INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE CUPRINS

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE CUPRINS"

Transcriere

1 pag.2 NALTA CURTE DE CASATE S JUSTTE Anexa nr.3/04 CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul si perspectiva Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Sume alocate de la bugetul de stat Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate Bugetul pe programe Sinteza finantarii programelor Fisele programelor Programe de investitii publice Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

2 pag.3 ANEXA A DOCUMENT SNTEZA PRVND POLTCLE S PROGRAMELE BUGETARE PE TERMEN MEDU ALE ORDONATORLOR PRNCPAL DE CREDTE pentru anul şi perspectiva - 1. TTULAR: NALTA CURTE DE CASATE S JUSTTE COD TTULAR: MSUNEA ÎNALTE CURŢ DE CASAŢE S JUSTŢE S CADRUL LEGAL DE FUNCŢONARE Înalta Curte de Casaţie si Justiţie înfăptuieşte justiţia in scopul apărării si realizării drepturilor si libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a celorlalte drepturi si interese legitime deduse judecatii, precum si al garantarii respectarii Constitutiei si a legilor ţării. Înalta Curte de Casaţie si Justiţie asigură interpretarea si aplicarea unitară a legii de către celelalte instanţe judecătoresti, potrivit competenţei stabilite prin lege. Înalta Curte de Casaţie si Justiţie, ca instantă de vârf in ierarhia instantelor judecătoresti, este implicată direct, alături de toate celelalte instanţe, în realizarea tuturor măsurilor si obiectivelor pe care le presupune reforma sistemului judiciar. Reforma sistemului judiciar implică restructurarea instituţionala si eforturi financiare care trebuie asumate. Realizarea procesului de reforma este o prioritate a Guvernului care s- a angajat sa furnizeze resursele necesare. 3. PRORTAT STRATEGCE PE TERMEN MEDU ALE NALTE CURT DE CASATE S JUSTTE - Îmbunătaţirea calităţii actului de justiţie la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie ; - Desfăşurarea activitătii CCJ la standarde europene. 4. COMPONENTA SSTEMULU DE FNANTARE nalta Curte de Casatie si Justitie este finanţată integral de la bugetul de stat.

3 pag.4 5. MENTUN SPECALE 5.1. PROGRAMUL FORMULAT: Perfectionarea si desfasurarea activitatii de judecata (pondere 100% in cadrul finantarii totale a politicii publice) 5.2. DENUMREA POLTC PUBLCE: Cresterea calitatii actului de justiţie, asigurarea eficienţei in activitatea judiciară si continuarea procesului de informatizare la Înalta Curte de Casaţie si Justiţie ACTUN CE VOR F NTREPRNSE PENTRU MBUNATATREA POLTC PUBLCE: - Formarea profesionala continua a judecatorilor, magistratilor asistenti, personalului auxiliar de specialitate si a celorlalte categorii de personal 5.4. CONTRBUTA POLTC PUBLCE LA DEZVOLTAREA SECTORULU: Realizarea politicii publice a Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie contribuie la înfăptuirea reformei instituţionale a justiţiei românesti in ansamblul ei. 5.5 SSTEMUL DE FNANTARE UTLZAT: de la bugetul de stat 5.6. MASUR NO: - finanţarea numarului maxim de 579 de posturi, in raport cu noile competenţe ce revin Înaltei Curţi de Casatie si Justitie prin aplicarea noilor Coduri; - alocarea mijloacelor financiare, materiale si logistice necesare pentru desfăşurarea normală a activitaţii de judecată si a celorlalte activităţi conexe. 6. POLTCA N DOMENUL NVESTTLOR PUBLCE Prioritatile investitionale pentru anul ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie sunt: - achizitionarea de echipamente si software pentru imbunatatirea infrastructurii in domeniul T, care asigura serviciile informatice in cadrul instantei supreme.

4 pag.5 SNTEZA POLTCLOR S A PROGRAMELOR BUGETARE FNANTATE PRN BUGET Programe bugetare Cod CA/ CB Realizari până la Execuție preliminata Programe bugetare - total din care: Program Desfasurarea si perfectionarea activitatii de judecata -mii lei

5 NALTA CURTE DE CASATE S JUSTTE SNTEZA fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli pe anii - Anexa nr. 3 / 04 / Pag. 1 - mii lei - Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari Executie preliminata Crestere / descrestere / A B TOTAL GENERAL TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V ALTE TRANSFERUR TTLUL X ASSTENTA SOCALA TTLUL X ALTE CHELTUEL CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL XV ACTVE NEFNANCARE PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT ALTE SERVC PUBLCE GENERALE TTLUL BUNUR S SERVC ORDNE PUBLCA S SGURANTA NATONALA TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL ,34-10,34-12,61-12,61 41,56 41,56 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00-10,39-10,39-12,66-12, pag.6

6 pag.7 NALTA CURTE DE CASATE S JUSTTE Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari Executie preliminata Anexa nr. 3 / 04 / Pag. 2 - mii lei - Crestere / descrestere / 6800 A B TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V ALTE TRANSFERUR TTLUL X ALTE CHELTUEL CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL XV ACTVE NEFNANCARE PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT ASGURAR S ASSTENTA SOCALA TTLUL X ASSTENTA SOCALA CHELTUEL - BUGET DE STAT TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V ALTE TRANSFERUR TTLUL X ASSTENTA SOCALA TTLUL X ALTE CHELTUEL CHELTUEL DE CAPTAL ,34 41,34-10,34-10,34-12,61-12,61 41,56 41,

7 pag.8 NALTA CURTE DE CASATE S JUSTTE Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari Executie preliminata Anexa nr. 3 / 04 / Pag. 3 - mii lei - Crestere / descrestere / A B TTLUL XV ACTVE NEFNANCARE PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT Partea -a SERVC PUBLCE GENERALE TTLUL BUNUR S SERVC ALTE SERVC PUBLCE GENERALE TTLUL BUNUR S SERVC Partea a -a APARARE,ORDNE PUBLCA S SGURANTA NATONALA TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V ALTE TRANSFERUR TTLUL X ALTE CHELTUEL CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL XV ACTVE NEFNANCARE ,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00-10,39-10,39-12,66-12,66 41,34 41,

8 pag.9 NALTA CURTE DE CASATE S JUSTTE Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari Executie preliminata Anexa nr. 3 / 04 / Pag. 4 - mii lei - Crestere / descrestere / A B PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT ORDNE PUBLCA S SGURANTA NATONALA TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V ALTE TRANSFERUR TTLUL X ALTE CHELTUEL CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL XV ACTVE NEFNANCARE PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT Partea a -a CHELTUEL SOCAL CULTURALE TTLUL X ASSTENTA SOCALA ASGURAR S ASSTENTA SOCALA ,39-10,39-12,66-12,66 41,34 41,

9 pag.10 NALTA CURTE DE CASATE S JUSTTE Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari Executie preliminata Anexa nr. 3 / 04 / Pag. 5 - mii lei - Crestere / descrestere / A 57 B TTLUL X ASSTENTA SOCALA

10 NALTA CURTE DE CASATE S JUSTTE Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii - (sume alocate din bugetul de stat) Anexa nr. 3 / 04 / 02 Pag. 1 - mii lei - Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari Executie preliminata Crestere / descrestere / A B CHELTUEL - BUGET DE STAT TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V ALTE TRANSFERUR B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale TTLUL X ASSTENTA SOCALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar TTLUL X ALTE CHELTUEL Despagubiri civile Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate ndemnizatie pentru internship CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL XV ACTVE NEFNANCARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport ,34-10,34-12,61-12,61 41,56 41,56-34, pag.11

11 pag.12 NALTA CURTE DE CASATE S JUSTTE Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari Executie preliminata Anexa nr. 3 / 04 / 02 Pag. 2 - mii lei - Crestere / descrestere / A B Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice Partea -a SERVC PUBLCE GENERALE TTLUL BUNUR S SERVC ALTE SERVC PUBLCE GENERALE TTLUL BUNUR S SERVC Alte servicii publice generale Partea a -a APARARE,ORDNE PUBLCA S SGURANTA NATONALA TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL BUNUR S SERVC ,59 -, , ,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00-10,39-10,39-12,66-12,

12 NALTA CURTE DE CASATE S JUSTTE Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari Executie preliminata Anexa nr. 3 / 04 / 02 Pag. 3 - mii lei - Crestere / descrestere / 61 A B TTLUL V ALTE TRANSFERUR TTLUL X ALTE CHELTUEL CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL XV ACTVE NEFNANCARE PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT ORDNE PUBLCA S SGURANTA NATONALA TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V ALTE TRANSFERUR B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale TTLUL X ALTE CHELTUEL Despagubiri civile Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate ndemnizatie pentru internship CHELTUEL DE CAPTAL ,34 41,34-10,39-10,39-12,66-12,66 41,34 41,34-34, pag.13

13 pag.14 NALTA CURTE DE CASATE S JUSTTE Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari Executie preliminata Anexa nr. 3 / 04 / 02 Pag. 4 - mii lei - Crestere / descrestere / A B TTLUL XV ACTVE NEFNANCARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice Autoritati judecatoresti Partea a -a CHELTUEL SOCAL CULTURALE TTLUL X ASSTENTA SOCALA ASGURAR S ASSTENTA SOCALA TTLUL X ASSTENTA SOCALA ,59 -, ,85-10,39

14 pag.15 NALTA CURTE DE CASATE S JUSTTE Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari Executie preliminata Anexa nr. 3 / 04 / 02 Pag. 5 - mii lei - Crestere / descrestere / 08 A 02 B Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare

15 Anexa nr. 3 / 04 / Pag. 1 din mii lei - TOTAL SNTEZA FNANTAR PROGRAMELOR Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana Executie preliminata nalta Curte de Casatie si Justitie TOTAL CHELTUEL Buget de stat PROGRAM Perfectionarea activitatii de judecata TOTAL PROGRAM Buget de stat pag.16

16 Programul este destinat realizarii justitiei in Romania, in conditii si la standarde compatibile cu standardele europene mii lei Fisa Programului Anexa nr. 3 / 04 / Pag. 1 din 4 Cod ordonator Cod program Cod indicator Realizari pana Executie preliminata nalta Curte de Casatie si Justitie Total PROGRAM : Perfectionarea activitatii de judecata PRORTATEA : 1 PARTENER : DESCRERE : Data inceperii :--02 Data inchiderii : FNANTARE : TOTAL - eligibil : ndicatori de finantare pag.17

17 mii lei Fisa Programului Anexa nr. 3 / 04 / Pag. 2 din 4 Cod ordonator Cod program Cod indicator Realizari pana Executie preliminata Buget de stat Total CHELTUEL - BUGET DE STAT ORDNE PUBLCA S SGURANTA NATONALA TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V ALTE TRANSFERUR pag.18

18 - mii lei Fisa Programului Anexa nr. 3 / 04 / Pag. 3 din 4 Cod ordonator Cod program Cod indicator Realizari pana Executie preliminata Total TTLUL X ALTE CHELTUEL TTLUL XV ACTVE NEFNANCARE TTLUL XX RAMBURSAR DE CREDTE TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT Rata de finantare din : Fonduri eligibile : pag.19

19 dosare judecate si solutionate si reducerea numarului de dosare aflate pe rol la nalta Curte de Casatie si Justitie; reducerea duratei procedurilor judiciare. Judecarea a.000 dosare intrate la nalta Curte de Casatie si Justitie in perioada raportata (numar dosare) Prin derularea acestui program se urmareste reducerea duratei procedurilor judiciare, pregatirea profesionala continua, unificarea practicii judiciare, asigurarea transparentei actului de justitiei, informatizarea sistemului judiciar, distribuirea aleatorie a cauzelor in sistem informatizat , mii lei- Fisa Programului Anexa nr. 3 / 04 / Pag. 4 din 4 Cod ordonator Cod program Cod indicator Realizari pana Executie preliminata Total REZULTATE ASTEPTATE : ndicatori de fundamentare EFCENTA 347 cheltuieli/dosar judecat (mii lei) REZULTAT 11,75 5,5 4,71 4,79 4, grad solutionare dosare(%) 57 COMENTAR : pag.

20 Pag. 1 anii ulteriori NALTA CURTE DE CASATE S JUSTTE Anexa nr. 3 / 04 / 28 PROGRAMUL DE NVESTT PUBLCE PE GRUPE DE NVESTT S SURSE DE FNANTARE - Credite de angajament - Credite bugetare CAPTOL/GRUPA/SURSA TOTAL efectuate pana la preliminate TOTAL GENERAL 00 TOTAL GENERAL CHELTUEL - BUGET DE STAT 71 TTLUL XV ACTVE NEFNANCARE 71 Active fixe 71 Constructii 7102 Masini, echipamente si mijloace de transport 7103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 7130 Alte active fixe mii leipag.21

21 Pag. 2 anii ulteriori NALTA CURTE DE CASATE S JUSTTE Anexa nr. 3 / 04 / 28 PROGRAMUL DE NVESTT PUBLCE PE GRUPE DE NVESTT S SURSE DE FNANTARE - Credite de angajament - Credite bugetare CAPTOL/GRUPA/SURSA TOTAL efectuate pana la preliminate C - Alte cheltuieli de investitii 00 TOTAL GENERAL CHELTUEL - BUGET DE STAT 71 TTLUL XV ACTVE NEFNANCARE 71 Active fixe 71 Constructii 7102 Masini, echipamente si mijloace de transport 7103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 7130 Alte active fixe mii leipag.22

22 Pag. 3 anii ulteriori NALTA CURTE DE CASATE S JUSTTE Anexa nr. 3 / 04 / 28 PROGRAMUL DE NVESTT PUBLCE PE GRUPE DE NVESTT S SURSE DE FNANTARE - Credite de angajament - Credite bugetare CAPTOL/GRUPA/SURSA TOTAL efectuate pana la preliminate b.dotari independente 00 TOTAL GENERAL CHELTUEL - BUGET DE STAT 71 TTLUL XV ACTVE NEFNANCARE 71 Active fixe 7102 Masini, echipamente si mijloace de transport 7103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale d. de expertiza, proiectare si executie privind consolidarile 00 TOTAL GENERAL CHELTUEL - BUGET DE STAT 71 TTLUL XV ACTVE NEFNANCARE 71 Active fixe 71 Constructii -mii leipag.23

23 Pag. 4 anii ulteriori NALTA CURTE DE CASATE S JUSTTE Anexa nr. 3 / 04 / 28 PROGRAMUL DE NVESTT PUBLCE PE GRUPE DE NVESTT S SURSE DE FNANTARE - Credite de angajament - Credite bugetare CAPTOL/GRUPA/SURSA TOTAL efectuate pana la preliminate e.alte cheltuieli asimilate investitiilor 00 TOTAL GENERAL CHELTUEL - BUGET DE STAT 71 TTLUL XV ACTVE NEFNANCARE 71 Active fixe 7130 Alte active fixe -mii leipag.24

24 Pag. 5 anii ulteriori NALTA CURTE DE CASATE S JUSTTE Anexa nr. 3 / 04 / 28 PROGRAMUL DE NVESTT PUBLCE PE GRUPE DE NVESTT S SURSE DE FNANTARE - Credite de angajament - Credite bugetare CAPTOL/GRUPA/SURSA TOTAL efectuate pana la preliminate TOTAL CAPTOL ORDNE PUBLCA S SGURANTA NATONALA 6100 ORDNE PUBLCA S SGURANTA NATONALA BUGET DE STAT 61 ORDNE PUBLCA S SGURANTA NATONALA 6171 TTLUL XV ACTVE NEFNANCARE 6171 Active fixe 6171 Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe mii leipag.25

25 Pag. 6 anii ulteriori NALTA CURTE DE CASATE S JUSTTE Anexa nr. 3 / 04 / 28 PROGRAMUL DE NVESTT PUBLCE PE GRUPE DE NVESTT S SURSE DE FNANTARE - Credite de angajament - Credite bugetare CAPTOL/GRUPA/SURSA TOTAL efectuate pana la preliminate C - Alte cheltuieli de investitii 6100 ORDNE PUBLCA S SGURANTA NATONALA BUGET DE STAT ORDNE PUBLCA S SGURANTA NATONALA 6171 TTLUL XV ACTVE NEFNANCARE 6171 Active fixe 6171 Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe mii leipag.

26 Cod obiectiv : Pag mii lei - anii ulteriori NALTA CURTE DE CASATE S JUSTTE COD OBECTV 2 FSA OBECTVULU/PROECTULU/CATEGORE DE NVESTT b.dotari independente Anexa nr. 3 / 04 / 29 Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii D. ESALONAREA VALOR RAMASE DE FNANTAT S SURSELE DE FNANTARE - Credite de angajament - Credite bugetare Surse de finantare si costuri de finantare / Total efectuate pana la preliminate TOTAL GENERAL 6100 ORDNE PUBLCA S SGURANTA NATONALA BUGET DE STAT 61 ORDNE PUBLCA S SGURANTA NATONALA 6171 TTLUL XV ACTVE NEFNANCARE 6171 Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale pag.

27 Cod obiectiv : Pag mii lei - anii ulteriori NALTA CURTE DE CASATE S JUSTTE COD OBECTV 4 FSA OBECTVULU/PROECTULU/CATEGORE DE NVESTT d. de expertiza, proiectare si executie privind consolidarile Anexa nr. 3 / 04 / 29 Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii D. ESALONAREA VALOR RAMASE DE FNANTAT S SURSELE DE FNANTARE - Credite de angajament - Credite bugetare Surse de finantare si costuri de finantare / Total efectuate pana la preliminate TOTAL GENERAL 6100 ORDNE PUBLCA S SGURANTA NATONALA BUGET DE STAT 61 ORDNE PUBLCA S SGURANTA NATONALA 6171 TTLUL XV ACTVE NEFNANCARE 6171 Active fixe 6171 Constructii pag.28

28 Cod obiectiv : Pag mii lei - anii ulteriori NALTA CURTE DE CASATE S JUSTTE COD OBECTV 5 FSA OBECTVULU/PROECTULU/CATEGORE DE NVESTT e.alte cheltuieli asimilate investitiilor Anexa nr. 3 / 04 / 29 Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii D. ESALONAREA VALOR RAMASE DE FNANTAT S SURSELE DE FNANTARE - Credite de angajament - Credite bugetare Surse de finantare si costuri de finantare / Total efectuate pana la preliminate TOTAL GENERAL 6100 ORDNE PUBLCA S SGURANTA NATONALA BUGET DE STAT 61 ORDNE PUBLCA S SGURANTA NATONALA 6171 TTLUL XV ACTVE NEFNANCARE 6171 Active fixe Alte active fixe pag.29