085 ANX aprobare buget local 2019.xls

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "085 ANX aprobare buget local 2019.xls"

Transcriere

1 MUNICIPIUL ROMAN Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 85 din D E N U M I R E A BUGETUL INSTITUTIILOR SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII I N D I C A T O R I L O R PE ANUL 2019 Cod indicator TOTAL mii lei TOTAL VENITURI V ,00 IV. SUBVENTII ,00 I. VENITURI CURENTE I ,70 Subventii de la alte administratii ,00 Subventii pentru institutii publice ,00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE C ,00 Taxe si alte venituri in invatamant ,20 Contributia elevilor si studentilor pt internate, camine si cantine ,00 Venituri prin valorificarea produselor obtinute din act proprie ,00 sau anexa Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale ,00 de sanatate Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de ,00 la bugetul de stat I. VENITURI CURENTE ,00 A. VENITURI FISCALE ,00 C. VENITURI NEFISCALE C ,70 Venituri din prestari de servicii si alte activitati ,60 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII ,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII C ,70 Contributia de intretinere a persoanelor asistate ,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati ,40 Taxe pe servicii specifice ,00 Alte taxe pe servicii specifice ,00 C. VENITURI NEFISCALE ,00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE ,00 Diverse venituri ,10 Donatii si sponsorizari ,00 Alte venituri ,10 Venituri din proprietate ,00 Venituri din concesiuni si inchirieri ,00 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile ,00 publice III. OPERATIUNI FINANCIARE III 344,30 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII ,00 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate ,30 PREVEDERI ANUALE din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante 1

2 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare , ,30 Venituri din prestari de servicii ,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile ,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus) ,00 Varsaminte din sectiunea de functionare ,00 IV. SUBVENTII IV 150,00 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ,00 Veniturile Sectiunii de Functionare IV. SUBVENTII ,00 TOTAL VENITURI V ,00 I. VENITURI CURENTE I ,70 Subventii de la alte administratii ,00 Subventii pentru institutii publice ,00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE C ,00 Taxe si alte venituri in invatamant ,20 Contributia elevilor si studentilor pt internate, camine si cantine ,00 Venituri prin valorificarea produselor obtinute din act proprie ,00 sau anexa Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale ,00 de sanatate Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de ,00 la bugetul de stat C. VENITURI NEFISCALE C ,70 I. VENITURI CURENTE ,00 A. VENITURI FISCALE ,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII C ,70 Venituri din prestari de servicii si alte activitati ,60 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII ,00 Contributia de intretinere a persoanelor asistate ,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati ,40 Taxe pe servicii specifice ,00 Alte taxe pe servicii specifice ,00 C. VENITURI NEFISCALE ,00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE ,00 Diverse venituri ,10 Transferuri voluntare, altele decat subventiile ,00 Donatii si sponsorizari ,00 Alte venituri ,10 Venituri din proprietate ,00 Venituri din concesiuni si inchirieri ,00 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile ,00 publice III. OPERATIUNI FINANCIARE III 344,30 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII ,00 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate ,30 2

3 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare , ,30 Venituri din prestari de servicii ,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea ,00 sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus) IV. SUBVENTII IV 150,00 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ,00 ADMINISTRATIEI PUBLICE Veniturile Sectiunii de Dezvoltare TOTAL VENITURI V 2.732,00 I. VENITURI CURENTE I 2.589,00 I. VENITURI CURENTE ,00 C. VENITURI NEFISCALE C 2.589,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII C ,00 C. VENITURI NEFISCALE ,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII ,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile ,00 Varsaminte din sectiunea de functionare ,00 TOTAL CHELTUIELI ,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE ,00 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ,76 0,00 Cheltuieli salariale in bani ,00 0,00 Salarii de baza ,00 0,00 Sporuri pentru conditii de munca ,00 0,00 Alte sporuri ,00 0,00 Fond aferent platii cu ora ,00 0,00 Indemnizatii de delegare ,00 0,00 Indemnizatie de hrana ,00 0,00 Alte drepturi salariale in bani ,00 0,00 Cheltuieli salariale in natura ,00 0,00 Voucere de vacanta ,00 0,00 Contributii ,76 0,00 Contributii de asigurari sociale de sanatate ,00 0,00 Constribute asiguratorie pentru munca ,76 0,00 Contributii platite de angajator in numele angajatului ,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII ,04 0,00 Bunuri si servicii ,33 0,00 Furnituri de birou ,90 0,00 Materiale pentru curatenie ,10 0,00 Incalzit, Iluminat si forta motrica ,20 0,00 Apa, canal si salubritate ,10 0,00 Carburanti si lubrifianti ,70 0,00 Piese de schimb ,20 0,00 Transport ,00 0,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,60 0,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter funcional ,24 0,00 3

4 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare ,29 0,00 Reparatii curente ,70 0,00 Hrana ,90 0,00 Hrana pentru animale ,00 0,00 Hrana pentru oameni ,90 0,00 Medicamente si materiale sanitare ,42 0,00 Medicamente ,00 0,00 Materiale sanitare ,50 0,00 Dezinfectanti ,92 0,00 Reactivi ,00 0,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar ,94 0,00 Uniforme si echipament ,89 0,00 Lenjerie si accesorii de pat ,00 0,00 Alte obiecte de inventar ,05 0,00 Deplasari, detasari, transferari ,00 0,00 Deplasari interne, detasari, transferari ,00 0,00 Materiale de laborator ,00 0,00 Carti, publicatii si materiale documentare ,00 0,00 Consultanta si expertiza ,50 0,00 Pregatire profesionala ,20 0,00 Protectia muncii ,00 0,00 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea interteselor statului, potrivit dispozitiilor legale ,00 0,00 Reclama si publicitate ,40 0,00 Alte cheltuieli ,05 0,00 Chirii ,00 0,00 Prime de asigurare non-viata ,55 0,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,10 0,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ,30 0,00 A. Transferuri interne ,30 0,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 30,00 0,00 Ajutoare sociale ,00 0,00 Ajutoare sociale in numerar ,00 0,00 Alte transferuri curente interne ,30 0,00 Reparatii capitale aferente activelor fixe ,00 0, OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81) ,00 0,00 TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT ,00 0,00 Excedent ,00 0,00 Excedentul sectiunii de functionare ,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI ,90 0,00 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate ,90 0, CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) ,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE ,00 0,00 Active fixe (inclusiv reparatii capitale) ,00 0,00 Masini, echipamente si mijloace de transport ,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) ,00 0,00 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT ,00 0,00 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent ,00 0,00 4

5 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local ,00 0,00 Cheltuielile Sectiunii de Functionare TOTAL CHELTUIELI ,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE ,00 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ,76 0,00 Cheltuieli salariale in bani ,00 0,00 Salarii de baza ,00 0,00 Sporuri pentru conditii de munca ,00 0,00 Alte sporuri ,00 0,00 Fond aferent platii cu ora ,00 0,00 Indemnizatii de delegare ,00 0,00 Indemnizatie de hrana ,00 0,00 Alte drepturi salariale in bani ,00 0,00 Cheltuieli salariale in natura ,00 0,00 Voucere de vacanta ,00 0,00 Contributii ,76 0,00 Contributii de asigurari sociale de sanatate ,00 0,00 Constribute asiguratorie pentru munca ,76 0,00 Contributii platite de angajator in numele angajatului ,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII ,04 0,00 Bunuri si servicii ,33 0,00 Furnituri de birou ,90 0,00 Materiale pentru curatenie ,10 0,00 Incalzit, Iluminat si forta motrica ,20 0,00 Apa, canal si salubritate ,10 0,00 Carburanti si lubrifianti ,70 0,00 Piese de schimb ,20 0,00 Transport ,00 0,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,60 0,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter funcional ,24 0,00 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare ,29 0,00 Reparatii curente ,70 0,00 Hrana ,90 0,00 Hrana pentru animale ,00 0,00 Hrana pentru oameni ,90 0,00 Medicamente si materiale sanitare ,42 0,00 Medicamente ,00 0,00 Materiale sanitare ,50 0,00 Dezinfectanti ,92 0,00 Reactivi ,00 0,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar ,94 0,00 Uniforme si echipament ,89 0,00 Lenjerie si accesorii de pat ,00 0,00 Alte obiecte de inventar ,05 0,00 Deplasari, detasari, transferari ,00 0,00 Deplasari interne, detasari, transferari ,00 0,00 Materiale de laborator ,00 0,00 Carti, publicatii si materiale documentare ,00 0,00 Consultanta si expertiza ,50 0,00 5

6 Pregatire profesionala ,20 0,00 Protectia muncii ,00 0,00 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea interteselor statului, potrivit dispozitiilor legale ,00 0,00 Reclama si publicitate ,40 0,00 Alte cheltuieli ,05 0,00 Chirii ,00 0,00 Prime de asigurare non-viata ,55 0,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,10 0,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ,30 0,00 A. Transferuri interne ,30 0,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 30,00 0,00 Ajutoare sociale ,00 0,00 Ajutoare sociale in numerar ,00 0,00 Alte transferuri curente interne ,30 0, OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81) ,00 0,00 TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT ,00 0,00 Excedent ,00 0,00 Excedentul sectiunii de functionare ,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI ,90 0,00 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate ,90 0,00 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT ,00 0,00 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent ,00 0,00 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local ,00 0,00 Cheltuielile Sectiunii de Dezvoltare TOTAL CHELTUIELI ,00 0,00 Reparatii capitale aferente activelor fixe ,00 0, CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) ,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE ,00 0,00 Active fixe (inclusiv reparatii capitale) ,00 0,00 Masini, echipamente si mijloace de transport ,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) ,00 0,00 TOTAL CHELTUIELI C ,00 0,00 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ,40 0,00 INVATAMANT ,00 0,00 TOTAL CHELTUIELI ,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE ,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII ,00 0,00 Bunuri si servicii ,10 0,00 Furnituri de birou ,50 0,00 Materiale pentru curatenie ,50 0,00 Incalzit, Iluminat si forta motrica ,00 0,00 Apa, canal si salubritate ,50 0,00 Carburanti si lubrifianti ,00 0,00 6

7 Piese de schimb ,00 0,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,00 0,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter funcional ,60 0,00 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare ,00 0,00 Reparatii curente ,00 0,00 Hrana ,90 0,00 Hrana pentru oameni ,90 0,00 Medicamente si materiale sanitare ,00 0,00 Medicamente ,00 0,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar ,00 0,00 Uniforme si echipament ,00 0,00 Lenjerie si accesorii de pat ,00 0,00 Alte obiecte de inventar ,00 0,00 Deplasari, detasari, transferari ,00 0,00 Deplasari interne, detasari, transferari ,00 0,00 Materiale de laborator ,00 0,00 Carti, publicatii si materiale documentare ,00 0,00 Alte cheltuieli ,00 0,00 Reclama si publicitate ,00 0,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,00 0,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ,00 0,00 A. Transferuri interne ,00 0,00 Alte transferuri curente interne ,00 0,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 30,00 0,00 Ajutoare sociale ,00 0,00 Ajutoare sociale in numerar ,00 0,00 Invatamant prescolar si primar ,00 0,00 Invatamant prescolar ,00 0,00 Invatamant secundar ,50 0,00 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ,60 0,00 Invatamant secundar inferior ,00 0,00 Invatamant secundar superior ,50 0,00 Invatamant postliceal ,00 0,00 Sanatate ,00 0,00 TOTAL CHELTUIELI ,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE ,00 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ,00 0,00 Cheltuieli salariale in bani ,00 0,00 Salarii de baza ,00 0,00 Sporuri pentru conditii de munca ,00 0,00 Alte sporuri ,00 0,00 Fond aferent platii cu ora ,00 0,00 Indemnizatii de delegare ,00 0,00 Indemnizatie de hrana ,00 0,00 Cheltuieli salariale in natura ,00 0,00 Voucere de vacanta ,00 0,00 Contributii ,00 0,00 Contributia angajatorului pentru munca ,00 0,00 Contributii platite de angajator in numele angajatului ,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII ,00 0,00 7

8 Bunuri si servicii ,00 0,00 Furnituri de birou ,00 0,00 Materiale pentru curatenie ,00 0,00 Incalzit, Iluminat si forta motrica ,00 0,00 Apa, canal si salubritate ,00 0,00 Carburanti si lubrifianti ,00 0,00 Piese de schimb ,00 0,00 Transport ,00 0,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,00 0,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter funcional ,00 0,00 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare ,00 0,00 Reparatii curente ,00 0,00 Hrana ,00 0,00 Hrana pentru oameni ,00 0,00 Medicamente si materiale sanitare ,00 0,00 Medicamente ,00 0,00 Materiale sanitare ,00 0,00 Reactivi ,00 0,00 Dezinfectanti ,00 0,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar ,00 0,00 Uniforme si echipament ,00 0,00 Lenjerie si accesorii de pat ,00 0,00 Alte obiecte de inventar ,00 0,00 Deplasari, detasari, transferari ,00 0,00 Deplasari interne, detasari, transferari ,00 0,00 Carti, publicatii si materiale documentare ,00 0,00 Pregatire profesionala ,00 0,00 Protectia muncii ,00 0,00 Alte cheltuieli ,00 0,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI ,00 0,00 Contributie persoane cu handicap neincadrate ,00 0, CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) ,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE ,00 0,00 Active fixe (inclusiv reparatii capitale) ,00 0,00 Masini, echipamente si mijloace de transport ,00 0,00 Reparatii capitale aferente activelor fixe ,00 0, OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81) ,00 0,00 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT ,00 0,00 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent ,00 0,00 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local ,00 0,00 TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT ,00 0,00 Excedent ,00 0,00 Excedentul sectiunii de functionare ,00 0,00 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi ,00 0,00 8

9 Spitale generale ,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie ,50 0,00 Internate si contine pentru elevi ,50 0,00 Cultura, recreere si religie ,00 0,00 TOTAL CHELTUIELI ,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE ,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII ,00 0,00 Bunuri si servicii ,00 0,00 Furnituri de birou ,00 0,00 Materiale pentru curatenie ,00 0,00 Incalzit, Iluminat si forta motrica ,00 0,00 Apa, canal si salubritate ,00 0,00 Carburanti si lubrifianti ,00 0,00 Piese de schimb ,00 0,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,00 0,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter funcional ,00 0,00 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare ,00 0,00 Reparatii curente ,00 0,00 Medicamente si materiale sanitare ,00 0,00 Medicamente ,00 0,00 Materiale sanitare ,00 0,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar ,00 0,00 Uniforme si echipament ,00 0,00 Alte obiecte de inventar ,00 0,00 Deplasari, detasari, transferari ,00 0,00 Deplasari interne, detasari, transferari ,00 0,00 Pregatire profesionala ,00 0,00 Protectia muncii ,00 0,00 Alte cheltuieli ,00 0,00 Prime de asigurare non-viata ,00 0,00 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 85-15,00 0,00 SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent ,00 0,00 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local ,00 0,00 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei ,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala ,00 0,00 TOTAL CHELTUIELI ,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE ,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII ,00 0,00 Bunuri si servicii ,00 0,00 Incalzit, Iluminat si forta motrica ,00 0,00 Apa, canal si salubritate ,00 0,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,00 0,00 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare ,00 0,00 Hrana ,00 0,00 Hrana pentru oameni ,00 0,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar ,00 0,00 9

10 Alte obiecte de inventar ,00 0,00 Asistenta acordata persoanelor in varsta ,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, ,00 0,00 LOCUINTE, MEDIU SI APE Locuinte, servicii si dezvoltare publica ,00 0,00 TOTAL CHELTUIELI ,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE ,00 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ,76 0,00 Cheltuieli salariale in bani ,00 0,00 Salarii de baza ,00 0,00 Alte sporuri ,00 0,00 Indemnizatie de hrana ,00 0,00 Alte drepturi salariale in bani ,00 0,00 Contributii ,76 0,00 Contributii de asigurari sociale de sanatate ,00 0,00 Constribute asiguratorie pentru munca ,76 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII ,04 0,00 Bunuri si servicii ,23 0,00 Furnituri de birou ,40 0,00 Materiale pentru curatenie ,60 0,00 Incalzit, Iluminat si forta motrica ,20 0,00 Apa, canal si salubritate ,60 0,00 Carburanti si lubrifianti ,70 0,00 Piese de schimb ,20 0,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,60 0,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter funcional ,64 0,00 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare ,29 0,00 Reparatii curente ,70 0,00 Hrana ,00 0,00 Hrana pentru animale ,00 0,00 Medicamente si materiale sanitare ,42 0,00 Materiale sanitare ,50 0,00 Dezinfectanti ,92 0,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar ,94 0,00 Uniforme si echipament ,89 0,00 Alte obiecte de inventar ,05 0,00 Deplasari, detasari, transferari ,00 0,00 Deplasari interne, detasari, transferari ,00 0,00 Carti, publicatii si materiale documentare ,00 0,00 Consultanta si expertiza ,50 0,00 Pregatire profesionala ,20 0,00 Protectia muncii ,00 0,00 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea interteselor statului, potrivit dispozitiilor legale ,00 0,00 Alte cheltuieli ,05 0,00 Reclama si publicitate ,40 0,00 Prime de asigurare non-viata ,55 0,00 Chirii ,00 0,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,10 0,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ,30 0,00 A. Transferuri interne ,30 0,00 Alte transferuri curente interne ,30 0,00 10

11 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 61,90 0,00 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate ,90 0, CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) ,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE ,00 0,00 Active fixe (inclusiv reparatii capitale) ,00 0,00 Masini, echipamente si mijloace de transport ,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) ,00 0,00 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale ,00 0,00 Cheltuielile Sectiunii de Functionare TOTAL CHELTUIELI C ,00 0,00 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ,40 0,00 INVATAMANT ,00 0,00 TOTAL CHELTUIELI ,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE ,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII ,00 0,00 Bunuri si servicii ,10 0,00 Furnituri de birou ,50 0,00 Materiale pentru curatenie ,50 0,00 Incalzit, Iluminat si forta motrica ,00 0,00 Apa, canal si salubritate ,50 0,00 Carburanti si lubrifianti ,00 0,00 Piese de schimb ,00 0,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,00 0,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter funcional ,60 0,00 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare ,00 0,00 Reparatii curente ,00 0,00 Hrana ,90 0,00 Hrana pentru oameni ,90 0,00 Medicamente si materiale sanitare ,00 0,00 Medicamente ,00 0,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar ,00 0,00 Uniforme si echipament ,00 0,00 Lenjerie si accesorii de pat ,00 0,00 Alte obiecte de inventar ,00 0,00 Deplasari, detasari, transferari ,00 0,00 Deplasari interne, detasari, transferari ,00 0,00 Materiale de laborator ,00 0,00 Carti, publicatii si materiale documentare ,00 0,00 Alte cheltuieli ,00 0,00 Reclama si publicitate ,00 0,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,00 0,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ,00 0,00 A. Transferuri interne ,00 0,00 Alte transferuri curente interne ,00 0,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 30,00 0,00 Ajutoare sociale ,00 0,00 Ajutoare sociale in numerar ,00 0,00 Invatamant prescolar si primar ,00 0,00 11

12 Invatamant prescolar ,00 0,00 Invatamant secundar ,50 0,00 Invatamant secundar inferior ,00 0,00 Invatamant secundar superior ,50 0,00 Invatamant postliceal ,00 0,00 Sanatate ,00 0,00 TOTAL CHELTUIELI ,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE ,00 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ,00 0,00 Cheltuieli salariale in bani ,00 0,00 Salarii de baza ,00 0,00 Sporuri pentru conditii de munca ,00 0,00 Alte sporuri ,00 0,00 Fond aferent platii cu ora ,00 0,00 Indemnizatii de delegare ,00 0,00 Indemnizatie de hrana ,00 0,00 Cheltuieli salariale in natura ,00 0,00 Voucere de vacanta ,00 0,00 Contributii ,00 0,00 Contributia angajatorului pentru munca ,00 0,00 Contributii platite de angajator in numele angajatului ,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII ,00 0,00 Bunuri si servicii ,00 0,00 Furnituri de birou ,00 0,00 Materiale pentru curatenie ,00 0,00 Incalzit, Iluminat si forta motrica ,00 0,00 Apa, canal si salubritate ,00 0,00 Carburanti si lubrifianti ,00 0,00 Piese de schimb ,00 0,00 Transport ,00 0,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,00 0,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter funcional ,00 0,00 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare ,00 0,00 Reparatii curente ,00 0,00 Hrana ,00 0,00 Hrana pentru oameni ,00 0,00 Medicamente si materiale sanitare ,00 0,00 Medicamente ,00 0,00 Materiale sanitare ,00 0,00 Reactivi ,00 0,00 Dezinfectanti ,00 0,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar ,00 0,00 Uniforme si echipament ,00 0,00 Lenjerie si accesorii de pat ,00 0,00 Alte obiecte de inventar ,00 0,00 Deplasari, detasari, transferari ,00 0,00 Deplasari interne, detasari, transferari ,00 0,00 Carti, publicatii si materiale documentare ,00 0,00 Pregatire profesionala ,00 0,00 Protectia muncii ,00 0,00 Alte cheltuieli ,00 0,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI ,00 0,00 12

13 Contributie persoane cu handicap neincadrate ,00 0, OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81) ,00 0,00 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT ,00 0,00 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent ,00 0,00 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local ,00 0,00 TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT ,00 0,00 Excedent ,00 0,00 Excedentul sectiunii de functionare ,00 0,00 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi ,00 0,00 Spitale generale ,00 0,00 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ,60 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie ,50 0,00 Internate si contine pentru elevi ,50 0,00 Cultura, recreere si religie ,00 0,00 TOTAL CHELTUIELI ,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE ,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII ,00 0,00 Bunuri si servicii ,00 0,00 Furnituri de birou ,00 0,00 Materiale pentru curatenie ,00 0,00 Incalzit, Iluminat si forta motrica ,00 0,00 Apa, canal si salubritate ,00 0,00 Carburanti si lubrifianti ,00 0,00 Piese de schimb ,00 0,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,00 0,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter funcional ,00 0,00 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare ,00 0,00 Reparatii curente ,00 0,00 Medicamente si materiale sanitare ,00 0,00 Medicamente ,00 0,00 Materiale sanitare ,00 0,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar ,00 0,00 Uniforme si echipament ,00 0,00 Alte obiecte de inventar ,00 0,00 Deplasari, detasari, transferari ,00 0,00 Deplasari interne, detasari, transferari ,00 0,00 Pregatire profesionala ,00 0,00 Protectia muncii ,00 0,00 Alte cheltuieli ,00 0,00 Prime de asigurare non-viata ,00 0,00 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 85-15,00 0,00 SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 13

14 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent ,00 0,00 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local ,00 0,00 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei ,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala ,00 0,00 TOTAL CHELTUIELI ,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE ,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII ,00 0,00 Bunuri si servicii ,00 0,00 Incalzit, Iluminat si forta motrica ,00 0,00 Apa, canal si salubritate ,00 0,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,00 0,00 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare ,00 0,00 Hrana ,00 0,00 Hrana pentru oameni ,00 0,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar ,00 0,00 Alte obiecte de inventar ,00 0,00 Asistenta acordata persoanelor in varsta ,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, ,00 0,00 LOCUINTE, MEDIU SI APE Locuinte, servicii si dezvoltare publica ,00 0,00 TOTAL CHELTUIELI ,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE ,00 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ,76 0,00 Cheltuieli salariale in bani ,00 0,00 Salarii de baza ,00 0,00 Alte sporuri ,00 0,00 Indemnizatie de hrana ,00 0,00 Alte drepturi salariale in bani ,00 0,00 Contributii ,76 0,00 Contributii de asigurari sociale de sanatate ,00 0,00 Constribute asiguratorie pentru munca ,76 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII ,04 0,00 Bunuri si servicii ,23 0,00 Furnituri de birou ,40 0,00 Materiale pentru curatenie ,60 0,00 Incalzit, Iluminat si forta motrica ,20 0,00 Apa, canal si salubritate ,60 0,00 Carburanti si lubrifianti ,70 0,00 Piese de schimb ,20 0,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,60 0,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter funcional ,64 0,00 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare ,29 0,00 Reparatii curente ,70 0,00 Hrana ,00 0,00 Hrana pentru animale ,00 0,00 Medicamente si materiale sanitare ,42 0,00 Materiale sanitare ,50 0,00 14

15 Dezinfectanti ,92 0,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar ,94 0,00 Uniforme si echipament ,89 0,00 Alte obiecte de inventar ,05 0,00 Deplasari, detasari, transferari ,00 0,00 Deplasari interne, detasari, transferari ,00 0,00 Carti, publicatii si materiale documentare ,00 0,00 Consultanta si expertiza ,50 0,00 Pregatire profesionala ,20 0,00 Protectia muncii ,00 0,00 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea interteselor statului, potrivit dispozitiilor legale ,00 0,00 Alte cheltuieli ,05 0,00 Reclama si publicitate ,40 0,00 Prime de asigurare non-viata ,55 0,00 Chirii ,00 0,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,10 0,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ,30 0,00 A. Transferuri interne ,30 0,00 Alte transferuri curente interne ,30 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 61,90 0,00 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate ,90 0,00 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale Cheltuielile Sectiunii de Dezvoltare ,00 0,00 TOTAL CHELTUIELI C 2.732,00 0,00 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ,00 0,00 Sanatate ,00 0,00 TOTAL CHELTUIELI ,00 0, CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) ,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE ,00 0,00 Active fixe (inclusiv reparatii capitale) ,00 0,00 Masini, echipamente si mijloace de transport ,00 0,00 Reparatii capitale aferente activelor fixe ,00 0,00 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi ,00 0,00 Spitale generale ,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, ,00 0,00 LOCUINTE, MEDIU SI APE Locuinte, servicii si dezvoltare publica ,00 0,00 TOTAL CHELTUIELI ,00 0, CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) ,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE ,00 0,00 Active fixe (inclusiv reparatii capitale) ,00 0,00 Masini, echipamente si mijloace de transport ,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) ,00 0,00 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale ,00 0,00 15

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET Data : 04/0/ Tit: pag: 1 000110 TOTAL VENITURI-VENITURI 138.98,41 39.104,36 36.74,8 35.011,7 8.070,05 00010 I. VENITURI CURENTE 15.41,41 35.74,86 3.485,45 31.794,40 5.416,70 90010 C. Venituri

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPII TOTAL MUNICIPII Data : 4/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 19.099,0 6.059,76 5.608,95 4.847,96.58,35 0000 I. VENITURI CURENTE 19.014,0 6.036,76 5.590,95 4.89,96.556,35 00030 A. VENITURI

Mai mult

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 29 din 28.01.2016 PROIECT DE BUGET AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2016 Mii lei PREVEDERI ANUALE D E N U

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Arad CENTRALIZATOR BUGET LOCAL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 9,526.71 5,888.77 2,378.55 838.40

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral Romania Judetul Vâlcea ORAS BABENI A. INTEGRAL DE LA BUGET PE 2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 18,080.85 18,080.85 4,711.35 5,846.20 4,304.59 3,218.71 499002 VENITURI PROPRII 7,653.99 7,653.99

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral COMUNA GAICEANA JUDETUL BACAU BUGET RECTIFICARE LA DATA DE 10.10.2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 6,559.50 161.79 6,721.29 1,274.05 1,071.60 815.55 3,560.09 499002 VENITURI PROPRII 1,178.00 26.19

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 06/09/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 555.76,3 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 549.99,4 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 04/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 547.117,94 104.766,80

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL ALBA COMUNA SUGAG NR. /30.10.2018 Formular 11/01 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ANUL 2018 RECTIFICARE 30.10.2018 Anexa nr.1 HCL nr. /30.10.2018 000202

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130351/2010

Mai mult

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 1.225.610 256.400 1.223.796-1.814-1.814 0 0 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

Mai mult

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 29 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANITARE RON Nr. crt Cap. Subcap. Pgf. Denumirea indicatorilor

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL IASI 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 6.175,46.078,16 1.7,90 1.743,15 631,5 0000 I. VENITURI CURENTE 6.174,03.076,73 1.7,90 1.743,15 631,5 00030 A. VENITURI FISCALE 7.073,1.9,45.139,05 1.98,40

Mai mult

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 214 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 1 -lei- Buget 214 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care credite Trim

Mai mult

MergedFile

MergedFile JUDET BRASOV 1 Estimari 018 Estimari 019 Estimari 00 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.917,16 1.9,34 1.616,69 1.091,45 916,68 5.44,50 5.49,30 5.779,0 0000 I. VENITURI CURENTE 4.915,16 1.90,34 1.616,69

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau CENTRALIZATOR BL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 5,411.70 1,373.10 1,367.20 1,365.20 1,306.20

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 143.003,73 35.9,00 38.690,66 36.796,57 31.594,50 0000 I. VENITURI CURENTE 111.9,89 8.039,5 31.97,5 9.536,59.419,80 00030 A. VENITURI FISCALE 101.546,89 5.381,5

Mai mult

buget okkk .pdf

buget okkk .pdf BRABOVA CONSILIUL LOCAL BRABOVA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.539,00 434,00 400,00 380,00 35,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.488,00 383,00 400,00 380,00 35,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.475,00 379,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.531,40 1.00,61 1.10,00 811,50 399,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.58,40 1.197,61 1.10,00 811,50 399,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.394,00 1.151,11 1.073,50 786,10 383,9

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDEŢUL IASI Pag. 1 -lei- Prevederi Capi Sub Pa- Gru Ar- Ali Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol capi ra- pa/ ti- ne- Total, din anii din anul realizate alte cai constatate

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Tit: 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.770,88 651,89 685,38 600,37 833,4 3.061,35 3.15,45 3.194,55 0000 I. VENITURI CURENTE.69,0 634,7 678,1 593,0 786,07.98,35

Mai mult

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2016 Credite de angajament an 2015 mii

Mai mult

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 214 Formular 1 -lei- Buget 214 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care Trim I Trim II Trim III Trim IV 215 216 217 credite

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.463,00 1.00,61 1.10,00 747,10 395,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.460,00 1.197,61 1.10,00 747,10 395,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.95,00 1.151,11 1.073,50 701,10 369,9

Mai mult

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 1 - mii lei- 000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 12.632,00 12.735,00 19.066,00 17.743,00 16.390,00 17.234,00 000202 I. VENITURI CURENTE

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 017-019 Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 557.357,4 141.168,0

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL AN 2014 RECTIFICAREA X Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 1,678,368 303,250 1,981,618 380,674 485,923 386,476 728,545 4802 VENITURI PROPRII 560,100 10,000

Mai mult

JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRI

JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRI JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 -

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 7=5-5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 45.040.1 14.55.71 45.0.70 45.0.70.9.1.040.577 11..77 5110 AUTORITATI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA ORASULUI MONEASA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.688,00 713,15 460,15 31,45 0,5 0000 I. VENITURI CURENTE 1.680,00 709,15 456,15 31,45 0,5 00030 A. VENITURI FISCALE 1.598,00 690,15 47,15 94,45

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL BOTOSANI 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.08,76 831,96.587,40 3.407,60.01,80 3.518,30 3.34,10.501,80 0000 I. VENITURI CURENTE.573,50 719,50 648,80 693,50

Mai mult

02 - centr

02 - centr BIHOR Data : 7/03/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.656,30 1.003,67 1.379,68 1.073,46 1.199,49 0000 I. VENITURI CURENTE 4.600,83 997,0 1.336,58 1.070,46 1.196,59 00030 A. VENITURI FISCALE 4.56,33

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Data : 1/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.310,76 517,16 667,40 679,70 446,50 0000 I. VENITURI CURENTE.38,50 507,70 648,80 665,60 416,40 00030 A. VENITURI FISCALE.395,50 676,50 61,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.085,00 35,00 330,00 33,00 170,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.015,00 350,00 330,00 33,00 10,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.07,00 354,00 344,00 38,00 136,00

Mai mult

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 3.967.000 367.000 3.967.000 131.330 131.330 0 131.330 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 5002 0 50.000 0 50.000

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.993,00 643,00 501,00 45,00 44,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.953,00 641,00 501,00 45,00 386,00 00030 A. VENITURI FISCALE.03,00 64,00 515,00 453,00 413,00

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130325/2010

Mai mult

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod bugetare 2018 bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Mai mult

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019 - ORDONATOR DE CREDITE mii lei Cap.

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro Tit: * 7 1 Estimari 016 Estimari 017 Estimari 018 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.185,4 3.513,4.198,00 1.9,00 1.55,00 9.30,5 9.458,95 9.590,59 0000 I. VENITURI CURENTE 7.093,4.317,4 1.795,00 1.714,00

Mai mult

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada Avân

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada Avân HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada 01.08-31.12.2010 Având în vedere: - expunerea de motive nr. 8354/20.10.2010

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod TOTAL COMUNE Data : 05/11/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.798,08 1.303,94 983,16 819,07 691,91 0000 I. VENITURI CURENTE 3.74,08 1.33,69 981,91 817,8 690,66 00030 A. VENITURI FISCALE 3.75, 1.104,69

Mai mult

HOTĂRÂRE cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada Avâ

HOTĂRÂRE cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada Avâ HOTĂRÂRE cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada 01.08-31.12.2010 Având în vedere: - expunerea de motive nr. 9403/16.11.2010

Mai mult

TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31

TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31 TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.0.017 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1/1/015 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.500.0.57.40.57.1.51.47.17.4 4.005.477.140

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP : 2574093 Denumire IP : COMUNA PIETRARI Sector bugetar

Mai mult

Fast Report Document

Fast Report Document PROIECT BUGET 2019 SURSA E - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 42.553.100 I. VENITURI CURENTE 2 00.02 41.910.800

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1,1,01 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI 74.7.000.01.000 77.70.90 74.959.5 15.74.51 1.7.54.454.979

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau COMUNA CLEJA BUGET GENERAL PE ANUL 2015 Formular 10 -lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 4,956,000 1,441,250 1,222,750 1,101,250 1,190,750

Mai mult

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 215 ŞI ESTIMĂRI

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400 Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro www.moinesti.ro ISO

Mai mult

bugprim_DARSAM_A_260684

bugprim_DARSAM_A_260684 Editat 22-JN-18 Page 53 of 246 Veniturile bugetelor locale 7,133,368.00 Impozit pe venit 030000 5,145.50 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobil 031800 5,145.50 Cote si sume defalcate

Mai mult

INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEORMAN S

INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEORMAN S INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEORMAN SR,STEFANESCU ALEXANDRU APROBAT CONDUCEREA INSTITUTIEI

Mai mult

INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE Nr, / DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEO

INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE Nr, / DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEO INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE Nr, / DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEORMAN DR,STEFANESCU ALEXANDRU APROBAT CONDUCEREA INSTITUTIEI

Mai mult

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls JUDEŢUL: GALATI Unitatea administrativ - teritorială : Instituţia publică:d.g.a.s.p.c. GALATI Formular: 11/06 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2016 ŞI ESTIMĂRI PENTRU

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 1.0..015 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului Sold la

Mai mult

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN COD INDICATORI BILANT DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL ANULUI SOLD LA SFARSITUL ANULUI 01003 1.Active fixe necorporale 0 6000 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 0 0 01004 2.Instalatii tehnice,

Mai mult

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP : 4426212 Denumire IP : COMUNA JUCU Sector bugetar

Mai mult

SPITALUL MUNICIPAL " SF. IERARH DR. LUCA" ONESTI CONT DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIE Perioada: Finantari: Selecti

SPITALUL MUNICIPAL  SF. IERARH DR. LUCA ONESTI CONT DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIE Perioada: Finantari: Selecti Finantare: 01.01 - CAS - SPITAL Centru cost: Toate 1. TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 16243.00 1594352.00 1594352.00 1594352.00 1594352.00 15410816.43 2. CHELTUIELI SALARIALE IN BANI 10.01 1602153.00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro -COMUNA LIVADA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.1.018 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 8=6-500 TOTAL CHELTUIELI.6.000.51.00.8.0.8.0..18 1.1 01

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA IGNESTI CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1.1.017 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI 1.5.040 1.0.190 1.0.190 1.0.190 1.99.54 10.4 1.9.717 5100

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.011 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP : 4221136 Denumire IP : Comuna Domnesti Sector bugetar

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 0.0.017 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 500 TOTAL CHELTUIELI 5100 TOTAL CHELTUIELI 15.19.904 9.14.10.5.5.5.5

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.1.011 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.11.40.07.7.0.0.19.49.17.01.197.990.5

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BILANT 0.0.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0 TOTAL JUDET GALATI 0100 1.Active fixe necorporale

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro -COMUNA LIVADA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1.1.018 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 8=6-500 TOTAL CHELTUIELI 5.06.000 5..0.65.5.65.5..8 1.1 5..8 5100 0 Partea I-a SERVICII

Mai mult

LEGE Nr. 47/2019 din 11 martie 2019 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OF

LEGE Nr. 47/2019 din 11 martie 2019 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OF LEGE Nr. 47/2019 din 11 martie 2019 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 196 din 12 martie 2019 Parlamentul României

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.5.5 4.01.00.5.4.7.10.1.11.197 4.0.7 5100 0 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 949.55 97.94 911.1 90.1 90.1 710.10

Mai mult

. JUDETUL: OLT Unitatea administrativ-teritoriala: ORASUL BALS Institutia publica: Formular: 11/02 BUGETE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI

. JUDETUL: OLT Unitatea administrativ-teritoriala: ORASUL BALS Institutia publica: Formular: 11/02 BUGETE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI JUDETUL: OLT Unitatea administrativ-teritoriala: ORASUL BALS Institutia publica: Formular: 11/02 BUGETE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2015-2017

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 1.1.01 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 0 0 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.47.0 750.7.7.0.7.0

Mai mult

BUGET dolj.xls

BUGET dolj.xls Institutia: CURTEA DE APEL CRAIOVA Nr.456/24.09.2008 BUGET DE STAT PE ANUL 2008 conform Legii 388/2007 privind legea bugetului de stat pe anul 2008 CURTEA DE APEL CRAIOVA Tribunalul Dolj valabil cu 24.09.2008

Mai mult

Fast Report Document

Fast Report Document PROIECT BUGET 2019 SURSA A - BUGET LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 794.783.908 VENITURI PROPRII 2 49.90 671.214.448 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 701.530.498

Mai mult

RAPORTUL ANUAL AL RECTORULUI PRIVIND STAREA UNIVERSITĂȚII

RAPORTUL ANUAL AL RECTORULUI PRIVIND STAREA UNIVERSITĂȚII Anexa 1 la Hotărârea Senatului nr. 58 din 12 aprilie 2018 Președintele Senatului UDJG, Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU RAPORTUL ANUAL AL RECTORULUI PRIVIND STAREA UNIVERSITĂȚII 2017 Str. Domnească

Mai mult

Hotarare buget propriu al judetului 2015

Hotarare buget propriu al judetului 2015 CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN H O T Ă R Â R E privind : aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul şi estimările pentru anii - Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară,

Mai mult

CONSlLlUL GENERAL AL MUNlClPlULUl BUCURESTI Hot. Nr. Anexa 2.35 BUGETUL PE ANUL 2007 Detalierea cheltuielilor pe capitole,parti, subcapitole,titluri d

CONSlLlUL GENERAL AL MUNlClPlULUl BUCURESTI Hot. Nr. Anexa 2.35 BUGETUL PE ANUL 2007 Detalierea cheltuielilor pe capitole,parti, subcapitole,titluri d Detalierea cheltuielilor pe capitole,parti, subcapitole,titluri de ~heltuieli~articole si alineate Cod indicator mii lei Prevederi an CULTURA,RECREE, RELlGlE 67.1 0 11.800,OO Servicii culturale 67.10.03

Mai mult

MergedFile

MergedFile DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE JUDET BRASOV BILANT 0 0 017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.00000+050000+00000+

Mai mult

Consiliul Local Giubega 01 - Bilant BILANT la data de Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004

Consiliul Local Giubega 01 - Bilant BILANT la data de Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004 01 - Bilant BILANT Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004 2.Instalatii tehnice, mijloace de tr 840898 843688 aparatura birotica si alte active co 2130300+2130400+2140000+2310000-2810

Mai mult

A.J.O.F.M. VASLUI NR. / Cap. Sub Prgf. Gr Art. Alin. Contul de executie al bugetului asigurarilor pentru somaj la data de 31 iulie 2016 Buge

A.J.O.F.M. VASLUI NR. / Cap. Sub Prgf. Gr Art. Alin. Contul de executie al bugetului asigurarilor pentru somaj la data de 31 iulie 2016 Buge A.J.O.F.M. VASLUI NR. /09.08.2016 Contul de executie al bugetului asigurarilor pentru somaj la data de 31 iulie 2016 1 2 3 4=2+3 OOO1 O4 TOTAL VENITURI 9,375,000 5,197,207 0 5,197,207 OO 1.VENITURI CURENTE

Mai mult

ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL JUDETEAN CALARASI HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2018 Consiliul Jude

ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL JUDETEAN CALARASI HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2018 Consiliul Jude ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL JUDETEAN CALARASI HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 218 Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta ordinara din 2.9.218,

Mai mult

anexa204_ pdf

anexa204_ pdf UGETUL SIGURRILOR PENTRU SOMJ SINTEZ cheltuielilor pe surse de finantare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate, dupa caz, pe anii - nexa nr. / Pag. 1 - mii lei -

Mai mult

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/10.04.2013 JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 I II V SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 2.182,17 597,39 579,29 616,65 388,84 2.291,25 2.397,06

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 900400-900500-90000-90100*) 14.11 9.07

Mai mult

plati cfm omai

plati cfm omai MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAłII DE URGENłĂ GENERAL EREMIA GRIGORESCU AL JUDEłULUI GALAłI APROB INSPECTOR ŞEF SITUAłIA PRIVIND PLĂłILE EFECTUATE ÎN DATA DE 30.10.2017

Mai mult

TOTAL JUDET BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE S

TOTAL JUDET BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE S TOTL JUDET Pag. 1 Denumire indicor Executie prelimina 00 0 000 000 0004 0005 0 TOTL VENITURI-BUGET LOCL 0.10,00 16.087,00 1.86,00.507,00 4.81,00 5.48,00 I. VENITURI CURENTE 18.958,00 15.108,00 0.8,00.494,00.800,00

Mai mult

sintsom_ _21.pdf

sintsom_ _21.pdf ugetul asigurarilor pentru somaj pe anii - Pag. - mii lei - / 00 00 6 00 900 00 0 6 0 0 5 9 9 VENITURI - TOTL I.VENITURI CURENTE TXE PE UTILIZRE UNURILOR, UTORIZRE UTILIZRII UNURILOR SU PE DESFSURRE DE

Mai mult

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 BILANT la data de 31.12.2018 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X X 3. Active

Mai mult

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 28

Mai mult

BUG.LOCAL DECEMBRIE

BUG.LOCAL DECEMBRIE Primaria Platonesti Platonesti BUGETUL PE ANUL 2012 rectificat la data de 18 decembrie 2012 Anexa 2.38-1 Hotarârea nr.... I II V TOTAL VENITURI 1 00.01 1.666,00 160,80 1.826,80 554,00 680,20 186,00 406,60

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI CURENTE 3 A. VENITURI FISCALE 4 A1. IMPOZIT PE VENIT,

Mai mult

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.00000+050000+00000+

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL 1 TOTAL VENITURI 1 00.01 179.695,00 VENITURI PROPRII 2 48.02 123.834,00 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 133.338,00

Mai mult

H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr

H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr. 10790 / 21.11.2012 cu privire la proiectul de hotărâre nr.

Mai mult

ANEXA 1A BUGET -oct 2006_.xls

ANEXA 1A BUGET -oct 2006_.xls ROMANIA JUDETUL BACAU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU ANEXA 1 A LA HOTARAREA NR. DIN..2006 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Şl SUBCAPITOLE Şl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE

Mai mult