Maintenance Manual Instandhaltungsanleitung Manuel d entretien Istruzioni per la manutenzione

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Maintenance Manual Instandhaltungsanleitung Manuel d entretien Istruzioni per la manutenzione"

Transcriere

1 Maintenance Manual Instandhaltungsanleitung Manuel d entretien Istruzioni per la manutenzione

2 Cuprins Cuprins Cuprins... Grup ţintă... Legendă semne... Indicaţii de siguranţă... Clasificarea produselor... Structură... Detectarea erorii... 4 Setări cu ajutorul telecomenzii Geberit... 6 Setări manuale... 0 Activarea accesării manuale... A Activaţi curăţarea... B Setarea timpului de spălare la setările din fabrică... C Setarea funcţiei de economisire a apei... D Setaţi timpul de întârziere la închidere pe 0 secunde... E Setarea distanţei de detecţie... Repunerea la zero a tuturor setărilor... Îngrijire şi întreţinere... 4 Curăţarea suprafeţelor (Funcţia de curăţare)...4 Curăţaţi perlatorul...4 Curăţaţi filtru coş pentru impurităţi...4 Setaţi temperatura apei (cu mixer, fără buton de reglare rece-cald)...4 Reglaţi limitatorul pentru apă caldă...5 Reciclarea deşeurilor... 6 Grup ţintă Acest document, conform EN IEC 6079:00, se adresează consultanţilor tehnici. Legendă semne Simbol ATENŢIE Semnificaţie Atrage atenţia asupra apariţiei unei posibile situaţii periculoase, care poate avea drept urmare răniri uşoare ori de gravitate medie sau pagube materiale. Atrage atenţia asupra unei informaţii importante. Indicaţii de siguranţă Reparaţiile pot fi efectuate numai de către consultantul tehnic şi numai cu piese de schimb şi accesorii originale Nu efectuaţi modificări sau instalaţii suplimentare la armătura chiuvetei Clasificarea produselor În acest document este descris modul de întreţinere a următoarelor produse Geberit: 6.5.., Geberit armătură chiuvetă de tipul 85, reţea, fără mixer 6.6.., Geberit armătură chiuvetă de tipul 86, reţea, fără mixer , Geberit armătură chiuvetă de tipul 85, reţea, cu mixer fără buton de reglare rece-cald , Geberit armătură chiuvetă de tipul 86, reţea, cu mixer fără buton de reglare rece-cald , Geberit armătură chiuvetă de tipul 85, reţea, cu mixer şi buton de reglare rece-cald , Geberit armătură chiuvetă de tipul 86, reţea, cu mixer şi buton de reglare rece-cald

3 Structură Structură EN 4 FR IT NL ES 5 PT 6 DK NO SE FI 7 IS PL HU SK CZ SL HR SR EE Corpul armăturii Şurub de închidere Buton de reglare rece-cald 4 Limitator apă caldă 5 Perlator 6 Senzor infraroşu 7 Suport baterie 8 Adaptor 9 Supapă de reţinere 0 Racord flexibil Filtru coş pentru impurităţi Transformator pentru tensiunea de la reţea Piuliţă lungă 4 Tijă filetată 5 Bucşă de fixare 6 Garnitură plată 7 Ventil de blocare 8 Electrovalvă LV LT BG GR TR RU AE CN JP

4 Detectarea erorii Detectarea erorii Problema Cauză posibilă Remediere Nu curge apă Robinetele de colţar sunt închise Deschideţi robinetele de colţar Apa curge continuu şi se opreşte când apare un obiect în raza de detecţie Curgere continuă (Nu se mai opreşte curgerea apei) Perlatorul este umplut / blocat sau prezintă impurităţi Filtrul coş pentru impurităţi este blocat sau prezintă impurităţi Racordul flexibil este îndoit Curăţarea sau înlocuirea perlatorului Vezi Îngrijire şi întreţinere Curăţaţi sau schimbaţi filtrul coş pentru impurităţi Vezi Îngrijire şi întreţinere Înlăturaţi îndoitura Nu există presiune în reţeaua de apă Verificaţi presiunea apei Refaceţi presiunea apei Nu există alimentare de la reţea Verificaţi alimentarea cu curent de la reţea Este deconectată conexiunea prin Realizaţi conexiunea prin cablu cablu între blocul de alimentare de la reţea şi adaptor Contactele adaptorului sunt corodate Curăţaţi contactele sau schimbaţi adaptorul Cablu de conectare este îndoit sau rupt Înlocuiţi piesele defecte Lipseşte sau este defect şurubul de închidere Montaţi sau schimbaţi şurubul de siguranţă Armătura se află în modulul de curăţare Aşteptaţi terminarea programului modulului de curăţare (cca. min) Adaptorul este defect Înlocuiţi adaptorul Distanţa de detecţie nu este setată corect Fereastra senzorului infraroşu este zgâriată sau murdară Reflecţii perturbante de la chiuvetă Setaţi corect distanţa de detecţie Vezi Setări cu telecomanda Geberit sau Setări manuale Curăţaţi fereastra senzorului infraroşu sau schimbaţi senzorul infraroşu Setaţi corect distanţa de detecţie Vezi Setări cu telecomanda Geberit sau Setări manuale Contactele electrovalvei sunt corodate Curăţaţi contactele sau schimbaţi electrovalva Electrovalva este defectă Schimbaţi electrovalva Contactele senzorului de infra roşu sunt corodate Senzorul infraroşu este defect Curăţaţi contactele sau schimbaţi senzorul infraroşu Schimbaţi senzorul infraroşu Contactele elastice dintre senzorul Legaţi priza de legătură corect infraroşu şi electrovalvă sunt inversate Obiecte perturbante în raza de detecţie Înlăturaţi obiectele perturbante din raza de detecţie Apoi îndepărtaţi şi fixaţi şurubul de închidere din nou. Nu perturbaţi procedeul de detecţie (aşteptaţi până se opreşte apa şi LED-ul din senzorul infraroşu nu mai luminează) Senzorul infraroşu este defect Schimbaţi senzorul infraroşu Modul senzor eronat Modificaţi modulul senzorului sau efectuaţi o resetare a senzorului Vezi Setări cu telecomanda Geberit sau Setări manuale Presiunea în reţeaua de alimentare cu apă este prea mare Verificaţi presiunea din reţeaua de alimentare cu apă Setaţi presiunea apei din reţea la 0,5 8,0 bari Electrovalva este defectă Schimbaţi electrovalva 4

5 Detectarea erorii Problema Cauză posibilă Remediere Senzorul infraroşu este defect Schimbaţi senzorul infraroşu Apa curge, cu toate că este îndepărtat şurubul de siguranţă Apa începe să curgă de la sine Fereastra senzorului infraroşu este zgâriată sau murdară Armătura este perturbată de influenţa unor obiecte din zonă (oglindă, suprafeţe metalice, chiuvete din sticlă, etc.) Oscilaţii de presiune în reţeaua de alimentare cu apă Armătura nu este etanşă, se scurge apă din armătură Temperatura nu poate fi reglată corespunzător Neetanşeitate pe traseul conductei de alimentare cu apă, garnitură defectă Picură apă din gura de scurgere a apei, electrovalva nu închide bine Nu există sau este prea puţină apă caldă sau rece. Robinetele de colţar nu sunt deschise complet Filtrul coş pentru impurităţi al valvei de alimentare cu apă este umplut / blocat sau prezintă impurităţi Presiunea diferenţială a conductei de apă caldă şi rece este mai mare de,5 bari Racordul flexibil este îndoit Înlăturaţi îndoitura Supapa de reţinere din corpul armăturii sau de pe racordul flexibil este blocată Temperatura apei este prea joasă sau prea mare Curăţaţi fereastra senzorului infraroşu sau schimbaţi senzorul infraroşu Resetarea senzorului Vezi Setări cu telecomanda Geberit sau Setări manuale Instalaţi un regulator de presiune adecvat Verificaţi legăturile pe traseul conductei de apă Schimbaţi garniturile dacă acestea sunt defecte Curăţaţi sau schimbaţi electrovalva Deschideţi complet robinetele de colţar Curăţaţi sau schimbaţi filtrul coş pentru impurităţi Vezi Îngrijire şi întreţinere Adaptaţi presiunea diferenţială a ambelor conducte Închideţi un pic robinetul de colţar la conducta cu o presiune mai mare Montaţi un regulator pentru debitul de curgere sau un ventil reductor de presiune Înlăturaţi blocajul sau schimbaţi supapa de reţinere Verificaţi temperatura apei din reţea sau de la boiler Temperatura apei este prea joasă Reglaţi limitatorul pentru apă caldă Vezi Îngrijire şi întreţinere Racordurile flexibile nu sunt legate corect (rece la cald şi cald la rece) Efectuaţi corect legăturile racordurilor flexibile EN FR IT NL ES PT DK NO SE FI IS PL HU SK CZ SL HR SR EE LV LT BG GR TR RU AE CN JP 5

6 Setгri cu ajutorul telecomenzii Geberit Setări cu ajutorul telecomenzii Geberit Numerele şi noţiuniile din coloana Funcţie din meniu corespund indicaţiilor apărute pe ecranul telecomenzii Geberit. Informaţii suplimentare în acest sens găsiţi în instrucţiunile de utilizare a telecomenzii Geberit. Telecomanda Geberit trebuie să fie setată pe modulul de funcţionare bidirecţional. Indicaţiile cuprinse în [ ], corespund afişajului ecranului telecomenzii Geberit. Indicaţiile cuprinse în < >, se referă la butoanele telecomenzii Geberit. Comenzi Funcţie din meniu [EN] [DE] 0 [Valve] [Ventil] [RangeTest] [TestErfas] [ResetSens] [ResetSens] [FactrySet] [Werkseinst] 4 [CleanMode] [Reinigung] Descriere Utilizare Domeniul de reglare Cuplaţi electrovalva. Spală atâta timp, până când se decuplează din nou (se decuplează automat după 0 min) Verificarea razei de detecţie. LED-ul roşu în fereastra senzorului infraroşu începe să lumineze, când un obiect intră în raza de detecţie, în acest timp nu se va declanşa o spălare (după 90 s se decuplează automat) Resetarea senzorului. Senzorul infraroşu se recalibrează Setare din fabrică. Toate funcţiile se resetează la setările din fabrică Comutaţi funcţia de curăţare. Armătura este inactivă pentru 90 s a) Verificarea funcţionării electrovalvei b) Evacuarea apei stătute (pauză) c) Dezinfectarea ramurei conductoare şi a armăturii (minim min. la minim 70 C) d) Golire pe timp de iarnă Probleme în sesizarea utilizatorului Pornit = <OK> Oprit = <OK> Pornit = <OK> Oprit = <OK> a) La dereglări de sesizare b) S-a schimbat mediul înconjurător (de ex. un lavoar nou) Start = <OK> În cazul defecţiunilor de Start = <OK> funcţionare Curăţarea armăturii şi a lavoarului, fără ca apa să curgă Start = <OK> Setare din fabrică Oprit Oprit Programe Funcţie din meniu [EN] [DE] 0 [MainProgr] [Hauptmenü] [Esaver] [E Sparen] Descriere Utilizare Domeniul de reglare Selectaţi meniul principal. Prezent: Spală atâta timp cât un obiect se află în raza de detecţie. Funcţia de economisire a apei potabile: vezi punctul din meniu 44 Timpul de întârziere la închidere: vezi punctul din meniu 4 Alegeţi economie de apă. Încetineşte viteza de reacţie a senzorului infraroşu după scurgerea timpului la punctul de meniu 40 [ESaverT] de la ultima utilizare Alegerea unuia din cele trei programe Prelungirea timpului de viaţă al bateriei Prezent = [A] Economisire apă potabilă =[B] Întârziere la închidere = [C] Pornit = [ON] Oprit = [OFF] Setare din fabrică [A] [OFF] 6

7 Setări cu ajutorul telecomenzii Geberit Programe Funcţie din meniu [EN] [DE] [CleanEn] [FreiReini] [IntFlush] [IntervSp] Descriere Utilizare Domeniul de reglare Activaţi curăţarea. Oferă posibilitatea unei persoane să pornească manual funcţia de curăţare (vezi Îngrijire şi întreţinere ) Alegerea intervalului de spălare. Porneşte programul intervalului de spălare. Armătura spală automat la un interval de timp a valorii introduse la punctul din meniu 4 [IntervalT] pentru o durată de timp de introdusă la punctul din meniu 4 [IntFlushT] după ultima utilizare Premisa pentru pornirea manuală a funcţiei de curăţare a) Igiena b) Evacuarea apei stătute (pauză) Pornit = [ON] Oprit = [OFF] Pornit = [ON] Oprit = [OFF] Setare din fabrică [OFF] [OFF] EN FR IT NL ES PT DK NO Parametri Funcţie din meniu [EN] [DE] 40 [ESaverT] [EnerSparZ] 4 [IntFlushT] [IntervSpZ] 4 [IntervalT] [IntervalZ] 4 [RunOnTime] [NachlaufZ] 44 [WSaverT] [TWSparenZ] 45 [DetectRng] [Erfassdis] Descriere Utilizare Domeniul de reglare Reglarea timpului de operare cu economie de energie. Este activ dacă setările de la punctul din meniu [Esaver] este pe [ON] Spălare la intervale de timp reglarea timpului de spălare. Este activ dacă setările de la punctul din meniu [IntFlush] este pe [ON] Spălare la intervale de timp reglarea intervalului de timp de spălare. Este activ dacă setările de la punctul din meniu [IntFlush] este pe [ON] Setarea timpului întârziere la închidere. Este activ dacă setările de la punctul din meniu 0 [MainProgr] [C] este selectat. Armătura spală mai departe conform valorii introduse, după ce obiectul nu se mai află în raza de detecţie Setarea timpului de curgere cu economie de apă potabilă. Este activ dacă setările de la punctul din meniu 0 [MainProgr] [B] este selectat. Armătura spală atâta timp cât în raza de detecţie se află un obiect, dar nu mai mult decât valoarea introdusă Setarea distanţei de detecţie. Setare manuală [0]: Ţineţi mâna în raza de detecţie până când pâlpâie LED-ul în fereastra senzorului infraroşu. Ţineţi mâna la distanţa de detecţie dorită până când LED-ul luminează pentru o secundă iar apoi urmează un impuls de apă Setare din fabrică 6 48 h [...] 4 h [4] 80 s [...] s [] 68 h [...] 68 h [68] a) Igiena b) Curăţarea ustensilelor a) Funcţia de economisire a apei potabile b) Prelevarea unei anumite cantităţi de apă Adaptare individuală a distanţei de detecţie 80 s [...] 0 s [0] 80 s [...] 0 s [0] Manual 5 cm = [0] 4 cm = [] 6 9 cm = [] 4 cm = [] 6 9 cm = [4] cm = [5] 6 9 cm [] 7 SE FI IS PL HU SK CZ SL HR SR EE LV LT BG GR TR RU AE CN JP

8 Setгri cu ajutorul telecomenzii Geberit Parametri Funcţie din meniu [EN] [DE] 46 [SensorUp] [SensOben] 47 [SensorLow] [SensUnten] Descriere Utilizare Domeniul de reglare Setaţi funcţionarea senzorului sus. Oprit: Senzorul infraroşu este oprit. (Nu pot fi opriţi în acelaşi timp ambii senzori infraroşii) Auto: Dacă este necesar senzorul infraroşu cuplează automat pe Dinamic. Dinamic: Senzorul infraroşu reacţionează numai asupra obiectelor care se află în mişcare Setaţi funcţionarea senzorului jos. Oprit: Senzorul infraroşu este oprit. (Nu pot fi opriţi în acelaşi timp ambii senzori infraroşii) Auto: Dacă este necesar senzorul infraroşu cuplează automat pe Dinamic. Dinamic: Senzorul infraroşu reacţionează numai asupra obiectelor care se află în mişcare Corectarea siguranţei de detecţie în cazul apariţiei unor influenţe perturbante externe (de ex. obiecte puternic reflectorizante în încăpere) Corectarea siguranţei de detecţie în cazul apariţiei unor influenţe perturbante externe (de ex. obiecte puternic reflectorizante în încăpere) Oprit = [0] Auto = [] Dinamic = [] Oprit = [0] Auto = [] Dinamic = [] Setare din fabrică Auto [] Auto [] Contor Funcţie din Descriere meniu [EN] [DE] 50 [Days?] [SumBetrT?] 5 [Uses?] [SumBenut?] 5 [IntFlush?] [SumIntSp?] 5 [ Days] [ SumBetrT] 54 [ Uses] [ SumBenut] 55 [ IntFlush] [ SumIntSp] Numărul total al zilelor de funcţionare. Indică numărul de zile de funcţionare de la data dării în exploatare Numărul total al utilizărilor. Indică numărul de utilizări de la data dării în exploatare Numărul total al intervalelor de spălare. Indică numărul de intervale de spălare efectuate de la data dării în exploatare Numărul de zile de funcţionare Power-On. Indică numărul zilelor de funcţionare de la data ultimei porniri Numărul utilizărilor Power-On. Indică numărul utilizărilor de la data ultimei porniri Numărul intervalelor de spălare Power-On. Indică numărul intervalelor de spălare de la data ultimei porniri Ediţie [...] Zile [...] Utilizări [...] Spălări [...] Zile de operare [...] Utilizări [...] Spălări 8

9 Setări cu ajutorul telecomenzii Geberit Informaţii aparat Funcţie din Descriere meniu [EN] [DE] 60 [TypeNo] [Modell-Nr] 6 [SWVersion] [SWVersion] 6 [SerialNo] [Serien-Nr] 6 [ManufDate] [ProdDatum] 64 [TypePower] [Netz/Batt] 65 [Battery%] [Batterie%] Număr tip. Indică codul articolului armăturii (acesta nu este valabil, dacă senzorul infraroşu a fost schimbat) Versiunea software-ului. Indică versiunea Software-ului a sistemului de comandă (de ex. [0] = versiunea.) Număr de serie. Indică numărul de serie a senzorului infraroşu actual Data fabricaţiei armăturii. Indică data fabricaţiei armăturii. Nu este valabilă, dacă senzorului infraroşu a fost schimbat (de ex. [007] = săptămâna calendaristică 0, 007) Tipul de alimentare. Indică dacă este vorba despre o armătură alimentată de la reţea (AC) sau dacă aceasta este alimentată la baterii (DC) Capacitatea bateriilor. Indică în % capacitatea actuală a bateriei. În cazul afişajului 00 % bateria trebuie schimbată Ediţie [...] [...] XXZZ [...] [...] WWYY DC = [0] AC = [] [...] % EN FR IT NL ES PT DK NO SE FI IS PL HU SK CZ SL HR SR EE LV LT BG GR TR RU AE CN JP 9

10 Setгri manuale Setări manuale Armătura oferă posibilitatea de a efectua, fără telecomanda Geberit setări manuale asupra unui număr limitat de funcţii. Reglarea se efectuează prin senzorul cu infraroşii. Pentru a regla funcţiile A E mai întâi trebuie activat modulul manual (vezi capitolul Activarea modulului manual ). Vedere de ansamblu asupra funcţiilor Funcţii A E Descriere A Activaţi curăţarea Oferă posibilitatea unei persoane să pornească manual funcţia de curăţare (vezi Îngrijire şi întreţinere ). Funcţia rămâne permanent activă. Vezi A Activare curăţare pe următoarele pagini B C D Setarea timpului de spălare la setările din fabrică Setarea funcţiei de economisire a apei potabile Setaţi timpul de întârziere la închidere pe 0 secunde Timpul de spălare este setat la setarea din fabrică. Armătura spală atâta timp cât un obiect se află în raza de detecţie. Vezi B Timp de spălare la setarea din fabrică pe următoarele pagini Armătura spală atâta timp cât în raza de detecţie se află un obiect, dar nu mai mult de 0 s. Vezi C Setarea funcţiei de economisire apă potabilă pe următoarele pagini Armătura spală mai departe încă 0 s şi după retragerea mâinii. Vezi D Setarea timpului de întârziere pe 0 s pe următoarele pagini E Setarea distanţei de detecţie Se setează distanţa de detecţie de la senzorul cu infraroşii până la mână. Vezi E Setarea distanţei de detecţie pe următoarele pagini Altă funcţie Repunerea la zero a tuturor setărilor Toate setările se resetează la setările din fabrică şi se deactivează accesarea manuală. Vezi în următoarele pagini capitolul Repunerea la zero a tuturor setărilor 0

11 Setări manuale Activarea accesării manuale În instrucţiunile următoare este prezentată o armătură alimentată la baterie. Procedeul este valabil şi pentru armăturile alimentate de la reţea şi pentru cele cu generator. Accesarea manuală este activă pentru 0 min în acest timp pot fi setate funcţiile. Premisă Paşii a c trebuie efectuaţi de patru ori la rând. (a) Apăsaţi corpul armăturii pe contacte până (b) LED-ul luminează timp de s, apoi (c) glisaţi imediat corpul armăturii cm în sus. a c EN FR IT NL Armătura este operaţională Valva de alimentare cu apă este deschisă Bateria este încărcată (LED-ul senzorului infraroşu nu pâlpâie) Există alimentare de la reţea ATENŢIE Crearea de punţi la contactele elastice şi polii bateriei poate conduce la arsuri sau daune materiale. Glisaţi corpul armăturii pe ventilul de blocare numai în poziţia prevăzută pentru aceasta. Poziţionaţi bateria numai pe contactele din suportul pentru baterie. 4 b ES PT DK NO SE FI IS PL HU SK CZ 5 SL HR SR EE LV LT BG GR TR RU AE CN JP

12 Setări manuale A Activaţi curăţarea Oferă posibilitatea unei persoane să pornească manual funcţia de curăţare (vezi Îngrijire şi întreţinere ). Funcţia rămâne permanent activă. Activarea modulului manual (vezi capitolul Activarea modulului manual ). După aceasta, accesarea manuală este activă timp de 0 min, în acest timp funcţia poate fi setată. Acoperiţi complet fereastra senzorului infraroşu cu mâna. După 5 s apa se opreşte. C Setarea funcţiei de economisire a apei Armătura spală atâta timp cât în raza de detecţie se află un obiect, dar nu mai mult de 0 s. Activarea modulului manual (vezi capitolul Activarea modulului manual ). După aceasta, accesarea manuală este activă timp de 0 min, în acest timp funcţia poate fi setată. Acoperiţi complet fereastra senzorului infraroşu cu mâna. După 5 s apa se opreşte. Aşteptaţi până când urmează alte două impulsuri de apă. Retrageţi imediat mâna. B Setarea timpului de spălare la setările din fabrică Timpul de spălare este setat pe setările din fabrică. Armătura spală atâta timp cât un obiect se află în raza de detecţie. Activarea modulului manual (vezi capitolul Activarea modulului manual ). După aceasta, accesarea manuală este activă timp de 0 min, în acest timp funcţia poate fi setată. Acoperiţi complet fereastra senzorului infraroşu cu mâna. După 5 s apa se opreşte. Aşteptaţi până când urmează un alt impuls de apă. Retrageţi imediat mâna. D Setaţi timpul de întârziere la închidere pe 0 secunde Armătura spală mai departe încă 0 s şi după retragerea mâinii. Activarea modulului manual (vezi capitolul Activarea modulului manual ). După aceasta, accesarea manuală este activă timp de 0 min, în acest timp funcţia poate fi setată. Acoperiţi complet fereastra senzorului infraroşu cu mâna. După 5 s apa se opreşte. Aşteptaţi până când urmează alte trei impulsuri de apă. Retrageţi imediat mâna. Retrageţi imediat mâna.

13 Setări manuale E Setarea distanţei de detecţie Se setează distanţa de detecţie de la fereastra senzorului infraroşu până la mână. Activarea modulului manual (vezi capitolul Activarea modulului manual ). După aceasta, accesarea manuală este activă timp de 0 min, în acest timp funcţia poate fi setată. Îndepărtaţi toate obiectele din raza de detecţie. Repunerea la zero a tuturor setărilor Toate setările se resetează la setările din fabrică şi se deactivează accesarea manuală. Procedeul pentru resetarea comenzilor este acelaşi ca şi cel de la Activarea accesării manuale, doar că pasul trebuie repetat de şase ori. EN FR IT NL ES 4 5 Acoperiţi complet fereastra senzorului infraroşu cu mâna. După 5 s apa se opreşte. Aşteptaţi până când urmează alte patru impulsuri de apă. Retrageţi imediat mâna. Acum funcţia este activă. Ţineţi mâna la actuala distanţă de detecţie până când pâlpâie LED-ul senzorului infraroşu. Ţineţi mâna apoi la o altă distanţă de detecţie dorită, până când LED-ul luminează constant pentru s şi urmează pentru s un impuls de apă. PT DK NO SE FI IS PL HU SK CZ SL HR SR EE LV LT BG GR TR RU AE CN JP

14 Îngrijire şi întreţinere Îngrijire şi întreţinere Efectuaţi următoarele lucrări în caz de necesitate sau cel târziu la intervalele indicate: Curăţaţi suprafaţa săptămânal Curăţaţi perlatorul lunar Curăţaţi filtrul coş pentru impurităţi anual Setaţi în caz de nevoie temperatura apei (cu mixer, fără buton de reglare rece-cald) Modificaţi limitatorul de apă caldă în caz de nevoie Curăţarea suprafeţelor (Funcţia de curăţare) Pentru curăţare armătura poate fi dezactivată pentru 90 s. Premisă Funcţia de curăţare este activată (vezi Setările cu telecomanda Geberit, Activare curăţare ). ATENŢIE Agenţii şi prafurile de curăţat agresive şi abrazive deteriorează suprafaţa. Nu utilizaţi agenţi de curăţare care conţin clor sau acizi, substanţe abrazive sau corosive, ci doar un agent de curăţare moale în amestec cu apă. Acoperiţi complet fereastra senzorului infraroşu cu mâna. Apa se opreşte după 5s. Curăţaţi filtru coş pentru impurităţi Desfaceţi racordul flexibil şi curăţaţi sau schimbaţi filtrul coş pentru impurităţi. Apoi deschideţi din nou robinetele de colţar. 9 mm 4 Îndepărtaţi mâna. Funcţia de curăţare este pornită acum. Curăţaţi armătura cu o lavetă moale şi umezită. Ştergeţi armătura cu o lavetă moale, uscată. Setaţi temperatura apei (cu mixer, fără buton de reglare rece-cald) ATENŢIE Crearea de punţi la contactele elastice şi polii bateriei poate conduce la arsuri sau daune materiale Glisaţi corpul armăturii pe ventilul de blocare numai în poziţia prevăzută pentru aceasta. Poziţionaţi bateria numai pe contactele din suportul pentru baterie. Prin îndepărtarea şurubului de siguranţă funcţionarea armăturii se întrerupe, nu va curge apă. Curăţaţi perlatorul Îndepărtaţi şurubul de siguranţă şi perlatorul cu ajutorul cheii alăturate. Curăţaţi perlatorul şi montaţi la loc şurubul de siguranţă.,5 mm 4

15 Îngrijire şi întreţinere Reglaţi limitatorul pentru apă caldă Cantitatea de apă caldă poate fi reglată de la 85 % până la 95 % şi invers. EN FR IT NL ES PT Îndepărtaţi cu ajutorul cleştelui limitatorul de apă caldă din butonul de reglare rece-cald, rotiţi-l la 80 şi repuneţi-l la loc. Mutaţi garnitura inelară pe a doua canelură. DK NO 80 SE FI IS PL HU SK CZ Setările limitatorului de apă caldă. SL HR SR EE LV 85% 95% LT BG GR TR RU AE CN JP 5

16 Reciclarea deєeurilor Reciclarea deşeurilor Substanţe componente Acest produs corespunde cerinţelor Directivei 00/95/EG RoHS (privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice). Gestionarea deşeurilor În acord cu Directiva 00/96/EG WEEE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice producătorii de aparate electrice sunt obligaţi să preia aparatele uzate şi să îndepărteze aceste deşeuri conform legislaţiei. Simbolul indică faptul că, nu este permisă salubrizarea produsului împreună cu restul deşeurilor. Pentru o gestionare corespunzătoare a deşeurilor aparatele uzate trebuie să fie returnate societăţii Geberit. Adresele punctelor de preluare vă pot fi furnizate de către societatea competentă de desfacere a produselor Geberit sau puteţi accesa pagina de internet 6

17 Reciclarea deşeurilor EN FR IT NL ES PT DK NO SE FI IS PL HU SK CZ SL HR SR EE LV LT BG GR TR RU AE CN JP 7

18 Geberit International AG Schachenstrasse 77 CH-8645 Jona (00)