Bazele spectroscopiei si laserilor

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Bazele spectroscopiei si laserilor"

Transcriere

1 Cursul 7 Spectroscopia laser selectivă Benzile de absorbție și emisie caracteristice ionilor optic activi în cristale sunt afectate de așa-numita lărgire neomogenă. Existența unor câmpuri cristaline specifice, datorate de exemplu imperfecțiunilor din rețeaua cristalină (dislocații, impurtiăți nedorite, etc.) influențează structura nivelelor energetice ale centrilor optic activi. Lărgiriea neomogene constă dintr-o înfășurătoare largă, dată de ecuația (??), care cuprinde întreaga distribuție de benzi omogene datorată câmpului cristalin pe care îl simte centrul activ în poziția în care se găsește în rețeaua cristalină. Această lărgire poate fi de la câtevă fracțiuni de numere de undă pentru cristalele de cea mai bună calitate, până la câteva sute de numere de undă pentru cazul solidelor amorfe. În multe materiale ionii activi pot înlocui ionii rețelei gazdă aflați în poziții cu diferite simetrii, astfel spectrul rezultat va fi dat de suprapunerea benzilor spectrale caracteristice centrilor aflați în aceste poziții. Prin urmare, spectrul rezultat poate fi foarte complex tocmai datorită contribuției centrilor optic activi neechivalenți (plasați în câmpuri cristaline cu diferite simetrii). Printre sursele care generează lărgirea neomogenă a benzilor spectrale amintim dezordinea în rețeaua gazdă, diferitele mecanisme de compensare locală de sarcină, concentrația de centri activi sau codoparea cu alți ioni de impuritate [?]. În anumite cazuri, structura unor astfel de centri poate fi observată direct dacă se înregistrează spectrele de absorbție sau de emisie la temperaturi coborâte folosind ca sursă de excitare o radiație laser. Wright ș.a. au fost primii care au folosit excitarea laser selectivă de înaltă rezoluție pentru a rezolva spectele complexe furnizate de diferitii centri și pentru a determina simetria și compoziția structurală a fiecărui tip de centru. Prima lor lucrare se referea centri Er 3+ dopați în cristalele de CaF 2 [?]. Aceștia au folosit ca sursă de excitare un laser cu colorant, acordabil, de înaltă rezoluție pentru a excita selectiv numai un aumit tip de centru Er 3+ la un moment dat, după care s-a măsurat fluorescența produsă de fiecare centru în parte. Din diagrama de nivele energetice caracteristică fiecărui centru, pot fi obținute informații despre natura sa. Folosind excitația laser selectivă au fost studiați recent și centri care se formează în cristalele de CaF 2 dopate cu ioni de Yb 3+. Aceste măsurători au permis în cele din urmă elaborarea unor modele legate de așezarea ionilor de pământ rar în cristalele gazdă și determinarea pozițiilor nivelelor energetice ale acestora în diferite câmpuri cristaline (care generează difeirte simetrii de poziție) [?,?]. Această metodă de analiză spectrală constituie un bun exemplu de analiză spectroscopică de înaltă rezoluție, fiind aplicată cu succes diferitelor sisteme pentru a studia structura cristalină, distribuția impurităților, gradul de dezordine strucutrală, etc. Absorbția pe stări excitate Spectrul de absorbție furnizează informații despre tranzițiile care au loc de pe nivelul fundamental pe diferitele nivele excitate caracteristice centrilor optic activi într-un cristal dat. În anumite situații se pot obține informații suplimentare despre natura și intensitatea benzilor de absorbție asociate tranzițiilor între diferitele stări excitate. În acest sens, scopul spectroscopiei de absorbție de pe stări excitate (ASE) este să cuantifice absorbția de pe o stare excitată a unui sistem pe nivelele excitate Facultatea de Fizică, UVT Modificat: 19 septembrie

2 superioare ale acestuia. În condiții de echilibru, nepopularea stărilor excitate nu poate conduce la procese de absorbție de pe aceste stări și, prin urmare, pentru a caracteriza și cuantifica procesele ASE montajul experimental trebuie să conțină două surse de lumină: pe de o parte, fasciculul laser (de pompaj) folosit pentru a produce o densitate mare de populație pe starea excitată (selectiv) de pe care vor avea loc procesele ASE, iar pe de altă parte, o sursă de lumină cu bandă largă (fie un laser acordabil, fie o lampă) folosită simultan cu prima pentru a scana proba la diferite lungimi de undă în vederea obținerii unei absorbții de pe nivelul excitat intens populat (nivelul inițial), pe nivele excitate superioare. Experimentele pot fi realizate prin măsurarea intensității luminii transmise de probă cu și fără fasciculul de pompaj în funcție de lungimea de undă al celei de-a doua sursă de pompaj. Diferența între coeficienții de absorbție al probei cu și fără fasciculul de pompaj (α α) se poate obține din relația: α α = ln(i 0 /I p )d (1) unde I 0 este intensitatea fasciculului transmis de probă în absența fasciculului de pompaj, I p este intensitatea fascicului transmis de probă în prezența fasciculului de pompaj, iar d este grosimea probei. Dacă coeficientul de absorbție α este cunoscut, atunci din măsurătorile ASE se poate obține coeficientul de absorbție asociat proceselor de absorbție pe stările excitate. O metodă cu o sensibilitate mai mare decât ASE este așa-numita excitare pe stări excitate (ESE) care folosește spectroscopia de fluorescență. În acest caz, se înregistrează spectrul de excitație corespunzător unei emisii de pe un nivel superior în funcție de frecvența laserului acordabil (de scanare a probei, nu cel de pompaj). Spectrul ESE are același contur ca și spectrul ASE, însă trebuie să fie calibrat corespunzător în unități de secțiune efiecace. Experimentele au demonstrat importanța caracterizării de tip ASE în evaluarea unui sistem ca material laser. De exemplu, dacă procesul ASE are loc în domeniul spectral în care materialul emite laser, proprietățile laser pot fi puternic afectate datorită diminuării câștigului optic. Pe de altă parte, dacă procese de tip ASE au loc în regiunea spectrală de pompaj optic, eficiența pompajului poate fi drastic diminuată, iar procesul ESA va duce la o încălzire a materialului laser. Un avantaj suplimentar pe care îl oferă spectroscopia ASE și ESE este dat posibilitatea localizării nivelelor de energie superioare care nu pot fi identificate cu spectrofotometrele convenționale (în cazul benzilor din domeniul UV). Monocromatorul Monocromatorul este un dispozitiv fundamental în spectroscopia optică. Așa cum s-a menționat în capitolul??, monocromatorul este un element optic folosit pentru selectarea unui fascicul de o anumită lungime de undă din fasciculul incident. Monocromatorul are două utilizări principale în spectroscopia optică: Să transforme fasciculul policromatic generat de o lampă într-unul monocromatic pentru excitarea selectivă a probei. Să analizeze lumina emisă sau împrăștiată de un material în urma câtorva tipuri de excitații (luminescență sau împrăștiere Raman). Lumina emisă sau împrăștiată se întinde, de obicei, pe un anumit domeniu al spectrului, iar cunoașterea exactă a distribuției sale spectrale este necesară pentru o bună înțelegere a proceselor fizice care au loc după excitare. Deși, monocromatorii pot fi calsificați ca dispersivi și nedispersivi, aici vom discuta doar despre cei dispersivi, deoarece aceștia sunt cel mai mult utilizați în spectroscopia optică. În cazul monocromatorilor dispersivi, se obține o separare spațială a fasciculului incident în diferite componente spectrale. Așa cum se observă și din figura (1), cel mai simplu monocromator constă din următoarele elemente: Facultatea de Fizică, UVT Modificat: 19 septembrie

3 Figura 1: Reprezentarea schematică a monocromatorului. O fantă de intrare variabilă. Fasciculul de lumină care trebuie analizat este direcționat către fanta de intrare folosind diferite elemente optice. Monocromatorul optic. Este folosit pentru a direcționa imaginea fantei de intrare pe fanta de ieșire. De obicei, monocromatorul optic are în componența lui un set de oglinzi. Elementul dispersiv. Acesta poate fi o prisma sau o rețea de difracție. În primul caz, dispersia luminii incidente se produce datorită variației indicelui de refracție al prismei cu lungimea de undă, iar în al doilea caz, dispersia apare în urma unor fenomene de interferență. În general, monocromatorii cu rețea de difracție prezintă performanțe superioare în comporație cu monocromatorii cu prismă, așa încât în cele ce urmează ne vom referi doar la monocromatorii cu rețea. O fantă de ieșire variabilă. Componenta spectrală de interes (λ 1 în figura (1)) părăsește monocromatorul prin fanta de ieșire. Rezoluția spectrală a monocromatorului, precum și intensitatea luminii la ieșirea din monocromator depinde mărimea fantei de intrare, respectiv de ieșire. Atunci când un fascicul policromatic de lumină ajunge la rețeaua de difracție, are loc fenomenul de difracție, astfel că unghiul sub care este reflectată fiecare componentă spectrală a luminii incidente va depinde de lungimea de undă caracteristică. Dependeța între unghiul sub care are loc reflexia și lungimea de undă a fasciculului reflectat este dată de caracteristicile particulare ale rețelei de difracție folosite (densitatea de trăsături). Așa cum rezultă și din figura (1), pentru o anumită orientare a rețelei de difracție, numai o anumită componentă spectrală (lungime de undă) din fasciculul incident va ajunge la fanta de ieșire (în cazul nostru, λ 1 ), iar printr-o simplă rotire a rețelei de difracție se pot selecta și alte lungimi de undă. Așa cum s-a menționat mai sus, monocromatorii pot fi folosiți la obținerea distribuției spectrale a luminii emisă de diferite lămpi. Pentru a ilustra acest fapt, în figura (2) este prezintată distribuția spectrală a luminii emise de o lampă cu incandescență (figura (2 a)) și distribuția spectrală a aceluiași fascicul după ce a traversat un monocromator (figura (2 b)). Se observă din figură că la fanta de ieșire a monocromatorului ajunge numai o singură componentă spectrală din fasciculul incident. O simplă rotire a rețelei de difracție permite selectarea unei alte lungimi de undă al fasciculului la ieșirea din monocromator. În cele ce urmează se vor introduce principalii parametri utilizați pentru caracterizarea oricărui monocromator. Rezoluția spectrală. Aceasta reprezintă capacitatea monocromatorului de a separa două benzi spectrale consecutive. Dacă distanța spectrală minimă între banda centrată la lungimea de undă λ și cea din imediata vecinătate a lui λ ce mai poate fi rezolvată de monocromator este δλ, atunci Facultatea de Fizică, UVT Modificat: 19 septembrie

4 Figura 2: Distribuția spectrală a luminii emise de de o lampă cu incandescență: (a) înainte și (b) după ce a traversat un monocromator. rezoluția spectrală, R 0, este dată de: R 0 = λ δλ Rezoluția spectrală este determinată de lărgirea spectrală a fasciculului emergent (monocromatorii de înaltă rezoluție furnizează fascicule foarte înguste). În cazul monocromatorilor cu rețea de difracție, rezoluția spectrală depinde de numărul de trăsături (rezoluția spectrală crește cu numărul acestora), de drumul optic parcurs de fasciculul de lumină în interiorul monocromatorului (cu cât lungimea monocromatorului este mai mare cu atât rezoluția este mai mare) și de deschiderea fantelor (rezoluția crește pe măsură ce deschiderea fantelor este tot mai mică). Acest ultim aspect este ilustrat în figura (2 b), unde se observă influența deschiderii fantelor asupra lărgirii fasciculului emergent atunci când acesta traversează monocromatorul. În cazul deschiderilor mari ale fantelor, spectrul fasciculului emergent devine mai larg conducând la o creștere a lui δλ și, prin urmare, la o scădere a rezoluției spectrale a monocromatorului, deși, ar trebui menționat că intensitatea fasciculului emergent este mai mare atunci când deschiderea fantelor monocromatorului este mai mare. Acest lucru poate fi înțeles mai ușor dacă privim figura (1). Pentru o anumită orientare a rețelei de difracție (fixată) și pentru o deschidere mică a fantei de ieșire, numai o componentă spectrală a fasciculului incident va părăsi monocromatorul (λ 1 ), iar pe măsură ce deschiderea fantei de ieșire este tot mai mare, și alte componente spectrale (λ 1 și λ 2 în figura (1)) pot părăsi monocromatorul. Rezoluția spectrală este puternic influențată de distanța între rețeaua de difracție și fante; dacă aceste distanțe sunt mari, separarea componentelor spectrale este tot mai mare, reducând astfel numărul componentelor spectrale care pot părăsi monocromatorul pentru o deschidere fixată a fantei de ieșire. Din acest motiv, în experimentele care necesită rezoluții spectrale mari se folosesc monocromatorii cu dimensiuni mari. Banda de trecere. Monocromatorii nu sunt perfecți, ci pentru un fascicul incident ideal pur monocromatic, aceștia furnizează o anumită lărgire spectrală aparentă. Figura (3 a) prezintă spectrul real (intensitatea fasciculului emergent în funcție de lungimea de undă) al unui fascicul pur monocromatic. Dacă acest fascicul traversează un monocromator ideal, spectrul său nu va fi modificat (figura (3 b)), însă un monocromator real va furniza un spectru diferit față de cel (2) Facultatea de Fizică, UVT Modificat: 19 septembrie

5 al luminii monocromatice incidente, furnizând o anumită dispersie spectrală ca în figura (3 c), banda de trecere a monocromatorului este o măsură a semilărgimii benzii fasciculului emergent. Răspunsul spectral: luminozitatea. Comparând figurile (2 a) și (2 b) se poate observa că intensitatea luminii este diminuată după ce aceasta a traversat monocromatorul. Dintre toți factorii care pot contribui la acest fenomen, cel mai important este reflectanța rețelei de difracție. Lungimea de undă pentru care se obține luminozitatea maximă va fi acea lungime de undă a fasciculului incident pentru care rețeaua de difracție va avea cea mai mare eficiență. Eficiența oricărei rețele de difracție holografice (cea mai des folosită în monocromatorii convenționali) este puternic influențată de lungimea de undă a fasciculului dispersat. Figura (4) prezintă răspunsul spectral pentru două rețele de difracție holografice (lungimea de undă pentru care luminozitatea este maximă este indicată cu o săgeată pentru fiecare caz). Așa cum se poate observa din figură, lungimea de undă corespunzătoare luminozității maxime depinde de densitatea de trăsături, astfel că alegera monocromatorului depinde de domeniul spectral pentru care se dorește utilizarea lui. Dacă domeniul spectral în care se folosește monocromatorul este departe de domeniul în care eficiența (luminozitatea) lui e maximă, atunci intensitatea fasciculului emergent va fi mult diminuată, chiar dacă în continuare are loc separarea spectrală a fasciculului incident. Dispersia. Aceasta este asociată cu capacitatea monocromatorului de a furniza prin fanta de ieșire o anumită separare spațială între două fasicule cu lungimi de undă consecutive. Dispersia este dată de dλ/dx, unde dx este separarea spațială în planul fantei de ieșire între două linii spectrale de lungimi de undă λ și λ + dλ. Dispersia monocromatorului depinde de lungimea sa și de rețeaua de difracție folosită. Figura 3: (a) Distribuția spectrală a unui fascicul pur monocromatic. (b) Spectrul acestui fascicul monocromatic după ce a traversat un monocromator ideal. (c) Spectrul fasciculului monocromatic după ce a traversat un monocromator real. Este important de menționat că mai sus a fost prezentată cea mai simplă variantă de monocromator. În spectroscopia modernă, se folosesc diferite tipuri de monocromatori; figura (5) prezintă schematic monocromatorul cu două rețele de difracție, pentru care se folosesc două rețele de difracție, trei fante și trei oglinzi. Selectarea diferitelor lungimi de undă se face prin rotirea sincronizată a a ambelor rețele de difracție. Cu creșterea numărului de componente optice, intensitatea fasiculului emergent va fi mai mică datorită pierderilor prin reflexie, însă rezoluția spectrală obținută de monocromatorul cu două rețele de difracție este mult îmbunătățită în comparație cu cel al monocromatorului simplu. Facultatea de Fizică, UVT Modificat: 19 septembrie

6 Figura 4: Răspunsul spectral pentru două rețele de difracție cu număr de trăsături diferite. Detectorul Figura 5: Prezentarea schematică a monocromatorului cu două rețele de difracție. Spectroscopia optică folosește pentru anliză mai multe tipuri de radiații, și anume radiația: incidentă, transmisă, reflectată, dispersată (împrăștiată) și emisă. Marea varietate de fenomene studiate prin intermediul spectroscopiei optice face ca radiația vehiculată să se întindă pe un domeniu larg de lungimi de undă și, din acest motiv, nu poate fi analizată folosind numai un singur tip de detector. În consecință, s-a depus un mare efort pentru a realiza detectori care să acopere diferitele domenii spectrale impuse de dezvoltarea spectroscopiei și de diversitatea materialelor studiate în acest domeniu. Atunci când dorim să alegem un detector pentru un anumit experiment, este important sa-i cunoaștem principlii săi parametri. Chiar și în absența unui fascicul incident de lumină, detectorii generează semnale de ieșire care sunt de obicei distribuite aleator în intensitate și timp, numite simplu zgomot. Parametri principali ai unui detector sunt: 1. Domeniul spectral de operare. Detectorii obișnuiți generează un semnal electric (curent sau tensiune) proporțional cu intensitatea fasciculului de măsurat. Pentu mulți detectori legătura între intensitatea fasciculului incident și răspunsul electric este puternic dependent de energia (sau de lungimea de undă) fotonilor fasciculului incident, prin urmare detectorii trebuie selectați în funcție domeniul spectral necesar în experiment. 2. Răspunsul detectorului, R. Este definit ca raportul dintre semnalul electric de ieșire (curent sau Facultatea de Fizică, UVT Modificat: 19 septembrie

7 tensiune) și puterea fascicului incident: R = V D P sau R = I D P unde V D și I D sunt tensiunea, respectiv intensitatea curentului electric, iar P este puterea fasciculului incident. Răspunsul detectorului este o mărime puternic dependentă lungimea de undă a radiației incidente, din acest motiv se folosește răspunsul sepctral la lungimea de undă λ, R λ, atunci când ne referim la răspunsul detectorului pentru o anumită lungime de undă. 3. Constanta de timp, τ. Să presupunem că intensitatea fasciculului care ajunge la detector se modifică foarte rapid de la valorea 0 la o valoare I 0 (figura (6)). În cazul unui detector ideal, semnalul electric va reproduce dependența de timp a intensității fasciculului incident, ceea ce nu se întâmplă în cazul detetorilor reali, pentru care semnalul de ieșire în funcție de timp, prezentat în figura (6), crește cu timpul până ce atinge valoarea maximă corespunzătoare intensității I 0 a fasciculului incident. Constanta de timp, τ, a detectorului este definită ca timpul în care semnalul de ieșire ajunge la 63% (1 1/e) din valoarea maximă (staționară) a semnalului de ieșire (V D ). Pentru studiul fenomenelor ultrarapide sunt ncesari deetectori cu o constantă de timp scurtă. (3) Figura 6: Răspunsul detectorului în funcție de timp după o iluminare bruscă. 4. Puterea echivalentă a zgomotului. Este definită ca puterea fasciculului incident de lumină care produce un semnal de ieșire egal cu zgomotul detectorului. Puterea echivalentă a zgomotului, P N, depinde de tipul de detector și de caracteristicile sale geometrice. De exemplu, se știe că P N crește cu creșterea suprafeței detectorului, la fel ca și zgomotul detectorului. 5. Sensibilitatea de detecție, D. Este definită ca inversul lui P N și se măsoara în W Sensibilitatea de detecție specifică, D. Este un parametru important folosit pentru a compara diferiți detectori (cu diferite suprafețe și la diferite frecvențe de lucru). D = D A B (4) unde D este sensibilitatea de detecție, A este suprafața detectorului, iar B este lărgimea benzii de frecvență a sistemului de deteciție (adică detectorul plus sistemul electronic aferent). De obicei, valorile lui D sunt date pentru o lărgime de bandă de 300 Hz și sunt exprimate în unități de cm Hz 1/2 W 1. Facultatea de Fizică, UVT Modificat: 19 septembrie

C10: Teoria clasică a împrăștierii Considerăm un potențial infinit în interiorul unui domeniu sferic de rază a și o particulă incidentă (Figura 1) la

C10: Teoria clasică a împrăștierii Considerăm un potențial infinit în interiorul unui domeniu sferic de rază a și o particulă incidentă (Figura 1) la C10: Teoria clasică a împrăștierii Considerăm un potențial infinit în interiorul unui domeniu sferic de rază a și o particulă incidentă (Figura 1) la distanta b de centrul sferei. Alegem un sistem de coordonate

Mai mult

DETERMINAREA CONSTANTEI RYDBERG

DETERMINAREA CONSTANTEI RYDBERG UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" BUCUREŞTI DEPARTAMENTUL DE FIZICĂ LABORATORUL DE FIZICA ATOMICA SI FIZICA NUCLEARA BN-03 B DETERMINAREA CONSTANTEI RYDBERG DETERMINAREA CONSTANTEI RYDBERG. Scopul lucrării Determinarea

Mai mult

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, Iași Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Triangulaţia și aplicații (referat) P

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, Iași Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Triangulaţia și aplicații (referat) P Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, Iași Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Triangulaţia și aplicații (referat) Profesor: Sl. Dr. Ing. Ionescu Daniela Student: Mujdei

Mai mult

Realizarea fizică a dispozitivelor optoeletronice

Realizarea fizică a dispozitivelor optoeletronice Curs 3 2012/2013 Capitolul 2 n 1 0 0 377 T 0 2 1 f 1 c0 2,9979010 0 0 2 0 c 0 f 8 m s n r 0 n T 2 1 f c0 c n c 0 0 n f ITU G.692 "the allowed channel frequencies are based on a 50 GHz grid with the reference

Mai mult

Olimpiada Națională de Astronomie şi Astrofizică Aprilie 2019 Analiza Datelor - Seniori Problema 1 - Quasar 3C273 Spectrul optic al quasarului 3C273 c

Olimpiada Națională de Astronomie şi Astrofizică Aprilie 2019 Analiza Datelor - Seniori Problema 1 - Quasar 3C273 Spectrul optic al quasarului 3C273 c Problema - Quasar 3C273 Spectrul optic al quasarului 3C273 conține liniile spectrale ale hidrogenului. Se cunosc lungimile de undă ale hidrogenului, obținute în condiții de laborator: Hα = 656,3 nm; Hβ

Mai mult

Anexa nr. 2 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 1.2 Facultatea FACULTATE

Anexa nr. 2 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 1.2 Facultatea FACULTATE Anexa nr. 2 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 1.2 Facultatea FACULTATEA DE FIZICĂ 1.3 Departamentul DEPARTMENTUL FIZICĂ 1.4

Mai mult

Microsoft Word - C05_Traductoare de deplasare de tip transformator

Microsoft Word - C05_Traductoare de deplasare de tip transformator Traductoare de deplasare de tip transformator Traductoare parametrice. Principiul de funcţionare: Modificarea inductivităţii mutuale a unor bobine cu întrefier variabil sau constant. Ecuaţia care exprimă

Mai mult

Brosura laborator limba romana.cdr

Brosura laborator limba romana.cdr Laborator acreditat conform SR EN ISO/CEI 17025 Proiectează și realizează corpuri şi sisteme de iluminat cu LED LFCEM-Electromagnetica SA L a b o r a t o r u l d e F o t o m e t r i e ş i Compatibilitate

Mai mult

Microsoft Word - lucrarea 6

Microsoft Word - lucrarea 6 Materiale avansate / Materiale performante 27 LUCRAREA 6. EXAMINAREA MICROSTRUCTURII MATERIALELOR PRIN MICROSCOPIE OPTICĂ 1. Scopul lucrării. Înțelegerea procedeului de examinare a microstructurii materialelor

Mai mult

VI. Achiziția datelor în LabVIEW

VI. Achiziția datelor în LabVIEW VI. Achiziția datelor în LabVIEW SUBIECTE A. Achiziția Datelor B. Measurement & Automatation Explorer (MAX) C. Driverul software, NI-DAQmx D. Placa de achiziție, NI USB 6008 A. Achiziția Datelor Subiecte:

Mai mult

Laborator de Fotometrie si Compatibilitate Electromagnetica Competente si tarife Laborator acreditat conform SR EN ISO/CEI ELECTROMAGNETICA

Laborator de Fotometrie si Compatibilitate Electromagnetica Competente si tarife Laborator acreditat conform SR EN ISO/CEI ELECTROMAGNETICA Laborator de Fotometrie si Compatibilitate Electromagnetica Competente si tarife Laborator acreditat conform SR EN ISO/CEI 17025-2005 ELECTROMAGNETICA SA Proiectează și realizează corpuri si sisteme de

Mai mult

Microsoft Word - TIC5

Microsoft Word - TIC5 CAPACITATEA CANALELOR DE COMUNICAŢIE CAPITOLUL 5 CAPACITATEA CANALELOR DE COMUNICAŢIE În Capitolul 3, am văzut că putem utiliza codarea sursă pentru a reduce redundanţa inerentă a unei surse de informaţie

Mai mult

Realizarea fizică a dispozitivelor optoeletronice

Realizarea fizică a dispozitivelor optoeletronice Curs 11 2011/2012 Capitolul 10 Cerinte eficienta crescuta a conversiei optic/electric zgomot redus raspuns uniform la diferite lungimi de unda viteza de raspuns ridicata liniaritate Principii de operare

Mai mult

Microsoft Word - S_c63.doc

Microsoft Word - S_c63.doc 216 6.3.2 Senzori de proximitate optici Senzorii de proximitate optici în construcţia roboţilor industriali pot fi utilizaţi ca senzori de securitate sau pentru sesizarea unor obiecte (sau a apropierii

Mai mult

Realizarea fizică a dispozitivelor optoeletronice

Realizarea fizică a dispozitivelor optoeletronice Curs 08/09 C/L Optoelectronică OPTO Minim 7 prezente curs + laborator Curs - conf. Radu Damian an IV μe Vineri 8-, P5 E 70% din nota 0% test la curs, saptamana 4-5? probleme + (? subiect teorie) + (p prez.

Mai mult

Microsoft Word - Tsakiris Cristian - MECANICA FLUIDELOR

Microsoft Word - Tsakiris Cristian - MECANICA FLUIDELOR Cuvânt înainte Acest curs este destinat studenţilor care se specializează în profilul de Inginerie economică industrială al Facultăţii de Inginerie Managerială și a Mediului, care funcţionează în cadrul

Mai mult

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași Facutatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Referat MEMS Microsenzori de accele

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași Facutatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Referat MEMS Microsenzori de accele Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași Facutatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Referat MEMS Microsenzori de acceleraţie Profesor coordonator: Șef lucrări Dr. Ing. Daniela

Mai mult

Institutul de Cercetări în Chimie Raluca Ripan Cluj-Napoca Tel: ; int 6489 Fax: Laboratorul Compusi Anorganici Dr. Laura MUREȘAN

Institutul de Cercetări în Chimie Raluca Ripan Cluj-Napoca Tel: ; int 6489 Fax: Laboratorul Compusi Anorganici Dr. Laura MUREȘAN INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ECHIPAMENT PENTRU DETERMINAREA SUPRAFETEI SPECIFICE Tip/Model : TRISTAR II 3020 (MICROMERITICS) Investigatii/Rezultate: Aria suprafetei suprafata intr-un punct, suprafata BET,

Mai mult

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE FIZICA CONCURSUL NAȚIONAL DE FIZICĂ CONSTANTIN SĂLCEANU 30 MARTIE 2019 Sunt obligatorii toate subiec

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE FIZICA CONCURSUL NAȚIONAL DE FIZICĂ CONSTANTIN SĂLCEANU 30 MARTIE 2019 Sunt obligatorii toate subiec UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE FIZICA CONCURSUL NAȚIONAL DE FIZICĂ CONSTANTIN SĂLCEANU 30 MARTIE 2019 Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice (la alegere) dintre cele

Mai mult

Microsoft Word - 2 Filtre neliniare.doc

Microsoft Word - 2 Filtre neliniare.doc 20 Capitolul 2 - Filtre neliniare 21 CAPITOLUL 2 FILTRE NELINIARE 2-1. PRELIMINARII Răspunsul la impuls determină capacitatea filtrului de a elimina zgomotul de impulsuri. Un filtru cu răspunsul la impuls

Mai mult

Microsoft Word - 2ardelean1.doc

Microsoft Word - 2ardelean1.doc STUDIU ASUPRA UTILIZĂRII SPECTROSCOPIEI IR ÎN ANALIZA MATERIALELOR CELULOZICE DIN ARHIVE ŞI BIBLIOTECI Asist.Drd. Elena Ardelean Conf.Dr. Nicoleta Melniciuc-Puică Spectroscopia IR permite identificarea

Mai mult

Microsoft Word - onf laborator subiect.doc

Microsoft Word - onf laborator subiect.doc Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Olimpiada de Fizică Etapa Naţională 3 ianuarie 5 februarie 00 Constanţa XII PROBA DE LABORATOR LUCRAREA A STUDIUL MIŞCĂRII OSCILATORII AMORTIZATE

Mai mult

Microsoft Word - 1_ILUMINATUL ELECTRIC_Marimi & unitati fotometrice_corectat_ulterior.doc

Microsoft Word - 1_ILUMINATUL ELECTRIC_Marimi & unitati fotometrice_corectat_ulterior.doc Silvia-Maria DIGĂ UTILIZĂRILE ENERGIEI ELECTRICE Instalaţii de iluminat electric Silvia-Maria DIGĂ UTILIZĂRILE ENERGIEI ELECTRICE Instalaţii de iluminat electric Editura Universitaria Craiova, 2016 UTILIZĂRILE

Mai mult

1

1 4.3. Amplificatoare de semnal mic Amplificatoarele de semnal mic (ASM) au semnalul amplificat mic în raport cu tensiunile de c.c. de polarizare a tranzistoarelor. Tranzistoarele funcţionează într-o zonă

Mai mult

Student: Mădălina-Maria Mitricioaei Titlul proiectului: IOT Sensor Hub Rezumat

Student: Mădălina-Maria Mitricioaei    Titlul proiectului: IOT Sensor Hub Rezumat Student: Mădălina-Maria Mitricioaei Email: madalina.mitricioaei@outlook.com, madalina.mitricioaei@gmail.com Titlul proiectului: IOT Sensor Hub Rezumat Proiectul de față are ca scop dezvoltarea unei sistem

Mai mult

2

2 C4: Structuri nanocristaline. Modelul Kronig-Penney 1. Stucturi cuantice traditionale Reducerea dimensionalităţii unui sistem fizic (de exemplu material semiconductor) produsă prin confinarea particulelor

Mai mult

Catalog Solentis Refacere sept rev

Catalog Solentis Refacere sept rev www.solentis.ro Șos. Alexandriei nr. 76-78, Bragadiru Ilfov Solentis este un brand care a luat naștere în urma nevoilor și a cerințelor din ce în ce mai elaborate și mai complexe ale pieței din România.

Mai mult

IDESC, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi Centrul Regional Iasi pentru Tineri Capabili de Performanta, Iasi C

IDESC, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi Centrul Regional Iasi pentru Tineri Capabili de Performanta, Iasi C http://stoner.phys.uairo/phi.html IDESC, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi Centrul Regional Iasi pentru Tineri Capabili de Performanta, Iasi CONCURSUL Φ 007 Marks: / Setul - Clasa a XII-a O sfera

Mai mult

PRINCIPALELE REZULTATE OBTINUTE

PRINCIPALELE REZULTATE OBTINUTE PRINCIPALELE REZULTATE OBTINUTE Nanocompozitele pe baza de polimeri conductori prezinta atit interes fundamental cit si aplicativ datorita proprietatilor speciale electrice, optice, magnetice controlabile

Mai mult

Technical Regulation

Technical Regulation ROIR 03 REGLEMENTARE TEHNICĂ pentru interfaţa radio privind sisteme de transmisiuni de date de bandă largă 1 1. Consideraţii de bază Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16

Mai mult

MECANICA FLUIDELOR

MECANICA FLUIDELOR MECANICA FLUIDELOR Generalităţi Orice substanţă care curge se numeşte fluid. În această categorie se încadrează atât lichidele cât şi gazele. Deoarece cu gazele se produc de obicei transformări termice,

Mai mult

Teste şi Măsurători de CIEM. Introducere în Măsurări Electromagnetice pentru Determinarea Compatibilităţii şi Interferenţei Electro-Magnetice. Metode

Teste şi Măsurători de CIEM. Introducere în Măsurări Electromagnetice pentru Determinarea Compatibilităţii şi Interferenţei Electro-Magnetice. Metode Teste şi Măsurători de CIEM. Introducere în Măsurări pentru Determinarea Compatibilităţii şi Interferenţei Electro- Magnetice. Cuprinsul 1. Introducere 1.1. Fundamentarea Metodelor de Testare 1.2. Proiectarea

Mai mult

RAPORT FINAL Perioada de implementare: CU TITLUL: Analiza și testarea distribuției câmpului electric la izolatoare din materiale compozite p

RAPORT FINAL Perioada de implementare: CU TITLUL: Analiza și testarea distribuției câmpului electric la izolatoare din materiale compozite p RAPORT FINAL Perioada de implementare: 2016-2018 CU TITLUL: Analiza și testarea distribuției câmpului electric la izolatoare din materiale compozite pentru creșterea siguranței în funcționare Contract

Mai mult

Academia Oamenilor de Știință din România RAPORT DE ACTIVITATE Nr. 2 Suporturi magnetice destinate eliberării controlate Director de Proiect: Prof. Dr

Academia Oamenilor de Știință din România RAPORT DE ACTIVITATE Nr. 2 Suporturi magnetice destinate eliberării controlate Director de Proiect: Prof. Dr Academia Oamenilor de Știință din România RAPORT DE ACTIVITATE Nr. 2 Suporturi magnetice destinate eliberării controlate Director de Proiect: Prof. Dr. Ing. Ecaterina ANDRONESCU Membru Titular al AOSR

Mai mult

OPERATII DE PRELUCRAREA IMAGINILOR 1

OPERATII DE PRELUCRAREA IMAGINILOR 1 OPERATII DE PRELUCRAREA IMAGINILOR Prelucrarea imaginilor 2 Tipuri de operatii de prelucrare Clasificare dupa numarul de pixeli din imaginea initiala folositi pentru calculul valorii unui pixel din imaginea

Mai mult

CONCURSUL INTERLICEAL “TOPFIZ”

CONCURSUL INTERLICEAL “TOPFIZ” INISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN, BN CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ, BN CONCURS REGIONAL DE FIZICĂ 988 8 C. N. LIIU REBREANU, Bistrița 3 5 noiembrie 8 Clasa a X-a Probleme propuse

Mai mult

Lucrarea 7 Filtrarea imaginilor BREVIAR TEORETIC Filtrarea imaginilor se înscrie în clasa operaţiilor de îmbunătăţire, principalul scop al acesteia fi

Lucrarea 7 Filtrarea imaginilor BREVIAR TEORETIC Filtrarea imaginilor se înscrie în clasa operaţiilor de îmbunătăţire, principalul scop al acesteia fi Lucrarea 7 Filtrarea imaginilor BREVIAR TEORETIC Filtrarea imaginilor se înscrie în clasa operaţiilor de îmbunătăţire, principalul scop al acesteia fiind eliminarea zgomotului suprapus unei imagini. Filtrarea

Mai mult

Complemente de Fizica I Cursul 1

Complemente de Fizica I  Cursul 1 Complemente de Fizică I Cursul 1 Victor E. Ambruș Universitatea de Vest din Timișoara Capitolul I. Transformări de coordonate I.1. Transformări Galilei. I.2. Spațiul E 3 al vectorilor tridimensionali.

Mai mult

Modularea proprietatilor filmelor epitaxiale de La MnO 3 (LSMO) La 0.66 Sr 0.33 MnO Filme de LSMO nanostructurate Traian Petrisor Jr. Monitorizare pro

Modularea proprietatilor filmelor epitaxiale de La MnO 3 (LSMO) La 0.66 Sr 0.33 MnO Filme de LSMO nanostructurate Traian Petrisor Jr. Monitorizare pro Modularea proprietatilor filmelor epitaxiale de La MnO 3 (LSMO) La 0.66 Sr 0.33 MnO Filme de LSMO nanostructurate Traian Petrisor Jr. Monitorizare proiect PCCE-ID106 Cluj-Napoca 4.04.2012 Filme epitaxiale

Mai mult

Microsoft Word - Coperta-Cuprins-Prefata.doc

Microsoft Word - Coperta-Cuprins-Prefata.doc Universitatea TRANSILVANIA din Braşov GEORGE NICOLAE IOAN D. OLTEAN RADIOCOMUNICAŢII BAZELE COMUNICAŢIILOR PRIN RADIO ŞI TELEVIZIUNE Volumul 1 TV - 2000 - UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAŞOV FACULTATEA DE

Mai mult

2

2 C5: Metoda matricilor de transfer BIBLIOGRAFIE E. Tulcan Paulescu, M. Paulescu Algorithms for electronic states in artificial semiconductors of use in intermediate band solar cells engineering. In Physics

Mai mult

IM - Imagistica Medicala

IM - Imagistica Medicala Imagistica medicala nucleara Vom discuta despre notiuni de medicina nucleara radiofarmaceutice utilizate camere de scintilatie moduri de achizitie SPECT PET APIM10-1 APIM10-2 Notiuni de medicina nucleara

Mai mult

Microsoft Word - DCE - lucrarea 5.doc

Microsoft Word - DCE - lucrarea 5.doc LUCRAREA 5 TRANZISTORUL CU EFECT DE CÂMP CU POARTĂ JONCŢIUNE 5.1. Prezentare teoretică Tranzistorul cu efect de câmp cu poartă joncţiune este un dispozitiv electronic cu patru electrozi (D-dreană, S-sursă,

Mai mult

Probleme rezolvate de fizică traducere de Nicolae Coman după lucrarea

Probleme rezolvate de fizică traducere de Nicolae Coman după lucrarea Probleme rezolvate de fizică traducere de Nicolae Coman după lucrarea Contents Vectori... 4 Modul de rezolvare a problemelor... 5 despre vectori... 6 Vector deplasare... 12 Vector viteza... 12 Statica...

Mai mult

Microsoft Word - L25Ro_Studiul efectului Hall_f_RF

Microsoft Word - L25Ro_Studiul efectului Hall_f_RF STUDIUL EFECTULUI ALL 1. Scopul lucrării Obiectivul acestei lucrări este: punerea în evidenţă a efectului all pentru un semiconductor intrinsec, măsurarea tensiunii all, determinarea constantei all, a

Mai mult

ep0126

ep0126 EPSICOM Ready Prototyping CCoolleeccţţiiaa HHII--FFII SSoonnoo && LLiigghhtt EP 0126... Cuprins Prezentare Proiect Fişa de Asamblare 1. Funcţionare 2. Schema 3. PCB 4. Lista de componente 2-3 3 4 4 PHASER

Mai mult

Dispozitive BENDER pentru monitorizarea rezistenţei de izolaţie Pornind de la necesitatea unui sistem de alimentare cu energie electrică cât mai sigur

Dispozitive BENDER pentru monitorizarea rezistenţei de izolaţie Pornind de la necesitatea unui sistem de alimentare cu energie electrică cât mai sigur Dispozitive BENDER pentru monitorizarea rezistenţei de izolaţie Pornind de la necesitatea unui sistem de alimentare cu energie electrică cât mai sigur, tot mai multe ţări aleg să utilizeze sistemele IT

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Electronică Analogică Redresoare Redresoare polifazate, comandate redresoarele comandate permit reglarea tensiunii şi a curentului prin sarcină. Reglajul poate fi făcut în mod continuu de la zero până

Mai mult

Microsoft Word - lucr 1-5.doc

Microsoft Word - lucr 1-5.doc PROPRIETĂŢI MAGNETICE ALE COMPUŞILOR UNi 2 ŞI UAl 4 L.Chioncel,T. Jurcuţ, D. Torumba Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe, Departamentul de Fizică Abstract In this treatment the uranium 5f electrons

Mai mult

CATEDRA FIZIOLOGIA OMULUI ŞI BIOFIZICĂ Cerinţele unice pentru lucrările de laborator din ciclul 1, facultatea Medicina Preventiva. (anul universitar 2

CATEDRA FIZIOLOGIA OMULUI ŞI BIOFIZICĂ Cerinţele unice pentru lucrările de laborator din ciclul 1, facultatea Medicina Preventiva. (anul universitar 2 CATEDRA FIZIOLOGIA OMULUI ŞI BIOFIZICĂ Cerinţele unice pentru lucrările de laborator din ciclul 1, facultatea Medicina Preventiva. (anul universitar 2018-2019) Fiecare student trebuie să scrie anticipat

Mai mult

Precizări la problema 2 Problema 2 presupune estimarea eficienţei luminoase pe timp de zi şi pe timp de noapte pentru o lungime de undă care nu coresp

Precizări la problema 2 Problema 2 presupune estimarea eficienţei luminoase pe timp de zi şi pe timp de noapte pentru o lungime de undă care nu coresp Precizări la problema 2 Problema 2 presupune estimarea eficienţei luminoase pe timp de zi şi pe timp de noapte pentru o lungime de undă care nu corespunde neaparat unei culori standard. Pentru aceasta

Mai mult

Subiecte

Subiecte Cap. Semnale şi instrumente pentru generarea lor. Ce tipuri de aparate pot genera semnal sinusoidal? 2. Care sunt principalele caracteristici ale unui generator de audio frecvenţă? 3. Care sunt principalele

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Advanced Technology Institute Faculty of Engineering and Physical Sciences Vlad Stolojan University of Surrey Guildford GU2 7XH Concentrori parabolici pentru spectroscopie Raman Dr Vlad Stolojan Lecturer,

Mai mult

Microsoft PowerPoint - ST_5

Microsoft PowerPoint - ST_5 Senzori si traductoare Prof. dr. ing. Valer DOLGA, Cuprins 5 Traductoare / senzori de proximitate a) Traductoare de proximitate inductive b) Traductoare de proximitate capacitive c) Traductoare de proximitate

Mai mult

Microsoft Word - FiltrareaNyquist-rezumat.doc

Microsoft Word - FiltrareaNyquist-rezumat.doc Filtrarea semnalelor de date Necesitate - unul din efectele limitării benzii unui impuls rectangular de perioadă T s, datorită filtrării, este extinderea sa în timp, care conduce la apariţia interferenţei

Mai mult

E_d_fizica_teoretic_vocational_2019_bar_model_LRO_2

E_d_fizica_teoretic_vocational_2019_bar_model_LRO_2 Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MCANICĂ, B. LMNT D TRMODINAMICĂ, C. PRODUCRA ŞI UTILIZARA CURNTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ Se acordă

Mai mult

SmartBalance, suspended |

SmartBalance, suspended | Lighting SmartBalance combină performanţa cu construcţia modernă Deşi în multe cazuri performanţa iluminatului funcţional este foarte importantă, clienţii doresc, de asemenea, să utilizeze corpuri de iluminat

Mai mult

IM - Imagistica Medicala

IM - Imagistica Medicala Imagistica medicala nucleara Vom discuta despre notiuni de medicina nucleara radiofarmaceutice utilizate camere de scintilatie moduri de achizitie SPECT PET IM3-1 IM3-2 Notiuni de medicina nucleara Medicina

Mai mult

hotararea nr. 1136

hotararea nr. 1136 Hotarârea nr. 1136 din 30/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice Publicat in Monitorul Oficial,

Mai mult

Microsoft Word - 01_Introducere.doc

Microsoft Word - 01_Introducere.doc 1. INTRODUCERE Modelul simplificat al unui sistem de transmisiune: Sursa digitala {1,2,.,q} TX (ω 0 ) Canal radio m i s(t) y(t) RX (ω 0 ) mˆ i Terminal digital Sursa digitală semnalul de date m i Tx: emiţătorul

Mai mult

IM - Imagistica Medicala

IM - Imagistica Medicala Rezonanta magnetica nucleara (RMN) Rezonanta magnetica nucleara Fenomen fizic studiul spectroscopic al proprietatilor magnetice ale nucleului Protonii si neutronii au camp magnetic propriu datorita spinului

Mai mult

Calitate aer comprimat Masurarea calitatii aerului comprimat conform ISO 8573 Continut de ulei rezidual - particule - umezeala Masurare continut ulei

Calitate aer comprimat Masurarea calitatii aerului comprimat conform ISO 8573 Continut de ulei rezidual - particule - umezeala Masurare continut ulei Masurarea calitatii aerului comprimat conform ISO 8573 Continut de ulei rezidual - particule - umezeala Masurare continut ulei rezidual OIL-Check 400 Pentru masurarea permanenta si foarte precisa a continutului

Mai mult

Microsoft Word - Prezcap1.doc

Microsoft Word - Prezcap1.doc CAPITOLUL 1: NOŢIUNI DE METROLOGIE 1.1 TERMINOLOGIE Măsurarea; Măsură şi măsurare; Metrologia; Metoda de măsură; Principiul de măsură; Procesul de măsură; Rezultatul măsurării; Exactitatea măsurării; Incertitudinea

Mai mult

Microsoft PowerPoint - 20x_.ppt

Microsoft PowerPoint - 20x_.ppt Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului Ingineria proceselor chimice şi biologice/20 Titular disciplină: Prof.dr.ing. Maria Gavrilescu Catedra

Mai mult

CURS II Modelarea scurgerii în bazine hidrografice Modelarea scurgerii lichide pe versanţii bazinului hidrografic Modalităţi de cercetare a scurgerii

CURS II Modelarea scurgerii în bazine hidrografice Modelarea scurgerii lichide pe versanţii bazinului hidrografic Modalităţi de cercetare a scurgerii CURS II Modelarea scurgerii în bazine hidrografice Modelarea scurgerii lichide pe versanţii bazinului hidrografic Modalităţi de cercetare a scurgerii pe versanţi Versanţii asigură scurgerea apei sub influenţa

Mai mult

Ceea ce este în interior face diferența

Ceea ce este în interior face diferența PHILIPS LED Spot (Putere reglabilă) 4 W (35 W) GU10 Alb rece Intensitate luminoasă reglabilă Ceea ce este în interior face diferența Cu forma sa frumoasă și dimensiunile familiare, acest spot cu LED este

Mai mult

Laborator Fotometrie si Compatibilitate Electromagnetica Loc marca acreditare Calea Rahovei Sector Bucharest Tel: Fax

Laborator Fotometrie si Compatibilitate Electromagnetica Loc marca acreditare Calea Rahovei Sector Bucharest Tel: Fax Laborator Fotometrie si Compatibilitate Electromagnetica Loc marca acreditare 266-268 Calea Rahovei Sector 5 050912 Bucharest Tel: +40 21 4042 146 Fax: +40 21 4042 148 E-mail: stelian.matei@electromagnetica.ro

Mai mult

Microsoft Word - Lucrarea 14.doc

Microsoft Word - Lucrarea 14.doc L u c r a r e a n r. 4 STUDIUL GOLURILOR DE TENSIUNE ÎN INSTALAŢIILE ELECTEICE. Probleme generale Golul de tensiune este definit ca fiind scăderea amplitudinii sau a valorii eficace a reţelei până la valoarea,2

Mai mult

Seria SUMMER LED Seria SUMMER LED este compusa din aparate de iluminat cu grad de protectie IP20 ce pot fi instalate in ambiente cu inaltimi mici si m

Seria SUMMER LED Seria SUMMER LED este compusa din aparate de iluminat cu grad de protectie IP20 ce pot fi instalate in ambiente cu inaltimi mici si m Seria SUMMER LED Seria SUMMER LED este compusa din aparate de iluminat cu grad de protectie IP20 ce pot fi instalate in ambiente cu inaltimi mici si medii, cu praf si umezeala peste medie, precum spatii

Mai mult

Microsoft Word - Subiecte scs1lab 2010_V03.doc

Microsoft Word - Subiecte scs1lab 2010_V03.doc Pentru circuitul din figura: Subiectul 1 Y(s) a. Calculati functia de transfer, reprezentati diagramele Bode si determinati valoarea frecventei de taiere. b. ealizati circuitul si masurati amplificarea

Mai mult

Electricitate II

Electricitate II Electricitate II Circuitul electric. Legile circuitului electric. Sumar Circuitul electric simplu Legile lui Ohm Legile lui Kirchhoff Gruparea rezistorilor Transformarea stea-triunghi Gruparea generatoarelor

Mai mult

Microsoft Word - Camera video adaugata intr-o retea CATV2.doc

Microsoft Word - Camera video adaugata intr-o retea CATV2.doc CUM SE POATE ADAUGA UN SEMNAL DE LA O CAMERA VIDEO DE SUPRAVEGHERE INTR-O RETEA DE CABLU SI A FI VIZIONATA PE TELEVIZOARELE DIN CASA Sunt foarte multi utilizatori care-si doresc posibilitatea monitorizarii

Mai mult

Norma generală de apărare împotriva incendiilor din

Norma generală de apărare împotriva incendiilor din Guvernul României Hotărârea nr. 510/2010 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile În vigoare de la 25.06.2010 Publicat în Monitorul

Mai mult

Microsoft Word - PN204 - Raport faza 1 _site.doc

Microsoft Word - PN204 - Raport faza 1 _site.doc Faza 1: Cercetări experimentale în domeniul membranelor polimerice pentru evaluarea influenţei parametrilor şi condiţiilor de încercare asupra caracteristicilor mecanice Rezumatul fazei: Prezenta lucrare

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tehnologii Radio Digitale de Acces și Difuziune Accesc and Broadcast Digital Radio Technologies Evaluare practica la laborator v3 Bibliografie Platformele de laborator Despre modele de propagare: http://www.wirelesscommunication.nl/reference/slides/prop/propmac.pdf

Mai mult

Lumină care este plăcută ochilor

Lumină care este plăcută ochilor PHILIPS LED Bec 5,5 W (40 W) E27 Alb cald Fără intensitate variabilă Lumină care este plăcută ochilor Lumina de calitate necorespunzătoare poate provoca oboseală la nivelul ochilor. Este mai important

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Compatibilitate Electromagnetică Standardizare şi Testare Conf. dr. ing. ec. Adina GIURGIUMAN Departamentul de Electrotehnică şi Măsurări Facultatea de Inginerie Electrică Email: Adina.Giurgiuman@ethm.utcluj.ro

Mai mult

Microsoft Word - L17Ro_Intensitatea luminoasa_RF_f_RC

Microsoft Word - L17Ro_Intensitatea luminoasa_RF_f_RC STUDUL NTENSTĂŢ LUMNOASE Ş AL CÂMPULU LUMNOS ALE UNE SUSE DE LUMNĂ 1. Scpul lucrării Lucrarea îşi prpune determinarea intensităţii luminase a unei surse necunscute şi studiul distribuţiei intensităţii

Mai mult

Partenerul dumneavoastră de oţel COROPLATE Table compozite rezistente la uzură Protejează echipamentele, reduce costurile. Rezistenţa la uzură în dome

Partenerul dumneavoastră de oţel COROPLATE Table compozite rezistente la uzură Protejează echipamentele, reduce costurile. Rezistenţa la uzură în dome Partenerul dumneavoastră de oţel COROPLATE Table compozite rezistente la uzură Protejează echipamentele, reduce costurile. Rezistenţa la uzură în domeniul metalurgiei benzi transportoare, separatoare,

Mai mult

OptiFlood LED BVP506 |

OptiFlood LED BVP506 | Lighting OptiFlood LED tot ce este necesar pentru iluminatul perimetrelor OptiFlood LED este o gamă de reflectoare elegante, deosebit de eficiente, asimetrice, care pot fi utilizate pentru a ilumina zone

Mai mult

Senzor pentru nivelul optim de azot al plantei

Senzor pentru nivelul optim de azot al plantei Senzor pentru nivelul optim de azot al plantei INFORMAţII DESPRE RECOLTE. Cu cât cunoașteţi mai mult, cu atât aveţi nevoie de mai puţin: CropXplorer AGXTEND utilizează un senzor optic de măsurare pentru

Mai mult

Prezentul Raport ilustrează statistici comparative privind calitatea serviciilor de acces la internet, pentru anul 2014, din perspectiva parametrilor

Prezentul Raport ilustrează statistici comparative privind calitatea serviciilor de acces la internet, pentru anul 2014, din perspectiva parametrilor Prezentul Raport ilustrează statistici comparative privind calitatea serviciilor de acces la internet, pentru anul 2, din perspectiva parametrilor administrativi. În cadrul raportului au fost considerați

Mai mult

Nr. 571 / , Ediția Nr. 9, 1/5 Proiector arhitectural exterior LUXOR LED HP LUXOR LED HP IK06/IK08 Despre produs LUXOR-02 LED rep

Nr. 571 / , Ediția Nr. 9, 1/5 Proiector arhitectural exterior LUXOR LED HP LUXOR LED HP IK06/IK08 Despre produs LUXOR-02 LED rep Nr. 571 / 02.06.2015, Ediția Nr. 9, 1/5 Proiector arhitectural exterior LUXOR-02 18 LED HP LUXOR-02-18 LED HP IK06/IK08 Despre produs LUXOR-02 LED reprezintă soluția provocărilor cu care se confruntă dezvoltatorii

Mai mult

Microsoft Word - economie_proba_III_2007

Microsoft Word - economie_proba_III_2007 ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE NICOLAE BĂLCESCU Comisia de admitere Sesiunea iulie 2007 NESECRET Exemplar unic APROB PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE Col. prof.univ.dr. Benoni SFÂRLOG SUBIECTELE PENTRU PROBA

Mai mult

Microsoft PowerPoint - SCSEE_10 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - SCSEE_10 [Compatibility Mode] STABILITATEA SI CONTROLUL SISTEMELOR ELECTROENERGETICE Stabilitatea tranzitorie Masuri de imbunatatire Masura de baza: reducerea puterii de accelerare (P 0 P e ) Cum? prin creşterea puterii electromagnetice

Mai mult

Denumire produs: SISTEM DE SECVENTIERE Producator: Siemens HealthCare Diagnostics SPECIFICATII TEHNICE CONDITII DE INSTALARE 1. SISTEMUL DE POLIMERIZA

Denumire produs: SISTEM DE SECVENTIERE Producator: Siemens HealthCare Diagnostics SPECIFICATII TEHNICE CONDITII DE INSTALARE 1. SISTEMUL DE POLIMERIZA Denumire produs: SISTEM DE SECVENTIERE Producator: Siemens HealthCare Diagnostics SPECIFICATII TEHNICE CONDITII DE INSTALARE 1. SISTEMUL DE POLIMERIZARE GEL TOASTER NUMAR MODEL 3.1 DIMENSIUNI GREUTATE

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tipuri de studii clinice Descriere unui fenomen de sănătate Evaluarea unei atitudini terapeutice 1 Tipuri de studii clinice Domeniile cercetării clinice: 1. Descrierea unui fenomen de sănătate 2. Punerea

Mai mult

Cursul 12 (plan de curs) Integrale prime 1 Sisteme diferenţiale autonome. Spaţiul fazelor. Fie Ω R n o mulţime deschisă şi f : Ω R n R n o funcţie de

Cursul 12 (plan de curs) Integrale prime 1 Sisteme diferenţiale autonome. Spaţiul fazelor. Fie Ω R n o mulţime deschisă şi f : Ω R n R n o funcţie de Cursul 12 (plan de curs) Integrale prime 1 Sisteme diferenţiale autonome. Spaţiul fazelor. Fie Ω R n o mulţime deschisă şi f : Ω R n R n o funcţie de clasă C 1. Vom considera sistemul diferenţial x = f(x),

Mai mult

III. ECONOMISIREA ŞI INVESTIŢIILE De citit. Un bănuţ pus deoparte Nu-ţi trebuie cine ştie ce formule pentru investiţii, pentru a te bucura de dobânzil

III. ECONOMISIREA ŞI INVESTIŢIILE De citit. Un bănuţ pus deoparte Nu-ţi trebuie cine ştie ce formule pentru investiţii, pentru a te bucura de dobânzil III. ECONOMISIREA ŞI INVESTIŢIILE De citit. Un bănuţ pus deoparte Nu-ţi trebuie cine ştie ce formule pentru investiţii, pentru a te bucura de dobânzile adunate. Uită-te la aceste exemple simple despre

Mai mult

Microsoft Word - Tema 06 - Convertoare analog-numerice.doc

Microsoft Word - Tema 06 - Convertoare analog-numerice.doc Convertoare analog-numerice (ADC) Convertoarele analog-numerice sunt circuite electronice (în variantă integrată sau hibridă) care, printr-un algoritm intrinsec de funcţionare, asociază valorilor tensiunii

Mai mult

Slide 1

Slide 1 BAZELE ELECTROTEHNICII I BE An I - ETTI CURS 1 Conf. dr.ing.ec. Claudia PĂCURAR e-mail: Claudia.Pacurar@ethm.utcluj.ro BAZELE ELECTROTEHNICII I (BE) ETTI Curs Seria A - Prof. dr. ing. Vasile ȚOPA Vasile.Topa@ethm.utcluj.ro

Mai mult

Raport stiintific si tehnic Etapa 3 Semafor inteligent cu tehnologie LED pentru creșterea siguranței transportului feroviar SEMALED Semafor inteligent

Raport stiintific si tehnic Etapa 3 Semafor inteligent cu tehnologie LED pentru creșterea siguranței transportului feroviar SEMALED Semafor inteligent Semafor inteligent cu tehnologie LED pentru creșterea Raport științific si tehnic Etapa 3 Realizarea la scară reală a prototipului și validarea în condiții similare cu cele reale. Diseminarea rezultatelor

Mai mult

rrs_12_2012.indd

rrs_12_2012.indd Corelaţia dintre Produsul Intern Brut/locuitor şi Rata de ocupare a populaţiei model econometric de analiză Drd. Ligia PRODAN Academia de Studii Economice, Bucureşti Abstract Se prezintă evoluţia Ratei

Mai mult

Efectele dopajului si ale dimensionalitatii asupra proprietatilor magnetice, structurale si morfologice si dinamicii de spin in micro si nanostructuri

Efectele dopajului si ale dimensionalitatii asupra proprietatilor magnetice, structurale si morfologice si dinamicii de spin in micro si nanostructuri Efectele dopajului si ale dimensionalitatii asupra proprietatilor magnetice, structurale si morfologice si dinamicii de spin in micro si nanostructuri oxidice feromagnetice Chimia precursorilor metal-organici

Mai mult

DIRECŢIA ECONOMICĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII (ANCOM) Plan de acţiune al ANCOM pentru anul OBIECTIV SPECIFIC 1: Creşterea utilizării serviciilor de acces în bandă largă 1 Proiect

Mai mult

6

6 OMPONENTE PASIVE SPEIALE 161 6.4. Linii de întârziere Domeniul radioelectronic a impus realizarea unor dispozitive care să asigure întârzierea unor semnale pe timpul prelucrării acestora. Televiziunea,

Mai mult

Microsoft Word - Algoritmi genetici.docx

Microsoft Word - Algoritmi genetici.docx 1.1 Generalităţi Algoritmii genetici fac parte din categoria algoritmilor de calcul evoluționist și sunt inspirați de teoria lui Darwin asupra evoluției. Idea calculului evoluționist a fost introdusă în

Mai mult

Nr. 353 / , Ediția Nr. 17, 1/5 Proiector arhitectural exterior LUXOR LED, 24 LED HP LUXOR LED, LUXOR-02-36LED IK08, LUXOR

Nr. 353 / , Ediția Nr. 17, 1/5 Proiector arhitectural exterior LUXOR LED, 24 LED HP LUXOR LED, LUXOR-02-36LED IK08, LUXOR Nr. 353 / 10.12.2014, Ediția Nr. 17, 1/5 Proiector arhitectural exterior LUXOR-02 36 LED, 24 LED HP LUXOR-02-36 LED, LUXOR-02-36LED IK08, LUXOR-02-24 LED HP Despre produs LUXOR-02 LED reprezintă soluția

Mai mult

Laborator Fotometrie si Compatibilitate Electromagnetica Loc marca acreditare Calea Rahovei Sector Bucharest Tel: Fax

Laborator Fotometrie si Compatibilitate Electromagnetica Loc marca acreditare Calea Rahovei Sector Bucharest Tel: Fax Laborator Fotometrie si Compatibilitate Electromagnetica Loc marca acreditare 266-268 Calea Rahovei Sector 5 050912 Bucharest Tel: +40 21 4042 146 Fax: +40 21 4042 148 E-mail: stelian.matei@electromagnetica.ro

Mai mult