Microsoft Word - Conventia matrimoniala.doc

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Microsoft Word - Conventia matrimoniala.doc"

Transcriere

1 Introducere... XI Capitolul I. Principalele nońiuni de drept internańional privat din materia căsătoriei Ce înńelegem prin calificare primară şi care este legea după care se efectuează? NoŃiunea de calificare şi felurile calificării Legea după care se face calificarea Cum este calificată primar nońiunea de căsătorie? NoŃiunea de căsătorie în dreptul familiei românesc NoŃiunea de căsătorie în diferite sisteme de drept Sfera nońiunii de căsătorie în dreptul internańional privat român Care este calificarea primară a nońiunii de efecte generale ale căsătoriei? NoŃiunea de efecte generale ale căsătoriei în dreptul românesc Efectele personale ale căsătoriei RelaŃiile patrimoniale dintre sońi Efectele căsătoriei cu privire la capacitatea de exercińiu Sfera nońiunii de efecte generale ale căsătoriei în dreptul internańional privat român Cum este calificată primar nońiunea de regim matrimonial? NoŃiunea de raporturi patrimoniale dintre sońi în dreptul românesc NoŃiunea de regim matrimonial în diferite sisteme de drept Sfera nońiunii de regim matrimonial în dreptul internańional privat român Cum este calificată primar nońiunea de convenńie de alegere a legii aplicabile regimului matrimonial?... 38

2 VI ConvenŃia matrimonială în dreptul internańional privat român 6. Care este calificarea primară a nońiunii de convenńie matrimonială? NoŃiunea de convenńie matrimonială în dreptul românesc NoŃiunea de convenńie matrimonială în diferite sisteme de drept Sfera nońiunii de convenńie matrimonială Capitolul II. Ce lege aplicăm admisibilităńii convenńiei matrimoniale? Ce se înńelege prin admisibilitatea convenńiei matrimoniale în dreptul românesc? Care este legea aplicabilă admisibilităńii convenńiei matrimoniale? Capitolul III. Ce lege guvernează condińiile de validitate ale convenńiei matrimoniale? Care sunt principalele prevederi ale normelor conflictuale în materia condińiilor de validitate ale convenńiei matrimoniale? Care este legea aplicabilă condińiilor de fond ale convenńiei matrimoniale? Cum sunt calificate primar condińiile de fond ale convenńiei matrimoniale? Care este legea aplicabilă condińiilor de fond ale convenńiei matrimoniale? Care este legea aplicabilă condińiilor de formă ale convenńiei matrimoniale? Cum sunt calificate primar condińiile de formă ale convenńiei matrimoniale? Legea aplicabilă condińiilor de formă ale convenńiei matrimoniale Capitolul IV. Ce lege aplicăm încheierii convenńiei matrimoniale? Ce lege pot alege viitorii sońi sau sońii pentru încheierea convenńiei matrimoniale? Legea română ca lege aplicabilă încheierii convenńiei matrimoniale... 75

3 VII Capitolul V. Este posibilă modificarea sau înlocuirea convenńiei matrimoniale în dreptul internańional privat român? Precizări prealabile Legea română ca lege prin care convenńia matrimonială se modifică Este posibilă înlocuirea convenńiei matrimoniale în dreptul internańional privat român? Modificarea sau mutabilitatea convenńiei matrimoniale în diferite sisteme juridice Capitolul VI. Ce lege aplicăm publicităńii convenńiei matrimoniale în dreptul internańional privat român? Legea aplicabilă publicităńii convenńiei matrimoniale Legea română ca lege aplicabilă publicităńii convenńiei matrimoniale Publicitatea convenńiilor matrimoniale în diferite sisteme de drept Capitolul VII. Ce lege aplicăm regimului şi efectelor convenńiei matrimoniale? Legea aplicabilă regimului şi efectelor convenńiei matrimoniale Limitele legii aplicabile regimului şi efectelor convenńiei matrimoniale Legea română ca lege aplicabilă regimului şi efectelor convenńiei matrimoniale ConŃinutul şi întinderea în timp a efectelor convenńiei matrimoniale Efectele modificării convenńiei matrimoniale ca urmare a modificării regimului matrimonial Capitolul VIII. Care este legea aplicabilă sancńiunilor convenńiei matrimoniale, în situańia în care Noul Cod civil nu face nici un fel de precizări? Ce lege se aplică sancńiunilor convenńiei matrimoniale? Care sunt principalele prevederi ale legii române în domeniul sancńiunilor aplicabile convenńiilor

4 VIII ConvenŃia matrimonială în dreptul internańional privat român matrimoniale, în situańia în care sońii sau viitorii sońi au ales legea română? Nulitatea convenńiei matrimoniale Caducitatea convenńiei matrimoniale SimulaŃia convenńiei matrimoniale SancŃiunea neîndeplinirii formalităńilor de publicitate (inopozabilitatea convenńiei matrimoniale) Capitolul IX. Care este legea aplicabilă convenńiei matrimoniale dintre sońi conform tratatelor internańionale? ConvenŃia de la Haga asupra conflictelor de legi privitoare la efectele căsătoriei, asupra drepturilor şi obligańiilor sońilor în raporturile lor personale şi asupra bunurilor sońilor ConvenŃia asupra legii aplicabile regimurilor matrimoniale din 14 martie Capitolul X. Care este legea aplicabilă relańiilor patrimoniale dintre sońi conform în diverse sisteme de drept internańional privat european FranŃa Italia Spania Grecia Portugalia Germania Belgia Suedia ElveŃia Ungaria Polonia Republica Cehă Bulgaria Republica Moldova Rusia Marea Britanie

5 IX Capitolul XI. Care sunt tendinńele în privinńa uniformizării dispozińiilor privind regimurile matrimoniale în Uniunea Europeană? ConsideraŃii generale Propunerea de regulament privind competenńa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materia regimurilor matrimoniale Precizări prealabile Domeniul de aplicare al propunerii de regulament (art. 1-2) Legea aplicabilă regimului matrimonial (art ) Prezentarea Regulamentului privind competenńa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate Precizări prealabile Domeniul de aplicare şi definińii al propunerii de Regulament (art. 1-2) Legea aplicabilă efectelor patrimoniale ale parteneriatului civil (art ) ImplicaŃiile României în uniformizarea celor două propuneri de regulament Bibliografie

NF OG

NF OG OrdonanŃă 20 2012-08-23 Guvernul României privind instalańiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii Monitorul Oficial al României nr 623 din 2012-08-30 NOTA DE FUNDAMENTARE

Mai mult

Cuprins Abrevieri XIII Cuvânt-înainte XV Capitolul I. Sistemul achiziţiilor publice: concepte definitorii, evoluţie, instituţii implicate, căi de atac

Cuprins Abrevieri XIII Cuvânt-înainte XV Capitolul I. Sistemul achiziţiilor publice: concepte definitorii, evoluţie, instituţii implicate, căi de atac Abrevieri XIII Cuvânt-înainte XV Capitolul I. Sistemul achiziţiilor publice: concepte definitorii, evoluţie, instituţii implicate, căi de atac 1 1. Aspecte preliminare 1 2. Sediul normativ al materiei

Mai mult

(Microsoft Word - Anexa 3 - Contract de vanzare- cumparare cu credit ipoteca\205)

(Microsoft Word - Anexa 3 - Contract de vanzare- cumparare cu credit ipoteca\205) S-a cerut autentificarea prezentului contract de vânzare-cumpărare: ANEXA NR. 3 la H.C.L.S.6 nr. MODEL CONTRACT DE VÂNZARE CUMPĂRARE (credit ipotecar) NR..../... I. PĂRłILE CONTRACTANTE Art. 1.1. Statul

Mai mult

Dreptul familiei.indd

Dreptul familiei.indd Cuprins Capitolul I. Aspecte generale despre familie 1 1. Noţiunea juridică de familie 1 2. Reglementarea relaţiilor de familie 2 3. Dreptul la căsătorie, dreptul de a întemeia o familie şi noţiunea de

Mai mult

ROMÂNIA BIROUL ELECTORAL CENTRAL Afganistan Africa de Sud Albania Algeria Arabia Saudita Argentina Ţara A TOTAL STRĂINĂTATE Alegerea Preşedintelui Rom

ROMÂNIA BIROUL ELECTORAL CENTRAL Afganistan Africa de Sud Albania Algeria Arabia Saudita Argentina Ţara A TOTAL STRĂINĂTATE Alegerea Preşedintelui Rom ROMÂNIA BIROUL ELECTORAL CENTRAL Afganistan Africa de Sud Albania Algeria Arabia Saudita Argentina Ţara A TOTAL STRĂINĂTATE Alegerea Preşedintelui României Voturi valabil exprimate 156 66 64 169 16 noiembrie

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2019) 157 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE CONSILIU privind progresele înregistrate de statele membre în ceea

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2019) 157 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE CONSILIU privind progresele înregistrate de statele membre în ceea COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 28.3.2019 COM(2019) 157 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE CONSILIU privind progresele înregistrate de statele membre în ceea ce privește aderarea la Convenția internațională a

Mai mult

Microsoft Word - Fisa noua dpp-12.doc

Microsoft Word - Fisa noua dpp-12.doc ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE DEPARTAMENTUL STUDII INTERNAłIONALE ŞI ISTORIE CONTEMPORANĂ FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ

Mai mult

CEL DE AL 4-LEA RAPORT AL COMISIEI EUROPENE PRIVIND STAREA UNIUNII ENERGETICE Conform Comunicatului Comisiei Europene din data de 9 aprilie 2019, Comi

CEL DE AL 4-LEA RAPORT AL COMISIEI EUROPENE PRIVIND STAREA UNIUNII ENERGETICE Conform Comunicatului Comisiei Europene din data de 9 aprilie 2019, Comi CEL DE AL 4-LEA RAPORT AL COMISIEI EUROPENE PRIVIND STAREA UNIUNII ENERGETICE Conform Comunicatului Comisiei Europene din data de 9 aprilie 2019, Comisia Europeană și-a îndeplinit pe deplin angajamentele

Mai mult

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă Valorifică pentru viitor ORICE perioadă lucrată ORIUNDE în SEE! INVESTEŞTE ÎN OAMENI!

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă Valorifică pentru viitor ORICE perioadă lucrată ORIUNDE în SEE! INVESTEŞTE ÎN OAMENI! Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă Valorifică pentru viitor ORICE perioadă lucrată ORIUNDE în SEE! INVESTEŞTE ÎN OAMENI! Reglementări Regulamentul CE 883/2004 privind coordonarea sistemelor

Mai mult

Microsoft Word - comunicat_ nr 126 turism_aprilie_2014.doc

Microsoft Word - comunicat_ nr 126 turism_aprilie_2014.doc ROMÂNIA Biroul de presă B-dul Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: 318 18 69; Fax 312 48 75 e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro COMUNICAT DE PRESĂ Nr. 126 din 2 iunie Embargo ora 10.00

Mai mult

Microsoft Word - 1 anunt post.doc

Microsoft Word - 1 anunt post.doc A N U N ł UNIVERSITATEA NAłIONALĂ DE APĂRARE Carol I, În Proiectului ReŃea TransnaŃională de Management Integrat al Cercetării Doctorale şi Postdoctorale Inteligente în Domeniile ŞtiinŃe Militare, Securitate

Mai mult

Microsoft Word - UTI-POM-01-F1-1ProceduraStaffTrainingERASMUS29Oct2009.doc

Microsoft Word - UTI-POM-01-F1-1ProceduraStaffTrainingERASMUS29Oct2009.doc Formular UTI.POM.01-F1 INDICATORUL APROBĂRILOR ŞI AL REVIZIILOR Nr. crt. Revizia / Data aplicării 1. 29.10.2009 Elaborare completă Numărul Nume, prenume şi semnătură capitolului şi ConŃinutul al paginilor

Mai mult

Vă rugăm să selectați limba English STUDIU DE CONFORMITATE PENTRU SUPPLY CHAIN INITIATIVE Bine ați venit pe site-ul sondajului online Dedicated

Vă rugăm să selectați limba English STUDIU DE CONFORMITATE PENTRU SUPPLY CHAIN INITIATIVE Bine ați venit pe site-ul sondajului online Dedicated Vă rugăm să selectați limba English STUDIU DE CONFORMITATE PENTRU SUPPLY CHAIN INITIATIVE - 2017 Bine ați venit pe site-ul sondajului online Dedicated. Metodologia bazată pe rețeaua web garantează confidențialitatea

Mai mult

Microsoft Word - GHID ANGAJATORI.docx

Microsoft Word - GHID ANGAJATORI.docx Ghid privind aplicarea Legii nr.270/2017 a prevenirii de către structurile de control din cadrul Agenției JudeŃene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor Legislația în vigoare referitoare la constatarea

Mai mult

Microsoft Word - GabrielaSCUTEA.doc

Microsoft Word - GabrielaSCUTEA.doc INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII, 22-23.11.2010 ConferinŃa : Formarea profesionala a magistratilor în spatiul european: standarde, strategii, programe, formatori Cooperarea judiciară în spańiul european

Mai mult

Lectia de economie. Derapaje fiscal bugetare majore in

Lectia de economie. Derapaje fiscal bugetare majore in Lectia de economie. Derapaje fiscal bugetare majore in Uniunea Europeana. 12 tari in Procedura de Deviere semnificativa. Jumatate nu indeplinesc regulile fiscalbugetare Cristian Socol, Sistemul de reguli

Mai mult

f_cdr _etu_ro

f_cdr _etu_ro EvoluŃiile de pe teren ale GECT: valoarea adăugată şi soluńii la probleme Rezumat RO - 1 - Rezumatul a fost elaborat de METIS, GmbH. Acesta nu reprezintă pozińia oficială a Comitetului Regiunilor. InformaŃii

Mai mult

ETICHETAREA ENERGIEI ELECTRICE FURNIZATE CONSUMATORILOR

ETICHETAREA  ENERGIEI   ELECTRICE  FURNIZATE CONSUMATORILOR DATE STATISTICE AFERENTE ENERGIEI ELECTRICE PRODUSE ÎN ANUL 2005 Pe baza declaraţiilor transmise de producătorii de energie electrică în luna ianuarie 2006, ANRE a elaborat o situaţie centralizată la nivelul

Mai mult

EUIPO NOTES-RO Mod /2016 Note privind formularul de cerere pentru o declaraţie de anulare a unei mărci a Uniunii Europene 1. Observaţii generale

EUIPO NOTES-RO Mod /2016 Note privind formularul de cerere pentru o declaraţie de anulare a unei mărci a Uniunii Europene 1. Observaţii generale Note privind formularul de cerere pentru o declaraţie de anulare a unei mărci a Uniunii Europene 1. Observaţii generale 1.1 Utilizarea formularului Formularul se poate obţine gratuit de la EUIPO şi poate

Mai mult

Microsoft Word - Competenta instantelor judecatoresti - NCPC.doc

Microsoft Word - Competenta instantelor judecatoresti - NCPC.doc CompetenŃa instanńelor judecătoreşti CompetenŃa judecătoriei În competenńa de primă instanńă a judecătoriilor intră cererile menńionate într-o enumerare limitativă în cuprinsul alin. (1) pct. 1 lit. a)-l)

Mai mult

Microsoft Word - anunt prealabil selectie 2018.doc

Microsoft Word - anunt prealabil selectie 2018.doc INFORMAŢII PRIVIND CONCURSURILE DE SELECŢIE PENTRU MOBILITÃŢI ERASMUS+ (KA103) IN TARILE PROGRAMULUI ERASMUS+ In perioada urmãtoare va trebui sa fiti foarte atenti la continututul anunturilor privind sesiunile

Mai mult

002810BH

002810BH MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Agenția Națională de Administrare Fiscală DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeńului Bihor Str. Dimitrie Cantemir nr. 2b Z Tel : 0259 433 050 Fax : 0259 433 055 DECIZIA

Mai mult

Codul EFPIA privind prezentarea de informații Informări 2017 Shire Pharmaceuticals (inclusiv Baxalta US Inc.) 1

Codul EFPIA privind prezentarea de informații Informări 2017 Shire Pharmaceuticals (inclusiv Baxalta US Inc.) 1 Codul EFPIA privind prezentarea de informații Informări 2017 Shire Pharmaceuticals (inclusiv Baxalta US Inc.) 1 Secțiunea 1: Abordarea privind raportarea datelor din 2017 Pe 3 iunie 2016, Shire a achiziționat

Mai mult

Microsoft Word RO AVIZUL NR.17 CCJE 2014.doc

Microsoft Word RO AVIZUL NR.17 CCJE 2014.doc Strasbourg, 24 octombrie 2014 Traducere din limba franceză Consiliul Europei CCJE(2014)2 CONSILIUL CONSULTATIV AL JUDECĂTORILOR EUROPENI (CCJE) AVIZUL NR. 17 (2014) ASUPRA EVALUĂRII ACTIVITĂłII JUDECĂTORILOR,

Mai mult

Microsoft Word - pag3.doc

Microsoft Word - pag3.doc ISSN-L: 2066-625x ISSN: 2065-8443 ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Cheltuielile turistice ale nerezidenţilor în perioada 1.I 30.IX.2012 - Decembrie 2012 - CUPRINS Pag. CHELTUIELILE TURISTICE ALE

Mai mult

Microsoft Word - Metodologie si precizari concurs interdisciplinar + POEZIE 2009.doc

Microsoft Word - Metodologie si precizari concurs interdisciplinar + POEZIE 2009.doc R O M  N I A MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI DirecŃia Generală Management ÎnvăŃământ Preuniversitar Str. Gen. Berthelot Nr.28-30, sector 1, Bucureşti Avizat Director General Liliana PREOTEASA

Mai mult

SITUAȚIE STATISTICĂ PRIVIND GESTIONAREA CAZURILOR CONSULARE ÎN LUNA IUNIE 2015

SITUAȚIE STATISTICĂ PRIVIND GESTIONAREA CAZURILOR CONSULARE ÎN LUNA IUNIE 2015 SITUAȚIE STATISTICĂ PRIVIND GESTIONAREA CAZURILOR CONSULARE ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2016 I. CAZURI CONSULARE GESTIONATE ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2016 Din numărul total de situaţii gestionate în luna 2016 de către

Mai mult

Microsoft Word - Bolovan_Istoria_Pop_Europei.doc

Microsoft Word - Bolovan_Istoria_Pop_Europei.doc Universitatea Babeş Bolyai, Cluj Napoca Facultatea de Istorie şi Filosofie Masteratul de Istoria şi Socio-antropologia epocii moderne Anul universitar: 2010-2011 Semestrul: I I. InformaŃii generale despre

Mai mult

CONTRAVENTIILE CARE INTRA SUB INCIDENTA LEGII PREVENIRII

CONTRAVENTIILE CARE INTRA SUB INCIDENTA LEGII PREVENIRII CONTRAVENTIILE CARE INTRĂ SUB INCIDENTA LEGII PREVENIRII NR.270/2017 Nr. Crt. Actul normativ 1 LEGEA nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata cu modificările si completările ulterioare

Mai mult

Fişa de date Imprimantă HP Sprocket 200 Imprimi imediat fotografii de 5 x 7,6 cm (2 x 3 inchi) de la smartphone. Haide să imprimăm această petrecere.

Fişa de date Imprimantă HP Sprocket 200 Imprimi imediat fotografii de 5 x 7,6 cm (2 x 3 inchi) de la smartphone. Haide să imprimăm această petrecere. Fişa de date Imprimantă HP Sprocket 00 Imprimi imediat fotografii de 5 x 7,6 cm ( x 3 inchi) de la smartphone. Haide să imprimăm această petrecere. Partajează prezentul cu fotografii instantanee de 5 x

Mai mult

Anexa 1 Cuprins: 1. Hărți informative referitoare la riscul potențial de roaming involuntar pentru abonații rețelei de telefonie mobilă ORANGE România

Anexa 1 Cuprins: 1. Hărți informative referitoare la riscul potențial de roaming involuntar pentru abonații rețelei de telefonie mobilă ORANGE România Anexa 1 Cuprins: 1. Hărți informative referitoare la riscul potențial de roaming involuntar pentru abonații rețelei de telefonie mobilă ORANGE România... 2 1.1. ORANGE România - Risc de roaming cu rețele

Mai mult

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava Cod: PO-SG-03 EdiŃia: 1 Revizia: 2 PROCEDURĂ OPERAłIONALĂ Eliberarea actelor de studii tipizate

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava Cod: PO-SG-03 EdiŃia: 1 Revizia: 2 PROCEDURĂ OPERAłIONALĂ Eliberarea actelor de studii tipizate Cod: PO-SG-03 EdiŃia: 1 Revizia: 2 PROCEDURĂ OPERAłIONALĂ Eliberarea actelor de studii tipizate 2 CUPRINS 1. SCOPUL PROCEDURII... 3 2. DOMENIUL DE APLICARE... 3 3. DOCUMENTE DE REFERINłĂ... 3 4. DEFINIłII

Mai mult

CUPRINS CHELTUIELILE TURISTICE ALE NEREZIDENŢILOR, ÎN ANUL A. Tabele referitoare la cheltuielile turistice ale nerezidenţilor cazaţi în structu

CUPRINS CHELTUIELILE TURISTICE ALE NEREZIDENŢILOR, ÎN ANUL A. Tabele referitoare la cheltuielile turistice ale nerezidenţilor cazaţi în structu CUPRINS CHELTUIELILE TURISTICE ALE NEREZIDENŢILOR, ÎN ANUL 2018 5 A. Tabele referitoare la cheltuielile turistice ale nerezidenţilor cazaţi în structurile de cazare turistică colective 1. Numărul nerezidenţilor,

Mai mult

Activitatea filialelor străine în România Realitatea economică arată că pe măsura dezvoltării întreprinderile tind să-şi extindă activitatea în afara

Activitatea filialelor străine în România Realitatea economică arată că pe măsura dezvoltării întreprinderile tind să-şi extindă activitatea în afara Activitatea filialelor străine în România Realitatea economică arată că pe măsura dezvoltării întreprinderile tind să-şi extindă activitatea în afara graniţelor ţării în care ele au fost înfiinţate, acest

Mai mult

VIAŢA, PERSOANA ŞI DEMNITATEA UMANĂ ÎN NOUL COD CIVIL AL ROMÂNIEI Noul Cod Civil intră în vigoare la 1 octombrie 2011 Codul civil este un act normativ

VIAŢA, PERSOANA ŞI DEMNITATEA UMANĂ ÎN NOUL COD CIVIL AL ROMÂNIEI Noul Cod Civil intră în vigoare la 1 octombrie 2011 Codul civil este un act normativ VIAŢA, PERSOANA ŞI DEMNITATEA UMANĂ ÎN NOUL COD CIVIL AL ROMÂNIEI Noul Cod Civil intră în vigoare la 1 octombrie 2011 Codul civil este un act normativ care cuprinde cele mai importante reglementări referitoare

Mai mult

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava Cod: PO-CAPI-04 EdiŃia: 1 Revizia: 0 PROCEDURĂ OPERAłIONALĂ Informarea privind recomandările neînsuşite

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava Cod: PO-CAPI-04 EdiŃia: 1 Revizia: 0 PROCEDURĂ OPERAłIONALĂ Informarea privind recomandările neînsuşite Cod: PO--04 EdiŃia: 1 Revizia: 0 PROCEDURĂ OPERAłIONALĂ Cuprins 1. SCOPUL PROCEDURII... 3 2. DOMENIU DE APLICARE... 3 3. DOCUMENTE DE REFERINłĂ... 3 4. DEFINIłII ŞI ABREVIERI... 3 4.1. Termeni şi definińii...

Mai mult

Microsoft Word - Titlu VICod Fiscal Comparativ final.doc

Microsoft Word - Titlu VICod Fiscal  Comparativ  final.doc MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE AgenŃia NaŃională de Administrare re Fiscală DirecŃia Generală Regională a FinanŃelor Publice GalaŃi Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta Biroul Servicii

Mai mult

ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare în trimestrul l mai 2019-

ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare în trimestrul l mai 2019- ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare în trimestrul l 2019 - mai 2019- C U P R I N S Pagina Frecventarea structurilor de primire

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 8 noiembrie 2016 (OR. en) 13583/16 BUDGET 29 EXPUNERE DE MOTIVE Subiect: Proiect de buget rectificativ nr. 4 la

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 8 noiembrie 2016 (OR. en) 13583/16 BUDGET 29 EXPUNERE DE MOTIVE Subiect: Proiect de buget rectificativ nr. 4 la Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 8 noiembrie 2016 (OR. en) 13583/16 BUDGET 29 EXPUNERE DE MOTIVE Subiect: Proiect de buget rectificativ nr. 4 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2016: Actualizarea

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Acţiunile turistice organizate de agenţiile de turism în anul 2018 - Aprilie 2019-1 Cuprins Pag. Turismul organizat de agenţiile de turism în anul 2018... 5 1

Mai mult

Codul EFPIA privind prezentarea de informații Informări 2018 Shire Pharmaceuticals 1

Codul EFPIA privind prezentarea de informații Informări 2018 Shire Pharmaceuticals 1 Codul EFPIA privind prezentarea de informații Informări 2018 Shire Pharmaceuticals 1 Secțiunea 1: Abordarea privind raportarea datelor din 2018 Pe 3 iunie 2016, Shire a achiziționat Baxalta. În conformitate

Mai mult

ACTIVITATEA DE TURISM ÎN ANUL 2000

ACTIVITATEA DE TURISM ÎN ANUL 2000 Nr. 4 2018 ACTIVITATEA DE TURISM ÎN ANUL 2018 ¾ ¾ În anul 2018 faġă de anul 2017, frecventarea structurilor de primire turistică cu funcġiuni de cazare se caracterizează prin creúterea capacităġii de cazare

Mai mult

ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 3400 Cluj-Napoca Tel. (00) *; ; ; 40

ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 3400 Cluj-Napoca Tel. (00) *; ; ; 40 ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 3400 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 19.19.06;19.50.51 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Mai mult

Microsoft Word - societatea informationala.doc

Microsoft Word - societatea informationala.doc I Principalii indicatori ai societăţii informaţionale la nivel naţional Indicator 2013 2014 Număr de linii telefonice fixe la 1000 de locuitori 218,4 212,6 Număr de abonaţi la telefonie mobilă la 1000

Mai mult

NF HG

NF HG Hotărâre 72 2013-02-27 Guvernul României privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanńării de bază a unităńilor de învăńământ preuniversitar

Mai mult

Microsoft Word _Propuneri_Codul Muncii.doc

Microsoft Word _Propuneri_Codul Muncii.doc PROPUNERI DE MODIFICARE A CODULUI MUNCII Nr. crt. Prevedere Forma actuala Forma propusa Motivare 1. Art. 21 alin. 2 Clauza de neconcurenńă îşi produce efectele numai dacă în cuprinsul contractului individual

Mai mult

HOTARAREA_423_2008_CONS_UNBR_27_SEP_2008_ORGANIZARE_EX_PRI…

HOTARAREA_423_2008_CONS_UNBR_27_SEP_2008_ORGANIZARE_EX_PRI… UNIUNEA NAłIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA CONSILIUL UNIUNII HOTĂRÂREA NR. 423 Art. 1 - În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1), art. 63 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea

Mai mult

temetica disertatie BMM,MKA-2013

temetica disertatie BMM,MKA-2013 LISTA TEMELOR PROPUSE PENTRU EXAMENUL DE DISERTAłIE SESIUNEA IULIE 2013 SPECIALIZAREA MANAGEMENT-MARKETING SPECIALIZAREA MARKETING ÎN AFACERI Prof. univ. dr. Toader GHERASIM 1. Estimarea cererii la. 2.

Mai mult

RAPORTUL ANUAL AL RECTTORULUI PRIVIND STAREA INSTITUTIEI I…

RAPORTUL ANUAL AL RECTTORULUI PRIVIND STAREA INSTITUTIEI I… Raportul Rectorului UniversităŃii Ecologice din Bucureşti privind starea instituńiei în anul universitar 2016-2017 (Prezentat în şedinńa Senatului UniversităŃii Ecologice din Bucureşti din 22 februarie

Mai mult

Microsoft Word - UTM docIndrumari pt studenti Erasmus _2_ anexa 3.doc

Microsoft Word - UTM docIndrumari pt studenti      Erasmus _2_ anexa 3.doc UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU din BUCUREŞTI DirecŃia relańii internańionale, programe comunitare şi studenńi străini Rectorat - Str.Dambovnicului nr.22, sector 4, et.2, camera 17 Tel/fax : +40 21 316 16

Mai mult

Microsoft Word - decizia docx

Microsoft Word - decizia docx 1 www.untrr.ro www.e-rovinieta.ro DECIZIE nr. 2 din 4 decembrie 2018 privind modificarea Convenţiei privind regimul de tranzit comun [2018/1988] având în vedere Convenţia din 20 mai 1987 privind regimul

Mai mult

Microsoft Word - 2.GHID INSPECTORI instruire SSM doc

Microsoft Word - 2.GHID INSPECTORI instruire SSM doc Verificarea respectării prevederilor legale referitoare la instrucńiunile proprii de securitate și sănătate în muncă Ghid orientativ pentru inspectorii de muncă INSPECŢIA MUNCII 2018 Acest ghid este orientativ

Mai mult

TEME DE LICENŢĂ Anul universitar Lect. univ. drd. Dumitru GOŞA Disciplina - Criminalistică 1. Asistența tehnico-criminalistică a descoperiri

TEME DE LICENŢĂ Anul universitar Lect. univ. drd. Dumitru GOŞA Disciplina - Criminalistică 1. Asistența tehnico-criminalistică a descoperiri TEME DE LICENŢĂ Anul universitar 2015-2016 Lect. univ. drd. Dumitru GOŞA Disciplina - Criminalistică 1. Asistența tehnico-criminalistică a descoperirii și investigării violului. 2. Caracteristica criminalistică

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Marian-Jean Marinescu deputat european marian-jean.marinescu@europarl.europa.eu EUROBAROMETRU PE IUNIE 2013 http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2013/election3/eb79.5_ep_eurobarometer_parlemeter_ro_(ro).pdf

Mai mult

Microsoft Word - Ordin raport - postare site.doc

Microsoft Word - Ordin raport - postare site.doc PROIECT O R D I N U L BĂNCII NAłIONALE A ROMÂNIEI Nr. din Privind: Având în vedere: raportarea situańiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii NaŃionale a României nr. / 20 privind clasificarea creditelor

Mai mult

Met_ex_lic_FSEB _final

Met_ex_lic_FSEB _final UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINȚE ECONOMICE BUCUREŞTI METODOLOGIA PROPRIE privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenńă în anul universitar 2017-2018 CAPITOLUL I DispoziŃii generale

Mai mult

ORDIN nr46 din 2007

ORDIN nr46 din 2007 ORDIN nr. 46 din 8 noiembrie 2007 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor de măsurare a energiei electrice în Sistemul energetic nańional EMITENT: AUTORITATEA NAłIONALĂ DE REGLEMENTARE

Mai mult

Microsoft Word - Mission Critical - Visitor Management System.docx

Microsoft Word - Mission Critical - Visitor Management System.docx MISSION CRITICAL VISITOR MANAGEMENT SYSTEM Mission Critical Visitor Management System(VMS) este o solutie utila tuturor companiilor ce doresc sa foloseasca cele mai noi tehnologii software pentru a isi

Mai mult

Microsoft Word - Negrila_Daniela_Testamentul_in_noul_Cod_civil_PAGINAT_

Microsoft Word - Negrila_Daniela_Testamentul_in_noul_Cod_civil_PAGINAT_ Cuprins 7 Cuprins Prefaţa autorului... 15 CAPITOLUL 1. INTRODUCERE... 17 Secţiunea 1.1. Justificare... 17 Secţiunea 1.2. Privire istorică asupra testamentului... 19 1.2.1. În dreptul roman... 19 1.2.2.

Mai mult

full text

full text Registrul general de evidenta a salariatilor o noua si importanta institutie a dreptului muncii Ioan CIOCHINĂ-BARBU George Bacovia University, Bacau, ROMANIA Keywords: labor law, communitarian labor law

Mai mult

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E nr. din Chișinău Cu privire la organizarea secţiilor de votare din străinătate

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E nr. din Chișinău Cu privire la organizarea secţiilor de votare din străinătate GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E nr. din Chișinău Cu privire la organizarea secţiilor de votare din străinătate -------------------------------------------------------- În temeiul art. 31 alin.

Mai mult

Elemente de dreptul familiei editia III. NCC.2011.final

Elemente de dreptul familiei editia III. NCC.2011.final Despre autori 3 Dr. Gabriela Cristina FRENłIU Bogdan Dumitru MOLOMAN ELEMENTE DE DREPTUL FAMILIEI ŞI DE PROCEDURĂ CIVILĂ CURS UNIVERSITAR EdiŃia a III-a, revăzută şi actualizată potrivit Noului Cod civil

Mai mult

Microsoft Word _Scoala dupa scoala.doc

Microsoft Word _Scoala dupa scoala.doc ORDIN Nr. 5349 din 7 septembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului "Şcoala după şcoală" EMITENT: MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL

Mai mult

Cuprins Capitolul I. Introducere în dreptul de moştenire 1 Secţiunea 1. Noţiune, terminologie specifică şi fundamentare legală 1 1. Noţiune 1 2. Termi

Cuprins Capitolul I. Introducere în dreptul de moştenire 1 Secţiunea 1. Noţiune, terminologie specifică şi fundamentare legală 1 1. Noţiune 1 2. Termi Cuprins Capitolul I. Introducere în dreptul de moştenire 1 Secţiunea 1. Noţiune, terminologie specifică şi fundamentare legală 1 1. Noţiune 1 2. Terminologie specifică 2 3. Fundamentare legală 3 Secţiunea

Mai mult

1 Fisa_de_date_a_achizitiei

1 Fisa_de_date_a_achizitiei Nr. 57982/17.11.2009 Aprobat, Primar ing. Căpîlnaşiu S.V. Radu FIŞA DE DATE A ACHIZIłIEI I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ Denumire: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU Adresă: PiaŃa Iuliu Maniu, Nr. 3 Localitate:

Mai mult

Microsoft Word - teodora.doc

Microsoft Word - teodora.doc UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE DREPT REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT MINORITATEA ÎN DREPRUL PENAL ROMÂN Coordonator doctorat Prof. univ. dr. GheorghiŃă MateuŃ Doctorand Teodor Dascăl

Mai mult

|N ATEN}IA STUDEN}ILOR INTERESA}I:

|N ATEN}IA STUDEN}ILOR INTERESA}I: Aprobat în şedinţa Senatului UAUIM din data de R E G U L A M E N T privind derularea MOBILITĂŢILOR STUDENŢEŞTI din cadrul PROGRAMULUI ERASMUS+ 2019 2020 Proiecte de mobilitate în domeniul universitar cu

Mai mult

CAMERA DEPUTAŢILOR

CAMERA  DEPUTAŢILOR CAMERA DEPUTAŢILOR SECRETARIATUL GENERAL BULETIN LEGISLATIV EUROPEAN SĂPTĂMÂNA 14 20 MARTIE 2011 Nr. 11 / 2011 DEPARTAMENTUL DE STUDII PARLAMENTARE ŞI DREPT COMUNITAR DIRECŢIA DE DREPT COMUNITAR COORDONATOR:

Mai mult

Anexa nr

Anexa nr Expunere de motive Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Lege privind aprobarea contribuției financiare anuale a României la bugetul Centrului European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor

Mai mult

Judetul Tulcea

Judetul Tulcea CONSILIUL JUDEłEAN TULCEA Nr. 12785 din data de 23 noiembrie 2009 M I N U T A şedinńei ordinare a Consiliului JudeŃean Tulcea din data de 20 noiembrie 2009 ŞedinŃa ordinară a Consiliului JudeŃean Tulcea

Mai mult

Program SesiuneComunicari 2013

Program SesiuneComunicari 2013 A XX A S S U N D C O M U N C Ă R Ş T N ł F C UNVRSTATA SPRU HART RÂMNCU VÂLCA PRZNT Ş PRSPCTV ÎN CONOMA ROMÂNASCĂ DRPTUL ROMÂNSC. ACTUALTAT Ş PRSPCTV ÎN VZUNA NOULU COD CVL PROGRAM 19-20 aprilie 2013 nvitańi

Mai mult

Evoluția principalilor indicatori ai asigurătorilor și brokerilor de asigurare pentru anul date provizorii - 1.Prezentarea activității desfășur

Evoluția principalilor indicatori ai asigurătorilor și brokerilor de asigurare pentru anul date provizorii - 1.Prezentarea activității desfășur Evoluția principalilor indicatori ai asigurătorilor și brokerilor de asigurare pentru anul 2013 - date provizorii - 1.Prezentarea activității desfășurate de societățile de asigurare în 2013 Analiza indicatorilor

Mai mult

Microsoft Word - Metodologia_admitere_IASTE_2012.doc

Microsoft Word - Metodologia_admitere_IASTE_2012.doc MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII; TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA AUREL VLAICU DIN ARAD FACULTATEA DE ŞTIINłE EXACTE Complex Universitar M, str. Elena Drăgoi, nr. 2, 310330 Arad Telefon / Fax: +4

Mai mult

cifra_scolarizare_licenta_2012

cifra_scolarizare_licenta_2012 UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT 14 iunie 2012 STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ CONCURS DE ADMITERE anul I, anul universitar 2012-2013 crt Locuri repartizate 2012/2013 CondiŃii Criterii partajare FACULTATEA

Mai mult

HOTARAREA_295_CONS_151207_APROBARE_MATERII_EXAMEN_DEF_2008…

HOTARAREA_295_CONS_151207_APROBARE_MATERII_EXAMEN_DEF_2008… UNIUNEA NAłIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA CONSILIUL UNIUNII HOTĂRÂREA NR. 295 15 decembrie 2007 Art. 1 - În conformitate cu dispozińiilor art. 17 alin. (4), art. 19 alin. (1), art. 63 lit. h) din Legea

Mai mult

Microsoft Word - ilis_sociologia_lect.doc

Microsoft Word - ilis_sociologia_lect.doc Universitatea Babeş Bolyai, Cluj Napoca Facultatea de Istorie şi Filosofie Anul universitar 2008-2009 Semestrul 4 I. InformaŃii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei:

Mai mult

eb76_3_parlemeter_report_ro

eb76_3_parlemeter_report_ro Eurobarometru 76.3 Parlametru Realizat de TNS Opinion & Social la cererea Parlamentului European Sondaj coordonat de Direcţia Generală Comunicare CUPRINS INTRODUCERE...3 REZUMAT...5 I. INFORMAŢII PRIVIND

Mai mult

Anexa 6.1 CAIET DE SARCINI pentru procesul de Licitatie Caiet de sarcini ProCredit Bank Romania Departamentul Marketing si PR Subiect: Selectie furniz

Anexa 6.1 CAIET DE SARCINI pentru procesul de Licitatie Caiet de sarcini ProCredit Bank Romania Departamentul Marketing si PR Subiect: Selectie furniz Anexa 6.1 CAIET DE SARCINI pentru procesul de Licitatie Caiet de sarcini ProCredit Bank Romania Departamentul Marketing si PR Subiect: Selectie furnizor materiale tiparite 2010 Număr:..... Structura Caietului

Mai mult

Anexa 2 la Conditiile Generale de Afaceri Lista de dobanzi, taxe si comisioane pentru persoane fizice In vigoare incepand cu I. Contul cure

Anexa 2 la Conditiile Generale de Afaceri Lista de dobanzi, taxe si comisioane pentru persoane fizice In vigoare incepand cu I. Contul cure Anexa 2 la Conditiile Generale de Afaceri Lista de dobanzi, taxe si comisioane pentru persoane fizice In vigoare incepand cu 15.07.2019 I. Contul curent standard A. SERVICII DE CONT CURENT CONTURI CURENTE

Mai mult

C(2019)1900/F1 - RO (annex)

C(2019)1900/F1 - RO (annex) COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 8.3.2019 C(2019) 1900 final ANNEXES 1 to 12 ANEXE la Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/35 al Comisiei de completare a Directivei

Mai mult

(Microsoft Word - Documentatie atribuire contracte facilitatori d\205)

(Microsoft Word - Documentatie atribuire contracte facilitatori d\205) FRDS FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ Str. Eugeniu Carada nr 1, etj. 3, sector 3, Bucuresti, CUI 11318329 tel: 021 315 34 40, 021 315 34 95 fax: 021 315 34 15 e-mail: office@frds.ro; Website: www.frds.ro

Mai mult

EVENIMENTE DEMOGRAFICE ÎN ANUL 2018 Datele prezentate în această publicaţie cu privire la evenimentele demografice au fost obţinute prin prelucrarea i

EVENIMENTE DEMOGRAFICE ÎN ANUL 2018 Datele prezentate în această publicaţie cu privire la evenimentele demografice au fost obţinute prin prelucrarea i EVENIMENTE DEMOGRAFICE ÎN ANUL 2018 Datele prezentate în această publicaţie cu privire la evenimentele demografice au fost obţinute prin prelucrarea informaţiilor cuprinse în buletinele statistice pentru

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 5000/2012/ Anexa 1 Prospect Prospect: informaţii pentru pacient Aprokam 50 mg, pulbere pentru soluţie injec

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 5000/2012/ Anexa 1 Prospect Prospect: informaţii pentru pacient Aprokam 50 mg, pulbere pentru soluţie injec AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 5000/2012/01-02-03 Anexa 1 Prospect Prospect: informaţii pentru pacient Aprokam 50 mg, pulbere pentru soluţie injectabilă Cefuroximă Citiţi cu atenţie şi în întregime

Mai mult

ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Cheltuielile turistice ale nerezidenţilor în trimestrul I Iunie

ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Cheltuielile turistice ale nerezidenţilor în trimestrul I Iunie ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Celtuielile turistice ale nerezidenţilor în trimestrul I 2019 - Iunie 2019 - i CUPRINS CHELTUIELILE TURISTICE ALE NEREZIDENŢILOR ÎN TRIMESTRUL I 2019 5 A. Tabele

Mai mult

Microsoft PowerPoint - prezentare-anpm-natura2000-in-romania

Microsoft PowerPoint - prezentare-anpm-natura2000-in-romania AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DirecŃia Conservarea Naturii, BiodiversităŃii Noile propuneri de situri Natura 2000 - cadrul legal - Hotărârea nr. 971 din 5 octombrie 2011 pentru modificarea

Mai mult

Guvernul României Analiza Raportului Comisiei Europene Semestrul European 2018 Recomandările Specifice de Țară - MAI

Guvernul României Analiza Raportului Comisiei Europene Semestrul European 2018 Recomandările Specifice de Țară - MAI Guvernul României Analiza Raportului Comisiei Europene Semestrul European 2018 Recomandările Specifice de Țară - MAI 2018 - ASPECTE POZITIVE ASPECTE POZITIVE România nu se confruntă cu riscuri de sutenabilitate

Mai mult

MEMORANDUMURI DE INTELEGERE

MEMORANDUMURI DE INTELEGERE LISTA MEMORANDUMURILOR DE ÎNŢELEGERE ÎNCHEIATE DE OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR 1/8 MEMORANDUMURI DE ÎNŢELEGERE PRIVIND COOPERAREA ÎN DOMENIUL SCHIMBULUI DE INFORMAŢII FINANCIARE

Mai mult

Microsoft Word - Revista_Universul_Juridic_nr_ _PAGINAT_.doc

Microsoft Word - Revista_Universul_Juridic_nr_ _PAGINAT_.doc Revista 6 Universul Juridic nr. 12, decembrie 2018, pp. 6-18 CĂLINA JUGASTRU I. EDITORIAL LEGEA APLICABILĂ REGIMULUI MATRIMONIAL: DOUĂ REGLEMENTĂRI PARALELE Prof. univ. dr. Călina JUGASTRU Universitatea

Mai mult

Microsoft Word - Metodologia%20examenului%20de%20competenta%20lingvistica%20-%20aprobat%20final[1].doc

Microsoft Word - Metodologia%20examenului%20de%20competenta%20lingvistica%20-%20aprobat%20final[1].doc Universitatea Tehnică de ConstrucŃii Bucureşti Discutat şi aprobat Departamentul de Limbi Străine şi Comunicare în şedinńa Colegiului Academic UTCB Catedra de limbi străine şi comunicare din 10.02.2010

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Mai mult

tblSeminarii

tblSeminarii COD SEMINAR martie 2014 DATA DE ÎNCEPUT NUMĂR LOCALITATE DENUMIREA SEMINARULUI: NR. ZILE PARTICIP. 4126 10 martie 2014 5 Ploieşti Limba engleză 16 Program realizat în cooperare cu Centrul MultifuncŃional

Mai mult

Microsoft Word - procedura mobilitati.doc

Microsoft Word - procedura mobilitati.doc Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară nr.1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice

Mai mult

Precizări privind admiterea candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI în anul universitar I. DATE GENERALE I.1. Din categoria românilor de pretuti

Precizări privind admiterea candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI în anul universitar I. DATE GENERALE I.1. Din categoria românilor de pretuti Precizări privind admiterea candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI în anul universitar 2019-2020 I. DATE GENERALE I.1. Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte 1 : a) Persoanele care îşi asumă în

Mai mult

Microsoft Word - iulie vol.2.doc

Microsoft Word - iulie vol.2.doc MONITORUL OFICIAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI NR.7 /2007 VOL. II 1 CONSILIUL LOCAL SECTOR 3/PRIMĂRIA SECTOR 3 Sumar HOTĂRÂREA Nr 76 din31.07.2007 privind aprobarea modificărilor şi completărilor criteriilor

Mai mult

Microsoft Word - RISE_fr_2013.doc

Microsoft Word - RISE_fr_2013.doc PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT valabil începând din 2013-2014 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Domeniul: RelaŃii InternaŃionale şi Studii Europene Specializarea/Programul de studiu: RelaŃii InternaŃionale şi

Mai mult

Tratatele Uniunii Europene

Tratatele Uniunii Europene Tratatele Uniunii Europene Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României UNIUNEA EUROPEANĂ [Legislaţie] Tratatele Uniunii Europene / ed. îngrijită de Gabriela Florescu. - Bucureşti : Rosetti International,

Mai mult

Raportul anual intern privind evaluarea si asigurarea cali…

Raportul anual intern privind evaluarea si asigurarea cali… RAPORT ANUAL INTERN privind evaluarea şi asigurarea calităńii în anul universitar 2014-2015 DECEMBRIE 2015 CUPRINS PARTEA I... 4 PREZENTAREA INSTITUłIEI ŞI A DINAMICII PERFORMANłELOR... 4 1. SCURTĂ PREZENTARE

Mai mult

Jurisprudenta

Jurisprudenta România Curtea de Apel Cluj Comisia de examinare Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de grefier la instanńele judecătoreşti arondate CurŃii de Apel Cluj 13-14 ianuarie 2012 Baremele de corectare

Mai mult

PROCEDURA INTERNA PLATA TVA

PROCEDURA INTERNA PLATA TVA ANEXA la Ordinul Ministrului muncii, familiei şi egalităńii de şanse nr. 1046 / 2007 PROCEDURĂ INTERNĂ privind efectuarea operańiunilor necesare pentru acoperirea din bugetul Ministerul Muncii, Familiei

Mai mult