Campania Black Friday de iarna - Regulament de organizare -

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Campania Black Friday de iarna - Regulament de organizare -"

Transcriere

1 Descrierea campaniei: Campania Black Friday de iarna - Regulament de organizare - Campania Black Friday de iarna" desfasurata in perioada , este organizata de S.C Altex Romania S.R.L. (denumit in continuare Altex sau Organizator ) cu sediul in Global City Business Park, Corp O1, Soseaua București Nord, Numarul 10, Etaj 10, Voluntari, Judetul Ilfov, Romania, cod unic de inregistrare RO , numar de inregistrare la Registrul Comertului J23/2611/2016, reprezentata legal de domnul Ostahie Dan, in calitate de Administrator. In momentul intrarii in Campanie, acceptati responsabilitatea exclusiva pentru a decide daca participarea dumneavoastra este legala conform oricarei jurisdictii aplicabile pentru dumneavoastra. Intrand in Campanie, dumneavoastra sunteti de acord cu aceste Reguli oficiale si cu faptul ca deciziile Organizatorului sunt definitive si obligatorii in privinta Campaniei. 1. ELIGIBILITATE La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica sau juridica, rezidenta in Romania, cu varsta de 18 ani (implinita la data inceperii campaniei), cu capacitate deplina de exercitiu. Pentru a asigura dinamica vanzarii si disponibilitatea stocului de produse ce intra in prezenta campanie, Organizatorul isi rezerva dreptul de a limita cantitatea de produse care poate fi achizitionata de fiecare comparator persoana fizica sau juridica, dupa cum urmeaza: -Persoanele juridice si fizice pot achizitiona maximum 2 produse din fiecare cod pe toata perioada campaniei. -Nu exista o limitare asupra numarului de coduri achizitionate. 2 PERIOADA SI LOCATIA CAMPANIEI Campania se desfasoara pe si in magazinele Altex. Perioada de desfasurare a Campaniei ( Perioada Campaniei ): Campania se desfasoara online in perioada ora 07:00 pana pe ora 23:59 Campania se desfasoara in magazine in perioada , conform programului fiecarui magazin. 3 DREPTUL LA PARTICIPARE La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica si/sau juridica, rezidenta in Romania, cu varsta de peste 18 ani, care achizitioneaza produse participante la promotie, in perioada mai sus mentionata in limita stocului disponibil pe si in magazinele Altex, conform art.1. din prezentul Regulament. 4 - INFORMATII PRIVIND PRODUSELE IMPLICATE IN CAMPANIE Produsele implicate in Campanie: toate produsele participante in campanie vor fi semnalizate: - pe site-ul prin bannere si pagina dedicata campaniei; - in toate magazinele Altex, prin eticheta de pret speciala Black Friday si materiale publicitare. Produsele comandate vor fi livrate in termen de 7-15 zile lucratoare de la confirmarea comenzii, in functie de volumul livrarilor programate si disponibilitatea curierilor. In orice caz, va vom informa asupra preluarii coletelor dumneavoastra si statusului livrarii. Ofertele sunt valabile in limita stocului disponibil, in conditiile respectarii limitei cantitative de achizitie de maximum 2 produse din acelasi cod pe toata perioada campaniei, februarie, atat pentru persoanele fizice cat si persoanele juridice. Codurile participante sunt prevazute la art.1. din prezentul Regulament.

2 In cazul reaprovizionarii, produsele vor fi afisate pe site, Organizatorul neasumandu-si obligatia informarii prealabile a cumparatorului in privinta reactualizarii stocurilor. 5 - CONDITII GENERALE Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana. Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere in Campanie, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate. Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei. 6 DREPTUL DE RETRAGERE. LIMITAREA RĂSPUNDERII In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii Dvs. la acesta Campanie. In cazul in care produsul achizitionat prin plasarea unei comenzi on-line contract incheiat la distanta in timpul campaniei nu satisfice cerintele sau standardele dumneavoastra, indiferent de motiv, in calitate de consumator aveti dreptul de a va retrage din contract. Fac exceptie de la aceasta prevedere produsele care nu pot fi returnate, conform art.16 din O.U.G. nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii si anume, produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator, băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care profesionistul nu le poate controla, înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare. Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 14 zile. Acest termen se calculeaza de la data primirii produsului. In cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, termenul de 14 zile se calculeaza din ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs. In cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, termenul de 14 zile se calculeaza din ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese. In situatia in care renuntati la cumparare in termenul prevazut mai sus, va vom restitui sumele incasate ca pret al produselor. Rambursarea sumelor se va face in cel mult 14 zile de la data denuntarii contractului de catre consumator. Cheltuielile de returnare a produselor, in situatia exercitarii dreptului de retragere din contractul la distanta (comanda online) sunt, in acest caz, in sarcina comerciantului. Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite ca atare, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite, fata de cele pe care Organizatorul este obligat potrivit legislatiei in vigoare sa le acorde.

3 7 - LEGISLATIE SI LITIGII Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. 8 - REGULAMENTUL CAMPANIEI Regulamentul de participare / desfasurare a Campaniei este disponibil, gratuit, oricarui solicitant la locatia Campaniei/ pagina de internet a Campaniei, cat si la sediul Organizatorului, din Soseaua Bucuresti-Nord, Nr. 10, Cladirea Global City Business Park, Corp O1, Etaj 10, Voluntari, Judetul Ilfov, Romania. 9 - FORTA MAJORA Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament. Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii INCETAREA CAMPANIEI Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment de forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei sa presupuna cresterea bugetului alocat acestui proiect PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR ) aplicabil incepand cu Organizatorul actioneaza in calitate de Operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu caracter personal) in temeiul consimtamantului obtinut in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR sau a intereselor legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR): a. organizarea si desfasurarea Campaniei, ofertarea si acordarea discounturilor la produsele participante; b. utilizarea datelor cu caracter personal ale cumparatorului in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu ofertele actuale in cadrul campaniei (consimtamantul persoanelor vizate); c. transmiterea de comunicari comerciale in scop de marketing cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul persoanelor vizate); d. prelucrari automate, inclusiv profilare; (consimtamantul persoanelor vizate);

4 e. plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente (obligatia legala a Organizatorului); f. in vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizata l-a incheiat cu Altex in scopul participarii la Campanie, solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor; g. solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea discounturilor afisate; h. punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerului); i. Activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului). In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie, nu vor fi eligibili sa participe la aceasta campanie. Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre: Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei. Altor societati din Grup Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de marketing) Furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila Furnizorii produselor participante la Campanie Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim) Durata de pastrare a datelor Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele cumparatorilor pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiarcontabile. Drepturile persoanelor vizate Conform legii, personele vizate beneficiaza de o serie de drepturi. Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi: a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existent dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept

5 le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare; b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete. c. Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand: Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza; Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale; Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii; Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante; d. Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica. e. Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii: In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date; In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta; In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata. f. Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic. Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact: In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO) Adresa de Corespondenta: Sos. Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O11, Clobal City Business Park, Voluntari, Jud. Ilfov, Etaj 10 dpo@altex.ro Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate. Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr , Sector 1, Bucuresti; anspdcp@dataprotection.ro. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie TEMEIUL LEGAL

6 Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000, O.U.G. nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii si legislatia privind protectia persoanelor fizice in legatura cu procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, legislatia privind publicitatea. Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului. In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Departamentul Relatii Clienti: , sau pe adresa Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare. Organizator SC Altex ROMANIA SRL Ostahie Dan Administrator

7 Anexa 1 Produsele participante in campania Black Friday de iarna , sunt: SMTMOTOG9PLAYGR SMTMOTOG9PLAYPK SMTREDNT8P128BL SMTREDNT8P128GR SMTREDNT8P128BK SMTXPERIAL4BK SMTXPERIAL4BL SMTA51BK SMTA51BL SMTA51WH SMTM11BK SMTM11BL SMTP40LITEDSBK SMTP40LITEDSGR SMTP40LITEDSPK SMTIP12M6BK SMTIP12M6BL SMTIP12M6RD SMTIP12M6WH SMTIP12M6GR SMTOPPOA53BK SMTOPPOA53BL SMWR840NZKAEUE SMWGALAXY46SV SMWSACTIVE244CS SMWR825FZDAROM SMWR840NZSAEUE SMWR850NZSAEUE SMWHUGT2SB SMWGT HPSMY2616 MINSCUA30EK HTSHS205 HTSSN4 HTSHTL3310 HTSHWQ60T MINTMAX10 HTSTAB HTSTAB DOC DOC UHD49UN71003LB UHD55UN71003LB UHD55NANO793NE UHD50NANO793NE UHD65NANO793NE UHDOLED65BX3LB UHD55NANO813NA UHD75UN71003LC UHD55NANO863NA UHDOLED65GX3LA UHDKD55A8BAEP UHDUE43TU7172UX LEDUE32T4302AKX UHDUE50TU7172UX UHDQE50Q60TAUXX UHDQE43Q60TAUXX UHDUE55TU7172UX UHDUE43TU8072UX UHDUE65TU7172UX LEDUE32T4002AKX UHDUE65TU8072UX UHDQE50LS03TAUX UHDQE43LS03TAUX UHDQE65LS03TAUX UHDQE55LS03TAUX UHDUE75TU7172UX UHDUE55TU8372UX UHD55A7100F LEDH32B5100 UHDV40R5082S UHD58PUS LED32PFS MLCEM10III1442S MLCEM10IIIDDZS MLCEM10III1442B MLCEM10IIIDDZB CMF9028 CMF9027 CMF9030 CMF9044 MEDEASY00112 MEDPIC CASBOSE700BK CASBOSE700SV CASQC35IIBK CASBUDSPROBK CASBUDSPROSV CASBUDSPROWH CASFRELACEPROBK CASFRELACEPROGR CASHEYE2BK CASHSTUDIOBK CASHSTUDIOGD CASFREEIITWSBLK CASFREEIITWSWHT CASJBLT700BTBLK CASJBLT700BTBLU CASMY9049BK CASTAUT102BK CASINDYEVO92BL CASINDYEVOBK CASINDYEVODR CASINDYEVOGR CASINDYEVOMIN CASCRUSHERGRAY CASS6CRWK-591 DOCREVOLVEBK DOCREVOLVEPLUBK DOCREVOLVEPLUSV DOCREVOLVESV DOCVIBE400 DOCHKOS6BLKEU DOCHKOS6BLUEU DOCHKOS6GRYEU DOCJBLCHARGE3BK DOCJBLCHARGE4BK

8 DOCJBLCHARGE4BL DOCJBLCHARGE4GY DOCJBLCHARGE4RD DOCJBLCHARGE4SQ DOCJBLCHARGE4WH DOCJBLFLIP5BLK DOCJBLFLIP5BLU DOCJBLFLIP5GRY DOCJBLPULSE4BLK DOCJBLPULSE4WHT DOCMY9086BK DOCMY9086BL DOCSRSXB43B DOCSRSXB43L CASAIRPODSPRO EPLBRI924 PERHX NDLCF9520F0 EPLSE3410 PER4500S TNSMG TNSBT3241 RAS310WD EPLESWF62W503 TNSERGB62H503 PEREW-DM81-W503 EPLESEL2AA503 FRBWKM4226B GRTGRN7182 RBTFPP4102W RBTMC812W620 MIXMFQ36300S TCRMFW2520W TCRMFW3X15B MIXMS64M6170 RBTMUM54R00 MIXMQ5207WH MIXHM5000WH FRTGFR1800BK FRBWK8681 PRJTA8680 FRTHD GRTIH GRTGC MCPPF MIXBL MIXHT41313E MIXHB CCVOF STCZC420E38 GRTGC712D34 MCPPF TCRNE MCP GRT FRB AMB EXSEA894E10 EXSEA FERGC2678 ASPBCHF2MX20 ASPFC6171 ASPRO7643EA ASPRR7447WH ASPVCC6480T ASPVCEA02GALWCY CAFCFM4350B CAPCREMAINTENSE CPMMOC201102W EXSEA8105 EXSECAM22360B EXSESCM15DBK EXSMINI60 EXSXP FEGGC OLEBH6458 TIGBH6054 ACCCAPUCCINO2 OLEMY4173 TIGMY4423 TIGMY4097 TIGMY4407 OLEMY4428 TIGMY4418 OLEMY4169 OLEMY4193 CPCMY4164 TIGC TIGC TIGC TIGC TIGC TIGC TIGC TIGC TIGC TIGC TIGD TIGD TIGD TIGD OLE OLE TIG TIG UST UST UST UST USTMY4017 TIGB OLEA702SC84 TIGC TIGMY4403 TIGMY4412 BEC BEC PRZ BECSET3E14LR5W BSWTAPOL530E BEC PRZMY2319 ACMR6B2A26010 SCITAPOC200 SCLM14261 MTZHGDVK46702P BEC MGCVO2812 BATSCB1490NB/12

9 PRZ PRZ SHMTAPOP100 BSW PRZ PRZ47779 CES PRZ CESTH100 SCITAPOC310 CESTH350 PRZ CES CESTH200 CES SCL13363 CES CES STSVO2800 LAN TXTM14487 BECHUELIGHTADAP SCL39694 CIL SEADD1E2740AA CIL MGCVO2803 SCIIP930W PRZ GRDF AA STBSCK2000V MSP BECHUEHUEGO CILEL MSPF AA SOIDB2070AC SEAVO2802 APU STS ASEDT5912 MGC SEAF AD ASD53002 SLCF AA ASD53067 SCITAPOC100 MTZPNIPTZ1200 PVA STS DET DET DET SEADD1E3010AA HDRBXGP1100XBE MGCF CA SEAVA1E3155CA SEACD1E3070AA AMS STSVA1E1590AA STSF CA ASDDW160MMA MSP GAMRZ R3G GAMNSW0034 GAMNSW0035 GAMNSWPROCONTR CNSNGAWSMB CNSNINSWIRBDHAD CNSNSWJUSTD21HD CNSNSWLITEG CNSNSWLITET CNSNSWLITETAC CNSNSWLITEY CAS CAS CAS CAS CAS CAS CASHXHSCSCBK CASMG7803WOLVEX CASMRVHG8935 CASRZ R3M CASRZ R GAM GAM GAMMRVGT018 GAMMRVGT64 GAMMG7526 GAMMRVCM420 GAMMRVMT803 MOU MOU MOU MOU MOU MOUAQRYSORION MOUHXMC005B MOUMG7524 MOUMRV750 MOUMRVG917 MOURZ R3M MOURZ R3M MPD MOU MOU GAMHOLM200RGB GAMMG7403RD GAMMG7408 TASGNSLITH400RG TASMG7522 TASMRVK656 TASR TASRZ031871R3M1 TASU TAS TAS TASFURYTORNADO TASRZ R3M GAM GAMNATHOLM300RG JOCPS4ACORIGIN JOCPS4ACUNITY JOCPS4CREW2 JOCPS4EZIOT JOCPS4GODOFWAR4 JOCPS4GTSPORT JOCPS4HORZZDCE JOCPS4INJUST2D

10 JOCPS4JMPFRCE JOCPS4JUSTD2021 JOCPS4LEGOJW JOCPS4LEGOMR2 JOCPS4LEGOMSH JOCPS4LEGOTI JOCPS4LOUR JOCPS4MHWORLD JOCPS4MKO11 JOCPS4OVERCKDP JOCPS4RAYMANPH JOCPS4SNITEEL4 JOCPS4UNCH4TE JOCPS4UNCHCOLL JOCPS4WOLFEN2 JOCNSWJUSTD2021 JOCNSWMARIORBKB JOCNSWMINECFT JOCNSWMINECFTD JOCXONECREW2 JOCXONECYBRPNK JOCXONEFORZH3 JOCXONEHASBROC JOCXONEJUSTD21 JOCXONELEGOWORD JOCXONEMAFIA3 JOCXONEMINCRFTS JOCXONEMKXL JOCXONENFS JOCXONESNITEEL4 JUCMY JUCMY JUCMY7032BKM JUCMY7032BKS JUCMY7032BLM JUCMY7032BLS JUCMY7032PKM JUCMY7032PKS JUCMY7032YLM JUCMY7032YLS JUCMY7033BK JUCMY7033BL JUCMY7033GR JUCMY7033PK JUCMY7033RD JUCMY7034BK JUCMY7034PK JUCMY7034TQ JUCMY7034WH BCLRKSMX35GR BCLRKSMX35RD BCLRKSMX7 BCLRKSMX7WH BCLRKSRSIV BCLRKSTNT15 BCLRKSTNT5 JUCMY7012BG JUCMY7012YG JUCMY7030 TROMY7024BK TRONINEG30MAX TROFREEMIBLACK TROMIESSENTIAL TROMIPRO TROMY7019BK TROMY7019BL TROMY7019RD TROMY7019WH TROMY7029BK TRONINEKICKE22E AISBOLT10BK TABT5BK4G TABM10WIFIBK TABT505GR TABT505SL CDADSXA210UI CDAKDX176 CDAMVHS120UB CDAKDR469EY CDAEASYBT CDAMP501 CDADDA01 CDAKDT812BT CDAXAV1500 CDAKWM25BT CDAXAV3500 LAUXMN1004 SPACLUB5020 SPASWE815 LAUBBXT600 SPASPG13C2 SPASTAGE1200B LAUMRVM250 SPACSJ520XU SPACSJ620XU CMANBDVR322GW CMANEXTBASE222 AUTGT268XI SWTAM845 ACSPF SEMPNI-PACK28 NAVSMAHD7FELMU CMADRIVEME CMADOUBLEX CMACMAMVC335 CMAMIVUE733 CMAMIVUEC312 CMAAR280DUAL AISSAUVWW AISDA705BWEGWW AISDN975BWEGWW AISDA705BBEGWW AISEPTA800NWEGE AISEPTA800NBEGE AISP1100BBEGW ACSEEV200SABEGW AISEPDG930DWE AISN3300TBEGEU AISDN975BBEGWW AISP1100NBEG AHSTA20EWECG AISUVSTAR AISS7FBZM726 AISS7FBZM003 AISVIGORAYIWH AISPENTAPOWERGD AISMAGMOUNT6BL AISVIGORAYIBL AISCOILINEIBL

11 AISPOWERBEAMIRD AISNERVELINKIRD AISNERVELINKI2R AISCOILINECBL AISSCUD48 AISAIRGRIP2BL AISVOLTRIPI AISVIGORAYCBL AISPOWERBEAMCRD AISPOWERCUBE2BE AISVIGORAYIRD AISAIRGRIP2MRN AISPOWERLINKBK AISVOLTRIPDUOW AISPOWERBEAMIBK AISVENTGRIPRD AISPOWERCORDBK AISMAGMOUNT6MRN AISMAGNETTOBK AISNERVELINKIGY AISROBUSTQC3BK AISSCUD35 AISSCUDC30 AISAURAPAD4WH AISCLUTCHBK AISROBUSTQC3SV AISPOWERBEAMCBL AISMICROCORD1MR AISPOWERBEAMCC AISAURAPAD4BK AISPORT20PDBEU AISVENTGRIPSV AISPOWERCORDGY AISMICROCORD1BL AISPOWERLINKW AISPOWERCUBE2WE AISNERVELINKCGD AISMICROCORD1BK AISPOWERBEA25CW AISRISEMOUNTBK AISMAGMOUNT5BL AISVOLTRIPDUOBK AISTRIPORTQCBEU AISMICROCORD2BL AISVOLTRIPC AISMAGMINI AISNERVELINKIBK AISCLUTCHGY AISRINGMOUNTGD AISVOLTRIPUNI AISALPHAMOUNT AISPOWERCORD2MN AISNERVELINKI2B AISUNLNKTRIOSV AISCHRMATEEU2 AISPOWERCORD2BL AISMOUNT2BK AISCHARGEMATEQC3 AISNERVELINKI2L AISRINGRIP1BK AISMICROCORD1W AISTRIPORTQCWEU AISMICROCORD2BK AISMICROCORD2MR AISPOWERBEAMMR AISPOWERBEAMMBK AISPOWERCUBEWEU AISPOWERCUBEBEU AISMY9308BK AISMY9088 AIS AIS AIS AIS AIS AIS AIS AIS AIS AIS AIS AIS AIS AIS AIS AIS AIS AIS AIS AIS AIS AIS AIS AIS AIS AIS AIS AIS AIS AIS AIS AIS AIS ARGG5111WJ ARGFSE62110DX ARGVO1800 ARGZCG51041SA ARGAGDG5611DTLB ARGGI6121XH ARGFSE62134DCR ARGEC5WG ARGCKB56471BX ARGF4NEGRUS1 ARGZCG210S1WA ARGCKB56471BW ARGZCG612H1XA ARGAMG5612STLX ARGEC62CLI ARGGFBM23510BM ARGF4BEJRETRO ARGKC5355XV ARGFDM62130DXMS ARGFCMS ARGEC5341WG ARGFCMX ARGFCMX58292 ARGFCGW ARGFCIWS59363 ARGKF56FVMT15WL

12 ARGFCGX ARGFCMS68249 HOTCTB6407X HOTCTB6250B HOTTH62E3X HOTTH62E4BG HOTGDT2560X HOTTH60E3X HOTLFP316S HOTWHI649EB HOTNK24M1030IS HOTLFT766X HOTDHL885C HOTP3260 HOTP3260X HOTDWB66DM50 HOTD64XAF8N0 HOTDRR16AQ20 HOTD94XAF8N0 HOTDRC96AQ50 PLTGTW64B PLTIT45SC PLTIT43SC PLTHILW64225SZG PLTHII64200FMT PLTCT43SC PLTHII64401MT PLTGT64B PLTIT64ASC PLTGW642AB PLTWSQ2160NE PLTARGW64123SX PLTGCI691BSC PLTLIR60433B PLTCH63CC PLTIKB64413FB PLTGMA6422IX PLTIT643BSC PLTPCP6A5M90 PLTPPP6A6B90 PLTGIGA X PLTIS646BG PLTCDG321X PLTZEV6240FBA PLTNA64H3000AK PLTGW642SYB PLTECT641BSC PLTEIV63440BS PLTGT642AXW PLTECT643SYB PLTG640EB PLTGW641EXB PLTGT642AB PLTHII64200FMTZG PLTNZ64H57477K PLTGTW641EB PLTECT322BSC PLTHII63402MT PLTGTW6D42AB PLTCDH30 PLTC61R2AAST PLTC21RJAN PLTIT643SYB PLTIK640CLB PLTIT321BCSC PLTEHH3920BVK PLTECT648ORAB PLTGOFL629WH PLTHII64800FHTX PLTGIEV624430X PLTIT646ORAB PLTGIEI938570HF PLTT26CS49S0 PLTT11B22X2 PLTCI642C PLTCI642CTT PLTCTP643C PLTT16BD76N0 PLTT26DA59N0 PLTGCW641ST PLTHET945XSC PLTT16TT76N0 CPBW7OM44S1PBL CPBBBIM12300XM CPBAROIE21100C CPBGEBM25000BP CPBAKZM8660IX CPBBBIE12300XD CPBAROIM25603X CPBAKZ96230NB CPBBOS747A33XG CPBBS737EX CPBBIM25400XMS CPBBIMM25400XPS CPBGEZST47000B CPBW6OM44S1HBL CPBNV68R2340RM CPBBIG22102X CPBAKP744IX CPBBO758A23BG CPBBO758A33XG CPBHBF134EB0 CPBHBF154BS0 CPBBO717ORAB CPBBO615E01XK CPBBOS737E301B CPBEOA5220AOV CPBBO758A47XG CPBBO613E01XK CPBFCS100X CPBGEKM45001B CPBNV70K1340BS CPBBO737ST CPBGWS2152B CPBB3CCE4AN0 CPBFCNE625X CPBFCS100NE CPMMGB25332BG PAK737E10BH40SC CPMAMW730SD PAKAROSC21130BD CPMGMI2141X CPMBM235ORAW EXSEBC65X EXPKKK884500M EXSGKI1221X PLTCHW6LBB CBFRK4181PW4 CBFRCNA366E4XBN

13 FRDAD54240M30W MSVWIE2B19 MSVGS62040S VFRCWC150EU CBFNRK6191PS4 CBFRB38T600DB1 FRDGDN17920FX MSVDVN06430X MSVSMV45GX03E SBSGN163130ZGB CBFAK54270M30W CBFSJBB02DTXWF CBFSJBB04DTXWF CBFCMDS6182W CBFSJBB05DTXLF CBFBCBS172TWH CBFBCSA285K3SN CBFCMDS6184X CBFRK6201EW4 CBFAK60350M30W CBFRCSA406K4XBN CBFLR9S1QFW CBFRK6201ES4 CBFW5911EW CBFRCSA406K4WRN CBFZNLN31EW2 CBFWFNF81EOX CBFLNT5MF32W0 CBFLNT5MF32U0 CBFNRK6192SYBK CBFRB34T600ESA CBFBRB260030WW CBFW9921DOX CBFGKNE262E40FX CBFGBP61DSPFN CBFNRK6193TX CBFGBB62PZJMN CBFCNPEF4813 CBFKGV39VLEAS CBFRB38T672ESA CBFRCNA406E4ZXR CBFSP40801 CBFRB38R7717S9 CBFGKN27940FXN CBFNRK612ORAB CBFKGN49MIEB CBFRCNE720E3DXP CGLCCTUS482WHN CGLAC135M31W CGLCMIOUS5142WN CGLCCOUS6172WH CGLF6171CW CGLSJSC11CMXWF CGLFN6191DHX CGLGIV21AF30 CGLSJSC31CHXWF CGLFN6192PX CGLRFNE448E41XB CGLSJSC41CHXAE FRDSJTB03ITXWF FRDCFBD2450-1E FRDRDSA310M3XBN FRDTAA5S FRDENTM18210W FRDRDNE455K3ZXB FRDNRF7191CW4 FRDRDNE535E3DBN FRGCHTOP482WH FRGATL905WN FRGSJU1088M4SEU FRGCCTOS544WH FRGCCTOS542XH FRGRB391PW4 FRGCIO225NEW FRGR6192LW FRGKIR41AF30 FRGKIR21AF30 FRGRI5182A1 LZFCHAE1032F LZFAO10W30 LZFCHAE1462F LZFLCB3LF26W0 LZFHSA24540N LZFZCAN38FW1 MSVVO1700 MSVDFS05013W MSVDSFE1B10 MSVCDPH1L952W MSVDIN24310 MSVCDPH2L949W MSVDSIE2B19 MSVCDIH1L949 MSVDIS25010 MSVCDPH2L949X MSVWRIC3C26 MSVDW60M5050BB MSVSKS51E32EU MSVGSV41821 MSVHSIP4O21WFE MSVGI66160X MSVGNVP2450 MSVHSFO3T235WCX MSVGV66262 MSVSMS46LI00E MSVGV662D60 MSVGV671C60 SBSVO1016 SBSVO1015 SBSCHSBSV5172X SBSVO1029BK SBSVO1028 SBSGN162320X SBSNRM8181UX SBSRS68N8321S9 SBSGSBS14620XWF SBSNRS9181VXB SBSRS68N8650S9 SBSEAL6142BOX SBSWQ9IMO1L VFRVO1026 VFRVO1027 VFRVO1021 VFRVO1022 VFRVO1025 VFRHWC150EELW VFRVO1023 VFRVO1024 VFRCWC200EELW VFRWKB1812

14 MSFAPL71012BDWU MSFWRE7512XAWU MSFAPLWD741262W MSFAPL71015XLW0 MSFAPL71222BDW0 MSFFWG71283BV MSFWTV7522XCW MSUDS8440SXW MSUDS9430SX MSFEW6S426W MSFAPL91212XLW6 MSFWUE8633XST MSUDS7139TX MSFWTV9612XSN MSFGWN37230S MSUDS8139TX MSTTDLR65230SSE MSFFFB8448BVEE MSFFFD8448BCVEE MSFHTE7613YBSTR MSUFTCM108BEU MSFMTWA91283WEE MSUYTCM088BEU MSUNTM118X3SKEU MSFAQ104D497SD MSFAQS73D28S MSTTDLR60112 MSTTDLRB7222BSE MSFWD80T4046CX MSUEW8H258B MSUT8DBE48S MSFF4WN207N3E MSFWW70T4040EE MSFGWN48430 MSFEW6S327SX MSUDV90T6240LX MSUGTN38267GC MSFF4WV309N4E MSFF4DN409S1 MSFWAN24165BY MSFWAN24291BY MSFWW70TA026AX MSUWTW85491BY MSFCSO441285TE2 MSFCS1292DRRE1S MSUROC10TCERS MSUCSOH10A2TRER MSUFTM229X2BEU MSFWHP82ES MSFWHP72EAS MSTWNT62112 MSFVMA610D01V MSFVMA710D01V MSUVUR8PWH1V CONDCARLCOL117 CONDCARLMS117 CONDCARLTOL117 CONDCARIELOXI90 CONDL2ARLMSCOL6 CONDLARLMS4480 CONDLABAB2240 CONARIELWHC10KG CONDCARLPREG105 CONDCARLPCOL105 CONDPARLPRX14KG CONDLARIELPMS70 CONDLLNRSPRAW80 CONDPLNRSAW8KG CONLENORSPR2905 CONBSLNRGOR2X50 CONMIXPRSSLNK2R CONMIXSENPRSSLN CONDLPRPGCGL160 CONDCPRSDCR126 CONDCPSUNIV72 CONDCPSCOL72 CONDLPSREG50100 CONDLPSCOL50100 CONMIXBOX8 CONMIXBOX7 CONMIXBOX6 CONDLOUAC6120 CONDCAPOUAC90 CONDCAPOUCO90 CONDLDIA6180 CONDLDEROLV100 CONDCSVXFRSH125 CONDCTBCS98 CONDPTBLAV160 CONDLSVXLAV100 CONDLPWRRB4050 CONDLPWRRC4050 CONDLPWRB4050 CONDLPRWRB120 CONSANOMPGMF3L CONSANOMPGBBY3L CONBSANOIBB4L CONBSANOBIO4L CONBA2COCURS870 CONBACOC2BS1800 CONBSLNSENS111 CONBATBSOFT1900 CONFINISHMIX CONFINQUANT120 CONFINAIO86SOL CONFINSARE4KG CONDVFRYPTM148 CONDVFRYPTM125 CONDVFRYPTMP100 CONDVFAIRYP115 CONDVSMTAGP130 CONDVSMTXT120 CONDVSMTGGP100 CONSARESMT3KG CONMIXBOX12 CONMIXBOX13 CONMIXBOX9 CONMIXBOX10 CONMIXBOX11 CONOTDOMPACKOC CONOTBFPACKBTWO CONOTBRFPACKPAL CONSRVDTLMV40 CONDETTOLTRG750 CONDETMOUN400 CONDETTOLFP15L CON12814 CON12825 CON12835

15 CON12841 CONHIZWDC2X20R CONHIZWDCP3S24R CONHIZWP8P42B CON CONHIMLDRP3S40R CONHIMLDSENS40 CONHIEMKPD3S30R CONRBEMKWM3S3R CONRBZWWWD2S2R CONRBSANO200M CONSANOSC40B CON CONAREONVB1L CONAREONPLV150 CONAREONSPA150 CONAREONXVBG85 PUROPTIAIR203M AERVAI1220JPMRB UMDH40W AERVAI1220FJMRW AERTD35VE03 AERS12ESNSJ AERBRVPF120 AERS12EQ AERGRVPI120 UMDHU PURPU3080F0 PURAC AERCLIMATE50012 PURAC VENBVX120WHS VENBVX150SHS VENBVX100WTS VENBVX120WTS BLRREGENT100 BLRREGENT80 PURAC AERCLIMATE85012 UMDDE20W5252 PURAC PURKCG50EUW BLRREGENT50 UMDEXD16DN4W PURAS95GDWV0 AERVAI2420JAW UMDEXD20DN4W PURKCG60EUW AERS09EQ PURMIPRO BLRPROECO50 UMDLB37T TRM SMNFM461GR1 VENTMIO100LLTW UMDLB45 UMDDDSX220WF UMDDDSX225 UMDLB37A SMNFM463WE1 DIFLA20 VENTARTE100TW TRM SMNFM463OA1 VENTARTE100SW DIFLA40 DIFSFMIAT DIFLA30 VENTMIO100LLSW TRM PURATP8100 TRM SMN23PF1A DIFSFJULIACR SMNFM461OA1 TRM TRM PURPROH PURAS60GDWV0 DIFSFJASMINET DIFSFMIACR DIFSFJASMINECR PURLR500 PURLR330 DIFSFJULIAT ARM ARM ARM ARM ARM ARM ARM ARM ARM CR ARM NC ARMNOVARAPLUSAV ARMNOVARAPLUSGF ARMPOLAAV ARMPOLAGF ARMKATIG55S ARMKATIG91K ARMBELLOBJ ARMBELLOBK ARMBELLOCA ARMBELLOGR ARMBELLOVN ARMBELLOWH ARMOSSIABJ ARMOSSIABK ARMOSSIACA ARMOSSIAGR ARMOSSIAVN ARMOSSIAWH ARMASALIAGRBJ ARMASALIAGRBK ARMASALIAGRGR ARMASALIAGRWH ARMASALIAVN ARMGM210G55S ARMGM210G91K ARMGM230G11W ARMGM230G55S ARMGM230G91K CVT CVT31565SD0 CVT31639AP0 CVT31642AT0 CVT31648AP0 CVT31650AP0

16 CVT31654AP0 CVT CVTALEALNX CVTATRO30GM240S CVTBFG65178POAV CVTBFG65178POGF CVTBLG611GF CVTBLG611SH CVTCADI40TONIAK CVTCLASSICSETBJ CVTCLASSICSETBK CVTECONOMSETBJ CVTECONOMSETBK CVTNIAGA20KATIS CVTRECO30GM210K CVTRECO30GM210S CVTROG610NOVPGF CVTROG610POLAGF CVTROUNDSETLNX CVTSIERAROUNDBJ CVTSIERAROUNDBK CVTSPSMDRSETLNX CVTSPSMSTSETLNX CVTSQUAREBJ CVTSQUAREBK CVTSRMISRDRSETX CVTSRMISRSTSETX CVTBOO20DIAK ARMCADCARYCR ARMCADPLATINOCR ARMB1718AA ARMA6579AA ARMFIRX110CR ARMBC199AA ARMA7223AA ARMB9922AA ARMA6583AA ARMA7188U8 ARMA7192U4 ARMBC493U8 ARMA7201AA ARM ARMBC702AA ARMBC193AA ARMBC559AA ARMBC570AA ARMA7007AA ARMA7106AA ARMA6555AA CUV CUVK CUVK CUVK CUVS ARMA6986AA CVTK32001BOX CVTOK581006BOX CVTOK580001BOX CVT CVT CVTK CVTK CVT H CVT H CVTE CVTE CVTT CVTW CVTK CVTK VASS97063 VASS97046 VASS97050 ARMB9503AA ARMB0595AA ARMB0019AA ARMB9425AA ARMB9452AA CVT VASV VASW ARM ARM ARM ARM ARM23325KW0 ARM ARM CONDCARIELMS100 STESCF28403 TMSSCF35800 AHBSCF87022 TMPSCF25413 ACASCF60325 JUCLEGO60214 JUCLEGO10915 JUCLEGO76166 JUCLEGO10903 JUCLEGO71708 JUCLEGO76899 JUCLEGO75286 JUCLEGO41393 SCB SCB SCB SCB SCB SCB

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE Balance Trainer by Shop Libertatea Data concursului: 22 aprilie 22 mai 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚION

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE Balance Trainer by Shop Libertatea Data concursului: 22 aprilie 22 mai 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚION REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE Balance Trainer by Shop Libertatea Data concursului: 22 aprilie 22 mai 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE Campania promoțională Balance Trainer by Shop Libertatea

Mai mult

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE The STR8 Quiz Data concursului: 3 iunie 1 iulie 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE Campania promoționa

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE The STR8 Quiz Data concursului: 3 iunie 1 iulie 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE Campania promoționa REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE The STR8 Quiz Data concursului: 3 iunie 1 iulie 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE Campania promoțională The STR8 Quiz este organizată de RINGIER SPORTAL

Mai mult

Conditiile de desfasurare a Campaniei "Oferta TEILOR desfasurata in perioada ORGANIZATORUL CAMPANIEI Campania Oferta TEILOR (d

Conditiile de desfasurare a Campaniei Oferta TEILOR desfasurata in perioada ORGANIZATORUL CAMPANIEI Campania Oferta TEILOR (d Conditiile de desfasurare a Campaniei "Oferta TEILOR desfasurata in perioada 19.04.2019 31.12.2019 1.ORGANIZATORUL CAMPANIEI Campania Oferta TEILOR (denumită în continuare Campania ) este organizată de

Mai mult

Regulamentul oficial al campaniei promotionale “Gaseste cadourile pierdute – Unica

Regulamentul oficial al campaniei promotionale “Gaseste cadourile pierdute – Unica Regulamentul oficial al campaniei promoţionale ELLE NEW MEDIA AWARDS 2019 Perioada campaniei: 13 mai 2019 2 iunie 2019 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE Campania promoţională ELLE NEW MEDIA

Mai mult

Regulamentul Concursului ELLE DECORATION DESIGN AWARDS 2019 Art. 1. Organizatorii Organizatorul Concursului de design ELLE DECORATION ROMANIAN DESIGN

Regulamentul Concursului ELLE DECORATION DESIGN AWARDS 2019 Art. 1. Organizatorii Organizatorul Concursului de design ELLE DECORATION ROMANIAN DESIGN Regulamentul Concursului ELLE DECORATION DESIGN AWARDS 2019 Art. 1. Organizatorii Organizatorul Concursului de design ELLE DECORATION ROMANIAN DESIGN AWARDS 2019 denumit în cele ce urmează Concursul este:

Mai mult

Regulament cu privire la derularea Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punc

Regulament cu privire la derularea Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punc Regulament cu privire la derularea Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic (denumit in continuare Programul

Mai mult

SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA

SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA PROCEDURA PRIVIND MODIFICAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PREAMBUL/DEFINIȚII ALISAN PLAST SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Sat Furduesti, Com. Ratesti, nr. 236, jud. Arges, înregistrată

Mai mult

REGULAMENT 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI Organizatorul concursului Trick or Treat este BITDEFENDER SRL cu sediul in Bucuresti sector 6, Bulevardul Prec

REGULAMENT 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI Organizatorul concursului Trick or Treat este BITDEFENDER SRL cu sediul in Bucuresti sector 6, Bulevardul Prec REGULAMENT 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI Organizatorul concursului Trick or Treat este BITDEFENDER SRL cu sediul in Bucuresti sector 6, Bulevardul Preciziei, nr. 24, West Gate Cladirea H2, parter, inregistrata

Mai mult

Notificare privind Confidențialitatea InfoCert S.p.A., având sediul social situat în Piazza Sallustio 9, Roma (Italia) ( InfoCert sau Operator

Notificare privind Confidențialitatea InfoCert S.p.A., având sediul social situat în Piazza Sallustio 9, Roma (Italia) ( InfoCert sau Operator Notificare privind Confidențialitatea InfoCert S.p.A., având sediul social situat în Piazza Sallustio 9, 00187 - Roma (Italia) ( InfoCert sau Operatorul ), pune la dispoziție prezenta notificare privind

Mai mult

Microsoft Word - informare_protectie_date_clienti

Microsoft Word - informare_protectie_date_clienti Informare referitoare la protecția datelor Prelucrarea datelor Clienților Traducere din limba engleză Ne angajăm să vă protejăm datele cu caracter personal și să respectăm legile aplicabile privind protecția

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE CONCURS PETRECERE CU RACI august 2017 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentului concurs

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE CONCURS PETRECERE CU RACI august 2017 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentului concurs REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE CONCURS PETRECERE CU RACI 01 11 august 2017 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentului concurs (denumit în continuare Campanie Promoționala ) este

Mai mult

Regulament

Regulament Conditiile de desfasurare a Campaniei "Oferta parteneri card de credit Desfasurata in perioada 11.07.2019 31.12.2019 1.ORGANIZATORUL CAMPANIEI Campania Oferta parteneri card de credit (denumită în continuare

Mai mult

REGULAMENTUL CONCURSULUI,,LIGA CELOR MAI BUNI ANGAJATORI SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI Concursul LIGA CELOR MAI BU

REGULAMENTUL CONCURSULUI,,LIGA CELOR MAI BUNI ANGAJATORI SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI Concursul LIGA CELOR MAI BU REGULAMENTUL CONCURSULUI,,LIGA CELOR MAI BUNI ANGAJATORI SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI Concursul LIGA CELOR MAI BUNI ANGAJATORI (denumit în continuare Concursul ) este

Mai mult

Politica de confidențialitate site web Versiune din: Putem actualiza periodic prezenta Politică, pe măsură ce activitatea și serviciile pre

Politica de confidențialitate site web Versiune din: Putem actualiza periodic prezenta Politică, pe măsură ce activitatea și serviciile pre Politica de confidențialitate site web Versiune din: 25.05.2018 Putem actualiza periodic prezenta Politică, pe măsură ce activitatea și serviciile prestate pentru tine se extind sau se modifică, sau atunci

Mai mult

Politica-de-protectie-a-datelor-uprizers

Politica-de-protectie-a-datelor-uprizers POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL Societatea Edia Pro Crementum SRL, cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Lunetei, nr. 15, jud. Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE TOMBOLA IKEA FAMILY SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentei loterii publ

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE TOMBOLA IKEA FAMILY SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentei loterii publ REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE TOMBOLA IKEA FAMILY 29.06.2015 09.08.2015 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentei loterii publicitare (denumită în continuare Campanie Promoționala

Mai mult

POLITICA PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE Hyundai Auto Romania va ureaza bun venit pe pagina web si va multumeste pentru interesul manifestat fata

POLITICA PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE Hyundai Auto Romania va ureaza bun venit pe pagina web si va multumeste pentru interesul manifestat fata POLITICA PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE va ureaza bun venit pe pagina web si va multumeste pentru interesul manifestat fata de companie, produsele si serviciile sale. Acordam atentie sporita protejarii

Mai mult

INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Actualizat in: Mai 2018 I. CINE SUNTEM SI CARE ESTE OBIECTUL ACESTEI POLITICI? J ADOR

INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Actualizat in: Mai 2018 I. CINE SUNTEM SI CARE ESTE OBIECTUL ACESTEI POLITICI? J ADOR INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Actualizat in: Mai 2018 I. CINE SUNTEM SI CARE ESTE OBIECTUL ACESTEI POLITICI? J ADORE GRAND BALLROOM, este denumirea comerciala a ALFA

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI 25% extra reducere la achizitia de televizoare Samsung gama 2019 Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI Organizatorul campaniei 25% ext

REGULAMENTUL CAMPANIEI 25% extra reducere la achizitia de televizoare Samsung gama 2019 Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI Organizatorul campaniei 25% ext REGULAMENTUL CAMPANIEI 25% extra reducere la achizitia de televizoare Samsung gama 2019 Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI Organizatorul campaniei 25% extra reducere la achizitia de televizoare Samsung gama

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI DE VANZARI PENTRU ASIGURAREA DE CALATORIE EUROLIFE Art. 1. ORGANIZATORUL (1) Organizatorii Campaniei sunt: Eurolife ERB Asigurari Generale S.A., cu sediul in Bucuresti,

Mai mult

REGULAMENTUL (denumit in cele ce urmeaza Regulamentul ) CAMPANIEI PROMOTIONALE AFI te recompenseaza (denumita in cele ce urmeaza Campania ) DIN CENTRU

REGULAMENTUL (denumit in cele ce urmeaza Regulamentul ) CAMPANIEI PROMOTIONALE AFI te recompenseaza (denumita in cele ce urmeaza Campania ) DIN CENTRU REGULAMENTUL (denumit in cele ce urmeaza Regulamentul ) CAMPANIEI PROMOTIONALE AFI te recompenseaza (denumita in cele ce urmeaza Campania ) DIN CENTRUL COMERCIAL AFI COTROCENI Art. 1. Organizator Societatea

Mai mult

Regulamentul oficial al campaniei PIAȚA ÎN CULORI desfășurată în complexul comercial Piața Obor București, în perioada 1 aprilie 28 aprilie SECȚ

Regulamentul oficial al campaniei PIAȚA ÎN CULORI desfășurată în complexul comercial Piața Obor București, în perioada 1 aprilie 28 aprilie SECȚ Regulamentul oficial al campaniei PIAȚA ÎN CULORI desfășurată în complexul comercial Piața Obor București, în perioada 1 aprilie 28 aprilie 2019. SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI Organizatorul campaniei

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE MOBILIER PENTRU EXTERIOR 2017 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul campaniei promotionale este IKEA Romania S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti

Mai mult

INFORMARE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL PENTRU ACORDAREA DREPTURILOR DE ASISTENTA SOCIALA In conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 al Parlam

INFORMARE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL PENTRU ACORDAREA DREPTURILOR DE ASISTENTA SOCIALA In conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 al Parlam INFORMARE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL PENTRU ACORDAREA DREPTURILOR DE ASISTENTA SOCIALA In conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene

Mai mult

Telefon: + (40) Fax: + (40) Calea Șerban Vodă Nr. 133, Sector 4, București, , România Regulamentul campaniei Provident

Telefon: + (40) Fax: + (40) Calea Șerban Vodă Nr. 133, Sector 4, București, , România Regulamentul campaniei Provident Regulamentul campaniei Provident Online Articolul 1 Organizatorul campaniei (1) Campania Provident Online (denumită în continuare Campania ) este organizată şi desfăşurată de către Provident Financial

Mai mult

Microsoft Word - Regulament sume noi in cont extindere doc

Microsoft Word - Regulament sume noi in cont extindere doc REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Dobanzi promotionale pentru sume noi in lei SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Campania Dobanzi promotionale pentru sume noi

Mai mult

Regulament campanie Aboneaza-te la newsletterul Dedeman Campania Aboneaza-te la newsletter-ul Dedeman este organizata de DEDEMAN SRL cu sediul in muni

Regulament campanie Aboneaza-te la newsletterul Dedeman Campania Aboneaza-te la newsletter-ul Dedeman este organizata de DEDEMAN SRL cu sediul in muni Regulament campanie Aboneaza-te la newsletterul Dedeman Campania Aboneaza-te la newsletter-ul Dedeman este organizata de DEDEMAN SRL cu sediul in municipiul Bacau, str. Alexei Tolstoi, nr. 8, judetul Bacău,

Mai mult

ALPHA LEASING INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Avand in vedere noile reglementari cu privire la protectia datelor cu caracte

ALPHA LEASING INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Avand in vedere noile reglementari cu privire la protectia datelor cu caracte INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Avand in vedere noile reglementari cu privire la protectia datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezinta

Mai mult

Regulament colectare leaduri BF 2018 (2) 3

Regulament colectare leaduri BF 2018 (2) 3 REGULAMENTUL CAMPANIEI Colectare adrese de email din cadrul campaniei Black Friday 2018 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI 1.1. Loteria publicitara ( Campania ) este organizată de Orange Romania

Mai mult

POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI BOTOSANI Str. Mihail Kogălniceanu nr. 16, judeţul Botoşani Telefon 0231/513100, 0331/401541, Fax , poli

POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI BOTOSANI Str. Mihail Kogălniceanu nr. 16, judeţul Botoşani Telefon 0231/513100, 0331/401541, Fax ,  poli POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI BOTOSANI Str. Mihail Kogălniceanu nr. 16, judeţul Botoşani Telefon 0231/513100, 0331/401541, Fax 0231527022, e-mail politialocalabt@yahoo.com INFORMARE MONITORIZARE VIDEO

Mai mult

REGULAMENT CONCURS PUNEM AFACERILE ROMÂNEȘTI ÎN MIȘCARE! organizat de NETAGRO S.R.L. (perioada 20 martie iunie 2019) Art.1 Organizatorul 1.1 O

REGULAMENT CONCURS PUNEM AFACERILE ROMÂNEȘTI ÎN MIȘCARE! organizat de NETAGRO S.R.L. (perioada 20 martie iunie 2019) Art.1 Organizatorul 1.1 O REGULAMENT CONCURS PUNEM AFACERILE ROMÂNEȘTI ÎN MIȘCARE! organizat de NETAGRO S.R.L. (perioada 20 martie 2019 30 iunie 2019) Art.1 Organizatorul 1.1 Organizatorul concursului PUNEM AFACERILE ROMÂNEȘTI

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Cu ING Home Bank poti castiga un Samsung S9 Perioada campaniei: 25 martie-25 mai 2019 Prezentul Regulam

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Cu ING Home Bank poti castiga un Samsung S9 Perioada campaniei: 25 martie-25 mai 2019 Prezentul Regulam REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Cu ING Home Bank poti castiga un Samsung S9 Perioada campaniei: 25 martie-25 mai 2019 Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la termenii

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI CITY PARK MALL OF CONSTANTA CAMPIONATUL PREMIILOR EURO 16 Art. 1 ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CONCURSULUI 1.1. Co

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI CITY PARK MALL OF CONSTANTA CAMPIONATUL PREMIILOR EURO 16 Art. 1 ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CONCURSULUI 1.1. Co REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI CITY PARK MALL OF CONSTANTA CAMPIONATUL PREMIILOR EURO 16 Art. 1 ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CONCURSULUI 1.1. Concursul CAMPIONATUL PREMIILOR EURO 16 (denumit in continuare

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOŢIEI O rată zero la achiziţia Pachetului E.ON Life cu centrala Vaillant si termostat TADO, ORGANIZATORUL PROMOŢIE

REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOŢIEI O rată zero la achiziţia Pachetului E.ON Life cu centrala Vaillant si termostat TADO, ORGANIZATORUL PROMOŢIE REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOŢIEI O rată zero la achiziţia Pachetului E.ON Life cu centrala Vaillant si termostat TADO, 2019 1. ORGANIZATORUL PROMOŢIEI 1.1 Promoţia O rată zero la achiziţia Pachetului

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Cu ING Home Bank poti castiga un Samsung S9 Perioada campaniei: 25 martie-25 mai 2019 Prezentul Regulam

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Cu ING Home Bank poti castiga un Samsung S9 Perioada campaniei: 25 martie-25 mai 2019 Prezentul Regulam REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Cu ING Home Bank poti castiga un Samsung S9 Perioada campaniei: 25 martie-25 mai 2019 Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la termenii

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI Marea Distraceala DIN CENTRUL COMERCIAL COLOSSEUM RETAIL PARK ART.1. Organizator Organizatorul Campaniei Marea Distraceala(denu

REGULAMENTUL CAMPANIEI Marea Distraceala DIN CENTRUL COMERCIAL COLOSSEUM RETAIL PARK ART.1. Organizator Organizatorul Campaniei Marea Distraceala(denu REGULAMENTUL CAMPANIEI Marea Distraceala DIN CENTRUL COMERCIAL COLOSSEUM RETAIL PARK ART.1. Organizator Organizatorul Campaniei Marea Distraceala(denumita in continuare Campania ) este S.C. NYX CROSS GRAFIX

Mai mult

REGULAMENT CONCURS Concurs Canon Cashback - ClubulFoto.com Perioada desfăşurării Concursului: 31 mai - 9 iunie 2017 Articolul 1. Organizatorul Concurs

REGULAMENT CONCURS Concurs Canon Cashback - ClubulFoto.com Perioada desfăşurării Concursului: 31 mai - 9 iunie 2017 Articolul 1. Organizatorul Concurs REGULAMENT CONCURS Concurs Canon Cashback - ClubulFoto.com Perioada desfăşurării Concursului: 31 mai - 9 iunie 2017 Articolul 1. Organizatorul Concursului Art. 1.1. Concursul Canon Cashback - ClubulFoto.com

Mai mult

Regulamentul oficial al Campaniei ȘȘȘȘ! FACEM CURĂȚENIE...MULT ȘI BINE! ART.1: PERIOADA ȘI ARIA DE DESFAȘURARE A CAMPANIEI Organizatorul Campaniei ȘȘȘ

Regulamentul oficial al Campaniei ȘȘȘȘ! FACEM CURĂȚENIE...MULT ȘI BINE! ART.1: PERIOADA ȘI ARIA DE DESFAȘURARE A CAMPANIEI Organizatorul Campaniei ȘȘȘ Regulamentul oficial al Campaniei ȘȘȘȘ! FACEM CURĂȚENIE...MULT ȘI BINE! ART.1: PERIOADA ȘI ARIA DE DESFAȘURARE A CAMPANIEI Organizatorul Campaniei ȘȘȘȘ! FACEM CURĂȚENIE...MULT ȘI BINE! (denumită în continuare

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI emag te trimite la Paris Art. 1. ORGANIZATORUL Si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Organizatorul campaniei emag te

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI emag te trimite la Paris Art. 1. ORGANIZATORUL Si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Organizatorul campaniei emag te REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI emag te trimite la Paris Art. 1. ORGANIZATORUL Si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Organizatorul campaniei emag te trimite la Paris (denumita in continuare "Campania")

Mai mult

Telefon: + (40) Fax: + (40) Calea Șerban Vodă Nr. 133, Sector 4, București, , România Regulamentul campaniei Provident

Telefon: + (40) Fax: + (40) Calea Șerban Vodă Nr. 133, Sector 4, București, , România Regulamentul campaniei Provident Regulamentul campaniei Provident Online Articolul 1 Organizatorul campaniei (1) Campania Provident Online (denumită în continuare Campania ) este organizată şi desfăşurată de către Provident Financial

Mai mult

Microsoft Word - Termeni si conditii - campanie_Campanie_Fix-Mobil docx

Microsoft Word - Termeni si conditii - campanie_Campanie_Fix-Mobil docx REGULAMENT OFICIAL AL PROMOŢIEI Campanie Fix-Mobil 2019 Art. 1. Organizatorul Promoției 1.1. Organizatorul promoţiei Campanie Iarna 2019 (numită în continuare Promoţia ) este: Departamentul DIGITAL ROMANIA

Mai mult

Avocatoo KIT GDPR

Avocatoo KIT GDPR Politică GENERALĂ privind protecția datelor cu caracter personal 1. Prezentare generală 1.1. Introducere A societății CARPATHIAN SPRINGS SA ( Societatea ) CARPATHIAN SPRINGS SA prelucrează date cu caracter

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI MYBRD NET & MOBILE

REGULAMENTUL CAMPANIEI MYBRD NET & MOBILE REGULAMENTUL CAMPANIEI Câştigă invitaţii la TechFest cu BRD {code} 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI Campania Câştigă invitaţii la TechFest cu BRD {code} (denumită în continuare Campania ) este organizată de

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Combo Săptămânile florilor SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul i promoționale este IKEA Romania S.A., cu sediul social in București, Sos. București Ploiești Nr. 42A,

Mai mult

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Subsemnatul/ Subsemnata, domiciliat/ă în, telefon născut/ă la data de în l

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Subsemnatul/ Subsemnata, domiciliat/ă în, telefon născut/ă la data de în l DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Subsemnatul/ Subsemnata, domiciliat/ă în, telefon născut/ă la data de în localitatea, buletin de identitate seria nr, emis la

Mai mult

REGULAMENTUL APLICAȚIEI CONCURS Descoperă noua anvelopă MICHELIN CrossClimate! organizată de S.C. MICHELIN ROMANIA S.A. perioada: 13 Octombrie

REGULAMENTUL APLICAȚIEI CONCURS Descoperă noua anvelopă MICHELIN CrossClimate! organizată de S.C. MICHELIN ROMANIA S.A. perioada: 13 Octombrie REGULAMENTUL APLICAȚIEI CONCURS Descoperă noua anvelopă MICHELIN CrossClimate! organizată de S.C. MICHELIN ROMANIA S.A. perioada: 13 Octombrie 2015 26 Octombrie 2015 Art. 1 Organizatorul Organizatorul

Mai mult

Regulament

Regulament REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI PE FACEBOOK Mester la Volan Perioada concursului: 12.12.2018 14.01.2019 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI Organizator al Concursului Meșter la Volan este MOL România

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE EUROIZOLIR 15 iulie 2009 30 noiembrie 2009 Art. 1. Organizatorul Organizatorul promoţiei EUROIZOLIR este S.C. Rompetrol Petrochemicals S.R.L avand sediul social in Drumul

Mai mult

Solicitam autentificarea prezentului inscris

Solicitam autentificarea prezentului inscris Regulamentul Campaniei BETTER SHOPPING, BETTER LIFE SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 1.1 Organizator al Campaniei BETTER SHOPPING, BETTER LIFE este S.C. TRIPONT INVEST S.R.L. cu sediul in Bucuresti,

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Christian Tour implineste 21 de ani. De ziua noastra, iti dam o vacanta! Perioada Campaniei: 17 august

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Christian Tour implineste 21 de ani. De ziua noastra, iti dam o vacanta! Perioada Campaniei: 17 august REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Christian Tour implineste 21 de ani. De ziua noastra, iti dam o vacanta! Perioada Campaniei: 17 august 2018 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE BEDROOM CE SA VA DESFASURA IN PERIOADA SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul cam

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE BEDROOM CE SA VA DESFASURA IN PERIOADA SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul cam REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE BEDROOM CE SA VA DESFASURA IN PERIOADA 28.09.2012 11.11.2012 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul campaniei promotionale este SC IKEA Romania SRL, cu sediul

Mai mult

Constanta, Bd. Mamaia nr. 85;tel NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Conform R

Constanta, Bd. Mamaia nr. 85;tel NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Conform R NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016, Spitalul Euromaterna Constanța are obligația

Mai mult

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE CHILL FM valabilă la data de Website-ul și aplicația Chill FM (denumite în continuare în mod c

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE CHILL FM valabilă la data de Website-ul   și aplicația Chill FM (denumite în continuare în mod c POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE CHILL FM valabilă la data de 10.07.2019 Website-ul www.chillfm.ro și aplicația Chill FM (denumite în continuare în mod colectiv Chill FM ) sunt operate de către RCS & RDS

Mai mult

Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Bacău Str. Mărăşeşti nr. 13, Bacău, cod T telefon/fax: , telefon: re

Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Bacău Str. Mărăşeşti nr. 13, Bacău, cod T telefon/fax: , telefon: re Nr din 2019 INFORMARE cu privire la aplicarea, la nivelul CASBC, a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter

Mai mult

Addresseex

Addresseex Notă de informare privind confidențialitatea și protecția datelor personale ale candidaților 1. Introducere Prezenta notă de informare ( Nota de Informare ) prezintă anumite informații privind modalitatea

Mai mult

CONCURS Mos Craciun vine in Orasul Cavit Organizat de S.C. BIOFARM S.A (perioada 01 decembrie decembrie 2014) ART. 1. ORGANIZATORUL SI REGULAM

CONCURS Mos Craciun vine in Orasul Cavit Organizat de S.C. BIOFARM S.A (perioada 01 decembrie decembrie 2014) ART. 1. ORGANIZATORUL SI REGULAM CONCURS Mos Craciun vine in Orasul Cavit Organizat de S.C. BIOFARM S.A (perioada 01 decembrie 2014 14 decembrie 2014) ART. 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 1.1. Organizatorul concursului

Mai mult

S-a cerut autentificarea prezentului înscris: timbru sec REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI Explorează o lume plină de adrenalină la Digi 4K! (Concur

S-a cerut autentificarea prezentului înscris: timbru sec REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI Explorează o lume plină de adrenalină la Digi 4K! (Concur S-a cerut autentificarea prezentului înscris: timbru sec REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI Explorează o lume plină de adrenalină la Digi 4K! (Concursul) 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI Explorează o lume

Mai mult

Politica generală de prelucrare a datelor candidaților Scopul politicii Această politică explică modul în care Evotracking SRL colectează, foloseşte,

Politica generală de prelucrare a datelor candidaților Scopul politicii Această politică explică modul în care Evotracking SRL colectează, foloseşte, Politica generală de prelucrare a datelor candidaților Scopul politicii Această politică explică modul în care Evotracking SRL colectează, foloseşte, păstrează şi protejează datele personale ale candidaţilor

Mai mult

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL I. CINE SUNTEM NOI si CUM NE PUTETI CONTACTA? Societatea CASA AUTO SRL, cu sediul s

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL I. CINE SUNTEM NOI si CUM NE PUTETI CONTACTA? Societatea CASA AUTO SRL, cu sediul s NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL I. CINE SUNTEM NOI si CUM NE PUTETI CONTACTA? Societatea CASA AUTO SRL, cu sediul social in mun. Iaşi, Sos Pacurari nr.177, jud. Iasi,

Mai mult

S-a cerut autentificarea prezentului inscris:

S-a cerut autentificarea prezentului inscris: REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI TANĂNANA Sound Like a Rockstar 2017 Perioada campaniei: 5 20 August 2017 SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE (1) VIDEOMARKET SRL, cu sediul in Bucuresti,

Mai mult

Microsoft Word - Regulament Promo SW 1HI ALTEX.doc

Microsoft Word - Regulament Promo SW 1HI ALTEX.doc Regulamentul Oficial al Campaniei Trezeste-ti apetitul pentru frumusete 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Organizatorul Campaniei Promotionale Trezeste-ti apetitul pentru frumusete

Mai mult

INFORMAREA PERSOANEI VIZATE potrivit Regulamentului european general privind protecția datelor (GDPR) 1. CATEGORII DE DATE. SCOP. TEMEI. Colaboratori

INFORMAREA PERSOANEI VIZATE potrivit Regulamentului european general privind protecția datelor (GDPR) 1. CATEGORII DE DATE. SCOP. TEMEI. Colaboratori INFORMAREA PERSOANEI VIZATE potrivit Regulamentului european general privind protecția datelor (GDPR) 1. CATEGORII DE DATE. SCOP. TEMEI. Colaboratori actuali sau potențiali ai ULBS Putem prelucra date

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE MAPED PREMIAZA COPIII DESTEPTI SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 1.1. Organizatorul campaniei prom

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE MAPED PREMIAZA COPIII DESTEPTI SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 1.1. Organizatorul campaniei prom REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE MAPED PREMIAZA COPIII DESTEPTI SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 1.1. Organizatorul campaniei promotionale "Maped premiaza copiii destepti" (denumita

Mai mult

Regulament campanie Afla primul ce e nou la Orange

Regulament campanie Afla primul ce e nou la Orange REGULAMENTUL CAMPANIEI AFLA PRIMUL CE E NOU LA ORANGE 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI 1.1. Loteria publicitara ( Campania ) este organizată de Orange Romania S.A.(denumită în continuare Organizatorul

Mai mult

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI REGULAMENTUL CONCURSULUI Te pui cu blondele? Din data de 14 ianuarie 2015 Organizatorul concursului este S.C. ANTENA TV G

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI REGULAMENTUL CONCURSULUI Te pui cu blondele? Din data de 14 ianuarie 2015 Organizatorul concursului este S.C. ANTENA TV G I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI REGULAMENTUL CONCURSULUI Te pui cu blondele? Din data de 14 ianuarie 2015 Organizatorul concursului este S.C. ANTENA TV GROUP S.A., cu sediul in Bucuresti, Str. Garlei, Nr.

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI Brad si Vin de la ProFM Art.1 - Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei Organizatorul campaniei promotionale este So

REGULAMENTUL CAMPANIEI Brad si Vin de la ProFM Art.1 - Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei Organizatorul campaniei promotionale este So REGULAMENTUL CAMPANIEI Brad si Vin de la ProFM Art.1 - Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei Organizatorul campaniei promotionale este Societatea PRO TV S.A. cu sediul in Bucuresti, B-dul

Mai mult

Regulament_Pepsi_Cora- online.final

Regulament_Pepsi_Cora- online.final DUPLICAT REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Castiga premii de suporter www.cora.ro Campanie promotionala pentru persoane fizice Desfasurata in perioada 01 aprilie - 30 aprilie 2019 SECTIUNEA

Mai mult

Parlamentul României - Lege nr

Parlamentul României - Lege nr Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date În vigoare de la 12 decembrie 2001 Consolidarea din data de 29

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI REGULAMENTUL CAMPANIEI Cu Enel ai o primire călduroasă acasă! Perioada campaniei: 18 martie 18 aprilie 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORII CAMPANIEI Campania Cu Enel ai o primire călduroasă acasă!, (numită

Mai mult

Politica_de prelucrare_a_datelor_personale

Politica_de prelucrare_a_datelor_personale INFORMARE / POLITICA DE CONFIDENŢIALIATE Cine suntem Operatorul de date cu caracter personal este Magyar Suzuki ZRT Esztergom Sucursala București, cu sediul central în București, str. Nicolae Caramfil,

Mai mult

Termenii și condițiile Campaniei Promoționale Nespresso pentru achiziția aparatelor de cafea Nestlé România S.R.L, Divizia Nespresso, având sediul în

Termenii și condițiile Campaniei Promoționale Nespresso pentru achiziția aparatelor de cafea Nestlé România S.R.L, Divizia Nespresso, având sediul în Termenii și condițiile Campaniei Promoționale Nespresso pentru achiziția aparatelor de cafea Nestlé România S.R.L, Divizia Nespresso, având sediul în Bucureşti, Str. George Constantinescu nr. 3, Sc. A,

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE EUROPROVOCAREA U21 CAPITOLUL 1 - DENUMIREA ORGANIZATORULUI 1.1 BET ZONE S.R.L., persoană juridică română, cu sediu

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE EUROPROVOCAREA U21 CAPITOLUL 1 - DENUMIREA ORGANIZATORULUI 1.1 BET ZONE S.R.L., persoană juridică română, cu sediu REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE EUROPROVOCAREA U21 CAPITOLUL 1 - DENUMIREA ORGANIZATORULUI 1.1 BET ZONE S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în București, sectorul 3, Cladirea TN Offices

Mai mult

REGULAMENTUL PROMOTIEI Plătește-ți taxele și impozitele pe ghiseul.ro și ai numai de câștigat! desfasurata in perioada 1 ianuarie 31 martie OR

REGULAMENTUL PROMOTIEI Plătește-ți taxele și impozitele pe ghiseul.ro și ai numai de câștigat! desfasurata in perioada 1 ianuarie 31 martie OR REGULAMENTUL PROMOTIEI Plătește-ți taxele și impozitele pe ghiseul.ro și ai numai de câștigat! desfasurata in perioada 1 ianuarie 31 martie 2018 1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI Promotia Plătește-ți taxele și

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE Tombola Nuntă 2019 la Pleiada organizată de către MCM BOUTIQUE RESORT SRL Art. 1 Organizatorul Organizatorul campan

REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE Tombola Nuntă 2019 la Pleiada organizată de către MCM BOUTIQUE RESORT SRL Art. 1 Organizatorul Organizatorul campan REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE Tombola Nuntă 2019 la Pleiada organizată de către MCM BOUTIQUE RESORT SRL Art. 1 Organizatorul Organizatorul campaniei publicitare Tombola Nuntă 2019 la Pleiada ( Campania

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE PROMOȚIONALE DE REDUCERI PROMOŢIONALE Office 365 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE PROMOȚIONALE PR

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE PROMOȚIONALE DE REDUCERI PROMOŢIONALE Office 365 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE PROMOȚIONALE PR REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE PROMOȚIONALE DE REDUCERI PROMOŢIONALE Office 365 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE PROMOȚIONALE PROMOŢIONALE 1.1.Organizatorul Campaniei Promoționale

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI Mergi cu Orange la Untold și caștigi 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI 1.1. Loteria publicitara Mergi cu Orange la Unt

REGULAMENTUL CAMPANIEI Mergi cu Orange la Untold și caștigi 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI 1.1. Loteria publicitara Mergi cu Orange la Unt REGULAMENTUL CAMPANIEI Mergi cu Orange la Untold și caștigi 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI 1.1. Loteria publicitara Mergi cu Orange la Untold și caștigi ( Campania ) este organizată de Orange

Mai mult

Angajator: KARCHER ROMANIA Cod fiscal: Nr. de inregistrare la registrul comertului: J40/5016/ Notă de informare cu privire la prelu

Angajator: KARCHER ROMANIA Cod fiscal: Nr. de inregistrare la registrul comertului: J40/5016/ Notă de informare cu privire la prelu Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor personale ale candidaţilor la ocuparea posturilor în cadrul KARCHER ROMANIA SRL 1. Cum colectăm şi utilizăm (procesăm) datele dvs. personale... 1 2.

Mai mult

Microsoft Word - Modelul de contract adaptat 1.doc

Microsoft Word - Modelul de contract adaptat 1.doc CONTRACT - MODEL - nr. / servicii de de introducere date istorice în SIMPOP 1. Autoritatea contractantă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - prin Direcţia Generală Pescuit Autoritate de Management

Mai mult

Regulamentul campaniei

Regulamentul  campaniei Regulamentul campaniei Castiga un bax de vin de la Alarma ProFM Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei Organizatorul campaniei promotionale este PRO TV SA cu sediul in Bucuresti, B-dul

Mai mult

Regulament Club Tuborg Primavara 2019

Regulament Club Tuborg Primavara 2019 ART.1. ORGANIZATORUL PROMOŢIEI REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOŢIEI Club Tuborg Primăvară 2019 1.1. Organizatorul Promoţiei Club Tuborg Primăvară 2019, denumită în cele ce urmează Promoţia, este compania

Mai mult

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE al Campaniei Donează cu Pago - prima ediție - 1.Organizatorul, regulamentul şi durata campaniei 1.1.Organizator Organizator

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE al Campaniei Donează cu Pago - prima ediție - 1.Organizatorul, regulamentul şi durata campaniei 1.1.Organizator Organizator REGULAMENT DE DESFĂŞURARE al Campaniei Donează cu Pago - prima ediție - 1.Organizatorul, regulamentul şi durata campaniei 1.1.Organizator Organizator al campaniei Donează cu Pago (în continuare Campania)

Mai mult

metro-privacy

metro-privacy Declarația generală privind protecția datelor pentru aplicația "METRO Companion" Prin intermediul aplicației METRO Companion (denumită în continuare "Aplicatia"),, Metro- Straße 1, 40235 Düsseldorf (denumită

Mai mult

Microsoft Word - Cerere de credit - Credit punte - finantarea capitalului de lucru - bunastare porcine - an II angajament.doc

Microsoft Word - Cerere de credit - Credit punte - finantarea capitalului de lucru - bunastare porcine - an II angajament.doc Inregistrare CEC BANK S.A. Nr../ CERERE DE CREDIT Catre: CEC BANK S.A. Unitatea teritoriala In conformitate cu Adeverinta inregistrare beneficiar emisa de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI

REGULAMENTUL CAMPANIEI REGULAMENTUL CAMPANIEI TeleDor DESFAȘURATA IN PERIOADA 13.05.2017-21.05.2017 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 1.1. Prezenta campanie (denumita in continuare Campania ) este organizata de GEOMETRY GLOBAL ROMANIA

Mai mult

Microsoft Word - Reg. campanie BTS ISTYLE Online docx

Microsoft Word - Reg. campanie BTS ISTYLE  Online docx REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE DE REDUCERI PROMOŢIONALE Back to School 2018 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 1.1.Organizatorul Campaniei Promoționale Back to School 2018 (denumită

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE VARA ASTA ESTE ZU SECTIUNEA 1 ORGANIZATOR/CONDITII GENERALE Organizatorul campaniei publicitare VARA AST

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE VARA ASTA ESTE ZU SECTIUNEA 1 ORGANIZATOR/CONDITII GENERALE Organizatorul campaniei publicitare VARA AST REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE VARA ASTA ESTE ZU SECTIUNEA 1 ORGANIZATOR/CONDITII GENERALE Organizatorul campaniei publicitare VARA ASTA ESTE ZU este GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L., cu

Mai mult

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal Începând cu 25 mai 2018 Regulamentul 679/27-apr-2016 privind protecția persoanelor fizice î

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal Începând cu 25 mai 2018 Regulamentul 679/27-apr-2016 privind protecția persoanelor fizice î Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal Începând cu 25 mai 2018 Regulamentul 679/27-apr-2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter

Mai mult

ACT ADIŢIONAL NR. 1 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE E.ON LIFE PLUS SUMMER CAMPAIGN 2019 ORGANIZATE DE CĂTRE E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A

ACT ADIŢIONAL NR. 1 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE E.ON LIFE PLUS SUMMER CAMPAIGN 2019 ORGANIZATE DE CĂTRE E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A ACT ADIŢIONAL NR. 1 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE E.ON LIFE PLUS SUMMER CAMPAIGN 2019 ORGANIZATE DE CĂTRE E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A Organizatorul Campaniei E.ON LIFE PLUS SUMMER CAMPAIGN

Mai mult

NOTĂ DE INFORMARE a persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia Parch

NOTĂ DE INFORMARE a persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia Parch NOTĂ DE INFORMARE a persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, având sediul

Mai mult

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE PROMOŢIONALĂ BOSCH 60 zile Money Back Warranty pentru uscatoarele de rufe Bosch 15 ianuarie mai Organizato

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE PROMOŢIONALĂ BOSCH 60 zile Money Back Warranty pentru uscatoarele de rufe Bosch 15 ianuarie mai Organizato REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE PROMOŢIONALĂ BOSCH 60 zile Money Back Warranty pentru uscatoarele de rufe Bosch 15 ianuarie 2017 31 mai 2017 1. Organizatorul campaniei: Campania promoţională 60 zile Money

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI "1 an de la deschiderea Showroom Oradea" Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei Organizatorul ca

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 1 an de la deschiderea Showroom Oradea Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei Organizatorul ca REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI "1 an de la deschiderea Showroom Oradea" Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei Organizatorul campaniei "1 an de la deschiderea Showroom Oradea" (denumita

Mai mult

bergner-final[6]

bergner-final[6] Regulamentul loteriei publicitare BERGNER EUROPE Cumperi Infinity Chefs și câștigi Organizatorul Organizatorul loteriei publicitare Cumperi Infinity Chefs și câștigi este Bergner Europe SL, cu sediul în

Mai mult

ICS Policy

ICS Policy Asigurarea Românească - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 15/11/2018 EDITIA 1/ REVIZIA 2 CONTROL DOCUMENT CONTROL MODIFICĂRI Editie/ revizie Nume persoane

Mai mult

Reg. Campanie - Rucsacul de vacanta- iSTYLE_

Reg. Campanie - Rucsacul de vacanta- iSTYLE_ REGULAMENTUL CAMPANIEI DE REDUCERI PROMOŢIONALE - RUCSACUL DE VACANTA - SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 1.1. Organizatorul campaniei promoţionale Rucsacul de vacanta (denumită în cele

Mai mult

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE PE CANALELE YOUTUBE ALE FERRERO ROMANIA În vigoare începând cu data de În acest doc

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE PE CANALELE YOUTUBE ALE FERRERO ROMANIA În vigoare începând cu data de În acest doc NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE PE CANALELE YOUTUBE ALE FERRERO ROMANIA În vigoare începând cu data de 14.2. 2019 În acest document, puteți găsi informații privind următoarele subiecte:

Mai mult