Microsoft Word - Dumitru Florescu - Controlul entitatilor publice PAGINAT.doc

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Microsoft Word - Dumitru Florescu - Controlul entitatilor publice PAGINAT.doc"

Transcriere

1 Cuprins 889 CUPRINS I. CONTROLUL ASUPRA PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE DESFĂŞURATE DE ORGANELE DE CONTROL SPECIALIZATE Consideraţii generale Consideraţii despre stat şi despre drept Ordinea normativă şi administraţia publică Controlul exercitat de administraţia publică Raportul juridic de control Subiectele controlului Drepturi şi obligaţii în cadrul activităţii de control II. CONTROLUL FINANCIAR Baza legală Auditul public intern Audit public extern Controlul intern Organizarea instituţiei Necesitatea obiectivă a controlului în economia de piaţă Conceptele de control, control financiar, audit Principiile controlului Funcţiile controlului financiar Tipologia controlului financiar în România Auditul public intern Auditul public extern Controlul intern Subiectele şi obiectivele controlului Subiectele controlului Obiectivele controlului Sancţiuni Contestaţii III. CONTROLUL CURŢII DE CONTURI Baza legală Structura organizatorică a Curţii de Conturi Plenul Curţii de Conturi Preşedintele Departamentele Camerele de conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti Autoritatea de Audit Secretariatul General

2 890 CONTROLUL ENTITĂŢILOR PUBLICE 3. Subiectele şi obiectivele controlului Obiectivele controlului Subiectele controlului Practica Eximbank Privatizarea SC şi Derca SA Călăraşi Privatizarea Băneasa SA-Hayssam Sancţiuni Contestaţii Analiza şi soluţionarea contestaţiei la Decizie Sesizarea instanţei IV. CONTROLUL EFECTUAT DE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ A.N.A.F Baza legală Organizarea ANAF Atribuţiile ANAF Funcţiile ANAF Structura organizatorică Subiectele şi obiectivele controlului Subiectele controlului Obiectivele controlului Practica Decizia nr din data de a Înaltei Curţi de Justiţie şi Casaţie Decizia nr ( ) Decizia nr. 147/P ( ) Decizia 631/CA ( ) Decizia nr din 31 octombrie 2006, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal Decizia nr din 14 aprilie 2009, Î.C.C.J Secţia contencios administrativ şi fiscal, Suspendarea executării actului administrativ. Principii. Legea nr. 554/2004, art Decizia nr din 26 februarie 2009, Î.C.C.J, Secţia contencios administrativ şi fiscal. Răspunderea persoanei juridice în solidar cu debitorul insolvabil. Condiţii Decizia nr. 87 din 13 ianuarie 2009, Î.C.C.J. Secţia contencios administrativ şi fiscal Sancţiuni Sancţiuni contravenţionale Alte sancţiuni Contestaţii Dreptul la contestaţie Posibilitatea de contestare Forma şi conţinutul contestaţiei Termenul de depunere a contestaţiei

3 Cuprins Retragerea contestaţiei Competenţa de soluţionare a contestaţiilor Forma şi conţinutul deciziei de soluţionare a contestaţiei Introducerea altor persoane în procedura de soluţionare Soluţionarea contestaţiei Suspendarea procedurii de soluţionare a contestaţiei pe cale administrativă Conform art. 214 din Codul de procedură fiscală, organul de soluţionare competent poate suspenda, prin decizie motivată, soluţionarea cauzei atunci când: Suspendarea executării actului administrativ fiscal Soluţii asupra contestaţiei V. CONTROLUL GĂRZII FINANCIARE Baza legală Structura organizatorică Structura Gărzii Financiare Subiectele şi obiectivele controlului Subiectele controlului Obiectivele controlului Practica Sentinţa civilă nr. 2409, Judecătoria Buftea Judeţul Buftea Sentinţa civilă nr. 1270, judecătoria Cornetu jud. Ilfov Sentinţa civilă nr. 3354, Judecătoria Buftea Judeţul Ilfov Decizia civilă nr. 1503, Tribunalul Bucureşti, Secţia A IX-A Contencios Administrativ şi Fiscal Decizia nr. 756, Tribunalul Olt, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ Decizia Civilă nr. 558, Tribunalul Tulcea, Judeţul Tulcea Decizia civilă nr. 136/2009, Tribunalul Tulcea, Secţia Civilă, Comercială şi Contencios Administrativ Sentinţa civila nr. 1054, Judecătoria Buftea - Judeţul Ilfov Decizia Civilă nr. 798, Tribunalul Tulcea Secţia Civilă, Comercială şi Contencios Administrativ Sentinţa Civilă nr. 3568, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti Secţia Civilă Sentinţa Civilă nr. 652, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti Secţia civilă Decizia civilă nr. 1628, Tribunalul Bucureşti Secţia a IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal Decizia civilă nr. 837, Tribunalul Bucureşti Secţia a IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal Sentinţa civilă nr. 6261, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia Civilă Sentinţa civilă nr. 3154, Judecătoria Sectorul 1 Bucureşti Decizia civilă nr. 287, Tribunalul Tulcea - Secţia Civilă, Comercială şi Contencios Administrativ

4 892 CONTROLUL ENTITĂŢILOR PUBLICE 5. Sancţiuni Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite Legea contabilităţii nr. 82/ Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobată prin Legea nr. 507/2004, cu modificările şi completările ulterioare Contestaţii VI. CONTROLUL EXERCITAT DE AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR Baza legală Organizarea Autorităţii Naţionale a Vămilor Consideraţii generale Atribuţiile Autorităţii Naţionale a Vămilor Conducerea Autorităţii Naţionale a Vămilor Personalul Autorităţii Naţionale a Vămilor Structura Autorităţii Naţionale a Vămilor Subiectele şi obiectivele controlului Subiectele controlului Obiectivele controlului Practica Decizie nr. 392 ( ) Curtea de Apel Iaşi Decizie nr. 788 ( ) Curtea de Apel Timişoara Decizie nr. 537 ( ) Curtea de Apel Iaşi S. Contencios Administrativ şi Fiscal Decizie nr. 10 ( ) Curtea de Apel Suceava Decizie nr ( ), Tribunalul Suceava Decizie nr ( ) Curtea de Apel Suceava Decizie nr. 7 ( ) Curtea de Apel Braşov Decizie nr. 18 ( ) Curtea de Apel Bucureşti Decizie 172 ( ) - Tribunalul Dolj - Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal Sentinţa civilă 484/CA ( ) Tribunalul Satu Mare - Secţia Comercială Sancţiuni Infracţiuni Contravenţii Contestaţii Acţiunile împotriva deciziilor Contravenţii

5 Cuprins 893 VII. CONTROLUL AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII Baza legală Legislaţie referitoare la organizarea instituţiei Legislaţie referitoare la cadrul legal în domeniul comunicaţiilor electronice şi serviciilor poştale Legislaţie referitoare la cadrul legal în domeniul echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii şi compatibilitate electromagnetică Structura organizatorică ANCOM Scurt istoric Structura internă ANCOM Atribuţii ANCOM Subiectele şi obiectivele controlului Subiectele controlului Obiectivele controlului Practică Reclamant-pârât: S.C. RCS & RDS S.A.; pârât-reclamant: S.C. UPC România S.A Reclamant: S.C. RCS & RDS S.A., pârât: S.C. Vodafone România S.A Reclamant: S.C. Romtelecom S.A., pârât: S.C. RCS & RDS S.A Reclamant: S.C. Net-Connect Internet S.R.L., pârât: S.C. Romtelecom S.A Reclamant: S.C. Romtelecom S.A., pârât: S.C. Vodafone România S.A Sancţiuni Contestaţii VIII. AVOCATUL POPORULUI Baza legală Organizarea instituţiei Avocatului Poporului Conducerea instituţiei Funcţionarea Avocatului Poporului Subiectele şi obiectivele controlului Subiectele controlului Obiectivele controlului Practica Sancţiuni Contestaţii IX. CONTROLUL PRIVIND PROTECŢIA CONSUMATORULUI Baza legală Produse alimentare Produse nealimentare Prestări servicii Structura organizatorică Autoritatea Naţională pentru protecţia Consumatorilor

6 894 CONTROLUL ENTITĂŢILOR PUBLICE 2.2. Comitetul Interministerial pentru Supravegherea pieţei Produselor şi Serviciilor şi protecţia Consumatorilor Comisia pentru Securitatea Produselor Comisia pentru Clauze Abuzive Alte organisme cu atribuţii în domeniu protecţiei consumatorilor Asociaţiile de consumatori şi consiliile consultative Subiectele şi obiectivele controlului Subiectele Controlului Obiectivele Controlului Practica Excepţii de neconstituţionalitate Alte speţe: Articole Sancţiuni Amenda contravenţională Alte măsuri diferite în legislaţia protecţiei consumatorilor Contestaţii X. AUTORITATEA NAŢIOANALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL Introducere Baza legală Structura organizatorică ANSPDCP Atribuţii ale Autorităţii Naţionale de Supraveghere a prelucrării Datelor cu Caracter Personal Conducerea Autorităţii Naţionale de Supraveghere Alte structuri interne Subiectele şi obiectivele controlului Subiectele controlului Obiectivele controlului Practica Exercitarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/ Spam-uri date prin sms Sancţiuni Sancţiuni prevăzute de Legea nr. 677/ Contestaţii XI. CONTROLUL PRIVIND URBANISMUL Introducere Baza legală Structura organizatorică Categorii de activităţi de urbanism Instituţii competente Atribuţiile Ministerului Dezvoltării Atribuţiile Consiliilor Judeţene

7 Cuprins Atribuţiile Consiliilor Locale Inspectoratul de Stat în Construcţii Subiectele şi obiectivele controlului Obiectivele controlului Subiectele controlului Practică Decizie 596/R ( ) Sancţiuni Contestaţii XII. CONTROLUL PRIVIND CALITATEA ÎN CONSTRUCŢII Baza legală Structura organizatorică Atribuţiile Inspectoratul de Stat în Construcţii ISC Organizarea Inspectoratului de Stat în Construcţii ISC Subiectele şi obiectivele controlului Obiectivele controlului Practică Sancţiuni Sancţiuni în baza Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Sancţiuni în baza Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii Sancţiuni în baza Ordonanţei de Guvern nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente Contestaţii XIII. CONTROLUL PRIVIND PROTECŢIA MUNCII Baza legală Structura organizatorică Entităţi care exercită controlul Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) are atribuţii atât în domeniul stabilirii relaţiilor de muncă, cât şi în domeniul securităţii şi al sănătăţii în muncă: Tipuri de controale Acte emise în cadrul activităţii de control Subiectele şi obiectivele controlului Subiectele controlului Obiectivele controlului Practica Sancţiuni Infracţiuni Contravenţii Tipuri de sancţiuni emise în baza unor acte normative Contestaţii Contestaţia administrativă

8 896 CONTROLUL ENTITĂŢILOR PUBLICE XIV. CONTROLUL PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR Baza legală Structura organizatorică Generalităţi Principiile managementului situaţiilor de urgenţă sunt reglementate de art. 3 din ordonanţa mai sus-menţionată Organizarea Sistemului Naţional Atribuţiile Componentelor Sistemului Naţional Activitatea de apărare împotriva incendiilor Subiectele şi obiectivele controlului Subiectele controlului Obiectivele controlului Sancţiuni Sancţiuni conform O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul naţional de Management al situaţiilor de Urgenţă Sancţiuni potrivit dispoziţiilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor Contestaţii XV. CONTROLUL UNITĂŢILOR MEDICALE Bază legală Structura organizatorică Ministerul sănătăţii Publice Inspecţia Sanitară de Stat Casa naţională de asigurări de sănătate (CNAS) Curtea de Conturi Subiectele şi Obiectivele controlului Subiectele controlului Obiectivele controlului Practică Sancţiuni Tipuri de contravenţii Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor Contestaţii Contestaţii în baza Legii nr. 98/ Contestaţii în baza Ordonanţei de Guvern nr. 2/ Petiţii depuse la Casa naţională de asigurări de Sănătate XVI. CONTROLUL SANITAR VETERINAR Introducere Baza legală Structura organizatorică Serviciile Sanitar-Veterinare de Stat Domenii de Competenţă ale Serviciilor Sanitar-Veterinare de Stat Atribuţiile Autorităţii

9 Cuprins Obligaţii şi responsabilităţi în domeniul sanitar-veterinar Tipuri de controale Subiectele şi obiectivele controlului Subiectele controlului Obiectivele controlului Practică Prescripţia dreptului de a cere executarea sancţiunii amenzii contravenţionale Contravenţia prevăzută de art. 6 lit. B pct. 9 din H.G. nr. 984/2005 modificată prin H.G. nr. 679/2006. Înregistrare sanitar-veterinară Necesitarea înregistrării de către Direcţia Sanitar-Veterinară a micilor producători care desfăşoară activităţi de vânzare directă a produselor primare Nedepunerea documentelor necesare în vederea obţinerii autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare. Proba cu martori pentru dovedirea nelegalităţii şi netemeiniciei procesului-verbal de contravenţie. Renunţarea la probă Oferirea spre vânzare de produse de grătar păstrate în condiţii de temperatură necorespunzătoare şi nerespectarea măsurilor privind expedierea mărfii în cauza pentru incinerare Nulitatea procesului verbal de contravenţie Lipsa reprezentantului legal al societăţii petente la momentul întocmirii procesului-verbal de contravenţie. Lipsa menţiunilor în procesul-verbal cu privire la data, ora şi locul săvârşirii contravenţiei Neexecutarea în condiţiile legii a acţiunilor şi operaţiunilor de specialitate şi neasigurarea asistenţei medicale veterinare cuvenite în unitatea unde lucrează. Încălcarea dispoziţiilor art. 6 lit. a pct. 3 din O.G. nr. 984/2005 modificată Comercializarea de produse din carne pastramă de oaie fără a avea înregistrare sanitară veterinară conform Ordonanţei nr. 351/ Neefectuarea vaccinării pentru întregul efectiv de animale. Neproporţionalitatea sancţiunii aplicate cu gradul de pericol social al faptei. Avertisment Nulitatea procesului-verbal de contravenţie Valorificarea produselor alimentare cu termen de valabilitate expirat şi a celor retrase din consum de către autorităţile competente în acest sens. Contravenţie prevăzută de art. 4 lit. B pct. 13 din H.G. nr. 984/2005, modificată şi completată de H.G. nr. 679/ Înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale cu sancţiunea avertismentului Refuzul vaccinării păsărilor contra bolii Newcastle. Reducerea cuantumului amenzii Redozarea sancţiunii Plângere formulată după expirarea termenului prevăzut de art. 31 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Tardivitate

10 898 CONTROLUL ENTITĂŢILOR PUBLICE Încălcarea normelor sanitar-veterinare privind condiţiile de distrugere sau neutralizare prin procesare a cadavrelor de animale provenite de la ferma zootehnică Neadministrarea de probe care să înlăture valoarea probatoare a procesului-verbal de contravenţie Situaţia de fapt reţinută în procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu corespunde realităţii Contravenţie. Proces-verbal de sancţionare. Instanţa competentă Sancţiuni Tipuri de sancţiuni în potrivit Hotărârii nr. 984/25 august 2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor Sancţiuni privind suspendarea activităţii Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor Contestaţii XVII. CONTROLUL PRIVIND MEDIUL Bază legală Actul normativ cadru Ordonanţa de urgenţă nr. 195 din 22 decembrie Legislaţie conexă actului normativ cadru Legislaţie europeană semnificativă în domeniul mediului Alte reglementări în materie Structura organizatorică Autoritatea publică centrală Alte entităţi care efectuează controlul Alte autorităţi cu atribuţiuni în domeniul protecţiei mediului Subiectele şi obiectivele controlului Obiectivele controlului Obiective specifice Ministerului Mediului Obligaţiile persoanelor ce desfăşoară activităţi cu influenţa asupra mediului Practică Sancţiuni Contravenţii Infracţiuni Contestaţii XVIII. CONTROLUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT Introducere Bază legală Structura organizatorică Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Inspectoratele şcolare ARACIS - Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior

11 Cuprins ARACIP Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar Dispoziţii comune ARACIS şi ARCIP Subiectele şi obiectivele controlului Subiectele controlului Practică Sancţiuni Contestaţii XIX. CONTROLUL AERIAN, MARITIM ŞI TERESTRU Consideraţii generale Bazã legalã Baza legală transportul aerian Baza legală transportul maritim Organizarea instituţiei Transportul aerian Subiectele şi obiectivele controlului Subiectele controlului Obiectivele controlului Practică Practica transportul aerian Practica transportul maritim Practica transportul rutier Sancţiuni Sancţiuni transportul aerian Sancţiuni transportul maritim Sancţiuni transportul rutier Contestaţii Contestaţii transportul aerian XX. CONTESTAŢIILE ÎN BAZA O.U.G. NR. 2/ Contestaţia procesului-verbal de constatare a contravenţiei în materia dreptului muncii Contestaţia la executare în materie contravenţională Noţiune şi sediul materiei Formele contestaţiei Subiectele contestaţiei Motivele şi efectele contestaţiei Aspecte procedurale

L 544/2001

L 544/2001 PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR LEGE privind liberul acces la informaţiile de interes public SENATUL Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - Accesul

Mai mult

Microsoft Word - S.C.EU CRIS COM.doc

Microsoft Word - S.C.EU CRIS COM.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor Str. Apolodor nr. 17 Sector 5, Bucureşti Tel : + 021 3199759 interior 2073 Fax

Mai mult

Microsoft Word - CMV ICHIM GHEORGHE IV BC 2016.doc

Microsoft Word - CMV ICHIM GHEORGHE IV BC 2016.doc Ministerul Finanţelor Publice Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi 1 Iaşi, str. Anastasie Panu nr.26 Cod poştal 70025 Tel: +0232/213332 Fax: +0232/219899

Mai mult

Anexa nr

Anexa nr Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 3221 Lista sancţiunilor aplicate de către inspectorii de muncă

Mai mult

h101 Executarea creantelor fiscale.indd

h101 Executarea creantelor fiscale.indd Capitolul I. Competenţa 1 1. 1. Confl ict de competenţă între secţiile tribunalului 1 Competenţa de a judeca apelul declarat împotriva sentinţei pronunţate de judecătorie în contestaţie la executare 1

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Ordonanţă 17 2014-08-26 Guvernul României pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor Monitorul Oficial al României nr 629 din 2014-08-27

Mai mult

LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (**republicată**) privind alocaţia de stat pentru copii*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7

LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (**republicată**) privind alocaţia de stat pentru copii*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (**republicată**) privind alocaţia de stat pentru copii*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2012 Data intrarii in vigoare :

Mai mult

DIRECŢIA MANAGEMENT ŞI STRUCTURI SANITARE CENTRUL DE RESURSE UMANE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ Nr / A P R O B MINISTRU SORINA PINTEA REFERAT D

DIRECŢIA MANAGEMENT ŞI STRUCTURI SANITARE CENTRUL DE RESURSE UMANE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ Nr / A P R O B MINISTRU SORINA PINTEA REFERAT D DIRECŢIA MANAGEMENT ŞI STRUCTURI SANITARE CENTRUL DE RESURSE UMANE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ Nr. 30926/27.05.2019 A P R O B MINISTRU SORINA PINTEA REFERAT DE APROBARE Prin OMS nr. 1406/2006 au fost aprobate

Mai mult

Relatii de munca:

Relatii de munca: Nr. 461 /16.01.2012 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE INSPECŢIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BISTRIŢA NĂSĂUD Bistriţa, str. C.R.VIVU, nr. 60-64 Tel./Fax: (0263) 217711 ; 235054

Mai mult

3 Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Art.

3 Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Art. 3 Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Art. I. Codul de procedură penală al Republicii Moldova

Mai mult

LEGE Nr. 61/1993 din 22 septembrie 1993 *** Republicată privind alocaţia de stat pentru copii Text în vigoare începând cu data de 29 noiembrie 2016 RE

LEGE Nr. 61/1993 din 22 septembrie 1993 *** Republicată privind alocaţia de stat pentru copii Text în vigoare începând cu data de 29 noiembrie 2016 RE LEGE Nr. 61/1993 din 22 septembrie 1993 *** Republicată privind alocaţia de stat pentru copii Text în vigoare începând cu data de 29 noiembrie 2016 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ Text actualizat

Mai mult

Noul Cod penal În vigoare de la 1 februarie 2014 t Noul Cod de procedură penală În vigoare de la 1 februarie 2014

Noul Cod penal În vigoare de la 1 februarie 2014 t Noul Cod de procedură penală În vigoare de la 1 februarie 2014 Noul Cod penal În vigoare de la 1 februarie 2014 t Noul Cod de procedură penală În vigoare de la 1 februarie 2014 Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României ROMÂNIA [Legislaţie] Noul Cod penal ;

Mai mult

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ DECIZIA NR.1115/ În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ DECIZIA NR.1115/ În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ DECIZIA NR.1115/10.08.2017 În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin.

Mai mult

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE pentru concursul organizat, în perioada , în vederea ocupării unor funcții publice de execuție cu statut

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE pentru concursul organizat, în perioada , în vederea ocupării unor funcții publice de execuție cu statut TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE pentru concursul organizat, în perioada 07.09.2017 18.09.2017, în vederea ocupării unor funcții publice de execuție cu statut special vacante de inspector de integritate din cadrul

Mai mult

PRODUCEREA ŞI VALORIFICAREA LEGUMELOR ŞI A FRUCTELOR

PRODUCEREA ŞI VALORIFICAREA LEGUMELOR ŞI A FRUCTELOR PRODUCEREA ŞI VALORIFICAREA LEGUMELOR ŞI A FRUCTELOR 1. LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE REFERITOARE LA CONSTATAREA ŞI SANCŢIONAREA CONTRAVENŢIILOR Legea nr. 145 din 21 octombrie 2014 pentru stabilirea unor măsuri

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A Competenţa jurisdicţional material - procesual a secţiei: - în primă instanţă, procesele şi cererile în materie de contencios administrativ privind actele autorităţilor şi instituţiilor centrale: acţiune

Mai mult

Relatii de munca:

Relatii de munca: Nr. 555 /24.01.2011 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE INSPECŢIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BISTRIŢA NĂSĂUD Bistriţa, str. C.R.VIVU, nr. 60-64 Tel./Fax: (0263) 217711 ; 235054

Mai mult

Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulteri

Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulteri Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare Luând în considerare prevederile Programului de

Mai mult

Capitolul VI

Capitolul VI Cuprins Abrevieri... XI PARTEA GENERALĂ Capitolul I. Procesul penal și legea procesual penală... 3 Secțiunea 1. Procesul penal... 3 1. Delimitări conceptuale... 3 2. Particularitățile și diviziunile procesului

Mai mult

Microsoft Word - Tematica si bibiografie Abs INM DP+DPP.doc

Microsoft Word - Tematica si bibiografie Abs INM DP+DPP.doc TEMATICA pentru susţinerea examenului de absolvire INM 2015 DREPT PENAL I. PARTEA GENERALĂ 1. Legea penală şi limitele ei de aplicare 1.1. Principii generale; 1.2. Aplicarea legii penale în spațiu; 1.3.

Mai mult

Microsoft Word - procedura_udroiu_2013

Microsoft Word - procedura_udroiu_2013 Cuprins Abrevieri... XVII TITLUL I. PARTEA GENERALĂ... 1 Capitolul I. Scopul procesului penal... 1 Capitolul II. Principiile fundamentale ale procesului penal... 3 Secţiunea 1. Principiul legalităţii procesului

Mai mult

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr Hotărâre 701 2018-09-05 Guvernul României pentru modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr.

Mai mult

Relatii de munca:

Relatii de munca: Nr. 778 / 22.01.2014 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE INSPECŢIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BISTRIŢA NĂSĂUD Bistriţa, str. C.R.VIVU, nr. 60-64 Tel./Fax:

Mai mult

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 160g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor preved

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 160g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor preved Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 160g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 229 alin. (2) și 230 alin. (2) din

Mai mult

TRIBUNALUL BOTOŞANI

TRIBUNALUL BOTOŞANI TRIBUNALUL BOTOŞANI RAPORTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE PE ANUL 2008 Biroul de informare şi relaţii publice asigură, legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de

Mai mult

Microsoft Word - raport prefectura august 2013.doc

Microsoft Word - raport prefectura august 2013.doc Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice INSPECŢIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ PRAHOVA B-dul Independenţei, nr. 12, cod poştal 100028, Ploieşti, jud. Prahova

Mai mult

01.xps

01.xps MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea achiziţionarii serviciilor de consultanţă juridică, de asistenţă şi/sau de reprezentare, prin Cabinetul de Avocat

Mai mult

LEGE nr

LEGE nr LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind liberul acces la informaţiile de interes public EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 23 octombrie 2001 Data intrarii

Mai mult

DECIZIE Nr. 257/2019 din 23 aprilie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea n

DECIZIE Nr. 257/2019 din 23 aprilie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea n DECIZIE Nr. 257/2019 din 23 aprilie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Mai mult

Microsoft Word - Legea nr. 544_2001.doc

Microsoft Word - Legea nr. 544_2001.doc LEGE Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Act de bază : Legea nr. 544/2001 Acte modificatoare #M1: Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României,

Mai mult

Anulare proces verbal de contraventie Tribunalul MEHEDINTI Cod ECLI ECLI:RO:TBMHD:017.xxxxxx Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX R O M Â N I A TRIBUNALUL M SECȚIA

Anulare proces verbal de contraventie Tribunalul MEHEDINTI Cod ECLI ECLI:RO:TBMHD:017.xxxxxx Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX R O M Â N I A TRIBUNALUL M SECȚIA Anulare proces verbal de contraventie Tribunalul MEHEDINTI Cod ECLI ECLI:RO:TBMHD:017.xxxxxx Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX R O M Â N I A TRIBUNALUL M SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE C ADMINISTRATIV ȘI FISCAL DECIZIA

Mai mult

taxe si impozite.mdi

taxe si impozite.mdi Capitolul I. Impozitul pe profit 1. Sfera de cuprindere a impozitului 1. Impozit suplimentar pe profit. Societăţi comerciale divizate. Absenţa profitului. Neimpozitare C. proc. fisc., republicat, art.

Mai mult

ROMÂNIA JUDEȚUL CARAȘ - SEVERIN UAT ORAȘ ANINA Nr / AVIZAT PRIMAR ing.românu GHEORGHE G H I D privind aplicarea Legii nr. 270/2017 a p

ROMÂNIA JUDEȚUL CARAȘ - SEVERIN UAT ORAȘ ANINA Nr / AVIZAT PRIMAR ing.românu GHEORGHE G H I D privind aplicarea Legii nr. 270/2017 a p ROMÂNIA JUDEȚUL CARAȘ - SEVERIN UAT ORAȘ ANINA Nr. 3.626/30.05.2018 AVIZAT PRIMAR ing.românu GHEORGHE G H I D privind aplicarea Legii nr. 270/2017 a prevenirii de către Compartimentul Stabilire, Impunere

Mai mult

V___D.Sirbu_Impex

V___D.Sirbu_Impex NR. / DECIZIA NR. 123/24.06.2005 privind solutionarea contestatiei formulata de SC... impotriva actului constatator nr.... si a procesului verbal nr....privind calculul accesoriilor emise de Biroul Vamal

Mai mult

GHID DE INDRUMARE SI CONTROL PRIVIND STABILIREA CONTRAVENȚIILOR Scopul Legii prevenirii nr.270/2017 este de a reglementa o serie de instrumente care s

GHID DE INDRUMARE SI CONTROL PRIVIND STABILIREA CONTRAVENȚIILOR Scopul Legii prevenirii nr.270/2017 este de a reglementa o serie de instrumente care s GHID DE INDRUMARE SI CONTROL PRIVIND STABILIREA CONTRAVENȚIILOR Scopul Legii prevenirii nr.270/2017 este de a reglementa o serie de instrumente care să asigure prevenirea săvârșirii de contravenții. Ghidul

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ACADEMIA DE POLIŢIE Alexandru Ioan Cuza Comisia de Concurs Nesecret Ex. unic Nr Bucureşti, A P R O

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ACADEMIA DE POLIŢIE Alexandru Ioan Cuza Comisia de Concurs Nesecret Ex. unic Nr Bucureşti, A P R O MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ACADEMIA DE POLIŢIE Alexandru Ioan Cuza Comisia de Concurs Nesecret Ex. unic Nr. 5.180.533 Bucureşti, 11.10.2018 A P R O B, PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS A N U N Ţ Având

Mai mult

Microsoft Word - II PANAET ANCA ELENA 841 tardiv.doc

Microsoft Word - II PANAET ANCA ELENA 841 tardiv.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi 1 Str. Anastasie Panu nr.26, Iasi Tel : +0232 213332 Fax :+0232 219899 e-mail

Mai mult

Nr

Nr Către: PREFECTURA JUDEŢULUI PRAHOVA Ref: RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN FEBRUARIE 2017 A.CONTROL RELAŢII DE MUNCĂ În luna februarie 2017 inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control Relaţii

Mai mult

Microsoft Word - raport prefectura mai 2015.doc

Microsoft Word - raport prefectura mai 2015.doc Către: PREFECTURA JUDEŢULUI PRAHOVA Ref: RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA MAI 2015 A.CONTROL RELAŢII DE MUNCĂ În luna mai 2015 inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control Relaţii

Mai mult

3 Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Art.I

3 Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Art.I 3 Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Art.I. Legea nr.713-xv din 6 decembrie 2001 privind controlul

Mai mult

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale Parlamentul Rom

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale Parlamentul Rom Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale Parlamentul României adoptă prezenta lege. I. Legea nr. 16 din 17

Mai mult

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Ordonanța pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative Secţiunea a 2-a Motivul

Mai mult

CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatricula

CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatricula CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA Competenţa jurisdicţional-material-procesuală a Secţiei a VI-a Civile a Curţii de Apel Bucureşti: Competenţa jurisdicţională a Secţiei a VI-a Civile a Curţii de Apel Bucureşti: A. competenţa materială:

Mai mult

Întărirea capacităţii manageriale a instanţelor prin promovarea de bune practici în administrarea sistemul judiciar şi creşterea satisfacţiei publicul

Întărirea capacităţii manageriale a instanţelor prin promovarea de bune practici în administrarea sistemul judiciar şi creşterea satisfacţiei publicul Întărirea capacităţii manageriale a instanţelor prin promovarea de bune practici în administrarea sistemul judiciar şi creşterea satisfacţiei publicului PHARE/2005/017-553.01.02/02/34 Ghid de evaluare

Mai mult

Microsoft Word - raport prefectura august 2014.doc

Microsoft Word - raport prefectura august 2014.doc Nr. 13.216/CRP/10.09.2014 Către: PREFECTURA JUDEŢULUI PRAHOVA Ref: RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA AUGUST 2014 A. I. CONTROL RELAŢII DE MUNCĂ În luna august 2014 inspectorii de muncă din

Mai mult

Codul muncii Legea dialogului social

Codul muncii Legea dialogului social Legea dialogului social Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României ROMÂNIA [Legislaţie] : Legea dialogului social. - Bucureşti : Rosetti International, 2014 Index ISBN 978-973-8270-13-8 349.2(498)(094)

Mai mult

Codul muncii sept.2016.indd

Codul muncii sept.2016.indd Cuprins general Codul muncii 1 Index 101 Legea nr. 62/2011 a dialogului social 107 Index 159 1. Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor 161 2. Legea

Mai mult

Microsoft Word - RAPORT februarie 2015 ITM PRAHOVA.doc

Microsoft Word - RAPORT februarie 2015 ITM PRAHOVA.doc Către: PREFECTURA JUDEŢULUI PRAHOVA Ref: RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA FEBRUARIE 2015 A.CONTROL RELAŢII DE MUNCĂ În luna februarie 2015 inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control

Mai mult

xx.pdf

xx.pdf Cuprins Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat... 1 Statutul profesiei de avocat (Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 64/2011)... 40 Codul deontologic al avocaților din

Mai mult

Microsoft Word - Revista_Universul_Juridic_nr_2-2019_PAGINAT_.doc

Microsoft Word - Revista_Universul_Juridic_nr_2-2019_PAGINAT_.doc Revista Actualitate Universul legislativă Juridic nr. 2, februarie 2019, pp. 123-132 123 III. ACTUALITATE LEGISLATIVĂ ABSTRACT In February 2019, amendments were brought to the Justice laws: Law no. 303/2004

Mai mult

Microsoft Word - raport prefectura iulie 2016.doc

Microsoft Word - raport prefectura iulie 2016.doc Către: PREFECTURA JUDEŢULUI PRAHOVA Ref: RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA IULIE 2016 A.CONTROL RELAŢII DE MUNCĂ În luna iulie 2016 inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control Relaţii

Mai mult

Microsoft Word - raport prefectura februarie 2016.doc

Microsoft Word - raport prefectura februarie 2016.doc Către: PREFECTURA JUDEŢULUI PRAHOVA Ref: RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA FEBRUARIE 2016 A.CONTROL RELAŢII DE MUNCĂ În luna februarie 2016 inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control

Mai mult

RAPORT PRIVIND STAREA PĂDURILOR ROMÂNIEI ÎN ANUL

RAPORT PRIVIND STAREA PĂDURILOR ROMÂNIEI ÎN ANUL RAPORT PRIVIND STAREA PĂDURILOR ROMÂNIEI ÎN ANUL 2009 1 Control în Silvicultură s-a desfăşurat preponderent în pădure şi în mod special pentru depistarea tăierilor ilegale şi sancţionarea vinovaţilor.

Mai mult

Decizia nr. 803/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Stat

Decizia nr. 803/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Stat Decizia nr. 803/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia

Mai mult

Microsoft Word - Anexanr3.doc

Microsoft Word - Anexanr3.doc Anexa nr.3 I. Procedura de înscriere a datelor în bazele de date cuprinzând cazierul fiscal Înscrierea datelor în cazierul fiscal se face numai pe baza fişelor de înscriere. A. Procedura de înscriere în

Mai mult

Dosarul nr.2r-495/16 Instanţa de fond: Judecătoria Cimişlia judecător: Z. Aramă Instanţa de apel: CA Chișinău judecători: N. Budăi, V. Efros, I. Murui

Dosarul nr.2r-495/16 Instanţa de fond: Judecătoria Cimişlia judecător: Z. Aramă Instanţa de apel: CA Chișinău judecători: N. Budăi, V. Efros, I. Murui Dosarul nr.2r-495/16 Instanţa de fond: Judecătoria Cimişlia judecător: Z. Aramă Instanţa de apel: CA Chișinău judecători: N. Budăi, V. Efros, I. Muruianu D E C I Z I E 11 mai 2016 mun. Chişinău Colegiul

Mai mult

Parlamentul României - Codul de Procedură Penală din 01 iulie EXTRAS - Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală PARTEA GENERALĂ TIT

Parlamentul României - Codul de Procedură Penală din 01 iulie EXTRAS - Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală PARTEA GENERALĂ TIT Parlamentul României - Codul de Procedură Penală din 01 iulie 2010 - EXTRAS - Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală PARTEA GENERALĂ TITLUL V Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI EXPUNERE DE MOTIVE LEGEA privind organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor private Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 1. Descrierea situaţiei actuale În perioada 2005-2009

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 38 din 16 ianuarie 2008 (*actualizată*) privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transpo

HOTĂRÂRE nr. 38 din 16 ianuarie 2008 (*actualizată*) privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transpo HOTĂRÂRE nr. 38 din 16 ianuarie 2008 (*actualizată*) privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL

Mai mult

Microsoft Word - NCPP_prezentare_comparativa_noul_si_vechiul_CPP_10_februarie_2014_PAGINAT_.doc

Microsoft Word - NCPP_prezentare_comparativa_noul_si_vechiul_CPP_10_februarie_2014_PAGINAT_.doc Prezentare comparativă Noul şi vechiul Cod de procedură penală Legislaţie consolidată 15 februarie 2014 Ediţie îngrijită de conf. univ. dr., judecător Dan Lupaşcu Prezentare comparativă Noul şi vechiul

Mai mult

Decizie 274

Decizie 274 Ministerul FinanŃelor Publice AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală DirecŃia Generală Regionala a FinanŃelor Publice Craiova Str. Mitropolit Firmilian nr. 2, Craiova, jud. Dolj Tel : 0251 410718,0251

Mai mult

CP_9 ian2017.indd

CP_9 ian2017.indd Cuprins general CodUL penal 1 Index 169 Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (extras) 179 CodUL de procedură penală 187 Index 480 Legea nr. 255/2013 pentru

Mai mult

LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*actualizată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri EMITENT: PARLAMENTUL

LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*actualizată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri EMITENT: PARLAMENTUL LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*actualizată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 20 aprilie

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 488 din 13 iulie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLIC

HOTĂRÂRE nr. 488 din 13 iulie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLIC HOTĂRÂRE nr. 488 din 13 iulie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 25 iulie 2017

Mai mult

Page 1 of 14 Parlamentul României Lege nr. 176/2010 din 01/09/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 621 din 02/09/2010 privind integritatea

Page 1 of 14 Parlamentul României Lege nr. 176/2010 din 01/09/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 621 din 02/09/2010 privind integritatea Page 1 of 14 Parlamentul României Lege nr. 176/2010 din 01/09/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 621 din 02/09/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice,

Mai mult

150.IL.2009 Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice... a fost sesizat de Administratia Finantelor Publice...

150.IL.2009 Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice... a fost sesizat de Administratia Finantelor Publice... 150.IL.2009 Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice... a fost sesizat de Administratia Finantelor Publice... - Serviciul Colectare si Executare Silita Persoane

Mai mult

Microsoft Word - raport prefectura august 2009.doc

Microsoft Word - raport prefectura august 2009.doc MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE INSPECŢIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ PRAHOVA Ploiesti, Str.B-dul Independentei,nr.12 Tel./ Fax : 0244-513671 Nr. 11630/8.09.2009 VIZAT, Director

Mai mult

sc neigab com srl 356 _22_

sc neigab com srl 356 _22_ MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BACAU Biroul de solutionare a contestatiilor DECIZIA NR. 356/2007 privind solutionarea contestatiei formulata de SOCIETATEA X, impotriva

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Mai mult

GHIDUL FISCAL AL CONTRIBUABILILOR CARE AU OBLIGAȚIA DE DECLARARE A VENITURILOR REALIZATE DIN ROMÂNIA

GHIDUL FISCAL AL CONTRIBUABILILOR CARE AU OBLIGAȚIA DE DECLARARE A VENITURILOR REALIZATE DIN ROMÂNIA GHIDUL FISCAL AL CONTRIBUABILILOR CARE AU OBLIGAȚIA DE DECLARARE A VENITURILOR REALIZATE DIN ROMÂNIA www.anaf.ro CUPRINS 1. Contribuabilii care au obligativitatea de depunere a declaraţiei privind veniturile

Mai mult

1 TiTlul i. Dispoziţii generale Codul iscal adoptat prin Legea nr. 571/2003, publicată în M. Of. nr. 927 din 23 decembrie 2003; rectiicat în M. Of. nr

1 TiTlul i. Dispoziţii generale Codul iscal adoptat prin Legea nr. 571/2003, publicată în M. Of. nr. 927 din 23 decembrie 2003; rectiicat în M. Of. nr 1 TiTlul i. Dispoziţii generale Codul iscal adoptat prin Legea nr. 571/2003, publicată în M. Of. nr. 927 din 23 decembrie 2003; rectiicat în M. Of. nr. 112 din 6 februarie 2004; modiicat şi completat ulterior

Mai mult

Noul Cod penal În vigoare de la 1 februarie 2014 t Noul Cod de procedură penală În vigoare de la 1 februarie 2014 Cu modificările aduse prin O.U.G. nr

Noul Cod penal În vigoare de la 1 februarie 2014 t Noul Cod de procedură penală În vigoare de la 1 februarie 2014 Cu modificările aduse prin O.U.G. nr Noul Cod penal În vigoare de la 1 februarie 2014 t Noul Cod de procedură penală În vigoare de la 1 februarie 2014 Cu modificările aduse prin O.U.G. nr. 3/2014 Ediţia a 2-a actualizată la 10 februarie 2014

Mai mult

Instanţa de fond: Judecătoria Economică de Circumscripţie Dosarul nr

Instanţa de fond: Judecătoria Economică de Circumscripţie Dosarul nr Dosarul nr. 3ra-1288/16 Instanţa de fond: Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău V. Jomiru-Niculiţă Instanţa de apel: CA Chişinău M. Ciugureanu, Gr. Daşchevici, Iu. Cotruţă Î N C H E I E R E 28 septembrie 2016

Mai mult

Microsoft Word - ordin si procedura control de stat producere betoane 20081…

Microsoft Word - ordin si procedura control de stat producere betoane 20081… MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR Nr. din 2008 CANCELARIA PRIMULUI - MINISTRU Nr. din 2008 O R D I N U L Nr. din 2008 pentru aprobarea reglementării tehnice Procedură privind controlul

Mai mult

Guvernul României Ordonanţă de urgenţă nr. 28 (r2) din 25/03/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice

Guvernul României Ordonanţă de urgenţă nr. 28 (r2) din 25/03/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice Guvernul României Ordonanţă de urgenţă nr. 28 (r2) din 25/03/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale Text actualizat la data de 29.08.2011. Actul

Mai mult

1 PROIECTUL STATUTULUI CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SATU MARE CAP. I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă princ

1 PROIECTUL STATUTULUI CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SATU MARE CAP. I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă princ 1 PROIECTUL STATUTULUI CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SATU MARE CAP. I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei

Mai mult

DREPT PROCESUAL PENAL

DREPT PROCESUAL PENAL I. Recidiva postcondamnatorie (după condamnare) a. Noţiune; b. Condiţii; c. Aplicarea pedepsei. II. Intenţia. Forme si modalităţi. DEFINITIVI - Drept Penal III. Speţă Tribunalul a condamnat pe inculpat

Mai mult

Microsoft Word - pr483_06.doc

Microsoft Word - pr483_06.doc PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E A farmaciei Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. Asistenţa farmaceutică a populaţiei se asigură, în

Mai mult

ROMÂNIA MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR GARDA FORESTIERĂ ORADEA Str. Poet Andrei Muresanu nr. 20, Oradea, jud. Bihor cod poștal: Tel:

ROMÂNIA MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR GARDA FORESTIERĂ ORADEA Str. Poet Andrei Muresanu nr. 20, Oradea, jud. Bihor cod poștal: Tel: ROMÂNIA MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR GARDA FORESTIERĂ ORADEA Str. Poet Andrei Muresanu nr. 20, Oradea, jud. Bihor cod poștal: 410050 Tel: 0259432645, 0359800764 Fax: 0359800765 email: gardaforestiera.oradea@gmail.com

Mai mult

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr Hotărâre 33 2018-01-25 Guvernul României privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere Monitorul Oficial al României

Mai mult

Minuta_Contencios I_2014_portal

Minuta_Contencios I_2014_portal În conformitate cu prevederile art. 26 ind. 1 din Hotărârea nr. 387/22.09.2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti s-a încheiat prezenta minută cu ocazia întâlnirii

Mai mult

APROBAT: Marcel Zambițchi Șef interimar al Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii martie 2017 DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, A

APROBAT: Marcel Zambițchi Șef interimar al Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii martie 2017 DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, A APROBAT: Marcel Zambițchi Șef interimar al Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii martie 2017 DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII (mun. Chişinău,

Mai mult

LEGE Nr. 156/2000 din 26 iulie 2000 *** Republicată privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PU

LEGE Nr. 156/2000 din 26 iulie 2000 *** Republicată privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PU LEGE Nr. 156/2000 din 26 iulie 2000 *** Republicată privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 227 din 25 martie

Mai mult

Microsoft Word - MIND SOFTWARE SRL IASI.doc

Microsoft Word - MIND  SOFTWARE  SRL  IASI.doc 1 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE `5 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi Str. Anastasie Panu nr.26, Iasi Tel : +0232 213332 Fax :+0232 219899

Mai mult

AGENDA COMISIILOR

AGENDA COMISIILOR PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT Direcţia generală legislativă SITUAŢIA proiectelor de lege şi a propunerilor legislative aflate la comisiile permanente pentru dezbatere şi avizare, la data de 11.05.2017 11:24:56

Mai mult

Nr

Nr Către: PREFECTURA JUDEŢULUI PRAHOVA Ref: RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN MARTIE 2017 A.CONTROL RELAŢII DE MUNCĂ În luna martie 2017 inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control Relaţii

Mai mult

DECIZIA nr. 68 din COMISIA CONSILIULUI CONCURENŢEI, În baza: 1. Decretului nr. 701/ pentru numirea vicepreşedintelui Consiliului

DECIZIA nr. 68 din COMISIA CONSILIULUI CONCURENŢEI, În baza: 1. Decretului nr. 701/ pentru numirea vicepreşedintelui Consiliului DECIZIA nr. 68 din 05.11.2012 COMISIA CONSILIULUI CONCURENŢEI, În baza: 1. Decretului nr. 701/27.04.2009 pentru numirea vicepreşedintelui Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României,

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru industrii si servicii P.L.x 341/2012 Bucureşti, Nr.23/204/2012 BIROUL PERMANENT AL C

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru industrii si servicii P.L.x 341/2012 Bucureşti, Nr.23/204/2012 BIROUL PERMANENT AL C PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru industrii si servicii P.L.x 341/2012 Bucureşti, 27.09.2012 Nr.23/204/2012 BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR Vă înaintăm, alăturat, Raportul

Mai mult

Microsoft Word - Ticlea_Codul_muncii_comentat_ed_5.doc

Microsoft Word - Ticlea_Codul_muncii_comentat_ed_5.doc Cuprins 5 Cuvânt înainte... 13 LEGEA NR. 53/2003 - CODUL MUNCII -... 15 TITLUL I. DISPOZIŢII GENERALE... 17 Capitolul I. Domeniul de aplicare... 17 Articolul 1.... 17 Articolul 2... 18 Capitolul II. Principii

Mai mult

EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Lege pentru modificarea și completarea Legii 197/2012 privind asigurarea calităţii î

EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Lege pentru modificarea și completarea Legii 197/2012 privind asigurarea calităţii î EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Lege pentru modificarea și completarea Legii 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale Secţiunea a 2-a Motivul

Mai mult

2. CP____spira.indd

2. CP____spira.indd Codul penal Codul de procedură penală Legile de executare Legea de punere în aplicare Reglementarea anterioară Decizii ale Curţii Constituţionale Recursuri în interesul legii Hotărâri prealabile Legislaţie

Mai mult

Acordarea daunelor morale in cazul concedierilor nelegale sau netemeinice Ce înţelegem prin daune morale? În contextul unei concedieri nelegale/neteme

Acordarea daunelor morale in cazul concedierilor nelegale sau netemeinice Ce înţelegem prin daune morale? În contextul unei concedieri nelegale/neteme Acordarea daunelor morale in cazul concedierilor nelegale sau netemeinice Ce înţelegem prin daune morale? În contextul unei concedieri nelegale/netemeinice, daunele morale presupun o atingere adusă integrității

Mai mult

ORDONANŢĂ nr. 20 din 21 august 1992(*actualizată*) privind activitatea de metrologie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 a

ORDONANŢĂ nr. 20 din 21 august 1992(*actualizată*) privind activitatea de metrologie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 a ORDONANŢĂ nr. 20 din 21 august 1992(*actualizată*) privind activitatea de metrologie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 august 1992 Data intrarii in vigoare : 28 august 1992

Mai mult

Agrispedition dec 280

Agrispedition dec 280 ROMANIA CURTEA DE APEL TIMISOARA SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL DOSAR nr../ /2007-2008 DECIZIA CIVILA NR. 280 Sedinta publica din.2008 PRESEDINTE.. JUDECATOR JUDECATOR GREFIER.. Pe rol fiind

Mai mult

S

S TRIBUNALUL BUCUREȘTI SECȚIA A VII-A CIVILĂ REFERITOR DOSAR: 16674/3/2012 TERMEN: 26.03.2013 RAPORT DE ACTIVITATE NR 2 privind lichidarea judiciară a SC RESTAURANT CASA VERNESCU SRL PREAMBUL. Prin Sentința

Mai mult

DECIZIE Nr.... BO2007_0074 Data: Prin contestaţia nr.... din , înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu

DECIZIE Nr.... BO2007_0074 Data: Prin contestaţia nr.... din , înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu DECIZIE Nr.... BO2007_0074 Data:... 2007 Prin contestaţia nr.... din 31.05.2007, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr.... din 01.06.2007, depusă de S.C.... S.A., cu

Mai mult

Legea 416/ forma sintetica pentru data

Legea 416/ forma sintetica pentru data LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat (la data 01-iul-2013 a se vedea referinte de aplicare din Ordonanta urgenta 42/2013 ) Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPIT OLUL

Mai mult