din data de

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "din data de"

Transcriere

1 H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i : I ) P R O G R A M E L O R D E S T U D I I U N I V E R S I T A R E D E L I C E N Ț Ă / M A S T E R A T crt Instituţia Programul de studii Comisia Avizul ARACIS Aurel Vlaicu din Arad Piteşti Oradea Informatică aplicată (în limba engleză)(licență) Facultatea de Ştiinţe Exacte Matematici aplicate (licență) Facultatea de Matematică şi Informatică Informatică - Procesarea limbajului natural (în limba engleză - Natural language processing) (masterat) Facultatea de Matematică şi Informatică Chimie (licență) Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică Planificare teritorială (licență) Facultatea de Geografie, Turism și Sport Informatică (în limba engleză)(licență) Facultatea de Matematică şi Informatică Informatică (licență) Facultatea de Matematică şi Informatică Informatică (în limba maghiară)(licență) Facultatea de Matematică şi Informatică Matematică (licență) Facultatea de Matematică şi Informatică Acreditare cu schimbarea denumirii în Informatică (în limba engleză) 75 studenți/an Informatică Masterat de cercetare 25 studenți/an 200 studenți/an 200 studenți/an 150 studenți/an 1

2 de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș Aurel Vlaicu din Arad Matematică (în limba maghiară) (licență) Facultatea de Matematică şi Informatică Geografie - Analiză spațială și organizarea teritorială (în limba engleză - Spatial Analysis and Teritorial Organization) (masterat) Facultatea de Geografie Informatică - Bioinformatică (masterat) Facultatea de Științe și Litere Drept european și international (licență) Facultatea de Ştiinţe Umaniste și Sociale C3 Geografie Masterat de cercetare Informatică Masterat profesional Neautorizare de funcționare Petre Andrei din Iaşi Sapienția din Cluj- Lucian Blaga din Sibiu Ştefan cel Mare din Suceava Titu Maiorescu din Drept (licență) Facultatea de Drept Resurse umane (în limba maghiară) (Miercurea Ciuc) (licență) Facultatea de Ştiinţe Economice, Socio-Umane și Inginerești din Miercurea Ciuc Studii de securitate (licență) Facultatea de Ştiinţe Socio - Umane Relaţii internaţionale şi studii europene (licență) Facultatea de Studii Europene Ştiinţe politice (în limba engleză)(licență) Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Ştiinţe politice (licență) Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Diplomație în afaceri (licență) Facultatea de Studii Europene Media digitală (licență) Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării Relaţii internaţionale şi studii europene - Relaţii internaţionale şi cooperare strategică (masterat) Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale C3 limitată Acreditare 25 studenți/an 75 studenți/an 375 studenți/an Autorizare de funcționare provizorie Autorizare de funcționare provizorie Incredere Acreditare nou domeniu de master Relaţii internaţionale şi studii europene 2

3 75 studenți/an Masterat profesional Academia Forţelor Aeriene Henri Coandă din Braşov Aurel Vlaicu din Arad Alexandru Ioan Cuza din Iaşi Fundaţia Gaudeamus - Tomis din Constanța Alexandru Ioan Cuza din Iaşi Alexandru Ioan Cuza din Iaşi Sociologie - Management intercultural (în limba engleză)(masterat) Facultatea de Filosofie Sociologie - Comunicare interculturală (în limba engleză)(masterat) Facultatea de Filosofie Ştiinţe militare - Sisteme de securitate (masterat) Facultatea de Sisteme de Securitate Aeriană Ştiinţe ale comunicării - Comunicare managerială și resurse umane (masterat) Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale Sociologie - Sociologia organizațiilor și a resurselor umane (masterat) Facultatea de Filozofie și Științe Social - Politice Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii (licență) Facultatea de Studii Economice şi Administrative Economia comerţului, turismului şi serviciilor (licență) Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Administrarea afacerilor (în limba engleză)(licență) Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Sociologie Masterat profesional Sociologie cu schimbarea denumirii în Comunicare și studii interculturale (în limba engleză) Masterat profesional Ştiinţe militare Masterat de cercetare Ştiinţe ale comunicării Masterat profesional Sociologie Masterat profesional Acreditare cu schimbarea denumirii în Economia comerţului, turismului și serviciilor 75 studenți/an Termen de evaluare depășit, prima promoție în studenți/an 3

4 Alexandru Ioan Cuza din Iaşi Alexandru Ioan Cuza din Iaşi Valahia din Târgovişte Vasile Alecsandri din Bacău Hyperion din Constantin Brâncoveanu din Piteşti 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Oradea Vasile Alecsandri din Bacău Management (licență) Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Marketing (licență) Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor (Alexandria) (licență) Facultatea de Științe și Inginerie din Alexandria Marketing (licență) Facultatea de Ştiinţe Economice Afaceri internaţionale (licență) Facultatea de Ştiinţe Economice Contabilitate şi informatică de gestiune (Râmnicu Vâlcea)(licență) Facultatea de Management, Marketing în Afaceri Economice din Râmnicu Vâlcea Muzică religioasă (licență) Facultatea de Teologie Ortodoxă Arte plastice (Grafică)(licență) Facultatea de Arte Educație fizică și sportivă (licență) Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii Kinetoterapie şi motricitate specială (licență) Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport C7 200 studenți/an 210 studenți/an 75 studenți/an Acreditare 30 studenți/an Acreditare 20 studenți/an 90 studenți/an 120 studenți/an Kinetoterapie şi motricitate specială (în limba maghiară)(licență) Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Educaţie fizică şi sportivă (în limba maghiară)(licență) Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Educaţie fizică şi sportivă (licență) Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 175 studenți/an 4

5 44. Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu Educaţie fizică şi sportivă (licență) Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale Bioterra din Dunărea de Jos din Galaţi de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din București Craiova Ovidius din Constanţa Craiova 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Ovidius din Constanţa Tehnică din Cluj- Vasile Alecsandri din Bacău Ştefan cel Mare din Suceava Tehnică din Cluj- Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism (Buzău) *(licență) Facultatea de Management Agroturistic (Buzău) Agricultură (Brăila)(licență) Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila Horticultură (licență) Facultatea de Horticultură Horticultură (licență) Facultatea de Horticultură Horticultură (licență) Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole Construcţii civile, industriale şi Agricole (licență) Facultatea de Mecanică Ingineria mediului (licență) Facultatea de Ştiinţe Exacte și Inginerești Sisteme şi echipamente navale(licență) Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă Ingineria și protecția mediului în industrie (Baia Mare) (licență) Facultatea de Inginerie - Centrul Universitar Nord din Baia Mare Ingineria produselor alimentare (licență) Facultatea de Inginerie Ingineria produselor alimentare (licență) Facultatea de Inginerie Alimentară Electronică aplicată (Baia Mare)(licență) Facultatea de Inginerie - Centrul Universitar Nord Baia Mare C9 C9 C9 C9 C Vizită schimbare calificativ 150 studenți/an 40 studenți/an Acreditare 5

6 57. Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tehnologii și sisteme de telecomunicații (licență) Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 1 45 studenți/an 105 studenți/an 58. Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tehnologii și sisteme de telecomunicații (în limba engleză)(licență) Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 1 Acreditare 75 studenți/an Politehnica Timişoara Aurel Vlaicu din Arad de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj- Controlul şi expertiza produselor alimentare (licență) Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului Protecţia consumatorului şi a mediului (licență) Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului Publicitate (licență) Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării Jurnalism (licență) Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării Horticultură (licență) Facultatea de Horticultură 1 Acreditare 1 Acreditare 30 studenți/an 3 limitată Acreditare Învățământ la distanță Intre instituția nu a școlarizat, anul primei promoții (declarat de UB) limitată Învățământ la distanță 3 Învățământ la distanță 64. de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj- Agricultură (licență) Facultatea de Agricultură 3 Învățământ la distanță I I ) D O M E N I I L O R D E S T U D I I U N I V E R S I T A R E D E M A S T E R A T Crt. Instituţia/domeniul de studii universitare de masterat 65. Alexandru Ioan Cuza din Iaşi Domeniul: FIZICĂ 5 programe în domeniu 1. Metode fizice aplicate în kinetoterapie şi recuperare medicală (s) 2. Fizică aplicată în tehnologiile informației și comunicații 3. Ştiinţe (interdisciplinar cu domeniile: Chimie, Biologie) învățămân t Iași Bălți Iași Comis ia Avizul ARACIS / domeniu: 350 6

7 4. Biofizică şi fizică medicală (în limba engleză Biophysics and Medical Physics) 5. Fizică pentru tehnologii avansate (în limba engleză - Physics for advanced technologies) Iași engleză IF 120 P Iași engleză IF 120 P 66. Domeniul: FIZICĂ 3 programe în domeniu 1. Fizica corpului solid (s) Cluj- 2. Biofizică şi fizică medicală Cluj- 3. Fizică computaţională Cluj- 67. Dunărea de Jos din Galaţi Domeniul: MATEMATICĂ 1 program în domeniu 1. Matematică didactică (s) cu schimbarea denumirii în Matematică aplicată în științe 68. Lucian Blaga din Sibiu Domeniul: MATEMATICĂ 1 program în domeniu 1. Matematică informatică aplicată (s) 69. Lucian Blaga din Sibiu Domeniul: BIOLOGIE 1 program în domeniu învățămân t engleză IF 120 C română IF 120 C engleză IF 120 C învățămân t Galați învățămân t Sibiu învățămân t 1. Biologie aplicată (s) Sibiu 70. Aurel Vlaicu din Arad Domeniul: INFORMATICĂ 2 programe în domeniu 1. Studii avansate de informatică aplicată (în limba engleză Advanced studies in Applied Computer Scince) (s) 2. Informatică aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economie 71. Domeniul: GEOGRAFIE 10 programe în domeniu învățămân t Arad engleză IF 120 P Arad / domeniu: 150 / / / / 1.Managementul resurselor și activităților turistice - S 2.Climatologie și resurse de apă - S 3. Geomorfologie și cartografie cu elemente de cadastru - S 4. Gestiunea spațiului turistic și servicii de ospitalitate învățămân t / domeniu: 600 7

8 5. Dezvoltare teritorială inteligentă 6. Planificare teritorială și managementul localităților urbane și rurale 7. Managementul dezastrelor 8. Sisteme informaționale geografice 9. Geografie aplicată și dezvoltare regională 10. Geodemografie și vulnerabilități socio-teritoriale 72. Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu Domeniul: DREPT 2 programe în domeniu 1. Carieră judiciară (s) Tg Jiu română IF 90 P 2. Protecția juridică a persoanei și a patrimoniului său 73. Craiova Domeniul: DREPT 7 programe în domeniu Tg Jiu română IF 90 P 1. Drept privat - S Craiova română IF 60 P 2. Drepturile omului (în limba Craiova franceză IF 60 P franceză - Droits de l'homme) - S 3. Drepturile omului Craiova română IF 60 P 4. Dreptul afacerilor Craiova română IF 60 P 5. Dreptul afacerilor (în limba Craiova engleză IF 60 P engleză - Business law) 6. Științe penale Craiova română IF 60 P 7. Drept public Craiova română IF 60 P 74. Ecologică din Domeniul: DREPT 6 programe în domeniu 1. Ştiinţe penale şi criminalistică - S București română IF 60 P 2. Drept intern şi internaţional al București română IF 60 P mediului 3. Drept social român şi european București română IF 60 P 4. Dreptul informaţiilor şi al securităţii private 5. Drept internaţional şi dreptul Uniunii Europene 6. Drept internaţional şi european al afacerilor 75. Agora din Oradea Domeniul: DREPT 1 program în domeniu 1. Ştiinţe penale şi criminalistică - S București română IF 60 P București română IF 60 P București română IF 60 P Oradea română IF 60 P C3 C3 C3 C3 / / domeniu: 300 / domeniu: 250 / 8

9 76. Titu Maiorescu din Domeniul: DREPT 7 programe în domeniu 1. Drept civil şi drept procesual civil aprofundat - S 2. Ştiinţe penale şi criminalistică - S 3. Criminalistică şi psihologia judiciară în investigaţia penală București română IF 60 P Târgu Jiu română IF 60 P București română IF 60 P 4. Drept medical București română IF 60 P 5. Dreptul afacerilor București română IF 60 P 6. Dreptul Uniunii Europene. București română IF 60 P Instituţii de drept material şi procesual european 7. Ştiinţe penale București română IF 60 P 77. Dunărea de Jos din Galaţi Domeniul: ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII 3 programe în domeniu 1. Comunicare, multiculturalitate Comrat și multilingvism (s) 2. Comunicare şi tehnici de Galați producţie mass-media 3. Comunicare instituțională Chișinău programul a apărut în HG ulterior depunerii cererii de evaluare a domeniului, nefăcând obiectul contractului de evaluare. 78. Petroșani Domeniul: SOCIOLOGIE 1 program în domeniu 1. Politici sociale și protecție socială (s) cu schimbarea denumirii în Politici de protecție socială Petroșani 79. Creştină Partium din Oradea Domeniul: ASISTENŢĂ SOCIALĂ 1 program în domeniu 1. Asistență socială - Politici sociale europene (s) 80. Artifex din Domeniul: MANAGEMENT 1 program în domeniu Oradea maghiară IF 120 P 1.Management organizaţional (s) 81. Artifex din Domeniul: MARKETING 1 program în domeniu C3 fără programul Ştiinţe penale şi criminalistică (Târgu Jiu) / domeniu: 300 / domeniu: 150 / / domeniu: 75 / domeniu: 75 / 1.Marketing şi comunicare în afaceri (s) domeniu: 75 9

10 82. Petroşani Domeniul: MANAGEMENT 2 programe în domeniu 1. Managementul resurselor umane (s) 2. Managementul strategic al afacerilor Petroșani Petroșani 83. Craiova Domeniul: ADMINISTRAREA AFACERILOR 2 programe în domeniu 1. Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii (s) 2. Administrarea afacerilor (în limba engleză - Business administration) Drobeta Turnu Severin Craiova engleză IF 120 P 84. Aurel Vlaicu din Arad Domeniul: CONTABILITATE 2 programe în domeniu 1. Expertiză contabilă și audit (s) Arad 2. Analiză economică, evaluare de active și afaceri Arad Română, engleză IF 120 P 85. de Vest din Timișoara Domeniul: INFORMATICĂ ECONOMICĂ 1 program în domeniu 1. Sisteme informaţionale pentru afaceri (s) Timișoara 86. Valahia din Târgovişte Domeniul: CONTABILITATE 2 programe în domeniu 1. Auditul entităţilor publice şi private (s) Târgoviște 2. Contabilitate Târgoviște 87. Artifex din Domeniul: CONTABILITATE 1 program în domeniu 1. Managementul sistemului informaţional financiar - contabil (s) 88. Artifex din Domeniul: FINANŢE 1 program în domeniu C7 C7 C7 C7 / domeniu: 100 / domeniu: 100 / / domeniu: 75 / domeniu: 80 / / 1. Management financiar-bancar şi de asigurări (s) C7 10

11 89. de Artă şi Design din Cluj- Domeniul: ARTE VIZUALE 10 programe în domeniu 1. Design vestimentar (s) Cluj- 2. Grafică (s) Cluj- 3. Design textil Cluj- 4. Conservare și restaurare Cluj- 5. Ceramică - sticlă Cluj- 6. Design Cluj- 7. Pictură Cluj- 8. Sculptură Cluj- 9. Bandă desenată și desen animat Cluj- 10. Foto - video Cluj- 90. de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din București Domeniul: INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 10 programe în domeniu 1. Management în agroturism şi București română IFR 120 P alimentaţie publică (s) 2. Agribusiness (s) 3. Managementul industriei București engleză IF 120 P ospitalității rurale (în limba engleză - Management of rural hospitality industry) 4. Managementul fermei și București engleză IF 120 P dezvoltarea afacerilor agricole (în limba engleză - Farm management and agribusiness development) 5. Managementul calităţii şi inovaţiei în domeniul agroalimentar 6. Management şi dezvoltare București română IFR 120 P rurală 7. Management şi dezvoltare rurală 8. Management şi audit intern 9. Management în agroturism şi alimentaţie publică 10. Agribusiness București română IFR 120 P 91. Lucian Blaga din Sibiu Domeniul: AGRONOMIE 2 programe în domeniu 1. Managementul dezvoltării durabile a zonei rurale (s) 2. Managementul protecției mediului agricol (s) Sibiu Sibiu 92. Ştefan cel Mare din Suceava Domeniul: INGINERIE INDUSTRIALĂ 1 program în domeniu C9 C9 0 / domeniu: 290 / domeniu: 400 / domeniu: 100 / 11

12 1. Ingineria şi managementul calităţii, sănătăţii şi securităţii în muncă (s) 93. Piteşti Suceava Domeniul: INGINERIE ŞI MANAGEMENT 1 program în domeniu 1. Managementul logisticii (s) Pitești 94. Politehnica Timişoara Domeniul: INGINERIE ŞI MANAGEMENT 6 programe în domeniu 1. Ingineria şi managementul Timișoara română IF 120 C sistemelor logistice (s) 2. Ingineria şi managementul Timișoara română IF 120 C competitivităţii 3. Management antreprenorial în Timișoara română IF 120 C administrarea afacerilor 4. Ingineria şi managementul Hunedoara dezvoltării durabile în industria de materiale 5. Ingineria şi managementul Hunedoara sistemelor mecanice 6. Ingineria și managementul Timișoara engleză IF 120 P calității și competitivității (în limba engleză Quality and Competitiveness Engineering and Management) programul a apărut în HG ulterior depunerii cererii de evaluare a domeniului, nefăcând obiectul contractului de evaluare. 95. Politehnica Timişoara Domeniul: INGINERIA MATERIALELOR 4 programe în domeniu 1. Materiale și tehnologii avansate Timișoara (s) 2. Materiale și tehnologii avansate În lichidare conform documentelor de vizită (în limba engleză Advanced Materials and Technologies) 3. Controlul calității și procesării În lichidare conform documentelor de vizită materialelor 4. Materiale și tehnologii avansate pentru industria autovehiculelor Hunedoara 96. Petroșani Domeniul: INGINERIE ŞI MANAGEMENT 1 program în domeniu 1. Ingineria și managementul proiectelor (s) Petroșani 97. Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Domeniul: INGINERIA MATERIALELOR 2 programe în domeniu 1. Materiale avansate şi tehnici de analiză experimentală (s) Iași română IF 120 C 2. Tehnici avansate în ingineria Iași domeniu: 60 / domeniu: 60 / domeniu: 250 / domeniu: 60 / domeniu: 30 / domeniu: 70 12

13 procesării materialelor 98. Politehnica Timişoara Domeniul: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 2 programe în domeniu 1. Inginerie software (în limba engleză - Software Engineering) (s) 2. Tehnologia informației (în limba engleză - Information Technology) Timișoara engleză IF 120 C Timișoara engleză IF 120 C 99. Politehnica Timişoara Domeniul: INGINERIE CHIMICĂ 3 programe în domeniu (1 program în lichidare) 1. Controlul și avizarea produselor alimentare (s) 2.Ingineria compușilor anorganici și protecția mediului 3.Produse de sinteză organică fină, semisinteză și naturale Timișoara Timișoara Timișoara 4. Chimie alimentară aplicată În lichidare conform documnetelor de vizită 100. de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din București Domeniul: INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE 5 programe în domeniu 1. Biosecuritatea produselor alimentare (s) 2. Expertiza produselor agroalimentare (s) 3. Tehnologii speciale în industria alimentară 4. Controlul şi expertiza alimentelor ecologice, Halal şi Kosher / domeniu: 150 / domeniu: 150 / domeniu: Siguranța și biosecuritatea produselor alimentare (în limba engleză - Food safety and biosecurity) București engleză IF 120 P 101. Dunărea de Jos din Galaţi Domeniul: INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE 5 programe în domeniu 1. Controlul, expertizarea şi Galați siguranţa alimentelor (s) 2. Ştiinţa şi ingineria Galați bioresurselor acvatice 3. Ştiinţa şi ingineria alimentelor Galați 4. Nutriţie Galați 1 / domeniu: Controlul, expertizarea şi siguranţa alimentelor Cahul 13

14 III. EVALUĂRI INSTITUȚIONALE 1. UNIVERSITATEA CREȘTINĂ PARTIUM DIN ORADEA INCREDERE Calificativ propus / Număr maxim de Program de studii universitare de licență studenți pentru primul an de studii Limba şi literatura germană Asistență socială Arte vizuale domeniul de masterat - 1 program în domeniu Programul de studii universitare de masterat Arte plastice, decorative și design Comunicare vizuală (selectat) cu schimbarea denumirii în Comunicare vizuală Oradea Limbă de predar e maghia ră Numărul de de studiu transfera bile Tip masterat (cercetare/ profesional / didactic) IF 120 P în primul an de studii: 35 studenți în primul an de studii: 50 studenți Menținere acreditare în primul an de studii: 50 studenți 2. de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj- GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT Program de studii universitare de licență Agricultură Ingineria mediului Horticultură Măsurători terestre și cadastru Zootehnie Medicină veterinară Tehnologia prelucrării produselor Agricole - ID Calificativ propus / Număr maxim de studenți pentru primul an de studii în primul an de studii: 120 studenți în primul an de studii: 60 studenți în primul an de studii: 110 studenți în primul an de studii: 80 studenți în primul an de studii: 150 studenți în primul an de studii: 230 studenți în primul an de studii: 50 studenți 14