Kalydeco, INN-ivacaftor

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Kalydeco, INN-ivacaftor"

Transcriere

1 ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1

2 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Kalydeco 150 mg comprimate filmate 2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ Fiecare comprimat filmat conţine ivacaftor 150 mg. Excipient cu efect cunoscut: fiecare comprimat filmat conţine lactoză 167,2 mg (sub formă de monohidrat) Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct FORMA FARMACEUTICĂ Comprimat filmat (comprimat) Comprimate de culoare albastru deschis, de formă capsulară, inscripţionate cu cerneală neagră cu V 150 pe una din părţi şi neinscripţionate pe cealaltă parte (16,5 mm x 8,4 mm, în formă ovală modificată). 4. DATE CLINICE 4.1. Indicaţii terapeutice Kalydeco este indicat pentru tratamentul fibrozei chistice (FC) la pacienţi cu vârsta de 6 ani şi peste, care prezintă o mutaţie G551D a genei CFTR (vezi pct. 4.4 şi 5.1). 4.2 Doze şi mod de administrare Kalydeco trebuie prescris numai de către medici cu experienţă în tratamentul fibrozei chistice. Dacă genotipul pacientului nu este cunoscut, trebuie aplicată o metodă de genotipare precisă şi validată, pentru a confirma prezenţa mutaţiei G551D în cel puţin o alelă a genei CFTR, înainte de începerea tratamentului. Doze Adulţi, adolescenţi şi copii cu vârsta de 6 ani şi peste Doza recomandată este de 150 mg pe cale orală, la intervale de 12 ore (doza zilnică totală 300 mg). Kalydeco trebuie administrat cu alimente cu conţinut lipidic. Mâncărurile şi gustările recomandate în ghidurile terapeutice pentru FC sau mâncărurile recomandate în ghidurile standard privind nutriţia conţin cantităţi adecvate de lipide. Exemple de mâncăruri cu conţinut lipidic sunt cele preparate cu unt sau ulei sau cele care conţin ouă, brânzeturi, nuci, lapte integral sau carne. Pe parcursul tratamentului cu Kalydeco trebuie evitat consumul de alimente care conţin grepfrut sau portocale de Sevilla (vezi pct. 4.5). Grupe speciale de pacienţi Vârstnici Siguranţa şi eficacitatea Kalydeco la pacienţi cu vârsta de 65 ani şi peste nu au fost evaluate. 2

3 Insuficienţă renală Nu este necesară ajustarea dozei pentru pacienţii cu insuficienţă renală uşoară până la moderată. Se recomandă prudenţă când se administrează ivacaftor la pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance-ul creatininei mai mic sau egal cu 30 ml/min) sau cu boală renală în stadiu terminal. (Vezi pct. 4.4 şi 5.2). Insuficienţă hepatică Nu este necesară ajustarea dozei pentru pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară (Child-Pugh Clasa A). La pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată (Child-Pugh Clasa B) se recomandă o doză redusă de 150 mg o dată pe zi. La pacienţii cu insuficienţă hepatică severă, nu există experienţe privind utilizarea Kalydeco. Prin urmare, administrarea Kalydeco la aceşti pacienţi nu este recomandată decât dacă beneficiile depăşesc riscurile. În astfel de cazuri, doza iniţială trebuie să fie de 150 mg, la două zile. Intervalele de dozare trebuie să fie modificate în funcţie de răspunsul clinic şi tolerabilitate (vezi pct. 4.4 şi 5.2). Administrarea concomitentă a inhibitorilor CYP3A La administrarea concomitentă cu inhibitori potenţi ai CYP3A (de exemplu ketoconazol, itraconazol, posaconazol, voriconazol, telitromicină şi claritromicină), Kalydeco trebuie administrat la o doză de 150 mg, de două ori pe săptămână (vezi pct. 4.4 şi 4.5). La administrarea concomitentă cu inhibitori moderaţi ai CYP3A (de exemplu fluconazol, eritromicină), Kalydeco trebuie administrat la o doză zilnică unică de 150 mg (vezi pct. 4.4 şi 4.5). Copii şi adolescenţi Siguranţa şi eficacitatea Kalydeco la copiii cu vârsta sub 6 ani nu au fost stabilite. Nu sunt disponibile date. Mod de administrare Pentru administrare orală. Pacienţii trebuie instruiţi să înghită comprimatele întregi (de exemplu pacientul nu trebuie să mestece, să spargă sau să dizolve comprimatul). 4.3 Contraindicaţii Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare În studiile 1 şi 2 au fost incluşi numai pacienţi cu FC care prezentau o mutaţie G551D în cel puţin o alelă a genei CFTR (vezi pct. 5.1). Sunt disponibile date limitate privind pacienţii cu o valoare procentuală anticipată a FEV 1 (volumul de aer expirat în prima secundă a unui expir maximal forţat) mai mică de 40% (4 pacienţi trataţi timp de 96 de săptămâni şi 8 pacienţi trataţi timp de 48 de săptămâni). Durata maximă a tratamentului la pacienţii cărora li s-a administrat ivacaftor a fost de 96 săptămâni; în prezent nu sunt disponibile date privind siguranţa pe termen mai lung. Pacienţi cu FC care nu prezintă o mutaţie G551D la nivelul genei CFTR Rezultatele privind eficacitatea, provenite dintr-un studiu de fază 2, efectuat la pacienţi cu FC homozigoţi pentru mutaţia F508del la nivelul genei CFTR nu au arătat diferenţe semnificative statistic ale valorilor FEV 1 pe parcursul tratamentului de 16 săptămâni cu ivacaftor, comparativ cu placebo (vezi pct. 5.1). Ivacaftor nu a fost studiat la alte grupe de pacienţi cu FC. Prin urmare, nu se recomandă administrarea Kalydeco la aceşti pacienţi. Efectul asupra testelor funcţionale hepatice Creşterile moderate ale transaminazelor serice [(alanin transaminaza (ALT) sau aspartat transaminaza (AST)] sunt comune la pacienţii cu FC. În ansamblu, în studiile clinice, incidenţa şi caracteristicile clinice ale creşterii valorilor transaminazelor au fost similare între subiecţii din grupul de tratament cu ivacaftor şi din cel cu placebo (vezi pct. 4.8). În subgrupul de pacienţi cu antecedente medicale de creştere a valorilor transaminazelor, valorile crescute ale ALT şi AST au fost raportate mai frecvent la 3

4 pacienţii cărora li s-a administrat ivacaftor comparativ cu placebo. Prin urmare, testele funcţionale hepatice sunt recomandate înaintea începerii tratamentului cu ivacaftor, la intervale de 3 luni pe parcursul primului an de tratament şi ulterior anual. Pacienţii care prezintă creşteri inexplicabile ale valorilor transaminazelor pe parcursul tratamentului trebuie monitorizaţi strict până la rezolvarea anomaliilor şi trebuie să se ia în considerare continuarea tratamentului, după evaluarea beneficiilor şi riscurilor individuale. Insuficienţă renală Se recomandă prudenţă când se administrează Kalydeco la pacienţii cu insuficienţă renală severă sau cu boală renală în stadiul terminal (vezi pct. 4.2 şi 5.2). Insuficienţă hepatică Administrarea Kalydeco nu este recomandată la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă, decât dacă se anticipează că beneficiile vor depăşi riscurile de supraexpunere. În astfel de cazuri, doza iniţială trebuie să fie de 150 mg de Kalydeco, la două zile (vezi pct. 4.2 şi 5.2). Pacienţi după un transplant de organ Nu s-a studiat administrarea Kalydeco la pacienţii cu FC cărora li s-a efectuat un transplant de organ. Prin urmare, utilizarea la pacienţi cu transplant nu este recomandată. Vezi pct. 4.5 pentru interacţiunile cu ciclosporină sau tacrolimus. Interacţiuni cu medicamente Ivacaftor este un substrat al izoenzimelor CYP3A4 şi CYP3A5. Medicamentele care inhibă sau induc activitatea CYP3A4 pot avea un impact asupra farmacocineticii ivacaftorului (vezi pct. 4.5). Ivacaftor este un inhibitor slab al CYP3A şi poate modifica farmacocinetica medicamentelor metabolizate prin intermediul sistemului CYP3A. Studiile in vitro au indicat faptul că ivacaftorul prezintă potenţial de inhibare a glicoproteinei P (P-gp) şi a CYP2C9. Doza de Kalydeco trebuie să fie ajustată atunci când acesta se administrează concomitent cu inhibitori potenţi şi moderaţi ai CYP3A. Expunerea la ivacaftor este redusă prin administrarea concomitentă a inductorilor CYP3A, ducând, prin urmare, la o potenţială scădere a eficacităţii Kalydeco (vezi pct. 4.2 şi 4.5). Lactoză Kalydeco conţine lactoză. Pacienţii cu probleme ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune Ivacaftor este un substrat al CYP3A4 şi CYP3A5. Este un inhibitor slab al CYP3A şi un inhibitor potenţial al P-gp şi CYP2C9. Medicamente care afectează farmacocinetica ivacaftorului: Inhibitori ai CYP3A Ivacaftorul este un substrat sensibil al CYP3A. Administrarea concomitentă cu ketoconazolul, un inhibitor puternic al CYP3A, a crescut expunerea la ivacaftor [măsurată prin aria de sub curba concentraţiei plasmatice în funcţie de timp (ASC)] de 8,5 ori şi expunerea la hidroximetil-ivacaftor (M1) de 1,7 ori. Se recomandă scăderea dozei de Kalydeco la 150 mg de două ori pe săptămână în cazul administrării concomitente cu inhibitori puternici ai CYP3A, cum sunt ketoconazol, itraconazol, posaconazol, voriconazol, telitromicină şi claritromicină. Administrarea concomitentă cu fluconazol, un inhibitor moderat al CYP3A, a crescut expunerea la ivacaftor de 3 ori şi expunerea la M1 de 1,9 ori. La pacienţii cărora li se administrează concomitent inhibitori moderaţi ai CYP3A, cum sunt fluconazolul şi eritromicina, se recomandă scăderea dozei de Kalydeco la 150 mg o dată pe zi. Administrarea concomitentă a Kalydeco cu suc de grepfrut, care conţine una sau mai multe componente cu acţiune inhibitoare moderată asupra CYP3A, poate creşte expunerea la ivacaftor. În 4

5 timpul tratamentului cu Kalydeco trebuie evitat consumul de alimente care conţin grepfrut sau portocale de Sevilla. Inductori ai CYP3A Administrarea concomitentă a ivacaftorului cu rifampicina, un inductor puternic al CYP3A, a scăzut expunerea la ivacaftor (ASC) cu 89% şi expunerea la M1 cu 75%. Nu se recomandă administrarea concomitentă cu inductori puternici ai CYP3A, cum sunt rifampicina, rifabutina, fenobarbitalul, carbamazepina, fenitoina şi sunătoarea (Hypericum perforatum). Administrarea concomitentă a inductorilor CYP3A slabi până la moderaţi (de exemplu dexametazonă, prednison în doză mare) poate scădea expunerea la ivacaftor şi astfel poate reduce eficacitatea Kalydeco. Medicamente a căror acţiune este afectată de către ivacaftor: Substraturi CYP3A, P-gp sau CYP2C9 Ivacaftorul şi metabolitul M1 al acestuia prezintă potenţialul de a inhiba CYP3A şi P-gp. Administrarea concomitentă împreună cu midazolamul (pe cale orală), un substrat sensibil al CYP3A, a crescut expunerea la midazolam de 1,5 ori, ceea ce confirmă efectul inhibitor slab al ivacaftorului asupra CYP3A. Administrarea Kalydeco poate creşte expunerea sistemică la medicamentele care constituie substraturi ale CYP3A şi/sau P-gp, ceea ce poate determina creşterea sau prelungirea efectelor terapeutice şi reacţiilor adverse ale acestora. Se impune administrarea cu prudenţă şi monitorizarea reacţiilor adverse asociate benzodiazepinelor când se utilizează concomitent midazolamul, alprazolamul, diazepamul sau triazolamul. Se impune administrarea cu prudenţă şi monitorizarea adecvată în cazul utilizării concomitente a digoxinei, ciclosporinei sau tacrolimusului. Ivacaftorul poate inhiba CYP2C9. Prin urmare, se recomandă monitorizarea INR-ului în timpul administrării concomitente cu warfarina. Alte recomandări Ivacaftorul a fost studiat împreună cu un contraceptiv oral pe bază de estrogen/progesteron şi s-a constatat că nu prezintă un efect semnificativ asupra expunerii contraceptivului oral. Nu se anticipează ca ivacaftorul să modifice eficacitatea contraceptivelor orale. Prin urmare, nu este necesară ajustarea dozei contraceptivelor orale. Ivacaftor a fost studiat împreună cu rosiglitazona, un substrat al CYP2C8. Nu s-a evidenţiat un efect semnificativ asupra expunerii rosiglitazonei. Prin urmare, nu este necesară ajustarea dozei în cazul substraturilor CYP2C8, cum este rosiglitazona. Ivacaftor a fost studiat împreună cu desipramina, un substrat al CYP2D6. Nu s-a evidenţiat un efect semnificativ asupra expunerii desipraminei. Prin urmare, nu este necesară ajustarea dozei în cazul substraturilor CYP2D6, cum este desipramina. Au fost efectuate studii privind interacţiunile numai la adulţi. 4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea Sarcina Nu s-au efectuat studii adecvate şi bine controlate cu Kalydeco la femei gravide. S-au efectuat studii privind efectele toxice asupra dezvoltării la şobolan şi iepure, la doze zilnice de până la 5 ori mai mari decât doza zilnică la om, şi acestea nu au evidenţiat efecte dăunătoare asupra fătului, datorate ivacaftorului (vezi pct. 5.3). Deoarece studiile privind funcţia de reproducere la animale nu sunt întotdeauna predictive pentru răspunsul uman, Kalydeco trebuie administrat în timpul sarcinii numai dacă este indicat în mod clar. Alăptarea Nu se cunoaşte dacă ivacaftorul şi/sau metaboliţii acestuia se excretă în laptele uman. S-a demonstrat că ivacaftorul se excretă în lapte la femele lactante de şobolan. Nu s-a stabilit siguranţa administrării 5

6 Kalydeco în timpul alăptării. Kalydeco trebuie administrat în timpul alăptării numai dacă beneficiul potenţial depăşeşte riscul potenţial. Fertilitatea Ivacaftorul a afectat indicii de performanţă ai fertilităţii şi ai funcţiei de reproducere la şobolanul mascul şi femelă, la doze de 200 mg/kg şi zi (de aproximativ 5 şi, respectiv, 6 ori mai mari decât doza maximă recomandată la om (DMRO), pe baza ASC anticipată a ivacaftorului şi metaboliţilor acestuia), când doza a fost administrată la femelă înaintea şi în timpul primelor luni de gestaţie (vezi pct. 5.3). Nu s-au observat efecte asupra fertilităţii la mascul sau femelă şi asupra indicilor de performanţă ai funcţiei de reproducere când s-au administrat doze 100 mg/kg şi zi (aproximativ de 3 ori mai mari decât DMRO pe baza ASC anticipată a ivacaftorului şi metaboliţilor acestuia). 4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje La pacienţii cărora li s-a administrat Kalydeco s-au raportat ameţeli, care ar putea influenţa capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje (vezi pct. 4.8). Pacienţilor care prezintă ameţeli trebuie să li se recomande să nu conducă vehicule şi să nu folosească utilaje până la ameliorarea simptomelor. 4.8 Reacţii adverse Rezumatul profilului de siguranţă Profilul de siguranţă al Kalydeco se bazează pe datele cumulate din studiile clinice de fază 3, placebocontrolate, efectuate la 109 pacienţi cărora li s-a administrat ivacaftor şi la 104 pacienţi cărora li s-a administrat placebo timp de cel mult 48 săptămâni. Cele mai frecvente reacţii adverse prezentate de pacienţii cărora li s-a administrat ivacaftor în studiile cumulate de fază 3, controlate cu placebo, au fost durere abdominală (15,6% faţă de 12,5% cu placebo), diaree (12,8% faţă de 9,6% cu placebo), ameţeală (9,2% faţă de 1,0% cu placebo), erupţie cutanată tranzitorie (12,8% faţă de 6,7% cu placebo), reacţii ale tractului respirator superior (inclusiv infecţie a tractului respirator superior, congestie nazală, eritem faringian, durere orofaringiană, rinită, congestie sinuzală şi rinofaringită) (63,3% faţă de 50,0% cu placebo), cefalee (23,9% faţă de 16,3% cu placebo) şi prezenţa de bacterii în spută (7,3% faţă de 3,8% cu placebo). Doi pacienţi din grupul tratat cu ivacaftor au raportat o reacţie adversă gravă: durere abdominală. Tabelul de sinteză a reacţiilor adverse Reacţiile adverse, identificate la pacienţii care prezentau o mutaţie G551D în cel puţin o alelă, cu vârsta de 6 ani şi peste (studii cumulate de fază 3) sunt prezentate în Tabelul 1 şi sunt enumerate în funcţie de clasificarea pe aparate, sisteme şi organe, cu utilizarea termenului preferat, şi în funcţie de frecvenţă. Reacţiile adverse sunt prezentate conform clasificării MedDRA privind frecvenţa: foarte frecvente ( 1/10); frecvente ( 1/100 şi <1/10); mai puţin frecvente ( 1/1000 şi <1/100); rare ( 1/10000 şi <1/1000); foarte rare (<1/10000); şi cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile). Tabelul 1. Reacţiile adverse la pacienţii cu vârsta de 6 ani şi peste cărora li s-a administrat Kalydeco şi care prezentau mutaţia G551D la nivelul genei CFTR Clasificarea pe aparate, sisteme şi organe Categoria de frecvenţă 6 Reacţii adverse la Kalydeco (Termenul preferat) N=109 Infecţii şi infestări foarte frecvente Rinofaringită foarte frecvente Infecţia tractului respirator superior frecvente Rinită Tulburări ale sistemului nervos foarte frecvente Cefalee frecvente Ameţeli Tulburări acustice şi vestibulare frecvente Disconfort auricular

7 Tabelul 1. Reacţiile adverse la pacienţii cu vârsta de 6 ani şi peste cărora li s-a administrat Kalydeco şi care prezentau mutaţia G551D la nivelul genei CFTR Clasificarea pe aparate, sisteme şi organe Categoria de frecvenţă frecvente frecvente frecvente Reacţii adverse la Kalydeco (Termenul preferat) N=109 Durere auriculară Tinitus Hiperemie a membranei timpanului Congestie auriculară Tulburare vestibulară Congestie nazală Durere orofaringiană Eritem faringian Congestie sinusală mai puţin frecvente mai puţin frecvente Tulburări respiratorii, toracice şi foarte frecvente mediastinale foarte frecvente frecvente frecvente Tulburări gastro-intestinale foarte frecvente Durere abdominală foarte frecvente Diaree Afecţiuni cutanate şi ale foarte frecvente Erupţii cutanate tranzitorii ţesutului subcutanat Tulburări ale aparatului genital mai puţin frecvente Inflamaţie mamară şi sânului mai puţin frecvente Formaţiuni mamare mai puţin frecvente Ginecomastie mai puţin frecvente Afecţiuni ale mamelonului mai puţin frecvente Dureri de mamelon Investigaţii diagnostice frecvente Prezenţa de bacterii în spută Descrierea reacţiilor adverse selectate Erupţii cutanate tranzitorii Pe parcursul studiilor clinice placebo-controlate, cu durata de 48 săptămâni, frecvenţa erupţiilor cutanate tranzitorii a fost de 12,8% la pacienţii cărora li s-a administrat Kalydeco. Aceste reacţii au fost descrise ca având intensitate uşoară până la moderată, niciuna nu a fost gravă şi niciun pacient nu a întrerupt tratamentul din cauza erupţiei cutanate tranzitorii. Tulburări acustice şi vestibulare Pe parcusul studiilor clinice placebo-controlate, cu durata de 48 de săptămâni, frecvenţa tulburărilor acustice şi vestibulare a fost de 9,2% la pacienţii cărora li s-a administrat Kalydeco. Majoritatea reacţiilor au fost descrise ca având intensitate uşoară până la moderată, 1 reacţie de durere auriculară a fost descrisă ca având intensitate severă; niciuna nu a fost gravă; niciun pacient nu a întrerupt tratamentul din cauza tulburărilor acustice şi vestibulare. Tulburări ale sistemului nervos Cefalee Pe parcusul studiilor clinice placebo-controlate, cu durata de 48 de săptămâni, frecvenţa cefaleei a fost de 23,9% la pacienţii cărora li s-a administrat Kalydeco. Aceste reacţii au fost descrise ca având intensitate uşoară până la moderată, niciuna nu a fost gravă şi niciun pacient nu a întrerupt tratamentul din cauza cefaleei. Ameţeli Pe parcusul studiilor clinice placebo-controlate, cu durata de 48 de săptămâni, frecvenţa ameţelilor a fost de 9,2% la pacienţii cărora li s-a administrat Kalydeco. Aceste reacţii au fost descrise ca având intensitate uşoară până la moderată, niciuna nu a fost gravă şi niciun pacient nu a întrerupt tratamentul din cauza ameţelilor. 7

8 Reacţii ale tractului respirator superior Pe parcusul studiilor clinice placebo-controlate, cu durata de 48 de săptămâni, frecvenţa reacţiilor tractului respirator superior (infecţii ale tractului respirator superior, congestie nazală, eritem faringian, durere orofaringiană, rinită, congestie sinusală şi rinofaringită) a fost de 63,3% la pacienţii cărora li s-a administrat Kalydeco. Majoritatea reacţiilor au fost descrise ca având intensitate uşoară până la moderată, 1 reacţie la nivelul tractului respirator superior şi 1 reacţie de congestie nazală au fost considerate ca fiind severe, niciuna nu a fost gravă şi niciun pacient nu a întrerupt tratamentul din cauza reacţiilor tractului respirator superior. Anomalii de laborator Creşteri ale valorilor transaminazelor Pe parcursul studiilor clinice cu durata de 48 săptămâni, placebo-controlate, frecvenţa valorilor maxime ale transaminazelor (ALT sau AST) de peste 8, de peste 5 sau de peste 3 ori mai mari decât LSN a fost de 1,8%, 2,7% şi 6,3% la pacienţii cărora li s-a administrat Kalydeco şi, respectiv, de 1,5%, 2,3% şi 8,4% la pacienţii cărora li s-a administrat placebo. Trei pacienţi, 2 (1,5%) din grupul placebo şi 1 (0,5%) din grupul tratat cu Kalydeco au întrerupt permanent tratamentul datorită valorilor crescute ale transaminazelor, în toate trei cazurile de peste 8 ori mai mari decât LSN. Niciunul dintre pacienţii cărora li s-a administrat Kalydeco nu a prezentat valori crescute ale transaminazelor de peste 3 ori mai mari decât LSN asociată cu valori crescute ale bilirubinei totale de peste 1,5 ori mai mari decât LSN. La pacienţii cărora li s-a administrat Kalydeco, majoritatea cazurilor de creştere a valorilor transaminazelor de până la 5 ori LSN s-au remis fără întreruperea tratamentului. Administrarea dozelor de Kalydeco a fost întreruptă la majoritatea pacienţilor cu creşteri ale valorilor transaminazelor de peste 5 ori faţă de LSN. În toate cazurile în care administrarea dozelor a fost întreruptă datorită creşterii valorilor transaminazelor, tratamentul cu Kalydeco a putut fi reluat (vezi pct. 4.4). Copii şi adolescenţi Tabelul 2 prezintă reacţiile adverse pe aparate, sisteme şi organe, cu utilizarea termenului preferat, şi frecvenţa, la copiii şi adolescenţii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 17 ani, cărora li s-a administrat Kalydeco în cele două studii de fază 3, cu durata de 48 de săptămâni, la pacienţi cu FC cu o mutaţie G551D. Datele de siguranţă sunt limitate la 23 de pacienţi cu vârsta cuprinsă între 6 şi 11 ani şi la 22 de pacienţi cu vârsta cuprinsă între 12 şi 17 ani. Reacţiile adverse sunt prezentate conform clasificării MedDRA privind frecvenţa: foarte frecvente ( 1/10); frecvente ( 1/100 şi <1/10); mai puţin frecvente ( 1/1000 şi <1/100); rare ( 1/10000 şi <1/1000); foarte rare (<1/10000); şi cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile). 8

9 Tabelul 2. Reacţii adverse la pacienţii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 17 ani cărora li s-a administrat Kalydeco şi care prezentau mutaţia G551D la nivelul genei CFTR Clasificarea pe aparate, Categoria de frecvenţă sisteme şi organe între 6 şi 11 ani N=23 între 12 şi 17 ani N=22 Reacţii adverse la Kalydeco (Termenul preferat) Infecţii şi infestări foarte foarte Rinofaringită frecvente frecvente foarte frecvente foarte frecvente Infecţii ale tractului respirator superior frecvente foarte Rinită frecvente Tulburări ale sistemului nervos foarte foarte Cefalee frecvente frecvente frecvente foarte Ameţeli frecvente Tulburări acustice şi vestibulare frecvente frecvente Durere auriculară frecvente nu s-au observat Hiperemie a membranei timpanului Tulburări respiratorii, toracice şi foarte foarte Congestie nazală mediastinale frecvente frecvente foarte foarte Durere orofaringiană frecvente frecvente frecvente cu frecvenţă Eritem faringian necunoscută Tulburări gastro-intestinale foarte foarte Durere abdominală frecvente frecvente foarte cu frecvenţă Diaree frecvente necunoscută Afecţiuni cutanate şi ale frecvente foarte Erupţii cutanate tranzitorii ţesutului subcutanat frecvente Investigaţii diagnostice frecvente foarte frecvente Prezenţa de bacterii în spută 4.9 Supradozaj Nu este disponibil un antidot specific pentru supradozajul cu Kalydeco. Tratamentul supradozajului constă în măsuri generale de susţinere, incluzând monitorizarea semnelor vitale, teste funcţionale hepatice şi observarea stării clinice a pacientului. 5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE 5.1 Proprietăţi farmacodinamice Grupa farmacoterapeutică: Alte medicamente care acţionează asupra sistemului respirator, codul ATC: încă nealocat Mecanism de acţiune Ivacaftorul este un medicament cu efect de potenţare selectivă a proteinei CFTR; adică, in vitro, ivacaftorul măreşte sincronizarea canalelor CFTR pentru a creşte transportul de clorură. Cu toate acestea, mecanismul exact prin care ivacaftorul prelungeşte activitatea de sincronizare pentru unele forme mutante ale CFTR nu a fost complet elucidat. 9

10 Efecte farmacodinamice În cadrul studiilor clinice (studiile 1 şi 2) efectuate la pacienţi care prezentau mutaţia G551D într-o alelă a genei CFTR, ivacaftorul a determinat o scădere rapidă (de 15 zile), substanţială [modificarea medie a concentraţiei de clorură în transpiraţie, de la momentul iniţial până în săptămâna 24, a fost de -48 mmol/l (IÎ 95% -51, -45) şi, respectiv, de -54 mmol/l (IÎ 95% -62, -47)] şi susţinută (pe parcursul a 48 săptămâni) a concentraţiei de clorură în transpiraţie. Eficacitate şi siguranţă clinică Eficacitatea Kalydeco a fost evaluată în două studii de fază 3 randomizate, dublu-orb, placebocontrolate, multicentrice, la pacienţi cu FC stabili din punct de vedere clinic, care prezentau mutaţia G551D la nivelul genei CFTR în cel puţin 1 alelă şi la care s-a anticipat o valoare FEV 1 40%. În cadrul ambelor studii, pacienţii au fost repartizaţi randomizat în raport de 1:1 pentru a li se administra Kalydeco 150 mg sau placebo, la intervale de 12 ore, împreună cu alimente cu conţinut lipidic, timp de 48 săptămâni, în asociere cu tratamentele prescrise pentru FC (de exemplu tobramicină, dornaza-alfa). Nu s-a permis administrarea soluţiei saline hipertonice inhalatorii. Studiul 1 a evaluat 161 pacienţi cu vârsta de 12 ani sau peste; 122 de pacienţi (75,8%) prezentau mutaţia F508del pe a doua alelă. La începutul studiului, pacienţii din grupul cu placebo au primit unele medicamente cu o frecvenţă mai ridicată decât cei din grupul cu ivacaftor. Aceste medicamente au inclus dornază alfa (73,1% versus 65,1%), salbutamol (53,8% versus 42,2%), tobramicină (44,9% versus 33,7%) şi salmeterol/fluticazonă (41,0% versus 27,7%). La momentul iniţial, valoarea medie anticipată a FEV 1 a fost de 63,6% (cu limite cuprinse între 31,6% şi 98,2%), iar vârsta medie a fost de 26 ani (cu limite cuprinse între 12 şi 53 ani). Studiul 2 a evaluat 52 pacienţi cu vârsta cuprinsă între 6 şi 11 ani la momentul selecţionării; media (abaterea standard) a greutăţii corporale a fost de 30,9 (8,63) kg; 42 de pacienţi (80,8%) prezentau mutaţia F508del pe a doua alelă. La momentul iniţial, valoarea medie anticipată a FEV 1 a fost de 84,2% (cu limite cuprinse între 44,0% şi 133,8%) iar vârsta medie a fost de 9 ani (cu limite cuprinse între 6-12 ani); 8 pacienţi (30,8%) din grupul cu placebo şi 4 pacienţi (15,4%) din grupul cu ivacaftor au prezentat o valoare a FEV 1 cu 70% mai mică decât fusese anticipat la momentul iniţial. În ambele studii, criteriul final principal de eficacitate a fost reprezentat de modificarea medie absolută a valorii procentuale anticipate a FEV 1 faţă de momentul iniţial, pe parcursul celor 24 săptămâni de tratament. Diferenţa de tratament între ivacaftor şi placebo în ceea ce priveşte modificarea medie absolută (IÎ 95%) a valorii procentuale anticipate a FEV 1 de la momentul iniţial până în săptămâna 24 a fost de 10,6 puncte procentuale (8,6; 12,6) în studiul 1 şi de 12,5 puncte procentuale (6,6; 18,3) în studiul 2. Diferenţa de tratament între ivacaftor şi placebo în ceea ce priveşte modificarea medie relativă (IÎ 95%) a valorii procentuale anticipate a FEV 1 de la momentul iniţial până în săptămâna 24 a fost de 17,1% (13,9; 20,2) în cadrul studiului 1 şi de 15,8% (8,4; 23,2) în cadrul studiului 2. Modificarea medie a FEV 1 (l) de la momentul iniţial până în săptămâna 24 a fost de 0,37 l în grupul cu ivacaftor şi 0,01 l în grupul cu placebo, în cadrul studiului 1, şi de 0,30 l în grupul cu ivacaftor şi 0,07 l în grupul cu placebo, în cadrul studiului 2. În ambele studii, îmbunătăţirea valorilor FEV 1 a prezentat un debut rapid (Ziua 15) şi s-a menţinut pe parcursul celor 48 săptămâni. Diferenţa de tratament între ivacaftor şi placebo în ceea ce priveşte modificarea medie absolută (IÎ 95%) a valorii procentuale anticipate a FEV 1 de la momentul iniţial până în săptămâna 24, la pacienţii cu vârsta cuprinsă între 12 şi 17 ani, a fost de 11,9 puncte procentuale (5,9; 17,9), în studiul 1. Diferenţa de tratament între ivacaftor şi placebo în ceea ce priveşte modificarea medie absolută (IÎ 95%) a valorii procentuale anticipate a FEV 1 de la momentul iniţial până în săptămâna 24, la pacienţii cu o valoare a FEV 1 anticipată la momentul iniţial mai mare de 90%, a fost de 6,9 puncte procentuale (-3,8; 17,6), în studiul 2. Rezultatele privind criteriile finale secundare relevante clinic sunt prezentate în Tabelul 3. 10

11 Tabelul 3. Efectul ivacaftorului asupra altor criterii finale privind eficacitatea în cadrul studiilor 1 şi 2 Studiul 1 Studiul 2 Diferenţa de tratament a Diferenţa de tratament a Criteriul final (IÎ95%) Valoarea p (IÎ95%) Valoarea p Modificarea medie absolută faţă de momentul iniţial în ceea ce priveşte scorul CFQ-R b în domeniul respirator (puncte) c Până în săptămâna 24 8,1 <0,0001 6,1 0,1092 (4,7; 11,4) (-1,4; 13,5) Până în săptămâna 48 8,6 (5,3; 11,9) <0,0001 5,1 (-1,6; 11,8) 0,1354 Riscul relativ de exacerbare pulmonară Până în săptămâna 24 0,40 d 0,0016 NA NA Până în săptămâna 48 0,46 d 0,0012 NA NA Modificarea medie absolută a greutăţii corporale (kg) faţă de momentul iniţial În săptămâna 24 2,8 <0,0001 1,9 0,0004 (1,8; 3,7) (0,9; 2,9) În săptămâna 48 2,7 (1,3; 4,1) 0,0001 2,8 (1,3; 4,2) 0,0002 Modificarea medie absolută a IMC (kg/m 2 ) faţă de momentul iniţial În săptămâna 24 0,94 (0,62; 1,26) <0,0001 0,81 (0,34; 1,28) În săptămâna 48 0,93 <0,0001 1,09 (0,48; 1,38) (0,51; 1,67) Modificarea medie a scorului Z faţă de momentul iniţial Scor Z greutate corporală raportată la vârstă, în săptămâna 48 e Scor Z IMC raportat la 0,33 (0,04; 0,62) 0,0260 0,39 (0,24; 0,53) vârstă, în săptămâna 48 e (0,002; 0,65) (0,26; 0,65) 0,33 0,0490 0,45 IÎ: interval de încredere; NA= neanalizat datorită frecvenţei scăzute a reacţiilor adverse a Diferenţa de tratament = efectul ivacaftorului efectul placebo b c d e 0,0008 0,0003 <0,0001 <0,0001 CFQ-R: Chestionar privind fibroza chistică-revizuit este un instrument de evaluare specific bolii, privind calitatea vieţii asociată cu boala, pentru FC. Datele din studiul 1 au fost cumulate din CFQ-R pentru adulţi/adolescenţi şi CFQ-R pentru copii cu vârsta cuprinsă între 12 şi 13 ani; Datele din studiul 2 au fost obţinute din CFQ-R pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 11 ani. Raportul riscurilor pentru intervalul de timp până la prima exacerbare pulmonară La subiecţii cu vârsta sub 20 de ani (grafice de creştere CDC) Studiul 3: studiu la pacienţi cu FC şi mutaţia F508del la nivelul genei CFTR Studiul 3 (Partea A) a fost un studiu de fază 2 cu grup paralel, placebo-controlat, dublu-orb, cu randomizare în raport de 4:1, cu durata de 16 săptămâni, în care s-a administrat ivacaftor (150 mg la intervale de 12 ore) la 140 pacienţi cu FC, cu vârsta de 12 ani şi peste, care erau homozigoţi pentru mutaţia F508del la nivelul genei CFTR şi care aveau o valoare anticipată a FEV 1 40%. Modificarea medie absolută de la momentul iniţial până în săptămâna 16 în ceea ce priveşte valoarea procentuală anticipată a FEV 1 (criteriul de eficacitate primară) a fost de 1,5 puncte procentuale în grupul cu ivacaftor şi -0,2 puncte procentuale în grupul cu placebo. Diferenţa de tratament estimată pentru ivacaftor faţă de placebo a fost de 1,7 puncte procentuale (IÎ 95%: -0,6; 4,1); această diferenţă nu a fost semnificativă statistic (p = 0,15). 11

12 Studiul 4: studiu deschis de extensie Studiul 4 este un studiu deschis, de extensie, în desfăşurare, pentru a evalua eficacitatea şi siguranţa tratamentului pe termen lung cu ivacaftor administrat pe cale orală (150 mg la intervale de 12 ore), la pacienţii care continuă studiul, proveniţi din studiile 1 şi 2. Intervalul de valori procentuale anticipate ale FEV 1 la începutul studiului 4 a fost cuprins între 29,1% şi 126,7%. A fost permisă administrarea soluţiei saline hipertonice inhalatorii. S-a efectuat o analiză interimară specificată în prealabil, după ce toţi pacienţii din studiul 1 au primit tratament cu ivacaftor timp de 48 săptămâni şi toţi pacienţii din studiul 2 au primit tratament cu ivacaftor timp de 24 săptămâni în cadrul studiului 4. La pacienţii cărora li s-a administrat placebo în cadrul studiului 1, tratamentul cu ivacaftor cu durata de 48 de săptămâni din cadrul studiului 4 (63 de pacienţi) a determinat o îmbunătăţire în ceea ce priveşte modificarea medie absolută a valorii procentuale anticipate a FEV 1 până în săptămâna 48 de 9,4 puncte procentuale, similară celei observate la pacienţii cărora li s-a administrat tratament cu ivacaftor în cadrul studiului 1, placebo-controlat. La pacienţii cărora li s-a administrat ivacaftor în cadrul studiului 1, tratamentul cu ivacaftor cu durata de 48 de săptămâni din cadrul studiului 4 a determinat o modificare medie absolută a valorii procentuale anticipate a FEV 1 de la valoarea inițială din cadrul studiului 1 până în săptămâna 96 de 9,5 puncte procentuale, similară celei observate în săptămâna 48 (10,5 puncte procentuale) în cadrul studiului 1. La pacienţii cărora li s-a administrat placebo în cadrul studiului 2, tratamentul cu ivacaftor cu durata de 24 de săptămâni din cadrul studiului 4 (22 de pacienţi) a determinat o îmbunătăţire în ceea ce priveşte modificarea medie absolută a valorii procentuale anticipate a FEV 1 până în săptămâna 24 de 8,1 puncte procentuale, similară celei observate la pacienţii cărora li s-a administrat tratament cu ivacaftor în cadrul studiului 2, placebo-controlat. La pacienţii cărora li s-a administrat ivacaftor în cadrul studiului 2, tratamentul cu ivacaftor cu durata de 24 de săptămâni din cadrul studiului 4 (24 pacienți) a determinat o modificare medie absolută a valorii procentuale anticipate a FEV 1 de la valoarea iniţială din cadrul studiului 2 până în săptămâna 72 de 10,1 puncte procentuale, similară celei observate în săptămâna 48 (10,0 puncte procentuale) în cadrul studiului 2. Copii şi adolescenţi Agenţia Europeană a Medicamentului a suspendat temporar obligaţia de depunere a rezultatelor studiilor efectuate cu Kalydeco la una sau mai multe subgrupe de copii şi adolescenţi în fibroza chistică. Vezi pct. 4.2 pentru informaţii privind utilizarea la copii şi adolescenţi. 5.2 Proprietăţi farmacocinetice Farmacocinetica ivacaftorului este similară la voluntarii adulţi sănătoşi şi la pacienţii cu FC. După administrarea orală a unei doze unice de 150 mg la voluntarii sănătoşi care au consumat alimente, valorile medii (±DS) pentru ASC şi C max au fost de (5260) ng*oră şi ml şi, respectiv, de 768 (233) ng/ml. La fiecare interval de dozare de 12 ore, concentraţiile plasmatice ale ivacaftorului la starea de echilibru au fost atinse după 3 până la 5 zile, cu un raport de acumulare cuprins între 2,2 şi 2,9. Absorbţie În urma administrării unor doze multiple de ivacaftor pe cale orală, expunerea la ivacaftor a crescut în general odată cu creşterea dozei de la 25 mg la intervale de 12 ore, la 450 mg la intervale de 12 ore. Expunerea la ivacaftor a crescut de aproximativ 2 4 ori când s-a administrat cu alimente cu conţinut lipidic. Prin urmare, ivacaftorul trebuie administrat cu alimente cu conţinut lipidic. În condiţiile consumului de alimente, valoarea mediană (intervalul de valori) pentru t max este de aproximativ 4,0 (3,0; 6,0) ore. Distribuţie Ivacaftorul este legat în proporţie de aproximativ 99% de proteinele plasmatice, în principal de alfa-1 glicoproteina acidă şi de albumină. Ivacaftorul nu se leagă de eritrocitele umane. Volumul aparent de distribuţie (Vz/F) al ivacaftorului, după o doză unică de 275 mg administrată în condiţii de consum de alimente, a fost similar la subiecţii sănătoşi şi la pacienţii cu FC. După 12

13 administrarea unei doze orale de 150 mg la intervale de 12 ore, timp de 7 zile, la voluntari sănătoşi, în condiţii de consum de alimente, valoarea (±DS) volumului mediu aparent de distribuţie a fost de 353 (122) l. Biotransformare Ivacaftorul este metabolizat intens la om. Datele in vitro şi in vivo indică faptul că ivacaftorul este metabolizat în principal de către CYP3A. M1 şi M6 sunt cei doi metaboliţi principali ai ivacaftorului la om. M1 posedă aproximativ o şesime din potenţa ivacaftorului şi este considerat activ din punct de vedere farmacologic. M6 posedă mai puţin de o cincizecime din potenţa ivacaftorului şi nu este considerat activ din punct de vedere farmacologic. Eliminare După administrarea orală, cea mai mare parte a ivacaftorului (87,8%) este eliminată prin materii fecale, în urma transformării metabolice. Metaboliţii principali M1 şi M6 au reprezentat aproximativ 65% din doza totală eliminată, cu 22% sub formă de M1 şi 43% sub formă de M6. Excreţia urinară a ivacaftorului sub formă de compus iniţial nemodificat a fost neglijabilă. Timpul de înjumătăţire plasmatică aparent prin eliminare a fost de aproximativ 12 ore în urma administrării unei doze unice în condiţii de consum de alimente. Clearance-ul aparent (Cl/F) al ivacaftorului a fost similar pentru subiecţii sănătoşi şi pentru pacienţii cu FC. Valoarea medie (±DS) a Cl/F pentru doza de 150 mg a fost de 17,3 (8,4) l/oră la subiecţii sănătoşi la starea de echilibru. Proporţionalitate doză/timp Farmacocinetica ivacaftorului este în general lineară în raport cu timpul sau cu intervale de doze cuprinse între 25 mg şi 250 mg. Relaţii farmacocinetice/farmacodinamice Pe baza datelor cumulate din studiile de fază 2a şi 3 la pacienţi cu o mutaţie G551D, analiza relaţiilor farmacocinetice/farmacodinamice la nivelul categoriei de pacienţi a demonstrat o relaţie între FEV 1 şi expunerea ivacaftorului într-un model E max cu o valoare EC 50 de 45 ng/ml şi o valoare a EC 90 corespunzător de 405 ng/ml. Prin urmare, C min mediană la EC 90 a fost aleasă ca parametru farmacocinetic ţintă pentru eficacitate. Insuficienţă hepatică După o doză unică de 150 mg de ivacaftor, subiecţii cu insuficienţă hepatică moderată (Child-Pugh Clasa B, scor 7-9) au prezentat valori similare ale C max a ivacaftorului (medie (±DS) de 735 (331) ng/ml), dar o creştere de aproximativ două ori a ASC 0- a ivacaftorului (medie (±DS) de (6140) ng*hr/ml), comparativ cu subiecţii sănătoşi, corespunzători din punct de vedere demografic. Simulările pentru anticiparea expunerii ivacaftorului în stare stabilă au arătat că prin reducerea dozei de la 150 mg, la intervale de 12 ore, la 150 mg o dată pe zi, subiecţii cu insuficienţă hepatică moderată prezintă valori ale C min în stare stabilă comparabile cu cele obţinute cu o doză de 150 mg la intervale de 12 ore, la pacienţii cu FC. Prin urmare, la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată se recomandă o doză scăzută de 150 mg o dată pe zi. Nu s-a studiat impactul insuficienţei hepatice uşoare (Child-Pugh Clasa A, scor 5-6) asupra farmacocineticii ivacaftorului, dar se anticipează o creştere a ASC 0- a ivacaftorului de cel mult două ori. Prin urmare, nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară. Nu s-au efectuat studii la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (Child-Pugh Clasa C, scor 10-15), dar se anticipează ca expunerea să fie superioară celei de la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată. Administrarea Kalydeco la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă nu este, prin urmare, recomandată decât dacă beneficiile depăşesc riscurile. În astfel de cazuri, doza iniţială trebuie să fie de 150 mg, la două zile. Intervalele de dozare trebuie să fie modificate în funcţie de răspunsul clinic şi de tolerabilitate (vezi pct. 4.2 şi 4.4). Insuficienţă renală Nu s-au efectuat studii farmacocinetice cu ivacaftor la pacienţii cu insuficienţă renală. Într-un studiu farmacocinetic la om, a existat o eliminare minimă a ivacaftorului şi metaboliţilor acestuia în urină (numai 6,6% din radioactivitatea totală a fost recuperată în urină). A existat o excreţie urinară neglijabilă a ivacaftorului sub formă de compus iniţial nemodificat (sub 0,01% după administrarea 13

14 unei doze orale unice de 500 mg). Prin urmare, nu se recomandă ajustări ale dozei în cazul insuficienţei renale uşoare şi moderate. Cu toate acestea, se recomandă prudenţă când se administrează ivacaftor la pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance-ul creatininei mai mic sau egal cu 30 ml/min) sau cu boală renală în stadiu terminal (vezi pct. 4.2 şi 4.4). Copii şi adolescenţi Pe baza analizei farmacocinetice a populaţiei, absorbţia la copii (2,99 h pentru absorbţia de ordin zero şi 0,546 h -1 pentru constanta ratei de absorbţie, k a ) nu este diferită de cea la adulţi. Cu toate acestea, clearance-ul corporal total anticipat a fost mai scăzut la copii (de exemplu 10 l/h pentru un băiat de 20 kg) decât la adulţi (de exemplu 18,9 l/h pentru un bărbat de 70 kg), ceea ce a determinat o ASC mai ridicată la copii şi adolescenţi decât la adulţi, după determinarea expunerii din datele observate. Pe baza determinărilor expunerii din datele observate în cadrul studiilor de fază 2 şi 3, regimul cu o doză de 150 mg la intervale de 12 ore a determinat o valoare mediană şi medie (DS) a C min a ivacaftorului de 752 şi 1180 (854) ng/ml, pentru subiecţii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 11 ani, de 492 şi 556 (356) ng/ml, pentru subiecţii cu vârsta cuprinsă între 12 şi 17 ani, şi de 690 şi 774 (468) ng/ml, pentru subiecţii adulţi. Mediana ASC şi valorile medii corespunzătoare au fost de şi (6547) ng/mlxh, pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 11 ani, de 8122 şi 8536 (3064) ng/mlxh, pentru adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 12 şi 17 ani, şi de 8770 şi 9508 (3763) ng/mlxh, pentru adulţi. Pacienţi vârstnici Studiile clinice cu ivacaftor nu au inclus pacienţi cu vârsta de 65 ani şi peste. Prin urmare, siguranţa şi eficacitatea ivacaftorului la pacienţii vârstnici nu au fost stabilite. Diferenţe în funcţie de sex Efectele legate de diferenţele în funcţie de sex asupra farmacocineticii ivacaftorului au fost evaluate utilizând datele cu privire la farmacocinetica grupurilor de pacienţi incluşi în studiile clinice cu ivacaftor. Nu este necesară ajustarea dozei în funcţie de sex. 5.3 Date preclinice de siguranţă În studiile non-clinice au fost observate efecte numai la expuneri considerate suficient de mari faţă de expunerea maximă la om, fapt ce indică o relevanţă mică pentru uzul clinic. Ivacaftorul a produs un efect inhibitor dependent de concentraţie asupra curenţilor reziduali ai genei herg (gena umană ether à-go-go), cu un IC 15 de 5,5 µm, care este comparabil cu o valoare a C max (5,0 µm) pentru ivacaftor la doza terapeutică. Cu toate acestea, nu s-a observat nicio prelungire a intervalului QT indusă de ivacaftor într-un studiu de telemetrie la câine, cu doze unice de până la 60 mg/kg, sau în măsurătorile ECG din studiile la câine cu doză repetată, cu durata de până la 1 an şi cu un nivel de doză de 60 mg/kg şi zi (C max după 365 de zile = între 36,2 şi 47,6 μm). Ivacaftor a produs o creştere legată de doză, dar tranzitorie, a parametrilor privind tensiunea arterială la câine, după administrarea unor doze orale unice de cel mult 60 mg/kg. Ivacaftorul nu a provocat efecte toxice asupra sistemului de reproducere la şobolan mascul şi femelă la doze de 200 mg/kg şi zi şi, respectiv, de 100 mg/kg şi zi. La femelă, dozele superioare acestei valori au fost asociate cu scăderea indicelui global de fertilitate, a numărului de sarcini, a numărului de corpi galbeni şi de locuri de implantare şi modificări ale ciclului estral. La mascul s-au observat scăderi uşoare ale greutăţii veziculelor seminale. Ivacaftorul nu a provocat efecte teratogene la femelele gestante de şobolan şi iepure, pe parcursul fazei de organogeneză a dezvoltării fetale, după administrarea pe cale orală a unor doze de aproximativ 12 ori mai mari faţă de expunerea la om în doze terapeutice. La şobolan, la doze toxice materne, ivacaftorul a provocat scăderi ale greutăţii corporale fetale, creşterea frecvenţei de apariţie a coastelor cervicale, coastelor hipoplastice, coastelor ondulate şi anomaliilor sternale, incluzând fuziuni. Semnificaţia acestor date în cazul administrării la om nu este cunoscută. 14

15 Ivacaftorul nu a provocat defecte de dezvoltare la puii femelelor gestante de şobolan la care s-au administrat doze orale de 100 mg/kg şi zi din momentul gestaţiei şi până în momentul naşterii şi înţărcării. Dozele superioare acestor valori au produs o scădere cu 92% şi, respectiv, cu 98% a indicilor de supravieţuire şi alăptare, ca şi scăderi ale greutăţii corporale ale puilor. Studiile cu durata de doi ani, efectuate la şoarece şi şobolan pentru a evalua potenţialul carcinogen al ivacaftorului, au demonstrat că ivacaftorul nu a fost carcinogen la niciuna dintre aceste specii. Expunerile plasmatice ale ivacaftorului la şoarece la doze non-carcinogene (200 mg/kg şi zi, doza maximă testată) au fost de aproximativ 4 până la 7 ori mai mari decât concentraţiile plasmatice măsurate la om, în urma administrării tratamentului cu ivacaftor. Expunerile plasmatice ale ivacaftorului la şobolan, la doze non-carcinogene (50 mg/kg şi zi, doza maximă testată) au fost de aproximativ 17 până la 31 ori mai mari decât concentraţiile plasmatice măsurate la om, în urma administrării tratamentului cu ivacaftor. Ivacaftorul a determinat rezultate negative într-o serie standard de teste in vitro şi in vivo privind genotoxicitatea. 6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE 6.1 Lista excipienţilor Nucleul comprimatului: Celuloză microcristalină Lactoză monohidrat Hipromeloză acetat succinat Croscarmeloză sodică Laurilsulfat de sodiu Dioxid de siliciu coloidal Stearat de magneziu Filmul comprimatului Alcool polivinilic Dioxid de titan (E171) Macrogol Talc Indigotină (E132) Ceară Carnauba Cerneală de tipărire Shellac Oxid negru de fer (E172) Propilenglicol Hidroxid de amoniu 6.2 Incompatibilităţi Nu este cazul. 6.3 Perioada de valabilitate 30 luni 6.4 Precauţii speciale pentru păstrare A se păstra la temperaturi sub 30 C. 15

16 6.5 Natura şi conţinutul ambalajului Comprimatele de Kalydeco sunt ambalate într-un blister termoformat (din policlorotrifluoroetilenă (PCTFE)/folie de aluminiu) sau într-un flacon din polietilenă de înaltă densitate (PEÎD) cu sigiliu de închidere din polipropilenă şi folie izotermică şi desicant (sită moleculară). Sunt disponibile următoarele mărimi de ambalaj: Blister conţinând 56 comprimate filmate Flacon conţinând 56 comprimate filmate Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor Fără cerinţe speciale. 7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ Vertex Pharmaceuticals (U.K.) Limited Cardinal Point Park Road Rickmansworth Herts WD3 1RE Marea Britanie Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ 9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI Data primei autorizări: 10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a medicamentului 16

17 ANEXA II A. FABRICANTUL(FABRICANŢII) RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI B. CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA C. ALTE CONDIŢII ŞI CERINŢE ALE AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ 17

18 A. FABRICANTUL(FABRICANŢII) RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI Numele şi adresa fabricantului(fabricanţilor) responsabil(i) pentru eliberarea seriei Almac Pharma Services Ltd. Seagoe Industrial Estate Craigavon Co. Armagh BT63 5UA Marea Britanie B. CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2). C. ALTE CONDIŢII ŞI CERINŢE ALE AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ Sistemul de farmacovigilenţă DAPP trebuie să asigure că sistemul de farmacovigilenţă prezentat în modulul al Autorizaţiei de punere pe piaţă este implementat şi funcţional înaintea şi în timpul prezenţei medicamentului pe piaţă. Planul de management al riscului (PMR) DAPP se angajează să efectueze activităţile de farmacovigilenţă detaliate în Planul de farmacovigilenţă, conform cu Planul de management al riscului agreat şi prezentat în modulul al Autorizaţiei de punere pe piaţă şi cu orice actualizări ulterioare ale PMR aprobate de Comitetul pentru medicamente de uz uman (CHMP). Conform recomandărilor CHMP privind Sistemele de management al riscului pentru medicamentele de uz uman, versiunea actualizată a PMR trebuie depusă în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS). În plus, o versiune actualizată a PMR trebuie depusă când se primesc informaţii noi care pot avea impact asupra Specificaţiei de siguranţă actuale, Planului de farmacovigilenţă sau activităţilor de reducere la minimum a riscului în decurs de 60 de zile de la atingerea unui obiectiv important (de farmacovigilenţă sau de reducere la minimum a riscului la cererea Agenţiei Europene a Medicamentului. CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI Nu este cazul. OBLIGAŢII PENTRU ÎNDEPLINIREA MĂSURILOR POST-AUTORIZARE DAPP trebuie să finalizeze, în intervalul de timp specificat, următoarele măsuri: Descriere Solicitantul trebuie să efectueze un studiu observaţional pe termen lung, cu durata de 5 ani, cu ivacaftor la pacienţii cu fibroză chistică, care să includă de asemenea criterii finale microbiologice şi clinice (de exemplu exacerbări), conform protocolului agreat cu CHMP. Solicitantul trebuie să depună analize anuale Data de finalizare Decembrie

19 interimare şi Raportul de studiu clinic final până în decembrie 2017 Solicitantul trebuie să depună raportul de studiu clinic final al studiului aflat în desfăşurare VX , care evaluează siguranţa şi eficacitatea pe termen lung la pacienţii cu fibroză chistică, până în decembrie Solicitantul trebuie să depună, de asemenea, rapoarte anuale interimare în cadrul RPAS-urilor. Calitatea substanţei active este asigurată în condiţiile fabricării în intervalele de operare normale (ION) ale spaţiului de design, aşa cum sunt definite în Modulul 3.2.S al dosarului autorizaţiei de punere pe piaţă. Pentru a verifica validitatea spaţiului de design la scară comercială, trebuie să se depună un protocol de verificare până în decembrie 2012 Decembrie 2015 Decembrie

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 5251/2005/01-02-03-04-05-06-07 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Telfast

Mai mult

RCP_3764_ doc

RCP_3764_ doc AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 3764/2011/01-02-03 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Mastodynon comprimate

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢǍ NR.6227/2006/01 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COME

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢǍ NR.6227/2006/01 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COME AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢǍ NR.6227/2006/01 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A A MEDICAMENTULUI Rowatinex picături orale,

Mai mult

SPC in English

SPC in English AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 3864/2011/01-20 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Molaxole pulbere pentru

Mai mult

Quality Review of Documents human product information template version 8 clean

Quality Review of Documents human product information template version 8 clean AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 10459/2017/01-02 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ACEVIREX 50 mg/g cremă

Mai mult

RCP_4611_ doc

RCP_4611_ doc AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 4611/2012/01-02-03-04-05-06-07 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI RILUZOL

Mai mult

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 2065/2009/01 Anexa 1` Prospect Aciclovir Laropharm 200 mg, comprimate Aciclovir Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7409/2006/01-02 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7409/2006/01-02 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7409/2006/01-02 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DOXIUM 500 mg capsule 2.

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6652/2006/ Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator LERIDIP 20 mg co

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6652/2006/ Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator LERIDIP 20 mg co AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6652/2006/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator LERIDIP 20 mg comprimate filmate Clorhidrat de lercanidipină Citiţi

Mai mult

EMA ENRO

EMA ENRO Anexa II Concluzii ştiinţifice şi motive pentru modificarea rezumatului caracteristicilor produsului, etichetării şi prospectului prezentate de Agenţia Europeană pentru Medicamente 23 Concluzii ştiinţifice

Mai mult

RCP_4839_ doc

RCP_4839_ doc AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 4839/2004/01-02-03 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI KETONAL 25 mg/g gel

Mai mult

Furosemide Vitabalans Annex I_II_ro

Furosemide Vitabalans Annex I_II_ro Anexa II Concluzii ştiinţifice şi motive pentru refuz prezentate de Agenţia Europeană pentru Medicamente 4 Concluzii ştiinţifice Rezumat general al evaluării ştiinţifice pentru Furosemide Vitabalans şi

Mai mult

PRO_4657_ doc

PRO_4657_ doc AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 4657/2004/01-02-03-04-05 Anexa 1 Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR LACTECON 667 g/l lichid oral Lactuloză Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect

Mai mult

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR. 5830/2005/01-02 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI MEDICAMENTOS IMODIUM 2. COMPOZITIA

Mai mult

PRO_3712_ doc

PRO_3712_ doc AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 3712/2003/01 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator KETOTIFEN HELCOR 1 mg, comprimate Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe

Mai mult

RCP_870_ doc

RCP_870_ doc AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 870/2008/01 Anexa 2` Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Mucosolvan Junior 15 mg/5

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6940/2006/01 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COM

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6940/2006/01 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COM AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6940/2006/01 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Prospan picături orale soluţie,

Mai mult

Prospect: Informaţii pentru utilizator Imodium 2mg, capsule Clorhidrat de loperamidă Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a înc

Prospect: Informaţii pentru utilizator Imodium 2mg, capsule Clorhidrat de loperamidă Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a înc Prospect: Informaţii pentru utilizator Imodium 2mg, capsule Clorhidrat de loperamidă Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament, deoarece conţine

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7029/2014/01-02-03-04-05 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Avodart 0,5 mg

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 9429/2016/01 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COM

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 9429/2016/01 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COM AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 9429/2016/01 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI LOMEXIN 20 mg/g cremă 2. COMPOZIŢIA

Mai mult

Furosemide Vitabalans Annex I_II_ro

Furosemide Vitabalans Annex I_II_ro Anexa I Lista numelor, formelor farmaceutice, concentraţiilor medicamentului, calea de administrare, aplicantul în Statele Membre 1 Statele Membre UE/AEE Solicitantul Denumire comercială Concentraţia Forma

Mai mult

Avamys, INN-fluticasone furoate

Avamys, INN-fluticasone furoate REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI AVAMYS 27,5 micrograme/puf, spray nazal suspensie 2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ Fiecare puf eliberează furoat de

Mai mult

PRO_4804_ doc

PRO_4804_ doc AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 4804/2012/01-02-03-04 Anexa 1 Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR CEREBROLYSIN 215,2 mg/ml soluţie injectabilă/concentrat pentru soluţie perfuzabilă Citiţi

Mai mult

ANEXA II

ANEXA II AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 842/2008/01-08 Anexa 2 NR. 844/2008/01-04 NR. 845/2008/01-04 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Mai mult

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 3213/2011/01-02-03-04-05-06-07 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI MEDICAMENTOS

Mai mult

RCP_4102_ doc

RCP_4102_ doc AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 4102/2011/01 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Bicalutamidă Alvogen 150 mg

Mai mult

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR. 8271/2015/ Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator REMOTIV 250 mg comprimate filmate Extrac

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR. 8271/2015/ Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator REMOTIV 250 mg comprimate filmate Extrac AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR. 8271/2015/01-02-03 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator REMOTIV 250 mg comprimate filmate Extract uscat de Hyperici herba (iarbă de sunătoare) Ze 117

Mai mult

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

REZUMATUL   CARACTERISTICILOR  PRODUSULUI AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 2341/2010/01-02 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI YONISTIB 50 mg comprimate

Mai mult

VISINE®

VISINE® AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6026/2013/01 Anexa 1 Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR Osetron 4 mg comprimate filmate Ondansetron Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte

Mai mult

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR. 8271/2015/01-02-03 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI REMOTIV 250 mg comprimate

Mai mult

RCP_PARACETAMOL PANPHARMA_versDec2007_Ro

RCP_PARACETAMOL PANPHARMA_versDec2007_Ro AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 3337/2011/01-02-03-04-05-06 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI PARACETAMOL PANPHARMA 10 mg/ml, soluţie perfuzabilă

Mai mult

Adempas, INN- riociguat

Adempas, INN- riociguat ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Profesioniştii

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 9184/2016/01 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator Ketof 1 mg/5 ml sirop Ketotifen Citiţi cu aten

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 9184/2016/01 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator Ketof 1 mg/5 ml sirop Ketotifen Citiţi cu aten AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 9184/2016/01 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator Ketof 1 mg/5 ml sirop Ketotifen Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe

Mai mult

Iron IV-A _DHPC

Iron IV-A _DHPC Octombrie 2013 Recomandări ferme cu privire la riscul de apariţie a unor reacţii grave de hipersensibilitate la medicamentele care conţin fier şi cu administrare intravenoasă Stimate profesionist din domeniul

Mai mult

Проспект: Информация для пациента, потребителя

Проспект: Информация для пациента, потребителя Prospect: Informaţii pentru consumator/pacient Duphalac 667 mg/ml, soluţie orală Lactuloză Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament, deoarece conţine

Mai mult

RAPORT

RAPORT RAPORT DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR MEDICALE NIVOLUMABUM INDICAȚIA: MONOTERAPIE PENTRU TRATAMENTUL CANCERULUI SCUAMOS DE CAP SI GAT LA ADULTI LA CARE BOALA PROGRESEAZA IN TIMPUL SAU DUPA TERAPIE DE BAZA

Mai mult

Onglyza, INN-saxagliptin

Onglyza, INN-saxagliptin ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Onglyza 2,5 mg comprimate filmate Onglyza 5 mg comprimate filmate 2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ Onglyza

Mai mult

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

REZUMATUL CARACTERISTICILOR  PRODUSULUI AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATA NR.3163/2003/01-02; 3164/2003/01-02 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALA A PRODUSULUI MEDICAMENTOS

Mai mult

Onbrez Breezhaler, INN-indacaterol

Onbrez Breezhaler, INN-indacaterol ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Onbrez Breezhaler 150 micrograme capsule cu pulbere de inhalat 2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ Fiecare

Mai mult

Vokanamet, INN-canagliflozin-metformin

Vokanamet, INN-canagliflozin-metformin ANEXA IV Concluzii științifice 1 Concluzii științifice Inhibitorii co-transportorului 2 de sodiu-glucoză (SGLT2) se utilizează în asociere cu regim alimentar și exercițiu fizic la pacienții cu diabet de

Mai mult

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 4064/2011/01-02-03-04-05-06-07 NR. 4065/2011/01-02-03-04-05-06-07 Anexa 1` Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR Asolfena 5 mg comprimate filmate Asolfena 10

Mai mult

Hreferralspccleanen

Hreferralspccleanen AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6263/2014/01-04 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest

Mai mult

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 2241/2001/01; 2242/2001/01; Anexa 2 2243/2001/01; 2244/2001/01;5576/2005/01 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA

Mai mult

RCP_6088_ doc

RCP_6088_ doc AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6088/2014/01-02-03-04-05-06 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Granisetron

Mai mult

Sepioglin, INN-pioglitazone

Sepioglin, INN-pioglitazone ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Sepioglin 15 mg comprimate 2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ Fiecare comprimat conţine pioglitazonă 15 mg

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR /2006/01-02 Anexa 1' Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR MINIRIN MELT 60 micrograme liofi

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR /2006/01-02 Anexa 1' Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR MINIRIN MELT 60 micrograme liofi AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 8031-8032-8033/2006/01-02 Anexa 1' Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR MINIRIN MELT 60 micrograme liofilizat oral MINIRIN MELT 120 micrograme liofilizat oral

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 9213/2016/ Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator Dutasteridă Zentiva 0,5 mg capsule

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 9213/2016/ Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator Dutasteridă Zentiva 0,5 mg capsule AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 9213/2016/01-02-03-04-05 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator Dutasteridă Zentiva 0,5 mg capsule moi Dutasteridă Citiţi cu atenţie şi în întregime

Mai mult

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI,

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI, AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 8163/2015/01-02-03 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Duodart 0,5 mg/0,4 mg

Mai mult

Ultibro Breezhaler, INN-indacaterol/glycopyrronium

Ultibro Breezhaler, INN-indacaterol/glycopyrronium ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Ultibro Breezhaler 85 micrograme/43 micrograme capsule cu pulbere de inhalat 2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Mai mult

Tamiflu, INN-oseltamivir phosphate

Tamiflu, INN-oseltamivir phosphate ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Tamiflu 30 mg capsule Tamiflu 45 mg capsule Tamiflu 75 mg capsule 2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ Tamiflu

Mai mult

RCP_5701_ doc

RCP_5701_ doc AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 5701/2013/01-02-03 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Nitroxolin-MIP 250 mg

Mai mult

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR.4774/2004/01-02 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI MEDICAMENTOS VALTREX 500 mg

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 4957/2012/ Anexa /2012/ /2012/ Prospect Prospect: Informaţii pe

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 4957/2012/ Anexa /2012/ /2012/ Prospect Prospect: Informaţii pe AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 4957/2012/01-02-03-04-05 Anexa 1 4958/2012/01-02-03-04-05 4959/2012/01-02-03-04-05 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator Sildenafil Dr. Reddy s 25 mg comprimate

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7218/2014/01-02 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator Lutinus 100 mg comprimate vaginale Progeste

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7218/2014/01-02 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator Lutinus 100 mg comprimate vaginale Progeste AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7218/2014/01-02 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator Lutinus 100 mg comprimate vaginale Progesteron Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect

Mai mult

PRO_4755_ doc

PRO_4755_ doc AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 4755/2012/01 Anexa 1 Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR Technescan PYP 20 mg kit pentru preparat radiofarmaceutic Pirofosfat de sodiu decahidrat Citiţi cu

Mai mult

Atosiban SUN, INN-atosiban

Atosiban SUN, INN-atosiban ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Atosiban SUN 6,75 mg/0,9 ml soluţie injectabilă 2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ Un flacon cu 0,9 ml soluţie

Mai mult

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR. 8067/2006/01-02-03-04 Anexa 2 8068/2006/01-02-03-04-05-06 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Mai mult

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 11591/2019/01-02-03-04-05 Anexa 2 11592/2019/01-02-03-04-05 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Mai mult

simva leaflet

simva leaflet AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 2786/2010/01-02-03-04-05-06 Anexa 1 Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR Escepran 25 mg comprimate filmate Exemestan Citiţi cu atenţie şi în întregime acest

Mai mult

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 4586/2012/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10 Anexa 1 Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR Doreta 75 mg/650 mg comprimate filmate Clorhidrat de tramadol/paracetamol

Mai mult

RGD: 57144/E/2

RGD: 57144/E/2 Prospect: Informaţii pentru consumator/pacient KLION-D 100 comprimate vaginale Metronidazolum/Miconazolum Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament

Mai mult

AUTORIZARE DE PUNERE PE PIATĂ NR

AUTORIZARE DE PUNERE PE PIATĂ NR AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 5550/2005/01-02-03-04-05-06-07 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI PANADOL

Mai mult

Enurace Annexes I-II-III

Enurace Annexes I-II-III ANEXA I NUME, FORMA FARMACEUTICĂ, DOZAJUL PRODUSULUI MEDICAMENTOS, SPECII ANIMALE, CĂI DE ADMINISTRARE ŞI DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE 1/7 State membre Solicitant sau deţinătorul autorizaţiei

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 5000/2012/ Anexa 1 Prospect Prospect: informaţii pentru pacient Aprokam 50 mg, pulbere pentru soluţie injec

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 5000/2012/ Anexa 1 Prospect Prospect: informaţii pentru pacient Aprokam 50 mg, pulbere pentru soluţie injec AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 5000/2012/01-02-03 Anexa 1 Prospect Prospect: informaţii pentru pacient Aprokam 50 mg, pulbere pentru soluţie injectabilă Cefuroximă Citiţi cu atenţie şi în întregime

Mai mult

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate MEDIC ŞEF/SERVICIUL MEDICAL Calea Călăraşilor nr. 248, Bloc S19, Sector 3, Bucureşti secretariat.medic

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate MEDIC ŞEF/SERVICIUL MEDICAL Calea Călăraşilor nr. 248, Bloc S19, Sector 3, Bucureşti   secretariat.medic Casa Naţională de Asigurări de Sănătate MEDIC ŞEF/SERVICIUL MEDICAL Calea Călăraşilor nr. 248, Bloc S19, Sector 3, Bucureşti E-mail: secretariat.medicsef@casan.ro Tel. 0372309233, Fax 0372309248 SE APROBĂ

Mai mult

PACKAGE LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER

PACKAGE LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 4997/2012/01-02-03-04-05-06 Anexa 1` Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR Levelanz 500 mg comprimate filmate Levetiracetam Citiţi cu atenţie şi în întregime

Mai mult

EllaOne,INN-ulipristal acetate

EllaOne,INN-ulipristal acetate Anexa IV Concluzii ştiinţifice şi motive pentru modificarea condiţiilor autorizaţiilor de introducere pe piaţă 27 Concluzii ştiinţifice Rezumat general al evaluării ştiinţifice pentru medicamentele contraceptive

Mai mult

Tractocile, atosiban

Tractocile, atosiban ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Tractocile 6,75 mg/0,9 ml soluţie injectabilă 2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ Un flacon cu 0,9 ml soluţie

Mai mult

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALA A MEDICAMENTULUI Choludexan 250 mg/5 ml, suspensie orală 2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CA

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALA A MEDICAMENTULUI Choludexan 250 mg/5 ml, suspensie orală 2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CA REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALA A MEDICAMENTULUI Choludexan 250 mg/5 ml, suspensie orală 2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ 5 ml conțin acid ursodeoxicolic (AUDC) 250

Mai mult

Tractocile, atosiban

Tractocile, atosiban ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Tractocile 6,75 mg/0,9 ml soluţie injectabilă 2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ Un flacon cu 0,9 ml soluţie

Mai mult

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 1604/2009/01 Anexa 2 Rezumatul Caracteristicilor Produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Haemocomplettan P 1 g pulbere

Mai mult

ANEXA I

ANEXA I ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI IRESSA 250 mg comprimate filmate 2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ Fiecare comprimat conţine gefitinib 250

Mai mult

Milnacipran Pierre Fabre Medicament, INN: milnacipran

Milnacipran Pierre Fabre Medicament, INN: milnacipran ANEXA CONCLUZII ŞTIINŢIFICE ŞI MOTIVE ALE REFUZULUI PREZENTATE DE EMEA REZUMAT GENERAL AL EVALUĂRII ŞTIINŢIFICE PENTRU MILNACIPRAN PIERRE FABRE MEDICAMENT Milnacipran Pierre Fabre Medicament conţine milnacipran,

Mai mult

Oprymea, INN- pramipexole

Oprymea, INN- pramipexole ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Oprymea 0,088 mg comprimate Oprymea 0,18 mg comprimate Oprymea 0,35 mg comprimate Oprymea 0,7 mg comprimate Oprymea

Mai mult

Quality Review of Documents human product information template version 8 clean

Quality Review of Documents human product information template version 8 clean AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 10302/2017/01-02 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI VENTOLIN 5 mg/ml soluţie

Mai mult

RCP

RCP AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 2177/2009/01-02 Anexa 2 NR.2178/2009/01-02 NR.2179/2009/01-02 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A

Mai mult

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 5948/2005/01-08 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI HIBERIX vaccin Haemophilus

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 1117/2008/01-02 Anexa 2 NR. 1118/2008/01-02 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PROD

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 1117/2008/01-02 Anexa 2 NR. 1118/2008/01-02 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PROD AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 1117/2008/01-02 Anexa 2 NR. 1118/2008/01-02 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Flixotide

Mai mult

Vizarsin, INN-sildenafil citrate

Vizarsin, INN-sildenafil citrate ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Vizarsin 25 mg, comprimate filmate 2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ Fiecare comprimat filmat conţine sildenafil

Mai mult

Darunavir Krka d.d., INN-darunavir

Darunavir Krka d.d., INN-darunavir ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Darunavir Krka d.d. 400 mg comprimate filmate Darunavir Krka d.d. 800 mg comprimate filmate 2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 5608/2013/01; 5609/2013/01 Anexa /2013/01; 5611/2013/01 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARA

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 5608/2013/01; 5609/2013/01 Anexa /2013/01; 5611/2013/01 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARA AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 5608/2013/01; 5609/2013/01 Anexa 2 5610/2013/01; 5611/2013/01 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A

Mai mult

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATA NR. 5996/2005/01; 5997/2005/01; 5998/2005/01 Anexa 1 5999/2005/01; 6000/2005/01 Prospect EPOKINE 1000 UI/0,5 ml Solutie injectabila, 1000 UI/0,5 ml EPOKINE 2000 UI/0,5 ml

Mai mult

Metacam, meloxicam

Metacam, meloxicam ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR Metacam 5 mg/ml, soluţie injectabilă pentru bovine şi porcine 2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ Un ml

Mai mult

Version 1

Version 1 AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 1742/2009/01-10 2 1743/2009/01-09 1744/2009/01-09 produsului Rezumatul caracteristicilor Anexa REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Mai mult

Tredaptive, INN-Nicotinic acid/laropiprant

Tredaptive, INN-Nicotinic acid/laropiprant ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Tredaptive 1000 mg/20 mg comprimate cu eliberare modificată. 2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ Fiecare comprimat

Mai mult

Tecfidera, INN-dimethyl fumarate

Tecfidera, INN-dimethyl fumarate ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Tecfidera 120 mg capsule gastrorezistente Tecfidera 240 mg capsule gastrorezistente 2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI

Mai mult

BindRen, INN-Colestilan

BindRen, INN-Colestilan ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI BindRen 1 g comprimate filmate 2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ Fiecare comprimat filmat conţine 1 g colestilan.

Mai mult

Benlysta, INN-belimumab

Benlysta, INN-belimumab ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Profesioniştii

Mai mult

PRO_837_ doc

PRO_837_ doc AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 837/2008/01-02 Anexa 1' Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator Diclac 50 mg/g gel Diclofenac sodic Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de

Mai mult

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 5528/2005/01 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI MEDICAMENTOS DALERON C 2. COMPOZIŢIA

Mai mult

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU CONSUMATOR / PACIENT AQUADETRIM VITAMINA D 3, 15 000 UI/ml, picături orale, soluţie Cholecalciferolum Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să

Mai mult

Microsoft Word _Perfalgan 100ml_UK PIL_II-44+ UT.doc

Microsoft Word _Perfalgan 100ml_UK PIL_II-44+ UT.doc AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6274/2014/01-02 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator Paracetamol Sandoz 10 mg/ml soluţie perfuzabilă Paracetamol Citiţi cu atenţie şi în întregime

Mai mult

ANEXA II

ANEXA II AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7319/2006/01 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI SALOFALK, 4 g/60 ml, suspensie

Mai mult

Xarelto, INN-rivaroxaban

Xarelto, INN-rivaroxaban ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Profesioniştii

Mai mult

PRO_3436_ doc

PRO_3436_ doc AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 3436/2011/01-20 Anexa 1' 3437/2011/01-20 3438/2011/01-20 3439/2011/01-20 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator Bisoprolol fumarat Mylan 1,25 mg comprimate filmate

Mai mult

RCP_2611_ docx

RCP_2611_ docx AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 2611/2010/01-02-03-04 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Risedronat sodic

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7264/2014/ Anexa 1 Prospect Prospect: informaţii pentru utilizator Betaserc 24 mg comprimate orodispe

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7264/2014/ Anexa 1 Prospect Prospect: informaţii pentru utilizator Betaserc 24 mg comprimate orodispe AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7264/2014/01-02-03-04-05 Anexa 1 Prospect Prospect: informaţii pentru utilizator Betaserc 24 mg comprimate orodispersabile Diclorhidrat de betahistină Citiţi cu atenţie

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 3155/2011/01 Anexa 1 Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR Montelukast Alvogen 4 mg comprimate masticabil

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 3155/2011/01 Anexa 1 Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR Montelukast Alvogen 4 mg comprimate masticabil AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 3155/2011/01 Anexa 1 Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR Montelukast Alvogen 4 mg comprimate masticabile Montelukast Pentru copii cu vârsta cuprinsă între

Mai mult