Baristomat Cafetiera

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Baristomat Cafetiera"

Transcriere

1 Baristomat Cafetiera

2

3 Stimate cumparator, Felicitări pentru achiziționarea acestui produs., Citiți și urmați cu atenție aceste instrucțiuni pentru a evita posibilele deteriorări. Nu suntem responsabili pentru daunele cauzate de nerespectarea sau utilizarea incorectă a produsului. Scanați codul QR pentru a avea acces la cel mai recent manual de utilizare și alte informații. CUPRINS Instrucțiuni de siguranță 1 Părți ale dispozitivului 3 Funcții 4 Instalarea 5 Operarea 8 Programele 10 Curățarea și întreținerea.12 Depozitarea 12 Instrucțiuni de reciclare 13 Caracteristici tehnice 13 DECLARATIA DE CONFORMITATE Producator: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, Berlin, Nemecko. Acest produs respectă următoarele standarde europene 2014/30/EU (EMC) 2014/35/EU (LVD) 2011/65/EU (RoHS)

4 INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA Înainte de a utiliza dispozitivul, trebuie să respectați măsurile de siguranță de bază pentru a evita incendiile, electrocutarea, vătămarea corporală sau deteriorarea aparatului: Citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza aparatul. Acest aparat este destinat pentru prepararea băuturilor calde, folosind apă și lapte și este destinat utilizării în gospodării, care sunt echipate cu un dispozitiv de alimentare cu împământare. Aparatul trebuie pus pe o suprafață plană, uscată, rezistentă la căldură pe care echipamentul poate fi operat în condiții de siguranță. Dispozitivul nu este destinat funcționării continue. Acest dispozitiv poate fi folosit de persoane, inclusiv copii cu vârsta de 8 ani și mai în vârstă, cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsa de cunoștințe sau experiență, în cazul în care acestea sunt autorizate să folosească acest dispozitiv sau sunt instruite de către o persoană autorizată să utilizeze acest dispozitiv într-un mod sigur și să înțeleagă pericolele asociate cu utilizarea înainte de a utiliza acest dispozitiv. Persoana autorizată este persoana care citește acest manual și înțelege instrucțiunile și poate să folosească acest dispozitiv într-un mod sigur. Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele destinate să asigure funcționarea corespunzătoare. Nu lăsați copiii să se joace cu dispozitivul. Dispozitivul este fierbinte în timpul funcționării și poate cauza răni grave. Nu folosiți aparatul dacă acesta este deteriorat în vreun fel sau nu funcționează, trebuie sa il deconectati de la priza electrică și sa contactați un centru de service autorizat pentru inspecție, reparație sau reglare electrică sau mecanică. Nu modificați dispozitivul si nu încercați să reparați dispozitivul deteriorat. Utilizați numai accesoriile recomandate de producătorul acestui aparat pentru a evita riscul de vătămare corporală, incendiu sau electrocutare. Asigurați-vă că aparatul este conectat corespunzător la rezervorul de apă sau că rezervorul este întotdeauna umplut cu cantitatea de lichid necesară pentru funcționarea dorită pentru a preveni deteriorarea aparatului. Nu lăsați dispozitivul și componentele acestuia la îndemâna copiilor. 1

5 ATENȚIE Înainte de curățare și înainte de a muta dispozitivul lăsați aparatul să se răcească complet pentru a evita arderea prin atingerea de suprafețe fierbinți și rănirea cu lichidele fierbinți. ATENȚIE Aveți grijă să nu va opariți cu aburul fierbinte care iese din dispozitiv. Folosiți butoanele și mânerele unității atunci când atingeți părțile fierbinți ale aparatului. ATENȚIE Când pregătiți cafea, nu atingeți pâlnia sau nu scoateți pâlnia metalică deoarece pâlnia este foarte fierbinte. Manipulați-l întotdeauna numai de mâner. Când pregătirea este completă, lăsați aparatul intact timp de cel puțin 12 secunde și utilizați clema. ATENȚIE Nu utilizați aparatul în mod continuu. Echipamentul nu este destinat funcționării continue Răcirea automată se aprinde și aparatul utilizează apă din rezervorul de răcire. Elibereaza căldură si se formează abur de la deschiderea de pe partea frontală a dispozitivului. Pâlnia și tava de scurgere vor fi fierbinți. În timpul răcirii automate, nu atingeți dispozitivul în timpul acestei operații. Opriți întotdeauna aparatul si lasat-l să se răcească timp de 15 minute, pentru a evita deteriorarea aparatului ATENȚIE Nu scufundați dispozitivul sau părțile aparatului în apă sau în alt lichid pentru a evita deteriorarea aparatului. 2

6 COMPONENTELE DISPOZITIVULUI 3

7 1 Capacul rezervorului de apă 2 Rezervor de apă 3 Capac filtru 4 Filtru 5 Palnie pentru lapte 6 Tava de scurgere 7 Partea inferioară a rezervorului de lapte 8 Tub pentru lapte 9 Partea superioară a rezervorului de lapte 10 Camera de umplere 11 Buton pentru eliberarea rezervorului de lapte 12 Butonul POWER 13 Butoane: PROGRAM 14 Filtru de cafea 15 Suport de cafea Geltra 16 Filtru de ceai 17 Suport pentru pahare 18 Orificiu de deschidere pentru aburi FUNCTII Programe Dispozitivul dvs. are șase programe de cafea și ceai, cu sau fără lapte. Modul de economisire a energiei Când dispozitivul este inactiv pentru mai mult de 5 minute, aparatul intră în modul de așteptare. Toți indicatorii vor clipi. Apăsați orice buton pentru a reporni dispozitivul. Răcirea rapidă Dispozitivul nu este destinat funcționării continue. Aparatul se va încălzi în timpul funcționării continue. Răcirea automată pornește și aparatul utilizează apă din rezervorul de răcire. Eliberează căldură sub forma de abur de la deschiderea de pe partea din față a dispozitivului. 4

8 Obrázok 9 ATENȚIE În timpul răcirii automate, stati departe de dispozitiv. În timpul răcirii automate, vaporii ies prin deschiderea de pe partea frontală a aparatului, pâlnia și alte părți sunt fierbinți. Asigurați-vă că il lasati la racit timp de 15 minute după fiecare utilizare. Oprirea in siguranța Dispozitivul nu va funcționa dacă rezervorul de apă este gol sau dacă nu este introdus un rezervor de lapte sau filtru sau dacă piesele nu sunt introduse corect în dispozitiv. În plus, dispozitivul emite un semnal sonor pentru a indica o eroare: Mesajul de eroare Un beep neîntrerupt Un beep întrerupt Cauza Recipientul de lapte nu este poziționat corect. Rezervorul de apă este gol. Rezolvarea Verificați pentru a vedea dacă lipsește capacul magnetic. Umpleți rezervorul de apă conform descrierii din instrucțiunile pentru umplerea rezervorului de apă. Suportul pentru pahare ajustabil Suportul pentru pahare de pe dispozitiv poate fi ușor reglat la cești mici sau mari. 1 Scoateți toate articolele din suportul pentru pahare. 2 Scoateți ușor tava de scurgere din aparat. 3 Ridicați tava de scurgere din tava de scurgere. 4 Reconectați vasul la unitate. 5 Atașați tava de scurgere la decupajele de pe partea frontală a aparatului. MONTAJUL Despachetarea Despachetați cu grijă dispozitivul și scoateți toate materialele de ambalare din interiorul și din exteriorul dispozitivului și toate componentele acestuia. Curățarea Curățați exteriorul aparatului cu o cârpă umedă. Scoateți piesele detașabile si spalati-le cu apă caldă, detergent neutru și burete neabraziv. Clătiți-le temeinic și uscați-le. Reconectați componentele la dispozitiv. 5

9 Amplasarea Amplasați aparatul pe o suprafață plană care trebuie să fie curată, sigură și rezistentă la căldură în apropierea prizei electrice. Dispozitivul vine cu o funcție de răcire de urgență când aparatul este prea fierbinte în timpul funcționării. Asigurați-vă că deschizătura de evacuare a vaporilor de pe partea din față a aparatului nu este obstrucționata. Păstrați aparatul departe de sursele de căldură, cum ar fi cuptoarele, focul deschis și lumina directă a soarelui, pentru a asigura funcționarea corectă a dispozitivului și pentru a preveni deformarea corpului dispozitivului de la căldură. Sursa de alimentare Acest dispozitiv utilizează o sursă de alimentare cu împământare V ~ 50/60 Hz. Asigurați-vă că mufa de alimentare respectă specificațiile dispozitivului, împământată și instalată de un electrician certificat. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu este în contact cu alte părți ale dispozitivului care ar putea fi fierbinți. Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste marginea biroului pentru a preveni răsturnarea accidentală sau eventuala rupere a acestuia. Pentru a deconecta dispozitivul de la sursa de alimentare, opriți-l și scoateți-l din priză. Deconectați cablul de alimentare înainte de a curăța dispozitivul și atunci când nu îl utilizați o perioada mai indelungata de timp. Curățarea rezervorului înainte de prima utilizare Asigurați-vă că opriți și deconectați aparatul înainte de a instala sau scoate din priza aparatul. ATENȚIE: Utilizați numai apă când curățați aparatul pentru prima dată. Nu utilizați ceai sau lapte pentru cafea pentru a asigura o curățare corespunzătoare. 1 Scoateți recipientul pentru lapte așa cum este descris în capitolul rezervor de lapte pentru a-l umple cu apă. Asigurați-vă că cantitatea umplută este între marcajele MIN și MAX. 2 Introduceți recipientul de lapte în aparat și asigurați-vă că acesta este introdus corect. Obrázok 11 ATENTIE: Aparatul va emite un beep o dată pentru a indica când nu este corect amplasat recipientul de lapte. În acest caz, puneți-l la loc din nou. Asigurați-vă că așezați capacul magnetic înăuntru in spațiul pentru pulverizare. 6

10 3 Ridicați capacul rezervorului de apă. NOTĂ: Utilizați numai apă rece pentru a umple rezervorul de apă. Nu folosiți apă caldă pentru a umple rezervorul de apă. 4 Umpleți rezervorul. Asigurați-vă că cantitatea umplută se află între marcajul MIN și MAX din rezervorul de apă. 5 Închideți capacul rezervorului de apă. Când închideți corect, auziți sunetul unui clic. 6 Așezați o ceașcă sau cana pe suportul pentru pahare. 7 Aliniați orificiul de evacuare a laptelui cu sticla. 8 Conectați aparatul la o priză electrică și apăsați butonul POWER. 9 Aparatul începe să pompeze apă timp de 3 secunde. 10 Indicatorul POWER se aprinde intermitent și aparatul începe să se încălzească. 11 Când indicatorul POWER nu mai clipește, apa ajunge la temperatura dorită pentru prepararea băuturilor calde. Aparatul este gata să înceapă. 12 Acum, utilizați una dintre programele de cafea (cafea), ceai, lapte (lapte și ceai) sau spumă de lapte (spumă de lapte). Citiți pașii următori din secțiunea PROGRAME și urmați-i. 13 Se toarnă apa în chiuvetă. Nu consumați această apă. ATENȚIE Asigurați-vă că aparatul este lăsat să se răcească timp de 15 minute dupa fiecare proces. ATENTIE Nu utilizați aparatul în mod continuu. Acesta nu este destinat funcționării continue. Răcirea automată se aprinde și aparatul utilizează apă din rezervorul de răcire. Eliberează căldură si se formează abur la deschiderea de pe partea frontală a dispozitivului. Pâlnia și tava de scurgere vor fi fierbinți. Nu atingeți dispozitivul în timpul acestei operații. Opriți întotdeauna aparatul si lasati-l să se răcească timp de 15 minute, pentru a evita deteriorarea aparatului.. 14 Repetați pașii până când rezervorul de apă este gol. NOTĂ: Aparatul sună de două ori, adică rezervorul de apă este gol. 15 Opriți aparatul și lăsați-l să se răcească complet înainte de a continua. 16 Turnați apa în chiuvetă. Nu consumați această apă. Acum, dispozitivul dvs. este gata de utilizare! 7

11 OPERAREA Panoul de control Pe panoul de control puteți alege una dintre cele șase programe de cafea, ceai, Cappuccino, Caffè Latte și ceai de lapte, în plus față de pornire sau oprire. Porniți / opriți dispozitivul Pentru a porni dispozitivul, conectați cablul de alimentare la o priză electrică și apăsați butonul POWER. Pentru a opri aparatul, apăsați butonul POWER. Apoi, deconectați cablul de alimentare de la priza electrică dacă nu îl utilizați. Scoaterea rezervorului de lapte Pentru a scoate rezervorul de lapte pentru umplere sau curățare, mai întâi opriți aparatul și deconectați-l de la priza electrică. ATENȚIE Asigurați-vă întotdeauna că aparatul este oprit și deconectat de la priza electrică înainte de a atașa sau de a scoate părți ale acestuia, pentru a evita rănirea. Lăsați aparatul să se răcească. Scoateți capacul magnetic al rezervorului de lapte. Scoateți duza de lapte (5). Puneți butonul de deblocare (11) pe camera de presare (10) pentru a elibera recipientul pentru lapte. Acum, scoateți cu atenție rezervorul de lapte. 8

12 Introducerea recipientului pentru lapte Pentru a așeza rezervorul de lapte în spațiul sau, așezați partea superioară a rezervorului de lapte (9) pe partea inferioară a rezervorului (7). Introduceți rezervorul de lapte în compartimentul acestuia. Asigurați-vă că tubul de lapte se îndreaptă spre decuparea țevii din compartiment. Dacă rezervorul de lapte nu este introdus corect, dispozitivul nu va funcționa. NOTĂ: Aparatul avertizează o dată pentru a indica când recipientul pentru lapte este poziționat incorect. Verificați pentru a vedea dacă lipsește capacul magnetic. Aliniați orificiul de evacuare a laptelui. Direcționați orificiul de evacuare al vasului spre tava de scurgere sau centrul plăcii pentru a preveni arsurile accidentale cu lichid fierbinte. Umplerea rezervorului de lapte Umpleți rezervorul cu lapte. Asigurați-vă că cantitatea umplută se află între limitele MIN și MAX din rezervorul de lapte. Introduceți rezervorul de lapte în compartimentul acestuia. Asigurați-vă că a fost introdus corect. Umplerea rezervorului de apă Umpleți rezervorul cu apă rece. Asigurați-vă că cantitatea umplută se află în marcajul MIN și MAX din rezervorul de apă.închideți capacul. Când închideți corect, auziți sunetul unui clic. Încălzirea Asigurați-vă că rezervorul de apă și lapte este umplut cu suficient lichid pentru funcționarea planificată. Puneți o ceașcă sau cana pe suportul pentru pahare. NOTĂ: Puteți seta suportul pentru pahare pentru cani mari și mici. Setați suportul pentru pahare după cum este necesar. Aliniați duza pentru lapte pentru o funcționare corespunzătoare, pentru a evita arsurile accidentale cu lichid fierbinte. Conectați dispozitivul la priza electrică și apăsați butonul POWER. Aparatul începe să pompeze apă timp de 3 secunde. Indicatorul POWER clipește și aparatul începe să se încălzească. Când indicatorul POWER nu mai clipește, apa atinge temperatura dorită pentru băuturile calde. Aparatul este gata să înceapă procesul. Acum, dispozitivul dvs. este gata de utilizare! Acum, selectați programul pe care doriți să îl utilizați, așa cum este descris în capitolul programului. Întreruperea programului Când rulează programul, lăsați-l să termine. Dacă trebuie să opriți programul din motive de siguranță, apăsați din nou butonul de pornire pentru a opri programul. Dați dispozitivului câteva secunde pentru a opri programul. 9

13 PROGRAMELE Asigurați-vă întotdeauna că aveți rezervorul de apă și rezervorul de lapte umplut cu cantitatea de lichid necesară pentru programul dvs. Dacă aveți îndoieli, verificați recipientul și umpleți-l între marcajele MIN și MAX. Dacă utilizați lapte, asigurați-vă că curățați rezervorul de lapte după utilizare, așa cum este descris în CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA, pentru a evita posibila intoxicație cu alimente. Așezați întotdeauna recipientul de dimensiuni corespunzătoare pentru suportul de pahare înainte de selectarea programului pentru a preveni oparirea, scurgeri accidentale de lichid fierbinte. Puteți folosi o ceașcă de cafea, ceașcă sau orice ceasca rezistentă la căldură, sau un recipient sigur pentru lichide care se fixează în siguranță în suportul pentru pahare. Utilizați întotdeauna cafea moderată, deoarece cafeaua Espresso fin măcinată poate bloca filtrul. Nu adăugați mai multă cafea decât este necesar. Alegeți unul dintre următoarele programe pentru a vă pregăti băutura dvs. fierbinte preferată. ATENTIE Nu utilizați aparatul în mod continuu. Aparatul nu este destinat funcționării continue. Aparatul se va încălzi în timpul funcționării continue. Răcirea automată pornește și aparatul utilizează apă din rezervorul de răcire. Eliberează căldură sub formă de aburi de la deschiderea de pe partea frontală a dispozitivului. Pâlnia și tava de scurgere vor fi fierbinți. În timpul răcirii automate,lasațile afară și nu atingeți dispozitivul în timpul acestei operații.opriți întotdeauna aparatul si lasati-l să se răcească timp de 15 minute, pentru a evita deteriorarea aparatului.. ATENTIE Când alegeți LAPTE, CEAI CU LAPTE (ceai cu lapte), CAFE LATTE (latte) sau CAPPUCCINO (cappuccino), asigurați-vă că aliniați duza de lapte. 10 Când procesul este finalizat, programele se opresc automat. Puteți opri programul manual apăsând butonul corespunzător programului. De exemplu: Pentru a opri COFFEE, apăsați butonul COFFEE.

14 Cafea 1 Puneți cafeaua în spatiul de cafea (max. 15 g) și închideți-l. 2 Închideți capacul. Când închideți corect, auziți un sunet de clic. 3 Apăsați butonul COFFEE pentru a începe. Cappuccino 1 Puneți cafeaua în sertarul de cafea (max. 15 g) și închideți-l. 2 Închideți capacul. Când închideți corect, auziți un sunet de clic. 3 Aliniați duza cu unghiul canii înainte de pasul următor. 4 Apăsați CAPPUCINO pentru a începe. Caffè Latte Diferența dintre Cappuccino și Caffè Latte este cantitatea de spumă de lapte adăugată băuturii și timpul de gătire. 1 Puneți cafeaua în sertarul de cafea (max. 15 g) și închideți-l. 2 Închideți capacul. Când închideți corect, auziți un sunet de clic. 3 Aliniați duza cu unghiul canii înainte de pasul următor. 4 Apăsați LATTE pentru a începe. Spumă de lapte 1 Puneți paharul sub priza de lapte. 2 Aliniați duza de lapte cu unghiul canii înainte de pasul următor. 3 Apăsați butonul LAPTE pentru a începe. Ceai Obrázok 18 ATENȚIE Nu atingeți suportul imediat după preparare, pentru a evita arderea pe o suprafață fierbinte și cu lichid fierbinte. După gătit, apa caldă va rămâne în suport. 1 Introduceți ceaiul (max. 3 g) în sertarul de cafea și închideți-l. 2 Închideți capacul. Când închideți corect, auziți un sunet de clic. 3 Apăsați butonul TEA pentru a începe gătitul. Ceai cu lapte 1 Introduceți ceaiul (max. 3 g) în sertarul de cafea și închideți-l. 2 Închideți capacul. Când închideți corect, auziți un sunet de clic. 3 Aliniați duza cu unghiul canii înainte de pasul următor. 4 Apăsați butonul MILK TEA pentru a începe. 11

15 CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA Curățarea periodică a dispozitivului asigură o durată lungă de viață. Curățarea regulată a sistemului de lapte împiedică intoxicarea dumneavoastra. Opriți dispozitivul și deconectați cablul de alimentare de la priza electrică pentru a preveni deteriorarea dispozitivului. Lăsați unitatea să se răcească complet. ATENȚIE Înainte de curățare, asigurați-vă că dispozitivul este răcit complet pentru a preveni deteriorarea aparatului și arsuri. Dispozitivul este fierbinte în timpul funcționării și reține căldura după operare. Scoateți cu grijă tava de scurgere din sistemul de lapte. Pentru a elimina sistemul de lapte: 1 Scoateți priza de lapte. 2 Apăsați butonul de eliberare și scoateți ușor rezervorul de lapte. 3 Ridicați partea superioară a rezervorului de lapte. 4 Scoateți tubul de lapte de la partea superioară. 5 Așezați componentele astfel încât să se poată scurge apa din acestea. 6 Turnați restul lichidului din componente în chiuvetă. 7 Curățați cu atenție sistemul de lapte cu apă caldă, agent de curățare și burete moale, neabraziv. Permiteți tuturor componentelor să se usuce bine. Curățați exteriorul aparatului cu o cârpă umedă, cu apă caldă și o uscați-l cu o cârpă. Reinstalați componentele și reconectați-le la dispozitiv. DEPOZITAREA Păstrați și deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare înainte de depozitare. Dacă este necesar, curățați-l. Depozitați aparatul într-un mediu curat, uscat și rece. 12

16 SK RECICLAREA Dacă pe aparat exista simbolul din partea stângă (coșul de gunoi taiat), se aplică Directiva UE 2012/19 / UE. Nu aruncați aceste produse împreuna cu deșeurile obișnuite. Respectați reglementările locale privind colectarea separată a echipamentelor electrice și electronice vechi și respectați aceste instrucțiuni. Eliminarea unui aparat vechi în conformitate cu reglementările locale vă ajută să protejați mediul, sănătatea celor dragi de eventualele consecințe negative. CARACTERISTICI TEHNICE Codul produsului Alimentare Consumul de energie Capacitatea rezervorului de lapte Tipul de preparare V ~ 50/60 Hz 1435 W 350 ml Automat 13

17

18

_ _BDA_Dörrautomat_Klarstein.indd

_ _BDA_Dörrautomat_Klarstein.indd Uscator pentru alimente 10028629 10028630 Stimate cumparator, Felicitari pentru achizitionarea acestui produs. Va rugam sa cititi cu atentie informatiile din acest manual, si sa il pastrati pentru cazul

Mai mult

_BDA_Staubsauger_Klarstein.indd

_BDA_Staubsauger_Klarstein.indd Aspirator 10031893 Stimate client, Felicitări pentru achiziția dvs. Citiți cu atenție manualul și urmați instrucțiunile de mai jos pentru a evita deteriorarea dispozitivului. Pentru daunele cauzate de

Mai mult

SWK 1720BK RO Cană fierbător electric de apă Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017

SWK 1720BK RO Cană fierbător electric de apă Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017 SWK 1720BK RO Cană fierbător electric de apă - 1 - RO Cană fierbător electric de apă Instrucțiuni importante privind securitatea CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE VIITOARE Acest consumator

Mai mult

ASPIRATOR CU FILTRU DE APĂ Model: AS-506 Manual de instrucțiuni

ASPIRATOR CU FILTRU DE APĂ Model: AS-506 Manual de instrucțiuni ASPIRATOR CU FILTRU DE APĂ Model: AS-506 Manual de instrucțiuni IMPORTANT - Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual pentru a înțelege întregul aparat înainte de utilizare. Pentru a reduce riscul de

Mai mult

RĂCITOR ȘI PURIFICATOR DE AER MOBIL CU IONI NEGATIVI INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de punerea în fun

RĂCITOR ȘI PURIFICATOR DE AER MOBIL CU IONI NEGATIVI INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de punerea în fun RĂCITOR ȘI PURIFICATOR DE AER MOBIL CU IONI NEGATIVI INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de punerea în funcțiune a unității sau înainte de a efectua operațiuni

Mai mult

AeroVital Deluxe Friteuza cu aer cald

AeroVital Deluxe Friteuza cu aer cald AeroVital Deluxe Friteuza cu aer cald 10032849 Stimate cumparator, Felicitări pentru achizitionarea produsului. Citiți cu atenție manualul și respectați următoarele instrucțiuni pentru a evita deteriorarea

Mai mult

Microsoft Word - Romanian IM ZCM 05.doc

Microsoft Word - Romanian IM ZCM 05.doc Confortul la îndemâna oricui INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE Cafetieră model: ZCM 05 basic Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni înainte de utilizarea aparatului. Unic importator în România : s.c. ZASS

Mai mult

MANUAL DE UTILIZARE SPRINT EVO SE71_SE41011

MANUAL DE UTILIZARE SPRINT EVO SE71_SE41011 MANUAL DE UTILIZARE SPRINT EVO SE71_SE41011 * Doar anumite modele. ** În cazul anumitor modele, duzele pot fi diferite. 1 2 24 ore * Doar anumite modele. ** În cazul anumitor modele, duzele pot fi diferite.

Mai mult

ASPIRATOR PENTRU SALTELE MBC 500UV011 MANUAL DE UTILIZARE

ASPIRATOR PENTRU SALTELE MBC 500UV011 MANUAL DE UTILIZARE ASPIRATOR PENTRU SALTELE MBC 500UV011 MANUAL DE UTILIZARE 2 3 MĂSURI DE SIGURANȚĂ Acest aspirator trebuie să fie utilizat doar pentru saltele, pături, perne, canapele și alte textile, așa cum este deschis

Mai mult

ghid de utilizare! purificator de aer 1

ghid de utilizare! purificator de aer 1 ghid de utilizare! purificator de aer 1 [ felicitări! ] Felicitări pentru achiziționarea produsului Duux! Pentru a utiliza serviciul nostru on-line, vă rugăm să înregistrați produsul și garanția pe www.duux.com/register

Mai mult

Microsoft Word - Manual Argo Pury Ro

Microsoft Word - Manual Argo Pury Ro PURIFICATOR DE AER INSTRUCȚIUNI PRIVIND FUNCȚIONAREA Citiți instrucțiunile cu atenție înainte de instalarea și punerea în funcțiune a acestui aparat sau înainte de a desfășura orice operațiuni de întreținere.

Mai mult

Microsoft Word - Manual Argo Mood Ro

Microsoft Word - Manual Argo Mood Ro AEROTERMĂ CU REZISTENȚĂ CERAMICĂ PENTRU BAIE IP21 INSTRUCȚIUNI PRIVIND FUNCȚIONAREA Citiți instrucțiunile cu atenție înainte de instalarea și punerea în funcțiune a acestui aparat sau înainte de a desfășura

Mai mult

Microsoft Word - Manual.doc

Microsoft Word - Manual.doc USCATOR DE MAINI GIRO, VERTICAL, 1650W, ABS ALB Brand: KRONER Model: DH9922H Cod Romstal: 80US0015 1 Precautii - Nu deschideti capacul frontal in timp ce este conectat la energia electrica. Pericol de

Mai mult

SCE 5000BK_WH.pdf

SCE 5000BK_WH.pdf Manual de utilizare SCE 5000BK SCE 5000WH Înainte de prima utilizare vă rugăm citiți integral manualul de utilizare chiar dacă sunteți familiarizat cu tipul de aparat sau ați mai folosit aparate similare.

Mai mult

Manual de utilizare pentru aspirator SJ72WWB6

Manual de utilizare pentru aspirator SJ72WWB6 Manual de utilizare pentru aspirator SJ72WWB6 CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI Acest produs trebuie să fie asamblat și utilizat doar în scopul pentru care a fost creat și doar în modul în care este

Mai mult

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS ASPIRATOR DE PRAF MANUAL DE UTILIZARE SMART 90 ECO - 1 - - 2 - MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE Ori de câte ori folosiți un aparat electric, este important să respectați o serie de măsuri de siguranță elementare.

Mai mult

Microsoft Word - Manual.doc

Microsoft Word - Manual.doc USCATOR DE MAINI JET, VERTICAL, 1900W, ABS GRI Brand: KRONER Model: K2201B Cod Romstal: 80US0016 1 Precautii - Nu deschideti capacul frontal in timp ce este conectat la energia electrica. Pericol de electrocutare.

Mai mult

ro 03: ro 02.qxd.qxd

ro 03: ro 02.qxd.qxd testo 316-2 Detector pentru scăpări de gaze Manual de operare ro 2 Siguranță și mediu Siguranță și mediu Despre acest document Citiți cu atenție acest document și familiarizați-vă cu produsul înainte de

Mai mult

Microsoft Word - TranslatedSSM 4300SS_4304RD_rev doc

Microsoft Word - TranslatedSSM 4300SS_4304RD_rev doc PRĂJITOR DE SANDWICH- URI Înainte de prima utilizare vă rugăm citiți integral manualul de utilizare chiar dacă sunteți familiarizați deja cu genul de aparat sau ați mai folosit produse similare. Utilizați

Mai mult

Microsoft Word - SKS 502x_M7_RO.docx

Microsoft Word - SKS 502x_M7_RO.docx Manualul utilizatorului Înainte de prima utilizare, vă rugăm citiţi cu atenţie toate instrucţiunile cuprinse în acest manual, chiar dacă aveţi deja experienţă în folosirea produselor similare. Utilizaţi

Mai mult

Ghid utilizator Nokia Luna Ediţia 1.0

Ghid utilizator Nokia Luna Ediţia 1.0 Ghid utilizator Nokia Luna Ediţia 1.0 2 Introducere Despre setul cu cască Cu setul cu cască Nokia Bluetooth Luna puteți efectua și primi apeluri, fără comenzi manuale, chiar dacă utilizați două telefoane

Mai mult

Vă rugăm ca mai întâi să citiţi instrucţiunile! Stimaţii noştri clienţi, Vă mulţumim că aţi ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel mai perfor

Vă rugăm ca mai întâi să citiţi instrucţiunile! Stimaţii noştri clienţi, Vă mulţumim că aţi ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel mai perfor Vă rugăm ca mai întâi să citiţi instrucţiunile! Stimaţii noştri clienţi, Vă mulţumim că aţi ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel mai performant produs de cea mai înaltă calitate şi fabricat

Mai mult

Vă rugăm ca mai întâi să citiţi instrucţiunile! Stimaţii noştri clienţi, Vă mulţumim că aţi ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel mai perfor

Vă rugăm ca mai întâi să citiţi instrucţiunile! Stimaţii noştri clienţi, Vă mulţumim că aţi ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel mai perfor Vă rugăm ca mai întâi să citiţi instrucţiunile! Stimaţii noştri clienţi, Vă mulţumim că aţi ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel mai performant produs de cea mai înaltă calitate şi fabricat

Mai mult

SFE 3011BK SFE 4021BK RO Ventilator de birou Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017

SFE 3011BK SFE 4021BK RO Ventilator de birou Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017 SFE 3011BK SFE 4021BK RO Ventilator de birou - 1 - RO Ventilator de birou Instrucțiuni importante privind securitatea CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE VIITOARE Acest aparat poate fi utilizat

Mai mult

2 3

2 3 INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA Nu permiteți niciodată ca apa să vina în contact cu niciuna dintre piesele electrice ale aparatului: pericol de electrocutare! Apa fierbinte și aburul pot provoca ardere!

Mai mult

SSM 1100.pdf

SSM 1100.pdf Manual de utilizare Înainte de utilizare, va rugam a citi toate instrucțiunile cuprinse in acest manual de utilizare, chiar daca sunteți deja familiarizați cu folosirea unor asemenea aparate. Folosiți

Mai mult

MANUAL DE UTILIZARE CONVECTOR ELECTRIC MODEL: CT-23Turbo Spec.: V A.C. 50Hz 2000 Watts. Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utiliz

MANUAL DE UTILIZARE CONVECTOR ELECTRIC MODEL: CT-23Turbo Spec.: V A.C. 50Hz 2000 Watts. Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utiliz MANUAL DE UTILIZARE CONVECTOR ELECTRIC MODEL: CT-23Turbo Spec.: 220-240V A.C. 50Hz 2000 Watts. Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea convectorului electric! Păstrați-le și pentru

Mai mult

Colector Solar Nepresurizat MANUAL DE INSTALARE, UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

Colector Solar Nepresurizat MANUAL DE INSTALARE, UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE Colector Solar Nepresurizat MANUAL DE INSTALARE, UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE 1.Principiul de funcționare Cuprins 1.Principiul de funcționare... 2 2. Structura produsului... 2 3. Modele și specificații...

Mai mult

Instrucţiuni privind siguranţa, ghid privind utilizarea şi întreţinerea şi instalarea

Instrucţiuni privind siguranţa, ghid privind utilizarea şi întreţinerea şi instalarea Instrucţiuni privind siguranţa, ghid privind utilizarea şi întreţinerea şi instalarea www.whirlpool.eu/register x 2 90 C 80 500 550 min 595 500 134,5 160 min 526 554 22 595 550 116 441 455 470/540 551

Mai mult

IFU_NC _Krups_Beertender BV32_6L_LR_Ro - coperti copy

IFU_NC _Krups_Beertender BV32_6L_LR_Ro - coperti copy VB32 WWW.KRUPS.COM 4 5 8 3 2 6 7 11 1 12 9 10 14 13 12 C 30 C fig. 1 fig. 2 fig. 3 fig. 4 fig. 5 fig. 6 fig. 7 fig. 8 N O fig. 9 fig. 10 fig. 11 fig. 12 fig. 13 fig. 14 fig. 15 fig. 16 fig. 17 fig. 18

Mai mult

MANUAL DE UTILIZARE SYNTHESIS ST50ALG 011

MANUAL DE UTILIZARE SYNTHESIS ST50ALG 011 MANUAL DE UTILIZARE SYNTHESIS ST50ALG 011 * Doar anumite modele. ** În cazul anumitor modele, duzele pot fi diferite. 1 2 24 ore * Doar anumite modele. ** În cazul anumitor modele, duzele pot fi diferite.

Mai mult

My Document

My Document INFINISSIMA MANUALUL UTILIZATORULUI www.dolce-gusto.com CUPRINS. MĂSURI DE SIGURANȚĂ 3. PREZENTARE GENERALĂ APARAT 5 3. EXEMPLE DE BĂUTURI 7 4. RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZAREA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ 8

Mai mult

E S P R E S S E R IA AUTOMATIC S E R IE E A80 E A81

E S P R E S S E R IA AUTOMATIC S E R IE E A80 E A81 E S P R E S S E R IA AUTOMATIC S E R IE E A80 E A81 www.krups.com A G 1 B L 2 C (1) D E W X F (1) Depending on model 1 2 H I M J K N O P Q R S T U V 1 2 3 4 1 sec. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Mai mult

MULTIMETRU DIGITAL CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX201 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

MULTIMETRU DIGITAL CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX201 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE MULTIMETRU DIGITAL CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX201 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE CITIŢI CU ATENŢIE INSTRUCŢIUNILE ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA LUCRULUI GARANŢIA Producătorul garantează că aparatul nu va prezenta

Mai mult

Cuprins

Cuprins Seria de controlere inteligente pentru sistemele solare de producere a ACM REGULATOR DE TEMPERATURĂ PENTRU SISTEME SOLARE PRESURIZATE INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE ŞI UTILIZARE 1/10 Cuprins Cuprins 1. Informaţii

Mai mult

SRS-BTS50_QSG_ro

SRS-BTS50_QSG_ro Sistem audio personal Manual de instrucţiuni Ghid de pornire rapidă RO SRS-BTS50 2013 Sony Corporation Fabricat în China Manuale furnizate Ghid de pornire rapidă (acest manual) Prezentul manual vă furnizează

Mai mult

MUM-HD8752-V3_EVO-RO-00.indd

MUM-HD8752-V3_EVO-RO-00.indd Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul www.philips.com/welcome Română 20 RO 20 Type HD8752 / HD8881 INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE CITIŢI CU ATENŢIE ACESTE INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE

Mai mult

CERTIFICAT DE GARANŢIE

CERTIFICAT  DE  GARANŢIE MANUAL DE INSTRUCŢIUNI ESPRESSOR DE CAFEA Latte-Gusto Vă rugam să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni şi sa le păstraţi şi pentru o studiere ulterioară!!! 2 MĂSURI DE SIGURANŢĂ 1. Înainte de a utiliza

Mai mult

MFL _LG_ro.indd

MFL _LG_ro.indd ROMÂNĂ ManualUL UTILIZATORULUI Echipament de aer condiţionat Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de a acţiona echipamentul dumneavoastră şi să păstraţi documentul pentru a putea fi consultat

Mai mult

Návod k použití Használati útmutató Instrukcja użytkowania Instrucțiuni de utilizare Návod na používanie

Návod k použití Használati útmutató Instrukcja użytkowania Instrucțiuni de utilizare Návod na používanie Návod k použití Használati útmutató Instrukcja użytkowania Instrucțiuni de utilizare Návod na používanie 2 428 mm 450-455 mm FIG. 1 FIG. 2 594-597 mm x 28 x 2 x 1 2 mm 19-22 m 545 mm 450 mm FIG. 2A 45

Mai mult

Register your product and get support at Straightener HP4668/22 RO Manual de utilizare

Register your product and get support at   Straightener HP4668/22 RO Manual de utilizare Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4668/22 RO Manual de utilizare abc h g f e d i j Română Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia

Mai mult

Mop robot Ghidul utilizatorului

Mop robot Ghidul utilizatorului Mop robot Ghidul utilizatorului Despre Braava jet mop robot m6 Vedere de sus Senzor de andocare din spate Clichetul capacului Butonul HOME Buton CLEAN Accesarea rezervorului Clichetul capacului Cameră

Mai mult

MANUAL DE UTILIZARE HOBBY STAR 5 Important : citiţi instrucţiunile cu atenţie pentru a vă familiariza cu aparatul înainte de folosire. Păstrați instru

MANUAL DE UTILIZARE HOBBY STAR 5 Important : citiţi instrucţiunile cu atenţie pentru a vă familiariza cu aparatul înainte de folosire. Păstrați instru MANUAL DE UTILIZARE HOBBY STAR 5 Important : citiţi instrucţiunile cu atenţie pentru a vă familiariza cu aparatul înainte de folosire. Păstrați instrucțiunile într-un loc sigur pentru pentru referințe

Mai mult

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160C BX1-200C BX1-250C IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver. 1/Re

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160C BX1-200C BX1-250C IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver. 1/Re MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160C BX1-200C BX1-250C IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. 1 Cuprins Instrucţiuni de siguranţă Prezentarea aparatului de

Mai mult

Microsoft Word - 06_MeacoMist_deluxe_RO.doc

Microsoft Word - 06_MeacoMist_deluxe_RO.doc MeacoMist Deluxe Umidificatorul ultrasonic Manual de Instrucțiuni Dezumidificatoare Meaco de 12L şi 20L Vă rugăm, citiți acest manual de instrucțiuni înainte de a folosi umidificatorul şi păstrați-l pentru

Mai mult

vt9500bt

vt9500bt VT9500BT Casca BlueTooth CallCenter Cască profesională pentru call-center și pentru utilizare în general la birou. Este ușoară, reglabilă și poate fi purtată confortabil multe ore în mod continuu. Nexus

Mai mult

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160CP1 BX1-200CP1 BX1-250CP1 IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160CP1 BX1-200CP1 BX1-250CP1 IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160CP1 BX1-200CP1 BX1-250CP1 IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver. 1/Rev. 0; Data: 27.05.2016; Traducere a instructiunilor

Mai mult

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com www.festool.com Instrucţiuni de utilizare originale 1 Instrucţiuni de

Mai mult

Microsoft Word - 05_Meaco_Airvax_RO.doc

Microsoft Word - 05_Meaco_Airvax_RO.doc Purificatorul de aer Meaco Airvax 33X2 Manual de Instrucțiuni Dezumidificatoare Meaco de 12L şi 20L Vă rugăm, citiți acest manual de instrucțiuni înainte de a folosi purificatorul de aer şi păstrați-l

Mai mult

INSTRUCTION MENU

INSTRUCTION  MENU MANUAL DE UTILIZARE Cuptor electric Model: A45B2 Spec.: 220-240V A.C. 50Hz 1800 Watts. Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea cuptorului electric și păstrați-le pentru o studiere ulterioară!!!

Mai mult

_ORB72_RO.indd

_ORB72_RO.indd 402011-23 RO Traducere a instrucţiunilor originale www.blackanddecker.eu ORB72 2 3 ROMĂNĂ Destinaţia de utilizare Aspiratorul dvs. Black & Decker Orb-it TM a fost conceput pentru aplicaţii uşoare de aspirare

Mai mult

Microsoft Word - Romanian IM SCK 03F.doc

Microsoft Word - Romanian IM SCK 03F.doc O VIAŢĂ MAI BUNĂ! INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE Ceainic model: SCK 03F Fashion line Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni înainte de utilizarea aparatului. Unic importator în România : s.c. ZASS Romania

Mai mult

Variator lumină wireless Siebo W3006 Manual utiliz are

Variator lumină wireless Siebo W3006 Manual utiliz are Variator lumină wireless Siebo W3006 Manual utiliz are Caracteristici Suportă protocol de comunicare IEEE 802.15.4 ZigBee Are rol de ajustare a intensității luminoase pentru crearea unui mediu confortabil

Mai mult

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE Aparat de vidat alimente model: ZVS 01 şi ZVS 02 Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni înainte de utilizarea aparatu

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE Aparat de vidat alimente model: ZVS 01 şi ZVS 02 Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni înainte de utilizarea aparatu INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE Aparat de vidat alimente model: ZVS 01 şi ZVS 02 Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni înainte de utilizarea aparatului. Unic importator în România: ZASS Romania srl (CUI

Mai mult

GN 82 M NT XS GN 86 M NT XS GN 86 M NT BK GN 86 M NT WH Manual de utilizare Cuptor incorporabil multifunctional cu 7 programe

GN 82 M NT XS GN 86 M NT XS GN 86 M NT BK GN 86 M NT WH Manual de utilizare Cuptor incorporabil multifunctional cu 7 programe GN 82 M NT XS GN 86 M NT XS GN 86 M NT BK GN 86 M NT WH Manual de utilizare Cuptor incorporabil multifunctional cu 7 programe Stimate client, Va multumim pentru ca aveti incredere in acest produs. Scopul

Mai mult

_D27901_RO.indd

_D27901_RO.indd 402011-30 RO D27901 Traducere a instrucţiunilor originale 2 2x (Opţional) (Opţional) 3 4 Apăsaţi Felicitări! Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă, cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce

Mai mult

RO EFHR rezistență electrică cu flanșă de montaj 4-35 kw Manual de Operare

RO EFHR rezistență electrică cu flanșă de montaj 4-35 kw Manual de Operare RO EFHR rezistență electrică cu flanșă de montaj 4-35 kw Manual de Operare English EF HR elec tric flang e h e at er 18.10.2017 Contents Contents 1 Informații privind manualul de operare... 4 2 Instrucțiuni

Mai mult

RO_11AC0034-B - Manuale istruzioni Tempero_Cover liscia

RO_11AC0034-B - Manuale istruzioni Tempero_Cover liscia UNITATE DE VENTILAȚIE CU RECUPERARE DE CĂLDURĂ NOVINGAIR BASE/ACTIVE/WIRELESS instrucțiuni de instalare și utilizare INSTRUCȚIUNI Acest manual conține descrieri tehnice, instrucțiuni de instalare, montare,

Mai mult

Ghid privind sănătatea, siguranţa şi instalarea

Ghid privind sănătatea, siguranţa şi instalarea Ghid privind sănătatea, siguranţa şi instalarea MÂNĂ Ghid privind sănătatea şi siguranţa 3 Ghid de instalare 6 2 INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ IMPORTANT: TREBUIE CITITE ŞI RESPECTATE Înainte de a utiliza aparatul,

Mai mult

RO Manual de utilizare şi de întreţinere

RO Manual de utilizare şi de întreţinere RO Manual de utilizare şi de întreţinere INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA Aceste instrucţiuni sunt disponibile şi pe site-ul web: docs.whirlpool.eu SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ ŞI A CELORLALTE PERSOANE

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Drinkwell 360 Pet Fountain 3.8 litri MANUAL DE UTILIZARE 1 Componente Bol Componentă conică Pompă Carcasa filtrului Filtru de cărbune Capacul carcasei filtrului Filtru de spumă Duze interșanjabile (5 versiuni)

Mai mult

CABINA DUS SISTEM VITAL DOTARI : LUMINA INTERIOARA - 20 W BUTON DIGITAL ON / OFF STICLA TEMPERATA BATERIE TERMOSTATATA SELECTOR FUNCTII DUS MOBIL CU H

CABINA DUS SISTEM VITAL DOTARI : LUMINA INTERIOARA - 20 W BUTON DIGITAL ON / OFF STICLA TEMPERATA BATERIE TERMOSTATATA SELECTOR FUNCTII DUS MOBIL CU H CABINA DUS SISTEM VITAL DOTARI : LUMINA INTERIOARA - 20 W BUTON DIGITAL ON / OFF STICLA TEMPERATA BATERIE TERMOSTATATA SELECTOR FUNCTII DUS MOBIL CU HIDROMASAJ DUS FIX CU HIDROMASAJ HIDROMASAJ VERTICAL

Mai mult

280_manual_md.ai

280_manual_md.ai MANUAL DE UTILIZARE SVEN 80 www.sven.fi Manualul de utilizare sven 80 Vă mulțumim că ați achiziționat sistemul de boxe multimedia ТМ SVEN! DREPT DE AUTOR 014. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V1.0). Acest

Mai mult

DEUMIDIFICATOR DEM 8

DEUMIDIFICATOR DEM 8 DEUMIDIFICATOR DEM 8.5 EX Câteva informaţii privind umiditatea Aerul conţine întotdeauna o anumită cantitate de apă sub formă de vapori, cunoscută în general ca umiditate. Acesta determină nivelul de umiditate

Mai mult

Telefon: Web: / SR 609 REGULA

Telefon: Web:   /   SR 609 REGULA SR 609 REGULATOR PENTRU SISTEME TERMICE SOLARE PRESURIZATE INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE ŞI UTILIZARE Înainte de utilizarea regulatorului citiți cu atenție prezentele instrucțiuni. Cuprins 1. Informaţii privind

Mai mult

Anl_GH_KS_2440_SPK7.indb

Anl_GH_KS_2440_SPK7.indb - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - Important! Atunci când folosiți echipamentul, este necesar să respectați câteva măsuri de precauție pentru a evita accidentele și pagubele materiale. Vă rugăm să citiți

Mai mult

MANUAL DE UTILIZARE ASPIORATOR TELIOS EXTRA TX50PET 011 1

MANUAL DE UTILIZARE ASPIORATOR TELIOS EXTRA TX50PET 011 1 MANUAL DE UTILIZARE ASPIORATOR TELIOS EXTRA TX50PET 011 1 2 * Anumite modele ** Duzele pot varia in functie de model 24 ore * Anumite modele ** Duzele pot varia in functie de model 3 MĂSURI PRIVIND SIGURANȚA

Mai mult

GeoDist 600LR_instructiuni.cdr

GeoDist 600LR_instructiuni.cdr GeoDist 600LR MANUAL UTILIZARE www.geo-fennel-echipamente.ro Dragă client, Vă mulțumim pentru încrederea dvs. în noi, achiziționând un instrument de la geo-fennel. Pentru performanțele optime ale instrumentului,

Mai mult

_ADV1210_ADV1220_RO.indd

_ADV1210_ADV1220_RO.indd 402111-73 RO Traducere a instrucţiunilor originale www.blackanddecker.eu ADV1210 ADV1220 2 ROMÂNĂ Destinaţia de utilizare Aspiratorul de mână Black & Decker Dustbuster a fost conceput pentru aplicaţii

Mai mult

Installation manuals;Option handbooks

Installation manuals;Option handbooks MANUAL DE INSTALARE Panou decorativ cu model BYCQ40EP BYCQ40EPB 4PRO9-.book Page Wednesday, January, 09 0: AM c b a e b g a 4 4 4+ d f h g g 4 ~8 mm 4 7 4 4 9 8 8 4 4 0 BYCQ40EP Panou decorativ cu model

Mai mult

TC-WD 150/200 Instrucţiuni originale de utilizare Polizor de banc umed / uscat Nr. articol: Nr. de identificare: 11014

TC-WD 150/200 Instrucţiuni originale de utilizare Polizor de banc umed / uscat Nr. articol: Nr. de identificare: 11014 TC-WD 150/200 Instrucţiuni originale de utilizare Polizor de banc umed / uscat Nr. articol: 44.172.40 Nr. de identificare: 11014 Atenţie Citiţi instrucţiunile de utilizare pentru a reduce riscul de accidentare.

Mai mult

CERTIFICAT DE GARANŢIE

CERTIFICAT  DE  GARANŢIE MANUAL DE INSTRUCŢIUNI CUPTOR ELECTRIC (cu lumină şi convecţie) MODEL: CS-30BCL2 Spec.: 220-240V A.C. 50Hz Putere 1600W Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea cuptorului electric și

Mai mult

Manual complet și cele mai bune 10 rețete

Manual complet și cele mai bune 10 rețete Manual complet și cele mai bune 10 rețete CUM PREGĂTIȚI MAȘINA DE PASTE PENTRU UTILIZARE REȚETĂ DE BAZĂ PENTRU ALUAT * 500 g de făină fină de grâu * 5 ouă întregi Pentru a obține paste mai bune, folosiți

Mai mult

RDNE420K20X RDNE535E20ZX RDNE535K20ZX RDNE505E20DZX RDNE535E20ZX RDNE535E20DZM RO EN

RDNE420K20X RDNE535E20ZX RDNE535K20ZX RDNE505E20DZX RDNE535E20ZX RDNE535E20DZM RO EN RDNE420K20X RDNE535E20ZX RDNE535K20ZX RDNE505E20DZX RDNE535E20ZX RDNE535E20DZM RO EN Frigider Manual de instrucţiuni RO EWWERQWEW Stimate client, Dorim să obţineţi performanţe optime prin utilizarea produsului

Mai mult

APARAT DE AER CONDIȚIONAT MOBIL INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de punerea în funcțiune a aparatului s

APARAT DE AER CONDIȚIONAT MOBIL INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de punerea în funcțiune a aparatului s APARAT DE AER CONDIȚIONAT MOBIL INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de punerea în funcțiune a aparatului sau înainte de a efectua operațiuni de întreținere.

Mai mult

T95045T1 User Manual

T95045T1 User Manual Ghid de instalare rapidă Telefon mobil SL 01 Cuprins 1. Securitate... 2 2. Familiarizarea cu dispozitivul... 4 2.1 Specificații tehnice... 4 2.2 Date tehnice... 5 3. Introduceți cartela de memorie și cartela

Mai mult

PRIMA PERIUȚĂ SONICĂ DIN SILICON DIN LUME

PRIMA PERIUȚĂ SONICĂ DIN SILICON DIN LUME PRIMA PERIUȚĂ SONICĂ DIN SILICON DIN LUME MANUAL DE UTILIZARE COMPLET INTRODUCERE Felicitări pentru efectuarea primului pas către un zâmbet mai alb și mai strălucitor prin obținerea dispozitivului ISSA

Mai mult

Fișă tehnică Servomotoare axiale RV 01 Servomotoarele axiale RV 01 sunt potrivite pentru a controla acțiunea robineților cu 2 sau 3 porturi pentru apl

Fișă tehnică Servomotoare axiale RV 01 Servomotoarele axiale RV 01 sunt potrivite pentru a controla acțiunea robineților cu 2 sau 3 porturi pentru apl Fișă tehnică Servomotoare axiale RV 01 Servomotoarele axiale RV 01 sunt potrivite pentru a controla acțiunea robineților cu 2 sau 3 porturi pentru aplicații de încălzire și răcire. Servomotoarele RV 01

Mai mult

HD8920-R-GC-RO-00.indd

HD8920-R-GC-RO-00.indd Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul www.philips.com/welcome 20 Română Type HD8920 INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE 20 RO CITIŢI CU ATENŢIE ACESTE INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE ÎNAINTE

Mai mult

CM5x00_ro

CM5x00_ro Instrucţiuni de utilizare Maşină automată de cafea Este esenţial să citiţi instrucţiunile de utilizare înainte de amplasare - instalare - punerea în funcţiune. Astfel vă protejaţi şi evitaţi pagubele.

Mai mult

MANUAL DE INSTRUCTIUNI RO CNL // CNL

MANUAL DE INSTRUCTIUNI RO CNL // CNL MANUAL DE INSTRUCTIUNI RO CNL2-1001 // CNL2-2002 1230626 Instructiuni de siguranta Nu lasati copii sa se joace cu aparatul. Stimate client: Va multumim pentru alegerea acestui produs TEKA. Va rugam sa

Mai mult

untitled

untitled Ghid de referinţă rapidă Xi4 Utilizaţi acest ghid când folosiţi imprimanta zilnic. Pentru informaţii mai detaliate, consultaţi Ghidul utilizatorului. Componentele imprimantei Figura prezintă componentele

Mai mult

Alimentatoare AX-3003D, AX-3005D AX-1803D Instrucţiuni de utilizare

Alimentatoare AX-3003D, AX-3005D AX-1803D Instrucţiuni de utilizare Alimentatoare AX-3003D, AX-3005D AX-1803D Instrucţiuni de utilizare Cuprins 1. Introducere... 3 Despachetarea şi verificarea componenţei setului... 3 Indicaţii privind siurana... 4 Informaţii privind siurana...

Mai mult

Switch wireless Siebo W3004 Manual utilizare (imagine exemplificativă)

Switch wireless Siebo W3004 Manual utilizare (imagine exemplificativă) Switch wireless Siebo W3004 Manual utilizare (imagine exemplificativă) Caracteristici Suportă protocol de comunicare IEEE 802.15.4 ZigBee Puteți crea asocieri cu dispozitive de securitate pentru control

Mai mult

LG Echipament de climatizare MANUAL DE UTILIZARE Stimaţi clienţi, Vă mulţumim că aţi ales acest echipament de climatizare LG. Alegerea dumneavoastră v

LG Echipament de climatizare MANUAL DE UTILIZARE Stimaţi clienţi, Vă mulţumim că aţi ales acest echipament de climatizare LG. Alegerea dumneavoastră v LG Echipament de climatizare MANUAL DE UTILIZARE Stimaţi clienţi, Vă mulţumim că aţi ales acest echipament de climatizare LG. Alegerea dumneavoastră vă va garanta performanţe deosebite şi vă va face viaţa

Mai mult

_PAD1200_RO.indd

_PAD1200_RO.indd 402111-49 RO Traducere a instrucţiunilor originale www.blackanddecker.eu PAD1200 2 Destinaţia de utilizare Aspiratorul pentru maşină Black & Decker Dustbuster a fost conceput pentru aplicaţii uşoare de

Mai mult

DEVIreg Opti (Installation Instruction)

DEVIreg Opti (Installation Instruction) Instrucțiuni de montaj Termostat electronic, care corespunde cerințelor Directivei privind proiectarea ecologică www.devi.com Conținut 1. Introducere...................................... 2 2. Specificații

Mai mult

Manual utilizare incubator 8000 oua prepelita

Manual utilizare incubator 8000 oua prepelita ! INCUBATOR OUA Manual de Utilizare Caracteristici tehnice: Temperatura masurata: 0 99 ºC Acuratetea temperaturii masurate: ±0.1 ºC Umiditatea masurata: 0 99% RH Acuratetea umiditatii masurate: ±3% RH

Mai mult

Hota DA 621 BK

Hota DA 621 BK Instructiuni de instalare, utilizare si intretinere hota DA 621 D BK GENERALITATI Aceste instructiuni va sunt oferite in interesul sigurantei Dvs. Ele trebuie citite cu atentie inainte de instalarea si

Mai mult

Manual de utilizare Aparat de climatizare de cameră tip Split

Manual de utilizare Aparat de climatizare de cameră tip Split Manual de utilizare Aparat de climatizare de cameră tip Split Cuprins Felicitări!...2 Recomandări privind siguranţa...3 Descrierea produsului...5 Afişajul unităţii de interior...6 Telecomandă...6 Descrierea

Mai mult

4PWRO book

4PWRO book MANUAL DE EXPLOATARE Instalaţii invertoare de aer condiţionat SISTEM FXDQ15P7VEB FXDQ20P7VEB FXDQ25P7VEB FXDQ32P7VEB FXDQ40P7VEB FXDQ50P7VEB FXDQ63P7VEB Vă mulţumim că aţi cumpărat această instalaţie Daikin

Mai mult

MULTIMETRU DIGITAL AX-585 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

MULTIMETRU DIGITAL AX-585 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE MULTIMETRU DIGITAL AX-585 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 1. Informaţii generale. 3 2. Informaţii privind siguranţa. 3 3. Funcţii 3 4. Operarea aparatului de măsură. 6 5. Întreţinerea aparatului. 9 6. Rezolvarea

Mai mult

CARTE TEHNICA SERIA C

CARTE TEHNICA SERIA C CARTE TEHNICA SERIA C SUMAR Date tehnice: pagina 1 Note importante privind securitatea: paginile 2,3 Instalare: pagina 4 Instrucțiuni conectare la curent: pagina 5 Principii de utilizare și funcționare:

Mai mult

TRT-BA-TTK28E-TC-002-RO_

TRT-BA-TTK28E-TC-002-RO_ TTK 28 E RO MANUAL DE UTILIZARE DEZUMIDIFICATOR DE AER TRT-BA-TTK28E-TC-002-RO Cuprins Indicaţii privind manualul de utilizare... 1 Ediţia actuală a manualului de utilizare şi declaraţia de conformitate

Mai mult

ICF-F11S_F12S_ro

ICF-F11S_F12S_ro Radio cu 3 benzi FM / SW / MW Manual de instrucţiuni RO ICF-F11S ICF-F12S Fabricat în : China Sony Corporation 2007 Notă pentru clienţi : următoarele informaţii sunt valabile numai pentru echipamentele

Mai mult

Manual de utilizare

Manual de utilizare Manual de utilizare www.whirlpool.eu/register MANUAL DE UTILIZARE CUPRINS VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL. Pentru a beneficia de servicii complete de asistenţă, vă rugăm să vă înregistraţi

Mai mult

200121

200121 ÎNCĂRCĂTOR BATERII VOLTCRAFT BC-300 Cod produs: 200121 ÎNCĂRCĂTOR BATERII VOLTCRAFT BC-500 Cod produs: 200122 RO Instrucţiuni de utilizare VOLTCRAFT în România prin GERMAN ELECTRONICS 1. DOMENIU DE UTILIZARE

Mai mult

_DE0735_RO.indd

_DE0735_RO.indd 402114-78 RO Traducere a instrucţiunilor originale DE0735 1 2 3 4 5 A 2 6 B 7 C 1 12 10 11 9 D 5 8 E 3 13 F 4 TREPIED DE0735 Felicitări! Aţi ales un produs DEWALT. Anii de experienţă, cercetarea şi inovarea

Mai mult

Ghid de referinţă rapidă pentru Seria ZT400™

Ghid de referinţă rapidă pentru Seria ZT400™ Ghid de referinţă rapidă pentru Seria ZT400 Utilizaţi acest ghid când folosiţi imprimanta zilnic. Pentru informaţii mai detaliate, consultaţi Ghidul utilizatorului. Componentele imprimantei Figura 1 prezintă

Mai mult