PARTEA I SUMAR PRIM-MINISTRUL

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "PARTEA I SUMAR PRIM-MINISTRUL"

Transcriere

1 PARTEA I Anul 187 (XXXI) Nr. 851 LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Luni, 21 octombrie 2019 SUMAR Nr. Pagina Nr. Pagina DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI 264. Decizie privind numirea doamnei Cristina Florentina Stanca în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților... 1 ACTE ALE AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE 38. Hotărâre privind stabilirea listei sediilor secțiilor de votare din străinătate pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, precum și a unor măsuri pentru buna organizare a acestora DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI GUVERNUL ROMÂNIEI PRIM-MINISTRUL DECIZIE privind numirea doamnei Cristina Florentina Stanca în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților Având în vedere Adresa Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților nr. 888/G.B. din 18 septembrie 2019, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/17.688/T.G. din 18 octombrie 2019, în temeiul art. 29 și al art. 31 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, și al art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 572/2013 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, cu modificările și completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie. Articol unic. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Cristina Florentina Stanca se numește în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Secretarul al Guvernului, Toni Greblă București, 21 octombrie Nr. 264.

2 2 ACTE ALE AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 851/21.X.2019 HOTĂRÂRE privind stabilirea listei sediilor secțiilor de votare din străinătate pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, precum și a unor măsuri pentru buna organizare a acestora Având în vedere prevederile art. 10, 23 și art. 66 alin. (2) ultima teză din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile art. 23 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, văzând prevederile art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 631/2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, luând în considerare Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 3/H/2019 privind interpretarea prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, ținând cont de Decizia Biroului Electoral Central nr. 9/D/ privind termenele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2019 privind modificarea și completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României și modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, având în vedere Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 35/ pentru aprobarea propunerilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare privind sediile secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, transmise de Ministerul Afacerilor Externe în data de 3 octombrie 2019, precum și a unor măsuri pentru buna organizare a acestora, luând în considerare Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 37/ pentru aprobarea propunerilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare privind sediile secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, transmise de Ministerul Afacerilor Externe în data de 11 octombrie 2019, precum și a unor măsuri pentru buna organizarea a acestora, precum și pentru modificarea pct. 368 din anexa la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 35/2019, observând propunerile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare privind sediile secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, transmise prin adresele Ministerului Afacerilor Externe nr. F/ din 14 octombrie 2019, nr. F/ din 16 octombrie 2019, nr. F/ din 17 octombrie 2019, nr. F/ din 18 octombrie 2019, nr. F/ din 18 octombrie 2019 și nr. F/ din 19 octombrie 2019, constatând apariția unei situații obiective care a determinat renunțarea la propunerile privind secțiile de votare nr. 170, 174, 203 și 205 din Republica Federală Germania, în baza notei Departamentului suport organizatoric electoral nr din 18 octombrie 2019, elaborată în temeiul art. 19 lit. h) din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente, aprobat prin Hotărârea Birourilor Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 2/2019, prin care s-a constatat îndeplinirea condițiilor necesare pentru aprobarea propunerilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare privind sediile secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, transmise de Ministerul Afacerilor Externe în datele mai sus menționate, și se propune lista și numerotarea secțiilor de votare din străinătate pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, în temeiul art. 23 alin. (7) și al art. 104 alin. (1) și (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre. Art. 1. Se ia act de renunțarea la propunerile privind sediile secțiilor de votare nr. 170, 174, 203 și 205 din Republica Federală Germania, pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, aprobate prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 35/2019. Art. 2. Se aprobă propunerile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare privind sediile secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, transmise de Ministerul Afacerilor Externe în perioada octombrie. Art. 3. Se stabilește lista sediilor secțiilor de votare din străinătate pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4. Ministerul Afacerilor Externe, misiunile diplomatice și oficiile consulare vor lua măsurile necesare, potrivit legii, București, 20 octombrie Nr. 38. pentru asigurarea condițiilor logistice minimale pentru desfășurarea votării în secțiile de votare prevăzute în anexă, precum și pentru aducerea la cunoștința alegătorilor din străinătate a sediilor acestora. Art. 5. Ministerul Afacerilor Externe, misiunile diplomatice și oficiile consulare vor lua măsurile necesare pentru a asigura comunicarea proceselor-verbale privind desemnarea președinților și a locțiitorilor birourilor electorale ale secțiilor de votare prevăzute în anexă către Autoritatea Electorală Permanentă, biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, precum și către formațiunile politice care participă la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, de îndată ce au fost întocmite. Art. 6. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Președintele Autorității Electorale Permanente, Constantin-Florin Mitulețu-Buică Contrasemnează: Vicepreședinte, Marian Muhuleț Vicepreședinte, Vajda Zsombor 1 Decizia Biroului Electoral Central nr. 9/D/2019 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. 2 Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 35/2019 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. 3 Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 37/2019 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

3 ANEXĂ LISTA sediilor secțiilor de votare din străinătate pentru alegerea Președintelui României din anul 2019 Numărul secției de votare Stat Localitate Tipul sediului secției de votare Adresa sediului secției de votare 1 Afganistan Kabul/HKIA Altele Baza militară NATO, Hamid Karzai International Airport (HKIA), Kabul 2 Afganistan Kandahar/KAF Altele Baza militară NATO, Kandahar Airfield (BM KAF), în vecinătatea orașului Kandahar, provincia Kandahar 3 Africa de Sud Pretoria Ambasadă Strada Justice Mahomed, 877 Brooklyn, 0181, căsuța poștală 11295, Hatfield 0028, Pretoria 4 Africa de Sud Cape Town Consulat Helderberg House, 24 Highwick Drive, Kenilworth, 7708, Cape Town 5 Albania Tirana Ambasadă Rruga Pandeli Evangjeli nr Algeria Alger Ambasadă 24, rue Abri Arezki, Hydra, 16035, Alger 7 Angola Luanda Ambasadă Rua Ramalho Ortigăo, nr. 30, Alvalade 8 Arabia Saudită Riad Ambasadă King Fahad Quarter, Amin Al Rehany Street, Villa no. 8, Riyadh Argentina Buenos Aires Ambasadă Calle Arroyo , C1007AAD, Buenos Aires 10 Armenia Erevan Ambasadă 15 Barbusse Street, Yerevan 11 Australia Canberra Ambasadă 4 Dalman Crescent, O Malley, ACT, Australia Melbourne Birou consular 448 St. Kilda Road, level 5, Suite , VIC 3004, Melbourne 13 Australia Adelaide Altele Rosa Street, Goodwood South Australia, Australia Perth Altele 1 ST. Georges Terrace, Perth, Western Australia 6000, Duxton Hotel 15 Australia Sydney Consulat Ground Floor/83 York Street Suite 4, New South Wales 16 Australia Brisbane Altele 4 Ponderosa Street, Hillcrest 4118, Queensland 17 Noua Zeelandă Auckland Altele Europe House, etajul 16 AUT Building, 56 Wakefield Street, Auckland 18 Austria Viena 1 Ambasadă Prinz Eugen Str. 60, 1040 Viena 19 Austria Viena 2 Ambasadă Prinz Eugen Str. 60, 1040 Viena 20 Austria Viena 3 Institut cultural Argentinierstr. 39, 1040 Viena 21 Austria Viena 4 Institut cultural Argentinierstr. 39, 1040 Viena 22 Austria Viena 5 Misiune Seilerstätte 17/2/8 9, 1010 Viena permanentă 23 Austria Viena 6 Secție Theresianumgasse 25, 1040 Viena consulară 24 Austria Klagenfurt Altele Bahnhofstrasse 7, 9020 Klagenfurt am Wörthersee MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 851/21.X

4 Numărul secției de votare Stat Localitate Tipul sediului secției de votare Adresa sediului secției de votare 25 Austria Salzburg 1 Altele Eduard-Macheiner-Straße 4, 5020 Salzburg 26 Austria Salzburg 2 Altele Eduard-Macheiner-Straße 4, 5020 Salzburg 27 Austria Graz 1 Altele Hotel Paradies, Straßganger Str. 380b, 8054 Graz 28 Austria Graz 2 Altele Hotel Paradies, Straßganger Str. 380b, 8054 Graz 29 Austria Linz 1 Altele Harrachstraße 7, 4020 Linz 30 Austria Linz 2 Altele Harrachstraße 7, 4020 Linz 31 Austria Innsbruck Altele Kirchsteig 8, 6020 Innsbruck 32 Austria Sankt Pölten Altele Haus 17a, Seminarraum 1, Landhausplatz 1, 3100 St. Pölten 33 Austria Eisenstadt Altele Hotel Burgenland, Franz Schubert-Platz 1, 7000 Eisenstadt 34 Austria Bregenz Altele Hotel Messmer, Kornmarkstraße 16, 6900 Bregenz 35 Azerbaidjan Baku Ambasadă Blv. Hasan Aliev nr. 125 A (district Narimanov) 36 Belarus Minsk Ambasadă Kaliningradskii lane, nr Belgia Bruxelles 1 Reprezentanță Rue Montoyer 12, 1000 Bruxelles permanentă 38 Belgia Bruxelles 2 Reprezentanță Rue Montoyer 12, 1000 Bruxelles permanentă 39 Belgia Bruxelles 3 Ambasadă Rue Gabrielle 105, 1180, Bruxelles 40 Belgia Bruxelles 4 Institut cultural Rue Gabrielle 107, 1180, Bruxelles 41 Belgia Bruxelles 5 Secție Boulevard du Regent 47 48, 1000 Bruxelles consulară 42 Belgia Bruxelles 6 Altele Palais 2, Place de Belgique 1, BE 1020 Bruxelles 43 Belgia Bruxelles 7 Altele Palais 2, Place de Belgique 1, BE 1020 Bruxelles 44 Belgia Bruxelles 8 Altele Palais 2, Place de Belgique 1, BE 1020 Bruxelles 45 Belgia Bruxelles 9 Altele Palais 2, Place de Belgique 1, BE 1020 Bruxelles 46 Belgia Bruxelles 10 Altele Palais 2, Place de Belgique 1, BE 1020 Bruxelles 47 Belgia Bruxelles 11 Altele Palais 2, Place de Belgique 1, BE 1020 Bruxelles 48 Belgia Bruxelles 12 Altele Palais 2, Place de Belgique 1, BE 1020 Bruxelles 49 Belgia Liege 1 Altele Palais des Congrès de Liège, Esplanade de l Europe 2/B Belgia Liege 2 Altele Palais des Congrès de Liège, Esplanade de l Europe 2/B Belgia Antwerp 1 Altele Blue Point Antwerpen, Filip Williostraat 9, 2600 Berchem 52 Belgia Antwerp 2 Altele Blue Point Antwerpen, Filip Williostraat 9, 2600 Berchem 53 Belgia Mons 1 Altele Lotto Mons Expo, Avenue Thomas Edison, 2, 7000 Mons, Belgia 54 Belgia Mons 2 Altele Lotto Mons Expo, Avenue Thomas Edison, 2, 7000 Mons, Belgia 4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 851/21.X.2019

5 55 Belgia Charleroi 1 Altele Dôme, 2 Rue des Olympiades, 6000 Charleroi, Belgia 56 Belgia Charleroi 2 Altele Dôme, 2 Rue des Olympiades, 6000 Charleroi, Belgia 57 Belgia Bruges 1 Altele Centrul Kinepolis, Koning Albert I-Laan Brugge 58 Belgia Bruges 2 Altele Centrul Kinepolis, Koning Albert I-Laan Brugge 59 Belgia Gent Altele Centrul Kinepolis, Ter Platen 12, 9000 Gent 60 Bosnia și Herțegovina Sarajevo Ambasadă Str. Čobanija nr Brazilia Brasilia Ambasadă SEN 6 Asa Norte, Avenida das Nações, Quadra 801, Lote 06, Brasilia DF, CEP: Brazilia Rio de Janeiro Consulat Rua Cosme Velho nr. 526 Bairro Cosme Velho, Rio de Janeiro, CEP: Bulgaria Sofia Ambasadă Bd. Mihai Eminescu nr Canada Ottawa Ambasadă 655 Rideau Street, Ottawa, ON K1N 6A3 65 Canada Calgary Altele 2231 Longridge Dr SW, North Glenmore Community Association, Calgary, AB T3E 5N5 66 Canada Quebec Altele 90, Boul. des Étudiants, Quebec, QC G2A QN6 67 Canada Dieppe Altele 505 Melanson Rd., St. Anselme Park, Rotary Club, Dieppe, NB E1A 0K2 68 Canada Vancouver Consulat Burrard Street, Vancouver, BC, V7X 1M8 69 Canada Montreal 1 Consulat 1010, Sherbrooke Ouest, # 610, Montreal, QC H3A 2R7, Canada 70 Canada Montreal 2 Altele 1010, Sherbrooke Ouest, Sala de conferințe etaj 15, Montreal, QC H3A 2R7, Canada 71 Canada Toronto 1 Consulat 789 Don Mills Road, Unit 501, M3C1T5, Toronto, Ontario 72 Canada Toronto 2 Altele 789 Don Mills Road, Unit 501, M3C1T5, Toronto, Ontario 73 Republica Cehă Praga 1 Ambasadă Nerudova 5, Malá Strana, Praha 1, Republica Cehă Praga 2 Ambasadă Nerudova 5, Malá Strana, Praha 1, Columbia Bogota Ambasadă Crra 7 # 92A 58, Bogota 76 Republica Populară Phenian Ambasadă Munhung-dong, Pyongyang Democrată Coreeană 77 Republica Coreea Seoul Ambasadă 50 Jangmun-ro, Yongsan-Gu, Seoul, Chile Santiago de Chile Ambasadă Benjamin 2955, Las Condes, Santiago de Chile 79 Chile Copiapo Altele Colipi 794, Copiapo 80 China Beijing Ambasadă Chaoyang District, Ritan Rd., East First str., China Shanghai Consulat 502 Room, Honi International Plaza, 199 Chengdu North Rd., Jing An Shanghai China Hong Kong Consulat 03A Unit, etajul 21, 148 Electric Road, North Point, Hong Kong 83 Cipru Nicosia Ambasadă 27, Piraeos Str, Strovolos 2023, Nicosia MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 851/21.X

6 Numărul secției de votare Stat Localitate Tipul sediului secției de votare Adresa sediului secției de votare 84 Cipru Nicosia Altele Strovolos Municipality, 100, Strovolos Avenue, PO box 28403, 2094 Nicosia, Cyprus 85 Cipru Pafos Altele Attikon Theatre, Evagora Pallikaridi Street, 8100 Pafos 86 Cipru Limassol Altele Pankyprios Syndesmos Dimokratikon Antistasiakon, Agyos Nicolaos, 10 Griva Digeni, 3106 Limassol 87 Cipru Larnaca Altele Aradippou Municipality, 8 Stadiou Street, PO Box 45024, 7110 Aradippou 88 Cipru Dherinya Altele Cultural Centre Famagusta, Famagusta Avenue 26, 5380 Deryneia 89 Croația Zagreb Ambasadă Mlinarska cesta, nr. 43, , Zagreb 90 Cuba Havana Ambasadă Av. 5ta A, no. 4407, Miramar, Playa 91 Danemarca Copenhaga 1 Altele Bella Center Copenhagen Center Boulevard 5, 2300 Copenhagen S 92 Danemarca Copenhaga 2 Altele Bella Center Copenhagen Center Boulevard 5, 2300 Copenhagen S 93 Danemarca Aalborg Altele Hadsundvej 184, 9000 Aalborg 94 Danemarca Aarhus Altele Hermodsvej 5A, et 1, 8230 Åbyhøj, Aarhus 95 Danemarca Esbjerg Altele Nyhavnsgade 25, 6700 Esbjerg 96 Danemarca Næstved Altele Grønnegade 10, et. 1, 4700 Næstved 97 Danemarca Odense Altele Skibhusvej 52B, et 2, 5000 Odense 98 Danemarca Ringkøbing Altele Byskellet 33, 6950 Ringkøbing 99 Danemarca Sønderborg Altele Lysvang 29A, 6400 Sønderborg 100 Danemarca Taastrup Altele Pile Alle 18, 2630 Taastrup 101 Danemarca Vejle Altele DGI Huset Vejle Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle 102 Danemarca Viborg Altele Vestervangsvej 6, 8800 Viborg 103 Egipt Cairo Ambasadă Str. El Kamel Mohammed, nr. 6, Zamalek 104 Elveția Geneva 1 Ambasadă Chemin de la Perrière 6, 1223 Cologny, Geneva, Elveția 105 Elveția Geneva 2 Altele Rue de Vermont 37 39, 1202 Geneva, Elveția 106 Elveția Berna Ambasadă Kirchenfeldstr. 78, 3005 Berna 107 Elveția Zürich 1 Altele Businesscenter Swiss Star, Grubenstrasse 9, 8620 Wetzikon 108 Elveția Zürich 2 Altele Businesscenter Swiss Star, Grubenstrasse 9, 8620 Wetzikon 109 Elveția Basel Altele Stellwerk Basel/Vogesenplatz 1, 4056 Basel 110 Elveția Lausanne Altele Fondation Madeleine Moret/Maison de la femme, 6 Av. Eglantine, 1006 Lausanne 111 Elveția Bellinzona Altele Associazione Spazio Aperto, Via Gerretta 9a, 6500 Bellinzona 112 Emiratele Arabe Unite Abu Dhabi Ambasadă 2nd Street, Villa No. 9, Sector W (14/1) Plot No. 13 at Al Rodha Area, PO Box 70416, Abu Dhabi 113 Emiratele Arabe Unite Dubai 1 Consulat Jumeirah 1, 12B Str., Villa 44, POBox Emiratele Arabe Unite Dubai 2 Altele Dubai World Trade Center, sala Al Ain, Sheikh Zayed Road 6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 851/21.X.2019

7 115 Estonia Tallinn Ambasadă Ravala pst. 5, et. 5, Tallinn 116 Etiopia Addis Abeba Ambasadă Kirkos Sub-City, Woreda 04, House No Filipine Manila Ambasadă 150 Legaspi St, G.C. Corporate Plaza, et. 6, Legaspi Village, Makati City 118 Finlanda Helsinki Ambasadă Stenbackinkatu Finlanda Turku Altele Yliopistonkatu Finlanda Mariehamn Altele Hotel Pommern, Norragatan 10A 121 Franța Paris 1 Ambasadă Palatul Béhague, 123, rue Saint-Dominique, 75007, Paris 122 Franța Paris 2 Ambasadă Palatul Béhague, 123, rue Saint-Dominique, 75007, Paris 123 Franța Paris 3 Ambasadă Secția Consulară, 3, rue de l Exposition, 75007, Paris 124 Franța Paris 4 Institut cultural 1, Rue de l Exposition, 75007, Paris 125 Franța Paris 5 Institut cultural 1, Rue de l Exposition, 75007, Paris 126 Franța Athis-Mons Altele Gymnase Georges Hébert, rue de la Grosse Roche, 91200, Athis-Mons 127 Franța Bry-sur-Marne Altele 31 33, Rue des Clotais, 94360, Bry-sur-Marne 128 Franța Drancy Altele 56, Avenue Marceau, 93700, Drancy 129 Franța Fontainebleau Altele Maison de la Médiation, 240 bis, rue Grande, 77300, Fontainebleau 130 Franța Issy-les-Moulineaux Altele Salon Elysée de l Hôtel de Ville, 62, rue du Général Leclerc, 92130, Issy-les-Moulineaux 131 Franța La Courneuve Altele Salle Philippe Roux, 58, rue de la Convention, 93120, La Courneuve 132 Franța Le Blanc-Mesnil 1 Altele Centre Technique Municipal, 2, avenue Albert Einstein, 93150, Le Blanc-Mesnil 133 Franța Le Blanc-Mesnil 2 Altele Centre Technique Municipal, 2, avenue Albert Einstein, 93150, Le Blanc-Mesnil 134 Franța Montreuil 1 Altele Salle Convention 1, 6 8, rue de la Convention 135 Franța Montreuil 2 Altele 68, rue Emile Beaufils, Montreuil 136 Franța Pantin 1 Altele Salle Etoile, L Auberge du Cheval Noir, 2, route de Noisy, 93500, Pantin 137 Franța Pantin 2 Altele Salle Auberge, L Auberge du Cheval Noir, 2, route de Noisy, 93500, Pantin 138 Franța Rueil-Malmaison Altele Salle Michel Ricard, 8, rue Guy de Maupassant, 92500, Rueil-Malmaison 139 Franța Trappes 1 Altele Maison de la Boissière, 28, rue du Centre, 78190, Trappes-en-Yvelines 140 Franța Trappes 2 Altele Salle Camélia, Maison des Familles, 21, rue Jean Zay, 78190, Trappes-en-Yvelines 141 Franța Allonnes/Le Mans Altele Rue Claude Debussy, Allonnes Métropole 142 Franța Bordeaux Altele Espace Malbec, 250, rue Malbec, 33800, Bordeaux 143 Franța Brest Altele La Maison de l International, 50, Esplanade de la Fraternité, Brest 144 Franța Caen Altele Maison de Quartier Centre, 9, rue Neuve Bourg l Abbé, 14000, Caen 145 Franța Calais Altele 240, rue Auguste Rodin, 62100, Calais 146 Franța Lille 1 Altele Chambre de Commerce et d Industrie, 299, boulevard de Leeds, 59031, Lille cedex MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 851/21.X

8 Numărul secției de votare Stat Localitate Tipul sediului secției de votare Adresa sediului secției de votare 147 Franța Lille 2 Altele Chambre de Commerce et d Industrie, 299, boulevard de Leeds, 59031, Lille cedex 148 Franța Loudéac Altele Bâtiment la Providence salle 3, 36, rue de Moncontour, 22600, Loudéac 149 Franța Pessac Altele Petit Foyer, 9, rue des Poilus, 33600, Pessac 150 Franța Rennes Altele Le Triangle, Boulevard de Yougoslavie, Rennes Cedex Franța Rezé/Nantes Altele Salle de Praud, 5, rue Louise Weiss, 44400, Rezé 152 Franța Saint-Herblain/Nantes Altele Carré des Services, 15, rue d Arras, 44800, Saint-Herblain Métropole 153 Franța Monaco Altele Turul I: Avenue Princesse Grace, MC 98000, Monaco Turul II: 16, bd. Princesse Charlotte, MC 98000, Monaco 154 Franța Lyon 1 Consulat 29, rue de Bonnel, 69003, Lyon 155 Franța Lyon 2 Altele 7, Rue de Savoie, 69002, Lyon, Salle Lamartine 156 Franța Grenoble-Saint Martin Altele 10, Place Paul Eluard, Saint Martin d Heres d Hères 157 Franța Clermont-Ferrand Altele Hotel de Ville, 10 Rue Philippe Marcombes, Salle Michel de l hospital, Clermont- Ferrand 158 Franța Dijon Altele Place centrale de fontaine d ouche, Dijon, salle Lucie et Raymond Aubrac 159 Franța Annemasse Altele Rue du Dr. Baud, salle Complexe Martin Luther King, Haute Savoie, Franța Strasbourg 1 Consulat 41, rue Schweighaeuser, Strasbourg 161 Franța Strasbourg 2 Consulat 41, rue Schweighaeuser, Strasbourg 162 Franța Nancy Altele 7 Boulevard du Recteur Senn, Nancy 163 Franța Marsilia 1 Altele Hotel Novotel 103, Av. du Prado, Marsilia 164 Franța Marsilia 2 Altele Hotel Mercure 11, Av. de Mazargues, Marsilia 165 Franța Marsilia 3 Altele Hotel Kyriad 162, Bd. Rabatau Daniel Matalon 166 Franța Nisa 1 Altele 31, Rue Docteur Figheira, Nisa 167 Franța Nisa 2 Altele 6, Rue Oscars II, Nisa 168 Franța Toulouse Altele 15, rue Missak Manouchian, Toulouse 169 Franța Ajaccio Altele 75, Cours Napoléon, Ajaccio 170 Franța Bastia Altele 30, Rue du Dr. André Morucci, Bastia 171 Georgia Tbilisi Ambasadă Tbilisi, cartier Saburtalo, strada Lvovi nr Germania Berlin 1 Ambasadă Dorotheenstrasse 62 66, Berlin 173 Germania Berlin 2 Ambasadă Dorotheenstrasse 62 66, Berlin 174 Germania Berlin 3 Ambasadă Dorotheenstrasse 62 66, Berlin 8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 851/21.X.2019

9 175 Germania Hamburg Altele Amsinckstrasse 45, Hamburg 176 Germania Hannovra Altele Beckstrasse 35, Hannovra 177 Germania Dresda Altele Rathausplatz 1, 01067, Dresda 178 Germania Leipzig Altele Martin-Luther-Ring 4, Leipzig 179 Germania Braunschweig Altele Madamenweg 77, 38120, Braunschweig 180 Germania Erfurt Altele Werner-Seelenbinder-Straße 14, Erfurt 181 Germania Sögel Altele Ludmillenhof 49751, Sögel 182 Germania Quakenbrück Altele Markt 1, 49610, Quakenbrück 183 Germania Bremen Altele An der Weide 50, Bremen 184 Germania Lübeck Altele Bei der Lohmühle 13, Lübeck 185 Germania Kiel Altele Fleethörn 9, Kiel 186 Germania Bonn 1 Consulat Legionsweg 14, Bonn 187 Germania Bonn 2 Consulat Legionsweg 14, Bonn 188 Germania Köln Altele Elisabeth-Breuer-Str. 48, Köln 189 Germania Offenbach am Main 1 Altele Anne-Frank-Schule Eberhard-von-Rochow-Straße, 63069, Offenbach am Main 190 Germania Offenbach am Main 2 Altele Backstr. 12A, Offenbach am Main 191 Germania Frankfurt am Main Altele Turnhalle der Abendhaupt- und Realschule (Uhlandschule), Hanauer Landstraße 26, Frankfurt am Main 192 Germania Düsseldorf Altele Brinkmannstrasse 5, Düsseldorf 193 Germania Bochum Altele Am Trappen 1, Bochum 194 Germania Herne Altele Haupstrasse 208, Herne 195 Germania Neubeckum-Warendorf Altele Haupstrasse 52, Beckum 196 Germania Gütersloch Altele Hohenzollernstr. 15, Gütersloch 197 Germania Mönchengladbach Altele Römerbrünnen 2 4, Mönchengladbach 198 Germania Harsewinkel Altele Oesterstr. 18, Harsewinkel 199 Germania Hochtaunus-Usingen Altele Hattsteiner Allee 14A, Usingen 200 Germania Gießen Altele Philosophenstraße 26, Gießen 201 Germania Ludwigshafen am Rhein Altele Waltraudenstr. 34, Ludwigshafen 202 Germania Trier Altele In den Moselauen 1, Trier 203 Germania Mainz Altele Wormser Straße 201, Mainz 204 Germania Saarbrücken Altele Burbacher-Markt 20, Saarbrücken 205 Germania Neustadt an der Weinstrasse Altele Le Quartier Hornbach 13, Neustadt an der Weinstrasse MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 851/21.X

10 Numărul secției de votare Stat Localitate Tipul sediului secției de votare Adresa sediului secției de votare 206 Germania Stuttgart 1 Consulat Hauptstätter Str. 70, Stuttgart 207 Germania Stuttgart 2 Consulat Hauptstätter Str. 70, Stuttgart 208 Germania Stuttgart 3 Altele Plieninger Straße 100, Stuttgart 209 Germania Stuttgart 4 Altele Plieninger Straße 100, Stuttgart 210 Germania Karlsruhe 1 Altele Albert-Schweitzer-Str. 1, Karlsruhe 211 Germania Karlsruhe 2 Altele Frauenhäusleweg 1a, Karlsruhe 212 Germania Ulm 1 Altele Böfinger Straße 50, Ulm 213 Germania Ulm 2 Altele Böfinger Straße 50, Ulm 214 Germania Eppelheim Altele Blumenstr. 33, Eppelheim 215 Germania Esslingen am Neckar Altele Georg-Christian-von-Kessler-Platz 2, Esslingen am Neckar 216 Germania Freiburg im Breisgau 1 Altele Schützenallee 72, Freiburg im Breisgau 217 Germania Konstanz Altele Untere Laube 24, Konstanz 218 Germania Lauffen am Neckar Altele Bahnhofstr. 27, Lauffen am Neckar 219 Germania Ludwigsburg Altele Mathildenstraße 13/1, Ludwigsburg 220 Germania Mannheim Altele Traitteur Str. 63, Mannheim 221 Germania Offenburg Altele Heimburgstr. 2, Offenburg 222 Germania Pforzheim Altele Osterfeldstr. 12, Pforzheim 223 Germania Rastatt Altele Badener Str. 70, Rastatt 224 Germania Reutlingen Altele Ringelbachstr. 195/41, Reutlingen 225 Germania Schwäbisch Hall Altele Am Markt 6, Schwäbisch Hall 226 Germania Trossingen Altele Goethestr. 7, Trossingen 227 Germania Wangen im Allgäu Altele Lindauer Straße 2, Wangen im Allgäu 228 Germania München 1 Altele Hanauer Str. 103, München 229 Germania München 2 Altele Hanauer Str. 103, München 230 Germania München 3 Altele Hanauer Str. 103, München 231 Germania München 4 Altele Hanauer Str. 103, München 232 Germania München 5 Altele Hanauer Str. 103, München 233 Germania München 6 Altele Hanauer Str. 103, München 234 Germania Königsbrunn Altele Wikingerstr. 18a, Königsbrunn 235 Germania Landshut Altele Neustadt 474, Landshut 236 Germania Nürnberg 1 Altele Fürther Str. 205/215, Nürnberg 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 851/21.X.2019

11 237 Germania Nürnberg 2 Altele Fürther Str. 205/215, Nürnberg 238 Germania Nürnberg 3 Altele Fürther Str. 205/215, Nürnberg 239 Germania Nürnberg 4 Altele Fürther Str. 205/215, Nürnberg 240 Germania Nürnberg 5 Altele Fürther Str. 205/215, Nürnberg 241 Germania Nürnberg 6 Altele Fürther Str. 205/215, Nürnberg 242 Germania Pulling-Freising Altele Sportverein Pulling e.v., Sünzhauser Str. 2, Freising 243 Germania Würzburg Altele 1. Radler Club Heidingsfeld, Radlersaal, Seegartenweg 3, Würzburg- Heidingsfeld 244 Germania Karlsfeld-Dachau Altele Adriana Fit Club, Liebigstr. 16, Karlsfeld 245 Germania Ingolstadt Altele Cafe Pierre Loti, Ruschenweg 22, Ingolstadt 246 Germania Vilshofen bei Passau Altele Schweiklberg 1, Vilshofen an der Donau 247 Germania Donauwörth Altele Pfarrei zu Unserer Lieben Frau, Münsterplatz 4, Donauwörth 248 Germania Straubing Altele Joseph-von-Fraunhofer-Halle, Am Hagen 75, Straubing 249 Germania Erding Altele Musikübungsraum -Turnhalle, Schule am Lodererplatz, Lodererplatz 14, Erding 250 Germania Augsburg Altele Bukowina-Institut Augsburg e.v. Alter Postweg 97A, Augsburg 251 Germania Affing Altele Von Gravenreuth Str. 2a, Affing 252 Grecia Atena 1 Ambasadă Str. Emmanouel Benaki nr. 7, Paleo Psyhiko, Atena 253 Grecia Atena 2 Ambasadă Str. Emmanouel Benaki nr. 7, Paleo Psyhiko, Atena 254 Grecia Atena 3 Ambasadă Str. Emmanouel Benaki nr. 7, Paleo Psyhiko, Atena 255 Grecia Atena 4 Altele Str. Aristomenous nr. 41, etaj 1, 10440, Atena 256 Grecia Patra Altele Turul I: Str. Filopoimenos nr 24, etaj 3, 26221, Patra Turul II: Str. Filopoimenos nr 24, etaj 2, 26221, Patra 257 Grecia Sparta Altele Str. Agiou Nikonos nr. 124, 23100, Sparta 258 Grecia Iraklion Altele Leof. Ikarou nr. 9, 71306, Iraklion, insula Creta 259 Grecia Chania Altele Platia Eleftherias 1, 73134, Chania, insula Creta 260 Grecia Thiva Altele Str. Louka Mpelou nr. 1, etaj 2, 32200, Thiva 261 Grecia Salonic 1 Altele Bdl. Stratou, Poarta nr. 2, Centrul Expozițional HelExpo 262 Grecia Salonic 2 Altele Bdl. Stratou, Poarta nr. 2, Centrul Expozițional HelExpo 263 Iordania Amman Ambasadă Str. Al-Madeenah Al-Munawwarah, nr. 35, Amman 264 India New Delhi Ambasadă D6/6 Vasant Vihar, New Delhi, India 265 Republica Indonezia Jakarta Ambasadă Jl. Teuku Cik Ditiro, No. 42 A, Menteng, Jakarta Pusat Irlanda Dublin 1 Altele Royal Dublin Society Anglesea Rd, Ballsbridge, Dublin Irlanda Dublin 2 Altele Royal Dublin Society Anglesea Rd, Ballsbridge, Dublin Irlanda Dublin 3 Altele Royal Dublin Society Anglesea Rd, Ballsbridge, Dublin Irlanda Dublin 4 Altele Royal Dublin Society Anglesea Rd, Ballsbridge, Dublin 4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 851/21.X

12 Numărul secției de votare Stat Localitate Tipul sediului secției de votare Adresa sediului secției de votare 270 Irlanda Dublin 5 Altele Royal Dublin Society Anglesea Rd, Ballsbridge, Dublin Irlanda Dublin 6 Altele Royal Dublin Society Anglesea Rd, Ballsbridge, Dublin Irlanda Dublin 7 Altele Royal Dublin Society Anglesea Rd, Ballsbridge, Dublin Irlanda Dublin 8 Altele Royal Dublin Society Anglesea Rd, Ballsbridge, Dublin Irlanda Dublin 9 Altele Royal Dublin Society Anglesea Rd, Ballsbridge, Dublin Irlanda Dublin 10 Altele Royal Dublin Society Anglesea Rd, Ballsbridge, Dublin Irlanda Cork Altele Cork City Hall, Anglesea St, Centre, Cork 277 Irlanda Drogheda Altele Scholars Townhouse Hotel, King Street, Drogheda, Co. Louth 278 Irlanda Galway Altele Ardilaun Hotel, Taylors Hill Road, Galway, Co. Galway 279 Irlanda Kilkenny Altele Pembroke Hotel, 11 Patrick Street, Gardens, Kilkenny 280 Irlanda Limerick Altele Greenhils Hotel, Ennis Road, Limerick, Co. Limerick 281 Irlanda Waterford Altele Waterford Crystal Leisure Centre, Cork Road, Waterford, Co. Waterford 282 Israel Tel Aviv 1 Ambasadă Str. Adam Hacohen nr. 24, Tel Aviv 283 Israel Tel Aviv 2 Institut cultural Blvd. Sahul Hamelech nr. 8, Tel Aviv 284 Israel Ierusalim Altele Str. Shivtei Israel nr. 46, Ierusalim 285 Israel Haifa Consulat Str. Habankim nr. 3, Haifa 286 Islanda Reykjavik Altele Þórunnartún 1, 105 Reykjavík, Iceland, Fosshotel Reykjavik, Sala Gullfoss B 287 Italia Roma 1 Ambasadă Via Nicolò Tartaglia n. 36, Roma 288 Italia Roma 2 Consulat Viale Libano n. 40, Roma 289 Italia Roma 3 Consulat Viale Libano n. 40, Roma 290 Italia Roma 4 Institut cultural Accademia di Romania, Piazza Jose de San Martin nr. 1, Roma 291 Italia Roma 5 Institut cultural Accademia di Romania, Piazza Jose de San Martin nr. 1, Roma 292 Italia Ostia Altele Piazza della Stazione Vecchia, N. 26, Lido di Ostia, RM 293 Italia Guidonia Altele Via Maurizio Moris, N. 7, 00012, Guidonia Montecelio 294 Italia Ladispoli Altele Via Yvon De Begnac, SNC, Ladispoli 295 Italia Napoli Altele Via Vincenzo De Giaxa N. 5, Napoli 296 Italia Olbia Altele Via Macerata, N.9, Olbia 297 Italia Perugia Altele Via A. Diaz, N. 90, Perugia 298 Italia Pescara Altele Centro Polivalente Mons. Gustavo Britti Via Rio Sparto, 80, Pescara 299 Italia Terni Altele Piazza San Giovanni Paolo II, N. 1, 05100, Terni 12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 851/21.X.2019

13 300 Italia Viterbo Altele Centro Sociale Polivalente Sacrario Piazza Dei Caduti N. 19, Viterbo, Lazio 301 Italia Monterotondo Altele Centro Sociale Comunale per Anziani di Monterotondo Via John Fitzgerald Kennedy, 47, Monterotondo 302 Italia Palestrina Altele Pala Verde Via della Stella, SNC, 00036, Palestrina 303 Italia Albano Laziale Altele Ex-Chiesa delle Grazie Via Anfiteatro Romano, N. 18, Albano Laziale, Lazio 304 Italia Frosinone Altele Auditorium Paolo Colapietro Via Giovan Battista Grappelli, N. 3, Frosinone 305 Italia Cagliari Altele Palazzo Civico Via Roma, N. 145, Cagliari, Sardinia 306 Italia Latina Altele Viale XVIII Dicembre, N. 124, Latina 307 Italia Tivoli Altele Ex Chiesa di San Michele Piazza Palatina, nr. 1, Tivoli 308 Italia Rignano Flaminio Altele Via Flaminia km , loc. Piano Paradiso, Civita Castellana VT 309 Italia Trieste Consulat Via Udine Italia Veneția Institut cultural Canerregio, Italia Cervignano del Friuli Altele Via Della Turisella, Italia Udine Altele Via Pradamano, Italia Pordenone Altele Piazza Della Motta, 4C 314 Italia Prata di Pordenone Altele Via Daniele Manin, Italia Villafranca di Verona Altele Via Luigi Fantoni, Italia Treviso Altele Via Terraglio, Italia Castelfranco Veneto Altele Via Borgo Padova, Italia Oderzo Altele Via G. Donizetti, Italia San Donà di Piave Altele Via Svezia, Italia Padova 1 Altele Via Boccacio, Italia Padova 2 Altele Via Del Piaz, Italia Cadoneghe Altele Via Pio X, 1A 323 Italia Albignasego Altele Via Milano, Italia Vicenza Altele Viale Della Pace, Italia Schio Altele Via Pasini, 44/ Italia Verona 1 Altele Via Tevere, Italia Verona 2 Altele Via Zagata, Italia Valeggio sul Mincio Altele Localita San Graziano 329 Italia Bari 1 Consulat Str. Bruno Zaccaro no , cod poștal Bari 330 Italia Bari 2 Consulat Str. Bruno Zaccaro no , cod poștal Bari MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 851/21.X

14 Numărul secției de votare Stat Localitate Tipul sediului secției de votare Adresa sediului secției de votare 331 Italia Foggia Altele Str. Candelaro, n. 102/B, cod poștal 71121, Foggia 332 Italia Lecce Altele Str. Matera nr. 2, cod poștal 73100, Lecce (Centro Sociale Stadio) 333 Italia Taranto Altele Str. Venezia nr. 50, cod poștal 74121, Taranto 334 Italia Trani Altele Str. San Martino nr. 16, cod poștal 76125, Trani 335 Italia Ginosa Altele Str. Quarto nr. 8, cod poștal 74013, Ginosa 336 Italia Cosenza Altele Str. Roberto Caruso nr. 1, cod poștal 87100, Cosenza 337 Italia Reggio Calabria Altele Str. Sant`Anna II Tronco, cod poștal 89128, Reggio Calabria (Sala Polifunzionale, Palazzo CEDIR) 338 Italia Crotone Altele Str. Santa Margherita snc, cod poștal 88900, Crotone 339 Italia Catanzaro Altele Str. Teano snc, cod poștal 88100, Catanzaro 340 Italia Vibo Valentia Altele Str. Jan Palach snc, cod poștal 89900, Vibo Valentia (Biblioteca Comunale) 341 Italia Potenza Altele Str. Bramante snc, cod poștal 85100, Potenza (scuola Don Lorenza Milani) 342 Italia Matera Altele Str. G. Sallustio Crispo snc, cod poștal 75100, Matera (Complesso Commerciale Il Circo) 343 Italia Campobasso Altele Str. Eugenio Cirese snc, cod poștal 86100, Campobasso (Terzo Spazio, ex Scuola CEP Nord) 344 Italia Isernia Altele Str. Giovanni Pascoli snc, cod poștal 86170, Isernia (ex scuola Andrea d Isernia) 345 Italia Bologna Consulat Via Guelfa nr Italia Borgo Panigale Altele Galeazza nr Italia Malalbergo Altele Fraz. Altedo Via Nazionale 100/C 348 Italia Imola Altele Via Montericco nr. 5/A 349 Italia Piacenza Altele Via Taverna nr Italia Parma Altele Via Argonne nr Italia Reggio Emilia Altele Via Augusto Tamburini nr Italia Modena Altele Via Viterbo nr Italia Rimini Altele Via XXIII Settembre n Italia Cesena Altele Piazza Anna Magnani nr Italia Forli Altele Piazzetta Corbizzi, 9/ Italia Pesaro Altele Via Carlo Gavardini nr Italia Ancona Altele Via Scrima nr Italia Macerata Altele Via Panfilo Francesco N Italia Prato Altele Via Roma nr Italia Florența Altele Piazza Torquato Tasso nr MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 851/21.X.2019

15 361 Italia Pistoia Altele Piazza San Francesco D Assisi nr. 3/via Mazzini 362 Italia Arezzo Altele Via Fiorentina nr Italia Grosseto Altele Via Gaspare Gozzi nr. 24, Italia Siena Altele Via Tolomei nr. 7, Italia Massa Altele Via Porta Fabbrica nr Italia Lucca Altele Via S. Chiara nr. 8 (Auditorium Della Pia Casa) 367 Italia Livorno Altele Via Scali Finocchietti nr. 4 (Sala Simonini) 368 Italia Sesto-Fiorentino Altele Via Scardassieri nr. 47 (Villa San Lorenzo) 369 Italia Ravenna Altele Via Oriani nr Italia Ferrara Altele Via Arturo Torboli nr Italia Catania 1 Consulat Via Misterbianco nr. 1, Catania 372 Italia Catania 2 Consulat Via Misterbianco nr. 1, Catania 373 Italia Palermo Altele Piazza Giulio Cesare nr Italia Vittoria Altele Via Giovanni Verga nr Italia Alcamo Altele Cittadella Dei Giovani în Via Ugo Foscolo nr Italia Canicatti Altele Istituto Comprensivo G.Verga ingresso Largo Aosta 377 Italia Milano 1 Altele Via Oglio 20, Milano 378 Italia Milano 2 Altele Via Oglio 20, Milano 379 Italia Milano 3 Altele Via Oglio 20, Milano 380 Italia Como Altele Via Achille Grandi 21, 22100, Como 381 Italia Varese Altele Via Pergine 6, Vares 382 Italia Lodi Altele Via Paolo Gorini 21, Lodi 383 Italia Crema Altele Via Zurla 1, CR 384 Italia Cremona Altele Via del Vecchio Passagio 1, CR 385 Italia Pavia Altele Palazzo Mezzabarba, Piazza del Municipio 2, PV 386 Italia Bergamo Altele Via Capera 17, BG 387 Italia Romano di Lombardia Altele Sala Rocca, Piazza della Rocca 1, BG 388 Italia Brescia Altele Via Cimabue 16, BS 389 Italia Montichiari Altele Via Giacomo Matteotti, 2, BS 390 Italia Mantova Altele Via Facciotto 7, MN 391 Italia Rovereto Altele Via Leonardo da Vinci, TN 392 Italia Cles Altele Piazza Navarrino, TN 393 Italia Trento Altele Piazzale Linello Groff 2, TN 394 Italia Bolzano Altele Piazzetta Anna Frank, 23, BZ MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 851/21.X

16 Numărul secției de votare Stat Localitate Tipul sediului secției de votare Adresa sediului secției de votare 395 Italia Monza Altele Via Gabriele D Annunzio, 35, 20900, Monza MB 396 Italia Sesto San Giovanni Altele Turul I: Via Dante Alighieri 16, 20099, MI Turul II: Via Maestri del Lavoro 1, 20099, MI 397 Italia Torino 1 Consulat Via Ancona 7, Torino 398 Italia Torino 2 Consulat Via Ancona 7, Torino 399 Italia Torino 3 Altele Via San Gaetano Da Thiene nr. 6, Torino 400 Italia Torino 4 Altele Corso Belgio nr. 91, Torino 401 Italia Torino 5 Altele Viale Monti nr. 21, Torino 402 Italia Moncalieri Altele Centro Polifunzionale Don Pier Giorgio Ferrero, Via Santa Maria 27 bis, Moncalieri 403 Italia Chieri Altele Centro Giovanile ArKa, Piazza Vincenzo Caselli nr. 19, Chieri 404 Italia Nichelino Altele Piazza Di Vittorio 1, Palazzo Comunale, etajul 2 Sala Mattei, Nichelino 405 Italia Settimo Torinese Altele Scuola Gobetti, Via Milano nr. 4, Settimo Torinese 406 Italia Pinerolo Altele Salone dei Cavalieri, Via Giolitti nr. 7, Pinerolo 407 Italia Carmagnola Altele Via Giolitti nr. 7, Carmagnola 408 Italia Collegno Altele Piazza Municipio 1, Palazzo Civico, Collegno 409 Italia Chivasso Altele Piazza Gen.le C.A. dalla Chiesa 8, Sala de Consiliu, Chivasso 410 Italia Ivrea Altele Via Cardinale Fietta nr. 7, etaj 1, Ivrea 411 Italia Cirie Altele Corso Nazioni Unite nr. 34, Cirie 412 Italia Susa Altele Castello della Contessa Adelaide, Via Imperio Romano nr. 2, Susa 413 Italia Cuneo Altele Sala Polivalente CDT, Largo Barale nr. 1, Cuneo 414 Italia Alba Altele Scuola Media Macrino, Corso Europa nr. 1, Alba 415 Italia Mondovi Altele Centro Anziani di Carassone, Via del Campo nr. 5, Mondovi 416 Italia Biella Altele Via Santuario Di Oropa nr. 149, Biella 417 Italia Verbania Altele Centro Sociale di Renco, Via Renco nr. 36, Verbania 418 Italia Vercelli Altele Via Cagna nr. 8, Vercelli 419 Italia Alessandria Altele Ex-Circoscrizione Europista, Via Wagner nr. 38/D, Alessandria 420 Italia Tortona Altele Sala Polifunzionale Mons. F. Remotti, Via Milazzo angolo Via Legnano, Tortona 421 Italia Novara Altele Via Monte San Gabriele nr. 50/C, Novara 422 Italia Asti Altele Palazzo Provinciale, Salone Consiliare, Piazza Alfieri nr. 33, Asti 423 Italia Genova Altele Via Mascherpa nr. 34R, Genova 424 Italia La Spezia Altele Centro Civico Nord Largo Vivaldi, 19122, La Spezia, Fossi Termi 425 Italia Sanremo Altele Centro Elsa e Renato, Via Martiri della Libertà nr. 145, Sanremo 16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 851/21.X.2019

17 426 Italia Imperia Altele Viale Europa nr. 7, Castelvecchio, Imperia 427 Italia Savona Altele Consiglio della Quinta Circoscrizione, Corso Mazzini nr. 25, Savona 428 Italia Aosta Altele Salone della Biblioteca, Viale Europa nr. 5, Aosta 429 Irak Bagdad Ambasadă Arassat Al-Hindia Street, Hay Babel Mahalla 929, Zuqaq 31, nr. 452/A 430 Irak Erbil Birou consular Gulan Street, Ster Tower, 7th Floor, Unit Iran Teheran Ambasadă Str. Shahid Meshki nr Japonia Tokyo Ambasadă Nishi-Azabu Minato-ku Tokyo Japonia, cod poștal Kazahstan Nur-Sultan Ambasadă Nur-Sultan, str. Saraishyk nr Kenya Nairobi Ambasadă 1119 Eliud Mathu, Runda, Nairobi 435 Kuweit Kuweit Ambasadă Kaifan, Block 4, Mina Street, Villa Liban Beirut Ambasadă Baabda, Presidential Palace Road, str. 68 nr Lituania Vilnius Ambasadă Gaono nr. 6, Vilnius 438 Letonia Riga Altele Brivibas nr. 97, Riga 439 Luxemburg Luxemburg 1 Ambasadă 2, rue de Pulvermühl, L-2356, Luxemburg 440 Luxemburg Luxemburg 2 Altele 21 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg 441 Luxemburg Luxemburg 3 Altele 20 Rue Nicolas Hein, L-1721 Luxemburg 442 Macedonia de Nord Skopje Ambasadă Str. Rajko Zinzifov nr. 42, 1000 Skopje 443 Malaezia Kuala Lumpur Ambasadă 114 Jalan Damai off Jalan Ampang, Kuala Lumpur, Mali Gao Altele Gago Airport, , Camp Castor, Gao Mali 445 Malta Buggiba Saint Paul s Bay Altele 42 Triq IL-Hgejjeg, Bugibba Saint Paul s Bay 2826, Malta Maroc Rabat Ambasadă 10, Rue d Ouezzané 447 Mexic Ciudad de México Ambasadă Calle Sófocles 311, Colonia Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, CP 11560, Ciudad de México 448 Republica Moldova Chișinău 1 Ambasadă Str. București nr. 66/1 449 Republica Moldova Chișinău 2 Secție Str. Grigore Ureche nr. 2 consulară 450 Republica Moldova Chișinău 3 Secție Str. Grigore Ureche nr. 2 consulară 451 Republica Moldova Chișinău 4 Secție Str. Grigore Ureche nr. 2 consulară 452 Republica Moldova Chișinău 5 Institut cultural Str. Vlaicu Pârcălab nr Republica Moldova Chișinău 6 Altele Str. București nr Republica Moldova Chișinău 7 Altele Str. București nr Republica Moldova Chișinău 8 Altele Str. Mihail Kogălniceanu nr. 67/3 456 Republica Moldova Chișinău 9 Altele Str. Mihail Kogălniceanu nr. 67/3 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 851/21.X

18 Numărul secției de votare Stat Localitate Tipul sediului secției de votare 457 Republica Moldova Chișinău 10 Altele Str. Maria Cebotari nr Republica Moldova Chișinău 11 Altele Str. Maria Cebotari nr Republica Moldova Chișinău 12 Altele Str. Mihai Eminescu nr. 55, Chișinău 460 Republica Moldova Hîncești Altele Str. Mihalcea Hîncu nr Republica Moldova Ialoveni Altele Str. Alexandru cel Bun nr Republica Moldova Nisporeni Altele Str. Alexandru cel Bun nr Republica Moldova Orhei Altele Str. Chișinăului nr Republica Moldova Căușeni Altele Str. Păcii nr Republica Moldova Anenii Noi Altele Str. Suvorov nr Republica Moldova Bardar Altele Str. Aurel David nr Republica Moldova Călărași Altele Str. Mihai Eminescu nr Republica Moldova Durlești Altele Str. Alexandru cel Bun nr Republica Moldova Strășeni Altele Str. Mihai Eminescu nr Republica Moldova Bălți 1 Consulat Str. Sf. Nicolae nr Republica Moldova Bălți 2 Consulat Str. Sf. Nicolae nr Republica Moldova Ungheni Consulat Str. M. Eminescu nr Republica Moldova Soroca Altele Str. Independenței nr Republica Moldova Drochia Altele Bd. Independenței nr Republica Moldova Edineț Altele Str. Octavian Cirimpei nr Republica Moldova Fălești Altele Str. St. cel Mare și Sfânt nr Republica Moldova Florești Altele Str. Speranței nr Republica Moldova Telenești Altele Str. Ciprian Porumbescu nr Republica Moldova Cahul Consulat Str. B.P. Hașdeu nr Republica Moldova Cantemir Altele Str. Ștefan Vodă nr Republica Moldova Leova Altele Str. Ștefan cel Mare nr Republica Moldova Cimișlia Altele Str. Ion Popușoi nr Republica Moldova Carabetovca Altele Str. Ștefan cel Mare nr Republica Moldova Giurgiulești Altele Str. Independenței nr Muntenegru Podgorica Ambasadă Prve Proletarske br. 5, Podgorica 486 Norvegia Oslo 1 Ambasadă Oscars gate 51, 0258 Oslo 487 Norvegia Oslo 2 Ambasadă Oscars gate 51, 0258 Oslo Adresa sediului secției de votare 18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 851/21.X.2019

19 488 Norvegia Oslo 3 Altele Maria Bebudelses Gresk Orthodoks Kirke, Thor Olsens gate 9, 0177 Oslo 489 Norvegia Oppåkermoen Altele Skolealleen 2, 2166 Oppakermoen, Akershus 490 Norvegia Kristiansand Altele Gislemyrveien 2 4, 4621 Kristiansand, Vest-Agder 491 Norvegia Stavanger Altele Thiisabakken 3, 4010 Stavanger, Rogaland 492 Norvegia Bergen Altele Steinestøvegen 306, 5111 Breistein/Bergen, Hordaland 493 Norvegia Vatne Altele Vatnevegen 39, 6265 Vatne, Møre og Romsdal 494 Norvegia Trondheim Altele Olav Tryggvasons Gate 40, 7011 Trondheim, Trøndelag 495 Norvegia Tromsø Altele Kaigata 6, 9008 Tromsø, Troms 496 Nigeria Abuja Ambasadă Strada Nelson Mandela, nr 76, Asokoro, Abuja 497 Olanda Amsterdam 1 Altele Burgerweeshuispad 54, 1076 EP Amsterdam 498 Olanda Amsterdam 2 Altele Burgerweeshuispad 54, 1076 EP Amsterdam 499 Olanda Amsterdam 3 Altele Burgerweeshuispad 54, 1076 EP Amsterdam 500 Olanda Amsterdam 4 Altele Burgerweeshuispad 54, 1076 EP Amsterdam 501 Olanda Amsterdam 5 Altele Burgerweeshuispad 54, 1076 EP Amsterdam 502 Olanda Haga 1 Altele De Werf 11, 2544 EH, Haga 503 Olanda Haga 2 Altele De Werf 11, 2544 EH, Haga 504 Olanda Haga 3 Altele De Werf 11, 2544 EH, Haga 505 Olanda Haga 4 Altele De Werf 11, 2544 EH, Haga 506 Olanda Rotterdam 1 Altele Afrikaanderplein 7, 3072 EA Rotterdam 507 Olanda Rotterdam 2 Altele Afrikaanderplein 7, 3072 EA Rotterdam 508 Olanda Rotterdam 3 Altele Melanchtonweg 70, 3052 KV Rotterdam 509 Olanda Rotterdam 4 Altele Melanchtonweg 70, 3052 KV Rotterdam 510 Olanda Rotterdam 5 Altele Melanchtonweg 70, 3052 KV Rotterdam 511 Olanda Groningen 1 Altele Leonard Springerlaan 2, 9727 KB, Groningen 512 Olanda Groningen 2 Altele Leonard Springerlaan 2, 9727 KB, Groningen 513 Olanda Groningen 3 Altele Leonard Springerlaan 2, 9727 KB, Groningen 514 Olanda Groningen 4 Altele Leonard Springerlaan 2, 9727 KB, Groningen 515 Olanda Eindhoven 1 Altele Aalsterweg 322, 5644 RL Eindhoven 516 Olanda Eindhoven 2 Altele Aalsterweg 322, 5644 RL Eindhoven 517 Olanda Eindhoven 3 Altele Aalsterweg 322, 5644 RL Eindhoven 518 Olanda Eindhoven 4 Altele Aalsterweg 322, 5644 RL Eindhoven 519 Olanda s-hertogenbosch 1 Altele Marathonloop 1, 5235 AA s-hertogenbosch 520 Olanda s-hertogenbosch 2 Altele Marathonloop 1, 5235 AA s-hertogenbosch 521 Olanda s-hertogenbosch 3 Altele Marathonloop 1, 5235 AA s-hertogenbosch MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 851/21.X

20 Numărul secției de votare Stat Localitate Tipul sediului secției de votare Adresa sediului secției de votare 522 Sultanatul Oman Muscat Ambasadă Villa 2990, strada 2840, Shatti Al-Qurum, Căsuță Poștală 161, Bareeq Al-Shati, Cod Poștal 103, Muscat 523 Pakistan Islamabad Ambasadă R. I. Pakistan, Islamabad, Sector F-7/1, Strada 30, Casa nr Palestina Ramallah Oficiu de Prico House Building, etaj 2, Al - Masyoun, Ramallah reprezentare 525 Peru Lima Ambasadă Av. Jorge Basadre 690, San Isidro, Lima-27, Lima 526 Polonia Varșovia Ambasadă Fr. Chopina 10, , Varșovia 527 Polonia Cracovia Altele St. Rajska, nr. 1, , Cracovia 528 Polonia Wroclaw Altele Piața Powstancow Warszawy nr. 1, , Wroclaw 529 Polonia Gdansk Altele Str. Piekarnicza nr. 16, , Gdansk 530 Portugalia Lisabona 1 Ambasadă Rua Sao Cateno 5, Lisabona 531 Portugalia Lisabona 2 Ambasadă Rua Sao Cateno 5, Lisabona 532 Portugalia Lisabona 3 Institut cultural Rua do Barăo nº 8 10, Lisabona 533 Portugalia Porto Altele Praça General Humberto Delgado, Porto 534 Portugalia Leiria Altele Largo da República, Leiria 535 Portugalia Setúbal Altele Centro Multicultural de Setúbal, Rua das Amendoeiras, 2910 Setúbal 536 Portugalia Lagos Altele Paços do Concelho Séc. XXI, Praça do Município, Lagos 537 Portugalia Loulé Altele Convento Esprito Santo, Cerca do Convento, Sala 14, Praça da Republica, 8100 Loulé 538 Portugalia Tavira Altele Edifício dos Paços do Concelho, R/C, Praça da República, Tavira 539 Qatar Doha Ambasadă Str. 953 nr. 102, zona 65, Dafna Area, Doha, P.O.Box Regatul Unit al Marii Britanii 541 Regatul Unit al Marii Britanii 542 Regatul Unit al Marii Britanii 543 Regatul Unit al Marii Britanii 544 Regatul Unit al Marii Britanii 545 Regatul Unit al Marii Britanii 546 Regatul Unit al Marii Britanii 547 Regatul Unit al Marii Britanii Londra 1 Institut cultural 1 Belgrave Square, Knightsbridge, Londra, SW1X 8PH Londra 2 Institut cultural 1 Belgrave Square, Knightsbridge, Londra, SW1X 8PH Londra 3 Secție 344, M.E.I.C House, Kensington High Street, Londra, W14 8 NS consulară Londra 4 Secție 344, M.E.I.C House, Kensington High Street, Londra, W14 8 NS consulară Londra 5/Fundația Rațiu Altele Romanian Cultural Centre Fundația Rațiu, 18 Fitzhardinge St, Manchester Square, Londra, W1H 6EQ Londra 6/Brent 1 Altele Sudbury School, Watford Road Wembley HA0 3EY Londra 7/Brent 2 Altele Restaurant Dracula, 129 High Street, Harlesden, Londra, NW10 4TR Londra 8/Brent 3 Altele Brent Indian Association, Community Resource Centre, 116 Ealing Road, Wembley, Middlesex HA0 4TH 20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 851/21.X.2019