NR…

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "NR…"

Transcriere

1 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE DIRECŢIA EGALITATE DE ŞANSE ÎNTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢI Reprezentarea lor şi a bărbaţilor în alegerile parlamentare din 01. Situaţia candidaturilor şi a mandatelor atribuite în urma validării alegerilor Analiza reprezentării lor şi a bărbaţilor în alegerile parlamentare din 9 decembrie 01, atât la nivelul candidaturilor cât şi a mandatelor atribuite în urma validării alegerilor s-a realizat pe baza datelor oficiale publicate de Biroul Electoral Central: Situaţia centralizată a numărului de candidaturi rămase definitive în colegiile uninominale din cele 43 de circumscripţii electorale organizate pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului din data de 9 decembrie 01 ( şi Situaţia centralizată a mandatelor atribuite în urma validării alegerilor parlamentare pentru Deputaţilor şi Senat din data de 9 decembrie 01 Criteriile de analiză sunt: numărul şi ponderea lor şi a bărbaţilor pe listele electorale de candidaturi şi de mandate atribuite, reprezentarea de gen a candidaţilor şi a parlamentarilor aleşi în Deputaţilor şi Senat, separat pentru fiecare cameră în parte, reprezentarea la nivelul regiunilor şi de asemenea reprezentarea candidaţilor şi a demnitarilor cu mandat parlamentar la nivelul partidelor şi a alianţelor politice preelectorale. Cadrul general În conformitate cu Legea 35/008 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului în anul 01, pentru legislativul , Senatului i s-au atribuit în prima etapă 137 de mandate iar Camerei Deputaţilor 315. Prin validarea alegerilor, în etapa a doua, numărul mandatelor atribuite s-a stabilit la 41 pentru Deputaţilor şi 176 pentru Senat. Demnitarii cărora li s-au atribuit mandate de parlamentar au fost aleşi în 45 de colegii uninominale care corespund unui număr de 43 de circumscripţii electorale: 41 organizate la nivelul judeţelor, unul pentru Bucureşti şi unul pentru străinătate. 1. Candidaturi Pentru alegerile parlamentare din 9 decembrie 01, Biroul Electoral Central a înregistrat candidaturi din partea a două mari alianţe politice parlamentare - Uniunea Social Liberală (USL)

2 compusă din 7 partide politice şi Alianţa România Dreaptă (ARD) compusă din 3 partide politice - precum şi candidaturi din partea altor 10 partide politice 1, a unor competitori independenţi şi a unor organizaţii care reprezintă minorităţile naţionale, altele decât cea maghiară. 1.1 Distribuţia pe criteriul de sex a candidaţilor Pentru cele 45 de mandate care vor fi atribuite în urma alegerilor şi-au depus candidatura un număr total de.473 de competitori electorali, din care.14 (85,89%) bărbaţi şi 349 (14,11%). Din totalul competitorilor electorali,.44 provin din rândurile partidelor politice, 13 sunt independenţi (11 bărbaţi şi ) şi 18 candidează din partea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale (17 bărbaţi şi 1 e). Repartizarea între Deputaţilor şi Senat a celor.44 de candidaţi propuşi de partidele şi alianţele politice preelectorale, din care.096 bărbaţi - 85,83% şi ,17%, este următoarea: pentru Deputaţilor (1.435 bărbaţi - 85,1% şi 49-14,79%); şi 758 pentru Senat (661 bărbaţi - 87,0% şi 97-1,80% ). Parlamentul României Deputaţilor Senat Competitori electorali proveniţi din rândurile partidelor şi alianţelor politice preelectorale Analiza candidaturilor pentru fiecare din cele două camere ale Parlamentului relevă faptul că le sunt mai bine reprezentate la nivelul Camerei Deputaţilor. 1 USL - Uniunea Social Liberală, având pe listele sale de candidaţi din: PSD - Partidul Social Democrat, PNL Partidul Naţional Liberal, PC - Partidul Conservator, UNPR - Uniunea Naţională pentru Progresul României, PE Partidul Ecologist, PV Partidul Verde, PNG Partidul Noua Generaţie ARD Alianţa România Dreaptă, compusă din: PDL - Partidul Democrat Liberal, FC Partidul Forţa Civică, PNŢ-CD Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat PPDD - Partidul Poporului Dan-Diaconescu PRM - Partidul România Mare UDMR - Uniunea Democrată a Maghiarilor din România PP - Partidul Popular EMNP-PPMT - Erdélyi Magyar Néppárt Partidul Popular Maghiar din Transilvania PER - Partidul Ecologist Român PSDM - Partidul Social Democrat al Muncitorilor PAS - Partidul Alianţa Socialistă PPPS - Partidul Popular şi al Protecţiei Sociale PNDC - Partidul Naţional Democrat Creştin

3 Total bărbaţi % % Senat Senat , 97 1,78 Deputatilor , ,80 Deputatilor Total , , Analiza la nivelul regiunilor Din această perspectivă, luând în considerare totalul candidaturilor atât pentru Deputaţilor cât şi pentru Senat, reprezentarea lor şi a bărbaţilor pe listele electorale ale partidelor şi alianţelor politice preelectorale (inclusiv independenţii) variază între 3-4 % pentru şi între 76-97% pentru bărbaţi. Bucureşti Muntenia Oltenia 1 34 Banat 95 1 Crişana Maramureş Transilvania bărbaţi Bucovina Moldova Drobogea Strainatate Nr. Crt. Regiunea Competitori proveniţi din rândurile partidelor şi alianţelor politice preelectorale şi independenţi Parlamentul Romaniei Deputatilor Senat T B % F % T B % F % T B % F % 1 Bucuresti Muntenia Oltenia Banat Crisana Maramures Transilvania Bucovina Moldova Dobrogea Strainatate TOTAL

4 La nivelul ambelor camere ale Parlamentului, cea mai slabă reprezentare feminină o întâlnim în Maramureş (9% şi 91% bărbaţi), Banat şi Moldova (ambele cu 11% şi 89% bărbaţi) iar cea mai puternică în Bucureşti (% şi 78% bărbaţi) şi Bucovina (18% şi 8% bărbaţi). La Deputaţilor, cel mai mare decalaj între le şi bărbaţii candidaţi se înregistrează în Maramureş şi Transilvania, la polul opus fiind Bucureşti, Crişana şi Bucovina. La Senat, cel mai mare decalaj între le şi bărbaţii candidaţi se înregistrează în Banat şi Moldova, la polul opus situându-se Bucureşti, Muntenia şi Bucovina. 1.3 Analiza la nivelul partidelor şi alianţelor politice preelectorale La nivelul formaţiunilor politice, din totalul structurilor politice care îşi prezintă candidaţii în faţa electoratului pentru alegerea Parlamentului României, trei acoperă în întregime cele 45 de colegii uninominale: alianţele politice preelectorale USL şi ARD precum şi UDMR. Cele trei formaţiuni sunt urmate îndeaproape de PPDD, cu 450 de candidaţi. Nr. Partidul (alianţa) Total bărbaţi % % 1 USL , ,40 ARD ,8 6 13,7 3 PPDD , ,67 4 PRM , ,53 5 UDMR , ,81 6 PP ,5 7 11,48 7 PPMT , ,39 8 PER , ,56 9 PSDM ,00 1 0,00 10 PAS ,00 10,00 11 PPPS ,00 1 PNCD ,00 13 Cand.ind ,6 15,38 Total , ,18 4

5 USL ARD PPDD PRM UDMR PP 54 7 EMNP-PPMT 69 8 PER PSDM 4 1 PAS 18 PPPS PNCD Cand.ind Cele două alianţe politice preelectorale USL (45 candidaturi) şi ARD (45 candidaturi) precum şi două dintre partidele politice, respectiv UDMR (45) şi PPDD (450) prezintă un număr comparabil de candidaţi, suficient de mare pentru ca procentul reprezentării lor şi a bărbaţilor pe listele lor electorale să fie relevant: USL Total bărbaţi % % Deputatilor , ,75 Senat , ,30 Total , ,40 CD Senat ARD Total bărbaţi % % Deputatilor , ,4 Senat , , Total ,8 6 13,7 CD Senat UDMR Total bărbaţi % % Deputatilor , ,46 Senat , ,90 Total , ,81 CD Senat PPDD Total bărbaţi % % Deputatilor , ,4 Senat , ,4 Total , ,67 CD Senat

6 Partidele reprezentate semnificativ ca număr total de candidaţi raportat la numărul de colegii sunt şi PRM -86 şi PER -177, urmate de EMNP-PPMT -77 şi PP -61. Celelalte partide participante la procesul electoral, respectiv PRM, PER, PP, EMNP-PPMT, PSDM, PAS, PPPS, PNCD, la care se adaugă şi candidaţii independenţi, prezintă următoarea reprezentare a lor şi a bărbaţilor pe listele electorale: CELELALTE PARTIDE Total bărbaţi % % Deputaţilor ,5 7 16,48 Senat ,1 5 11,79 Total , ,95 CD Senat Analiza la nivelul partidelor componente din cadrul alianţelor politice preelectorale În cazul Uniunii Social Liberale - USL, din totalul de 45 de candidaţi pentru ambele Camere ale Parlamentului, 47 sunt, reprezentând 10,40% şi 405 sunt bărbaţi (89,60%). În raport cu numărul total de 45 candidaţi, ponderea lor candidate din partidele politice componente este următoarea: din partea PNL 4,47%, din partea PSD 5,35%, din partea PC 0,58%. PE, PV şi PNG participă pe listele USL fiecare cu un sigur candidat, cei trei fiind bărbaţi. Raportat la numărul propriu de candidaţi, reprezentarea lor şi a bărbaţilor la nivelul partidelor componente ale USL se prezintă în astfel: PNL 11, 06% şi 88,94% bărbaţi, dintr-un total de 181 de candidaţi PSD 10,55% şi 89,45% bărbaţi, dintr-un total de 30 de candidaţi PC 10,88% şi 89,1% bărbaţi, dintr-un total de 4 de candidaţi UNPR 0% şi 100 % bărbaţi, dintr-un total de 14 de candidaţi Analiza distribuţiei candidaţilor USL între Deputaţilor şi Senat arată o reprezentare mai mică a lor la nivelul Senatului în raport Deputaţilor. Dintr-un total de 315 de candidaţi pentru Deputaţilor, 11,75% sunt şi 88,5% bărbaţi. Pentru Senat, din 137 de candidaţi, 7,9% sunt şi 9,71% bărbaţi. În cazul Alianţei România Dreaptă ARD, din totalul de 45 de candidaţi pentru ambele Camere ale Parlamentului, 6 sunt, reprezentând 13,7%. Ponderea lor candidate în structurile politice componente este următoarea: PDL cu 10,40%, FC cu 1,11% şi PNŢ-CD cu 0,66%. Candidaţii bărbaţi reprezintă 86,8% din totalul candidaţilor ARD. Raportat la numărul propriu de candidaţi, reprezentarea lor şi a bărbaţilor la nivelul partidelor 6

7 componente ale ARD se prezintă astfel: FC 1,1% şi 78,79% bărbaţi, dintr-un total de 33 candidaţi PDL 13,07% şi 86,93% bărbaţi, dintr-un total de 398 candidaţi PNŢ-CD 14,9% şi 85,71% bărbaţi, dintr-un total de 1 de candidaţi Distribuţia candidaţilor ARD între Deputaţilor şi Senat arată o reprezentare mai mică a lor la nivelul Senatului în raport Deputaţilor. Astfel, dintr-un total de 315 de candidaţi pentru Deputaţilor, 16,51% sunt şi 83,49% bărbaţi. Pentru Senat, din 137 de candidaţi, 7,30% sunt şi 9,70% bărbaţi.. Rezultatul alegerilor - mandate.1 Distribuţia pe criteriul de sex în componenţa camerelor Parlamentului În urma validării alegerilor, au fost atribuite 588 de mandate din care 41 pentru Deputaţilor şi 176 pentru Senat. La nivelul Camerei Deputaţilor, 359 de parlamentari sunt bărbaţi (87,14%) şi 53 sunt (1,86%) iar la nivelul Senatului, 16 sunt bărbaţi (9,05%) şi 14 sunt (7,95%). Total bărbaţi % % Senat ,0 14 8,0 Deputatilor , ,86 Total , ,40 7

8 Senat Deputatilor f emei. Analiza la nivelul regiunilor a raportului /bărbaţi în cadrul mandatelor atribuite Luând în considerare totalul mandatelor atribuite Camerei Deputaţilor şi Senatului, reprezentarea lor şi a bărbaţilor variază între 0 - % pentru şi între % pentru bărbaţi. Bucuresti Muntenia Oltenia Banat Crisana Maramures Transilvania Bucovina Moldova Dobrogea Strainatate Nr. Crt. Regiunea Mandate atribuite în urma validării alegerilor Parlamentul Romaniei Deputatilor Senat T B % F % T B % F % T B % F % 1 Bucuresti Muntenia Oltenia Banat Crisana Maramures Transilvania Bucovina Moldova Dobrogea Strainatate TOTAL La nivelul ambelor camere ale Parlamentului, cea mai slabă reprezentare feminină o întâlnim la mandatele atribuite colegiilor din străinătate (0% /100 % bărbaţi), Banat, Oltenia şi Dobrogea (6 % şi 94 % bărbaţi) iar cea mai puternică în Bucureşti (19% şi 81% bărbaţi) şi Bucovina (0% şi 80% bărbaţi). La Deputaţilor, cel mai mare decalaj între mandatele ocupate de şi bărbaţi se înregistrează în străinătate şi Oltenia, la polul opus fiind Bucureşti, Crişana şi Bucovina. 8

9 La Senat, cel mai mare decalaj între le şi bărbaţii candidaţi se înregistrează în străinătate, Banat, Maramureş şi Dobrogea, la polul opus situându-se Bucureşti şi Bucovina..3 Analiza reprezentării lor şi bărbaţilor în mandatele parlamentare din perspectiva apartenenţei la partidele şi alianţele politice reprezentate în Parlament În urma alegerilor, camerele Parlamentului sunt constituite din 588 de parlamentari din care 176 senatori şi 41 deputaţi. Raportul de reprezentare a lor şi bărbaţilor parlamentari în cadrul partidelor şi alianţelor politice reprezentate în Parlament, este următorul: Uniunea Social Liberală: 395 parlamentari, din care 351 bărbaţi (88,86%) şi 44 (11,14%) 1 senatori, din care 11 bărbaţi (91.80%) şi 10 (8,0%) 37 deputaţi, din care 39 bărbaţi (87,55%) şi 34 (1,45%) Alianţa România Dreaptă: 80 parlamentari, din care 70 bărbaţi (87,50%) şi 10 (1,50%) 4 senatori, din care 3 bărbaţi (95,83%) şi o e 56 deputaţi, din care 47 bărbaţi (83,93%) şi 9 (16,07%) Partidul Poporului Dan Diaconescu: 68 parlamentari, din care 57 bărbaţi (83,8%) şi 11 (16,18%) 1 senatori, din care 19 bărbaţi (90,48%) şi 47 deputaţi, din care 38 bărbaţi (80,85%) şi 9 (19,15%) Uniunea Democrată Maghiară din România 7 parlamentari, din care 6 bărbaţi (96,3%) şi 1 e 9 senatori, din care 8 bărbaţi (96,3%) şi 1 e 18 deputaţi exclusiv bărbaţi (100 %) Organizaţii ale minorităţilor naţionale 18 deputaţi, din care 17 bărbaţi (94,44%) şi 1 e Din cei 588 de parlamentari, 51 sunt bărbaţi (88,60%) şi 67 (11,40%). Din cei 41 deputaţi, 359 sunt bărbaţi (87,14%) şi 53 (1,86%). Din cei 176 de senatori, 16 sunt bărbaţi (9,0%) şi 14 (8,0%). III. Concluzii În raport cu ponderea lor şi a bărbaţilor în totalul candidaţilor la alegerile parlamentare, în urma validării alegerilor se înregistrează o creştere a reprezentării bărbaţilor de la 85,89% la 88,60% şi o scădere a reprezentării lor de la 14,11% la 11,40%, modificarea situându-se 9

10 sub aproximativ 3% la nivel general. La Deputaţilor, reprezentarea bărbaţilor a crescut de la 85,1% la 87,14% iar reprezentarea lor a scăzut de la 14,79% la 1,86%, modificarea fiind de aproximativ % în ambele cazuri. La nivelul Senatului, reprezentarea bărbaţilor a crescut de la 87,0% la 9,0% iar reprezentarea lor a scăzut de la 1,80% la 8,0%, modificarea fiind în acest caz de aproximativ 4,5%, în ambele cazuri. În concluzie, într-o perspectivă generală, decalajul existent iniţial între bărbaţi şi - înregistrat la candidaturi - se păstrează şi cu privire la mandatele atribuite; rezultatul final al alegerilor parlamentare din decembrie 01 accentuează, însă, acest decalaj. 10

Raport_RS_F_StatisticiVoturi

Raport_RS_F_StatisticiVoturi ALIANŢA CIVICĂ DEMOCRATĂ A ROMILOR 4937 0.05 597 0.00 19225 0.18 24949 0.27 ALIANŢA CIVICĂ PENTRU COMUNITATE 5241 0.05 2072 0.01 4137 0.03 4215 0.04 ALIANŢA DE CENTRU - DREAPTA PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL

Mai mult

Your Presentation Name

Your Presentation Name 1 Barometrul INSCOP ADEVĂRUL despre ROMÂNIA Ianuarie 2014 2 Metodologie Barometrul INSCOP Adevărul despre România a fost realizat de INSCOP Research la comanda cotidianului Adevărul Sondajul a fost realizat

Mai mult

0283 bt CTP:Macheta P1 pepi.qxd

0283 bt CTP:Macheta P1 pepi.qxd 1. Semn electoral Partidul Național Liberal 2. Semn electoral Asociația Partida Romilor Pro-Europa 3. Semn electoral Partidul Mișcarea Populară 4. Semn electoral Forumul Democrat al Germanilor din România

Mai mult

1 Barometrul ADEVĂRUL despre ROMÂNIA NOIEMBRIE - DECEMBRIE 2015

1   Barometrul ADEVĂRUL despre ROMÂNIA NOIEMBRIE - DECEMBRIE 2015 1 Barometrul ADEVĂRUL despre ROMÂNIA NOIEMBRIE - DECEMBRIE 2015 2 Metodologie Sondajul Barometrul INSCOP Adevărul despre România a fost realizat de INSCOP Research la comanda Adevărul Sondajul a fost realizat

Mai mult

Romania postcomunista. Trecut, prezent si viitor

Romania postcomunista. Trecut, prezent si viitor REPREZENTARE, MANDATE ŞI CALITATEA DEMOCRAŢIEI 181 Fenomenul de realegere în alegerile parlamentare din 2012 Alegerile parlamentare din 2012 au reprezentat o victorie covârşitoare a alianţei politice dintre

Mai mult

Percepții și atitudini ale populației privind incluziunea socială

Percepții și atitudini ale populației privind incluziunea socială BOGAŢI ŞI SĂRACI Percepții și atitudini ale populației României privind sărăcia și incluziunea socială LOGO martie 2012 Metodologia cercețării: Volumul eșantionului: 1.073 subiecți 18+ Tipul eșantionului:

Mai mult

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ HOTĂRÂRE pentru aprobarea modelelor, dimensiunilor şi condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care vor fi fol

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ HOTĂRÂRE pentru aprobarea modelelor, dimensiunilor şi condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care vor fi fol AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ HOTĂRÂRE pentru aprobarea modelelor, dimensiunilor şi condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care vor fi folosite în secțiile de votare la alegerea Senatului și

Mai mult

PE / BEC ANEXA Nr. 4 BIROUL ELECTORAL CENTRAL PROCES - VERBAL *) privind centralizarea voturilor şi atribuirea mandatelor la alegerile pentru Parlamen

PE / BEC ANEXA Nr. 4 BIROUL ELECTORAL CENTRAL PROCES - VERBAL *) privind centralizarea voturilor şi atribuirea mandatelor la alegerile pentru Parlamen PE / BEC ANEXA 4 BIROUL ELECTORAL CENTRAL PROCES - VERBAL *) privind centralizarea voturilor şi atribuirea mandatelor la alegerile pentru Parlamentul European 26 mai 2019 a a1 a2 b b1 b2 b3 c Numărul total

Mai mult

ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR

ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR ÎN INTERVALUL 25 MARTIE 07 APRILIE 2019 Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată

Mai mult

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PARTIDA ROMILOR SOCIAL-DEMOCRATĂ DIN ROMÂNIA ACORD POLITIC privind PARTENERIATUL DINTRE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞI PARTIDA ROMILOR SOCIAL-DEMOCRATĂ DIN ROMÂNIA - Bucureşti, 24

Mai mult

Microsoft Word - mo_parlam2008

Microsoft Word - mo_parlam2008 SITUAŢIA Rapoartelor detaliate de venituri şi cheltuieli electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale,organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale

Mai mult

Microsoft Word - Prognoza_2 saptamani_ 14 AUGUST - 28 AUGUST 2017 cu ploi.doc

Microsoft Word - Prognoza_2 saptamani_  14 AUGUST - 28 AUGUST 2017 cu ploi.doc ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR ÎN INTERVALUL 14 AUGUST 28 AUGUST 2017 Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată

Mai mult

Parlamentul României Camera Deputaților GRUPUL PARLAMENTAR U.D.M.R. Palatul Parlamentului, Str. Izvor 2-4, Sector V, Of. poştal 5, RO Bucureşti

Parlamentul României Camera Deputaților GRUPUL PARLAMENTAR U.D.M.R. Palatul Parlamentului, Str. Izvor 2-4, Sector V, Of. poştal 5, RO Bucureşti Parlamentul României Camera Deputaților GRUPUL PARLAMENTAR U.D.M.R. Palatul Parlamentului, Str. Izvor 2-4, Sector V, Of. poştal 5, RO-70550 Bucureşti Tel/fax: 004021-3142049; Tel: 004021-4021066, 4021067,

Mai mult

Microsoft Word - prognoza_regiuni_ 30 noiembrie - 13 decembrie 2015.doc

Microsoft Word - prognoza_regiuni_ 30 noiembrie - 13 decembrie 2015.doc ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR ÎN INTERVALUL 30 NOIEMBRIE 13 DECEMBRIE 2015 Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie

Mai mult

Pe o scală de la 1 la 10 în care nota 1 înseamnă sigur nu voi vota, iar nota 10 înseamnă sigur voi vota, indicați în ce măsură intenționați să vă prez

Pe o scală de la 1 la 10 în care nota 1 înseamnă sigur nu voi vota, iar nota 10 înseamnă sigur voi vota, indicați în ce măsură intenționați să vă prez Sondaj de opinie la nivel national Raport - Martie 2019 1 Metodologia sondajului Sondajul de opinie la nivel național a fost realizat de INSCOP Research la comanda Fundației Konrad Adenauer. Datele sondajului

Mai mult

ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR

ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR ÎN INTERVALUL 03 IULIE 16 IULIE 2017 Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată

Mai mult

ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR

ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR ÎN INTERVALUL 17 30 IUNIE 2019 Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF)

Mai mult

Lege pentru modificarea unor acte normative în materie electorală I. Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, p

Lege pentru modificarea unor acte normative în materie electorală I. Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, p Lege pentru modificarea unor acte normative în materie electorală I. Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale

Mai mult

ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR

ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR ÎN INTERVALUL 06 IANUARIE 19 IANUARIE 2014 Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului european pentru prognoze pe medie

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Studiu politic SINTEZA Raport de cercetare METODOLOGIE Volumul eșantionului: 1.199 subiecți 18+, reprezentativ la nivel național pentru populația adultă a României Tipul eșantionului: Multi-stratificat,

Mai mult

ESTIMAREA EVOLUȚIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAȚIILOR ÎN INTERVALUL 28 MARTIE 10 APRILIE 2016 Estimarea este realizată folosind produsele numeric

ESTIMAREA EVOLUȚIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAȚIILOR ÎN INTERVALUL 28 MARTIE 10 APRILIE 2016 Estimarea este realizată folosind produsele numeric ESTIMAREA EVOLUȚIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAȚIILOR ÎN INTERVALUL 28 MARTIE 10 APRILIE 2016 Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată

Mai mult

Microsoft Word - Prognoza_2 saptamani_regiuni_ AUGUST 2016 FINAL.doc

Microsoft Word - Prognoza_2 saptamani_regiuni_ AUGUST 2016 FINAL.doc ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR ÎN INTERVALUL 15 28 AUGUST 2016 Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF)

Mai mult

ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR

ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR ÎN INTERVALUL 24 APRILIE 07 MAI 2017 Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată

Mai mult

Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale *** Republicată Text în vigoare începând cu data de

Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale *** Republicată Text în vigoare începând cu data de Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale *** Republicată Text în vigoare începând cu data de 8 mai 2019 NOTĂ: Prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016

Mai mult

ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR

ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR ÎN INTERVALUL 25 IUNIE 08 IULIE 2018 Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată

Mai mult

Ordonanță de urgență privind modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală, precum şi pentru unele măsuri pentru organizarea al

Ordonanță de urgență privind modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală, precum şi pentru unele măsuri pentru organizarea al Ordonanță de urgență privind modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală, precum şi pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul

Mai mult

ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR

ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR ÎN INTERVALUL 6 19 MARTIE 2017 Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF)

Mai mult

Microsoft Word - prognoza_regiuni_ 11 IANUARIE IANUARIE 2016.doc

Microsoft Word - prognoza_regiuni_ 11 IANUARIE IANUARIE 2016.doc ESTIMAREA EVOLUȚIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAȚIILOR ÎN INTERVALUL 11 IANUARIE 2016 24 IANUARIE 2016 Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice local

GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice local GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001

Mai mult

Microsoft Word - prognoza_regiuni_25 noiembrie - 8 decembrie.doc

Microsoft Word - prognoza_regiuni_25 noiembrie - 8 decembrie.doc ESTIMAREA EVOLUȚIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAȚIILOR ÎN INTERVALUL 25 NOIEMBRIE 08 DECEMBRIE 2013 Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie

Mai mult

Microsoft Word - Prognoza_2 saptamani_regiuni_ 30 mai - 12 iunie 2016 fara ploi.doc

Microsoft Word - Prognoza_2 saptamani_regiuni_ 30 mai - 12 iunie 2016 fara ploi.doc ESTIMAREA EVOLUȚIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAȚIILOR ÎN INTERVALUL 30 MAI 12 IUNIE 2016 Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată

Mai mult

R O M Â N I A JUDEŢUL IALOMIŢA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA Nr din PROCES VERBAL Încheiat astăzi, , în cadrul ş

R O M Â N I A JUDEŢUL IALOMIŢA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA Nr din PROCES VERBAL Încheiat astăzi, , în cadrul ş R O M Â N I A Nr. 1843 din 22.06.2016 PROCES VERBAL Încheiat astăzi, 22.06.2016, în cadrul şedinţei de constituire a Consiliului Local al Comunei Gheorghe Doja Şedinţa de constituire are loc, potrivit

Mai mult

Regulament din forma sintetica pentru data

Regulament din forma sintetica pentru data REGULAMENT din 24 februarie 1994 al Camerei Deputaţilor *) - Republicare CAPIT OLUL I: Organizarea Camerei Deputaţilor SECŢ IUNEA 1: Constituirea Camerei Deputaţilor Art. 1 Camera Deputaţilor nou-aleasă

Mai mult

Microsoft Word - Prognoza_2 saptamani_ IUNIE 2017 fara ploi.doc

Microsoft Word - Prognoza_2 saptamani_ IUNIE 2017 fara ploi.doc ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR ÎN INTERVALUL 5 18 IUNIE 2017 Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF)

Mai mult

ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR

ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR ÎN INTERVALUL 30 IULIE 12 AUGUST 2018 Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată

Mai mult

ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR

ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR METEO ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ DE METEOROLOGIE ROMANIA ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR ÎN INTERVALUL 16 29 IANUARIE 2017 Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale

Mai mult

Microsoft PowerPoint - Moisza_Cristi_Buda_Manuel.pptx

Microsoft PowerPoint - Moisza_Cristi_Buda_Manuel.pptx Oameni,Locuri,Fapte Centenarul Marii Uniri Majestatea sa Ferdinand I, născut Ferdinand Viktor Albert Meinrad von Hohenzollern- Sigmaringen a fost rege al României din 10 octombrie 1914 până la moartea

Mai mult

analiză - prognoză - strategie RAPORT GeoPOL Craiova MAI 2012 Raport GeoPOL Craiova mai 2012 Page 1

analiză - prognoză - strategie RAPORT GeoPOL Craiova MAI 2012 Raport GeoPOL Craiova mai 2012 Page 1 analiză - prognoză - strategie RAPORT GeoPOL Craiova MAI 2012 Raport GeoPOL Craiova mai 2012 Page 1 analiză - prognoză - strategie 1. Contextul socio-politic al municipiului Craiova. Orgolii, fotbal şi

Mai mult

LEGE Nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter P

LEGE Nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter P LEGE Nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Text în vigoare începând cu data de 7 octombrie

Mai mult

Către domnul Daniel Barbu Președintele Autorității Electorale Permanente Stimate domnule Președinte Daniel Barbu, În baza Legii nr. 52/2003 privind tr

Către domnul Daniel Barbu Președintele Autorității Electorale Permanente Stimate domnule Președinte Daniel Barbu, În baza Legii nr. 52/2003 privind tr Către domnul Daniel Barbu Președintele Autorității Electorale Permanente Stimate domnule Președinte Daniel Barbu, În baza Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică vă

Mai mult

Your Presentation Name

Your Presentation Name Sondaj național Ianuarie-februarie 2019 1 Metodologia sondajului Sondajul de opinie la nivel național a fost realizat de INSCOP Research la comanda Societății Naționale de Medicina Familiei Sondajul a

Mai mult

Sondaj de opinie - National 2-4 noiembrie 2015

Sondaj de opinie - National 2-4 noiembrie 2015 Sondaj de opinie - National 2-4 noiembrie 2015 Metodologie si esantion Populatia adulta, neinstitutionalizata folosind metoda CATI. Intrebari legate de subiecte actuale. Esantion 992 interviuri. Esantion

Mai mult

Produsele universale domina in obiceiurile de ingrijire a gospodariei

Produsele universale domina in obiceiurile de ingrijire a gospodariei Produsele universale domina in obiceiurile de ingrijire a gospodariei 05 Mar 2009 de admin [1] Un studiu al Synovate Romania, realizat in luna noiembrie pentru revista Progresiv, confirma faptul ca barbatii

Mai mult

Microsoft Word - Raport anual 2006.doc

Microsoft Word - Raport anual 2006.doc Raport anual 2006 Raport anual 2006 1 Cuprins Cine este Centrul FILIA... 3 Proiecte... 4 Proiecte depuse spre finanţare... 5 Acţiuni civice... 6 Diverse...10 Finanţatori şi parteneri...10 Date financiar

Mai mult

Gustarea intre mese, principala ocazie de consum

Gustarea intre mese, principala ocazie de consum Gustarea intre mese, principala ocazie de consum 08 Oct 2012 de Mihail Tanase [1] Cu produse care sa multumeasca tot mai multe preferinte, categoria biscuitilor dulci s-a specializat si diversificat in

Mai mult

Microsoft Word - Prognoza_2 saptamani_30 APRILIE_13 MAI 2018 pentru SITE.doc

Microsoft Word - Prognoza_2 saptamani_30 APRILIE_13 MAI 2018 pentru SITE.doc ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR ÎN INTERVALUL 30 APRILIE 13 MAI 2018 Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată

Mai mult

ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR

ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR ÎN INTERVALUL 25 IANUARIE 7 FEBRUARIE 2016 Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie

Mai mult

Situatia femeilor si a barbatilor în pozitii de decizie în administratia publica centrala

Situatia femeilor si a barbatilor în pozitii de decizie  în administratia publica centrala MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI I PROTECŢIEI SOCIALE Direcţia ia Egalitate de Şanse între femei şi i bărbaţi Situaţia ia femeilor şi i a bărbaţilor în n poziţii ii de decizie în n administraţia ia publică

Mai mult

DECIZIE nr

DECIZIE nr DECIZIE nr. 308 din 26 martie 2019 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European Având în vedere dubla calitate a Consiliului

Mai mult

Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova Vox Populi martie, aprilie 2019 Influența schimbării sistemului electoral asupra rezultat

Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova Vox Populi martie, aprilie 2019 Influența schimbării sistemului electoral asupra rezultat Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova Vox Populi martie, aprilie 2019 Influența schimbării sistemului electoral asupra rezultatelor comportamentului electoral al cetățenilor la alegerile

Mai mult

S T E N O G R A M A

S T E N O G R A M A S T E N O G R A M A şedinţei Biroului permanent al Senatului din data de 3 iulie 2019 Şedinţa a început la ora 10.15. Şedinţa a fost condusă de domnul senator Călin-Constantin- Anton Popescu-Tăriceanu,

Mai mult

PROIECT AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România

PROIECT AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 Având în vedere prevederile

Mai mult

Microsoft Word - caracterizare climatica noiembrie.docx

Microsoft Word - caracterizare climatica noiembrie.docx CARACTERIZAREA CLIMATICĂ A LUNII NOIEMBRIE Situată la hotarul dintre toamnă şi iarnă, luna noiembrie mai păstrează, cel puţin în prima sa decadă, caracteristici ale sezonului de toamnă, dar treptat, spre

Mai mult

Microsoft Word - ocupare si somaj nr 89.doc

Microsoft Word - ocupare si somaj nr 89.doc ROMÂNIA Biroul de presă B-dul Libertăţii nr,16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: 021 318 18 69; Fax 021 312 48 75 e-mail: romstat@insse,ro; biroupresa@insse,ro COMUNICAT DE PRESĂ Nr.89 din 17 aprilie 2012

Mai mult

EXPUNERE DE MOTIVE LEGE privind sprijinul acordat copiilor şi tinerilor din mediul rural pentru continuarea studiilor liceale şi profesionale Oricât d

EXPUNERE DE MOTIVE LEGE privind sprijinul acordat copiilor şi tinerilor din mediul rural pentru continuarea studiilor liceale şi profesionale Oricât d EXPUNERE DE MOTIVE LEGE privind sprijinul acordat copiilor şi tinerilor din mediul rural pentru continuarea studiilor liceale şi profesionale Oricât de ambiţios ar fi un elev şi oricât de mult şi-ar dori

Mai mult

Microsoft Word - Newsletter economic nr

Microsoft Word - Newsletter economic nr Bună ziua, Vă transmitem sinteza săptămânală privind proiectele de legi din domeniul economico-financiar şi din domeniul muncă şi protecţie socială aflate pe ordinea de zi a comisiilor parlamentare, precum

Mai mult

Microsoft Word - Newsletter economic nr

Microsoft Word - Newsletter economic nr Bună ziua, Vă transmitem sinteza săptămânală privind proiectele de legi din domeniul economico-financiar şi din domeniul muncă şi protecţie socială aflate pe ordinea de zi a comisiilor parlamentare, precum

Mai mult

Microsoft Word - Revista_Universul_Juridic_nr_2-2019_PAGINAT_.doc

Microsoft Word - Revista_Universul_Juridic_nr_2-2019_PAGINAT_.doc Revista Alegeri Universul europene: Juridic reguli europene nr. 2, februarie şi naţionale 2019, pp. 111-122 111 ALEGERI EUROPENE: REGULI EUROPENE ŞI NAŢIONALE. SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND CADRUL LEGISLATIV

Mai mult

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României din Timişoara Organism emitent Departamentul pentru Ma

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României din Timişoara Organism emitent Departamentul pentru Ma PRIVIND ALEGEREA REPREZENTANŢILOR STUDENŢILOR Capitolul I- Principiu Dreptul la reprezentare al studenţilor, precum şi obligativitatea includerii acestora în cadrul tuturor nivelelor decizionale ale Universităţii

Mai mult

FoaiA de parcurs privind respectarea şanselor egale pentru femei şi bărbaţi în cadrul proceselor electorale din Republica Moldova Chişinău 2009

FoaiA de parcurs privind respectarea şanselor egale pentru femei şi bărbaţi în cadrul proceselor electorale din Republica Moldova Chişinău 2009 FoaiA de parcurs privind respectarea şanselor egale pentru femei şi bărbaţi în cadrul proceselor electorale din Republica Moldova Chişinău 2009 Acest document a fost elaborat în cadrul proiectului Pledoarie

Mai mult

Microsoft Word - raport nr aprilie - 6 mai

Microsoft Word - raport nr aprilie - 6 mai Monitorizarea mass-media în campania electorală pentru alegerile locale generale Raport Nr. 5 aprilie mai 7 1 Proiectul este finanţat de către Fundaţia Eurasia, cu resursele Agenţiei Suedeze pentru Cooperare

Mai mult

Ordinea de zi a ședinței BIROULUI ELECTORAL CENTRAL din data de 4 iunie 2016 ora 17:00 1. Proiect de Circulară privind transmiterea documentelor de că

Ordinea de zi a ședinței BIROULUI ELECTORAL CENTRAL din data de 4 iunie 2016 ora 17:00 1. Proiect de Circulară privind transmiterea documentelor de că Ordinea de zi a ședinței BIROULUI ELECTORAL CENTRAL din data de 4 iunie 2016 ora 17:00 1. Proiect de Circulară privind transmiterea documentelor de către birourile electorale de circumscripție județeană

Mai mult

Societatea Academică din România - POLICY BRIEF #65 IULIE 2013 În atenția FMI NEMAIPOMENITA EPOPEE A FONDULUI DE REZERVĂ BUGETARĂ Istor

Societatea Academică din România -   POLICY BRIEF #65 IULIE 2013 În atenția FMI NEMAIPOMENITA EPOPEE A FONDULUI DE REZERVĂ BUGETARĂ Istor POLICY BRIEF #65 IULIE 2013 În atenția FMI NEMAIPOMENITA EPOPEE A FONDULUI DE REZERVĂ BUGETARĂ Istoria deja celebrului fond de rezervă bugetară, aflat la dispoziţia guvernului, arată în ce măsură guvernele

Mai mult

Legea nr317

Legea nr317 Tabel centralizator Pl x 419/2017 Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii Nr. crt. Legea nr.317/2004 Inițiativa legislativă Pl x 419/2017 1. Lege pentru modificarea și completarea

Mai mult

Regulament privind alegerea studenților-doctoranzi în cadrul CSUD și în consiliul școlii doctorale

Regulament privind alegerea studenților-doctoranzi în cadrul CSUD și în consiliul școlii doctorale Regulament privind alegerea studenților-doctoranzi în cadrul CSUD și în consiliul școlii doctorale Capitolul 1 Dispoziţii generale Art.1. Prezentul regulament stabileşte regulile după care se organizează

Mai mult

Controlul de constituţionalitate

Controlul de constituţionalitate Drept constituţional şi Instituţii politice II prof. Mircea CRISTE prof. univ. dr. Mircea CRISTE Drepturile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor 1. Libertățile fundamentale (continuare) 1.6.- Secretul

Mai mult

Barometrul opiniei publice

Barometrul opiniei publice Barometrul opiniei publice Prezentare 7 ianuarie 2019 Metodologia cercetarii Volumul eşantionului: 1224 persoane cu vârstă de 18 ani şi mai mult; Eşantion: stratificat, probabilist, bistadial; Criterii

Mai mult

CĂTRE Partidul Democrat din Moldova Leucă Ion, Nichiforciuc Eugeniu, Buzurnîi Serghei, Iordan Serghei, Braşovschi Gheorghe, Graur Eleonora, Creciun Ol

CĂTRE Partidul Democrat din Moldova Leucă Ion, Nichiforciuc Eugeniu, Buzurnîi Serghei, Iordan Serghei, Braşovschi Gheorghe, Graur Eleonora, Creciun Ol CĂTRE Partidul Democrat din Moldova Leucă Ion, Nichiforciuc Eugeniu, Buzurnîi Serghei, Iordan Serghei, Braşovschi Gheorghe, Graur Eleonora, Creciun Oleg Blocul Electoral ACUM Platforma DA și PAS Nemerenco

Mai mult

Regulament de alegeri a studenţilor reprezentanţi

Regulament de alegeri a studenţilor reprezentanţi Regulament de alegeri a studenţilor reprezentanţi în conducerea academică a Universităţii de Nord din Baia Mare Titlul I - Principii Dreptul la reprezentare al studenţilor, precum şi obligativitatea includerii

Mai mult

MergedFile

MergedFile RAPORT Finanțarea partidelor politice în Republica Moldova Semestrul I, 219 RAPORT Finanțarea partidelor politice în Republica Moldova Semestrul I, 219 Asociația Promo-LEX str. Petru Movilă 23/13, Chișinău,

Mai mult

REGULAMENT REGULAMENT privind alegerile şi/sau selecţiile structurilor şi funcţiilor de conducere din Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău Pentru

REGULAMENT REGULAMENT privind alegerile şi/sau selecţiile structurilor şi funcţiilor de conducere din Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău Pentru privind alegerile şi/sau selecţiile Pag./Total pag. 1/ 1 LISTA REVIZIILOR Simbol revizie Ediţie/ Revizie/ Cap./ Pag./ Paragr. Conţinutul reviziei Responsabilităţi Elaborat Verificat Aprobat SIM/R/ privind

Mai mult

Raportul privind volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri și materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflecta

Raportul privind volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri și materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflecta Raportul privind volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri și materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale) și difuzarea spoturilor de

Mai mult

Biroul Permanent al Parlamentului Republicii Moldova În conformitate cu prevederile art.73 din Constituția Republicii Moldova și art. 47 din Regulamen

Biroul Permanent al Parlamentului Republicii Moldova În conformitate cu prevederile art.73 din Constituția Republicii Moldova și art. 47 din Regulamen Biroul Permanent al Parlamentului Republicii Moldova În conformitate cu prevederile art.73 din Constituția Republicii Moldova și art. 47 din Regulamentul Parlamentului, se înaintează cu titlu de inițiativă

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENATUL Către Biroul Permanent al Senatului, În temeiul prevederilor art. 74 alin. (4) din Constituția României, republicată, și

PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENATUL Către Biroul Permanent al Senatului, În temeiul prevederilor art. 74 alin. (4) din Constituția României, republicată, și PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENATUL Către Biroul Permanent al Senatului, În temeiul prevederilor art. 74 alin. (4) din Constituția României, republicată, și ale art.92 din Regulamentul Senatului, republicat,

Mai mult

Autor: Leonard Dilirici, CFTe Raport Saptamanal de Analiza Tehnica 26 august 2018 SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF1) Evolutie

Autor: Leonard Dilirici, CFTe Raport Saptamanal de Analiza Tehnica 26 august 2018 SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF1) Evolutie Autor: Leonard Dilirici, CFTe leonard.dilirici@estinvest.ro Raport Saptamanal de Analiza Tehnica 26 august 2018 SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF1) Evolutie ultima saptamana -0.38% Suport S1 2.5500 Suport S2

Mai mult

LEGE-Parlamentul-NR-14-DIN pdf

LEGE-Parlamentul-NR-14-DIN pdf Lege-Parlamentul Nr. 14 din 09.01.2003 Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 408 din data: 09.01.2003 LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003*) (*republicata*) a partidelor politice *) Republicata in temeiul

Mai mult

ROMANIA

ROMANIA ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN PREŞEDINTE PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Alba Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa

Mai mult

Untitled

Untitled 12 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 336/18.V.201 MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE ORDIN de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire si de alegere a structurilor

Mai mult

Microsoft Word - Concurs_ _tematica_bibliograf_spec_SI_consilier.doc

Microsoft Word - Concurs_ _tematica_bibliograf_spec_SI_consilier.doc TEMATICĂ DE SPECIALITATE pentru ocuparea postului de consilier din cadrul Secţiei de drept public Sectorul de legislaţie privind autorităţile publice şi de analiză constituţională 1. Supremaţia Constituţiei

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD ORAŞUL SEBIŞ CONSILIUL LOCAL SEBIŞ H O T Ă R Â R E A nr. 1 din privind constituirea comisiei de validare a alegerii co

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD ORAŞUL SEBIŞ CONSILIUL LOCAL SEBIŞ H O T Ă R Â R E A nr. 1 din privind constituirea comisiei de validare a alegerii co H O T Ă R Â R E A nr. 1 privind constituirea comisiei de validare a alegerii consilierilor locali Consilierii declaraţi aleşi la scrutinul din 05 iunie 2016, întruniţi în şedinţa de constituire la 22 iunie

Mai mult

STATUTUL PARTIDULUI SOCIALISTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA (2013)

STATUTUL PARTIDULUI SOCIALISTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA (2013) Adoptat la Congresul XI Extraordinar din 3 august 2013 STATUTUL PARTIDULUI POLITIC "PARTIDUL SOCIALIŞTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA" 1. DISPOZIŢII GENERALE 1.1. Partidul politic "Partidul Socialiştilor din

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Cercul vicios al politicii fiscale în România Prezentare la conferința Fiscalitatea din România: de la evoluție la revoluție Lucian Croitoru București 20 noiembrie 2014 Sunt trei cercuri vicioase active

Mai mult

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 - Hotărârea de Guvern nr. 43/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001

Mai mult

untitled

untitled 25 de ani de experien å electoralå postcomunistå Noua legislație electorală din România: Disciplină și transparentă financiară FLORIN GRECU [ Hyperion University of Bucharest] Abstract The article analyzes

Mai mult

Microsoft Word - Nota Analitica nr.3_Adio vot geopolitic?_ docx

Microsoft Word - Nota Analitica nr.3_Adio vot geopolitic?_ docx Nota Analitica Nr. 3 /2019 Adio v ot geopolitic? NOTA ANALITICĂ IPRE Nr. 3/2019 ADIO VOT GEOPOLITIC? Autor: MIHAI MOGÎLDEA Expert asociat, IPRE Chișinău, 26 aprilie 2019 După mai bine de două luni de la

Mai mult

untitled

untitled TRANZIŢIA: RECAPITULĂRI ŞI TRANSFORMĂRI Alexandru Radu Daniel Buti Anca Herghea Mădălina Nicoleta Angiu Adrian Mica Antonela Capelle-Pogacean Sfera Politicii REVISTĂ DE ŞTIINŢE POLITICE ŞI DE TEORIE POLITICĂ

Mai mult

AGENDA COMISIILOR

AGENDA COMISIILOR PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT Direcţia generală legislativă SITUAŢIA proiectelor de lege şi a propunerilor legislative aflate la comisiile permanente pentru dezbatere şi avizare, la data de 11.05.2017 11:24:56

Mai mult

ORDONANŢĂ Nr. 35 din 30 ianuarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale Text în vigoare începând

ORDONANŢĂ Nr. 35 din 30 ianuarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale Text în vigoare începând ORDONANŢĂ Nr. 35 din 30 ianuarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale Text în vigoare începând cu data de 24 decembrie 2002 REALIZATOR: COMPANIA

Mai mult

Microsoft Word - Proces Verbal sedinta CNI docx

Microsoft Word - Proces Verbal sedinta CNI docx PROCES VERBAL AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE, DESFĂŞURATĂ LA SEDIUL AGENŢIEI NAŢIONALE DE INTEGRITATE, LUNI, 15 APRILIE 2013 La şedinţa din data de 15 APRILIE 2013, au participat următorii

Mai mult

1 Sectoare economice cu potențial competitiv în regiunea Nord-Vest Conform Strategiei Naționale de Competitivitate (SNC), activitatea de fab

1 Sectoare economice cu potențial competitiv în regiunea Nord-Vest Conform Strategiei Naționale de Competitivitate (SNC), activitatea de fab 1 Sectoare economice cu potențial competitiv în regiunea Nord-Vest Conform Strategiei Naționale de Competitivitate 015-00 (SNC), activitatea de fabricare de mobilă este o aglomerare economică de importanță

Mai mult

R O M Â N I A CURTEA CONSTITUŢIONALĂ Palatul Parlamentului Calea 13 Septembrie nr. 2, Intrarea B1, Sectorul 5, Bucureşti 40, România Telefon: (

R O M Â N I A CURTEA CONSTITUŢIONALĂ Palatul Parlamentului Calea 13 Septembrie nr. 2, Intrarea B1, Sectorul 5, Bucureşti 40, România Telefon: ( R O M Â N I A CURTEA CONSTITUŢIONALĂ Palatul Parlamentului Calea 13 Septembrie nr. 2, Intrarea B1, Sectorul 5, 050725 Bucureşti 40, România Telefon: (+40-21) 414-2121 Fax: (+40-21) 315-9164 18 iulie 2019

Mai mult

HOTĂRÂRE

HOTĂRÂRE Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ HOTĂRÂRE cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 și la validarea mandatelor deputaților aleși (Sesizarea nr. 48e/2019)

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Marian-Jean Marinescu deputat european marian-jean.marinescu@europarl.europa.eu EUROBAROMETRU PE IUNIE 2013 http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2013/election3/eb79.5_ep_eurobarometer_parlemeter_ro_(ro).pdf

Mai mult

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI VÂLCEA (iulie) 7/2016 1

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI VÂLCEA (iulie) 7/2016 1 MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI VÂLCEA (iulie) 7/2016 1 2 C U P R I N S Pag. H O T Ă R Â R I 5-23 Hotărârea nr. 1 din 01.07.2016 privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor judeţeni

Mai mult

Istoria medicinei și a farmaciei REPARTIZAREA FARMACIILOR ÎN JUDEŢELE DIN ROMÂNIA ÎN FUNCŢIE DE RAPORTUL DINTRE POPULAŢIA URBANĂ ŞI RURALĂ ÎN 1936 ŞI

Istoria medicinei și a farmaciei REPARTIZAREA FARMACIILOR ÎN JUDEŢELE DIN ROMÂNIA ÎN FUNCŢIE DE RAPORTUL DINTRE POPULAŢIA URBANĂ ŞI RURALĂ ÎN 1936 ŞI REPARTIZAREA FARMACIILOR ÎN JUDEŢELE DIN ROMÂNIA ÎN FUNCŢIE DE RAPORTUL DINTRE POPULAŢIA URBANĂ ŞI RURALĂ ÎN 1936 ŞI 07 LASZLO TUKA Elifarm, ClujNapoca Rezumat Evoluţia numărului farmaciilor din România

Mai mult

Microsoft Word - policy_paper_cote_RO.doc

Microsoft Word - policy_paper_cote_RO.doc Cotele de Reprezentare: Cazul Moldovei Cauze, Mituri şi Opţiuni de Implementare Acest material/publicație este realizat de către Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare cu suportul Fundației Pontis, în cadrul

Mai mult

Microsoft Word - caracterizare-climatica-septembrie

Microsoft Word - caracterizare-climatica-septembrie CARACTERIZAREA CLIMATICĂ A LUNII SEPTEMBRIE Prima lună de toamnă păstrează multe din caracteristicile sfârşitului de vară, vremea fiind, cel puţin în primele două decade, călduroasă. În plus, septembrie

Mai mult

[imas] barometrul socio-politic aprilie 2019

[imas] barometrul socio-politic aprilie 2019 barometrul socio-politic Republica Moldova aprilie 2019 raport elaborat de: Doru Petruţi doru.petruti@imas.md metodologie eşan%onare: stra*ficat, probabilist, tri-stadial; volum eşan%on: 1110 respondenţi,

Mai mult

Decalajele intre Bucuresti si restul tarii se accentueaza in retailul modern

Decalajele intre Bucuresti si restul tarii se accentueaza in retailul modern Decalajele intre Bucuresti si restul tarii se accentueaza in retailul modern 07 Nov 2013 de Mihail Tanase [1] In urma cu noua luni, Magazinul Progresiv initia seria de analize ale comertului modern si

Mai mult