Strada Sirenei nr. 15 bl. E1 sc. B et. - ap. - Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 19 bl. 17 sc. B et. - ap. - Demetrios Callatianul nr. 3A et. - ap.

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Strada Sirenei nr. 15 bl. E1 sc. B et. - ap. - Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 19 bl. 17 sc. B et. - ap. - Demetrios Callatianul nr. 3A et. - ap."

Transcriere

1 DIRECŢIA URBANISM ŞI AMENAJARE A TERITORIULUI COMPARTIMENT AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE PROCES VERBAL DE PREDARE ŞI PRIMIRE CĂTRE DIRECŢIA ACHIZIŢII, INVESTIŢII ŞI PROGRAME DE DEZVOLTARE AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE ELIBERATE ÎN LUNA AUGUST 2019 Nr.AC/AD DATA BENEFICIAR INVESTIŢIE ADRESA INVESTIŢIEI DURATA EXEC. LUCR. VALAB. AC/AD T S.A. pentru ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NARCISA T S.A. pentru NACHIU GHEORGHE T S.A. pentru SECRIERU LAURA Osman Amdi Semen Greta BRANȘAMENT GAZE NATURALE MEDIE PRESIUNE i POST DE REGLARE MSURARE ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A IMOBILULUI SITUAT PE STR. SIRENEI BL. E1 SC. B BRANȘAMENT GAZE NATURALE MEDIE PRESIUNE Și POST DE REGLARE MĂSURARE ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A IMOBILULUI SITUAT PE STR. 1 DECEMBRIE NR. 19 BL. 17 SC. B BRANȘAMENT GAZE NATURALE MEDIE PRESIUNE Și POST DE REGLARE MĂSURARE ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A IMOBILULUI SITUAT PE STR. DEMETRIOS CALLATIANUL NR. 3A SITUAT PE Str. Griviei, Nr. 7, din conducta de distribuie G.N. situat pe Str. Griviei Not : Se vor respecta condiționrile impuse de furnizorii de utiliti carosabilîă să nu fie afectat BRANȘAMENT GAZE NATURALE M.P. și SITUAT PE Str. Transilvaniei, Nr. 35, din Transilvaniei Not : Se vor respecta condiționrile impuse de furnizorii de utilități Strada Sirenei nr. 15 bl. E1 sc. B et. - ap. - Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 19 bl. 17 sc. B et. - ap. - Demetrios Callatianul nr. 3A et. - ap. - Strada Grivitei nr. 7 bl. -- sc. -- et. -- ap. -- Strada Transilvaniei nr. 35 bl. --

2 Condurache Mitic BRANAMENT GAZE NATURALE M.P. i Post de Reglare - Msurare - ALIMENTARE CU GAZE NATURALE A IMOBILULUI SITUAT PE Str. Petru Maior, Nr. 20, din conducta de distribuție G.N. situat pe Str. Petru Maior Not : Se vor respecta condiționrile impuse de furnizorii de utilitîți carosabilîă să nu fie afectată Strada Petru Maior nr. 20 bl Bolat Faredin Omer Mucader Fapaco S.R.L. SITUAT PE Str. Moldovei, Nr. 39, din Bucovinei Not : Se vor respecta condiționrile impuse de furnizorii de utilități Post de Reglare - Msurare - ALIMENTARE SITUAT PE Str. General Boerescu, Nr. 22, din General Boerescu... BRANSAMENT GAZE NATURALE M.P. i SITUAT PE Str. Olimp, Nr. 16, Bloc 4, din Olimp Not : Se vor respecta condiționrile impuse de furnizorii de utilități Strada Moldovei+Bucovinei (branament) nr. 39/-- bl. -- sc. -- et. -- ap. -- Strada General Boerescu nr. 22 bl. -- Strada Olimp nr. 16 bl. 4 sc. - et. - ap. -

3 Fapaco S.R.L. SITUAT PE Str. Olimp, Nr. 16, Vila 5, din Strada Olimp nr. 16 bl. Vila 5 sc. - et. - ap. - Olimp Demir Soiun CLOC CONSTANTIN HOTEL CUPIDON S.R.L. BIA MARY S.R.L. prin administrator Beghim Sebat SITUAT PE Str. Gheorghe Doja, Nr. 3, din conducta de distribuie G.N. situat pe Str. Gheorghe Doja Not : Se vor respecta condiționrile impuse de furnizorii de utilități CONSTRUIRE LOCUINȚĂ Sp+P+1E, GARAJ, FOIOR I ÎMPREJMUIRE TEREN, Not: 1. Regularizarea taxei de autorizare se va face în funcție de actele administrative adoptate sau emise de autoritatea locală la data regularizării acesteia; 2. Se vor respecta prevederile avizelor emise în baza certificatului de urbanism nr. 7/ ; 3. Prin lucrările de construire autorizate prin prezenta, nu va fi afectat terenul reprezentând domeniul public sau proprietile învecinate. - MODIFICARE FAAD NORD - RESTAURANT CUPIDON - AMENAJRI INTERIOARE, FĂRĂ AFECTAREA STRUCTURII DE REZISTENȚĂ ȘI SCHIMBARE DE DESTINAIE DIN BIROURI ÎN SPAȚII DESTINATE CAZĂRII Not: Regularizarea taxei de autorizare se va face în funcție de actele administrative adoptate sau emise de autoritatea local la data regularizrii acesteia; Prin lucrările autorizate prin prezenta nu va fi afectat terenul reprezentând domeniul public sau proprietile învecinate; Nu se vor executa lucrări în perioada sezonului estival începând cu data de 15 mai - 15 septembrie, conf. prevederilor Legii 597/ privind unele măsuri de protecție și autorizare a construciților în zona de coastă a Mării Negre, art. 6. Strada Gheorghe Doja nr. 3 bl. -- Strada Hortensia Papadat Bengescu nr. 42 bl. - sc. - et. - ap. - GREEN PORT 24 Luni 24 Luni - nr. - bl. - sc. - et. - ap. -

4 RA OPRIA Modificare proiect în curs de execuie, autorizat cu autorizaia de construire nr. 117/ , cu comunicare privind începerea execuiei lucrrilor la data de , cu subsol tehnic cu înlimea liber de 1,70 m i pod circulabil cu înlimea la corni de 1,30 m, Not: Regularizarea taxei de autorizare se va face în funccie de actele administrative emise de autoritatea local la data regularizrii acesteia; Vor fi prevzute jgheaburi i burlane pentru captarea i dirijarea apelor provenite din precipitaii pe terenul proprietate. Prin lucrrile de construire autorizate prin prezenta, nu va fi afectat terenul reprezentând domeniul public sau proprietile învecinate. MRETI nr. 7B bl. - sc. - et. - ap MUNICIPIUL MANGALIA reprezentat prin Primar Radu Cristian VILLAGE TOUR S.R.L. prin reprezentant NICULAE CRISTINA MARIA PROIECTUL ''DEZVOLTARE TURISTIC ÎN STAIUNEA SATURN'', conform prevederilor art. 7, alin. 6 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, cu modificrile i completrile ulterioare., Not: Se vor respecta prevederile avizelor emise în baza certificatului de urbanism nr. 655/ CONSTRUIRE GARD ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE Greenport, Henny Ignatie, Lavrion, Corneliu Coposu nr. - bl. - sc. - et. - ap. - M.I. DOBROGEANU nr. 34 bl. - sc. - et. - ap Luni 24 Luni KURTI OSCAR ROBERT EXTINDERE CONDUCTĂ ALIMENTARE CU AP, BRAȘNAMENT ALIMENTARE CU APĂ ȘI RACORD DE CANALIZARE (STAȚIE DE POMPARE ȘI CONDUCTĂ DE REFULARE) Se vor respecta condiiile impuse de furnizorii de utiliti i H.C.L. Nr. 162/ Lucrarile se vor executa prin subtraversare, astfel încât suprafaa asfaltat s nu fie afectat Strada Faleza Olimp nr. 1B bl. - sc. - et. - ap GAI MARIA- VALENTINA căsătorit cu Gai George -Andrei RACORD CANALIZARE MENAJER Se vor respecta condițiile impuse de furnizorii de utiliti i H.C.L. Nr. 162/ Lucrarile se vor executa prin subtraversare, astfel încât suprafața asfaltată să nu fie afectat Strada Crinului nr. 27 bl. -- sc. -- et. -- ap. --

5 E- DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. pentru P.F.A. Ali Onasis COSMIN ESTIVAL S.R.L. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICAÂ - RACORDARE LA REEAUA ELECTRICĂ - abonat P.F.A. Ali Onasis - Str. Iosif Vulcan, Nr. 1 - Not : 1. Se vor respecta condiiile impuse și H.C.L. Nr. 162/ AMENAJARE PLAJ CONFORM O.U.G. 19/2006 I P.U.Z. AMENAJARE PLAJ MANGALIA CU EZLONGURI, UMBRELE, COURI DE GUNOI, BEACH-BAR, 4 CABINE DE SCHIMB VESTIMENTAIA - CONSTRUCII PROVIZORII, DEMONTABILE, PE PERIOADA DE VALABILITATE A CONSTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 58/2019 Strada Iosif Vulcan nr. 1 bl. -- sc. -- et. -- ap. -- PLAJA OLIMP II, ZONA 2, SUBSECTOR 6 bl. - sc. - et. - ap LESCU VASILE și LESCU MARIANA CONSTRUIRE LOCUIN P+1E+M CU GARAJ Not: Regularizarea taxei de autorizare se va face în funccie de actele administrative adoptate sau emise de autoritatea local la data regularizrii acesteia; Se vor respecta prevederile avizelor emise în baza certificatului de urbanism nr. 174/ ; Odat cu anunul de începere a lucrrilor de construire, se va prezenta contractul încheiat cu firma de salubrizare pentru colectarea deeurilor inerte rezultate în urma lucrrilor de construire. Prin lucrrile de construire autorizate prin prezenta, nu va fi afectat terenul reprezentând domeniul public sau proprietile învecinate. Aleea Farului nr. 1 bl. - sc. - et. - ap MERTICARIU MARIAN CONSTRUIRE LOCUIN ''P+1E'' I GARAJ PARTER, Not: 1. Regularizarea taxei de autorizare se va face în funccie de actele administrative adoptate sau emise de autoritatea local la data regularizrii acesteia; 2. Se vor respecta prevederile avizelor emise Strada Alexandru Vlahuta nr. 16, în baza certificatului de urbanism nr. lot 2 bl. - sc. - et. - ap / ; 3. Odat cu anunul de începere a lucrrilor de construire autorizate prin prezenta, se va prezenta contractul încheiat cu firma de salubrizare pentru colectarea deeurilor inerte rezultate în urma lucrrilor de construire.

6 APETROAE ELENA și APETROAE IULIAN Construire imobil D+P+2E locuință permanent (3 apartamente) și casă de vacanță cu terasă circulabil, fosă septică și împrejmuire teren, Not: Regularizarea taxei de autorizare se va face conform actelor administrative adoptate/emise de autoritatea locală la data regularizării acesteia; Se vor respecta prevederile avizelor emise în baza certificatului de urbanism nr. 70/ ; Nu se vor executa lucrări în perioada sezonului estival, 15 mai - 15 septembrie, conform prevederilor Legii nr. 597/ privind unele măsuri de protecție și autorizare a construciților în zona de coastă a Mării Negre, art. 6. Gogu Constantinescu nr. 3, (fost parcela A324/36) bl. - sc. - et. - ap CUCERENCO EUGEN - EMIL CONSTRUIRE LOCUIN P+1E I ÎMPREJMUIRE TEREN, Not: Regularizarea taxei de autorizare se va face conform actelor administrative adoptate sau emise de autoritatea local la data regularizrii acesteia; Se vor respecta prevederile avizelor emise în baza certificatului de urbanism nr. 200 din ; Odat cu anunul de începere a lucrrilor de construire, se va prezenta contractul încheiat cu firma de salubrizare pentru colectarea deeurilor inerte rezultate în urma lucrrilor de construire. Prin lucrrile de construire autorizate prin prezenta, nu va fi afectat terenul reprezentând domeniul public sau proprietile învecinate. erban Cantacuzino nr. 7B (fost nr. 7A, lot 1) bl. - sc. - et. - ap Nazar Sevim prin împuternicit Caraliu Maria PARCHETUL DE PE LÂNG TRIBUNALUL CONSTANA reprezentat prin Prim procuror Grigore - Iacobici Gill Julien DESFIINARE GRAJD - C2 CONSTRUIRE SEDIU PENTRU PARCHETUL DE PE LÂNG JUDECTORIA MANGALIA, conform prevederilor art. 7, alin. 6 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, cu modificrile i completrile ulterioare., Not: Se vor respecta prevederile avizelor emise în baza certificatului de urbanism nr. 246/ Odat cu anunul de începe a lucrrilor de construire, se va prezenta contractul încheiat cu firma de salubrizare a municipiului pentru ridicarea deeurilor inerte rezultate în urma lucrrilor de construire. Prin executarea lucrrilor de construire, autorizate prin prezenta, nu vor fi afectate proprietile învecinate. Strada Garii nr. 37 bl. - sc. - et. - ap. - Strada I.C. Brtianu nr. 1A bl. - sc. - et. - ap. -

7 CONSTRUIRE VILĂ TURISTICĂ ''D+P+1E'' CU TERASĂ CIRCULABILĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER Not: Regularizarea taxei de autorizare se va face conform actelor administrative adoptate ARMIRIS PROPERTIES SRL reprezentat prin administrator Dumitrescu George sau emise de autoritatea local la data regularizării acesteia; Se vor respecta prevederile avizelor emise în baza certificatului de urbanism nr.427/ ; Odat cu anunul de începere a lucrărilor de construire, se va prezenta contractul încheiat cu firma de salubrizare pentru colectarea deșeurilor inerte rezultate. Nu se vor executa lucrări în perioada sezonului estival, perioada 15 mai - 15 septembrie, conform prevederilor Legii nr. 597/ , art nr. - bl. - sc. - et. - ap BLIC SERGIU - IONU căsătorit cu BLIC ANDREEA reprezentat prin împuternicit ar Alexandra CONSTRUIRE LOCUIN ''P+M'' I ÎMPREJMUIRE TEREN, Not: Regularizarea taxei de autorizare se va face în funcie de actele administrative adoptate sau emise de autoritatea local la data regularizrii acesteia; Se vor respecta prevederile avizelor emise în baza certificatului de urbanism nr. Strada Emil Cioran nr. 13, 173/ ; Odat cu anunul de începere Cartier Dobrogea 1 bl. - sc. - et. - a lucrrilor de construire, se va prezenta ap. - contractul încheiat cu firma de salubrizare pentru colectarea deeurilor inerte rezultate în urma lucrrilor de construire. Prin lucrrile de construire autorizate prin prezenta, nu va fi afectat terenul reprezentând domeniul public sau proprietile învecinate BULANCEA CLAUDIA IONELA HOTEL CUPIDON S.R.L VLAD SAMOIL CAPITOL S.A. - REPARAȚII BALCON EXISTENT LA PARTER - AMPLASARE PISCINE PREFABRICATE PENTRU AGREMENT - BRANȘAMENT GAZE NATURALE MEDIE PRESIUNE(MP) DIN CONDUCTA DE DISTRIBUIȚE GAZE NATURALE(GN) SITUAT PE STRADA DEMETRIOS CALLATIANU BRANȘAMENT GAZE NATURALE MEDIE PRESIUNE(MP) DIN CONDUCTA DE DISTRIBUIȚE GAZE NATURALE(GN) SITUAT PE STRADA GALA GALACTION ROZELOR bl. A3 sc. B et. P ap. 4 GREEN PORT 24 Luni 24 Luni MOLDOVEI nr. 29 Strada Gala Galaction nr. 20

8 PETEANU FLORIN BRANȘAMENT GAZE NATURALE MEDIE PRESIUNE(MP) DIN CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE(GN) SITUAT PE STRADA ION MINCU ION MINCU nr MEMET SALI PAVEL VICTORIA E- DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. pentru Ciobnel Adrian (căsătorit cu Ciobnel Elena Florentina) Buta Dan căsătorit cu Buta Mihaela E- DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. pentru Caraulani Rita (căsătorit cu Caraulani Jean) Crainiciuc Mihai BRANȘAMENT GAZE NATURALE MEDIE PRESIUNE(MP) DIN CONDUCTA DE DISTRIBUIE GAZE NATURALE(GN) SITUAT PE STRADA GHEORGHE DOJA BRANȘAMENT GAZE NATURALE MEDIE PRESIUNE(MP) DIN CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE(GN) SITUAT PE STRADA MATEI BASARAB Strada General Dragalina nr. 13B ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA - RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ - abonat Ciobnel Adrian - Str. Titu Maiorescu, Nr Not : 1. Se vor respecta condițiile Strada Titu Maiorescu nr. 22 bl. -- impuse i H.C.L. Nr. 162/ Lucrările se vor executa prin subtraversare, astfel încât suprafața asfaltată să nu fie afectată ALIMENTARE CU APĂ ȘI RACORDAREA LA REȚEAUA DE CANALIZARE MENAJERĂ Se vor respecta condițiile impuse de furnizorii de utilități ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA - RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ - abonat Caraulani Rita - Str. George Emil Palade, Nr Not : 1. Se vor respecta condițiile impuse i H.C.L. Nr. 162/ Lucrările se vor executa prin subtraversare, astfel încât suprafața asfaltată să nu fie afectată Post de Reglare - Măsurare ALIMENTARE SITUAT PE Str. Anton Pann, Nr. 2B, din conducta de distribuție situat pe Str. Anton Pann Not : Se vor respecta conditiile de furnizorii de utilități Lucrarea vizează numai l aparinând exclusiv domeniului public al municipiului Mangalia carosabilă sa nu fie afectată MATEI BASARAB nr. 15A Strada Hortensia Papadat Bengescu nr. 33 bl. - sc. - et. - ap. - Strada George Emil Palade nr. 14 bl. -- Strada Anton Pann nr. 2B bl. --

9 Teodorescu Nicolae Bogle Sorin Asan Aie Fapaco S.R.L. SITUAT PE Str. Hortensia Papadat Bengescu, Nr. 39, din conducta de distribuție G.N. situat pe Str. Hortensia Papadat Bengescu orizontal dirijat, astfel încât suprafaa SITUAT PE Str. Lucian Blaga, Nr. 18, din Lucian Blaga carosabiăl să nu fie afectată SITUAT PE Str. Petru Maior, Nr. 19D, din Petru Maior SITUAT PE Str. Olimp, Nr. 16, Bloc 1, din Olimp Strada Hortensia Papadat Bengescu nr. 39 bl. -- sc. -- et. -- ap. -- Strada Lucian Blaga nr. 18 bl. -- Strada Petru Maior nr. 19D bl. -- Strada Olimp nr. 16 bl. 1 sc. - et. - ap. -

10 Mitu- Covaliuc Elisabeta SITUAT PE Str. Avram Iancu, Nr. 6A, din conducta de distribuițe G.N. situat pe Str. Avram Iancu SITUAT PE Str. Ion Creang, Nr. 8, Bl. C3, Sc. D, Ap. 68 din conducta de distribuție G.N. situat pe Str. Ion Creang Ghenea Maria Bora Valentin SITUAT PE Str. Bd. 1 Decembrie 1918, Nr. 22A, din conducta de distribuție G.N. situat pe Bd. 1 Decembrie (alee) Strada Avram Iancu nr. 6A bl. -- Strada Ion Creanga nr. 8 bl. C3 sc. D et. 1 ap. 68 Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 22A bl. --

11 Cherim Tansac Popa Nicoleta Zeiadin Sefchet BRANȘAMENT GAZE NATURALE M.P. Și SITUAT PE Str. Mărăști, Nr. 6, din conducta de distribuție G.N. situat pe Str. Mărăști BRANȘAMENT GAZE NATURALE M.P. și SITUAT PE Str. Ion Mecu, Nr. 6A, din Ion Mecu SITUAT PE Str. Mihai Viteazu, Nr. 30, din Mihai Viteazu Strada Mrti nr. 6 bl. -- sc. -- et. -- ap. -- Strada Ion Mecu nr. 6A bl. -- sc. - - et. -- ap. -- Strada Mihai Viteazu nr. 30 bl. --

12 Tudor Gheorghe Stoica Laureniu Chiribui Iuliana CIOCNEL MIRCEA SITUAT PE Str. Gheorghe Ghica, Nr. 2-2A, din Gheorghe Ghica SITUAT PE Str. Avram Iancu, Nr. 18, din Avram Iancu SITUAT PE Str. Aleea Farului, Nr. 3A, din conducta de distribuție G.N. situat pe Aleea Farului BRANAMENT GAZE NATURALE MEDIE PRESIUNE(MP) DIN CONDUCTA DE DISTRIBUIE GAZE NATURALE(GN) SITUAT PE STRADA MIHAI VITEAZU Strada Gheorghe Ghica nr. 2-2A bl. -- Strada Avram Iancu nr. 18 bl. -- Aleea Farului nr. 3A bl. -- sc. -- et. -- ap. -- MIHAI VITEAZU bl. B2 sc. A et. 2 ap. 7

13 S.C COMPLEX HOTELIER STEAUA DE MARE S.R.L. Graure Mihaela E- DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. pentru P.F.A. Plpmaru Gabriela E- DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. pentru Olaru Constantina SITUAT PE Str. Olimp, Nr. 8 (Hotel Oltenia ), din conducta de distribuție G.N. situat pe Str. Olimp SITUAT PE Str. Griviței, Nr. 38, din conducta de distribuție G.N. situat pe Str. General Boerescu ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA - RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ - abonat P.F.A. Plăpămaru Gabriela - Str. Lucian Blaga, Nr. 1C - Not : 1. Se vor respecta condițiile impuse și H.C.L. Nr. 162/ Lucrările se vor executa prin subtraversare, astfel încât suprafața asfaltată să nu fie afectată Strada Olimp nr. 8 bl. Hotel Oltenia Strada Grivitei/G-ral Boerescu nr. 38/-- bl. -- Strada Lucian Blaga nr. 1C bl. -- ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA - RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ - Locuință - abonat Olaru Constantina - Str. Gării, Nr Not : 1. Se vor respecta condițiile Strada Grii nr. 50 bl. -- sc. -- et. -- impuse și H.C.L. Nr. ap / Lucrările se vor executa prin subtraversare, astfel încât suprafața asfaltată să nu fie afectată

14 Save Elena Iosif Niculae Loghin Constantin SITUAT PE Str. General Vârtejanu, Nr. 41, din General Vârtejanu SITUAT PE Str. General Dragalina, Nr. 37, din Dragalina SITUAT PE Str. Rozelor, Nr. 13, Bl. J, Sc. B, Ap. 26 din conducta de distribuție G.N. situat pe Str. Rozelor (alee) Strada General Vartejanu nr. 41 bl. -- Strada General Dragalina nr. 37 bl. -- Strada Rozelor nr. 13 bl. J sc. B et. 1 ap. 26

15 Mitran Mihaela Meantu Ion Roncea Gabriel SITUAT PE Str. Hipodrom, Nr. 24, din Hipodrom SITUAT PE Str. Gării, Nr. 8, din conducta de distribuție G.N. situat pe Str. Gării SITUAT PE Str. Basarabiei, Nr. 8, din Basarabiei Strada Hipodrom nr. 24 bl. -- sc. - - et. -- ap. -- Strada Grii nr. 8 bl. -- sc. -- et. -- ap. -- Strada Basarabiei nr. 8 bl. -- sc. - - et. -- ap. --

16 Curt Dumitru SITUAT PE Str. 1 Mai, Nr. 33, din conducta de distribuție G.N. situat pe Str. 1 Mai Strada 1 Mai nr. 33 bl. -- sc. -- et. -- ap Argintaru Elena SITUAT PE Str. Gării, Nr. 21, din conducta de distribuție G.N. situat pe Strada Gării Strada Grii nr. 21 bl. -- sc. -- et. -- ap Peiu Elena SITUAT PE Str. Augustin Buzura, Nr. 13, din conducta de distribuție G.N. situat pe Strada Augustin Buzura Strada Augustin Buzura nr. 13 bl. --

17 Stcescu Livia MUNICIPIUL MANGALIA reprezentat prin Primar Radu Cristian MUNICIPIUL MANGALIA reprezentat prin Primar Radu Cristian SITUAT PE Str. Avram Iancu, Nr. 36A, din Gheorghe Nețoi ÎNFIINȚARE LOC DE AGREMENT, AMENAJARE PEISAGISTIC ȘI AMPLASARE MOBILIER URBAN PARC DIANA - LOT 1 I LOT 2 ÎNFIINȚARE LOC DE AGREMENT, AMENAJARE PEISAGISTIC ȘI AMPLASARE MOBILIER URBAN STR. TEILOR, Nr. 2B Strada Avram Iancu/Gheorghe Neoi nr. 36A/- bl. -- sc. -- et. -- ap. -- Falez Ion Cantacuzino nr. 9A i 9 - Parc Diana Lot 1 i Lot 2 bl. - sc. - et. - ap. - Strada Teilor nr. 2B bl. - sc. - et. - ap. -

RASP Ploiesti Biroul Protecţia Mediului Lista Avizelor (prelungire Avize) emise privind Planul de eliminare a deşeurilor provenite din construcţii, re

RASP Ploiesti Biroul Protecţia Mediului Lista Avizelor (prelungire Avize) emise privind Planul de eliminare a deşeurilor provenite din construcţii, re RASP Ploiesti Biroul Protecţia Mediului Lista elor (prelungire e) emise privind Planul de eliminare a deşeurilor provenite din construcţii, reabilitări, demolări şi amenajări de spaţii verzi 181 Parohia

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA PRIMĂRIA ORAŞ BREAZA Str. Republicii, nr.82b;cod fiscal: ; Telefon: ; ; Fax:

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA PRIMĂRIA ORAŞ BREAZA Str. Republicii, nr.82b;cod fiscal: ; Telefon: ; ; Fax: email:contact @primariabreaza.ro CERTIFICATELE DE URBANISM ELIBERATE LUNA IUNIE 2019 NR. 10.164 dosar IV/b/13/04.07.2019 NR. CRT. NR. C. U. DATA ELIBERĂRII INVESTITOR 1 89 2 90 3 91 4 92 5 93 04.06.2019

Mai mult

Sheet1 CERTIFICATE DE URBANISM ELIBERATE ÎN LUNA APRILIE 2017 Nr.C.U. DATA BENEFICIAR INVESTIŢIE ADRESA INVESTIŢIEI SC CLUB RAZELM SRL

Sheet1 CERTIFICATE DE URBANISM ELIBERATE ÎN LUNA APRILIE 2017 Nr.C.U. DATA BENEFICIAR INVESTIŢIE ADRESA INVESTIŢIEI SC CLUB RAZELM SRL CERTIFICATE DE URBANISM ELIBERATE ÎN LUNA APRILIE 2017 Nr.C.U. DATA BENEFICIAR INVESTIŢIE ADRESA INVESTIŢIEI 126 03.04.2017 SC CLUB RAZELM SRL reprezentată prin ROPOTĂ ADRIAN Schimbare de destinaţie parţială

Mai mult

RASP Ploiesti Biroul Protecţia Mediului Lista Avizelor (prelungire Avize) emise privind Planul de eliminare a deşeurilor provenite din construcţii, re

RASP Ploiesti Biroul Protecţia Mediului Lista Avizelor (prelungire Avize) emise privind Planul de eliminare a deşeurilor provenite din construcţii, re RASP Ploiesti Biroul Protecţia Mediului Lista elor (prelungire e) emise privind Planul de eliminare a deşeurilor provenite din construcţii, reabilitări, demolări şi amenajări de spaţii verzi 319 S.C. WOMA

Mai mult

Copy of New Microsoft Word Document _3_

Copy of New Microsoft Word Document _3_ PRIMARIA ORASULUI BREAZA NR. 16.424/06.12.2010 Nr. Numele si prenumele crt. beneficiarului 1 Banca Cooperatista Muscelul Câmpina 2 Parohia Adormirea Maicii Domnului CERTIFICATELE DE URBANISM Adresa unde

Mai mult

Nr.C.U. DATA BENEFICIAR INVESTIŢIE ADRESA INVESTIŢIEI Enel prin Dumitrescu Magdalena Alimentare cu energie elecrica a imobil

Nr.C.U. DATA BENEFICIAR INVESTIŢIE ADRESA INVESTIŢIEI Enel prin Dumitrescu Magdalena Alimentare cu energie elecrica a imobil Nr.C.U. DATA BENEFICIAR INVESTIŢIE ADRESA INVESTIŢIEI 256 06.06.2017 Enel prin Dumitrescu Magdalena Alimentare cu energie elecrica a Str. 1 Mai, nr. 59 257 08.06.2017 SC HOLIDAY CLUB OLIMP SA Operatiuni

Mai mult

Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" Bucureşti Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală - 3 ani CONCURS ADMITERE IULIE 2016 CANDIDAŢI

Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila Bucureşti Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală - 3 ani CONCURS ADMITERE IULIE 2016 CANDIDAŢI CANDIDAŢI ADMIŞI 1 Matrache M. Irina-Mihaela 02152 60 10.00 40 9.61 admis 2 Popescu N.C. Crina-Ştefania 01950 60 10.00 40 9.40 admis 3 Sfetcu T.V. Iulia-Maria 02406 60 10.00 40 9.38 admis 4 Talapan S.

Mai mult

LISTA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE ELIBERATE IN ANUL LUNA IANUARIE Nr. crt. Numele si prenumele Adresa amplasament Scopul eliberarii Autorizati

LISTA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE ELIBERATE IN ANUL LUNA IANUARIE Nr. crt. Numele si prenumele Adresa amplasament Scopul eliberarii Autorizati LISTA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE ELIBERATE IN ANUL 2015 - LUNA IANUARIE Numele si prenumele Adresa amplasament Scopul eliberarii Autorizatiei de construire 1. Biserica Penticostala Emanuel Strimba reprezentata

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA PRIMĂRIA ORAŞ BREAZA Str. Republicii, nr.82b;cod fiscal: ; Telefon: ; ; Fax:

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA PRIMĂRIA ORAŞ BREAZA Str. Republicii, nr.82b;cod fiscal: ; Telefon: ; ; Fax: CERTIFICATELE DE URBANISM NR. 8.114 dosar III/D/21/04.06.2015 Nr. Numele şi prenumele Adresa unde se Crt. beneficiarului execută obiectivul 1 S.C. Trans Impex Sima S.R.L. 30 Decembrie, 123 Inchidere partiala

Mai mult

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", GALAȚI CONCURSUL JUDEȚEAN DE MATEMATICĂ "DAN HULUBEI"- Ediția a XIII-a, REZULTATE FINALE CLASA a X-a S

COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU, GALAȚI CONCURSUL JUDEȚEAN DE MATEMATICĂ DAN HULUBEI- Ediția a XIII-a, REZULTATE FINALE CLASA a X-a S CLASA a X-a Stiinte ale naturii Numele şi prenumele elevului SCOALA P 1 P 2 P 3 Total PREMIUL 1 SAVIN ANDREI Colegiul Naţional Alexandru Ioan Cuza 5,00 7,00 5,00 17,00 I 2 BORDEANU GABRIELA CNVA 5,00 5,00

Mai mult

LISTA CERTIFICATELOR DE URBANISM OCTOMBRIE 2013 emise de Primaria Cernavoda NR. CRT CERTIFICAT URBANISM NUME SI PRENUME SOLICITANT ADRESA AMPLASAMENT

LISTA CERTIFICATELOR DE URBANISM OCTOMBRIE 2013 emise de Primaria Cernavoda NR. CRT CERTIFICAT URBANISM NUME SI PRENUME SOLICITANT ADRESA AMPLASAMENT LISTA CERTIFICATELOR DE URBANISM OCTOMBRIE 2013 emise de Primaria Cernavoda NR. CRT CERTIFICAT URBANISM NUME SI PRENUME SOLICITANT ADRESA AMPLASAMENT DENUMIRE LUCRARE 1 240/01.10.2013 CILEAGA IOAN STR.GHEORGHE

Mai mult

RASP Ploiesti Biroul Protecţia Mediului Lista Avizelor (prelungire Avize) emise privind Planul de eliminare a deşeurilor provenite din construcţii, re

RASP Ploiesti Biroul Protecţia Mediului Lista Avizelor (prelungire Avize) emise privind Planul de eliminare a deşeurilor provenite din construcţii, re RASP Ploiesti Biroul Protecţia Mediului Lista elor (prelungire e) emise privind Planul de eliminare a deşeurilor provenite din construcţii, reabilitări, demolări şi amenajări de spaţii verzi 198 Hosu Gheorghe

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA PRIMĂRIA ORAŞ BREAZA Str. Republicii, nr.82b;cod fiscal: ; Telefon: ; ; Fax:

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA PRIMĂRIA ORAŞ BREAZA Str. Republicii, nr.82b;cod fiscal: ; Telefon: ; ; Fax: e-mail:contact @primariabreaza.ro NR. 3.333 dosar IV/b/13/06.03.2019 NR. CRT. NR. C. U. DATA ELIBERĂRII INVESTITOR 1 11 04.02.2019 2 12 05.02.2019 3 13 05.02.2019 4 14 5 15 6 16 7 17 8 18 9 19 10 20 11

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA Anexa 2 la H.C.L. nr. 172/18.05.2018 TEMĂ DE PROIECTARE conţinut-cadru pentru elaborare studiu de fezabilitate aferent lucrărilor tehnico-edilitare şi sistematizare verticală aferent obiectivului de investiţii

Mai mult

Microsoft Word - CERTIFICATE MARTIE

Microsoft Word - CERTIFICATE MARTIE NR CU DATA CU CERTIFICATE DE URBANISM EMISE IN LUNA MARTIE 2014 BENEFICIAR LUCRARE ADRESA LUCRARE 38 03.03.2014 SC E-ON GAZ DISTRIBUTIE SA INLOCUIRE CONDUCTE GAZE NATURALE PRESIUNE MEDIE 39 03.03.2014

Mai mult

CERTIFICATE DE URBANISM ELIBERATE ÎN LUNA MAI 2016 Nr.C.U. DATA BENEFICIAR INVESTIŢIE ADRESA INVESTIŢIEI EMIN ELIS-MARIA prin curator Informaţii gener

CERTIFICATE DE URBANISM ELIBERATE ÎN LUNA MAI 2016 Nr.C.U. DATA BENEFICIAR INVESTIŢIE ADRESA INVESTIŢIEI EMIN ELIS-MARIA prin curator Informaţii gener EMIN ELIS-MARIA prin curator 292 05/04/16 VICOL ALINA-NICOLETA str. Nicolae Păulescu, nr. 8 GENERAL CONSTRUCT NAV SRL, I&M POLUX SRL, MUREŞAN 293 05/04/16 SIMION şi MÂNZĂ PAULA str. Oituz, nr. 81 lot1,;

Mai mult

RASP Ploiesti Biroul Protecţia Mediului Lista Avizelor (prelungire Avize) emise privind Planul de eliminare a deşeurilor provenite din construcţii, re

RASP Ploiesti Biroul Protecţia Mediului Lista Avizelor (prelungire Avize) emise privind Planul de eliminare a deşeurilor provenite din construcţii, re RASP Ploiesti Biroul Protecţia Mediului Lista Avizelor (prelungire Avize) emise privind Planul de eliminare a deşeurilor provenite din construcţii, reabilitări, demolări şi amenajări de spaţii verzi Data

Mai mult

Anexă dispoziţie primar

Anexă dispoziţie primar 235 Sala de Sport Mizil, Nicolae, Nr. 4 236 Şcoala Gimnazială Sfântul Nicolae Mizil, loc., Strada Tohani, Nr. 38 Strada Bradului integral Strada Carpaţi numere impare nr. 43-57 Strada Carpaţi numere pare

Mai mult

LISTA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE ELIBERATE IN ANUL LUNA IANUARIE Nr. crt. Numele si prenumele Adresa amplasament Scopul eliberarii Autorizati

LISTA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE ELIBERATE IN ANUL LUNA IANUARIE Nr. crt. Numele si prenumele Adresa amplasament Scopul eliberarii Autorizati LISTA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE ELIBERATE IN ANUL 2015 - LUNA IANUARIE Numele si prenumele Adresa amplasament Scopul eliberarii Autorizatiei de construire 1. Biserica Penticostala Emanuel Strimba reprezentata

Mai mult

CONSTANf"l G ti'f1;i; (5 plg~ ROMANIA JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind aprobare PUD- Construire imobil S+P+6E -

CONSTANfl G ti'f1;i; (5 plg~ ROMANIA JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind aprobare PUD- Construire imobil S+P+6E - CONSTANf"l G ti'f1;i; (5 plg~ CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind aprobare PUD- Construire imobil S+P+6E -apartamente zona Palazu Mare, parcela VN 325/3, lot 3/2, teren in suprafata de 1038 mp, proprietate

Mai mult

Microsoft Word - PUZ site - AGROINDUSTRIALA - Parcelare teren si schimbare zona funct. din C8 in R2 , str. Traian Goga

Microsoft Word - PUZ site - AGROINDUSTRIALA - Parcelare teren si schimbare zona funct. din C8 in R2 , str. Traian Goga Primăria Municipiului Oradea Instituţia Arhitectului Şef Compartimentul Avizări Piaţa Unirii, nr. 1 410 100, Oradea Tel. +40 0259-437 000 Fax. +40 0259-437 544 E-mail: primarie@oradea.ro Aprob, Ilie BOLOJAN

Mai mult

TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU - SLATINA În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să l

TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU - SLATINA În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să l TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU - SLATINA 01.09.2018 30.09.2018 În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să luați legătura cu d-nul av. Ristea Cristian Răzvan,

Mai mult

ID oferta: RealKom Agentie Imobiliara Unirii Oferta Inchiriere Apartament 2 Camere Unirii-Traian Apartament cu 2 camere in Bucuresti, zona Unir

ID oferta: RealKom Agentie Imobiliara Unirii Oferta Inchiriere Apartament 2 Camere Unirii-Traian Apartament cu 2 camere in Bucuresti, zona Unir ID oferta: 207598 RealKom Agentie Imobiliara Unirii Oferta Inchiriere Apartament 2 Camere Unirii-Traian Apartament cu 2 camere in Bucuresti, zona Unirii Zona: Unirii Localitate: Bucuresti Judet: Bucuresti

Mai mult

TABEL CU AVOCATII ÎNSCRIȘI ÎN S.A.J.- SLATINA URGENȚE În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON,

TABEL CU AVOCATII ÎNSCRIȘI ÎN S.A.J.- SLATINA URGENȚE În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, TABEL CU AVOCATII ÎNSCRIȘI ÎN S.A.J.- SLATINA URGENȚE 01.09.2019 30.09.2019 În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să luați legătura cu d-nul av. Ristea Cristian

Mai mult

TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU - SLATINA În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să l

TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU - SLATINA În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să l TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU - SLATINA 01.11.2018 30.11.2018 În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să luați legătura cu d-nul av. Ristea Cristian Răzvan,

Mai mult

RASP Ploiesti Biroul Protecţia Mediului Lista Avizelor (prelungire Avize) emise privind Planul de eliminare a deşeurilor provenite din construcţii, re

RASP Ploiesti Biroul Protecţia Mediului Lista Avizelor (prelungire Avize) emise privind Planul de eliminare a deşeurilor provenite din construcţii, re RASP Ploiesti Biroul Protecţia Mediului Lista elor (prelungire e) emise privind Planul de eliminare a deşeurilor provenite din construcţii, reabilitări, demolări şi amenajări de spaţii verzi 1 2 3 4 5

Mai mult

ROMANIA

ROMANIA ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL - H O T Ă R Â R E pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu "Construire bloc locuinţe colective cu regim de înălţime P+2E pe terenul intravilan,

Mai mult

LISTA AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE EMISE In perioada Nr. crt. Autorizație construire nr./dată Nume solicitant Lucrări autorizate

LISTA AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE EMISE In perioada Nr. crt. Autorizație construire nr./dată Nume solicitant Lucrări autorizate LISTA AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE EMISE In perioada 01.07.2018 31.07.2018 Nr. crt. Autorizație construire nr./dată Nume solicitant Lucrări autorizate Adresă lucrări 1 441/17242 2 442/15591 3 443/15216

Mai mult

Autorizatie construire-desfiintare - cerere.pdf

Autorizatie construire-desfiintare - cerere.pdf Pag. 1 Ctre, Preedintele Consiliului judeean Primarul *) CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINARE Subsemnatul (1) CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ domiciliul (2) municipiul cu în judeul

Mai mult

MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

MUNICIPIUL PIATRA NEAMT ROMANIA MUNICIPIUL PIATRA NEAMT DIRECTIA TAXE SI IMPOZITE Codul de identificare fiscala: 2612790 STR. ALEXANDRU CEL BUN NR.12, 610004 TELEFON 0233 213884, FAX 0233 213 894 EMAIL:taxesiimpozite@primariapn.ro

Mai mult

FOAIE DE GARDA Denumirea lucr rii:elaborare PUD PENTRU DESFIINTARE PARTIALA IMOBIL, EXTINDERE SI ETAJARE, RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE IMOBIL, SCHIMBA

FOAIE DE GARDA Denumirea lucr rii:elaborare PUD PENTRU DESFIINTARE PARTIALA IMOBIL, EXTINDERE SI ETAJARE, RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE IMOBIL, SCHIMBA FOAIE DE GARDA Denumirea lucr rii:elaborare PUD PENTRU DESFIINTARE PARTIALA IMOBIL, EXTINDERE SI ETAJARE, RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE IMOBIL, SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN SPATII PENTRU CAZARE

Mai mult

TABEL CU AVOCATII ÎNSCRIȘI ÎN S.A.J.- SLATINA URGENȚE În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON,

TABEL CU AVOCATII ÎNSCRIȘI ÎN S.A.J.- SLATINA URGENȚE În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, TABEL CU AVOCATII ÎNSCRIȘI ÎN S.A.J.- SLATINA URGENȚE 01.08.2019 31.08.2019 În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să luați legătura cu d-nul av. Ristea Cristian

Mai mult

FISA PROIECTULUI Denumire lucrare: Amplasament: Beneficiar: P.U.D. pentru CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI

FISA PROIECTULUI Denumire lucrare: Amplasament: Beneficiar: P.U.D. pentru CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI FISA PROIECTULUI Denumire lucrare: Amplasament: Beneficiar: P.U.D. pentru CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI SI BRANSAMENTE Cluj-Napoca, str. Borhanci, nr. cad.262538,

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE FIZICĂ Lista candidaţilor olimpici admişi la Facultatea de Fizică pe locuri finanţate de la buget -sesiunea

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE FIZICĂ Lista candidaţilor olimpici admişi la Facultatea de Fizică pe locuri finanţate de la buget -sesiunea Lista candidaţilor olimpici admişi la Facultatea de Fizică pe locuri finanţate de la buget Nr. Crt Nume şi Prenume Programul de Rezultat 1. BELCIU I. MIRUNA-IOANA Fizică Fizică (în limba engleză) Admis

Mai mult

Microsoft Word - MiNUTA SEDINTEI 13 MAI 2011.docx

Microsoft Word - MiNUTA SEDINTEI 13 MAI 2011.docx MUNICIPIUL IA I CONSILIUL LOCAL M I N U T A şedinței ordinare din data de 13.05.2011 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi Consiliul Local a fost convocat în şedință ordinară la data mai sus-menționată,

Mai mult

Microsoft Word - burse_sociale_2012_2013site.doc

Microsoft Word - burse_sociale_2012_2013site.doc Universitatea din Bucuresti Facultatea de Geografie Tel. +40-1-314 35 08 int 189 +40-1-315 30 74 Fax +40-1-315 30 74 http://geo.unibuc.ro B-dul Nicolae Balcescu Nr. 1 70 111 Bucuresti, Sector 1 Romania

Mai mult

REZULTATE FINALE master zi MATEMATICA, sesiunea iulie 2010

REZULTATE FINALE master zi  MATEMATICA,  sesiunea iulie 2010 Lista candidaţilor declaraţi ADMIŞI pe locuri SUBVENŢIONATE 1. ALEXANDRESCU B. ANDREEA - MĂDĂLINA 10 2. BAIBARAC V. ELENA 10 3. CONSTANTINESCU C.N. MARIA 10 4. DIACONESCU I. IONELA - CAMELIA 10 5. DUMITRU

Mai mult

PROIECT NR. 53/2017 ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA LA IMOBIL D+P+4E,SOLA 29 PARCELA A158/5 TRUP 1(D) LOT 3/1/2/2/1 ZONA MAMAIA NORD, NAVODAR

PROIECT NR. 53/2017 ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA LA IMOBIL D+P+4E,SOLA 29 PARCELA A158/5 TRUP 1(D) LOT 3/1/2/2/1 ZONA MAMAIA NORD, NAVODAR PROIECT NR. 53/2017 ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA LA IMOBIL D+P+4E,SOLA 29 PARCELA A158/5 TRUP 1(D) LOT 3/1/2/2/1 ZONA MAMAIA NORD, NAVODARI JUD. CONSTANTA Faza :D.T.A.C. BENEFICIAR BURUNTEA

Mai mult

Către,

Către, Pag. 1 Către, Preşedintele Consiliului judeţean Primarul *) CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE Subsemnatul (1) CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ domiciliul (2) municipiul cu în

Mai mult

Judecator Tanase Mihnea Adrian presedintele Judecatoriei sectorului 5 Bucuresti - Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti Audito

Judecator Tanase Mihnea Adrian presedintele Judecatoriei sectorului 5 Bucuresti - Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti Audito Judecator Tanase Mihnea Adrian presedintele Judecatoriei sectorului 5 Bucuresti - Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti 2004 - Auditor de justitie Institutul National al Magistraturii

Mai mult

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE ARTE ȘI DESIGN ADMITERE MASTER SESIUNEA IULIE 2018 Proba eliminatorie Nr. crt. Media de Nr. dosar NU

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE ARTE ȘI DESIGN ADMITERE MASTER SESIUNEA IULIE 2018 Proba eliminatorie Nr. crt. Media de Nr. dosar NU dosar NUME I. PRENUME Optiune 1 Conservare Restaurare- 1. 83 DAVID I. LARISA-ALEXANDRA Icoană, pictură şi restaurare Conservare Restaurare- 2. 14 KRALOWETZ I. ANA-MARIA 8.75 Icoană, pictură şi restaurare

Mai mult

Nr

Nr ARHITECT ŞEF SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ Str. Gheorghe Şincai 37 Fax: +40 262 212 332 430311, Baia Mare, România Email: primar@baiamare.ro Telefon: +40 262 213 824 Web: www.baiamare.ro Nr. 37334 din 08.11.2017

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro intocmita la: 03.02.2016 /data 1 171/ 02.10.2014 2 193/ 25.11.2014 3 170/ 02.10.2014 4 187/ 29.10.2014 5 206/ 29.12.2014 SITUATIA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE eliberate in perioada 01.01.2015 -- 31.12.2015

Mai mult

UNIVERSITATEA TEHNICĂ din CLUJ-NAPOCA Facultatea de Inginerie Electrică Decan: conf.dr.ing. Andrei CZIKER Avizat, PRORECTOR Tehnic, Administratie si P

UNIVERSITATEA TEHNICĂ din CLUJ-NAPOCA Facultatea de Inginerie Electrică Decan: conf.dr.ing. Andrei CZIKER Avizat, PRORECTOR Tehnic, Administratie si P LISTA STUDENŢILOR anul IV, ciclu I de studii universitare licenţă căminul III, str. Observatorului, nr. 34 an universitar 2016-2017 (doar pentru studenţii neclujeni 1, având vârsta sub 35 ani) 1. Caila

Mai mult

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ Slobozia, Ialomiţa, str. Lacului, nr.10, Cod Tel/ Fax: web : http:

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ Slobozia, Ialomiţa, str. Lacului, nr.10, Cod Tel/ Fax: web : http: ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ Slobozia, Ialomiţa, str. Lacului, nr.10, Cod 920024 Tel/ Fax: 0243234612 e-mail:sc_sanitara_slobozia@yahoo.com web : http://sanitara-slobozia.ro/ NR 343/13.07.2015 Rezultate

Mai mult

FACULTATEA DE BIOLOGIE LISTA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI 12 IULIE 2018 Nr. Crt. Nume Prenume Optiunea 1 Optiunea 2 Optiunea 3 Optiunea 4 Optiunea 5 Optiunea

FACULTATEA DE BIOLOGIE LISTA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI 12 IULIE 2018 Nr. Crt. Nume Prenume Optiunea 1 Optiunea 2 Optiunea 3 Optiunea 4 Optiunea 5 Optiunea FACULTATEA DE BIOLOGIE LISTA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI 12 IULIE 2018 Nr. Crt. Nume Prenume Optiunea 1 Optiunea 2 Optiunea 3 Optiunea 4 Optiunea 5 Optiunea 6 1 MIELU GABRIELA 2 COSTEA DIANA-ANTONIA 3 RADU ERIKA-ALEXANDRA

Mai mult

Lista solicitărilor privind atribuirea de terenuri pentru construirea unei locuințe, conform Legii 15/2003 (dosare complete) la NR. CRT NR.

Lista solicitărilor privind atribuirea de terenuri pentru construirea unei locuințe, conform Legii 15/2003 (dosare complete) la NR. CRT NR. Lista solicitărilor privind atribuirea de terenuri pentru construirea unei locuințe, conform Legii 15/2003 (dosare complete) la 01.07.2017 NR. CRT NR.CERERE NUMELE SI PRENUMELE 1 8109/19.04.2007 Butoi

Mai mult

CARTIER REZIDENŢIAL – ZONA NYIRES

CARTIER  REZIDENŢIAL – ZONA NYIRES CARTIER REZIDENŢIAL ZONA NYIRES Viitorul cartier de locuinţe individuale este situat de-a lungul drumului comunal ce duce din Tăuţii de Sus spre Unguraş, la o distanţă de 500m de DN18 - vis a vis de pădurea

Mai mult

Proces- verbal şedinţă CL din

Proces- verbal şedinţă CL   din ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ COMUNA ŞTIUCA CONSILIUL LOCAL PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 14 ianuarie 2019, cu prilejul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Ştiuca În baza dispoziţiei primarului

Mai mult

PROCES VERBAL încheiat în urma şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Târgovişte din data de Întrucât în sala de şedinţă sunt prez

PROCES VERBAL încheiat în urma şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Târgovişte din data de Întrucât în sala de şedinţă sunt prez PROCES VERBAL încheiat în urma şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Târgovişte din data de 28.03.2019 Întrucât în sala de şedinţă sunt prezenţi 21 consilieri în funcţie, dl. secretar al Municipiului

Mai mult

S

S PUD PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE BLOC LOCUINŢE COLECTIVE, CU PARCAJ LA DEMISOL, ÎMPREJMUIRE ŞI ORGANIZARE DE ŞANTIER Str. Fraţii Goleşti, nr. 55, Municipiul Piteşti, Judeţul Argeş FOAIE DE CAPĂT

Mai mult

4.87 m m m2 Prezentul proiect reprezinta proprietatea Biroului Individual de Arhitectura - ADACE DAN STEFAN,orice copiere sau folosire a

4.87 m m m2 Prezentul proiect reprezinta proprietatea Biroului Individual de Arhitectura - ADACE DAN STEFAN,orice copiere sau folosire a 4.87 m2 1.42 m2 61.81 m2 CLASA DE IMPORTANTA III ARE D A N 1 : 1.000 1 : 5.000 mun. Cluj-Napoca, str. REMETEA nr. A, jud. Cluj PLAN DE INCADRARE IN ZONA PLAN DE INCADRARE IN PUG U 01 11 396.16 28 396.02

Mai mult

Şedinţa publică din 26 februarie 2015, ora 9 1. Dosar nr.486d/2014 (repus pe rol) - Curtea de Apel Bacău-Secția a II-a Civilă, de Contencios Administr

Şedinţa publică din 26 februarie 2015, ora 9 1. Dosar nr.486d/2014 (repus pe rol) - Curtea de Apel Bacău-Secția a II-a Civilă, de Contencios Administr Şedinţa publică din 26 februarie 2015, ora 9 1. Dosar nr.486d/2014 (repus pe rol) - Curtea de Apel Bacău-Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, din oficiu -Unitatea Administrativ-

Mai mult

Microsoft Word - _convocator noiembrie 2010.doc

Microsoft Word - _convocator noiembrie 2010.doc ROMANIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA PRIMAR Nr. 137901/05.11.2010 CONVOCATOR În conformitate cu prevederile articolului 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

Mai mult

TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU Nr.Crt Avocat Telefon Calitate Data Avocati de serviciu din data Andrii Alin Robert 0

TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU Nr.Crt Avocat Telefon Calitate Data Avocati de serviciu din data Andrii Alin Robert 0 TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU 01.04.2014 30.04.2014 Avocati de serviciu din data 01.04.2014 1 Andrii Alin Robert 0722.556.172 Avocat definitiv 01.04.2014 2 Argesanu Andreea Codruta 0744.141.076 Avocat

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.56/2

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.56/2 MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.56/2018 referitoare la aprobarea cuantumului chiriei aferentă

Mai mult

Microsoft Word - anunt colectiv 12.doc

Microsoft Word - anunt colectiv 12.doc Nr. 18643 din 29.08.2011 ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate În temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările

Mai mult

NR. REFERINTA NUME PRENUME DATE PROFESIE CENTRU JUDET 1 ANDREI CONSTANTIN 2 ASLAN CORINA 3 ASZTALOS ZSUZSA 4 BAJAN IONELA ALINA MEDIC SPECIALIST SCJU

NR. REFERINTA NUME PRENUME DATE PROFESIE CENTRU JUDET 1 ANDREI CONSTANTIN 2 ASLAN CORINA 3 ASZTALOS ZSUZSA 4 BAJAN IONELA ALINA MEDIC SPECIALIST SCJU NR. REFERINTA NUME PRENUME DATE PROFESIE CENTRU JUDET 1 ANDREI CONSTANTIN 2 ASLAN CORINA 3 ASZTALOS ZSUZSA 4 BAJAN IONELA ALINA SPECIALIST SCUB FLOREASCA BUCURESTI 5 BALOSU MIHAI ALEXANDRU 6 LUCRARE BITERE

Mai mult

Către, Preşedintele Consiliului judeţean... CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE Subsemnatul(*1)..., CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Către, Preşedintele Consiliului judeţean... CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE Subsemnatul(*1)..., CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Către, Preşedintele Consiliului judeţean... CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE Subsemnatul(*1)..., CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cu domiciliul(*2)/sediul... în judeţul... municipiul/oraşul/comuna...

Mai mult

Microsoft Word - pv ordinara.doc

Microsoft Word - pv ordinara.doc CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ Nr. din F- SAPL- 03 PROCES-VERBAL Încheiat astăzi 16.09.2013 în şedinţa ordinară Local al Municipiului Piatra Neamţ În conformitate cu prevederile art.39, alin.1

Mai mult

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE Nr. proiect: AED-PUZ 25/2014 Denumire proiect: PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE HALĂ PENTRU FABRICAREA ELEMENTELOR DE DULGHERIE ȘI TÂMPLĂRIE FOLOSITE ÎN CONSTRUCȚII

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea şi modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea şi modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului privind rectificarea şi modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2015 Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având în vedere : expunerea de motive; - raportul

Mai mult

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPINA BIROUL URBANISM Catre CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA REGISTRUL CERTIFICATELOR DE URBANISM EMISE ÎN LUNA FEBRUARIE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPINA BIROUL URBANISM Catre CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA REGISTRUL CERTIFICATELOR DE URBANISM EMISE ÎN LUNA FEBRUARIE 17.10.2016 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPINA BIROUL URBANISM Catre CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA REGISTRUL CERTIFICATELOR DE URBANISM EMISE ÎN LUNA FEBRUARIE 2016 Nr. crt 1 Nr. certif. Data Nr. înreg. Data 30

Mai mult

S E C Ţ I U N E A 0X - X

S E C Ţ I U N E A  0X - X S E C Ţ I U N E A 02-08 ELECTROENERGETICĂ Sala EI 204 Comisia de examinare Conf.dr.ing. Marian COSTEA - Preşedinte Prof. dr.ing. Ileana BĂRAN Prof. dr.ing. Ion TRIŞTIU Conf. dr.ing. Lucian TOMA Ş.l. dr.ing.

Mai mult

CU ian 2013l.xls

CU ian 2013l.xls 1 07.01.2014 40907 09.12.2013 Beneficiar Adresa beneficiar Adresa imobil Scopul S.C. ROMTELECOM SA PRIN URITESCU ADRIAN 2 17.01.2014 997 13.01.2014 PAHOMI FLAVIA MARIA ificate de urbanism emise in luna

Mai mult

Microsoft Word - memoriu OPORTUNITATE MIREL modificat

Microsoft Word - memoriu OPORTUNITATE MIREL modificat FOAIE DE CAPĂT Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC ZONAL DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, extravilan Mosnita Noua, judeţul Timiş, C.F.415050,415046,415521,

Mai mult

TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să-l contactaț

TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să-l contactaț TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU 01.06.2017 30.06.2017 În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să-l contactați pe d-nul av. Ristea Cristian Răzvan, la nr. de telefon

Mai mult

LISTA IMOBILELOR CARE POT FI VÂNDUTE IN CONDIŢIILE ART.8 alin.(5) - (7) * din OUG.15/2013 Nr. crt. poz. OUG parţial 42 parţia

LISTA IMOBILELOR CARE POT FI VÂNDUTE IN CONDIŢIILE ART.8 alin.(5) - (7) * din OUG.15/2013 Nr. crt. poz. OUG parţial 42 parţia LISTA IMOBILELOR CARE POT FI VÂNDUTE IN CONDIŢIILE ART.8 alin.(5) - (7) * din OUG.15/2013 Nr. crt. poz. OUG 15 1 12 2 15 3 29 4 5 42 42 6 52 7 65 8 67 9 81 10 193 Denumire imobil Teren aferent Hotelului

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind acceptarea donaţiei având ca obiect terenul intravilan, situat în munic

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind acceptarea donaţiei având ca obiect terenul intravilan, situat în munic MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind acceptarea donaţiei având ca obiect terenul intravilan, situat în municipiul Craiova, str.parcul Libertăţii 1848, nr.17b Consiliul

Mai mult

S.C. Grup Arh.Stephano SRL FISA PROIECT DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU OBTINERE AVIZ P.U.D. Beneficiar: IACOB FLORIAN - MIHAI Adresa beneficiar: str. Buc

S.C. Grup Arh.Stephano SRL FISA PROIECT DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU OBTINERE AVIZ P.U.D. Beneficiar: IACOB FLORIAN - MIHAI Adresa beneficiar: str. Buc S.C. Grup Arh.Stephano SRL FISA PROIECT DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU OBTINERE AVIZ P.U.D. Numar de proiect : nr.8 din 25.06.2019 Faza de proiectare: P.U.D. Proiectant general: S.C. GRUP ARH. STEPHANO S.R.L.

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI - UNIVERSITATE PUBLICĂ - ACREDITATĂ Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică An studiu /22/17 3:30 PM List

UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI - UNIVERSITATE PUBLICĂ - ACREDITATĂ Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică An studiu /22/17 3:30 PM List l: Calculatoae şi tehnologia infomației Pioit Citeii MedDis 1 12 STAN-ARVU I. DENIS-ANDREI 1------ Buget - 8.75 8.05 8.47 Oig - Da 0,00 Pet 2 6 COSTIUC V. OANA-BIANCA 12---3- Buget - 7.86 9.00 8.31 Oig

Mai mult

Nr. Cert Data certificat Nr. cerere Data cerere

Nr. Cert Data certificat Nr. cerere Data cerere Nr. Cert Data certificat Nr. cerere Data cerere 20 02.05.2019 033 12.0.2019 21 02.05.2019 2917 23.0.2019 22 02.05.2019 3229 2.0.2019 23 02.05.2019 179 18.0.2019 2 02.05.2019 0879 16.0.2019 25 03.05.2019

Mai mult

MEMORIU DE SPECIALITATE 1. DATE GENERALE 1.1. Date de recunoastere a documentatiei: Denumire investitie: CONSTRUIRE 2 IMOBILE DE LOCUINTE COLECTIVE IN

MEMORIU DE SPECIALITATE 1. DATE GENERALE 1.1. Date de recunoastere a documentatiei: Denumire investitie: CONSTRUIRE 2 IMOBILE DE LOCUINTE COLECTIVE IN MEMORIU DE SPECIALITATE 1. DATE GENERALE 1.1. Date de recunoastere a documentatiei: Denumire investitie: CONSTRUIRE 2 IMOBILE DE LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM DE P+4E+PENTHOUSE, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA

Mai mult

Nr. /ARBDD/ 2012 Către: HUBATI TUDOR Adresa: str.a I a,nr. 187,Ap.19, Loc. Sulina, Jud. Tulcea A p r o b G U V E R N A T O R DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRA

Nr. /ARBDD/ 2012 Către: HUBATI TUDOR Adresa: str.a I a,nr. 187,Ap.19, Loc. Sulina, Jud. Tulcea A p r o b G U V E R N A T O R DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRA Nr. /ARBDD/ 2012 Către: HUBATI TUDOR Adresa: str.a I a,nr. 187,Ap.19, Loc. Sulina, Jud. Tulcea A p r o b G U V E R N A T O R DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr.... din...2012 Viorica BÎSCĂ Ca urmare a solicitării

Mai mult

ROMANIA JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA PRIMAR Nr / CONVOCATOR in conformitate cu prevederile articolului 39 alin. 1 din Legea

ROMANIA JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA PRIMAR Nr / CONVOCATOR in conformitate cu prevederile articolului 39 alin. 1 din Legea ROMANIA JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA PRIMAR Nr. 95708 /23.06.2009 CONVOCATOR in conformitate cu prevederile articolului 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE COMISIA JUDEŢEANĂ / A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI TELEORMAN CENTRUL DE EXAMEN ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘTEFAN CEL

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE COMISIA JUDEŢEANĂ / A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI TELEORMAN CENTRUL DE EXAMEN ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘTEFAN CEL 1 1 ABABEI-NECULA C ALEXANDRA ALINA 2 BARBU G MARIUS ALEXANDRU 3 BARBU M DRAGOȘ SORIN 4 BĂŢĂUȘ A LORENA CAROLINA 5 BICAN R IOANA SILVIA 6 BOJAN C BIANCA IULIA 7 BOLDEIU I ANDREI GEORGE 8 BREAZU F IOANA

Mai mult

Tabelul nr. 3 - Anexa Ordin 32/2017 Nr. crt. Solicitant Datele de contact Registrul de evidenţă a cererilor de racordare la sistemul de distribuţie a

Tabelul nr. 3 - Anexa Ordin 32/2017 Nr. crt. Solicitant Datele de contact Registrul de evidenţă a cererilor de racordare la sistemul de distribuţie a Tabelul nr. 3 - Anexa Ordin 32/2017 Nr. crt. Solicitant Datele de contact Registrul de evidenţă a cererilor de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale din Mun. Oltenita Adresa imobilului/obiectivului

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALǍ Nr.1 VALEA MĂRULUI STR. PREOT GHEORGHE GAFTON, NR. 9 JUDEȚUL GALAȚI TEL./ FAX 0236/ ; CATA

ŞCOALA GIMNAZIALǍ Nr.1 VALEA MĂRULUI STR. PREOT GHEORGHE GAFTON, NR. 9 JUDEȚUL GALAȚI TEL./ FAX 0236/ ; CATA ŞCOALA GIMNAZIALǍ Nr.1 VALEA MĂRULUI STR. PREOT GHEORGHE GAFTON, NR. 9 JUDEȚUL GALAȚI TEL./ FAX 0236/ 863405 E-MAIL; scoalavaleamarului@yahoo.com CATALOG EVALUARE NAȚIONALĂ 2010-2011 NUME SI PRENUME ELEV

Mai mult

Concurs online de informatică Categoria PROGRAMARE SECȚIUNEA 9-10 AVANSAȚI REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI ONLINE DE INFORMATICĂ EMPOWERSOFT

Concurs online de informatică Categoria PROGRAMARE SECȚIUNEA 9-10 AVANSAȚI REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI ONLINE DE INFORMATICĂ EMPOWERSOFT Concurs online de informatică Categoria PROGRAMARE SECȚIUNEA 9 AVANSAȚI REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI ONLINE DE INFORMATICĂ EMPOWERSOFT 28 EDIȚIA A IVA Concurenții poziționați în clasament deasupra

Mai mult

Microsoft Word - MiNUTA SEDINTEI 26 iulie 2012.doc

Microsoft Word - MiNUTA SEDINTEI 26 iulie 2012.doc MUNICIPIUL IAŞI CONSILIUL LOCAL M I N U T A şedinţei ordinare din data de 26.07.2012 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi Consiliul Local a fost convocat în şedinţă ordinară la data mai susmenţionată,

Mai mult

Universitatea,,Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Departametul de Matematică şi Informatică Sesiunea anuală studenţească de comunicări ştiin

Universitatea,,Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Departametul de Matematică şi Informatică Sesiunea anuală studenţească de comunicări ştiin PROGRAM 26 MAI 2017 SALA A 18 ORELE 9.00 Deschiderea sesiunii Cuvânt de salut Workshop ORELE 9.40 12.20 Susţinerea lucrărilor ORELE 12.20 12.30 Pauză ORELE 12.30 Festivitatea de premiere ORELE 9.00 Deschiderea

Mai mult

Consiliul Local al Municipiului Timisoara Directia de Evidenta a Persoanelor Timisoara Serviciul de Stare Civila PUBLICATIE Astazi 23 aprilie 2018 a f

Consiliul Local al Municipiului Timisoara Directia de Evidenta a Persoanelor Timisoara Serviciul de Stare Civila PUBLICATIE Astazi 23 aprilie 2018 a f Astazi 23 aprilie 2018 a fost înregistrata declaratia de casatorie a domnului BELOESCU CALIN în vârsta de 65 ani, cu domiciliul în si al doamnei IANCU GEORGIANA în vârsta de 27 ani, cu domiciliul în, Astazi

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între orașul Tg. Cărbuneșt

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între orașul Tg. Cărbuneșt privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între orașul Tg. Cărbunești și Grupul de Inițiativă locală DEL în cadrul programului - Împreună pentru Comunitate pentru grupurile de iniţiativă

Mai mult

Microsoft Word - CERERE_AC.doc

Microsoft Word - CERERE_AC.doc Către, Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş C E R E R E PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE Subsemnatul (1) CNP domiciliul (2) municipiul cu sediul în judeţul oraşul comuna satul

Mai mult

MEMORIU GENERAL

MEMORIU GENERAL MEMORIU GENERAL Întocmit în conformitate cu Ordinul MLPAT nr.37/n/08.06.2000 pentru aprobarea reglementării tehnice GHID PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE ŞI CONŢINUTUL - CADRU AL PLANULUI URBANISTIC DE

Mai mult

Microsoft Word - An_III_21_09_2015

Microsoft Word - An_III_21_09_2015 LISTA STUDENŢILOR care beneficiază de cămin (până la linia roşie, adică de la poziţia 1 până la 42), în condiţiile stabilite de regulamentul de cazare anul III, ciclu I de studii universitare licenţă căminul

Mai mult

Microsoft Word - proiect 2013

Microsoft Word - proiect 2013 13 4 Temă de proiect TCM, an universitar 2012-2013 Se consideră mecanismul cu camă-tachet axat din Fig. 1. Elementul conducător este cama plana 1, care are profilul un cerc cu raza r=0,072 m. Axa A a cuplei

Mai mult

Av. Poporului - Nr. reg. evidența operatori: 215 Nr. reg. prelucrări: 83/6660 DOCUMENT OFICIAL M.E.C.Ş. Candidaţii din alte judeţe care participă la r

Av. Poporului - Nr. reg. evidența operatori: 215 Nr. reg. prelucrări: 83/6660 DOCUMENT OFICIAL M.E.C.Ş. Candidaţii din alte judeţe care participă la r Av. Poporului - reg. evidența operatori: 215 reg. prelucrări: 83/6660 DOCUMENT OFICIAL M.E.C.Ş. Candidaţii din alte judeţe care participă la repartizare în judeţul TELEORMAN V- lb. 1 MAGARGIU S LIDIA MARINA

Mai mult

PUNCTAJE DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC Numar fisa Nume Prenume Scoli titular Nivel titular Post titular Post solicitat Punctaj 2611 POPESCU

PUNCTAJE DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC Numar fisa Nume Prenume Scoli titular Nivel titular Post titular Post solicitat Punctaj 2611 POPESCU PUNCTAJE DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC 2611 POPESCU SIMONA 1037 IURCO LILIANA 2609 BENCU ZOIA 2017 POP PRISCILLA 1286 PRICOIU ADRIAN 1 PECINEAGA GIMNAZIAL CHIMIE - FIZICA CHIMIE - FIZICA 33.10

Mai mult

Microsoft Word - registru saj

Microsoft Word - registru saj UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA BAROUL CALARASI APROBAT de CONSILIUL Baroului in SEDINTA 27.05.2016 anexa -I- a hotararii nr 13/ 27.05.2016 REGISTRUL DE ASISTENTA JUDICIARA AL BAROULUI CALARASI

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA Lista autorizaţiilor de construire emise în luna martie Nr. autoriz. Data autoriz. Adresa imobilului Solici

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA Lista autorizaţiilor de construire emise în luna martie Nr. autoriz. Data autoriz. Adresa imobilului Solici Lista autorizaţiilor de construire emise în luna martie 2016 01.04.2016 5 17.03.2016 jud. PRAHOVA, com. VALEA CĂLUGĂREASCĂ, jud. PRAHOVA, mun. Ploieşti, jud. PRAHOVA, com. Berceni, SC ORANGE SA CONSTRUIRE

Mai mult

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE OLIMPIADA DE FIZICĂ - FAZA JUDEȚEANĂ REZULTATE FINALE CLASA a VI-a NR. CRT. NUMELE Ş

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE OLIMPIADA DE FIZICĂ - FAZA JUDEȚEANĂ REZULTATE FINALE CLASA a VI-a NR. CRT. NUMELE Ş CLASA a VI-a 1 CERBU CODRUŢ SCOALA GIMNAZIALA "ION AGÂRBICEANU" ALBA IULIA 10,00 7,50 6,25 23,75 I 2 TUNSOIU I.S.ANTONIA EMILIA ŞC. GIMN. "MIHAI EMINESCU" ALBA IULIA 6,50 8,00 9,00 23,50 II MAIERESCU MARIANA

Mai mult

LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE", LOCALITATEA GALATI Data: REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PROBA DE EVALUARE A COMPETENŢELOR LINGVISTICE ÎNTR-O LI

LICEUL TEORETIC MIRCEA ELIADE, LOCALITATEA GALATI Data: REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PROBA DE EVALUARE A COMPETENŢELOR LINGVISTICE ÎNTR-O LI Data: 22-02-2018 Comisie LEN1 Nr.Crt. Numele şi prenumele 1 ALEXANDRU S DIANA MIHAELA / XII E 2017-2018 Ora 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ANDREI A BIANCA

Mai mult

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARTE PLASTICE Domeniul: ARTE VIZUALE Specializarea: Arte Plastice (Fotografie - videoprocesare

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARTE PLASTICE Domeniul: ARTE VIZUALE Specializarea: Arte Plastice (Fotografie - videoprocesare Specializarea: Arte Plastice (Fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii) Locuri speciale pentru ER fara bursa fotografica cu portofoliu si test de cunostinte de istoria artei si fotografie

Mai mult

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ H O T Ă R Â R E A nr. 96 din 23 aprilie 2019 privind reglementarea activităţii econo

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ H O T Ă R Â R E A nr. 96 din 23 aprilie 2019 privind reglementarea activităţii econo R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ H O T Ă R Â R E A nr. 96 din 23 aprilie 2019 privind reglementarea activităţii economice din zona de agrement a Platoului Corneşti Consiliul

Mai mult

U.A.T. Consiliul Județean Călărași Nr.4203/ LISTA DOCUMENTAȚIILOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI DE URBANISM APROBATE Situație actualizată l

U.A.T. Consiliul Județean Călărași Nr.4203/ LISTA DOCUMENTAȚIILOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI DE URBANISM APROBATE Situație actualizată l 4203/07.03.2019 LISTA DOCUMENTAȚIILOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI DE URBANISM APROBATE Tip documentație 2 Zona studiată Titlul 3 Aprobat prin 6 Observații 4 1 2 3 4 5 6 1 U - P.U.Z. extravilan, comuna

Mai mult

Microsoft Word - h778_15a

Microsoft Word - h778_15a Anexa 1 la Regulamentul aprobat prin HCL nr. 778/2015 Nr. Crt. LISTA PARCARILOR CU PLATA AMENAJATE IN MUNICIPIUL ORADEA Locatia 1 Partea carosabila 1 1848 (Intre str. M Kogalniceanu si Sucevei) S 13 2

Mai mult

CENTRUL DE SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT COLEGIUL TEHNOLOGIC GRIGORE CERCHEZ SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT 2019 LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA 01 Nr.

CENTRUL DE SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT COLEGIUL TEHNOLOGIC GRIGORE CERCHEZ SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT 2019 LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA 01 Nr. LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA 01 1 AHMED A. PETRE-MARIAN Limba română XI G 2 AL MONAKKAL M.A. MOHAMAD-SAMER Limba română XI D 3 ALEXE E.I.MIRCEA VLAD Limba română 12 FR2 4 ANDOR G. FLORENTINA Limba

Mai mult