CONSILIUL UNIUNII EUROPENE. Bruxelles, 16 mai 2007 (21.05) (OR. en) 9685/07 ADD 2. Dosar interinstitu ional: 2007/088 (CNS) RECH 141 COMPET 148

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "CONSILIUL UNIUNII EUROPENE. Bruxelles, 16 mai 2007 (21.05) (OR. en) 9685/07 ADD 2. Dosar interinstitu ional: 2007/088 (CNS) RECH 141 COMPET 148"

Transcriere

1 CONSILIUL UNIUNII EUROPENE Bruxelles, 16 mai 2007 (21.05) (OR. en) Dosar interinstitu ional: 2007/088 (CNS) 9685/07 ADD 2 RECH 141 COMPET 148 NOTĂ DE ÎNSO IRE Sursă: Secretar General al Comisiei Europene semnat de către dl Jordi AYET PUIGARNAU, director Data primirii: 16 mai 2007 Destinatar: Javier SOLANA, Secretar General/Înalt Reprezentant Subiect: Document de lucru al serviciilor Comisiei Document de însoţire a propunerii de regulament al Consiliului privind înfiinţarea întreprinderii comune ARTEMIS în scopul punerii în aplicare a unei iniţiative tehnologice comune privind sistemele informatice integrate Rezumat privind evaluarea impactului În anexă, se pune la dispozi ia delega iilor documentul Comisiei, SEC(2007) 583. Anexă: SEC(2007) /07 ADD 2 ao 1 DG C II RO

2 COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE Bruxelles, SEC(2007) 583 DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI Document de însoţire Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI privind înfiinţarea întreprinderii comune ARTEMIS în scopul punerii în aplicare a unei iniţiative tehnologice comune privind sistemele informatice integrate Rezumat privind evaluarea impactului [COM(2007) 243 final SEC(2007) 582] RO RO

3 REZUMAT CONTEXT Cel de-al şaptelea Program-cadru 1 prezintă iniţiativele tehnologice comune (ITC) ca pe un răspuns la nevoile în domeniul cercetării resimţite de actorii din sectorul privat şi de alte părţi interesate. Iniţiativele tehnologice comune urmăresc activităţi de interes comun la nivel european 2 şi contribuie la realizarea obiectivului competitivităţii din strategia de la Lisabona şi a obiectivelor de la Barcelona privind cheltuielile pentru cercetare 3. Tehnologiile informaţiei şi comunicării (TIC) au o importanţă economică şi socială crucială şi joacă un rol esenţial în îndeplinirea obiectivelor noii strategii de la Lisabona pentru creştere şi ocuparea forţei de muncă în Europa. Iniţiativa i2010 a Comisiei 4 a identificat consolidarea inovaţiei şi investiţiilor în domeniul cercetării pe marginea TIC drept o prioritate în abordarea problemei diferenţelor de productivitate dintre Europa şi zonele concurente. Sistemele informatice integrate, echipamentele electronice şi aplicaţiile invizibile care conferă inteligenţă produselor şi proceselor, reprezintă o parte deosebit de importantă a mediului TIC, deoarece stimulează competitivitatea, inovaţia şi creşterea în sectoare-cheie ale economiei europene (de exemplu industria auto, industria aerospaţială, a produselor electronice de consum, a telecomunicaţiilor sau a automatizărilor). Sistemele integrate au fost identificate ca fiind unul dintre principalele atuuri industriale şi tehnologice ale UE pe pieţele internaţionale 5. Conform estimărilor, până în 2010 vor exista peste 16 miliarde de dispozitive integrate (aproape 3 dispozitive pe cap de locuitor la nivel mondial) iar până în 2020 numărul acestora va fi de peste 40 de miliarde 6. În următorii cinci ani, se estimează că procentajul sistemelor integrate la nivelul valorii produselor finale va atinge cifre importante 7 în domenii precum industria auto (36%), automatizarea industrială (22%), telecomunicaţii (37%), produse electronice de consum şi dispozitive electrocasnice inteligente (41%) şi echipamentele sanitare şi medicale (33%). La nivel mondial, în condiţiile în care domeniul cercetării şi dezvoltării va creşte cu aproximativ 170% în următorii 10 ani, se estimează că cheltuielile cu cercetarea şi dezvoltarea în domeniul aplicaţiilor integrate vor creşte cu 225%, de la 58 miliarde euro în 2002 la 132 miliarde euro până în /2006/CE SEC(88) 1882 [COM(2005) 488 final] Studiul de impact Mai multă cercetare şi inovaţie Investiţii pentru creştere şi ocuparea forţei de muncă: O abordare comună i2010" oferă o abordare integrată a societăţii informaţionale şi a politicilor în domeniul audiovizualului la nivelul UE. Comunicarea Comisiei COM(2006) 697, SEC(2006) Reforme şi competitivitate economică: Mesaje-cheie din Raportul asupra competitivităţii 2006 Embedded Computing, Fisher, Farabosch & Young. Fisher (2005) şi Automotive Open System Architecture. Worldwide Trends and R&D Programmes in Embedded Systems, FAST şi Software Intensive Systems in the Future, IDATE şi TNO (2005) Software Intensive Systems in the Future, IDATE/TNO, RO 2 RO

4 Iniţiativele tehnologice comune au la bază platformele tehnologice europene (PTE). Platforma tehnologică ARTEMIS reuneşte sectoare relevante din domeniul industrial, al cercetării şi al autorităţilor publice europene care se ocupă de sistemele integrate 9. Scopul său este de a crea o masă critică de activităţi de cercetare şi de a coordona eforturile şi iniţiativele în acest sens la nivel european, în vederea punerii în aplicare a unei strategii coerente care să-i asigure UE o poziţie de lider în domeniu. Una dintre principalele sale misiuni este definirea unei agende de cercetare strategică (ACS) care să devină un instrument de referinţă în domeniu şi să atragă investiţii din partea tuturor actorilor interesaţi. Prima versiune a agendei de cercetare strategică a fost publicată în martie Crearea platformei tehnologice ARTEMIS în ianuarie 2004 a fost urmată de ample consultări cu părţile interesate, inclusiv cu autorităţile publice naţionale din 24 de state membre şi ţări asociate la programul-cadru. ACS şi aspectele administrative şi operaţionale ale întreprinderii comune au fost prezentate şi discutate în cadrul unor evenimente publice importante. De asemenea, o serie de discuţii ample şi două studii recente 10 au adus informaţii suplimentare referitoare la finanţări, la tendinţele tehnologice şi de evoluţie a pieţei în domeniul sistemelor integrate, la structura administrativă şi la impactul preconizat al acestei iniţiative. NATURA PROBLEMEI Investiţii insuficiente în cercetare şi dezvoltare La nivelul UE, activităţile de cercetare şi dezvoltare în domeniul TIC reprezintă aproximativ 18% din totalul cheltuielilor pentru cercetare şi dezvoltare, comparativ cu 34% în Statele Unite şi 35% în Japonia 11. În ceea ce priveşte repartizarea pe cap de locuitor, UE alocă aproximativ 80 de euro pe cap de locuitor comparativ cu 350 de euro în Statele Unite şi 400 de euro în Japonia. În ceea ce priveşte cercetarea în domeniul sistemelor integrate, volumul finanţărilor publice în Europa 12 este de numai 11% din totalul pentru TIC, în ciuda faptului că, în sectorul privat, activităţile de cercetare şi dezvoltare pe marginea sistemelor integrate reprezintă peste 50% din cheltuielile cu cercetarea şi dezvoltarea în domeniul TIC. Fragmentarea finanţărilor pentru cercetare Există o serie de programe de finanţare relevante pentru sistemele integrate în Europa. Programele-cadru au realizat de-a lungul anilor investiţii importante în domeniul cercetării pe marginea TIC, dar ele reprezintă doar un procent redus din bugetul public total al UE 13. Sistemul interguvernamental Eureka oferă finanţare publică pentru proiectele industriale de cercetare şi dezvoltare. Cu toate acestea, eficienţa sa a fost afectată de anumite imperfecţiuni (ca, de exemplu, repetarea procedurilor de evaluare şi monitorizare a proiectelor la nivel interguvernamental şi naţional, predictibilitatea redusă a finanţărilor publice, întârzieri în lansarea proiectelor). La nivel naţional, 17 din 122 programe în domeniul TIC din 23 de state Platforma tehnologică ARTEMIS, Worldwide Trends and R&D Programmes in Embedded Systems, FAST şi Software Intensive Systems in the Future, IDATE şi TNO (2005) Comunicarea Comisiei i2010: O societate informaţională europeană pentru creştere şi ocuparea forţei de muncă, Comisia Europeană, Aproximativ 380 milioane euro anual PC6 a reprezentat 5-6% din totalul asistenţei publice pentru cheltuieli destinate cercetării civile la nivelul UE. RO 3 RO

5 membre ale UE şi ţări asociate sunt legate de sistemele integrate. În anumite ţări, activităţile pe marginea sistemelor integrate sunt repartizate în cadrul mai multor programe (adesea fără legătură între ele). În linii generale, instrumentele actuale nu oferă un cadru adecvat pentru mobilizarea resurselor europene la scară largă şi în serviciul unor obiective comune, în mod operativ şi eficient. Complexitatea tehnologică reprezintă o provocare majoră În ultimii 20 de ani, sistemele integrate au evoluat de la calculatoarele autonome cu un singur procesor la sisteme avansate multiprocesor cu capacităţi de comunicare din ce în ce mai mari, conectate la lumea reală prin funcţii de receptare şi activare. Complexitatea generată de această evoluţie reprezintă o provocare tehnologică majoră care nu poate fi gestionată în prezent în lipsa unei abordări sistematice şi a unor metode şi instrumente tehnologice asociate. În acelaşi timp, inovarea este obstrucţionată de lipsa unor standarde comune. Instrumentele de proiectare vor fi greu acceptate de organizaţiile de dezvoltare dacă există pericolul dependenţei de un anume furnizor, în absenţa unor standarde deschise. Astfel, sunt necesare noi standarde care să permită unor dispozitive integrate diferite să comunice între ele şi să se înţeleagă. Implicaţii Capacitatea Europei de a furniza cunoştinţe specifice, în funcţie de domeniu, pe marginea integrării i-a asigurat UE cote de piaţă importante în sectoare precum cel auto, industrial şi energetic, de apărare şi aerospaţial. Sistemele integrate sunt nu numai esenţiale pentru competitivitatea sectoarelor existente; în acelaşi timp, ele stau şi la baza noii generaţii de sisteme TIC, care transformă economia şi societatea actuală. La fel ca primele două valuri informatice (calculatoarele personale şi internetul) şi cel de-al treilea val, introdus în viaţa de zi cu zi datorită integrării inteligenţei, va crea noi pieţe pentru aplicaţii încă dificil de imaginat. Miza principală nu este doar posibilitatea de a inova, ci însăşi capacitatea de a inova. Sistemele integrate sunt atât de importante pentru a crea valoare, încât o economie care nu reuşeşte să răspundă acestor provocări tehnologice îşi poate pierde capacitatea de a inova. Există, în egală măsură, şi un risc cultural. Noile sisteme inteligente vor afecta profund viaţa cetăţenilor europeni. Economia europeană trebuie să fie capabilă să răspundă cererii locale într-un mod care să ţină cont de preferinţele şi valorile unice ale Europei. NECESITATEA INTERVENŢIEI UE UE trebuie să-şi mărească investiţiile în acest domeniu şi să le utilizeze mai eficient, fără să se bazeze exclusiv pe o structură de cercetare căreia îi lipseşte orientarea precisă şi care conduce la suprapunerea activităţilor. Actuala structură a întreprinderilor din UE nu oferă cadrul necesar pentru dezvoltarea tehnologiilor şi standardelor de capacitare necesare. Multe dintre tehnologiile în cauză depăşesc cadrul sectoarelor tradiţionale ale economiei, în timp ce majoritatea direcţiilor de dezvoltare se menţin în limitele unui anume sector. Industria europeană a instrumentelor de proiectare şi a programelor informatice este fragmentată, cu foarte puţini exponenţi capabili să-şi asume rolul de motor al dezvoltării. Multe dintre componentele şi instrumentele tehnologice sunt destinate unor pieţe care nu există încă, iar dezvoltarea lor presupune, în consecinţă, riscuri semnificative. Progresul este împiedicat de RO 4 RO

6 lipsa de coordonare a întreprinderilor la nivelul obiectivelor de cercetare şi dezvoltare, de suprapunerea activităţilor şi de utilizarea ineficientă a fondurilor limitate pentru cercetare. Numai legislaţia comunitară poate crea un cadru operaţional pentru cercetare şi dezvoltare, combinând avantajele integrării europene cu un nivel sporit de adaptabilitate a obiectivelor şi politicilor şi cu flexibilitatea participării statelor membre. OBIECTIVE Din punct de vedere economic şi tehnologic, scopul este acela de a lansa o iniţiativă care să permită exploatarea potenţialului Europei în cadrul viitoarelor pieţe ale produselor, proceselor şi serviciilor inteligente, precum şi cucerirea unei poziţii de lider mondial în domeniul tehnologiilor integrate. Din punct de vedere politic, obiectivele sunt următoarele: (1) Crearea unui program unic, european, de cercetare şi dezvoltare, având drept motor întreprinderile (2) Dezvoltarea unui mecanism capabil să combine, pentru prima dată, fondurile naţionale, comunitare şi private (3) Impulsionarea investiţiilor pentru cercetare şi dezvoltare în Europa. OPŢIUNI DE POLITICĂ ŞI ANALIZĂ Au fost luate în considerare următoarele două opţiuni de politică: (1) Opţiunea statu-quo. Aceasta reprezintă o continuare a modului de lucru actual. (2) Întreprinderea comună ITC ARTEMIS, în baza articolului 171 al Tratatului, de punere în aplicare a unei iniţiative tehnologice comune cu participarea întreprinderilor, Comisiei Europene şi a statelor membre, precum şi a ţărilor asociate la PC7, pornind de la platforma tehnologică ARTEMIS existentă. IMPACT ECONOMIC Avantaje economice ca urmare a îndeplinirii obiectivelor tehnologice Conform analizei, în comparaţie cu opţiunea statu-quo, ITC ARTEMIS va genera, până în 2015, câştiguri de cel puţin 14,7 miliarde euro anual, prin reducerea costurilor la nivelul proiectării şi dezvoltării sistemelor, echivalentul a cel puţin de ani/persoană de activitate. Actuala valoare netă a acestor câştiguri este estimată în 2006 la 109 miliarde euro. Impactul economic al realizării altor obiective stabilite în agenda de cercetare strategică este mai dificil de estimat, însă acesta ar putea fi semnificativ, conducând la crearea unor pieţe complet noi. RO 5 RO

7 Efect de potenţare la nivel financiar Opţiunea ITC ARTEMIS propusă va permite ca fiecare euro oferit de Comisie să mobilizeze aproximativ 2 euro la nivel naţional, la care se adaugă eforturi suplimentare pentru cercetare şi dezvoltare la nivelul sectorului privat, ceea ce ar conduce la un efect global de potenţare a efortului în domeniul cercetării şi dezvoltării de la 1 la 7 euro. În cadrul opţiunii statuquo, contribuţia Comisiei nu ar avea nici un efect potenţator la nivel naţional, iar în sectorul privat fiecărui euro comunitar i-ar corespunde doar 0,5 euro. Un cadru mai eficient pentru cercetare, dezvoltare şi inovare la nivelul întreprinderilor ITC ARTEMIS le oferă actorilor din domeniul cercetării şi dezvoltării un cadru fiabil şi eficient care înlătură incertitudinea bugetară cu care se confruntau în cazul programului Eureka. Datorită simplificării procedurilor prin intermediul ITC, fiecare proiect de cercetare şi dezvoltare va câştiga şase luni în comparaţie cu opţiunea statu-quo. Se va obţine o reducere de 50% în ceea ce priveşte pregătirea şi depunerea propunerilor. ITC ARTEMIS va genera astfel economii nete de 73 milioane euro. Vor rezulta economii suplimentare şi din înlăturarea acţiunilor suprapuse la nivel de raportare şi monitorizare; acestea sunt estimate la aproximativ 52 milioane euro. La nivel global, în comparaţie cu opţiunea statu-quo, ITC ARTEMIS ar genera economii de 125 milioane euro la nivelul costurilor procedurale. Procedurile simplificate permit ca rezultatele cercetărilor să ajungă mai rapid pe piaţă. Scurtarea perioadei premergătoare lansării pe piaţă este unul dintre principalele avantaje oferite de ITC ARTEMIS. În plus, ITC va avea drept consecinţă extinderea participării şi creşterea numărului de noi parteneri în activităţile de cercetare şi dezvoltare. Utilizarea mai eficientă a fondurilor pentru cercetare şi dezvoltare de către autorităţile publice Fondurile naţionale estimate la aproximativ 750 milioane euro cheltuite prin intermediul ITC ARTEMIS vor fi alocate prin proceduri şi planuri de lucru europene comune, aşa cum indică programul-cadru. Se estimează că efectul acestor cheltuieli asupra PIB va fi similar cu cel al finanţărilor comunitare şi mult mai semnificativ 14 decât în cadrul opţiunii statu-quo, conform căreia aceste finanţări ar fi alocate în funcţie de diversele priorităţi ale programelor naţionale. Efecte economice şi sociale la nivel general Tehnologiile comune dezvoltate în cadrul ITC ARTEMIS vor pune la dispoziţia întreprinderilor ale căror activităţi sunt bazate pe sisteme integrate condiţii egale, ceea ce va conduce la o concurenţă mai intensă la nivelul produselor şi serviciilor bazate pe platforme comune. ITC ARTEMIS va genera unu număr mai mare de locuri de muncă, de mai bună calitate, şi va crea condiţii de lucru mai inteligente, favorizând o producţie mai eficientă; aceasta se va datora faptului că operatorii umani vor avea la dispoziţie aplicaţii ce vor permite un nivel 14 Pe termen lung, cheltuielile la nivel de program-cadru au un impact asupra PIB mai mare cu 89% per euro investit decât finanţările alocate la nivel naţional: Document de lucru al serviciilor Comisiei anexat la propunerea privind cel de-al şaptelea Program-cadru [COM(2005) 119 final], anexa 1, p. 59. RO 6 RO

8 superior de automatizare, sporind astfel valoarea adăugată a multor locuri de muncă. O parte dintre proiectele de aplicaţii pe care le are în vedere agenda de cercetare strategică ARTEMIS au o puternică orientare socială (de exemplu în domeniul gestionării şi monitorizării protecţiei mediului). ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR PENTRU O INIŢIATIVĂ TEHNOLOGICĂ COMUNĂ Propunerea îndeplineşte toate criteriile stabilite pentru o iniţiativă tehnologică comună prin cel de-al şaptelea Program-cadru. Amploarea impactului asupra competitivităţii şi creşterii industriale: Sistemele integrate constituie o tehnologie strategică pentru Europa, întrucât ele stau la baza dezvoltării viitoare a unor sectoare-cheie pentru economia UE şi reprezintă motorul inovaţiei şi creşterii. Gradul de claritate a definirii obiectivului şi a rezultatelor urmărite: Agenda de cercetare strategică ARTEMIS stabileşte obiective industriale tangibile în vederea menţinerii Europei pe o poziţie de lider în domeniul sistemelor integrate şi pentru a exploata corespunzător potenţialul UE în cadrul viitoarelor pieţe ale produselor, proceselor şi serviciilor inteligente. Incapacitatea instrumentelor existente de a îndeplini acest obiectiv: UE va continua să investească în cercetarea pe marginea sistemelor integrate la nivelul programului-cadru, dar instrumentele obişnuite ale acestui program nu pot să genereze, în mod independent, un volum al resurselor suficient de mare pentru a răspunde provocărilor legate de investiţii. Nici unul dintre instrumentele existente nu poate reuni, într-un cadru comun, întreprinderile, statele membre şi Comunitatea. Valoarea adăugată a intervenţiei la nivel european: ITC ARTEMIS oferă cadrul juridic şi organizaţional necesar pentru stimularea angajamentelor pe termen lung din partea tuturor celor interesaţi. Noul cadru poate fi creat numai prin acţiune la nivel comunitar, combinând avantajele integrării europene cu un nivel sporit de adaptabilitate a obiectivelor tehnologice şi a politicilor industriale şi cu flexibilitatea participării statelor membre. Un angajament puternic din partea întreprinderilor la nivelul financiar şi al resurselor: Întreprinderile au investit deja multe eforturi în activităţile pregătitoare şi vor contribui financiar la costurile de funcţionare ale ITC la nivelul de 1% din costurile totale pentru cercetare şi dezvoltare (estimate la aproximativ 2,7 miliarde euro). În ceea ce priveşte contribuţiile în natură la proiectele de cercetare şi dezvoltare, se estimează că întreprinderile vor acoperi aproximativ 60% din costuri. Importanţa contribuţiei la obiective de politică mai ample, inclusiv avantajele pentru societate: Îndeplinirea obiectivelor tehnologice ale ITC ARTEMIS va genera avantaje directe pentru industria europeană, concretizate în economii la nivelul costurilor de dezvoltare de cel puţin 14,7 miliarde euro pe an din Este posibil ca profitabilitatea sporită să genereze şi avantaje indirecte, la nivelul creşterii cotei de piaţă şi a veniturilor, deplasării către segmente de produse cu o valoare adăugată mai mare şi îmbunătăţirii competitivităţii tehnologice pe termen lung. RO 7 RO

9 Capacitatea de a atrage mai multă susţinere la nivel naţional şi de a stimula finanţările actuale şi viitoare la nivelul întreprinderilor: ITC ARTEMIS utilizează finanţările comunitare pentru a spori şi alinia finanţările naţionale în vederea unor scopuri şi obiective comune, precum şi pentru a oferi facilităţile necesare unor investiţii mai mari la nivelul întreprinderilor. Întreprinderile sunt dispuse să-şi dubleze resursele în domeniu în următorii ani. Pornind de la un total al finanţărilor comunitare de 410 milioane euro pentru activităţi de cercetare şi dezvoltare, se estimează că ITC ARTEMIS ar mobiliza o sumă de şapte ori mai mare, din care 60% ar reprezenta contribuţiile întreprinderilor şi ale altor actori din domeniul cercetării şi dezvoltării. CONCLUZII Iniţiativa tehnologică comună propusă privind sistemele informatice integrate (ITC ARTEMIS) reprezintă un mijloc adecvat de punere în aplicare a unei iniţiatice având drept scop valorificarea potenţialului Europei pe viitoarele pieţe ale produselor, proceselor şi serviciilor inteligente. ITC ARTEMIS abordează temele principale ale strategiei de la Lisabona: va avea drept obiectiv valoarea strategică ridicată în domeniul competitivităţii la nivelul UE; va favoriza creşterea investiţiilor în domeniu la nivelul întreprinderilor; va permite ca finanţările comunitare să fie utilizate ca pârghie în vederea alinierii finanţărilor naţionale într-un demers flexibil pentru atingerea obiectivelor comune, creând un adevărat Spaţiu de Cercetare European în domeniu; şi va oferi un mecanism pentru extinderea participării întreprinderilor la activităţi de cercetare şi dezvoltare, în vederea îndeplinirii obiectivelor comune şi pentru o mai bună valorificare şi aplicare a rezultatelor. Modelul de administrare şi funcţionare al ITC furnizează, în egală măsură, cadrul necesar pentru a combina punctele forte ale sistemelor interguvernamentale (Eureka) şi ale programelor europene, depăşind, în acelaşi timp, neajunsurile acestora. RO 8 RO

Microsoft Word - L. Orban_előadas - ROMANUL nov. 3.DOC aq.doc

Microsoft Word - L. Orban_előadas - ROMANUL nov. 3.DOC aq.doc DISCURS/ Embargo : 3.11.2007 - Leonard Orban Comisar european pentru multilingvism Asigurarea încrederii în învăţarea limbilor străine Conferinţă, Universitatea din Bucureşti Bucureşti, 3 noiembrie 2007

Mai mult

csr_romania_ro.doc

csr_romania_ro.doc COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 7.6.2011 SEC(2011) 825 final Recomandare de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind Programul național de reformă din 2011 al României și de emitere a unui aviz al Consiliului privind

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, SWD(2017) 479 final DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI REZUMATUL EVALUĂRII IMPACTULUI care însoţeşte do

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, SWD(2017) 479 final DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI REZUMATUL EVALUĂRII IMPACTULUI care însoţeşte do COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 21.12.2017 SWD(2017) 479 final DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI REZUMATUL EVALUĂRII IMPACTULUI care însoţeşte documentul Propunere de directivă a Parlamentului European

Mai mult

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE Bruxelles, 15 mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Dosar interinstituţional: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 NOTĂ DE ÎNSOŢI

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE Bruxelles, 15 mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Dosar interinstituţional: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 NOTĂ DE ÎNSOŢI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE Bruxelles, 15 mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Dosar interinstituţional: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 NOTĂ DE ÎNSOŢIRE Sursă: Secretar General al Comisiei Europene semnat

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, SEC(2011) 1230 final DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI REZUMATUL EVALUĂRII IMPACTULUI care însoţeşte d

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, SEC(2011) 1230 final DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI REZUMATUL EVALUĂRII IMPACTULUI care însoţeşte d COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 19.10.2011 SEC(2011) 1230 final DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI REZUMATUL EVALUĂRII IMPACTULUI care însoţeşte documentul Regulamentul Parlamentului European și al

Mai mult

Draft council conclusions Austrian Presidency

Draft council conclusions Austrian Presidency Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 14 iunie 2019 (OR. en) 10354/19 SOC 485 EMPL 374 SAN 304 REZULTATUL LUCRĂRILOR Sursă: Data: 13 iunie 2019 Destinatar: Secretariatul General al Consiliului Delegațiile

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2018) 366 final ANNEXES 1 to 2 ANEXE la Propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULU

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2018) 366 final ANNEXES 1 to 2 ANEXE la Propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULU COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 30.5.2018 COM(2018) 366 final ANNEXES 1 to 2 ANEXE la Propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a programului Europa creativă (2021-2027)

Mai mult

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom PARLAMENTUL EUPEAN 2009-2014 Comisia pentru industrie, cercetare și energie 11.11.2013 2013/0232(COD) ***I PIECT DE RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind

Mai mult

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 4.7.2016 A8-0224/11 11 Punctul 15 15. subliniază că, drept răspuns la această problemă presantă, în 2014 noua Comisie a propus un plan de investiții pentru Europa și înființarea FEIS, cu scopul de a mobiliza

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 17 iunie 2015 (OR. en) 9305/1/15 REV 1 UEM 201 ECOFIN 410 SOC 373 COMPET 282 ENV 370 EDUC 190 RECH 178 ENER 225

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 17 iunie 2015 (OR. en) 9305/1/15 REV 1 UEM 201 ECOFIN 410 SOC 373 COMPET 282 ENV 370 EDUC 190 RECH 178 ENER 225 Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 17 iunie 2015 (OR. en) 9305/1/15 REV 1 UEM 201 ECOFIN 410 SOC 373 COMPET 282 ENV 370 EDUC 190 RECH 178 ENER 225 JAI 385 EMPL 245 NOTĂ Sursă: Destinatar: Subiect: Secretariatul

Mai mult

Universitatea POLITEHNICA Timisoara Birou Promovare, Consiliere a Proiectelor CDI PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE GHIDUL SOLICITANTULU

Universitatea POLITEHNICA Timisoara Birou Promovare, Consiliere a Proiectelor CDI PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE GHIDUL SOLICITANTULU PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE APEL COMPETITIV! SISTEMUL INFORMATIC MySMIS DESCHIS ÎNTRE 15 NOV. 2017 ŞI 15 MART. 2018 ORA 22.59 Tip de proiect:

Mai mult

COM(2017)520/F1 - RO

COM(2017)520/F1 - RO COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 22.5.2017 COM(2017) 520 final Recomandare de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind Programul național de reformă al Poloniei pentru 2017 și care include un aviz al Consiliului

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2013) 420 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind punerea în aplicare a Reg

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2013) 420 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind punerea în aplicare a Reg COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 17.6.2013 COM(2013) 420 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1445/2007 al Parlamentului European

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 24 mai 2017 (OR. en) 9645/17 REZULTATUL LUCRĂRILOR Sursă: Data: 23 mai 2017 Destinatar: Secretariatul General al

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 24 mai 2017 (OR. en) 9645/17 REZULTATUL LUCRĂRILOR Sursă: Data: 23 mai 2017 Destinatar: Secretariatul General al Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 24 mai 2017 (OR. en) 9645/17 REZULTATUL LUCRĂRILOR Sursă: Data: 23 mai 2017 Destinatar: Secretariatul General al Consiliului Delegațiile ENV 540 FIN 326 FSTR 42 REGIO

Mai mult

Microsoft PowerPoint - Inovarea socialÄ… final.pptx

Microsoft PowerPoint - Inovarea socialÄ… final.pptx INOVAREA SOCIALA Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 VESTART Arta antreprenoriatului POCU/82/3/7/105729 CAPITOL 1 IN CONTEXTUL EUROPEAN 1 Inovarea socială devine tot mai

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation sfdjgk PLANIFICARE REGIONALA OPORTUNITATI SI PROVOCARI 2021-2027 IMPORTANTA PLANIFICARII REGIONALE Planificarea dezvoltarii la nivel regional ofera baza esentiala si strategica pentru includerea masurilor

Mai mult

Microsoft PowerPoint - AN_TgMures_18maiREV.ppt

Microsoft PowerPoint - AN_TgMures_18maiREV.ppt 1 CUPRINS I. Beneficii și i constrângeri ale aderării la zona euro II. Pregătirea pentru adoptarea euro în n statele din CEE 2 Beneficii şi i constrângeri ale aderării la zona euro (1) Adoptarea euro:

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 10 mai 2017 (OR. en) 8964/17 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Secretariatul General al Consiliului ENV 422 FIN

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 10 mai 2017 (OR. en) 8964/17 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Secretariatul General al Consiliului ENV 422 FIN Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 10 mai 2017 (OR. en) 8964/17 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Secretariatul General al Consiliului ENV 422 FIN 290 FSTR 40 REGIO 56 AGRI 255 Comitetul Reprezentanților

Mai mult

TA

TA 29.5.2017 A8-0189/ 001-013 AMENDAMENTE 001-013 depuse de Comisia pentru afaceri economice și monetare Raport Tom Vandenkendelaere Cotele taxei pe valoarea adăugată aplicate cărților, ziarelor și periodicelor

Mai mult

COM(2019)541/F1 - RO

COM(2019)541/F1 - RO COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 5.6.2019 COM(2019) 541 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE CONSILIU Raport către Consiliu în conformitate cu articolul -11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1466/97 referitor

Mai mult

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3.2018 A8-0048/50 50 Punctul 101 101. afirmă că o politică agricolă comună modernizată este esențială pentru securitatea și autonomia alimentară, prezervarea populațiilor rurale și ocuparea forței de

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE EXPUNERE DE MOTIVE SECŢIUNEA 1 TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV : Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile SECŢIUNEA A 2-A MOTIVUL EMITERII ACTULUI

Mai mult

Microsoft Word - Ind IT&C _rezumat_.doc

Microsoft Word - Ind IT&C _rezumat_.doc ITC- Institutul pentru Tehnica de Calcul dec.27 Mircea Vuici Industria românească TI&C în 26-27 Actualizare Sumar Industria românească de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii, definită ca ansamblu al

Mai mult

NOTA DE FUNDAMENTARE

NOTA DE FUNDAMENTARE Hotărâre 1090 2013 1211 Guvernul României privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentelor Monitorul (UE) ale Comisiei nr. 327/2011, nr. 206/2012 şi nr. 547/2012, Oficial al prin care se

Mai mult

Tabel culegere propuneri de proiecte pentru Strategia UE pentru Regiunea Dunarii (SUERD) PA 8) SPRIJINIREA COMPETITIVITĂțII ÎNTREPRINDERILOR, INCLUSIV

Tabel culegere propuneri de proiecte pentru Strategia UE pentru Regiunea Dunarii (SUERD) PA 8) SPRIJINIREA COMPETITIVITĂțII ÎNTREPRINDERILOR, INCLUSIV Tabel culegere propuneri de proiecte pentru Strategia UE pentru Regiunea Dunarii (SUERD) PA 8) SPRIJINIREA COMPETITIVITĂțII ÎNTREPRINDERILOR, INCLUSIV DEZVOLTAREA CLUSTERELOR Nr. Actiuni Exemple de proiect

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2017) 198 final COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EU

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2017) 198 final COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EU COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 27.4.2017 COM(2017) 198 final COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Un plan de acțiune pentru

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation + Cadrul financiar multianual post-2020 Maria Elena Georgescu, secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice + 2 Europe will not be made all at once, or according to a single plan. It will be built through

Mai mult

Comunicat de presa Studiu Roland Berger Strategy Consultants: Romania in urmatorii 20 de ani Dubla perspectiva a liderilor de azi si de maine 13 decem

Comunicat de presa Studiu Roland Berger Strategy Consultants: Romania in urmatorii 20 de ani Dubla perspectiva a liderilor de azi si de maine 13 decem 13 decembrie 2012 Cu ocazia aniversarii a 20 de ani de prezenta in, Roland Berger a lansat un studiu cu privire la dezvoltarea tarii in urmatorii 20 de ani Atat managerii (liderii de azi) cat si studentii

Mai mult

SĂ CONSTRUIM O EUROPĂ PENTRU S I CU COPIII RON

SĂ CONSTRUIM O EUROPĂ PENTRU S I CU COPIII RON SĂ CONSTRUIM O EUROPĂ PENTRU S I CU COPIII RON Concepţie grafică: Atelierul de creaţie grafică al Consiliului Europei Realizare: Serviciul de producere a documentelor și publicaţiilor Consiliul Europei,

Mai mult

TA

TA 11.12.2018 A8-0408/ 001-201 AMENDAMENTE 001-201 depuse de Comisia pentru industrie, cercetare și energie Raport Angelika Mlinar Instituirea programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027 A8-0408/2018

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2019) 4423 final RECOMANDAREA COMISIEI din privind proiectul de plan național integrat privind ener

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2019) 4423 final RECOMANDAREA COMISIEI din privind proiectul de plan național integrat privind ener COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 18.6.2019 C(2019) 4423 final RECOMANDAREA COMISIEI din 18.6.2019 privind proiectul de plan național integrat privind energia și clima al României pentru perioada 2021-2030

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Hotărâre 36 2017-01-27 Guvernul României privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Monitorul Oficial al României nr 88 din 2017-01-31 NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Mai mult

EN

EN RO RO RO COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE Bruxelles, 16.10.2007 COM(2007) 625 final 2007/0220 (COD) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind statisticile europene (prezentată

Mai mult

European Commission

European Commission COMISIA EUROPEANĂ COMUNICAT DE PRESĂ Bruxelles/Strasbourg, 25 februarie 2014 Previziunile din iarna anului 2014: redresarea câștigă teren Previziunile de iarnă ale Comisiei Europene anunță continuarea

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE SECŢIUNEA 1 TITLUL ACTULUI Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efect

NOTĂ DE FUNDAMENTARE SECŢIUNEA 1 TITLUL ACTULUI Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efect NOTĂ DE FUNDAMENTARE SECŢIUNEA 1 TITLUL ACTULUI Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii

Mai mult

FIȘA TEHNICĂ A MĂSURILOR DIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ COLINELE MOLDOVEI - VARIANTA FINALĂ ÎN URMA APRO

FIȘA TEHNICĂ A MĂSURILOR DIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ COLINELE MOLDOVEI - VARIANTA FINALĂ ÎN URMA APRO Măsura 411.23 CREȘTEREA VALORII ADĂUGATE A PRODUSELOR AGRICOLE ȘI FORESTIERE Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare miza intervenţiei În România industria alimentară reprezintă principala piaţă

Mai mult

Microsoft Word - Leader.docx

Microsoft Word - Leader.docx Informații generale privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală prin intermediul LEADER LEADER este un instrument important pentru România în sporirea dezvoltării economice și sociale a zonelor

Mai mult

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE Bruxelles, 8 aprilie 2014 (OR. en) 7472/14 ADD 1 REV 1 PROIECT DE PROCES-VERBAL Subiect: PV CONS 14 SOC 188 SAN 124 CONSOM

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE Bruxelles, 8 aprilie 2014 (OR. en) 7472/14 ADD 1 REV 1 PROIECT DE PROCES-VERBAL Subiect: PV CONS 14 SOC 188 SAN 124 CONSOM CONSILIUL UNIUNII EUPENE Bruxelles, 8 aprilie 2014 (OR. en) 7472/14 ADD 1 REV 1 PIECT DE PCES-VERBAL Subiect: PV CONS 14 SOC 188 SAN 124 CONSOM 77 Cea de a 3301-a reuniune a CONSILIULUI UNIUNII EUPENE

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ ORDONANŢĂ privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ ORDONANŢĂ privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ ORDONANŢĂ privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation În parteneriat cu CARTA ALBĂ A IMM-URILOR DIN ROMÂNIA 2017 EDIŢIA A XV-A 14 IULIE 2017 HOTEL CARO BUCUREȘTI RAPORT DE CERCETARE NR. XV PARTENERI PARTENERI MEDIA Prelucrarea informaţiilor-georgiana Stoian

Mai mult

RE_QO

RE_QO Parlamentul European 2014-2019 Document de ședință B8-1126/2016 19.10.2016 PPUNERE DE REZOLUȚIE depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8-1803/2016 în conformitate cu articolul 128 alineatul

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 18 septembrie 2015 (OR. en) 15154/10 DCL 1 PECHE 238 DECLASIFICARE a documentului: din data: 10 noiembrie 2010 N

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 18 septembrie 2015 (OR. en) 15154/10 DCL 1 PECHE 238 DECLASIFICARE a documentului: din data: 10 noiembrie 2010 N Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 18 septembrie 2015 (OR. en) 15154/10 DCL 1 PECHE 238 DECLASIFICARE a documentului: din data: 10 noiembrie 2010 Noul statut: Subiect: ST 15154/10 /EU RESTRICTED Public

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE NOTĂ DE FUNDAMENTARE 1. Titlul proiectului de act normativ Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 30 aprilie 2019 (OR. en) 8908/19 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Subiect: Secretariatul General al Consiliului

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 30 aprilie 2019 (OR. en) 8908/19 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Subiect: Secretariatul General al Consiliului Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 30 aprilie 2019 (OR. en) 8908/19 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Subiect: Secretariatul General al Consiliului LIMITE SUSTDEV 76 RELEX 434 ENV 451 ONU 54 ACP 48

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind înfiinţarea Societăţii Naţionale Casa Monitorul Oficial al Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA - R

Hotărâre Guvernul României privind înfiinţarea Societăţii Naţionale Casa Monitorul Oficial al Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA - R Hotărâre 933 2018-11-29 Guvernul României privind înfiinţarea Societăţii Naţionale Casa Monitorul Oficial al Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA - României nr 1032 din S.A. 2018-12-05 NOTA DE FUNDAMENTARE

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2019) 1294 final REGULAMENTUL (UE) / AL COMISIEI din de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2400

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2019) 1294 final REGULAMENTUL (UE) / AL COMISIEI din de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2400 COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 19.2.2019 C(2019) 1294 final REGULAMENTUL (UE) / AL COMISIEI din 19.2.2019 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2400 și a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European

Mai mult

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 10.4.2019 A8-0094/55 Amendamentul 55 Jerzy Buzek în numele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie Raport Janusz Lewandowski Regulamentul privind statisticile europene referitoare la întreprinderi

Mai mult

Microsoft PowerPoint - prezentare MERIDIAN

Microsoft PowerPoint - prezentare MERIDIAN PARTENERIAT Ministerul Administraţiei şi Internelor Ministerul Integrării Europene Ministerul Economiei şi Comerţului Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei Agentia Nationala pentru Resurse

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, SWD(2013) 191 final DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI REZUMAT AL EVALUĂRII IMPACTULUI Care însoţeşte do

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, SWD(2013) 191 final DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI REZUMAT AL EVALUĂRII IMPACTULUI Care însoţeşte do COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 29.5.2013 SWD(2013) 191 final DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI REZUMAT AL EVALUĂRII IMPACTULUI Care însoţeşte documentul Propunere de regulament al Parlamentului European

Mai mult

Uniunea Europeană și Organizația Mondială a Comerțului

Uniunea Europeană și Organizația Mondială a Comerțului UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI ORGANIZAȚIA MONDIALĂ A COMERȚULUI Organizația Mondială a Comerțului (OMC) a contribuit, prin activitatea sa, la menținerea unui sistem comercial internațional reglementat. În ciuda

Mai mult

Pentru o Europă care promovează solidaritate si egalitate Parlamentul European poate juca un rol important în promovarea unei Uniunii Europene care să

Pentru o Europă care promovează solidaritate si egalitate Parlamentul European poate juca un rol important în promovarea unei Uniunii Europene care să care promovează solidaritate si egalitate Parlamentul European poate juca un rol important în promovarea unei Uniunii Europene care să fie inclusivă faţă de toţi cei în nevoie. Tu ai #ThePowerofVote www.thepowerofvote.eu

Mai mult

Str

Str HCA 53/05.09.2017 Director, Prof. Velicu Laurentiu STRATEGIA EVALUĂRII ŞI ASIGURĂRII CALITĂŢII EDUCAŢIEI IN LICEUL TEORETIC CAROL I FETESTI pentru perioada 2017-2020 1 SUMAR I. INTRODUCERE Misiunea CEAC

Mai mult

Utilizare curentă EIOPA EIOPA-BoS-19/040 RO 19 februarie 2019 Recomandări pentru sectorul asigurărilor în contextul retragerii Regatului Unit din Uniu

Utilizare curentă EIOPA EIOPA-BoS-19/040 RO 19 februarie 2019 Recomandări pentru sectorul asigurărilor în contextul retragerii Regatului Unit din Uniu Utilizare curentă EIOPA EIOPA-BoS-19/040 RO 19 februarie 2019 Recomandări pentru sectorul asigurărilor în contextul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană Recomandări Introducere 1. Conform articolului

Mai mult

EN

EN RO RO RO COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE Bruxelles, 8.11.2007 COM(2007) 686 final COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE CONSILIU ŞI PARLAMENTUL EUROPEAN prin care se transmite acordul cadru european privind hărţuirea

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 1 iunie 2016 (OR. en) Dosar interinstituțional: 2013/0302 (COD) 7532/16 ADD 1 TRANS 93 MAR 105 CODEC 370 PROIECT

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 1 iunie 2016 (OR. en) Dosar interinstituțional: 2013/0302 (COD) 7532/16 ADD 1 TRANS 93 MAR 105 CODEC 370 PROIECT Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 1 iunie 2016 (OR. en) Dosar interinstituțional: 2013/0302 (COD) 7532/16 ADD 1 TRANS 93 MAR 105 CODEC 370 PIECT DE EXPUNERE DE MOTIVE A CONSILIULUI Subiect: Poziția

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comerci

Hotărâre Guvernul României privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comerci Hotărâre 740 2017-10-05 Guvernul României privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor şi legumelor Monitorul

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE NOTA DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ: Hotărârea Guvernului privind organizarea şi funcţionarea reţelei naţionale a serviciilor de ocupare a forţei de muncă, componentă a

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Regiei Autonome Imprimeria Băncii

Hotărâre Guvernul României privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Regiei Autonome Imprimeria Băncii Hotărâre 636 2017-08-30 Guvernul României privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Regiei Autonome Imprimeria Băncii Naţionale a României, aflată în subordinea Băncii Naţionale

Mai mult

O EUROPĂ MAI JUSTĂ PENTRU LUCRĂTORI PROGRAMUL CES PENTRU ALEGERILE EUROPENE DIN 2019 EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION

O EUROPĂ MAI JUSTĂ PENTRU LUCRĂTORI PROGRAMUL CES PENTRU ALEGERILE EUROPENE DIN 2019 EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION O EUROPĂ MAI JUSTĂ PENTRU LUCRĂTORI PROGRAMUL CES PENTRU ALEGERILE EUROPENE DIN 2019 EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Alegerile europene 23-26 mai 2019 - vor fi hotărâtoare pentru

Mai mult

RE_QO

RE_QO Parlamentul European 2014-2019 Document de ședință B8-1133/2016 19.10.2016 PPUNERE DE REZOLUȚIE depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8-1803/2016 în conformitate cu articolul 128 alineatul

Mai mult

NOTA DE FUNDAMENTARE

NOTA DE FUNDAMENTARE Ordonanţă de urgenţă 3 2017-01-06 Guvernul României pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Monitorul Oficial al României nr 16 din 2017-01-06 NOTĂ DE FUNDAMENTARE la

Mai mult

Asociaţia Producătorilor de Materiale pentru Construcţii din România Membră a Construction Products Europe Telefon: Fax:

Asociaţia Producătorilor de Materiale pentru Construcţii din România Membră a Construction Products Europe Telefon: Fax: Asociaţia Producătorilor de Materiale pentru Construcţii din România Membră a Construction Products Europe Telefon:+40.724.356.404 Fax:+40-21-3211236 E-mail: office@apmcr.ro Web: www.apmcr.ro Masa Rotundă

Mai mult

CALL FOR TENDERS – EACEA No

CALL FOR TENDERS – EACEA No EUROPA CREATIVĂ (2014-2020) SUBPROGRAMUL MEDIA CERERE DE PROPUNERI EACEA/17/2016: SPRIJIN PENTRU ACCES LA PIEȚE AVERTISMENT: Prezenta cerere de propuneri este condiționată: de disponibilitatea fondurilor

Mai mult

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Parlamentul European 2014-2019 Document de ședință A8-0408/2018 28.11.2018 ***I RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Europa

Mai mult

st15658.ro09.doc

st15658.ro09.doc CONSILIUL UNIUNII EUPENE Bruxelles, 24 noiembrie 2009 (OR. en) 15658/09 Dosar interinstituțional: 2009/0072 (CNS) CULT 70 EDUC 178 JEUN 53 SOC 674 ACTE LEGISLATIVE ȘI ALTE INSTRUMENTE Obiectul: DECIZIE

Mai mult

TA

TA 25.1.2019 A8-0009/ 001-001 AMENDAMENTE 001-001 depuse de Comisia pentru afaceri economice și monetare Raport Roberto Gualtieri Armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (Regulamentul VNB)

Mai mult

Microsoft Word - Plan Multi-Anual de Evaluare - Mediu.doc

Microsoft Word - Plan Multi-Anual de Evaluare - Mediu.doc AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL MEDIU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL MEDIU PLANUL MULTIANUAL DE EVALUARE 2007-2013 Septembrie 2008 Cuprins Secţiunea I Introducere...3

Mai mult

NOTA DE FUNDAMENTARE

NOTA DE FUNDAMENTARE Ordonanţă de urgenţă 104 2018-11-29 Guvernul României privind implementarea Programului guvernamental growth - Contul individual de economii Junior Centenar Monitorul Oficial al României nr 1029 din 2018-12-04

Mai mult

PARTENERIAT PENTRU ECO-INOVARE - ECOPartner

PARTENERIAT PENTRU ECO-INOVARE - ECOPartner PARTENERIAT PENTRU ECO-INOVARE ECOPartner Context National Premise si motoare pentru eco-inovare in Romania Coordonator Tehnic CNPCD - Churican Andrei PROIECT CO-FINANTAT PRINTR-UN GRANT DIN PARTEA ELVETIEI

Mai mult

ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA TINUTUL ZIMBRILOR PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 2017 Ediţia I Revizia 1 Pagina 1/14 PLANUL DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE SDL G

ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA TINUTUL ZIMBRILOR PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 2017 Ediţia I Revizia 1 Pagina 1/14 PLANUL DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE SDL G Pagina 1/14 PLANUL DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE SDL GAL TINUTUL ZIMBRILOR 2014-2020 A. CADRUL LEGISLATIV În conformitate cu Regulamentul nr. 1303/2013, fiecare prioritate va fi evaluată cel puțin o dată

Mai mult

Renault si Romania, de zece ani impreuna

Renault si Romania, de zece ani impreuna Renault si Romania, de zece ani impreuna Miercuri, 1 Iulie 2009 De la intrarea sa in grupul Renault, la 2 iulie 1999, Dacia a devenit un actor major al economiei romanesti. In cei 10 ani de la preluarea

Mai mult

ANALIZA FINALĂ A IMPACTULUI DE REGLEMENTARE

ANALIZA FINALĂ A IMPACTULUI DE REGLEMENTARE ANALIZA IMPACTULUI DE REGLEMENTARE (AIR) efectuată la proiectul de Hotărâre a Consiliului de Administraţie ANRCETI privind reglementarea accesului către numerele independente de locaţie I. INTRODUCERE

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2017) 8435 final DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din privind standardele tehnice pentru

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2017) 8435 final DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din privind standardele tehnice pentru COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 15.12.2017 C(2017) 8435 final DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 15.12.2017 privind standardele tehnice pentru elementele de securitate aplicate produselor din tutun

Mai mult

Microsoft Word - Nota fundamentare HG minimis original.doc

Microsoft Word - Nota fundamentare HG minimis original.doc NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Hotărâre privind acordarea de ajutoare de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii Secţiunea a 2-a Motivul

Mai mult

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr Hotărâre 2 2018-01-10 Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casă Monitorul Oficial al României

Mai mult

Microsoft Word - EXPUNERE DE MOTIVE.doc

Microsoft Word - EXPUNERE DE MOTIVE.doc DOCUMENT ÎN LUCRU EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ: Legea învăţământului superior Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 1. Descrierea situaţiei actuale a)

Mai mult

RAEI Partea a II-a DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE Nr Activităţi Tipul de Obiective Termene Respons Indicatori de crt a

RAEI Partea a II-a DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE Nr Activităţi Tipul de Obiective Termene Respons Indicatori de crt a RAEI Partea a II-a DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE crt activitate 1 abilităţi realizare 1 Aplicarea testelor 1.Elaborarea Îmbunăta Oct CEAC Existenţa iniţiale şi interpretarea

Mai mult

COM(2014)85/F1 - RO

COM(2014)85/F1 - RO COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 20.2.2014 COM(2014) 85 final 2014/0043 (NLE) Propunere de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind principiile europene ale turismului de calitate RO RO EXPUNERE DE MOTIVE 1. CONTEXTUL

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 8 iunie 2017 (OR. en) Dosare interinstituționale: 2016/0370 (CNS) 2016/0372 (NLE) 2016/0371 (CNS) 10044/17 FISC

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 8 iunie 2017 (OR. en) Dosare interinstituționale: 2016/0370 (CNS) 2016/0372 (NLE) 2016/0371 (CNS) 10044/17 FISC Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 8 iunie 2017 (OR. en) Dosare interinstituționale: 2016/0370 (CNS) 2016/0372 (NLE) 2016/0371 (CNS) 10044/17 FISC 131 ECOFIN 505 UD 146 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar:

Mai mult

Ordonanţă de urgenţă Guvernul României privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a instituţii

Ordonanţă de urgenţă Guvernul României privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a instituţii Ordonanţă de urgenţă 41 2017-06-09 Guvernul României privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a instituţiilor/agenţiilor Uniunii Europene Monitorul Oficial al

Mai mult

Cercetarea cantitativă Analiza de macromediu în Regiunea Nord-Est

Cercetarea cantitativă Analiza de macromediu în Regiunea Nord-Est Cercetarea cantitativă Analiza de macromediu în Regiunea Nord-Est CUPRINS REZUMAT EXECUTIV... 3 REZULTATE... 9 Graficul 1. Gradul de acord - suport financiar... 9 Graficul 2. Factorii pe care tocmai i-am

Mai mult

avansând cu instrumentele financiare FESI Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime Instrumente financiare

avansând cu instrumentele financiare FESI Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime Instrumente financiare avansând cu instrumentele financiare FESI Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime Instrumentele financiare cofinanţate prin Fondul European pentru Pescuit și Afacari Maritime (FEPAM) sunt o

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Învățământul superior, inovarea și creșterea: bunele practici internaționale Chișinău 15 mai 2019 Education Global Practice Agenda 1. Contextul european și cel din Moldova 2. Capitalul uman și inovarea

Mai mult

Acordurile de achiziții, implicații concurențiale și juridice

Acordurile de achiziții, implicații concurențiale și juridice Acordurile de achiziții, implicații concurențiale și juridice 12 Apr 2016 de Diana Crângașu [1] Acordurile de cooperare încheiate de companii pentru achiziții în comun sunt o mișcare strategică tot mai

Mai mult

FISA MASURII Denumirea măsurii "Sprijin pentru dezvoltarea comunitatilor locale din teritoriul GAL" CODUL Măsurii M 6/6B Tipul măsurii: INVESTITII SER

FISA MASURII Denumirea măsurii Sprijin pentru dezvoltarea comunitatilor locale din teritoriul GAL CODUL Măsurii M 6/6B Tipul măsurii: INVESTITII SER FISA MASURII Denumirea măsurii "Sprijin pentru dezvoltarea comunitatilor locale din teritoriul GAL" CODUL Măsurii M 6/6B Tipul măsurii: INVESTITII SERVICII FORFETAR 1. Descrierea generală a măsurii 1.1.

Mai mult

M Ciocea Mediul Global si European al Dezvoltarii

M Ciocea Mediul Global si European al Dezvoltarii Domeniul Mediul global și european al dezvoltării De ce e nevoie de date despre mediul european și global al dezvoltării într-un astfel de proiect? Domeniul construiește o imagine coerentă a economiei

Mai mult

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINA VETERINARA BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT TEMA LUCRĂRII: RAMURA INDUSTRIALIZĂRII LAPTELUI ÎN REPUB

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINA VETERINARA BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT TEMA LUCRĂRII: RAMURA INDUSTRIALIZĂRII LAPTELUI ÎN REPUB UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINA VETERINARA BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT TEMA LUCRĂRII: RAMURA INDUSTRIALIZĂRII LAPTELUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA. ISTORIE, PREZENT ŞI PERSPECTIVE Coordonator

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2018) 675 final RAPORT AL COMISIEI PRIVIND ACTIVITATEA COMITETELOR ÎN ANUL 2017 {SWD(2018) 432 final} RO R

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2018) 675 final RAPORT AL COMISIEI PRIVIND ACTIVITATEA COMITETELOR ÎN ANUL 2017 {SWD(2018) 432 final} RO R COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 11.10.2018 COM(2018) 675 final RAPORT AL COMISIEI PRIVIND ACTIVITATEA COMITETELOR ÎN ANUL 2017 {SWD(2018) 432 final} RO RO RAPORT AL COMISIEI PRIVIND ACTIVITATEA COMITETELOR

Mai mult

avansând cu instrumentele financiare FESI Fondul European de Dezvoltare Regională Instrumente financiare

avansând cu instrumentele financiare FESI Fondul European de Dezvoltare Regională Instrumente financiare avansând cu instrumentele financiare FESI Fondul European de Dezvoltare Regională Instrumentele financiare cofinanțate prin Fondurile Europene Structurale și de Investiții sunt un mod sustenabil și eficient

Mai mult

Raportul privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul

Raportul privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul C 417/74 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 6.12.2017 RAPORTUL privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul

Mai mult

STADIUL LANSĂRII APELURILOR DE PROIECTE IN CADRUL POR LA NIVELUL REGIUNII NORD-EST - 7 mai P.I Perioada depunere Prioritatea Alocare

STADIUL LANSĂRII APELURILOR DE PROIECTE IN CADRUL POR LA NIVELUL REGIUNII NORD-EST - 7 mai P.I Perioada depunere Prioritatea Alocare STADIUL LANSĂRII APELURILOR DE PROIECTE IN CADRUL POR 2014-2020 LA NIVELUL REGIUNII NORD-EST - 7 mai 2018-6.1 16.05.2016 16.11.2016 Apel 2 06.01.2017-13.07.2017 3.1 A 16.05.2016 16.11.2016 Apel 2 28.08.2017

Mai mult

MANAGEMENT INTERNATIONAL = Curs 5 =

MANAGEMENT INTERNATIONAL = Curs 5 = MANAGEMENT INTERNATIONAL = Tema 5 = Conf. Univ. Dr. Irina-Eugenia IAMANDI ASE, REI, 2014 = Tema 5 = Organizarea in companiile internationale CUPRINS: 1. Organizarea in managementul international 2. Tipologia

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI EXPUNERE DE MOTIVE LEGE privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 1. Descrierea situaţiei actuale Avându-se în vedere evoluţia crizei economice

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 27 ianuarie 2016 (OR. en) 5584/16 ADD 1 FIN 58 PE-L 4 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Subiect: Comitetul buget

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 27 ianuarie 2016 (OR. en) 5584/16 ADD 1 FIN 58 PE-L 4 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Subiect: Comitetul buget Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 27 ianuarie 2016 (OR. en) 5584/16 ADD 1 FIN 58 PE-L 4 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Subiect: Comitetul bugetar Comitetul Reprezentanților Permanenți / Consiliul

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2018) 2526 final REGULAMENTUL DELEGAT (UE) / AL COMISIEI din de completare a Regulamentului (UE) nr

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2018) 2526 final REGULAMENTUL DELEGAT (UE) / AL COMISIEI din de completare a Regulamentului (UE) nr COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 30.4.2018 C(2018) 2526 final REGULAMENTUL DELEGAT (UE) / AL COMISIEI din 30.4.2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

Mai mult

09-ppt-2018-capac

09-ppt-2018-capac SEMINAR IMPORTANȚA ANALIZEI SWOT PENTRU SUCCESUL AFACERII Analiza SWOT presupune stabilirea calitatilor firmei dvs, defectele, oportunitatile de piata si amenintarile 1 Analiza SWOT ofera o radiografie

Mai mult

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI Facultatea de Management Departamentul: Management TEZĂ DE ABILITARE STRATEGII DE PERFORMANȚĂ ȘI IMPLICAȚII PEN

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI Facultatea de Management Departamentul: Management TEZĂ DE ABILITARE STRATEGII DE PERFORMANȚĂ ȘI IMPLICAȚII PEN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI Facultatea de Management Departamentul: Management TEZĂ DE ABILITARE STRATEGII DE PERFORMANȚĂ ȘI IMPLICAȚII PENTRU POLITICA DE MEDIU Candidat: Conf. univ. dr. Cristian

Mai mult

Microsoft PowerPoint - Programme GAL roum.ppt

Microsoft PowerPoint - Programme GAL roum.ppt Proiectul Grupului de Acţiune Locală Seminar de formare Leader Vatra Dornei 7 10 noiembrie 2006 1 Reamintirea etapelor principale ale elaborării proiectului GAL-ului Identificarea teritoriului pertinent

Mai mult

Secţiunea 1

Secţiunea 1 Expunere de motive Secțiunea 1 Titlul proiectului de act normativ LEGEA pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017 Secțiunea a 2-a Motivul emiterii actului

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Hotărâre 377 2017-05-25 Guvernul României privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la fondul fiduciar al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru acoperirea cheltuielilor de participare

Mai mult