PowerPoint Presentation

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "PowerPoint Presentation"

Transcriere

1 BILANȚ PREȘEDINȚIA ROMÂNIEI LA CONSILIUL UE capitolul agricultură și pescuit BILANȚ AGRICULTURĂ 2 ANI ȘI 6 LUNI 1

2 BILANȚ PREȘEDINȚIA ROMÂNIEI LA CONSILIUL UE SINTEZĂ AGRICULTURĂ ȘI PESCUIT 2

3 Preşedinţia României la Consiliul UE 2019 Echipa României pentru agricultură și pescuit 514 persoane: 14 reprezentanța permanentă a României la Bruxelles, 260 specialiști din minister și agențiile subordonate pe dosare tehnice și 240 persoane implicate în organizarea și monitorizarea evenimentelor pe timpul Președinției Echipa responsabilă de Președinția Consiliului UE pentru exercitarea mandatului pe agricultură a fost formată din: Preşedinţii şi vicepreședinții Grupurilor de Lucru de la Bruxelles Unitatea pentru pregătirea Președinției României la Consiliul UE Experții din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale 3

4 Preşedinţia României la Consiliul UE EVENIMENTE EXTERNE din care: 5 consilii AgriFish (Bruxelles și Luxemburg) și recepția cu ocazia preluării Președinției rotative a Consiliului UE 3 întâlniri cu comisiile COM ENVI, COMPECH SI COMAGRI din Parlamentul European 4 conferințe internaționale (Berlin, Roma, Bruxelles) 1 întâlnire Trio președinția rotativă 10 EVENIMENTE INTERNE: 1 consiliu informal AgriFish 9 conferințe tematice (la evenimentele organizate în România au participat 542 delegați străini). 4

5 REZULTATE OBȚINUTE ÎN CADRUL PREŞEDINŢIEI ROMÂNIEI LA CONSILIUL UNIUNII EUROPENE Număr reuniuni Consilii formale - 5 Număr reuniuni Consilii informale - 1 Număr de reuniuni ale Comitetului special pentru agricultură reununi la nivel de grup de lucru, din care: Număr reuniuni Grupuri de lucru agri 18 (Planul Strategic PAC) + 6 (Agrifin) + 22 (Pescuit) prezidate de experții RP + 6 grupuri (fitosanitar și sănătatea plantelor) prezidate de experții din capitală + 6 grupuri de silvicultură prezidate de experții din capitală, 4 FAO, 2 OECD, 1 resurse genetice, prezidate de experții din capitală + 1 grup OIV prezidat de experții RP Număr de reuniuni ale experților veterinari 7, prezidate de experții RP Număr de reuniuni ale șefilor serviciilor veterinare (CVO) 4, prezidate de CVO-ul român cu suportul primordial al experților RP 5

6 REZULTATE OBȚINUTE ÎN CADRUL PREŞEDINŢIEI ROMÂNIEI LA CONSILIUL UNIUNII EUROPENE Număr de grupuri de lucru al atașaților vet 1, prezidate de experții RP Număr de grupuri de lucru al atașaților fito 1, prezidat de experții RP Număr de reuniuni Codex Alimentarius 12 Număr reuniuni atașați concluzii ale CONS siguranța alimentelor 2, expertul RP Număr reuniuni atașați alte teme de siguranța alimentelor 2, expertul RP Număr reuniuni atașați pe dosarul GFL 3, prezidate de expertul RP Număr reuniuni tehnice cu PE pentru negocierea GFL 8 +2 (legal drafting și clean up) Număr reuniuni format trialog GFL 3 Număr reuniuni juriști lingviști GFL -2 Număr reuniuni în format trialog - 5 Număr de reuniuni tehnice cu PE (reununi de legal drafting și clean-up) Număr de reuniuni informale cu SM (la nivel atașați) 74 (AGRI) + 89 (PECH) 6

7 REZULTATE OBȚINUTE ÎN CADRUL PREŞEDINŢIEI ROMÂNIEI LA CONSILIUL UNIUNII EUROPENE Acord în cadrul reuniunilor în trialog 5 Abordare generală parțială în Consiliu 1 Decizii ale Consiliului: finalizate - 2 Concluzii ale Consiliului 4 (bunăstarea animalelor, riscuri chimice din alimente, biosecuritate pentru boli transfrontaliere ale animalelor, silvicultură) 7

8 REZULTATE OBȚINUTE ÎN CADRUL PREŞEDINŢIEI ROMÂNIEI LA CONSILIUL UNIUNII EUROPENE Președinția României și a propus închiderea a 4 dosare pe domeniile gestionate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: Total dosare închise 11 (4 AGRI+7 PESCUIT) la care se adaugă și munca depusă de PRES RO pentru acordurile internaționale de pescuit (Gambia, Capul Verde, Guineea Bissau, Mauritania, Senegal, Seychelles) Pentru 7 au fost publicate Regulamente și Directive în Jurnalul Oficial al UE. 8

9 REZULTATE OBȚINUTE ÎN CADRUL PREŞEDINŢIEI ROMÂNIEI LA CONSILIUL UNIUNII EUROPENE PRES RO a reușit în domeniul agriculturii și pescuitului să închidă 11 dosare, din care 7 în trialog cu Parlamentul European (PE) și Comisia Europeană, dar și o abordare generală parțială pentru Fondul european pentru pescuit. Printre cele mai dificile dosare au fost cele 3 regulamente ale reformei Politicii agricole comune (pentru care s-a adoptat un raport de progrese) și regulamentul privind măsurile tehnice pentru pescuit, acesta din urmă finalizat în trialog și regulamentul privind fondul european de pescuit (EMFF) 9

10 DOSARE ÎNCHISE 11 4 AGRICULTURA 7 PESCUIT AGRICULTURA 1) PRACTICILE COMERCIALE NELOIALE - s-a publicat în JOUE în data de ) REGULAMENT PRIVIND BĂUTURILE SPIRTOASE- s-a publicat în JOUE în data de ) LEGEA GENERALĂ A ALIMENTELOR - urmează să fie publicată în JOUE 4) REGULAMENT DE MODIFICARE A REG.(UE) NR.1305/2013 ȘI (UE) NR.1307/2013 ÎN CE PRIVEȘTE ANUMITE NORME PRIVIND PLĂȚILE DIRECTE ȘI SPRIJINUL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ PENTRU ANII s-a publicat în JOUE în data de

11 PESCUIT 5) REGULAMENTUL PRIVIND PLANURILE MULTIANUALE PENTRU STOCURILE DEMERSALE DIN VESTUL MĂRII MEDITERANE -urmează să fie publicat în JOUE 6) REGULAMENTUL PRIVIND MĂSURILE TEHNICE- urmează să fie publicat în JOUE 7) Propunere de REGULAMENT PRIVIND UN PLAN MULTIANUAL DE REFACERE A STOCURILOR DE PEȘTE-SPADĂ DIN MEDITERANA ȘI DE MODIFICARE A REGULAMENTELOR (CE) NR. 1967/2006 ȘI 2017/ urmează să fie publicat în JOUE 8) PROPUNERE DE REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI DE MODIFICARE A REGULAMENTULUI (UE) NR. 1343/2011 PRIVIND PESCUITUL ÎN ZONA ACORDULUI CGPM (COMISIA GENERALĂ PENTRU PESCUIT PENTRU MAREA MEDITERANĂ) s-a publicat în JOUE în data de

12 9) MĂSURI DE CONSERVARE ȘI EXECUTARE ÎN ATLANTICUL DE N-V s-a publicat în JOUE în ) REGULAMENTUL PRIVIND UN PLAN MULTIANUAL PENTRU STOCURILE DE PEȘTE DIN APELE OCCIDENTALE- s-a publicat în JOUE în data de (PRES RO a asigurat procedurile de publicare a acestui regulament) 11) Propunere de REGULAMENT al CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) 2019/124 în ceea ce privesțe anumite posibilități de pescuit dosar de amendare a regulamentului general de TAC (capturi totale admisibile) și cote (PRES RO a inițiat examinarea regulamentelor și a asigurat adoptarea la timp, pentru a permite asigurarea continuării activităților de pescuit.) 12

13 SUPLIMENTAR s-a realizat 12. O propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) 2019/124 i n ceea ce privesțe anumite posibilita t i de pescuit un alt dosar de amendare a regulamentului general de TAC (capturi totale admisibile) un număr de 4 dosare BREXIT La acestea se adaugă și activitatea depusă de PRES RO pentru acordurile internaționale de pescuit (Gambia, Capul Verde, Guineea Bissau, Mauritania, Senegal, Seychelles) 13

14 ACORDURI INTERNAȚIONALE DE PESCUIT: Pachetul de mandate de negociere pentru diferite Organizații regionale de pescuit pentru mandatul general, cu elemente transversale, oferit COM pentru a negocia în numele UE și al SM. De remarcat și activitatea depusă pentru REGULAMENTUL (UE) 2019/1009 PRIVIND PRODUSELE FERTILIZANTE UE care a fost închis în timpul președinției Austriece, iar PRES RO a asigurat procedurile de publicare a acestui regulament. Pentru acest dosar președinte a fost Ministerul Economiei iar Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a fost vice președinte Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este responsabil pentru cadrul de reglementare din domeniu, iar Ministerul Economiei coordonează activitatea industrială din domeniu precum și domeniul infrastructurii calității 14

15 REZULTATE OBȚINUTE ÎN CADRUL PREŞEDINŢIEI ROMÂNIEI LA CONSILIUL UNIUNII EUROPENE România a obținut, în cadrul comisiei AGRI din Parlamentul European, cu ocazia votului privind viitoarea Politică Agricolă Comună a Uniunii Europene: PLAFONAREA VOLUNTARĂ A SUBVENȚIILOR PENTRU AGRICULTURĂ, o soluție care apără atât interesele marilor fermieri, cât și pe cele ale fermierilor mici și mijlocii. În acest fel, se va lăsa la latitudinea statelor membre modul de acțiune în această privință. Aprobarea unei CONVERGENŢE PROGRESIVE prin care România este avantajată prin creşterea subvenţiei la unitatea de suprafaţă. 15

16 REZULTATE OBȚINUTE ÎN CADRUL PREŞEDINŢIEI ROMÂNIEI LA CONSILIUL UNIUNII EUROPENE Agricultură Post 2020 Pachetul de reformă al politicii agricole comune (PAC): Consiliul a discutat un raport de progres al Președinției privind activitatea desfășurată în cadrul Consiliului cu privire la toate propunerile Comisiei din pachetul de reformă a PAC, care include reglementări privind planurile strategice ale PAC, finanțarea, gestionarea și monitorizarea PAC și organizarea comună a produselor agricole. Majoritatea delegațiilor au salutat raportul ca pe o imagine echitabilă a stării de joc a discuțiilor și au lăudat progresele realizate în cadrul președinției române. 16

17 Mai multe delegații au considerat, de asemenea, că ajungerea la un acord privind PAC post 2020 este legată de un acord privind viitorul buget și cadrul financiar multianual. Propunerile Comisiei pentru o reformă a PAC în valoare de 365 miliarde euro, introduc un nou model de livrare prin care statele membre vor avea mai multă flexibilitate în modul de utilizare a fondurilor lor și vor putea să-și adapteze programele Se va identifica un set unic de 9 obiective economice, de mediu și sociale la nivelul UE, iar fiecare stat membru va trebui să elaboreze un plan strategic care să acopere întreaga perioadă de programare, utilizând atât plățile directe și dezvoltarea rurală. Plățile directe vor fi condiționate de îmbunătățirea cerințelor de mediu și de climă, Noua PAC va viza mai bine fermierii mici și tineri, facilitând astfel reînnoirea generațiilor 17

18 REZULTATE OBȚINUTE ÎN CADRUL PREŞEDINŢIEI ROMÂNIEI LA CONSILIUL UNIUNII EUROPENE Consiliul a ajuns la o abordare generală parțială cu privire la propunerea Comisiei pentru următorul fond european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM). Fondul este în valoare de 6,14 miliarde euro și face parte din cadrul financiar multianual Propunerea urmărește să sprijine realizarea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului (PCP), inclusiv acvacultura, și punerea în aplicare a politicii maritime a Uniunii, precum și consolidarea angajamentelor internaționale ale Uniunii în ceea ce privește guvernanță, în special în contextul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă 18

19 REZULTATE OBȚINUTE ÎN CADRUL PREŞEDINŢIEI ROMÂNIEI LA CONSILIUL UNIUNII EUROPENE CONCLUZII PRIVIND BIOSECURITATEA Consiliul a adoptat un set de concluzii privind "biosecuritatea: un concept global cu o abordare unitară Consiliul subliniază cu fermitate rolul-cheie al biosecurității în confruntarea cu amenințările actuale, ar fi pestă porcină africană și febra aftoasă, CONFERINȚA MINESTERIALĂ țări africane-uniunea Europeană pentru agricultură Consiliul a aprobat textul unui proiect de declarație și a agendei de acțiune ca poziția Uniunii Europene și a statelor sale membre pentru cea de-a treia Conferința ministerială țări africane-uniunea Europeană pentru agricultură, a avut loc la Roma la 21 iunie

20 Toate documentele legate de Președinția României, capitolul agricultură și pescuit sunt păstrate într-un seif sigilat la cabinetul ministrului 20

21 BILANȚ AGRICULTURĂ 2 ANI SI 6 LUNI 1. OBIECTIVE PRIORITARE INVESTIȚII ÎN IRIGAȚII SI SISTEME ANTIGRINDINA 2. PROGRAME PRODUSE DEFICITARE TOMATE SI USTUROI 3. SUBVENȚII ȘI ABSORBȚIA FONDURILOR EUROPENE 4. PROGRAME NOI ANGAJAREA TINERILOR IN AGRICULTURA REVITALIZARE LICEE AGRICOLE ANGAJARE ZILIERI 5. PROGRAME REALIZATE SUPLIMENTAR 6. CAMPANIA DE VARĂ

22 REALIZAREA PROGRAMULUI DE GUVERNARE CAPITOLUL AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 2 ANI ȘI 6 LUNI (1 IANUARIE IUNIE 2019) 20 de măsuri realizate (15 din program și 5 suplimentare 13 începute se vor realiza în semestrul II 2019 anul 2020 Subvenții acordate fermierilor 6,66 miliarde euro, din care din fonduri europene 5,39 miliarde euro de la buget 1,27 miliarde euro Fonduri europene atrase 8,55 miliarde euro, din care: Pentru subvenții 5,39 miliarde euro Pentru investiții 3,16 miliarde euro 335 milioane lei Investiții în reabilitarea sistemelor de irigații și antigrindină 1,35 miliarde lei garanții acordate de Fondul de Garantare a Creditului Rural la creditele acordate agriculturii pentru credite de 1,7 miliarde lei 86 milioane euro - plăți pentru programe deficitare (tomate, colectarea lânii, Bazna și Mangalița) Reorganizarea a 47 unități de cercetare agricolă Programul pentru școli pe 2 ani 208 milioane euro Acordarea a 96 credite în valoare publică de cca. 11 milioane euro in baza unui acord încheiat cu Fondul European Investiții (FEI) Record de producții la porumb și floarea soarelui pe anii (locul 1 in UE), la cereale (locul 3 în UE), la grâu (locul 4 in UE), la soia (locul 2 în UE) 22

23 REALIZAT Extinderea sistemului de irigații 1 În s-au pus în funcțiune 14 AMENAJARI DE IRIGAȚII nepuse în funcțiune de peste de ani 2018 suprafața pregătită pentru irigat 1,2 milioane ha; contracte irigații pentru 1 milion ha 2019 a început campania de irigat in luna martie 2019; suprafața pregătită pentru irigat 1,4 milioane ha șantiere în lucru și 43 șantiere se deschid în această toamnă Valoare investiții pe 2019: 60,2 milioane euro, creștere de 7,2 ori față de 2016 În urma vizitei recente în județul Constanța suprafața pentru irigat va crește de la 40 mii ha la 108 mii ha, se va realiza includerea a 68 mii ha care vor deveni de utilitate publică (HG în avizare la Min Mediului) 23

24 Extinderea sistemului de irigații Program suplimentar: reabilitarea CANALULUI MAGISTRAL SIRET -BĂRĂGAN - Realizarea lucrărilor o Etapa I 51,5 km județul Vrancea, irigații ha o Etapa a II-a 139,5 km județele Brăila, Buzău, Ialomița posibil de irigat ha - Preluat de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale de la Ministerul Apelor și Pădurilor, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.4/ Preluat de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare de la Administrația Națională "Apele Române" prin Protocol nr.5018/4773/ , aprobat prin Ordin comun MADR și MAP 24

25 Program apa gratuita până la stația de pompare REALIZAT Program pe 4 ani, continuă și în 2020 Asigură accesul direct al fermierilor la apa de irigat o km canale puse la dispoziția fermierilor o km canale puse la dispoziția fermierilor o km canale vor fi puse la dispoziția fermierilor 25

26 Dezvoltarea sistemului antigrindină REALIZAT Program pe 8 ani, continuă și în anii următori: Asigură protecția împotriva fenomenelor periculoase a culturilor cu valoare superioară economica În exploatare 63 de puncte de lansare ce acoperă 930 mii hectare în construcție încă 62 puncte de lansare noi, în județele din sud, sudvest și vest. Suprafața protejată va crește de la 500 mii ha in 2017 la 1,8 milioane hectare in 2019 Rachete lansate in rachete in zonele protejate Valoare investiții pe 2019: 7,3 milioane euro creștere de 5,5 ori față de

27 SISTEME DE PROTECȚIE CONTRA FENOMENELOR PERICULOASE ȘI A GRINDINEI SISTEMUL ANTIGRINDINĂ PUNCTE DE LANSARE EXISTENTE 62 PUNCTE DE LANSARE IN CONSTRUCTIE 1,8 MILIOANE HA PROTEJATE SISTEMUL ANTIGRINDINĂ PUNCTE DE LANSARE EXISTENTE 200 GENERATOARE TERESTRE 6 AVIOANE UTILITARE (2 ESCADRILE) 10,4 MILIOANE HA PROTEJATE 84,5 MILIOANE EURO FONDURI UTILIZATE 27

28 Program tomate REALIZAT Program pe 4 ani, continuă și în 2020 s-au plătit 82,77 milioane euro în perioada ciclul I 2017: legumicultori beneficiari; s-au plătit 23,52 milioane euro; livrat pe piața internă 50 mii tone tomate 2018: beneficiari, din care peste 11 mii tineri; s-au plătit 32,85 milioane euro; s-au livrat pe piața internă 90 mii tone tomate ciclul I: legumicultori înscriși în ciclul I; livrează în prezent tomate pe piață (mulți au încheiat livrările); La 12 iulie a.c. s-au plătit 32,6 milioane euro la beneficiari 28

29 Program tomate 2 Județul OLT POLUL TOMATELOR este județul cu cei mai mulți beneficiari Județul cu cel mai mare număr de cultivatori Județul cu cel mai mare număr de cooperative în domeniul legumiculturii constituite Cooperativele livrează la marile lanțuri de magazine din Capitală și din alte orașe Aici s-a constituit și Asociația Tinerilor Fermieri din județul Olt Au venit aici 2 tineri producători Au prezentat și produsele pe care le livrează 29

30 Program usturoi REALIZAT Început în anul 2019 rezultate favorabile Program pe 4 ani, continuă și în 2020 se vor acorda euro la ha, în loc de euro/ha cât a fost stabilit inițial cu condiția realizării și valorificării a kg usturoi/ha Înscriși în program 410 legumicultori 419 ha suprafața plantată 46 producători livrează pe piață (13 din Botoșani, 8 din Buzău, 4 din Ialomița,, 4 din Mehedinți, 3 din Olt) 4 au deja deconturi depuse la direcțiile agricole pentru a-și încasa subvenția de 3000 euro/ha Prezentă în sală o cultivatoare de usturoi din Olt: Luminița Jell S-a măritat în Germania unde a stat 15 ani În 2018 a luat decizia să se întoarcă în România - în localitatea Babiciu, județul Olt - unde a moștenit casa și terenul unui unchi. Are 5 ha de usturoi ; este înscrisă in programul de minimis, livrează usturoi pe piață și este în curs de perfectare a documentelor pentru a face dovada ca a vândut usturoiul pe care le va depune la DAJ Olt pentru a primi subvenția de 3.000euro/ha, deci în total euro 30

31 CULTIVATORI DE USTUROI

32 SUBVENȚII ȘI ABSORBȚIA FONDURILOR EUROPENE 3 Acordarea subvențiilor la timp REALIZAT Program pe 4 ani, continuă și in beneficiari cu peste 9,6 milioane hectare S-au plătit fermierilor în anii ,66 miliarde euro din subvenții din fonduri europene (5,39 miliarde euro) și de la bugetul de stat (1,27 miliarde euro), pentru peste 100 tipuri de subvenții directe și ajutoare pentru Programul de distribuție alimente si fructe în grădinițe și școli, restructurare și /reconversie în sectorul vitivinicol, promovare produse agricole, și vinuri, renta viageră, subvenție pentru motorină, ameliorare rase animale, etc 32

33 Program absorbție fonduri europene pentru agricultură și dezvoltarea rurală REALIZAT Programul continuă până în ,55 miliarde euro fonduri europene absorbite pentru agricultură în perioada 1 ianuarie iunie 2019, față de 3,81 încasat înainte de data de 1 ianuarie ianuarie-30 iunie 2019 s-au încasat 2,3 miliarde euro din obiectivul pe acest an care este de 3 miliarde euro 33

34 PROGRAME NOI Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri REALIZAT A început în iunie 2019 Program de instalarea tinerilor aprobat prin legea nr. 336/2018 și HG 325/2019 Se acordă 1000 lei pentru cei cu studii superioare, 750 lei/lună pentru cei cu studii medii și 500 lei/lună pentru cei fără studii Primele solicitări de înscriere în program în județul Prahova (la o fermă de vaci cu lapte 2 persoane) Angajarea de zilieri În data de 12 iulie a fost promulgată Legea 132/2019 pentru modificarea art.4 alin.(4) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri Pozitiv posibilitatea angajării de zilieri 180 de zile în sectoarele agricole, dar și în unitățile de cercetare 4 34

35 Revitalizarea liceelor agricole în subordinea MADR Am avut o primă întâlnire cu directorii a 58 licee cu profil agricol intenționăm să investim în toate cele 58 de licee cu profil agricol în România săptămânile viitoare vor avea loc discuții concrete împreună cu personalul Ministerului Agriculturii și cu directorii fiecărui liceu, pentru a stabili ce au nevoie în săptămânile următoare, discuții împreună cu Ministerul Educației și cu directorii fiecărui liceu în parte, întrebându-i și stabilind ce au nevoie, în așa fel încât să introducem în planul investițional, pe poziție bugetară, în anul 2020, pentru susținerea efectivă a acestor licee 35

36 Programul pentru școli al României REALIZAT pe anii Început în 2017 Continuă și în 2020; programul se adresează preșcolarilor din grădinițele cu program normal de 4 ore și elevilor din clasele pregătitoare și I-VIII din învățământul de stat și particular acreditat, de 2,1 milioane beneficiari. o Valoarea totală a Programului pentru școli al României în anul școlar a fost de ,7 euro formată din fonduri UE euro și ajutor național în valoare de ,7 euro. o Valoarea totală a Programului pentru școli al României în anul școlar este de euro și cuprinde fonduri UE euro și ajutor național în valoare de euro. 36

37 Calitatea produselor agroalimentare La 12 iulie a fost promulgată Legea 133/2019 pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare În semestrul II vom organiza această Agenție pentru a răspunde cerințelor legii, Agenția va fi funcțională la 1 ianuarie 2020 Cu această ocazie vom realiza și alte 2 măsuri din programul de guvernare Organizarea unui Sistem de monitorizare a produselor contrafăcute intrate pe piață Înființarea de laboratoare pentru certificarea produselor ecologice și tradiționale 37

38 Măsuri realizate suplimentar față de programul de guvernare 5 Programul de susținere pentru usturoi Programul pentru școli al României Casa Română de Comerț Agroalimentar Unirea Instrument financiar de creditare cu partajarea riscului finanțat din PNDR (FEI) Program de construire a abatoarelor mobile 38

39 Program reproducție suine Program sector avicol Programul de sprijin al producătorilor din sectorul pescăresc Program taurine Program creşterea bubalinelor Măsuri din programul de guvernare ce se vor realiza în semestrul II Program de pregătire de scurtă durată pentru lucrătorii din agricultură în parteneriat public-privat Program înființare centre de colectare Program zona montană Program miere în școli Revitalizarea liceelor agricole în subordinea MADR Revizuirea legislației din agricultură cu privire la achiziționarea terenurilor Reforma instituțională a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a instituțiilor din subordine Sistem de monitorizare a produselor contrafăcute intrate pe piață 39

40 Campania de recoltare a cerealelor vara Campania agricolă din această vară se desfășoară în toate județele țării La orz este pe terminate: recoltat pe 96% din suprafața însămânțată La orzoaică de toamnă 92%, la orzoaica de primăvară 36% La grâu : 50%, la rapiță 70%, mazăre 83% 40

Microsoft PowerPoint - Material_conferinta_presa _18 feb.pptx

Microsoft PowerPoint - Material_conferinta_presa _18 feb.pptx 1 ACȚIUNILE ÎNTREPRINSE DE PREȘEDINȚIA ROMÂNĂ LA CONSILIUL UNIUNII EUROPENE ÎN DOMENIUL AGRICULTURII SI PESCUITULUI Prezentarea priorităților PRES RO 2019 Prezidarea Consiliului AGRIFISH Conferința de

Mai mult

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3.2018 A8-0048/50 50 Punctul 101 101. afirmă că o politică agricolă comună modernizată este esențială pentru securitatea și autonomia alimentară, prezervarea populațiilor rurale și ocuparea forței de

Mai mult

PR_NLE-AP_Agreement

PR_NLE-AP_Agreement PARLAMENTUL EUPEAN 2014-2019 Comisia pentru pescuit 21.11.2014 2014/0238(NLE) *** PIECT DE RECOMANDARE referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea acordului de parteneriat în

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 18 iunie 2019 (OR. en) 10368/1/19 REV 1 AGRI 306 VETER 36 REZULTATUL LUCRĂRILOR Sursă: Data: 18 iunie 2019 Desti

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 18 iunie 2019 (OR. en) 10368/1/19 REV 1 AGRI 306 VETER 36 REZULTATUL LUCRĂRILOR Sursă: Data: 18 iunie 2019 Desti Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 18 iunie 2019 (OR. en) 10368/1/19 REV 1 AGRI 306 VETER 36 REZULTATUL LUCRĂRILOR Sursă: Data: 18 iunie 2019 Destinatar: Secretariatul General al Consiliului Delegațiile

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2019) 112 final 2019/0062 (NLE) Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adopt

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2019) 112 final 2019/0062 (NLE) Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adopt COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 8.3.2019 COM(2019) 112 final 2019/0062 (NLE) Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comisiei Generale

Mai mult

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1232„/„2014 AL COMISIEI - din 18 noiembrie de modificare a Regulamentului de pu

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1232„/„2014 AL COMISIEI - din 18 noiembrie de modificare a Regulamentului de pu 19.11.2014 L 332/5 REGULAMENTE REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1232/2014 AL COMISIEI din 18 noiembrie 2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei,

Mai mult

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ - BUCUREŞTI Ec. Măria Magdalena TUREK RAHOVEANU TEZA DE DOCTORAT Cercetări privind impactul

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ - BUCUREŞTI Ec. Măria Magdalena TUREK RAHOVEANU TEZA DE DOCTORAT Cercetări privind impactul UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ - BUCUREŞTI Ec. Măria Magdalena TUREK RAHOVEANU TEZA DE DOCTORAT Cercetări privind impactul aderării la Uniunea Europeană asupra structurilor

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 15 martie 2019 (OR. en) Dosare interinstituționale: 2018/0216(COD) 2018/0217(COD) 2018/0218(COD) 7482/1/19 REV 1

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 15 martie 2019 (OR. en) Dosare interinstituționale: 2018/0216(COD) 2018/0217(COD) 2018/0218(COD) 7482/1/19 REV 1 Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 15 martie 2019 (OR. en) Dosare interinstituționale: 2018/0216(COD) 2018/0217(COD) 2018/0218(COD) 7482/1/19 REV 1 AGRI 143 AGRILEG 56 AGRIFIN 21 AGRISTR 22 AGRIORG

Mai mult

Microsoft Word - anunt docx

Microsoft Word - anunt docx A N U N Ț Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, anunță organizarea de către ANFP a concursului de recrutare în vederea ocupării unor funcţii publice de conducere vacante din cadrul aparatului

Mai mult

FIȘA MĂSURII M7.3A - "Promovarea formelor asociative de producători în agricultură" 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenți

FIȘA MĂSURII M7.3A - Promovarea formelor asociative de producători în agricultură 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenți FIȘA MĂSURII M7.3A - "Promovarea formelor asociative de producători în agricultură" 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei,

Mai mult

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr /2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agric

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr /2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agric Hotărâre 95 2016-02-18 Guvernul României pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Monitorul Oficial al

Mai mult

Numar certificat: SC Eco Fruct SRL Str. Agricultorului, Nr. 37, Stefan cel Mare, Judet Calarasi ROMANIA Certificat de conformitate

Numar certificat: SC Eco Fruct SRL Str. Agricultorului, Nr. 37, Stefan cel Mare, Judet Calarasi ROMANIA Certificat de conformitate Numar certificat: 2-07289-2015 SC Eco Fruct SRL Str. Agricultorului, 37, 917245 Stefan cel Mare, Judet Calarasi ROMANIA Certificat de conformitate 2015 Operatorul mentionat mai sus, avand domeniu principal

Mai mult

Microsoft Word - APIA.doc

Microsoft Word - APIA.doc SCHEME DE SPRIJIN FINANCIAR GESTIONATE DE AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ (APIA) 1. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a acordat ajutor specific pentru producătorii

Mai mult

Un an și jumătate de guvernare PSD Principalele realizări economice și sociale iulie 2018

Un an și jumătate de guvernare PSD Principalele realizări economice și sociale iulie 2018 Un an și jumătate de guvernare PSD Principalele realizări economice și sociale iulie Pensionari Creșterea punctului de pensie +26,2% +60% 871,7 917,5 1.000 1.100 Creșterea pensiei minime 400 520 640 Dec.

Mai mult

ANEXA 5 - ACTE NORMATIVE UTILE LEGISLATIA EUROPEANĂ Directiva 2008/90/CE a Consiliului privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare f

ANEXA 5 - ACTE NORMATIVE UTILE LEGISLATIA EUROPEANĂ Directiva 2008/90/CE a Consiliului privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare f ANEXA 5 - ACTE NORMATIVE UTILE LEGISLATIA EUROPEANĂ Directiva 2008/90/CE a Consiliului privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe Documentul Comitetului

Mai mult

Microsoft PowerPoint - programul-national-reabilitare-irigatii-update pptx

Microsoft PowerPoint - programul-national-reabilitare-irigatii-update pptx PROGRAMULUI NAŢIONAL DE REABILITARE A INFRASTRUCTURII PRINCIPALE DE IRIGAŢII DIN ROMÂNIA Actualizat și aprobat prin HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 557 din 24 iulie 2018 PREVEDERI INITIALE IN PROGRAMUL DE GUVERNARE

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2017) 198 final COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EU

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2017) 198 final COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EU COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 27.4.2017 COM(2017) 198 final COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Un plan de acțiune pentru

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2019) 157 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE CONSILIU privind progresele înregistrate de statele membre în ceea

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2019) 157 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE CONSILIU privind progresele înregistrate de statele membre în ceea COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 28.3.2019 COM(2019) 157 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE CONSILIU privind progresele înregistrate de statele membre în ceea ce privește aderarea la Convenția internațională a

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind înfiinţarea Societăţii Naţionale Casa Monitorul Oficial al Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA - R

Hotărâre Guvernul României privind înfiinţarea Societăţii Naţionale Casa Monitorul Oficial al Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA - R Hotărâre 933 2018-11-29 Guvernul României privind înfiinţarea Societăţii Naţionale Casa Monitorul Oficial al Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA - României nr 1032 din S.A. 2018-12-05 NOTA DE FUNDAMENTARE

Mai mult

Microsoft PowerPoint _prezentare RICA 2014 cercetare.ppt [Mod compatibilitate]

Microsoft PowerPoint _prezentare RICA 2014 cercetare.ppt [Mod compatibilitate] Reţeaua de Informaţii Contabile Agricole Elena CHICOSU - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 1. RICA România RICA este un instrument statistic bazat pe o anchetă anuală efectuată pe un micro

Mai mult

FIȘA TEHNICĂ A MĂSURILOR DIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ COLINELE MOLDOVEI - VARIANTA FINALĂ ÎN URMA APRO

FIȘA TEHNICĂ A MĂSURILOR DIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ COLINELE MOLDOVEI - VARIANTA FINALĂ ÎN URMA APRO Măsura 411.23 CREȘTEREA VALORII ADĂUGATE A PRODUSELOR AGRICOLE ȘI FORESTIERE Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare miza intervenţiei În România industria alimentară reprezintă principala piaţă

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2018) 675 final RAPORT AL COMISIEI PRIVIND ACTIVITATEA COMITETELOR ÎN ANUL 2017 {SWD(2018) 432 final} RO R

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2018) 675 final RAPORT AL COMISIEI PRIVIND ACTIVITATEA COMITETELOR ÎN ANUL 2017 {SWD(2018) 432 final} RO R COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 11.10.2018 COM(2018) 675 final RAPORT AL COMISIEI PRIVIND ACTIVITATEA COMITETELOR ÎN ANUL 2017 {SWD(2018) 432 final} RO RO RAPORT AL COMISIEI PRIVIND ACTIVITATEA COMITETELOR

Mai mult

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VAILOR AMPOIULUI SI MURESULUI Vințu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, CIF Tel./Fax ,

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VAILOR AMPOIULUI SI MURESULUI Vințu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, CIF Tel./Fax , Apel de selectie nr 3 pentru masura M 411.2-121 Data lansarii apelului de selectie pentru masura M 411.2-121:.09.2014 GAL Valea Ampoiului - Valea Muresului anunta lansarea celei de a 3-a sesiuni de depuneri

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 10 mai 2017 (OR. en) 8964/17 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Secretariatul General al Consiliului ENV 422 FIN

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 10 mai 2017 (OR. en) 8964/17 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Secretariatul General al Consiliului ENV 422 FIN Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 10 mai 2017 (OR. en) 8964/17 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Secretariatul General al Consiliului ENV 422 FIN 290 FSTR 40 REGIO 56 AGRI 255 Comitetul Reprezentanților

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 30 aprilie 2019 (OR. en) 8908/19 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Subiect: Secretariatul General al Consiliului

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 30 aprilie 2019 (OR. en) 8908/19 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Subiect: Secretariatul General al Consiliului Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 30 aprilie 2019 (OR. en) 8908/19 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Subiect: Secretariatul General al Consiliului LIMITE SUSTDEV 76 RELEX 434 ENV 451 ONU 54 ACP 48

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 11 iunie 2019 (OR. en) 9227/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 25 ECOFIN 488 PROIECT DE PROCES-VERBAL CONSILIUL UNIUNII EUR

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 11 iunie 2019 (OR. en) 9227/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 25 ECOFIN 488 PROIECT DE PROCES-VERBAL CONSILIUL UNIUNII EUR Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 11 iunie 2019 (OR. en) 9227/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 25 ECOFIN 488 PROIECT DE PROCES-VERBAL CONSILIUL UNIUNII EUROPENE (Afaceri Economice și Financiare) 17 mai 2019

Mai mult

ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA TINUTUL ZIMBRILOR PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 2017 Ediţia I Revizia 1 Pagina 1/14 PLANUL DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE SDL G

ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA TINUTUL ZIMBRILOR PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 2017 Ediţia I Revizia 1 Pagina 1/14 PLANUL DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE SDL G Pagina 1/14 PLANUL DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE SDL GAL TINUTUL ZIMBRILOR 2014-2020 A. CADRUL LEGISLATIV În conformitate cu Regulamentul nr. 1303/2013, fiecare prioritate va fi evaluată cel puțin o dată

Mai mult

Microsoft Word - Nota fundamentare

Microsoft Word - Nota fundamentare NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții Servicii de extindere și dezvoltare

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comerci

Hotărâre Guvernul României privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comerci Hotărâre 740 2017-10-05 Guvernul României privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor şi legumelor Monitorul

Mai mult

Termene pentru amendamente

Termene pentru amendamente PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT Direcţia generală legislativă PROIECTE DE LEGE ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE PRIMITE LA SENAT PENTRU DEZBATERE ŞI ADOPTARE, ÎN PERIOADA 18 DECEMBRIE 2017-5 FEBRUARIE 2018 1 Propunere

Mai mult

Hotărâre Guvernul României pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în ag

Hotărâre Guvernul României pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în ag Hotărâre 763 2013-10-09 Guvernul României pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură Monitorul Oficial al României nr 630 din

Mai mult

FIȘĂ DE PREZENTARE FLAG ASOCIATIA GRUP LOCAL DOBROGEA SUD Țara: ROMANIA Regiunea: 2 SUD-EST Operațional: FLAGU-UL A FOST INFIINTAT SI FINANTAT SI IN P

FIȘĂ DE PREZENTARE FLAG ASOCIATIA GRUP LOCAL DOBROGEA SUD Țara: ROMANIA Regiunea: 2 SUD-EST Operațional: FLAGU-UL A FOST INFIINTAT SI FINANTAT SI IN P FIȘĂ DE PREZENTARE FLAG ASOCIATIA GRUP LOCAL DOBROGEA SUD Țara: ROMANIA Regiunea: 2 SUD-EST Operațional: FLAGU-UL A FOST INFIINTAT SI FINANTAT SI IN PERIOADA 2007-2013, STRATEGIA AFERENTA PERIOADEI 2014-2020,

Mai mult

Facultatea de Agricultur` admitere 2019 Facultatea de Horticultur` Facultatea de Îmbun`t`]iri Funciare [i Ingineria Mediului Facultatea de Ingineria [

Facultatea de Agricultur` admitere 2019 Facultatea de Horticultur` Facultatea de Îmbun`t`]iri Funciare [i Ingineria Mediului Facultatea de Ingineria [ de Agricultur` admitere 2019 de Horticultur` de Îmbun`t`]iri Funciare [i Mediului de [i Gestiunea Produc]iilor Animaliere de de Medicin` Veterinar` de Management, Inginerie Economic` în Agricultur` [i

Mai mult

Microsoft Word - proiect hg ialomita x 2- IF fara teren+cladire dec 2017 publicare site.docx

Microsoft Word - proiect hg ialomita x 2- IF fara teren+cladire dec 2017 publicare site.docx GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri

Mai mult

COM(2017)520/F1 - RO

COM(2017)520/F1 - RO COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 22.5.2017 COM(2017) 520 final Recomandare de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind Programul național de reformă al Poloniei pentru 2017 și care include un aviz al Consiliului

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 24 mai 2017 (OR. en) 9645/17 REZULTATUL LUCRĂRILOR Sursă: Data: 23 mai 2017 Destinatar: Secretariatul General al

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 24 mai 2017 (OR. en) 9645/17 REZULTATUL LUCRĂRILOR Sursă: Data: 23 mai 2017 Destinatar: Secretariatul General al Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 24 mai 2017 (OR. en) 9645/17 REZULTATUL LUCRĂRILOR Sursă: Data: 23 mai 2017 Destinatar: Secretariatul General al Consiliului Delegațiile ENV 540 FIN 326 FSTR 42 REGIO

Mai mult

Raport public 2011

Raport public 2011 Raport public 2011 1. Introducere Aurelia Bondari, Director Executiv al Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din Moldova AGROinform Pentru Moldova, anul 2011 poate fi caracterizat ca unul expresiv prin

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 17 decembrie 2018 (OR. en) 14991/18 ADD 1 LIMITE PV CONS 65 COMPET 834 IND 381 MI 913 RECH 513 ESPACE 72 PROIECT

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 17 decembrie 2018 (OR. en) 14991/18 ADD 1 LIMITE PV CONS 65 COMPET 834 IND 381 MI 913 RECH 513 ESPACE 72 PROIECT Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 17 decembrie 2018 (OR. en) 14991/18 ADD 1 LIMITE PV CONS 65 COMPET 834 IND 381 MI 913 RECH 513 ESPACE 72 PROIECT DE PROCES-VERBAL CONSILIUL UNIUNII EUROPENE (Competitivitate

Mai mult

untitled

untitled ROMÂNIA MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Regulament de organizare şi funcţionare a Comitetului Naţional de Coordonare a Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală 2007-2013 Articolul 1 Dispoziţii

Mai mult

FIŞA MĂSURII 1 Denumirea măsurii : Extinderea şi modernizarea exploataţiilor agricole de dimensiuni mici Codul măsurii: M1/1A Tipul măsurii INVESTIŢII

FIŞA MĂSURII 1 Denumirea măsurii : Extinderea şi modernizarea exploataţiilor agricole de dimensiuni mici Codul măsurii: M1/1A Tipul măsurii INVESTIŢII FIŞA MĂSURII 1 Denumirea măsurii : Extinderea şi modernizarea exploataţiilor agricole de dimensiuni mici Codul măsurii: M1/1A Tipul măsurii INVESTIŢII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1. Descrierea generală a

Mai mult

Anexa 3 - Fișa măsurii Măsura 7 - Cooperarea orizontală și verticală pentru asocierea agricultorilor și a agenților economici din turism M7 COOPERAREA

Anexa 3 - Fișa măsurii Măsura 7 - Cooperarea orizontală și verticală pentru asocierea agricultorilor și a agenților economici din turism M7 COOPERAREA Anexa 3 - Fișa măsurii Măsura 7 - Cooperarea orizontală și verticală pentru asocierea agricultorilor și a agenților economici din turism M7 COOPERAREA ORIZONTALĂ ŞI VERTICALĂ PENTRU ASOCIEREA AGRICULTORILOR

Mai mult

Draft council conclusions Austrian Presidency

Draft council conclusions Austrian Presidency Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 14 iunie 2019 (OR. en) 10354/19 SOC 485 EMPL 374 SAN 304 REZULTATUL LUCRĂRILOR Sursă: Data: 13 iunie 2019 Destinatar: Secretariatul General al Consiliului Delegațiile

Mai mult

Microsoft Word - ordin-nr-1463-din-2014.doc

Microsoft Word - ordin-nr-1463-din-2014.doc Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 756 din data de 17 octombrie 2014 ORDIN nr. 1463 din 26 septembrie 2014 privind desemnarea organismului de inspecţie a echipamentelor de aplicare a produselor de

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 18 septembrie 2015 (OR. en) 15154/10 DCL 1 PECHE 238 DECLASIFICARE a documentului: din data: 10 noiembrie 2010 N

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 18 septembrie 2015 (OR. en) 15154/10 DCL 1 PECHE 238 DECLASIFICARE a documentului: din data: 10 noiembrie 2010 N Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 18 septembrie 2015 (OR. en) 15154/10 DCL 1 PECHE 238 DECLASIFICARE a documentului: din data: 10 noiembrie 2010 Noul statut: Subiect: ST 15154/10 /EU RESTRICTED Public

Mai mult

Denumirea masurii Modernizarea exploatatiilor agricole Codul masurii 2.1 Tipul masurii x INVESTITII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1. DESCRIEREA GENERALA A

Denumirea masurii Modernizarea exploatatiilor agricole Codul masurii 2.1 Tipul masurii x INVESTITII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1. DESCRIEREA GENERALA A Denumirea masurii Modernizarea exploatatiilor agricole Codul masurii 2.1 Tipul masurii x INVESTITII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1. DESCRIEREA GENERALA A MASURII Justificare. Corelare cu analiza SWOT Obiective

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2015) 365 final 2015/0160 (COD) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modi

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2015) 365 final 2015/0160 (COD) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modi COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 17.7.2015 COM(2015) 365 final 2015/0160 (COD) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului

Mai mult

Raportul privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul

Raportul privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul C 417/74 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 6.12.2017 RAPORTUL privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul

Mai mult

Microsoft Word - HG-transfer-bunuri-irigatii-ANIF-TULCEA.docx

Microsoft Word - HG-transfer-bunuri-irigatii-ANIF-TULCEA.docx GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2019 pentru modificarea şi completa

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2019 pentru modificarea şi completa PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului

Mai mult

SECTORUL DE CREŞTERE A ANIMALELOR Întrucât alocarea financiară se face distinct pentru sectorul vegetal şi pentru sectorul zootehnic, pentru implement

SECTORUL DE CREŞTERE A ANIMALELOR Întrucât alocarea financiară se face distinct pentru sectorul vegetal şi pentru sectorul zootehnic, pentru implement SECTORUL DE CREŞTERE A ANIMALELOR Întrucât alocarea financiară se face distinct pentru sectorul vegetal şi pentru sectorul zootehnic, pentru implementarea standardelor şi respectiv pentru beneficiarii

Mai mult

Microsoft Word - RS la 1mart 2013.doc

Microsoft Word - RS la 1mart 2013.doc MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Direcţia Generală Pescuit Autoritatea de Management pentru POP RAPORT DE PROGRES privind implementarea Programului Operaţional pentru Pescuit la data de 01.03.2013

Mai mult

Microsoft Word - hg-anif-irigatii-calarasi.docx

Microsoft Word - hg-anif-irigatii-calarasi.docx GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de și

Mai mult

csr_romania_ro.doc

csr_romania_ro.doc COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 7.6.2011 SEC(2011) 825 final Recomandare de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind Programul național de reformă din 2011 al României și de emitere a unui aviz al Consiliului privind

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene

Consiliul Uniunii Europene CONSILIUL UNIUNII EUROPENE UN FACTOR DECIZIONAL ESENȚIAL AL UE Consiliul Uniunii Europene cunoscut informal și sub denumirea de Consiliul UE sau, pur și simplu, Consiliul este un factor decizional cheie

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2017) 769 final 2017/0347 (COD) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de abr

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2017) 769 final 2017/0347 (COD) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de abr COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 19.12.2017 COM(2017) 769 final 2017/0347 (COD) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 256/2014 al Parlamentului

Mai mult

Microsoft PowerPoint - prezentare MERIDIAN

Microsoft PowerPoint - prezentare MERIDIAN PARTENERIAT Ministerul Administraţiei şi Internelor Ministerul Integrării Europene Ministerul Economiei şi Comerţului Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei Agentia Nationala pentru Resurse

Mai mult

Microsoft Word - HG rectificare bvc 2010 ANIF.doc

Microsoft Word - HG rectificare bvc 2010 ANIF.doc GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 255/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare,

Mai mult

Fișa Măsurii M6/3A MODIFICATĂ 1 1 MĂSURA M6/3A Sprijin pentru mențiunea de calitate facultativă produs montan Tipul măsurii: INVESTIȚII SERVICII SPRIJ

Fișa Măsurii M6/3A MODIFICATĂ 1 1 MĂSURA M6/3A Sprijin pentru mențiunea de calitate facultativă produs montan Tipul măsurii: INVESTIȚII SERVICII SPRIJ Fișa Măsurii M6/3A MODIFICATĂ 1 1 MĂSURA M6/3A Sprijin pentru mențiunea de calitate facultativă produs montan Tipul măsurii: INVESTIȚII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv

Mai mult

Microsoft Word - HG 2013 varianta finala _1_.doc

Microsoft Word - HG 2013 varianta finala _1_.doc GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivelor etapei a XIV-a 2013 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024 În temeiul

Mai mult

TA

TA 3.7.2015 A8-0127/ 001-023 AMENDAMENTE 001-023 depuse de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale Raport Elisabeth Morin-Chartier Navigatorii A8-0127/2015 (COM(2013)0798 C7-0409/2013 2013/0390(COD))

Mai mult

Microsoft Word - proiect hg dolj - dec 2017 forma pt publicare site (002).docx

Microsoft Word - proiect hg dolj - dec 2017 forma pt publicare site (002).docx GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri

Mai mult

Nr…………

Nr………… Fisa masuriim2/2b Sprijin pentru exploatatiile agricole Codul Masurii: M2/2B Tipul masurii sprijin forfetar 1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contribuției

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită și producătorilor de lapte şi de carn

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită și producătorilor de lapte şi de carn GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită și producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate Având în

Mai mult

Microsoft Word - 13 mart

Microsoft Word - 13 mart PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR DEPARTAMENTUL LEGISLATIV INFORMARE cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor şi care urmează să fie înaintate

Mai mult

Pacton, Profi: „Ne dorim să ajungem la 500 de magazine anul viitor”

Pacton, Profi: „Ne dorim să ajungem la 500 de magazine anul viitor” Pacton, Profi: Ne dorim să ajungem la 500 de magazine anul viitor 17 Dec 2015 de Mihail Tănase [1] Cu planul de a deschide 100 de magazine în acest an aproape îndeplinit, în condițiile în care an de an

Mai mult

COM(2019)541/F1 - RO

COM(2019)541/F1 - RO COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 5.6.2019 COM(2019) 541 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE CONSILIU Raport către Consiliu în conformitate cu articolul -11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1466/97 referitor

Mai mult

Aprofundarea uniunii economice și monetare a Europei

Aprofundarea uniunii economice și monetare a Europei Nota Comisiei înainte de Consiliul și de summitul zonei euro din 28 și 29 iunie 2018 Aprofundarea uniunii economice și monetare a Europei 2 Contribuție din partea Comisiei Europene Doresc să continui reforma

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 9 octombrie 2018 (OR. en) 12902/1/18 REV 1 OJ CRP2 34 COMIX 543 ORDINE DE ZI PROVIZORIE COMITETUL REPREZENTANȚIL

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 9 octombrie 2018 (OR. en) 12902/1/18 REV 1 OJ CRP2 34 COMIX 543 ORDINE DE ZI PROVIZORIE COMITETUL REPREZENTANȚIL Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 9 octombrie 2018 (OR. en) 12902/1/18 REV 1 OJ CRP2 34 COMIX 543 ORDINE DE ZI PVIZORIE COMITETUL REPREZENTANȚILOR PERMANENȚI (partea II) Clădirea Europa, Bruxelles

Mai mult

PR_INI

PR_INI PARLAMENTUL EUPEAN 2014-2019 Comisia pentru cultură și educație 2014/2149(INI) 3.3.2015 PIECT DE RAPORT referitor la o abordare integrată a patrimoniului cultural european (2014/2149(INI)) Comisia pentru

Mai mult

STADIUL LANSĂRII APELURILOR DE PROIECTE IN CADRUL POR LA NIVELUL REGIUNII NORD-EST - 7 mai P.I Perioada depunere Prioritatea Alocare

STADIUL LANSĂRII APELURILOR DE PROIECTE IN CADRUL POR LA NIVELUL REGIUNII NORD-EST - 7 mai P.I Perioada depunere Prioritatea Alocare STADIUL LANSĂRII APELURILOR DE PROIECTE IN CADRUL POR 2014-2020 LA NIVELUL REGIUNII NORD-EST - 7 mai 2018-6.1 16.05.2016 16.11.2016 Apel 2 06.01.2017-13.07.2017 3.1 A 16.05.2016 16.11.2016 Apel 2 28.08.2017

Mai mult

Termene pentru amendamente

Termene pentru amendamente PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT DEPARTAMENTUL LEGISLATIV PROIECTE DE LEGE ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE PRIMITE LA SENAT PENTRU DEZBATERE ŞI ADOPTARE, ÎN PERIOADA 4 APRILIE 2011-11 APRILIE 2011 1 Propunere legislativă

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 5 martie 2018 (OR. en) Dosar interinstituțional: 2017/0244 (NLE) 6779/18 NOTĂ SOC 117 EMPL 87 ECOFIN 203 EDUC 87

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 5 martie 2018 (OR. en) Dosar interinstituțional: 2017/0244 (NLE) 6779/18 NOTĂ SOC 117 EMPL 87 ECOFIN 203 EDUC 87 Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 5 martie 2018 (OR. en) Dosar interinstituțional: 2017/0244 (NLE) 6779/18 NOTĂ SOC 117 EMPL 87 ECOFIN 203 EDUC 87 JEUN 24 Sursă: Comitetul Reprezentanților Permanenți

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI H O T Ă R Â R E privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate

GUVERNUL ROMÂNIEI H O T Ă R Â R E privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate GUVERNUL ROMÂNIEI H O T Ă R Â R E privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăti directe

Mai mult

RE_QO

RE_QO Parlamentul European 2014-2019 Document de ședință B8-1126/2016 19.10.2016 PPUNERE DE REZOLUȚIE depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8-1803/2016 în conformitate cu articolul 128 alineatul

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 14 noiembrie 2016 (OR. en) 14391/16 OJ CRP1 37 ORDINE DE ZI PROVIZORIE Subiect: Cea de a 2605-a reuniune a COMIT

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 14 noiembrie 2016 (OR. en) 14391/16 OJ CRP1 37 ORDINE DE ZI PROVIZORIE Subiect: Cea de a 2605-a reuniune a COMIT Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 14 noiembrie 2016 (OR. en) 14391/16 OJ CRP1 37 ORDINE DE ZI PVIZORIE Subiect: Cea de a 2605-a reuniune a COMITETULUI REPREZENTANȚILOR PERMANENȚI (partea I) Data: 16

Mai mult

Microsoft Word - NF OUG

Microsoft Word - NF OUG Ordonanţă de urgenţă 37 2013-04-30 Guvernul României pentru completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 27 ianuarie 2016 (OR. en) 5584/16 ADD 1 FIN 58 PE-L 4 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Subiect: Comitetul buget

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 27 ianuarie 2016 (OR. en) 5584/16 ADD 1 FIN 58 PE-L 4 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Subiect: Comitetul buget Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 27 ianuarie 2016 (OR. en) 5584/16 ADD 1 FIN 58 PE-L 4 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Subiect: Comitetul bugetar Comitetul Reprezentanților Permanenți / Consiliul

Mai mult

FIȘA MĂSURII

FIȘA MĂSURII FIȘA MĂSURII Denumirea măsurii: Cooperare pentru lanţuri scurte şi pieţe locale CODUL Măsurii - Măsura 3 / 3A Tipul măsurii: x INVESTIȚII X SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv

Mai mult

FISA MASURII M 2.4 Anexa 1 Masura 2.4 Denumirea masurii: Reinnoirea generatiei de fermieri prin incurajarea micilor intreprinzatori tineri rurali CODU

FISA MASURII M 2.4 Anexa 1 Masura 2.4 Denumirea masurii: Reinnoirea generatiei de fermieri prin incurajarea micilor intreprinzatori tineri rurali CODU FISA MASURII M 2.4 Anexa 1 Masura 2.4 Denumirea masurii: Reinnoirea generatiei de fermieri prin incurajarea micilor intreprinzatori tineri rurali CODUL Masurii: M 2.4 Masura / DI: M 2.4 / 2B Tipul masurii:

Mai mult

Title Layout

Title Layout 1 Acțiuni de sprijinire a tinerilor fermieri, servicii de consiliere și asociere prin PNDR Conferința Regională PNDR 2014-2020 Regiunea Vest Buziaș 18 octombrie 2018 1 2 Contextul actual În România asocierea

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAȚILOR SENATUL LEGE pentru abrogarea Legii nr. 150/2004, privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale Par

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAȚILOR SENATUL LEGE pentru abrogarea Legii nr. 150/2004, privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale Par PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAȚILOR SENATUL LEGE pentru abrogarea Legii nr. 150/2004, privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art.1. - Legea

Mai mult

Microsoft PowerPoint - Prez Seminar CE regionalizare si canal- MMP_ [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Prez Seminar CE regionalizare si canal- MMP_ [Compatibility Mode] Autoritatea de Management POS Mediu Regionalizarea serviciilor de apă şi apă uzată Programul în Operaţional România Sectorial & Proiecte de investiţii finanţate prin Mediu Bucureşti - 12.09.2011 Florian

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală Rezultate și perspective Grup de Lucru LEADER Băile Tușnad 25 26 iunie 2019 1 Achiziţia de servicii de organizare de reuniuni ale Grupului de Lucru LEADER (GLL) în

Mai mult

NOTĂ FUNDAMENTARE

NOTĂ FUNDAMENTARE Hotărâre 1064 2013-12-11 Guvernul României privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Monitorul Oficial prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 al României nr privind

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene CONSILIUL EUROPEAN

Consiliul Uniunii Europene CONSILIUL EUROPEAN Consiliul Uniunii Europene CONSILIUL EUROPEAN ORGANISMUL STRATEGIC AL UE Consiliul European este instituția Uniunii Europene (UE) care definește orientarea și prioritățile generale ale UE. Acesta este

Mai mult

FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITATII MĂSURA M7/2A ÎNFIINŢARE, MODERNIZARE EXPLAOTAŢII AGRICOLE ŞI UNITĂŢI DE PROCESARE Investiții în exploatații agricol

FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITATII MĂSURA M7/2A ÎNFIINŢARE, MODERNIZARE EXPLAOTAŢII AGRICOLE ŞI UNITĂŢI DE PROCESARE Investiții în exploatații agricol FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITATII MĂSURA M7/2A ÎNFIINŢARE, MODERNIZARE EXPLAOTAŢII AGRICOLE ŞI UNITĂŢI DE PROCESARE Investiții în exploatații agricole - corespondență cu SM 4.1 Denumire solicitant: Titlu

Mai mult

FIȘA MĂSURII MCS.1. - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare Denumirea măsurii - CODUL Măsurii: MCS.1 PNDR: Măsura 1, Submăsu

FIȘA MĂSURII MCS.1. - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare Denumirea măsurii - CODUL Măsurii: MCS.1 PNDR: Măsura 1, Submăsu FIȘA MĂSURII MCS.1. - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare Denumirea măsurii - CODUL Măsurii: MCS.1 PNDR: Măsura 1, Submăsura 1.2. Sprijin pentru activități demonstrative și

Mai mult

Anexa I, II,III,IV,V,VI initial.xls

Anexa I, II,III,IV,V,VI initial.xls JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 ANEXA I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2019 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022 Cod indicator PREVEDERI

Mai mult

RE_QO

RE_QO Parlamentul European 2014-2019 Document de ședință B8-1133/2016 19.10.2016 PPUNERE DE REZOLUȚIE depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8-1803/2016 în conformitate cu articolul 128 alineatul

Mai mult

G U V E R N U L R O M Â N I E I HOTĂRÂRE privind desființarea Casei Agronomului Mehedinți, actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr

G U V E R N U L R O M Â N I E I HOTĂRÂRE privind desființarea Casei Agronomului Mehedinți, actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr G U V E R N U L R O M Â N I E I HOTĂRÂRE privind desființarea Casei Agronomului Mehedinți, actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA COMUNA RĂSTOACA PRIMAR NR. DIN MARTIE 2019 RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI DE MEDIU A COMUNEI RĂSTOACA, JUDETUL VRANCEA, ÎN ANUL 2018 Domnilor consilieri, Vă rog să-mi

Mai mult

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 1.7.2015 A8-0217/18 18 Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Lidia

Mai mult

STADIUL IMPLEMENTĂRII ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE ANCPI LA DATA DE I.ACTIVITATEA PRINCIPALĂ 1. IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI NAȚIONAL DE CADASTRU Ș

STADIUL IMPLEMENTĂRII ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE ANCPI LA DATA DE I.ACTIVITATEA PRINCIPALĂ 1. IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI NAȚIONAL DE CADASTRU Ș STADIUL IMPLEMENTĂRII ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE ANCPI LA DATA DE 01.07.2019 I.ACTIVITATEA PRINCIPALĂ 1. IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI NAȚIONAL DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ (PNCCF): program instituit în temeiul

Mai mult

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRET-MOLDOVA C.I.F COMUNA LESPEZI, JUDEȚUL IAȘI SEDIUL: CENTRU AFTER SCHOOL

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRET-MOLDOVA C.I.F COMUNA LESPEZI, JUDEȚUL IAȘI SEDIUL: CENTRU AFTER SCHOOL Data publicării: 18.10.2018 Asociația Grupul de Acțiune Locală anunță lansarea în perioada 26 octombrie 26 noiembrie 2018 a apelului de selecție nr. 1, sesiunea nr.2, pentru depunerea Cererilor de Finanțare

Mai mult

Către : MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Către : MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR STADIUL IMPLEMENTARII PROGRAMULUI NAȚIONAL DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) gestionează sistemul integrat de cadastru și carte funciară, un

Mai mult

Microsoft Word - BUNA 5 APROBATA 5-7 martie doc

Microsoft Word - BUNA 5 APROBATA 5-7 martie doc ORDINEA DE ZI pentru şedinţele Camerei Deputaţilor din zilele de luni, 5 și miercuri, 7 martie 2018 APROBATĂ 5.03.2018 1. Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaţilor, potrivit

Mai mult

Recomandarea Comisiei din 18 iulie 2018 privind orientările pentru implementarea armonizată a Sistemului european de management al traficului feroviar

Recomandarea Comisiei din 18 iulie 2018 privind orientările pentru implementarea armonizată a Sistemului european de management al traficului feroviar 19.7.2018 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 253/1 I (Rezoluții, recomandări și avize) RECOMANDĂRI COMISIA EUROPEANĂ RECOMANDAREA COMISIEI din 18 iulie 2018 privind orientările pentru implementarea

Mai mult