Microsoft Word - Revista_Universul_Juridic_nr_2-2019_PAGINAT_.doc

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Microsoft Word - Revista_Universul_Juridic_nr_2-2019_PAGINAT_.doc"

Transcriere

1 Revista Actualitate Universul legislativă Juridic nr. 2, februarie 2019, pp III. ACTUALITATE LEGISLATIVĂ ABSTRACT In February 2019, amendments were brought to the Justice laws: Law no. 303/2004 on the statute of judges and prosecutors, Law no. 304/2004 on judicial organization, Law no. 317/2004 regarding the Superior Council of Magistracy. Moreover, in the same month it was amended as follows: Law no. 362/2018 on ensuring a high common level of security of network and information systems, as well as the Regulation on the organization and operation of the Ministry of Justice, the Senate Regulation Furthermore, in February it was published as follows: The procedure for the emergency response in domestic violence cases and the G.E.O. no. 6/2019 regarding certain measures for a better organization and conduct of elections for the Romanian members of the European Parliament in the year LEGEA NR. 303/2004 PRIVIND STATUTUL JUDECĂTORILOR ŞI PROCURORILOR MODIFICĂRI (O.U.G. NR. 7/2019) Actul modificat Actul modificator Sumar O.U.G. nr. 7/2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (rep. M. Of. nr. 826 din 13 septembrie 2005; cu modif. ult.) De Redacţia ProLege modifică: art. 44 alin. (1), art. 46, art. 46^2 alin. (2), art. 48 alin. (4), art. 52 alin. (3), art. 52^1 alin. (4), art. 52^2 alin. (1), art. 52^5, art. 54 alin. (1), art. 65 alin. (1) lit. i), art. 82 alin. (5); introduce: art. 57 alin. (7^1); abrogă: art. 48 alin. (6^1), art. 86 alin. (2).

2 124 Actualitate legislativă Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (M. Of. nr. 137 din 20 februarie 2019) În M. Of. nr. 137 din 20 februarie 2019 s-a publicat O.U.G. nr. 7/2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Astfel, respectiva ordonanţă stabileşte unele măsuri temporare cu privire la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, dar aduce unele modificări şi completări următoarelor acte normative: Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (rep. M. Of. nr. 826 din 13 septembrie 2005; cu modif. ult.); Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (rep. M. Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005; cu modif. ult.); Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (rep. M. Of. nr. 628 din 1 septembrie 2012; cu modif. ult.).

3 Actualitate legislativă 125 Una dintre cele mai importante modificări aduse respectivului act normativ vizează numirea Procurorului general al PÎCCJ, prim-adjunctului şi adjunctului acestuia, procurorului şef al DNA, adjuncţilor acestuia, procurorului şef al DIICOT, adjuncţilor acestuia, precum şi procurorilor şefi de secţii ai acestor parchete. Astfel, aceştia sunt numiţi de Preşedintele României, la propunerea ministrului justiţiei, cu avizul Plenului CSM, dintre procurorii în funcţie sau dintre judecătorii care au îndeplinit funcţia de procuror, pentru un mandat de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată. Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (modificat prin O.U.G. nr. 7/2019) În vechea reglementare, la art. 44, alin. (1) prevedea: (1) Pot participa la concursul de promovare la instanţele sau parchetele imediat superioare judecătorii şi procurorii care au avut calificativul «foarte bine» la ultima evaluare, nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani, au funcţionat efectiv timp de cel puţin 3 ani la instanţa sau parchetul ierarhic inferior celui la care doresc să promoveze şi îndeplinesc următoarele condiţii minime de vechime: a) 7 ani vechime în funcţia de judecător sau procuror, pentru promovarea în funcţiile de judecător de tribunal sau tribunal specializat şi procuror la parchetul de pe lângă tribunal sau la parchetul de pe lângă tribunalul specializat; b) 10 ani vechime în funcţia de judecător sau procuror, pentru promovarea în funcţiile de judecător de curte de apel şi procuror la parchetul de pe lângă aceasta; c) 10 ani vechime în funcţia de judecător sau procuror, pentru promovarea în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Potrivit noii reglementări, la art. 44, alin. (1) se modifică şi va avea următorul conţinut: (1) Pot participa la concursul de promovare pe loc, în gradul profesional imediat superior, judecătorii şi procurorii care au avut calificativul «foarte bine» la ultima evaluare, nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani şi îndeplinesc următoarele condiţii minime de vechime: a) 7 ani vechime în funcţia de judecător sau procuror, pentru promovarea în funcţiile de judecător de tribunal sau tribunal specializat şi procuror la parchetul de pe lângă tribunal sau la parchetul de pe lângă tribunalul specializat; b) 10 ani vechime în funcţia de judecător sau procuror, pentru promovarea în funcţiile de judecător de curte de apel şi procuror la parchetul de pe lângă aceasta; c) 10 ani vechime în funcţia de judecător sau procuror, pentru promovarea în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

4 126 Actualitate legislativă Art. 46 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (modificat prin O.U.G. nr. 7/2019) În vechea reglementare, art. 46 prevedea: Art. 46 (1) Concursul de promovare consta în probe scrise, cu caracter teoretic şi practic. (2) Probele constau în: a) în funcţie de specializare, una dintre următoarele materii: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar şi fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept internaţional privat; b) jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale; c) jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene; d) procedura civilă sau procedura penală, în funcţie de specializarea judecătorului sau procurorului. (3) Procedura de desfăşurare a concursului, inclusiv modalitatea de contestare a rezultatelor, este prevăzută în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor. Anularea sau modificarea în orice mod a baremului de răspuns stabilit pentru oricare dintre subiectele de concurs, după ce acest barem a fost adus la cunoştinţă candidaţilor, atrage invalidarea concursului şi reluarea acestuia. (4) Dispoziţiile art. 21 alin. (3) se aplică în mod corespunzător. Potrivit noii reglementări, art. 46 se modifică şi va avea următorul conţinut: Art. 46 (1) Concursul de promovare pe loc constă în susţinerea unei probe scrise. (2) Procedura de desfăşurare a concursului, inclusiv modalitatea de contestare a rezultatelor, precum şi materiile la care se susţine proba scrisă prevăzută la alin. (1), în funcţie de specializarea judecătorului sau procurorului, se stabilesc prin Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor. (3) Dispoziţiile art. 21 alin. (3) se aplică în mod corespunzător. Art. 46^3 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (modificat prin O.U.G. nr. 7/2019) În vechea reglementare, la art. 46^3, alin. (2) prevedea: (2) Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului, inclusiv comisiile de concurs şi constituirea acestora, aspectele supuse verificării în cadrul probei prevăzute la alin. (1) şi modalitatea de stabilire şi contestare a rezultatelor se stabilesc prin regulamentul prevăzut la art. 46 alin. (3).

5 Actualitate legislativă 127 Potrivit noii reglementări, la art. 46^3, alin. (2) se modifică şi va avea următorul conţinut: (2) Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului, inclusiv comisiile de concurs şi constituirea acestora, aspectele supuse verificării în cadrul probei prevăzute la alin. (1) şi modalitatea de stabilire şi contestare a rezultatelor se stabilesc prin regulamentul prevăzut la art. 46 alin. (2). Art. 48 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (modificat prin O.U.G. nr. 7/2019) În vechea reglementare, la art. 48, alin. (4) prevedea: (4) Concursul sau examenul constă în prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere şi în probe scrise privind managementul, comunicarea, resursele umane, capacitatea candidatului de a lua decizii şi de a-şi asuma răspunderea, rezistenţa la stres şi un test psihologic. Contestaţiile cu privire la fiecare dintre probele de concurs se trimit Institutului Naţional al Magistraturii în termen de 3 zile de la publicarea rezultatelor pentru fiecare probă. Anularea sau modificarea în orice mod a baremului de răspuns stabilit pentru oricare dintre subiectele de concurs, după ce acest barem a fost adus la cunoştinţă candidaţilor, atrage invalidarea concursului şi reluarea acestuia. Potrivit noii reglementări, la art. 48, alin. (4) se modifică şi va avea următorul conţinut: (4) Concursul sau examenul constă în prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere şi în probe scrise privind managementul, comunicarea, resursele umane, capacitatea candidatului de a lua decizii şi de a-şi asuma răspunderea, rezistenţa la stres şi un test psihologic. Contestaţiile cu privire la proba scrisă se trimit Institutului Naţional al Magistraturii în termen de 3 zile de la publicarea rezultatelor. Art. 48 alin. (6^1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (abrogat prin O.U.G. nr. 7/2019) În vechea reglementare, la art. 48, alin. (6^1) prevedea: (6^1) Contestaţia privind evaluarea se soluţionează de comisia de contestaţii prin analizarea înregistrării audiovideo a probei susţinute de candidat. Potrivit noii reglementări, la art. 48, alin. (6^1) se abrogă.

6 128 Actualitate legislativă Art. 52 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (modificat prin O.U.G. nr. 7/2019) În vechea reglementare, la art. 52, alin. (3) prevedea: (3) Pot participa la concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecătorii care au îndeplinit efectiv cel puţin 3 ani funcţia de judecător la curtea de apel, au obţinut calificativul «foarte bine» la ultimele 3 evaluări, nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani şi au o vechime efectivă în funcţia de judecător de cel puţin 18 ani. Dispoziţiile art. 44 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. Potrivit noii reglementări, la art. 52, alin. (3) se modifică şi va avea următorul conţinut: (3) Pot participa la concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecătorii care au îndeplinit efectiv cel puţin 3 ani funcţia de judecător la curtea de apel, au obţinut calificativul «foarte bine» la ultimele 3 evaluări, nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani şi au o vechime de cel puţin 18 ani în funcţiile prevăzute la art. 44 alin. (1). Dispoziţiile art. 44 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. Art. 52^1 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (modificat prin O.U.G. nr. 7/2019) În vechea reglementare, la art. 52^1, alin. (4) prevedea: (4) Comisiile de concurs sunt alcătuite din judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cadre didactice universitare având grad de conferenţiar sau profesor universitar de la facultăţi de drept din cadrul universităţilor de cercetare avansată şi educaţie, astfel cum acestea sunt clasificate potrivit art. 193 alin. (4) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit noii reglementări, la art. 52^1, alin. (4) se modifică şi va avea următorul conţinut: (4) Comisiile de concurs sunt alcătuite din câte 2 judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi câte un cadru didactic universitar având grad de conferenţiar sau profesor universitar de la o facultate de drept din cadrul universităţilor de cercetare avansată şi educaţie, astfel cum acestea sunt clasificate potrivit art. 193 alin. (4) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 52^2 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (modificat prin O.U.G. nr. 7/2019) În vechea reglementare, la art. 52^2, alin. (1) prevedea: (1) În cadrul probei prevăzute la art. 52^1 alin. (2) lit. a), la cererea comisiilor de concurs, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii va

7 Actualitate legislativă 129 solicita, prin intermediul curţilor de apel, hotărâri judecătoreşti din ultimii 5 ani de activitate, precum şi celelalte date necesare evaluării potrivit prezentei legi. Potrivit noii reglementări, la art. 52^2, alin. (1) se modifică şi va avea următorul conţinut: (1) În cadrul probei prevăzute la art. 52^1 alin. (2) lit. a), la cererea comisiilor de concurs, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii va solicita, prin intermediul curţilor de apel, hotărâri judecătoreşti pronunţate şi redactate de candidaţi, precum şi celelalte date necesare evaluării potrivit prezentei legi. Art. 52^5 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (modificat prin O.U.G. nr. 7/2019) În vechea reglementare, art. 52^5 prevedea: Art. 52^5 (1) Punctajul maxim ce poate fi atribuit la probele prevăzute la art. 52^1 alin. (2) este de 100 de puncte, distribuite astfel: a) 40 de puncte pentru proba prevăzută la art. 52^1 alin. (2) lit. a); b) 20 de puncte pentru proba prevăzută la art. 52^1 alin. (2) lit. b); c) 40 de puncte pentru proba prevăzută la art. 52^1 alin. (2) lit. c). (2) Punctajul minim pentru a fi declarat admis la probele prevăzute la art. 52^1 alin. (2) este următorul: a) 28 de puncte pentru proba prevăzută la art. 52^1 alin. (2) lit. a); b) 14 puncte pentru proba prevăzută la art. 52^1 alin. (2) lit. b); c) 28 de puncte pentru proba prevăzută la art. 52^1 alin. (2) lit. c). (3) Punctajul minim pentru a fi declarat admis la concurs este de 70 de puncte. Potrivit noii reglementări, art. 52^5 se modifică şi va avea următorul conţinut: Art. 52^5 (1) Punctajul maxim ce poate fi atribuit la probele prevăzute la art. 52^1 alin. (2) este de 100 de puncte, distribuite astfel: a) 50 de puncte pentru proba prevăzută la art. 52^1 alin. (2) lit. a); b) 50 de puncte pentru proba prevăzută la art. 52^1 alin. (2) lit. b); (2) Punctajul minim pentru a fi declarat admis la probele prevăzute la art. 52^1 alin. (2) este următorul: a) 35 de puncte pentru proba prevăzută la art. 52^1 alin. (2) lit. a); b) 35 de puncte pentru proba prevăzută la art. 52^1 alin. (2) lit. b); (3) Punctajul minim pentru a fi declarat admis la concurs este de 70 de puncte.

8 130 Actualitate legislativă Art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (modificat prin O.U.G. nr. 7/2019) În vechea reglementare, la art. 54, alin. (1) prevedea: (1) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prim-adjunctul şi adjunctul acestuia, procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, adjuncţii acestuia, procurorul şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, adjuncţii acestuia, precum şi procurorii şefi de secţii ai acestor parchete, sunt numiţi de Preşedintele României, la propunerea ministrului justiţiei, cu avizul Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, dintre procurorii care au o vechime minimă de 15 ani în funcţia de judecător sau procuror, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată. Potrivit noii reglementări, la art. 54, alin. (1) se modifică şi va avea următorul conţinut: (1) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prim-adjunctul şi adjunctul acestuia, procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, adjuncţii acestuia, procurorul şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, adjuncţii acestuia, precum şi procurorii şefi de secţii ai acestor parchete sunt numiţi de Preşedintele României, la propunerea ministrului justiţiei, cu avizul Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, dintre procurorii în funcţie sau dintre judecătorii care au îndeplinit funcţia de procuror, pentru un mandat de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată. Art. 57 alin. (7^1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (introdus prin O.U.G. nr. 7/2019) Potrivit noii reglementări, la art. 57, după alin. (7) se introduce un nou alineat, alin. (7^1), cu următorul conţinut: (7^1) Procurorii nu pot fi delegaţi în funcţiile de conducere din cadrul parchetelor pentru care numirea se face de Preşedintele României. Art. 65 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (modificat prin O.U.G. nr. 7/2019) În vechea reglementare, la art. 65 alin. (1), lit. i) prevedea: (1) Judecătorii şi procurorii sunt eliberaţi din funcţie în următoarele cazuri: i) neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a) şi e) ori a condiţiei privind lipsa cazierului fiscal, dacă în acest ultim caz se apreciază că nu se impune menţinerea în funcţie;.

9 Actualitate legislativă 131 Potrivit noii reglementări, la art. 65 alin. (1), lit. i) se modifică şi va avea următorul conţinut: (1) Judecătorii şi procurorii sunt eliberaţi din funcţie în următoarele cazuri: i) neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a) şi e) ori a condiţiei privind buna reputaţie, daca în acest din urmă caz se apreciază că nu se impune menţinerea în funcţie;. Art. 82 alin. (5) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (modificat prin O.U.G. nr. 7/2019) În vechea reglementare, la art. 82, alin. (5) prevedea: (5) Persoanele care îndeplinesc condiţiile de vechime prevăzute la alin. (1) şi (3) în funcţia de judecător, procuror, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor, precum şi în funcţia de judecător ori procuror financiar, notar de stat sau consilier de conturi de la secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi se pot pensiona şi pot beneficia, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, chiar dacă la data pensionării au o altă ocupaţie. În acest caz, pensia se stabileşte dintr-o bază de calcul egală cu indemnizaţia de încadrare brută lunară pe care o are un judecător sau procuror în activitate, în condiţii identice de funcţie, vechime şi grad al instanţei sau parchetului, şi sporurile, în procent, avute la data eliberării din funcţie ori, după caz, cu salariul de bază brut lunar şi sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării. De această pensie de serviciu pot beneficia numai persoanele care au fost eliberate din funcţie din motive neimputabile. Potrivit noii reglementări, la art. 82, alin. (5) se modifică şi va avea următorul conţinut: (5) Persoanele care îndeplinesc condiţiile de vechime prevăzute la alin. (1) şi (3) în funcţia de judecător, procuror, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor, precum şi în funcţia de judecător ori procuror financiar sau consilier de conturi de la secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi se pot pensiona şi pot beneficia, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, chiar dacă la data pensionării au o altă ocupaţie. În acest caz, pensia se stabileşte dintr-o bază de calcul egală cu indemnizaţia de încadrare brută lunară pe care o are un judecător sau procuror în activitate, în condiţii identice de funcţie, vechime şi grad al instanţei sau parchetului, şi sporurile, în procent, avute la data eliberării din funcţie ori, după caz, cu salariul de bază brut lunar şi sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării. De această pensie de serviciu pot beneficia numai persoanele care au fost eliberate din funcţie din motive neimputabile.

10 132 Actualitate legislativă Art. 86 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (abrogat prin O.U.G. nr. 7/2019) În vechea reglementare, la art. 86, alin. (2) prevedea: (2) Constituie vechime, în sensul prezentei legi, perioada în care o persoană a exercitat funcţia de notar de stat, această vechime aplicându-se persoanelor prevăzute la art. 82 alin. (1)-(5), precum şi foştilor notari de stat, chiar dacă la data pensionării au altă ocupaţie. Potrivit noii reglementări, la art. 86, alin. (2) se abrogă.

11 Revista Actualitate Universul legislativă Juridic nr. 2, februarie 2019, pp LEGEA NR. 304/2004 PRIVIND ORGANIZAREA JUDICIARĂ MODIFICĂRI (O.U.G. NR. 7/2019) De Redacţia ProLege Actul modificat Actul modificator Sumar Legea nr. 304/2004 O.U.G. nr. 7/2019 modifică: art. 88^8 alin. (1) privind organizarea privind unele măsuri lit. d); judiciară temporare referitoare introduce: art. 29 alin. (5), la concursul de art. 49 alin. (8), art. 88^1 (rep. M. Of. nr. 827 din admitere la alin. (6), art. 88^5 alin. 13 septembrie 2005; cu Institutul Naţional al (11^1)-(11^2), art. 88^8 modif. ult.) Magistraturii, alin. (1) lit. e); formarea abrogă: art. 29 alin. (1) profesională iniţială lit. b), art. 120 alin. (6)-(7). a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi Legii nr. 317/2004 privind Consiliul

12 134 Actualitate legislativă Superior al Magistraturii (M. Of. nr. 137 din 20 februarie 2019) În M. Of. nr. 137 din 20 februarie 2019 s-a publicat O.U.G. nr. 7/2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Astfel, respectiva ordonanţă stabileşte unele măsuri temporare cu privire la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, dar aduce unele modificări şi completări următoarelor acte normative: Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (rep. M. Of. nr. 826 din 13 septembrie 2005; cu modif. ult.); Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (rep. M. Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005; cu modif. ult.); Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (rep. M. Of. nr. 628 din 1 septembrie 2012; cu modif. ult.). Potrivit uneia dintre completările aduse respectivului act normativ, ori de câte ori Codul de procedură penală sau alte legi speciale fac trimitere la procurorul ierarhic superior în cazul infracţiunilor de competenţa Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, prin acesta se înţelege procurorul şef al secţiei, inclusiv în cazul soluţiilor dispuse anterior operaţionalizării acesteia. Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. Art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (abrogat prin O.U.G. nr. 7/2019) În vechea reglementare, la art. 29 alin. (1), lit. b) prevedea: (1) Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie are următoarele atribuţii:

13 Actualitate legislativă 135 b) propune Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii judecătorii care vor face parte din comisiile de concurs pentru promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;. Potrivit noii reglementări, la art. 29 alin. (1), lit. b) se abrogă. Art. 29 alin. (5) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (introdus prin O.U.G. nr. 7/2019) Potrivit noii reglementări, la art. 29, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul conţinut: (5) Colegiul de conducere nu va putea adopta Regulamente sau hotărâri prin care să adauge la dispoziţiile cuprinse în legi, pe motiv că acestea ar fi neclare sau incomplete. Art. 49 alin. (8) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (introdus prin O.U.G. nr. 7/2019) Potrivit noii reglementări, la art. 49, după alin. (7) se introduce un nou alineat, alin. (8), cu următorul conţinut: (8) Colegiile de conducere nu vor putea adopta hotărâri prin care să adauge la dispoziţiile cuprinse în legi, pe motiv că acestea ar fi neclare sau incomplete. Art. 88^1 alin. (6) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (introdus prin O.U.G. nr. 7/2019) Potrivit noii reglementări, la art. 88^1, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul conţinut: (6) Ori de câte ori Codul de procedură penală sau alte legi speciale fac trimitere la «procurorul ierarhic superior» în cazul infracţiunilor de competenţa Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, prin acesta se înţelege procurorul şef al secţiei, inclusiv în cazul soluţiilor dispuse anterior operaţionalizării acesteia. Art. 88^5 alin. (11^1)-(11^2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (introdus prin O.U.G. nr. 7/2019) Potrivit noii reglementări, la art. 88^5, după alin. (11) se introduc două noi alineate, alin. (11^1)-(11^2), cu următorul conţinut: (11^1) Membrii comisiilor de concurs prevăzute în prezenta secţiune nu devin incompatibili şiîşi exprimă votul în Plenul Consiliului Superior al Magistraturii. (11^2) Comisiile de concurs prevăzute de art. 88^3, respectiv de art. 88^5 îşi desfăşoară legal activitatea în prezenta a cel puţin 3 membri.

14 136 Actualitate legislativă Art. 88^8 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (modificat prin O.U.G. nr. 7/2019) În vechea reglementare, la art. 88^8 alin. (1), lit. d) prevedea: (1) Atribuţiile Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie sunt următoarele: d) exercitarea altor atribuţii prevăzute de lege. Potrivit noii reglementări, la art. 44, alin. (1) se modifică şi va avea următorul conţinut: (1) Atribuţiile Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie sunt următoarele: d) exercitarea şi retragerea căilor de atac în cauzele de competenţa Secţiei, inclusiv în cauzele aflate pe rolul instanţelor sau soluţionate definitiv anterior operaţionalizării acesteia potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2018 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie. Art. 88^8 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (introdus prin O.U.G. nr. 7/2019) Potrivit noii reglementări, la art. 88^8 alin. (1), după lit. d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul conţinut: (1) Atribuţiile Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie sunt următoarele: e) exercitarea altor atribuţii prevăzute de lege. Art. 120 alin. (6)-(7) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (abrogat prin O.U.G. nr. 7/2019) În vechea reglementare, la art. 120, alin. (6)-(7) prevedeau: (6) Specialiştii IT din cadrul instanţelor şi parchetelor, din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii şi al instituţiilor aflate în coordonarea acestuia, al Ministerului Justiţiei şi al Inspecţiei Judiciare beneficiază de aceleaşi drepturi salariale ca specialiştii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie stabilite potrivit legislaţiei privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (7) Personalul prevăzut la alin. (2) beneficiază de drepturile salariale prevăzute pentru specialiştii de la art. 116 alin. (5) din prezenta lege. Potrivit noii reglementări, la art. 120, alin. (6)-(7) se abrogă.

15 Revista Actualitate Universul legislativă Juridic nr. 2, februarie 2019, pp LEGEA NR. 317/2004 PRIVIND CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII MODIFICĂRI (O.U.G. NR. 7/2019) De Redacţia ProLege Actul modificat Actul modificator Sumar Legea nr. 317/2004 O.U.G. nr. 7/2019 modifică: art. 49 alin. (1), privind Consiliul privind unele art. 51 alin. (1) şi alin. (3); Superior al măsuri temporare introduce: art. 38 alin. (7), Magistraturii referitoare la art. 41 alin. (1) lit. g), art. 41 concursul de alin. (3); (rep. M. Of. nr. 628 din 1 admitere la abrogă: art. 40 alin. (1) lit. septembrie 2012; cu Institutul Naţional m) şi lit. o), art. 45 alin. (8). modif. ult.) al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi Legii nr. 317/2004

16 138 Actualitate legislativă privind Consiliul Superior al Magistraturii (M. Of. nr. 137 din 20 februarie 2019) În M. Of. nr. 137 din 20 februarie 2019 s-a publicat O.U.G. nr. 7/2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Astfel, respectiva ordonanţă stabileşte unele măsuri temporare cu privire la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, dar aduce unele modificări şi completări următoarelor acte normative: Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (rep. M. Of. nr. 826 din 13 septembrie 2005; cu modif. ult.); Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (rep. M. Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005; cu modif. ult.); Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (rep. M. Of. nr. 628 din 1 septembrie 2012; cu modif. ult.). Potrivit unei completări aduse Legii nr. 317/2004, plenul CSM nu va putea adopta Regulamente sau hotărâri prin care să adauge la dispoziţiile cuprinse în legi, pe motiv că acestea ar fi neclare sau incomplete. Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Art. 38 alin. (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (introdus prin O.U.G. nr. 7/2019) Potrivit noii reglementări, la art. 38, după alin. (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul conţinut: (7) Plenul Consiliului nu va putea adopta Regulamente sau hotărâri prin care să adauge la dispoziţiile cuprinse în legi, pe motiv că acestea ar fi neclare sau incomplete.

17 Actualitate legislativă 139 Art. 40 alin. (1) lit. m) şi lit. o) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (abrogat prin O.U.G. nr. 7/2019) În vechea reglementare, la art. 40 alin. (1), lit. m) şi lit. o) prevedeau: (1) Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuţii referitoare la cariera judecătorilor: m) aprobă măsurile pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi pentru instanţe; o) adoptă Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti;. Potrivit noii reglementări, la art. 40 alin. (1), lit. m) şi lit. o) se abrogă. Art. 41 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (introdus prin O.U.G. nr. 7/2019) Potrivit noii reglementări, la art. 41 alin. (1), după lit. f) se introduce o nouă literă, lit. g), cu următorul conţinut: (1) Secţia pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuţii referitoare la organizarea şi funcţionarea instanţelor: g) urmăreşte respectarea prevederilor legale şi regulamentare în domeniul organizării şi funcţionării instanţelor şi ia măsurile necesare înlăturării imediate a vulnerabilităţilor ce pot afecta buna desfăşurare a activităţii acestora. Art. 41 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (introdus prin O.U.G. nr. 7/2019) Potrivit noii reglementări, la art. 41, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul conţinut: (3) Secţiile Consiliului Superior al Magistraturii nu vor putea adopta Regulamente sau hotărâri prin care să adauge la dispoziţiile cuprinse în legi, pe motiv că acestea ar fi neclare sau incomplete. Art. 45 alin. (8) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (abrogat prin O.U.G. nr. 7/2019) În vechea reglementare, la art. 45, alin. (8) prevedea: (8) În situaţia în care mai multe sesizări privesc aceeaşi faptă şi aceeaşi persoană, sesizările se conexează. Potrivit noii reglementări, la art. 45, alin. (8) se abrogă.

18 140 Actualitate legislativă Art. 49 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (modificat prin O.U.G. nr. 7/2019) În vechea reglementare, la art. 49, alin. (1) prevedea: (1) În procedura disciplinară în faţa secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii, citarea judecătorului sau a procurorului împotriva căruia se exercită acţiunea disciplinară şi a Inspecţiei Judiciare ori, după caz, a ministrului justiţiei, preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este obligatorie. Judecătorul sau procurorul poate fi reprezentat de un alt judecător ori procuror sau poate fi asistat ori reprezentat de un avocat. Neprezentarea judecătorului sau a procurorului cercetat la judecarea acţiunii nu împiedică desfăşurarea în continuare a judecăţii. Potrivit noii reglementări, la art. 49, alin. (1) se modifică şi va avea următorul conţinut: (1) În procedura disciplinară în faţa secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii, citarea judecătorului sau a procurorului împotriva căruia se exercită acţiunea disciplinară şi a Inspecţiei Judiciare este obligatorie. Judecătorul sau procurorul poate fi reprezentat de un alt judecător ori procuror sau poate fi asistat ori reprezentat de un avocat. Neprezentarea judecătorului sau a procurorului cercetat la judecarea acţiunii nu împiedică desfăşurarea în continuare a judecăţii. Art. 51 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (modificat prin O.U.G. nr. 7/2019) În vechea reglementare, la art. 51, alin. (1) şi alin. (3) prevedeau: (1) Hotărârile secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară se redactează, obligatoriu, în termen de cel mult 20 de zile de la pronunţare şi se comunică, de îndată, în scris, judecătorului sau procurorului vizat, precum şi Inspecţiei Judiciare ori, după caz, titularului acţiunii disciplinare care a exercitat-o. Comunicarea hotărârilor este asigurată de Secretariatul general al Consiliului Superior al Magistraturii. (3) Împotriva hotărârilor prevăzute la alin. (1) se poate exercita recurs în termen de 15 zile de la comunicare de către judecătorul sau procurorul sancţionat ori, după caz, de Inspecţia Judiciară sau de către ceilalţi titulari ai acţiunii disciplinare care au exercitat-o. Competenţa soluţionării recursului aparţine Completului de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Din Completul de 5 judecători nu pot face parte membrii cu drept de vot ai Consiliului Superior al Magistraturii sau judecătorul sancţionat disciplinar.

19 Actualitate legislativă 141 Potrivit noii reglementări, la art. 51, alin. (1) şi alin. (3) se modifică şi vor avea următorul conţinut: (1) Hotărârile secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară se redactează, obligatoriu, în termen de cel mult 20 de zile de la pronunţare şi se comunică, de îndată, în scris, judecătorului sau procurorului vizat, precum şi Inspecţiei Judiciare. Comunicarea hotărârilor este asigurată de Secretariatul general al Consiliului Superior al Magistraturii. (3) Împotriva hotărârilor prevăzute la alin. (1) se poate exercita recurs în termen de 15 zile de la comunicare de către judecătorul sau procurorul sancţionat ori, după caz, de Inspecţia Judiciară. Competenţa soluţionării recursului aparţine Completului de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Din Completul de 5 judecători nu pot face parte membrii cu drept de vot ai Consiliului Superior al Magistraturii sau judecătorul sancţionat disciplinar.

20 Revista 142 Universul Juridic nr. 2, februarie 2019, pp Actualitate legislativă LEGEA NR. 362/2018 PRIVIND ASIGURAREA UNUI NIVEL COMUN RIDICAT DE SECURITATE A REŢELELOR ŞI SISTEMELOR INFORMATICE MODIFICĂRI (O.G. NR. 2/2019) De Redacţia ProLege Actul modificat Actul modificator Sumar Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice (M. Of. nr. 21 din 9 ianuarie 2019) O.G. nr. 2/2019 (M. Of. nr. 80 din 31 ianuarie 2019) modifică: art. 24 alin. (7) introduce: art. 24 alin. (5^1), art. 24 alin. (6^1) abrogă: art. 24 alin. (5)-(6) În M. Of. nr. 80 din 31 ianuarie 2019, s-a publicat O.G. nr. 2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice. Astfel, respectiva ordonanţă aduce unele modificări, dar şi completări Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice (M. Of. nr. 21 din 9 ianuarie 2019). Una dintre cele mai importante modificări aduse respectivului act normativ se referă la cuantumul tarifului pentru serviciile prevăzute la alin. (6^1). Acest cuantum se stabileşte prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, la propunerea directorului general al CERT-RO, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice.

21 Actualitate legislativă 143 Art. 24 alin. (5)-(6) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice (modificat prin O.G. nr. 2/2019) În vechea reglementare, la art. 24, alin. (5)-(6) prevedeau: (5) Începând cu 1 ianuarie 2019, resursele financiare necesare pentru funcţionarea CERT-RO se asigură din venituri proprii prevăzute la alin. (6) şi în completare din subvenţii de la bugetul de stat prin bugetul MCSI. (6) Începând cu 1 ianuarie 2019, CERT-RO poate reţine şi utiliza următoarele categorii de venituri proprii: a) sumele provenite din activităţile prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. c) şi e), respectiv activităţile prevăzute la art. 33 alin. (2) lit. c) şi e); b) sumele provenite din furnizarea serviciului prevăzut la art. 22 alin. (1) lit. l). Potrivit noii reglementări, la art. 24, alin. (5)-(6) se abrogă. Art. 24 alin. (5^1) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice (introdus prin O.G. nr. 2/2019) Potrivit noii reglementări, la art. 24, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu următorul conţinut: (5^1) Începând cu 1 ianuarie 2020, resursele financiare necesare pentru funcţionarea CERT-RO se asigură din venituri proprii prevăzute la alin. (6^1) şi, în completare, din subvenţii de la bugetul de stat prin bugetul MCSI. Art. 24 alin. (6^1) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice (introdus prin O.G. nr. 2/2019) Potrivit noii reglementări, la art. 24, după alin. (6) se introduce un nou alineat, alin. (6^1), cu următorul conţinut: (6^1) Începând cu 1 ianuarie 2020, CERT-RO poate reţine şi utiliza următoarele categorii de venituri proprii: a) sumele provenite din activităţile prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. c) şi e), respectiv activităţile prevăzute la art. 33 alin. (2) lit. c) şi e); b) sumele provenite din furnizarea serviciului prevăzut de art. 22 alin. (1) lit. l).

22 144 Actualitate legislativă Art. 24 alin. (7) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice (modificat prin O.G. nr. 2/2019) În vechea reglementare, la art. 24, alin. (7) prevedea: (7) Cuantumul tarifului pentru serviciile prevăzute la alin. (6) se stabileşte prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, la propunerea directorului general al CERT-RO, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Potrivit noii reglementări, la art. 24, alin. (7) se modifică şi va avea următorul conţinut: (7) Cuantumul tarifului pentru serviciile prevăzute la alin. (6^1) se stabileşte prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, la propunerea directorului general al CERT-RO, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Alte dispoziţii Potrivit art. II, de la data intrării în vigoare a ordonanţei şi până la data de 31 decembrie 2019, finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO se asigură integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. Art. III prevede faptul că CERT-RO efectuează prima raportare către Grupul de cooperare, transmiţând informaţiile prevăzute la art. 44 din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice până cel târziu la data de 9 august Conform art. IV, CERT-RO efectuează prima transmitere către Comisia Europeană a informaţiilor stabilite la art. 48 alin. (3) din Legea nr. 362/2018 până cel târziu la data de 9 noiembrie 2019.

23 Revista Actualitate Universul legislativă Juridic nr. 2, februarie 2019, pp REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A MINISTERULUI JUSTIŢIEI MODIFICĂRI (OMJ NR. 120/C/2011) Actul modificat Actul modificator Sumar Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei (OMJ) nr. 120/C/2011 (M. Of. nr. 116 din 16 februarie 2011; cu modif. ult.) Ordinul ministrului justiţiei (OMJ) nr. 342/C/2019 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei (OMJ) nr. 120/C/2011 (M. Of. nr. 105 din 11 februarie 2019) De Redacţia ProLege modifică: art. 122 lit. a), art. 123 partea introductivă, art. 123 lit. a)-c), art. 123 lit. e)-e^1), art. 123 lit. f) partea introductivă, art. 123 lit. f) pct. 3-8, art. 123 lit. k), art. 129 lit. a)-b) introduce: art. 123 lit. e^2), art. 155 pct. 9^1 abrogă: art. 123 lit. d), art. 123 lit. f) pct. 1-2, art. 123 lit g)-h) În M. Of. nr. 105 din 11 februarie 2019 s-a publicat Ordinul ministrului justiţiei (OMJ) nr. 342/C/2019 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei (OMJ) nr. 120/C/2011. Astfel, respectiva hotărâre aduce unele modificări, dar şi completări Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei (OMJ) nr. 120/C/2011 (M. Of. nr. 116 din 16 februarie 2011; cu modif. ult.). Una dintre cele mai importante completări aduse respectivului regulament vizează introducerea unor dispoziţii referitoare la o nouă atribuţie a Serviciului profesii juridice conexe, privind operatorii AEGRM şi birourile teritoriale ale operatorilor. Astfel, în sarcina serviciului anterior menţionat va fi inclusă şi constatarea săvârşirii abaterilor disciplinare de către operatorii RNPM sau birourile

24 146 Actualitate legislativă teritoriale ale acestora, sens în care se vor face propuneri pentru aplicarea sancţiunii suspendării sau revocării dreptului de a efectua înscrieri în Registru, propuneri pe cale le înaintează ministrului justiţiei. Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei. Art. 122 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei (modificat prin OMJ nr. 342/C/2019) În vechea reglementare, la art. 122, lit. a) prevedea: Serviciul profesii juridice conexe duce la îndeplinire atribuţiile ministerului privind: a) operatorii Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, denumită în continuare AEGRM, şi birourile teritoriale ale operatorilor, în calitatea pe care acesta o are de autoritate de supraveghere a arhivei, astfel cum acestea sunt stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin alte acte normative incidente în materie;. Potrivit noii reglementări, la art. 122, lit. a) se modifică şi va avea următorul conţinut: Serviciul profesii juridice conexe duce la îndeplinire atribuţiile ministerului privind: a) operatorii Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară, denumit în continuare RNPM sau Registru, şi birourile teritoriale ale operatorilor, în calitatea pe care acesta o are de Autoritate de supraveghere a registrului, astfel cum acestea sunt stabilite prin Legea nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, precum şi prin alte acte normative incidente în materie;. Art. 123 partea introductivă din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei (modificat prin OMJ nr. 342/C/2019) În vechea reglementare, la art. 123, partea introductivă prevedea: Serviciul profesii juridice conexe îndeplineşte următoarele atribuţii privind operatorii AEGRM şi birourile teritoriale ale operatorilor:. Potrivit noii reglementări, la art. 123, partea introductivă se modifică şi va avea următorul conţinut:

25 Actualitate legislativă 147 Serviciul profesii juridice conexe îndeplineşte următoarele atribuţii privind operatorii RNPM şi birourile teritoriale ale operatorilor:. Art. 123 lit. a)-c) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei(modificat prin OMJ nr. 342/C/2019) În vechea reglementare, la art. 123, lit. a)-c) prevedeau: Serviciul profesii juridice conexe îndeplineşte următoarele atribuţii privind operatorii AEGRM şi birourile teritoriale ale operatorilor: a) face propuneri, la solicitarea persoanelor interesate care îndeplinesc criteriile de autorizare, pentru autorizarea operatorilor AEGRM şi a birourilor teritoriale ale acestora, propuneri pe care le înaintează ministrului justiţiei; b) face propuneri pentru suspendarea sau revocarea autorizaţiei de operator al AEGRM, în cazul în care constată că operatorul a încălcat în mod repetat dispoziţiile legale şi deciziile Autorităţii de supraveghere a arhivei, propuneri pe care le înaintează ministrului justiţiei; c) emite acordul privind începerea activităţii de înscriere în AEGRM de către birourile teritoriale ale operatorilor;. Potrivit noii reglementări, la art. 123, lit. a)-c) se modifică şi vor avea următorul conţinut: Serviciul profesii juridice conexe îndeplineşte următoarele atribuţii privind operatorii AEGRM şi birourile teritoriale ale operatorilor: a) face propuneri, la solicitarea persoanelor interesate care îndeplinesc condiţiile de autorizare, pentru autorizarea operatorilor RNPM şi a birourilor teritoriale ale acestora, propuneri pe care le înaintează ministrului justiţiei; b) face propuneri pentru suspendarea sau revocarea dreptului unui operator/birou teritorial de a înregistra în Registru, în condiţiile Legii nr. 297/2018, propuneri pe care le înaintează ministrului justiţiei; c) exprimă acordul/dezacordul privind îndeplinirea condiţiilor de autorizare de către agenţii/birourile teritoriale ale operatorilor;. Art. 123 lit. d) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei (abrogat prin OMJ nr. 342/C/2019) În vechea reglementare, la art. 123, lit. d) prevedea: Serviciul profesii juridice conexe îndeplineşte următoarele atribuţii privind operatorii AEGRM şi birourile teritoriale ale operatorilor:

Legea nr317

Legea nr317 Tabel centralizator Pl x 419/2017 Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii Nr. crt. Legea nr.317/2004 Inițiativa legislativă Pl x 419/2017 1. Lege pentru modificarea și completarea

Mai mult

Ordonanţă de urgenţă Guvernul României privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magi

Ordonanţă de urgenţă Guvernul României privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magi Ordonanţă de urgenţă 7 2019-02-19 Guvernul României privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor

Mai mult

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE - DECIZIA Nr. 14 din 18 februarie 2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 18/12/

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE - DECIZIA Nr. 14 din 18 februarie 2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 18/12/ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE - DECIZIA Nr. 14 din 18 februarie 2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 18/12/2008 Dosar nr. 69/2007 Sub preşedinţia domnului prof.

Mai mult

xx.pdf

xx.pdf Cuprins Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat... 1 Statutul profesiei de avocat (Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 64/2011)... 40 Codul deontologic al avocaților din

Mai mult

LEGE Nr. 567/2004 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lân

LEGE Nr. 567/2004 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lân LEGE Nr. 567/2004 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în

Mai mult

Acte a căror acţiune de modificare este inclusă în forma actualizată Tip Număr Data Emiterii Data Aplicării Aprobată / Respinsă Ordin

Acte a căror acţiune de modificare este inclusă în forma actualizată Tip Număr Data Emiterii Data Aplicării Aprobată / Respinsă Ordin Acte a căror acţiune de modificare este inclusă în forma actualizată Tip Număr Data Emiterii Data Aplicării Aprobată / Respinsă Ordin 2337 30.05.2018 11.06.2018 Ordin 3624 13.10.2016 21.10.2016 Ordin 1650

Mai mult

Microsoft Word - Revista_Universul_Juridic_nr_ _PAGINAT_.doc

Microsoft Word - Revista_Universul_Juridic_nr_ _PAGINAT_.doc Actualitate Revista Universul legislativă Juridic nr. 1, ianuarie 2017, pp. 89-105 89 III. ACTUALITATE LEGISLATIVĂ ABSTRACT In January 2017, some amendments were made to several regulations, such as: the

Mai mult

Microsoft Word - Revista_Universul_Juridic_nr_3-2019_PAGINAT_.doc

Microsoft Word - Revista_Universul_Juridic_nr_3-2019_PAGINAT_.doc Revista Ipoteze Universul de lucru privind Juridic pensia nr. 3, de martie serviciu 2019, pp. 95-103 95 IPOTEZE DE LUCRU PRIVIND PENSIA DE SERVICIU LA CARE SUNT ÎNDREPTĂŢIŢII FOŞTII MAGISTRAŢI JUDECĂTORI

Mai mult

Microsoft Word - Revista_Universul_Juridic_nr_ _PAGINAT_.doc

Microsoft Word - Revista_Universul_Juridic_nr_ _PAGINAT_.doc Revista Actualitate Universul legislativă Juridic nr. 12, decembrie 2018, pp. 67-68 67 III. ACTUALITATE LEGISLATIVĂ ABSTRACT In December 2018, several amendments were made to the New Code of civil procedure,

Mai mult

Microsoft Word - Revista_Universul_Juridic_nr_ _PAGINAT_.doc

Microsoft Word - Revista_Universul_Juridic_nr_ _PAGINAT_.doc Revista 118 Universul Juridic nr. 4, aprilie 2018, pp. 118-138 Actualitate legislativă III. ACTUALITATE LEGISLATIVĂ ABSTRACT Several codes were amended in April 2018: the Fiscal Code, the Fiscal Procedure

Mai mult

ROMÂNIA Nr. crt. Număr lucrare PLENUL ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2015 ORA 09:00 Descriere lucrare /2015 MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: Nota

ROMÂNIA Nr. crt. Număr lucrare PLENUL ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2015 ORA 09:00 Descriere lucrare /2015 MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: Nota ROMÂNIA Nr. crt. Număr lucrare PLENUL ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2015 ORA 09:00 Descriere lucrare 1. 28049/2015 MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 27437/2015

Mai mult

Domnule general de divizie doctor,

Domnule general de divizie doctor, ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE UNITATEA MILITARĂ 01837 MIHAIL KOGĂLNICEANU ANUNŢ privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de personal civil contractual de consilier juridic debutant

Mai mult

LEGE Nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter P

LEGE Nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter P LEGE Nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Text în vigoare începând cu data de 7 octombrie

Mai mult

DECIZIA Nr. 9 din referitoare la interpretarea sintagmei „proces penal în curs” cuprinsa în art. 119 din Legea nr. 302/2004 privind coopera

DECIZIA Nr. 9 din referitoare la interpretarea sintagmei „proces penal în curs” cuprinsa în art. 119 din Legea nr. 302/2004 privind coopera ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE - Decizie nr. 9/2010 din 15/11/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 382 din 01/06/2011 Dosar nr. 10/2010 Sub preşedinţia doamnei judecător

Mai mult

TABEL cu propunerile Consiliului Superior al Magistraturii și observațiile/propunerile Asociației Magistraților din România de modificare/c

TABEL cu propunerile Consiliului Superior al Magistraturii și observațiile/propunerile Asociației Magistraților din România de modificare/c 27.04.2016 TABEL cu propunerile Consiliului Superior al Magistraturii și observațiile/propunerile Asociației Magistraților din România de modificare/completare a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor

Mai mult

LEGE nr. 144 din 21 mai 2007, republicată, actualizată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate Republicată

LEGE nr. 144 din 21 mai 2007, republicată, actualizată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate Republicată LEGE nr. 144 din 21 mai 2007, republicată, actualizată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

Mai mult

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 78/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate O

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 78/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate O ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 78/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea

Mai mult

ANUNT

ANUNT Consiliul Superior al Magistraturii Plenul HOTĂRÂRE Nr. 126*) din 1 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier

Mai mult

DIRECŢIA MANAGEMENT ŞI STRUCTURI SANITARE CENTRUL DE RESURSE UMANE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ Nr / A P R O B MINISTRU SORINA PINTEA REFERAT D

DIRECŢIA MANAGEMENT ŞI STRUCTURI SANITARE CENTRUL DE RESURSE UMANE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ Nr / A P R O B MINISTRU SORINA PINTEA REFERAT D DIRECŢIA MANAGEMENT ŞI STRUCTURI SANITARE CENTRUL DE RESURSE UMANE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ Nr. 30926/27.05.2019 A P R O B MINISTRU SORINA PINTEA REFERAT DE APROBARE Prin OMS nr. 1406/2006 au fost aprobate

Mai mult

ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 29 MARTIE 2016 Nr. Număr crt. lucrare /2016 Hotarare nr. 328 Hotarare nr. 329 Hotarare nr.

ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 29 MARTIE 2016 Nr. Număr crt. lucrare /2016 Hotarare nr. 328 Hotarare nr. 329 Hotarare nr. ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 29 MARTIE 2016 Nr. Număr crt. lucrare 1. 7453/2016 nr. 328 nr. 329 nr. 330< Descriere lucrare ELIBERARE DIN FUNCŢIE PRIN PENSIONARE: Curtea de Apel

Mai mult

Microsoft Word - Tematica_si_bibliografia.doc

Microsoft Word - Tematica_si_bibliografia.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE Comisia de organizare a concursului, elaborare a tematicii de concurs şi a subiectelor TEMATICĂ şi BIBLIOGRAFIE pentru concursul de ocupare a funcţiei de vicepreşedinte

Mai mult

ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare /2015 Hotarare nr. 281< PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 MARTIE 2015 Descriere lucrare MENŢINERE

ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare /2015 Hotarare nr. 281< PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 MARTIE 2015 Descriere lucrare MENŢINERE ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare 1. 7098/2015 nr. 281< PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 MARTIE 2015 Descriere lucrare MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.

Mai mult

Decizia nr. 803/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Stat

Decizia nr. 803/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Stat Decizia nr. 803/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia

Mai mult

0684 bt-p1:Layout 1.qxd

0684 bt-p1:Layout 1.qxd PARTEA I Anul 175 (XIX) Nr. 684 LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Luni, 8 octombrie 2007 SUMAR Nr. Pagina Nr. Pagina ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI 97. Ordonanță de urgență pentru modificarea

Mai mult

HOTĂRÎRE nr. 47/4 12 aprilie 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Coleg

HOTĂRÎRE nr. 47/4 12 aprilie 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Coleg HOTĂRÎRE nr. 47/4 12 aprilie 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Colegiului Oleg Sternioală Iurie Diaconu Nelea Budăi Ion

Mai mult

DECIZIE Nr. 257/2019 din 23 aprilie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea n

DECIZIE Nr. 257/2019 din 23 aprilie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea n DECIZIE Nr. 257/2019 din 23 aprilie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Mai mult

HOTĂRÎRE nr. 55/6 17 mai 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Colegiulu

HOTĂRÎRE nr. 55/6 17 mai 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Colegiulu HOTĂRÎRE nr. 55/6 17 mai 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Colegiului Nelea Budăi Ion Talpa Dumitru Gherasim Oxana Rotari

Mai mult

Parlamentul României - Codul de Procedură Penală din 01 iulie EXTRAS - Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală PARTEA GENERALĂ TIT

Parlamentul României - Codul de Procedură Penală din 01 iulie EXTRAS - Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală PARTEA GENERALĂ TIT Parlamentul României - Codul de Procedură Penală din 01 iulie 2010 - EXTRAS - Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală PARTEA GENERALĂ TITLUL V Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale

Mai mult

Microsoft Word - S.C.EU CRIS COM.doc

Microsoft Word - S.C.EU CRIS COM.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor Str. Apolodor nr. 17 Sector 5, Bucureşti Tel : + 021 3199759 interior 2073 Fax

Mai mult

Microsoft Word - Tematica si bibiografie Abs INM DP+DPP.doc

Microsoft Word - Tematica si bibiografie Abs INM DP+DPP.doc TEMATICA pentru susţinerea examenului de absolvire INM 2015 DREPT PENAL I. PARTEA GENERALĂ 1. Legea penală şi limitele ei de aplicare 1.1. Principii generale; 1.2. Aplicarea legii penale în spațiu; 1.3.

Mai mult

LEGE Nr. 144 din 21 mai 2007 *** Republicată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate - dupa publicarea Legi

LEGE Nr. 144 din 21 mai 2007 *** Republicată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate - dupa publicarea Legi LEGE Nr. 144 din 21 mai 2007 *** Republicată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate - dupa publicarea Legii nr.176/2010 - CAPITOLUL I Dispoziţii generale Articolele

Mai mult

MINISTERUL PUBLIC

MINISTERUL PUBLIC Nr.13850/2017 26 ianuarie 2018 MINISTERUL PUBLIC Anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de manager economic la Departamentul economico-financiar și administrativ din cadrul

Mai mult

HOTĂRÎRE nr. 43/4 12 aprilie 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Coleg

HOTĂRÎRE nr. 43/4 12 aprilie 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Coleg HOTĂRÎRE nr. 43/4 12 aprilie 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Colegiului Oleg Sternioală Iurie Diaconu Nelea Budăi Ion

Mai mult

Microsoft Word - Revista_Universul_Juridic_nr_ _PAGINAT_.docx

Microsoft Word - Revista_Universul_Juridic_nr_ _PAGINAT_.docx Actualitate Revista Universul legislativă Juridic nr. 3, martie 2017, pp. 87-92 87 III. ACTUALITATE LEGISLATIVĂ ABSTRACT In March 2017, amendments were made to several regulations, such as: the Code of

Mai mult

22 februarie 2019 Nr. 184/VIII/3 Sinteză Raport de activitate 2018 Anul 2018 a fost pentru D.N.A. un an de răscruce, atipic, cu provocări deosebite: -

22 februarie 2019 Nr. 184/VIII/3 Sinteză Raport de activitate 2018 Anul 2018 a fost pentru D.N.A. un an de răscruce, atipic, cu provocări deosebite: - 22 februarie 2019 Nr. 184/VIII/3 Sinteză Raport de activitate 2018 Anul 2018 a fost pentru D.N.A. un an de răscruce, atipic, cu provocări deosebite: - schimbări în conducerea instituției, - schimbări ale

Mai mult

Liceul Tehnologic Clisura Dunării organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar-contabil șef, în baza HG

Liceul Tehnologic Clisura Dunării organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar-contabil șef, în baza HG Liceul Tehnologic Clisura Dunării organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar-contabil șef, în baza HG 286/2011 şi a H.G 1027/2014, cu modificările şi completările

Mai mult

OUG PENTRU MODIFICAREA LEGILOR JUSTITIEI – Exclusiv: proiectul de ordonanta propus de ministrul Justitiei Tudorel Toader pentru modificarea Legilor 30

OUG PENTRU MODIFICAREA LEGILOR JUSTITIEI – Exclusiv: proiectul de ordonanta propus de ministrul Justitiei Tudorel Toader pentru modificarea Legilor 30 OUG PENTRU MODIFICAREA LEGILOR JUSTITIEI Exclusiv: proiectul de ordonanta propus de ministrul Justitiei Tudorel Toader pentru modificarea Legilor 303 si 304. Ministrul Justitiei s-a trecut titular al actiunii

Mai mult

MINISTERUL PUBLIC

MINISTERUL PUBLIC Nr.9234/2016 3 octombrie 2016 MINISTERUL PUBLIC Anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de manager economic la Departamentul economico-financiar și administrativ din cadrul

Mai mult

ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ NESECRET Cernavodă Nr Din Exemplar unic UNITATEA SPECIALĂ 72 JANDARMI PROT

ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ NESECRET Cernavodă Nr Din Exemplar unic UNITATEA SPECIALĂ 72 JANDARMI PROT ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ NESECRET Cernavodă Nr. 821082 Din 07.11.2018 Exemplar unic UNITATEA SPECIALĂ 72 JANDARMI PROTECȚIE INSTITUȚIONALĂ Anghel Saligny CERNAVODĂ Resurse

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI EXPUNERE DE MOTIVE LEGE privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 1. Descrierea situaţiei actuale Avându-se în vedere evoluţia crizei economice

Mai mult

Capitolul VI

Capitolul VI Cuprins Abrevieri... XI PARTEA GENERALĂ Capitolul I. Procesul penal și legea procesual penală... 3 Secțiunea 1. Procesul penal... 3 1. Delimitări conceptuale... 3 2. Particularitățile și diviziunile procesului

Mai mult

3 Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Art.

3 Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Art. 3 Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Art. I. Codul de procedură penală al Republicii Moldova

Mai mult

DECRET - LEGE Nr. 118 din 30 martie 1990 *** Republicat privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura insta

DECRET - LEGE Nr. 118 din 30 martie 1990 *** Republicat privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura insta DECRET - LEGE Nr. 118 din 30 martie 1990 *** Republicat privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor

Mai mult

LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (**republicată**) privind alocaţia de stat pentru copii*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7

LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (**republicată**) privind alocaţia de stat pentru copii*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (**republicată**) privind alocaţia de stat pentru copii*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2012 Data intrarii in vigoare :

Mai mult

Cuprins Acte normative relevante... A 10 Angajaţii bugetari... A Terminologie. Personalul bugetar... A 20/ Terminologie. Raporturile jurid

Cuprins Acte normative relevante... A 10 Angajaţii bugetari... A Terminologie. Personalul bugetar... A 20/ Terminologie. Raporturile jurid Cuprins Acte normative relevante... A 10 Angajaţii bugetari... A 20 1. Terminologie. Personalul bugetar... A 20/001 2. Terminologie. Raporturile juridice... A 20/003 Concediul de odihnă... C 10 1. Reglementare...

Mai mult

ORDONANŢĂ nr. 26 din 30 ianuarie 2000

ORDONANŢĂ nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii EMITENT ORDONANŢĂ nr. 26 din 30 ianuarie 2000 GUVERNUL Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 31 ianuarie 2000 Data intrării în vigoare 30-04-2000 Formă consolidată

Mai mult

Page 1 of 14 Parlamentul României Lege nr. 176/2010 din 01/09/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 621 din 02/09/2010 privind integritatea

Page 1 of 14 Parlamentul României Lege nr. 176/2010 din 01/09/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 621 din 02/09/2010 privind integritatea Page 1 of 14 Parlamentul României Lege nr. 176/2010 din 01/09/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 621 din 02/09/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice,

Mai mult

ANUNŢ

ANUNŢ ANUNŢ Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de Consilier Juridic grad II cu studii superioare, cu angajare pe perioadă determinată de 3 ani, la Compartimentul Juridic Contencios..

Mai mult

Întărirea capacităţii manageriale a instanţelor prin promovarea de bune practici în administrarea sistemul judiciar şi creşterea satisfacţiei publicul

Întărirea capacităţii manageriale a instanţelor prin promovarea de bune practici în administrarea sistemul judiciar şi creşterea satisfacţiei publicul Întărirea capacităţii manageriale a instanţelor prin promovarea de bune practici în administrarea sistemul judiciar şi creşterea satisfacţiei publicului PHARE/2005/017-553.01.02/02/34 Ghid de evaluare

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL Legea nr. 36/1995, a notarilor publici şi a activităţii notarială, republicată în Monitorul Oficial nr

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL Legea nr. 36/1995, a notarilor publici şi a activităţii notarială, republicată în Monitorul Oficial nr PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL Legea nr. 36/1995, a notarilor publici şi a activităţii notarială, republicată în Monitorul Oficial nr. 72 din 4 februarie 2013 CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Mai mult

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale Parlamentul Rom

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale Parlamentul Rom Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale Parlamentul României adoptă prezenta lege. I. Legea nr. 16 din 17

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Mai mult

Microsoft Word - Revista_Universul_Juridic_nr_2-2019_PAGINAT_.doc

Microsoft Word - Revista_Universul_Juridic_nr_2-2019_PAGINAT_.doc Revista Din jurisprudenţa Universul Juridic ÎCCJ nr. 2, februarie 2019, pp. 157-161 157 IV. DIN JURISPRUDENTA ICCJ RIL ABSTRACT In relation to the activity of the High Court of Cassation and Justice (the

Mai mult

TRIBUNALUL BOTOŞANI

TRIBUNALUL BOTOŞANI TRIBUNALUL BOTOŞANI RAPORTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE PE ANUL 2008 Biroul de informare şi relaţii publice asigură, legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de

Mai mult

ORDIN Nr. 1453/M.34/18769/10161 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de con

ORDIN Nr. 1453/M.34/18769/10161 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de con ORDIN Nr. 1453/M.34/18769/10161 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice,

Mai mult

AGENDA COMISIILOR

AGENDA COMISIILOR PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT Direcţia generală legislativă SITUAŢIA proiectelor de lege şi a propunerilor legislative aflate la comisiile permanente pentru dezbatere şi avizare, la data de 11.05.2017 11:24:56

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A R O M Â N I A MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Unitatea Militară 02401 Alba Iulia A 2370/11.06.2019 Exemplar unic A N U N Ţ privind organizarea concursurilor de încadrare a următoarelor posturi de personal

Mai mult

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE pentru concursul organizat, în perioada , în vederea ocupării unor funcții publice de execuție cu statut

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE pentru concursul organizat, în perioada , în vederea ocupării unor funcții publice de execuție cu statut TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE pentru concursul organizat, în perioada 07.09.2017 18.09.2017, în vederea ocupării unor funcții publice de execuție cu statut special vacante de inspector de integritate din cadrul

Mai mult

Microsoft Word - ANUNT dir. adj. Sc. Dr. Tr. Severin.doc

Microsoft Word - ANUNT dir. adj. Sc. Dr. Tr. Severin.doc R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA DECIZIA nr.794 din 15 decembrie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.3 1 alin.(1 1 )-(1 4 ) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului

Mai mult

UJ_Ticlea-Concedierea paginat.mdi

UJ_Ticlea-Concedierea paginat.mdi Concedierea 1 ALEXANDRU ŢICLEA Academy of Romanian Scientists Splaiul Independenţei 54, 05009 Bucharest Romania Associated member CONCEDIEREA - Teorie şi jurisprudenţă - 2 Alexandru Ţiclea La elaborarea

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 174 din 20 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şom

HOTĂRÂRE nr. 174 din 20 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şom HOTĂRÂRE nr. 174 din 20 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă EMITENT:

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Ordonanţă 17 2014-08-26 Guvernul României pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor Monitorul Oficial al României nr 629 din 2014-08-27

Mai mult

INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE Anexa nr. 3 la HG nr.583/2016 SNA N

INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE Anexa nr. 3 la HG nr.583/2016 SNA N Număr Măsură preventivă Sediul materiei Indicatori de evaluare 1 2018 1. Cod etic/deontologic/de conduită Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată Legea nr. 477/2004

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 905 din 14 decembrie 2017

HOTĂRÂRE nr. 905 din 14 decembrie 2017 HOTĂRÂRE nr. 905 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 19 decembrie 2017 Data intrării în vigoare

Mai mult

LEGE Nr. 61/1993 din 22 septembrie 1993 *** Republicată privind alocaţia de stat pentru copii Text în vigoare începând cu data de 29 noiembrie 2016 RE

LEGE Nr. 61/1993 din 22 septembrie 1993 *** Republicată privind alocaţia de stat pentru copii Text în vigoare începând cu data de 29 noiembrie 2016 RE LEGE Nr. 61/1993 din 22 septembrie 1993 *** Republicată privind alocaţia de stat pentru copii Text în vigoare începând cu data de 29 noiembrie 2016 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ Text actualizat

Mai mult

R O M Â N I A CURTEA DE APEL CLUJ COLEGIUL DE CONDUCERE HOTĂRÂREA NR. 85/2018 Data emiterii: 6 decembrie 2018 Colegiul de conducere al Curţii de Apel

R O M Â N I A CURTEA DE APEL CLUJ COLEGIUL DE CONDUCERE HOTĂRÂREA NR. 85/2018 Data emiterii: 6 decembrie 2018 Colegiul de conducere al Curţii de Apel R O M Â N I A CURTEA DE APEL CLUJ COLEGIUL DE CONDUCERE HOTĂRÂREA NR. 85/2018 Data emiterii: 6 decembrie 2018 Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj s-a întrunit în şedinţa ordinară din data de 6

Mai mult

Codul muncii Legea dialogului social

Codul muncii Legea dialogului social Legea dialogului social Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României ROMÂNIA [Legislaţie] : Legea dialogului social. - Bucureşti : Rosetti International, 2014 Index ISBN 978-973-8270-13-8 349.2(498)(094)

Mai mult

Microsoft Word - PARTILE I-II__final

Microsoft Word - PARTILE I-II__final II. CAMERA NOTARILOR PUBLICI 1. CONDIŢII DE FUNCŢIONARE ŞI ORGANE DE CONDUCERE În circumscripţia fiecărei curţi de apel funcţionează câte o Cameră a Notarilor Publici, cu personalitate juridică. La nivelul

Mai mult

LEGE nr. 263 din 19 iulie 2007 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL O

LEGE nr. 263 din 19 iulie 2007 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL O LEGE nr. 263 din 19 iulie 2007 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007 Data intrarii in vigoare

Mai mult

Microsoft Word - 19

Microsoft Word - 19 LEGE Nr. 179 din 17 mai 2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor Text în vigoare începând cu data de 10 decembrie 2007 Text actualizat prin produsul informatic

Mai mult

HOTĂRÎREA CURŢII CONSTITUŢIONALE privind controlul constituţionalităţii Legii nr. 944-XIV din 21 aprilie 2000 "Pentru modificarea şi completarea Legii

HOTĂRÎREA CURŢII CONSTITUŢIONALE privind controlul constituţionalităţii Legii nr. 944-XIV din 21 aprilie 2000 Pentru modificarea şi completarea Legii HOTĂRÎREA CURŢII CONSTITUŢIONALE privind controlul constituţionalităţii Legii nr. 944-XIV din 21 aprilie 2000 "Pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la notariat"* Nr.23 din 26.04.2001 Monitorul

Mai mult

1. Scurt istoric al Curţii de apel Bucureşti Dacă ne raportăm la o anumită ierarhie a instanţelor de judecată, dar şi la competenţele de judecată ale

1. Scurt istoric al Curţii de apel Bucureşti Dacă ne raportăm la o anumită ierarhie a instanţelor de judecată, dar şi la competenţele de judecată ale 1. Scurt istoric al Curţii de apel Bucureşti Dacă ne raportăm la o anumită ierarhie a instanţelor de judecată, dar şi la competenţele de judecată ale acestora, putem aprecia că prima formă de organizare

Mai mult

Anexa nr. 3 la HG nr.583/2016 SNA INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE N

Anexa nr. 3 la HG nr.583/2016 SNA INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE N Număr Măsură preventivă Sediul materiei Indicatori de evaluare 1 2016 1. Cod etic/deontologic/de conduită Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată Legea nr. 477/2004

Mai mult

NOTĂ DE INFORMARE a persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia Parch

NOTĂ DE INFORMARE a persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia Parch NOTĂ DE INFORMARE a persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, având sediul

Mai mult

DELEGATIE

DELEGATIE A N U N Ț În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (3) din Ordonanța de urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Mai mult

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 LEGE Nr. 182/2016 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile

Mai mult R E G U L A M E N T D E O R G A N I Z A R E Ș I F U N C Ț I O N A R E A L C E N T R U L U I N A Ț I O N A L D E P R E G Ă T I R E Ș I P E R F E C Ț I O N A R E A E X E C U T O R I L O R J U D E C Ă T O

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea şi comple

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea şi comple PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor

Mai mult

Regulament Pensii

Regulament Pensii PROIECT REGULAMENT PENSII C.A.A. V 10.0-2016 Regulament pensii Art. 1 Exercitare dreptului la pensie din sistemul C.A.A. Dreptul la pensie, respectiv la asigurările sociale ale avocaților și urmașilor

Mai mult

LEGE Nr. 182/2016 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice d

LEGE Nr. 182/2016 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice d LEGE Nr. 182/2016 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile

Mai mult

CAP. II Organizarea şi funcţionarea comisiei de concurs ART. 3 (1) Pentru desfăşurarea concursului de proiecte de management, la nivelul autorităţii s

CAP. II Organizarea şi funcţionarea comisiei de concurs ART. 3 (1) Pentru desfăşurarea concursului de proiecte de management, la nivelul autorităţii s CAP. II Organizarea şi funcţionarea comisiei de concurs ART. 3 (1) Pentru desfăşurarea concursului de proiecte de management, la nivelul autorităţii se înfiinţează o comisie de concurs, în funcţie de specificul

Mai mult

AGENDA COMISIILOR

AGENDA COMISIILOR PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT Direcţia generală legislativă SITUAŢIA proiectelor de lege şi a propunerilor legislative aflate la comisiile permanente pentru dezbatere şi avizare, la data de 18.05.2017 13:55:38

Mai mult

proiect de hotarare salarii club sportiv Hunedoara

proiect de hotarare salarii club sportiv Hunedoara ROMÂNIA PROIECT DE HOTĂRÂRE JUDEŢUL HUNEDOARA NR. 531/11.12.2017 MUNICIPIUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. /2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul

Mai mult

R O M Â N I A CURTEA CONSTITUŢIONALĂ Palatul Parlamentului Calea 13 Septembrie nr. 2, Intrarea B1, Sectorul 5, Bucureşti 40, România Telefon: (

R O M Â N I A CURTEA CONSTITUŢIONALĂ Palatul Parlamentului Calea 13 Septembrie nr. 2, Intrarea B1, Sectorul 5, Bucureşti 40, România Telefon: ( R O M Â N I A CURTEA CONSTITUŢIONALĂ Palatul Parlamentului Calea 13 Septembrie nr. 2, Intrarea B1, Sectorul 5, 050725 Bucureşti 40, România Telefon: (+40-21) 414-2121 Fax: (+40-21) 315-9164 18 iulie 2019

Mai mult

Microsoft Word - OG_18_2009 privind rezidentiatul.doc

Microsoft Word - OG_18_2009 privind rezidentiatul.doc Ordonanta Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1, pct. V.1 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A R O M Â N I A MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA PAȘCANI Nr. 68/I/6/2018 25.01.2018 R A P O R T de bilanţ al activităţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Pașcani, pe anul 2017 1 PREZENTAREA

Mai mult

Romania. miciliul in In cazul in care unul dintre exemplarele registrului de stare civila este pierdut sau distrus, in totalitate ori in parte, acesta se inlocuieste printr-o copie intocmita de pe registrul

Mai mult

1 PROIECTUL STATUTULUI CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SATU MARE CAP. I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă princ

1 PROIECTUL STATUTULUI CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SATU MARE CAP. I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă princ 1 PROIECTUL STATUTULUI CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SATU MARE CAP. I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENTUL privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice și

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENTUL privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice și MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENTUL privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante din UVT Elaborat: Prorector Strategie

Mai mult

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Cabinei Procuror General N r.g#/ din 'dtca mswmmcer GREENPEACE ROMÂNIA Cabinet Directo

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Cabinei Procuror General N r.g#/ din 'dtca mswmmcer GREENPEACE ROMÂNIA Cabinet Directo PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Cabinei Procuror General N r.g#/ din 'dtca. 2018 mswmmcer GREENPEACE ROMÂNIA Cabinet Director executiv Nr. 4 Ă din^-2- îlz 2018 ACORD DE COLABORARE

Mai mult

Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulteri

Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulteri Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare Luând în considerare prevederile Programului de

Mai mult

MNISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE COD: UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI AVIZAT, În şedinţa Consiliului de Administraţie din data de RECTOR, Prof. univ.dr. Ionel

MNISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE COD: UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI AVIZAT, În şedinţa Consiliului de Administraţie din data de RECTOR, Prof. univ.dr. Ionel MNISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE AVIZAT, În şedinţa Consiliului de Administraţie din data de RECTOR, Prof. univ.dr. Ionel DIDEA APROBAT, În şedinţa Senatului din data de PREŞEDINTELE ULUI, Conf. univ. dr.

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A ANUNŢ privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual în grade şi trepte în cadrul Unităţii Militare 01575 Bucureşti Posturile pentru care se organizează examen de promovare:

Mai mult

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 HOTĂRÂRE nr. 24 din 24 aprilie 2014 privind aprobarea Procedurilor de organizare a cursului şi a testului de verificare a cunoştinţelor privind auditarea operaţiunilor finanţate din fonduri europene şi

Mai mult

Anexa nr

Anexa nr Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 3221 Lista sancţiunilor aplicate de către inspectorii de muncă

Mai mult

Ministerul Educaţiei Naţionale - MEN - Ordin nr. 3886/2019 din 11 aprilie 2019 Ordinul nr. 3886/2019 pentru modificarea şi completarea Metodologieicad

Ministerul Educaţiei Naţionale - MEN - Ordin nr. 3886/2019 din 11 aprilie 2019 Ordinul nr. 3886/2019 pentru modificarea şi completarea Metodologieicad Ministerul Educaţiei Naţionale - MEN - Ordin nr. 3886/2019 din 11 aprilie 2019 Ordinul nr. 3886/2019 pentru modificarea şi completarea Metodologieicadru privind mobilitatea personalului didactic de predare

Mai mult

L 544/2001

L 544/2001 PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR LEGE privind liberul acces la informaţiile de interes public SENATUL Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - Accesul

Mai mult

FORMULAR DE ÎNSCRIERE Autoritatea sau instituţia publică... Funcţia publică solicitată: Data organizării concursului: Numele şi prenumele candidatului

FORMULAR DE ÎNSCRIERE Autoritatea sau instituţia publică... Funcţia publică solicitată: Data organizării concursului: Numele şi prenumele candidatului FORMULAR DE ÎNSCRIERE Autoritatea sau instituţia publică... Funcţia publică solicitată: Data organizării concursului: Numele şi prenumele candidatului: Datele de contact ale candidatului (se utilizează

Mai mult