIR 15 iulie 2009 30 noiembrie 2009 Art. 1. Organizatorul Organizatorul promoţiei EUROIZOLIR este S.C. Rompetrol Petrochemicals S.R.L avand sediul social in Drumul

Mai mult

Solicitam autentificarea prezentului inscris

Solicitam autentificarea prezentului inscris Regulamentul Campaniei BETTER SHOPPING, BETTER LIFE SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 1.1 Organizator al Campaniei BETTER SHOPPING, BETTER LIFE este S.C. TRIPONT INVEST S.R.L. cu sediul in Bucuresti,

Mai mult

Constanta, Bd. Mamaia nr. 85;tel NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Conform R

Constanta, Bd. Mamaia nr. 85;tel NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Conform R NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016, Spitalul Euromaterna Constanța are obligația

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE BEDROOM CE SA VA DESFASURA IN PERIOADA SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul cam

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE BEDROOM CE SA VA DESFASURA IN PERIOADA SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul cam REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE BEDROOM CE SA VA DESFASURA IN PERIOADA 28.09.2012 11.11.2012 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul campaniei promotionale este SC IKEA Romania SRL, cu sediul

Mai mult

Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Bacău Str. Mărăşeşti nr. 13, Bacău, cod T telefon/fax: , telefon: re

Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Bacău Str. Mărăşeşti nr. 13, Bacău, cod T telefon/fax: , telefon: re Nr din 2019 INFORMARE cu privire la aplicarea, la nivelul CASBC, a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter

Mai mult

Addresseex

Addresseex Notă de informare privind confidențialitatea și protecția datelor personale ale candidaților 1. Introducere Prezenta notă de informare ( Nota de Informare ) prezintă anumite informații privind modalitatea

Mai mult

CONCURS Mos Craciun vine in Orasul Cavit Organizat de S.C. BIOFARM S.A (perioada 01 decembrie decembrie 2014) ART. 1. ORGANIZATORUL SI REGULAM

CONCURS Mos Craciun vine in Orasul Cavit Organizat de S.C. BIOFARM S.A (perioada 01 decembrie decembrie 2014) ART. 1. ORGANIZATORUL SI REGULAM CONCURS Mos Craciun vine in Orasul Cavit Organizat de S.C. BIOFARM S.A (perioada 01 decembrie 2014 14 decembrie 2014) ART. 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 1.1. Organizatorul concursului

Mai mult

S-a cerut autentificarea prezentului înscris: timbru sec REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI Explorează o lume plină de adrenalină la Digi 4K! (Concur

S-a cerut autentificarea prezentului înscris: timbru sec REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI Explorează o lume plină de adrenalină la Digi 4K! (Concur S-a cerut autentificarea prezentului înscris: timbru sec REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI Explorează o lume plină de adrenalină la Digi 4K! (Concursul) 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI Explorează o lume

Mai mult

Politica generală de prelucrare a datelor candidaților Scopul politicii Această politică explică modul în care Evotracking SRL colectează, foloseşte,

Politica generală de prelucrare a datelor candidaților Scopul politicii Această politică explică modul în care Evotracking SRL colectează, foloseşte, Politica generală de prelucrare a datelor candidaților Scopul politicii Această politică explică modul în care Evotracking SRL colectează, foloseşte, păstrează şi protejează datele personale ale candidaţilor

Mai mult

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL I. CINE SUNTEM NOI si CUM NE PUTETI CONTACTA? Societatea CASA AUTO SRL, cu sediul s

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL I. CINE SUNTEM NOI si CUM NE PUTETI CONTACTA? Societatea CASA AUTO SRL, cu sediul s NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL I. CINE SUNTEM NOI si CUM NE PUTETI CONTACTA? Societatea CASA AUTO SRL, cu sediul social in mun. Iaşi, Sos Pacurari nr.177, jud. Iasi,

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE PROMOȚIONALE DE REDUCERI PROMOŢIONALE Office 365 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE PROMOȚIONALE PR

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE PROMOȚIONALE DE REDUCERI PROMOŢIONALE Office 365 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE PROMOȚIONALE PR REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE PROMOȚIONALE DE REDUCERI PROMOŢIONALE Office 365 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE PROMOȚIONALE PROMOŢIONALE 1.1.Organizatorul Campaniei Promoționale

Mai mult

Regulament_Pepsi_Cora- online.final

Regulament_Pepsi_Cora- online.final DUPLICAT REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Castiga premii de suporter www.cora.ro Campanie promotionala pentru persoane fizice Desfasurata in perioada 01 aprilie - 30 aprilie 2019 SECTIUNEA

Mai mult

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE CHILL FM valabilă la data de Website-ul și aplicația Chill FM (denumite în continuare în mod c

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE CHILL FM valabilă la data de Website-ul   și aplicația Chill FM (denumite în continuare în mod c POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE CHILL FM valabilă la data de 10.07.2019 Website-ul www.chillfm.ro și aplicația Chill FM (denumite în continuare în mod colectiv Chill FM ) sunt operate de către RCS & RDS

Mai mult

Parlamentul României - Lege nr

Parlamentul României - Lege nr Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date În vigoare de la 12 decembrie 2001 Consolidarea din data de 29

Mai mult

S-a cerut autentificarea prezentului inscris:

S-a cerut autentificarea prezentului inscris: REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI TANĂNANA Sound Like a Rockstar 2017 Perioada campaniei: 5 20 August 2017 SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE (1) VIDEOMARKET SRL, cu sediul in Bucuresti,

Mai mult

Angajator: KARCHER ROMANIA Cod fiscal: Nr. de inregistrare la registrul comertului: J40/5016/ Notă de informare cu privire la prelu

Angajator: KARCHER ROMANIA Cod fiscal: Nr. de inregistrare la registrul comertului: J40/5016/ Notă de informare cu privire la prelu Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor personale ale candidaţilor la ocuparea posturilor în cadrul KARCHER ROMANIA SRL 1. Cum colectăm şi utilizăm (procesăm) datele dvs. personale... 1 2.

Mai mult

REGULAMENTUL PROMOTIEI Plătește-ți taxele și impozitele pe ghiseul.ro și ai numai de câștigat! desfasurata in perioada 1 ianuarie 31 martie OR

REGULAMENTUL PROMOTIEI Plătește-ți taxele și impozitele pe ghiseul.ro și ai numai de câștigat! desfasurata in perioada 1 ianuarie 31 martie OR REGULAMENTUL PROMOTIEI Plătește-ți taxele și impozitele pe ghiseul.ro și ai numai de câștigat! desfasurata in perioada 1 ianuarie 31 martie 2018 1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI Promotia Plătește-ți taxele și

Mai mult

INFORMAREA PERSOANEI VIZATE potrivit Regulamentului european general privind protecția datelor (GDPR) 1. CATEGORII DE DATE. SCOP. TEMEI. Colaboratori

INFORMAREA PERSOANEI VIZATE potrivit Regulamentului european general privind protecția datelor (GDPR) 1. CATEGORII DE DATE. SCOP. TEMEI. Colaboratori INFORMAREA PERSOANEI VIZATE potrivit Regulamentului european general privind protecția datelor (GDPR) 1. CATEGORII DE DATE. SCOP. TEMEI. Colaboratori actuali sau potențiali ai ULBS Putem prelucra date

Mai mult

Regulament campanie Afla primul ce e nou la Orange

Regulament campanie Afla primul ce e nou la Orange REGULAMENTUL CAMPANIEI AFLA PRIMUL CE E NOU LA ORANGE 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI 1.1. Loteria publicitara ( Campania ) este organizată de Orange Romania S.A.(denumită în continuare Organizatorul

Mai mult

Termenii și condițiile Campaniei Promoționale Nespresso pentru achiziția aparatelor de cafea Nestlé România S.R.L, Divizia Nespresso, având sediul în

Termenii și condițiile Campaniei Promoționale Nespresso pentru achiziția aparatelor de cafea Nestlé România S.R.L, Divizia Nespresso, având sediul în Termenii și condițiile Campaniei Promoționale Nespresso pentru achiziția aparatelor de cafea Nestlé România S.R.L, Divizia Nespresso, având sediul în Bucureşti, Str. George Constantinescu nr. 3, Sc. A,

Mai mult

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI REGULAMENTUL CONCURSULUI Te pui cu blondele? Din data de 14 ianuarie 2015 Organizatorul concursului este S.C. ANTENA TV G

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI REGULAMENTUL CONCURSULUI Te pui cu blondele? Din data de 14 ianuarie 2015 Organizatorul concursului este S.C. ANTENA TV G I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI REGULAMENTUL CONCURSULUI Te pui cu blondele? Din data de 14 ianuarie 2015 Organizatorul concursului este S.C. ANTENA TV GROUP S.A., cu sediul in Bucuresti, Str. Garlei, Nr.

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI Brad si Vin de la ProFM Art.1 - Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei Organizatorul campaniei promotionale este So

REGULAMENTUL CAMPANIEI Brad si Vin de la ProFM Art.1 - Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei Organizatorul campaniei promotionale este So REGULAMENTUL CAMPANIEI Brad si Vin de la ProFM Art.1 - Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei Organizatorul campaniei promotionale este Societatea PRO TV S.A. cu sediul in Bucuresti, B-dul

Mai mult

metro-privacy

metro-privacy Declarația generală privind protecția datelor pentru aplicația "METRO Companion" Prin intermediul aplicației METRO Companion (denumită în continuare "Aplicatia"),, Metro- Straße 1, 40235 Düsseldorf (denumită

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI Mergi cu Orange la Untold și caștigi 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI 1.1. Loteria publicitara Mergi cu Orange la Unt

REGULAMENTUL CAMPANIEI Mergi cu Orange la Untold și caștigi 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI 1.1. Loteria publicitara Mergi cu Orange la Unt REGULAMENTUL CAMPANIEI Mergi cu Orange la Untold și caștigi 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI 1.1. Loteria publicitara Mergi cu Orange la Untold și caștigi ( Campania ) este organizată de Orange

Mai mult

Politica_de prelucrare_a_datelor_personale

Politica_de prelucrare_a_datelor_personale INFORMARE / POLITICA DE CONFIDENŢIALIATE Cine suntem Operatorul de date cu caracter personal este Magyar Suzuki ZRT Esztergom Sucursala București, cu sediul central în București, str. Nicolae Caramfil,

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI REGULAMENTUL CAMPANIEI Cu Enel ai o primire călduroasă acasă! Perioada campaniei: 18 martie 18 aprilie 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORII CAMPANIEI Campania Cu Enel ai o primire călduroasă acasă!, (numită

Mai mult

Microsoft Word - Reg. campanie BTS ISTYLE Online docx

Microsoft Word - Reg. campanie BTS ISTYLE  Online docx REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE DE REDUCERI PROMOŢIONALE Back to School 2018 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 1.1.Organizatorul Campaniei Promoționale Back to School 2018 (denumită

Mai mult

Microsoft Word - Regulament Promo SW 1HI ALTEX.doc

Microsoft Word - Regulament Promo SW 1HI ALTEX.doc Regulamentul Oficial al Campaniei Trezeste-ti apetitul pentru frumusete 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Organizatorul Campaniei Promotionale Trezeste-ti apetitul pentru frumusete

Mai mult

Regulament Club Tuborg Primavara 2019

Regulament Club Tuborg Primavara 2019 ART.1. ORGANIZATORUL PROMOŢIEI REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOŢIEI Club Tuborg Primăvară 2019 1.1. Organizatorul Promoţiei Club Tuborg Primăvară 2019, denumită în cele ce urmează Promoţia, este compania

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE Tombola Nuntă 2019 la Pleiada organizată de către MCM BOUTIQUE RESORT SRL Art. 1 Organizatorul Organizatorul campan

REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE Tombola Nuntă 2019 la Pleiada organizată de către MCM BOUTIQUE RESORT SRL Art. 1 Organizatorul Organizatorul campan REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE Tombola Nuntă 2019 la Pleiada organizată de către MCM BOUTIQUE RESORT SRL Art. 1 Organizatorul Organizatorul campaniei publicitare Tombola Nuntă 2019 la Pleiada ( Campania

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI

REGULAMENTUL CAMPANIEI REGULAMENTUL CAMPANIEI TeleDor DESFAȘURATA IN PERIOADA 13.05.2017-21.05.2017 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 1.1. Prezenta campanie (denumita in continuare Campania ) este organizata de GEOMETRY GLOBAL ROMANIA

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE MAPED PREMIAZA COPIII DESTEPTI SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 1.1. Organizatorul campaniei prom

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE MAPED PREMIAZA COPIII DESTEPTI SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 1.1. Organizatorul campaniei prom REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE MAPED PREMIAZA COPIII DESTEPTI SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 1.1. Organizatorul campaniei promotionale "Maped premiaza copiii destepti" (denumita

Mai mult

Reg. Campanie - Rucsacul de vacanta- iSTYLE_

Reg. Campanie - Rucsacul de vacanta- iSTYLE_ REGULAMENTUL CAMPANIEI DE REDUCERI PROMOŢIONALE - RUCSACUL DE VACANTA - SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 1.1. Organizatorul campaniei promoţionale Rucsacul de vacanta (denumită în cele

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE EUROPROVOCAREA U21 CAPITOLUL 1 - DENUMIREA ORGANIZATORULUI 1.1 BET ZONE S.R.L., persoană juridică română, cu sediu

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE EUROPROVOCAREA U21 CAPITOLUL 1 - DENUMIREA ORGANIZATORULUI 1.1 BET ZONE S.R.L., persoană juridică română, cu sediu REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE EUROPROVOCAREA U21 CAPITOLUL 1 - DENUMIREA ORGANIZATORULUI 1.1 BET ZONE S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în București, sectorul 3, Cladirea TN Offices

Mai mult

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE al Campaniei Donează cu Pago - prima ediție - 1.Organizatorul, regulamentul şi durata campaniei 1.1.Organizator Organizator

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE al Campaniei Donează cu Pago - prima ediție - 1.Organizatorul, regulamentul şi durata campaniei 1.1.Organizator Organizator REGULAMENT DE DESFĂŞURARE al Campaniei Donează cu Pago - prima ediție - 1.Organizatorul, regulamentul şi durata campaniei 1.1.Organizator Organizator al campaniei Donează cu Pago (în continuare Campania)

Mai mult

Regulamentul campaniei

Regulamentul  campaniei Regulamentul campaniei Castiga un bax de vin de la Alarma ProFM Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei Organizatorul campaniei promotionale este PRO TV SA cu sediul in Bucuresti, B-dul

Mai mult

bergner-final[6]

bergner-final[6] Regulamentul loteriei publicitare BERGNER EUROPE Cumperi Infinity Chefs și câștigi Organizatorul Organizatorul loteriei publicitare Cumperi Infinity Chefs și câștigi este Bergner Europe SL, cu sediul în

Mai mult

Microsoft Word - Cerere de credit - Credit punte - finantarea capitalului de lucru - bunastare porcine - an II angajament.doc

Microsoft Word - Cerere de credit - Credit punte - finantarea capitalului de lucru - bunastare porcine - an II angajament.doc Inregistrare CEC BANK S.A. Nr../ CERERE DE CREDIT Catre: CEC BANK S.A. Unitatea teritoriala In conformitate cu Adeverinta inregistrare beneficiar emisa de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

Mai mult

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE PROMOŢIONALĂ BOSCH 60 zile Money Back Warranty pentru uscatoarele de rufe Bosch 15 ianuarie mai Organizato

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE PROMOŢIONALĂ BOSCH 60 zile Money Back Warranty pentru uscatoarele de rufe Bosch 15 ianuarie mai Organizato REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE PROMOŢIONALĂ BOSCH 60 zile Money Back Warranty pentru uscatoarele de rufe Bosch 15 ianuarie 2017 31 mai 2017 1. Organizatorul campaniei: Campania promoţională 60 zile Money

Mai mult

Microsoft Word - Modelul de contract adaptat 1.doc

Microsoft Word - Modelul de contract adaptat 1.doc CONTRACT - MODEL - nr. / servicii de de introducere date istorice în SIMPOP 1. Autoritatea contractantă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - prin Direcţia Generală Pescuit Autoritate de Management

Mai mult

Microsoft Word - c53c-77ca-186a-8a45.docx

Microsoft Word - c53c-77ca-186a-8a45.docx CONTRACT PRESTĂRI SERVICII Nr. / 2019 1.Părţile În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodolgice de aplicare a prevederilor referitoare

Mai mult

Avizul nr. 4/2019 privind proiectul de acord administrativ pentru transferul de date cu caracter personal între autoritățile de supraveghere financiar

Avizul nr. 4/2019 privind proiectul de acord administrativ pentru transferul de date cu caracter personal între autoritățile de supraveghere financiar Avizul nr. 4/2019 privind proiectul de acord administrativ pentru transferul de date cu caracter personal între autoritățile de supraveghere financiară din Spațiul Economic European (SEE) și autoritățile

Mai mult

ICS Policy

ICS Policy Asigurarea Românească - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 15/11/2018 EDITIA 1/ REVIZIA 2 CONTROL DOCUMENT CONTROL MODIFICĂRI Editie/ revizie Nume persoane

Mai mult

Font scris: Georgia

Font scris: Georgia Impactul legislativ in aria de culegere a datelor cu caracter personal - cerinte si beneficii pentru clienti Cornelia Jiloan Regulament (UE) 2016/679 aprobat la data de 4 mai 2016 intra in vigoare la data

Mai mult

Regulamentul Castiga un cupon de 200 lei SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL Organizatorul campaniei publicitare Castiga un cupon de 200 lei (denumitã ȋn conti

Regulamentul Castiga un cupon de 200 lei SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL Organizatorul campaniei publicitare Castiga un cupon de 200 lei (denumitã ȋn conti Regulamentul Castiga un cupon de 200 lei SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL Organizatorul campaniei publicitare Castiga un cupon de 200 lei (denumitã ȋn continuare Campania ) este CARREFOUR ROMÂNIA S.A., persoană

Mai mult

NOTĂ DE INFORMARE a persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia Parch

NOTĂ DE INFORMARE a persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia Parch NOTĂ DE INFORMARE a persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, având sediul

Mai mult