PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI"

Transcriere

1 PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 1 - mii lei TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL , , , , , , I. VENITURI CURENTE , , , , , , A. VENITURI FISCALE , , , , , , A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 4.472, , , , , , A1.2 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice 4.472, , , , , , IMPOZIT PE VENIT 63,00 81,00 79,00 83,00 88,00 93, Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 63,00 81,00 79,00 83,00 88,00 93, COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 4.409, , , , , , Cote defalcate din impozitul pe venit 2.572, , , , , , Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 1.837, ,00 967,00 966,00 965,00 961, A3 Impozite si taxe pe proprietate 1.334, , , , , , IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 1.334, , , , , , Impozit si taxa pe cladiri 547,00 538,00 882,00 930,00 983, , Impozit si taxa pe teren 701,00 974, , , , , Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 27,00 22,00 27,00 28,00 30,00 32, Alte impozite si taxe pe proprietate 59,00 181,00 263,00 277,00 293,00 310, A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii 4.717, , , , , , SUME DEFALCATE DIN TVA 4.416, , , , , , Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 3.804, , , , , , Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 150, Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 462,00 719,00 428,00 429,00 431,00 438, TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI 301,00 324,00 446,00 470,00 497,00 525,00

2 Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 2 - mii lei Impozit pe mijloacele de transport 286,00 309,00 427,00 450,00 476,00 503, Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 1,00 2,00 2,00 2,00 2, Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 15,00 14,00 17,00 18,00 19,00 20, A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 109,00 57,00 141,00 200,00 200,00 200, ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 109,00 57,00 141,00 200,00 200,00 200, Alte impozite si taxe 109,00 57,00 141,00 200,00 200,00 200, C. Venituri nefiscale 803,00 885, , , , , C1. Venituri din proprietate 524,00 540,00 717,00 756,00 799,00 845, VENITURI DIN PROPRIETATE 524,00 540,00 717,00 756,00 799,00 845, Venituri din concesiuni si inchirieri 524,00 540,00 692,00 730,00 772,00 816, Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 524,00 540,00 692,00 730,00 772,00 816, Venituri din dividende 25,00 26,00 27,00 29, Venituri din dividende de la alti platitori 25,00 26,00 27,00 29, C2. Vanzari de bunuri si servicii 279,00 345, , , , , VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 27,00 25,00 238,00 251,00 265,00 280, Venituri din prestari de servicii 26,00 25,00 238,00 251,00 265,00 280, Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 1, VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 48,00 41,00 50,00 53,00 56,00 59, Taxe extrajudiciare de timbru 48,00 41,00 50,00 53,00 56,00 59, AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 197,00 237,00 885,00 933,00 986, , Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 182,00 201,00 731,00 771,00 815,00 861, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 182,00 201,00 731,00 771,00 815,00 861, Alte amenzi, penalitati si confiscari 15,00 36,00 154,00 162,00 171,00 181, DIVERSE VENITURI 7,00 42,00 46,00 38,00 38,00 38, Taxe speciale 5,00 4,00 8,00 8,00 8,00 8, Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita 2,00 7,00 8, Sume provenite din finantarea bugetara

3 Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 3 - mii lei- a anilor precedenti 31, Alte venituri 30,00 30,00 30,00 30, Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local , , , , , , Varsaminte din sectiunea de functionare 2.764, , , , , , Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 254,00 140, , ,00 106,00 111, SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 254,00 81, , ,00 48,00 50, Planuri si regulamente de urbanism 33, Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(fen) postaderare 218,00 8, Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolieri 7,00 6,00 1,00 1,00 1,00 1, Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 29,00 34,00 43,00 45,00 47,00 49, Finantarea programului National de Dezvoltare Locala 4.249, , SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 59,00 52,00 55,00 58,00 61, Alte subventii primite de la administra centrala pentru finantarea unor activitati 10, Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invamantul de masa 49,00 52,00 55,00 58,00 61, SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARII 943,00 94, Fondul European de Dezvoltare Regionala 315,00 94, Fondul European Agicol de Dezvoltare Rurala 628, VENITURI PROPRII 7.019, , , , , , TOTAL CHELTUIELI , , , , , , , , , ,00 01 CHELTUIELI CURENTE 9.637, , , , , , , , , ,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.165, , , , , , , , , ,00

4 Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 4 - mii lei Cheltuieli salariale in bani 3.409, , , , , , , , , , Salarii de baza 3.203, , , , , , , , , , Alte sporuri 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10, Fond pentru posturi ocupate prin cumul 11, Fond aferent platii cu ora 77,00 85,00 89,00 89,00 95,00 95,00 101,00 101,00 107,00 107, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 100,00 102,00 112,00 112,00 119,00 119,00 126,00 126,00 133,00 133, Alte drepturi salariale in bani 10,00 7,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9, Contributii 756,00 909, , , , , , , , ,00 stat 545,00 645,00 706,00 706,00 744,00 744,00 785,00 785,00 829,00 829, Contributii de asigurari de somaj 15,00 16,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 sanatate 176,00 211,00 240,00 240,00 251,00 251,00 264,00 264,00 277,00 277, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 5,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8, Contributii pentru concedii si indemnizatii 15,00 31,00 46,00 46,00 47,00 47,00 49,00 49,00 51,00 51,00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2.552, , , , , , , , , , Bunuri si servicii 1.948, , , , , , , , , , Furnituri de birou 26,00 32,00 58,00 58,00 59,00 59,00 61,00 61,00 63,00 63, Materiale pentru curatenie 15,00 15,00 37,00 37,00 38,00 38,00 39,00 39,00 40,00 40, Incalzit, iluminat si forta motrica 453,00 512,00 666,00 666,00 703,00 703,00 743,00 743,00 784,00 784, Apa, canal si salubritate 74,00 76,00 99,00 99,00 103,00 103,00 108,00 108,00 113,00 113, Carburanti si lubrifianti 32,00 65,00 127,00 127,00 134,00 134,00 142,00 142,00 150,00 150, Piese de schimb 41,00 42,00 87,00 87,00 91,00 91,00 95,00 95,00 100,00 100, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 103,00 94,00 141,00 141,00 146,00 146,00 152,00 152,00 158,00 158, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 52,00 87,00 95,00 95,00 100,00 100,00 105,00 105,00 111,00 111,00 intretinere si functionare 1.152, , , , , , , , , , Reparatii curente 197, , , , , , , , , , Hrana 24,00 22,00 35,00 35,00 37,00 37,00 39,00 39,00 41,00 41, Hrana pentru oameni 24,00 22,00 35,00 35,00 37,00 37,00 39,00 39,00 41,00 41, Medicamente si materiale sanitare 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4, Medicamente 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2, Materiale sanitare 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2, Bunuri de natura obiectelor de inventar 17,00 41,00 42,00 42,00 43,00 43,00 44,00 44,00 45,00 45, Lenjerie si accesorii de pat 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

5 Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 5 - mii lei Alte obiecte de inventar 17,00 41,00 36,00 36,00 37,00 37,00 38,00 38,00 39,00 39, Deplasari, detasari, transferari 96,00 106,00 142,00 142,00 148,00 148,00 156,00 156,00 164,00 164, Deplasari interne, detasari, transferari 96,00 106,00 142,00 142,00 148,00 148,00 156,00 156,00 164,00 164, Pregatire profesionala 7,00 43,00 43,00 44,00 44,00 47,00 47,00 50,00 50, Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor 25,00 13,00 63,00 63,00 66,00 66,00 70,00 70,00 74,00 74, Alte cheltuieli 245,00 417,00 560,00 560,00 590,00 590,00 623,00 623,00 657,00 657, Prime de asigurare non-viata 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 245,00 417,00 556,00 556,00 586,00 586,00 619,00 619,00 653,00 653,00 30 TITLUL III DOBANZI 116,00 110,00 121,00 121,00 128,00 128,00 135,00 135,00 143,00 143, Dobanzi aferente datoriei publice interne 116,00 110,00 121,00 121,00 128,00 128,00 135,00 135,00 143,00 143, Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 116,00 110,00 121,00 121,00 128,00 128,00 135,00 135,00 143,00 143,00 50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 53,00 53,00 56,00 56,00 59,00 59,00 62,00 62, Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 53,00 53,00 56,00 56,00 59,00 59,00 62,00 62,00 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 12,00 12,00 13,00 13,00 14,00 14, Transferuri curente 12,00 12,00 13,00 13,00 14,00 14, Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 12,00 12,00 13,00 13,00 14,00 14,00 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 13,00 14,00 14,00 15,00 15,00 16,00 16,00 17,00 17, A. Transferuri interne 13,00 14,00 14,00 15,00 15,00 16,00 16,00 17,00 17, Alte transferuri curente interne 13,00 14,00 14,00 15,00 15,00 16,00 16,00 17,00 17,00 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.244,00 5, Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 449,00 5, Finantarea externa nerambursabila 435, Cheltuieli neeligibile 14,00 5, Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 795, Finantarea externa nerambursabila 623, Cheltuieli neeligibile 172,00 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 144,00 244,00 286,00 286,00 302,00 302,00 319,00 319,00 336,00 336, Ajutoare sociale 144,00 244,00 286,00 286,00 302,00 302,00 319,00 319,00 336,00 336, Ajutoare sociale in numerar 144,00 244,00 286,00 286,00 302,00 302,00 319,00 319,00 336,00 336,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1.404,00 701,00 153,00 153,00 156,00 156,00 159,00 159,00 162,00 162,00

6 Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 6 - mii lei Asociatii si fundatii 4,00 15,00 53,00 53,00 56,00 56,00 59,00 59,00 62,00 62, Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 1.400,00 686,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.522, , , , , , , , , ,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 2.522, , , , , , , , , , Active fixe 2.522, , , , , , , , , , Constructii 483,00 372, , , , , , , , , Masini, echipamente si mijloace de transport 80,00 239,00 239,00 252,00 252,00 266,00 266,00 281,00 281, Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 54,00 61,00 61,00 64,00 64,00 67,00 67,00 70,00 70, Alte active fixe 2.039, , , , , , , , , ,00 79 OPERATIUNI FINANCIARE 158,00 154,00 163,00 163,00 172,00 172,00 182,00 182,00 192,00 192,00 81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 158,00 154,00 163,00 163,00 172,00 172,00 182,00 182,00 192,00 192, Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE 158,00 154,00 163,00 163,00 172,00 172,00 182,00 182,00 192,00 192, Partea I-a Servicii publice generale 1.358, , , , , , , , , , AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 1.170, , , , , , , , , ,00 01 CHELTUIELI CURENTE 1.170, , , , , , , , , ,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 584,00 681,00 725,00 725,00 765,00 765,00 808,00 808,00 854,00 854, Cheltuieli salariale in bani 493,00 565,00 598,00 598,00 631,00 631,00 667,00 667,00 705,00 705, Salarii de baza 393,00 470,00 497,00 497,00 524,00 524,00 554,00 554,00 586,00 586, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 100,00 95,00 101,00 101,00 107,00 107,00 113,00 113,00 119,00 119, Contributii 91,00 116,00 127,00 127,00 134,00 134,00 141,00 141,00 149,00 149,00 stat 62,00 83,00 88,00 88,00 93,00 93,00 98,00 98,00 104,00 104, Contributii de asigurari de somaj 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 sanatate 26,00 29,00 31,00 31,00 33,00 33,00 35,00 35,00 37,00 37, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Contributii pentru concedii si indemnizatii 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 586,00 634,00 801,00 801,00 844,00 844,00 894,00 894,00 945,00 945, Bunuri si servicii 494,00 531,00 661,00 661,00 697,00 697,00 738,00 738,00 780,00 780, Furnituri de birou 17,00 20,00 27,00 27,00 28,00 28,00 30,00 30,00 32,00 32, Materiale pentru curatenie 7,00 8,00 11,00 11,00 12,00 12,00 13,00 13,00 14,00 14,00

7 Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 7 - mii lei Incalzit, iluminat si forta motrica 103,00 98,00 142,00 142,00 150,00 150,00 159,00 159,00 168,00 168, Apa, canal si salubritate 6,00 5,00 13,00 13,00 14,00 14, Carburanti si lubrifianti 7,00 17,00 17,00 18,00 18,00 19,00 19,00 20,00 20, Piese de schimb 4,00 4,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 74,00 62,00 80,00 80,00 84,00 84,00 89,00 89,00 94,00 94, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 8,00 8,00 11,00 11,00 12,00 12,00 13,00 13,00 14,00 14,00 intretinere si functionare 275,00 319,00 352,00 352,00 371,00 371,00 392,00 392,00 414,00 414, Reparatii curente 9,00 5,00 17,00 17,00 18,00 18, Deplasari, detasari, transferari 7,00 17,00 21,00 21,00 22,00 22,00 23,00 23,00 24,00 24, Deplasari interne, detasari, transferari 7,00 17,00 21,00 21,00 22,00 22,00 23,00 23,00 24,00 24, Pregatire profesionala 9,00 9,00 9,00 9,00 10,00 10,00 11,00 11, Alte cheltuieli 76,00 81,00 95,00 95,00 100,00 100,00 106,00 106,00 112,00 112, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 76,00 81,00 95,00 95,00 100,00 100,00 106,00 106,00 112,00 112,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 51,00 54,00 54,00 57,00 57,00 60,00 60,00 63,00 63,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 51,00 54,00 54,00 57,00 57,00 60,00 60,00 63,00 63, Active fixe 51,00 54,00 54,00 57,00 57,00 60,00 60,00 63,00 63, Masini, echipamente si mijloace de transport 51,00 54,00 54,00 57,00 57,00 60,00 60,00 63,00 63, Autoritati executive si legislative 1.170, , , , , , , , , , Autoritati executive 1.170, , , , , , , , , , ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 60,00 95,00 209,00 209,00 218,00 218,00 229,00 229,00 240,00 240,00 01 CHELTUIELI CURENTE 60,00 89,00 203,00 203,00 212,00 212,00 223,00 223,00 234,00 234,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 40,00 60,00 74,00 74,00 78,00 78,00 83,00 83,00 88,00 88, Cheltuieli salariale in bani 33,00 51,00 57,00 57,00 61,00 61,00 65,00 65,00 69,00 69, Salarii de baza 33,00 44,00 46,00 46,00 49,00 49,00 52,00 52,00 55,00 55, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 7,00 11,00 11,00 12,00 12,00 13,00 13,00 14,00 14, Contributii 7,00 9,00 17,00 17,00 17,00 17,00 18,00 18,00 19,00 19,00 stat 5,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 sanatate 2,00 2,00 9,00 9,00 9,00 9,00 10,00 10,00 11,00 11, Contributii pentru concedii si indemnizatii 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20,00 29,00 76,00 76,00 78,00 78,00 81,00 81,00 84,00 84, Bunuri si servicii 19,00 25,00 51,00 51,00 52,00 52,00 53,00 53,00 54,00 54, Furnituri de birou 2,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

8 Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 8 - mii lei Materiale pentru curatenie 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 7,00 3,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 intretinere si functionare 12,00 20,00 24,00 24,00 25,00 25,00 26,00 26,00 27,00 27, Deplasari, detasari, transferari 1,00 1,00 9,00 9,00 9,00 9,00 10,00 10,00 11,00 11, Deplasari interne, detasari, transferari 1,00 1,00 9,00 9,00 9,00 9,00 10,00 10,00 11,00 11, Pregatire profesionala 11,00 11,00 12,00 12,00 13,00 13,00 14,00 14, Alte cheltuieli 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 53,00 53,00 56,00 56,00 59,00 59,00 62,00 62, Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 53,00 53,00 56,00 56,00 59,00 59,00 62,00 62,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6, Active fixe 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6, Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6, Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 53,00 53,00 56,00 56,00 59,00 59,00 62,00 62, Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 60,00 83,00 127,00 127,00 132,00 132,00 139,00 139,00 146,00 146, Alte servicii publice generale 12,00 29,00 29,00 30,00 30,00 31,00 31,00 32,00 32, TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI 116,00 110,00 121,00 121,00 128,00 128,00 135,00 135,00 143,00 143,00 01 CHELTUIELI CURENTE 116,00 110,00 121,00 121,00 128,00 128,00 135,00 135,00 143,00 143,00 30 TITLUL III DOBANZI 116,00 110,00 121,00 121,00 128,00 128,00 135,00 135,00 143,00 143, Dobanzi aferente datoriei publice interne 116,00 110,00 121,00 121,00 128,00 128,00 135,00 135,00 143,00 143, Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 116,00 110,00 121,00 121,00 128,00 128,00 135,00 135,00 143,00 143, TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 12,00 12,00 13,00 13,00 14,00 14,00 01 CHELTUIELI CURENTE 12,00 12,00 13,00 13,00 14,00 14,00 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 12,00 12,00 13,00 13,00 14,00 14, Transferuri curente 12,00 12,00 13,00 13,00 14,00 14, Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 12,00 12,00 13,00 13,00 14,00 14, Transferuri din bugetele locale pentru

9 Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 9 - mii lei- institutiile de de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 12,00 12,00 13,00 13,00 14,00 14, Partea II-a Aparare, ordine publica si siguranta nationala 13,00 224,00 335,00 335,00 352,00 352,00 369,00 369,00 388,00 388, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 13,00 224,00 335,00 335,00 352,00 352,00 369,00 369,00 388,00 388,00 01 CHELTUIELI CURENTE 13,00 224,00 335,00 335,00 352,00 352,00 369,00 369,00 388,00 388,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7,00 162,00 172,00 172,00 181,00 181,00 190,00 190,00 200,00 200, Cheltuieli salariale in bani 6,00 132,00 140,00 140,00 148,00 148,00 156,00 156,00 165,00 165, Salarii de baza 6,00 132,00 140,00 140,00 148,00 148,00 156,00 156,00 165,00 165, Contributii 1,00 30,00 32,00 32,00 33,00 33,00 34,00 34,00 35,00 35,00 stat 1,00 21,00 22,00 22,00 23,00 23,00 24,00 24,00 25,00 25, Contributii de asigurari de somaj 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 sanatate 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8, Contributii pentru concedii si indemnizatii 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6,00 62,00 163,00 163,00 171,00 171,00 179,00 179,00 188,00 188, Bunuri si servicii 6,00 61,00 131,00 131,00 138,00 138,00 145,00 145,00 153,00 153, Furnituri de birou 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2, Materiale pentru curatenie 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2, Incalzit, iluminat si forta motrica 4,00 27,00 33,00 33,00 35,00 35,00 37,00 37,00 39,00 39, Apa, canal si salubritate 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4, Carburanti si lubrifianti 9,00 32,00 32,00 34,00 34,00 36,00 36,00 38,00 38, Piese de schimb 13,00 25,00 25,00 26,00 26,00 27,00 27,00 29,00 29, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 intretinere si functionare 2,00 10,00 29,00 29,00 31,00 31,00 33,00 33,00 35,00 35, Reparatii curente 21,00 21,00 22,00 22,00 23,00 23,00 24,00 24, Deplasari, detasari, transferari 1,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5, Deplasari interne, detasari, transferari 1,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5, Pregatire profesionala 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2, Alte cheltuieli 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4, Prime de asigurare non-viata 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4, Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 13,00 224,00 335,00 335,00 352,00 352,00 369,00 369,00 388,00 388, Partea III-a Cheltuieli social-culturale 5.913, , , , , , , , , ,00

10 Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 10 - mii lei INVATAMANT 3.597, , , , , , , , , ,00 01 CHELTUIELI CURENTE 3.597, , , , , , , , , ,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.012, , , , , , , , , , Cheltuieli salariale in bani 2.445, , , , , , , , , , Salarii de baza 2.339, , , , , , , , , , Alte sporuri 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10, Fond pentru posturi ocupate prin cumul 11, Fond aferent platii cu ora 77,00 85,00 89,00 89,00 95,00 95,00 101,00 101,00 107,00 107, Alte drepturi salariale in bani 10,00 7,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9, Contributii 567,00 633,00 677,00 677,00 712,00 712,00 752,00 752,00 793,00 793,00 stat 410,00 447,00 472,00 472,00 498,00 498,00 527,00 527,00 557,00 557, Contributii de asigurari de somaj 12,00 12,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 sanatate 127,00 144,00 153,00 153,00 161,00 161,00 170,00 170,00 179,00 179, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5, Contributii pentru concedii si indemnizatii 14,00 26,00 33,00 33,00 34,00 34,00 36,00 36,00 38,00 38,00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 585,00 581,00 623,00 623,00 652,00 652,00 684,00 684,00 720,00 720, Bunuri si servicii 417,00 444,00 475,00 475,00 497,00 497,00 521,00 521,00 549,00 549, Furnituri de birou 9,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10, Materiale pentru curatenie 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3, Incalzit, iluminat si forta motrica 140,00 190,00 204,00 204,00 215,00 215,00 227,00 227,00 240,00 240, Apa, canal si salubritate 11,00 12,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 13,00 13,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 44,00 79,00 84,00 84,00 88,00 88,00 92,00 92,00 97,00 97,00 intretinere si functionare 196,00 138,00 146,00 146,00 153,00 153,00 161,00 161,00 171,00 171, Reparatii curente 63,00 10,00 11,00 11,00 12,00 12,00 13,00 13,00 14,00 14, Bunuri de natura obiectelor de inventar 17,00 41,00 42,00 42,00 43,00 43,00 44,00 44,00 45,00 45, Lenjerie si accesorii de pat 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6, Alte obiecte de inventar 17,00 41,00 36,00 36,00 37,00 37,00 38,00 38,00 39,00 39, Deplasari, detasari, transferari 88,00 86,00 95,00 95,00 100,00 100,00 106,00 106,00 112,00 112, Deplasari interne, detasari, transferari 88,00 86,00 95,00 95,00 100,00 100,00 106,00 106,00 112,00 112,00 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 13,00 14,00 14,00 15,00 15,00 16,00 16,00 17,00 17, A. Transferuri interne 13,00 14,00 14,00 15,00 15,00 16,00 16,00 17,00 17, Alte transferuri curente interne 13,00 14,00 14,00 15,00 15,00 16,00 16,00 17,00 17,00

11 Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 11 - mii lei- 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 49,00 52,00 52,00 55,00 55,00 58,00 58,00 61,00 61, Ajutoare sociale 49,00 52,00 52,00 55,00 55,00 58,00 58,00 61,00 61, Ajutoare sociale in numerar 49,00 52,00 52,00 55,00 55,00 58,00 58,00 61,00 61, Invatamant prescolar si primar 1.487, , , , , , , , , , Invatamant prescolar 573,00 627,00 683,00 683,00 720,00 720,00 760,00 760,00 802,00 802, Invatamant primar 914, , , , , , , , , , Invatamant secundar 2.110, , , , , , , , , , Invatamant secundar inferior 976, , , , , , , , , , Invatamant secundar superior 1.134, , , , , , , , , , Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 49,00 52,00 52,00 55,00 55,00 58,00 58,00 61,00 61, SANATATE 29,00 34,00 43,00 43,00 45,00 45,00 47,00 47,00 49,00 49,00 01 CHELTUIELI CURENTE 29,00 34,00 43,00 43,00 45,00 45,00 47,00 47,00 49,00 49,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 29,00 34,00 39,00 39,00 41,00 41,00 43,00 43,00 45,00 45, Cheltuieli salariale in bani 24,00 29,00 32,00 32,00 34,00 34,00 36,00 36,00 38,00 38, Salarii de baza 24,00 29,00 32,00 32,00 34,00 34,00 36,00 36,00 38,00 38, Contributii 5,00 5,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 stat 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 sanatate 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4, Medicamente si materiale sanitare 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4, Medicamente 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2, Materiale sanitare 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2, Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 29,00 34,00 43,00 43,00 45,00 45,00 47,00 47,00 49,00 49, Alte institutii si actiuni sanitare 29,00 34,00 43,00 43,00 45,00 45,00 47,00 47,00 49,00 49, CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 1.673, ,00 697,00 697,00 726,00 726,00 758,00 758,00 790,00 790,00 01 CHELTUIELI CURENTE 1.673, ,00 697,00 697,00 726,00 726,00 758,00 758,00 790,00 790,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 15,00 17,00 66,00 66,00 69,00 69,00 72,00 72,00 75,00 75, Cheltuieli salariale in bani 12,00 14,00 53,00 53,00 56,00 56,00 59,00 59,00 62,00 62, Salarii de baza 12,00 14,00 53,00 53,00 56,00 56,00 59,00 59,00 62,00 62, Contributii 3,00 3,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 stat 2,00 2,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 sanatate 1,00 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 254,00 287,00 478,00 478,00 501,00 501,00 527,00 527,00 553,00 553, Bunuri si servicii 166,00 204,00 307,00 307,00 322,00 322,00 338,00 338,00 354,00 354, Furnituri de birou 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

12 Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 12 - mii lei Materiale pentru curatenie 1,00 1,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12, Incalzit, iluminat si forta motrica 20,00 24,00 55,00 55,00 58,00 58,00 61,00 61,00 64,00 64, Apa, canal si salubritate 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4, Carburanti si lubrifianti 7,00 13,00 17,00 17,00 18,00 18, Piese de schimb 32,00 13,00 32,00 32,00 34,00 34,00 36,00 36,00 38,00 38, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 8,00 13,00 23,00 23,00 24,00 24,00 25,00 25,00 26,00 26,00 intretinere si functionare 98,00 140,00 158,00 158,00 166,00 166,00 175,00 175,00 184,00 184, Reparatii curente 19,00 44,00 62,00 62,00 65,00 65,00 69,00 69,00 73,00 73, Deplasari, detasari, transferari 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6, Deplasari interne, detasari, transferari 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6, Pregatire profesionala 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4, Alte cheltuieli 69,00 39,00 99,00 99,00 104,00 104,00 110,00 110,00 116,00 116, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 69,00 39,00 99,00 99,00 104,00 104,00 110,00 110,00 116,00 116,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1.404,00 701,00 153,00 153,00 156,00 156,00 159,00 159,00 162,00 162, Asociatii si fundatii 4,00 15,00 53,00 53,00 56,00 56,00 59,00 59,00 62,00 62, Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 1.400,00 686,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Servicii culturale 26,00 35,00 68,00 68,00 70,00 70,00 72,00 72,00 74,00 74, Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 26,00 35,00 68,00 68,00 70,00 70,00 72,00 72,00 74,00 74, Servicii recreative si sportive 1.640,00 923,00 457,00 457,00 476,00 476,00 498,00 498,00 520,00 520, Sport 1.574,00 829,00 339,00 339,00 352,00 352,00 367,00 367,00 382,00 382, Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement 66,00 94,00 118,00 118,00 124,00 124,00 131,00 131,00 138,00 138, Alte servicii in domenile culturii, recreeri si religiei 7,00 47,00 172,00 172,00 180,00 180,00 188,00 188,00 196,00 196, ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 614,00 811,00 991,00 991, , , , , , ,00 01 CHELTUIELI CURENTE 614,00 811,00 991,00 991, , , , , , ,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 421,00 557,00 644,00 644,00 679,00 679,00 717,00 717,00 757,00 757, Cheltuieli salariale in bani 348,00 459,00 526,00 526,00 555,00 555,00 587,00 587,00 620,00 620, Salarii de baza 348,00 459,00 526,00 526,00 555,00 555,00 587,00 587,00 620,00 620, Contributii 73,00 98,00 118,00 118,00 124,00 124,00 130,00 130,00 137,00 137,00 stat 53,00 70,00 82,00 82,00 87,00 87,00 92,00 92,00 98,00 98, Contributii de asigurari de somaj 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 sanatate 17,00 23,00 26,00 26,00 27,00 27,00 28,00 28,00 29,00 29,00

13 Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 13 - mii lei Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2, Contributii pentru concedii si indemnizatii 2,00 3,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 49,00 59,00 113,00 113,00 118,00 118,00 124,00 124,00 130,00 130, Bunuri si servicii 15,00 19,00 50,00 50,00 52,00 52,00 54,00 54,00 56,00 56, Furnituri de birou 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2, Materiale pentru curatenie 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3, Incalzit, iluminat si forta motrica 9,00 10,00 32,00 32,00 34,00 34,00 36,00 36,00 38,00 38, Apa, canal si salubritate 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 intretinere si functionare 2,00 4,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8, Reparatii curente 7,00 10,00 13,00 13,00 14,00 14, Hrana 24,00 22,00 35,00 35,00 37,00 37,00 39,00 39,00 41,00 41, Hrana pentru oameni 24,00 22,00 35,00 35,00 37,00 37,00 39,00 39,00 41,00 41, Deplasari, detasari, transferari 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2, Deplasari interne, detasari, transferari 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2, Pregatire profesionala 6,00 9,00 9,00 9,00 9,00 10,00 10,00 11,00 11, Alte cheltuieli 3,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 3,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 144,00 195,00 234,00 234,00 247,00 247,00 261,00 261,00 275,00 275, Ajutoare sociale 144,00 195,00 234,00 234,00 247,00 247,00 261,00 261,00 275,00 275, Ajutoare sociale in numerar 144,00 195,00 234,00 234,00 247,00 247,00 261,00 261,00 275,00 275, Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 475,00 670,00 768,00 768,00 809,00 809,00 855,00 855,00 903,00 903, Asistenta sociala in caz de invaliditate 475,00 670,00 768,00 768,00 809,00 809,00 855,00 855,00 903,00 903, Asistenta sociala pentru familie si copii 106,00 123,00 176,00 176,00 186,00 186,00 196,00 196,00 206,00 206, Prevenirea excluderii sociale 24,00 15,00 39,00 39,00 41,00 41,00 43,00 43,00 45,00 45, Ajutor social 24,00 15,00 39,00 39,00 41,00 41,00 43,00 43,00 45,00 45, Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 9,00 3,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8, Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 9,00 3,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8, Partea IV-a Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape 4.869, , , , , , , , , , LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 4.799, , , , , , , , , ,00 01 CHELTUIELI CURENTE 2.119, , , , , , , , , ,00

14 Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 14 - mii lei- 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 57,00 84,00 110,00 110,00 115,00 115,00 121,00 121,00 127,00 127, Cheltuieli salariale in bani 48,00 69,00 80,00 80,00 84,00 84,00 89,00 89,00 94,00 94, Salarii de baza 48,00 69,00 80,00 80,00 84,00 84,00 89,00 89,00 94,00 94, Contributii 9,00 15,00 30,00 30,00 31,00 31,00 32,00 32,00 33,00 33,00 stat 8,00 11,00 21,00 21,00 22,00 22,00 23,00 23,00 24,00 24, Contributii de asigurari de somaj 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 sanatate 2,00 4,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7, Contributii pentru concedii si indemnizatii -1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 818, , , , , , , , , , Bunuri si servicii 665,00 653,00 803,00 803,00 847,00 847,00 896,00 896,00 946,00 946, Furnituri de birou 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2, Materiale pentru curatenie 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2, Incalzit, iluminat si forta motrica 177,00 163,00 200,00 200,00 211,00 211,00 223,00 223,00 235,00 235, Apa, canal si salubritate 56,00 59,00 63,00 63,00 66,00 66,00 70,00 70,00 74,00 74,00 intretinere si functionare 431,00 431,00 536,00 536,00 566,00 566,00 599,00 599,00 633,00 633, Reparatii curente 62,00 465,00 526,00 526,00 555,00 555,00 587,00 587,00 620,00 620, Deplasari, detasari, transferari 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4, Deplasari interne, detasari, transferari 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4, Pregatire profesionala 1,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8, Alte cheltuieli 91,00 247,00 274,00 274,00 289,00 289,00 305,00 305,00 322,00 322, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 91,00 247,00 274,00 274,00 289,00 289,00 305,00 305,00 322,00 322,00 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.244,00 5, Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 449,00 5, Finantarea externa nerambursabila 435, Cheltuieli neeligibile 14,00 5, Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 795, Finantarea externa nerambursabila 623, Cheltuieli neeligibile 172,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.522, , , , , , , , , ,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 2.522, , , , , , , , , , Active fixe 2.522, , , , , , , , , , Constructii 483,00 372, , , , , , , , ,00

15 Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 15 - mii lei Masini, echipamente si mijloace de transport 29,00 185,00 185,00 195,00 195,00 206,00 206,00 218,00 218, Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 48,00 55,00 55,00 58,00 58,00 61,00 61,00 64,00 64, Alte active fixe 2.039, , , , , , , , , ,00 79 OPERATIUNI FINANCIARE 158,00 154,00 163,00 163,00 172,00 172,00 182,00 182,00 192,00 192,00 81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 158,00 154,00 163,00 163,00 172,00 172,00 182,00 182,00 192,00 192, Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE 158,00 154,00 163,00 163,00 172,00 172,00 182,00 182,00 192,00 192, Iluminat public si electrificari 357,00 331,00 389,00 389,00 411,00 411,00 435,00 435,00 459,00 459, Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 4.442, , , , , , , , , , PROTECTIA MEDIULUI 70,00 93,00 115,00 115,00 122,00 122,00 01 CHELTUIELI CURENTE 70,00 93,00 115,00 115,00 122,00 122,00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 70,00 93,00 115,00 115,00 122,00 122, Bunuri si servicii 64,00 59,00 68,00 68,00 72,00 72,00 76,00 76,00 80,00 80,00 intretinere si functionare 64,00 59,00 68,00 68,00 72,00 72,00 76,00 76,00 80,00 80, Alte cheltuieli 6,00 34,00 47,00 47,00 50,00 50,00 53,00 53,00 56,00 56, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 6,00 34,00 47,00 47,00 50,00 50,00 53,00 53,00 56,00 56, Salubritate si gestiunea deseurilor 70,00 93,00 115,00 115,00 122,00 122, Salubritate 70,00 93,00 115,00 115,00 122,00 122, Partea V-a Actiuni economice 164,00 637,00 918,00 918,00 946,00 946,00 977,00 977, , , ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA 25,00 35,00 116,00 116,00 122,00 122,00 01 CHELTUIELI CURENTE 25,00 35,00 116,00 116,00 122,00 122,00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 25,00 35,00 116,00 116,00 122,00 122, Bunuri si servicii 11,00 21,00 21,00 22,00 22,00 23,00 23,00 24,00 24, Carburanti si lubrifianti 11,00 21,00 21,00 22,00 22,00 23,00 23,00 24,00 24, Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor 25,00 13,00 63,00 63,00 66,00 66,00 70,00 70,00 74,00 74, Alte cheltuieli 11,00 32,00 32,00 34,00 34,00 36,00 36,00 38,00 38, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 11,00 32,00 32,00 34,00 34,00 36,00 36,00 38,00 38, Actiuni generale economice si comerciale 25,00 35,00 116,00 116,00 122,00 122, Prevenire si combatere inundatii si gheturi 25,00 35,00 116,00 116,00 122,00 122, TRANSPORTURI 139,00 602,00 802,00 802,00 824,00 824,00 848,00 848,00 872,00 872,00 01 CHELTUIELI CURENTE 139,00 602,00 802,00 802,00 824,00 824,00 848,00 848,00 872,00 872,00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 139,00 602,00 802,00 802,00 824,00 824,00 848,00 848,00 872,00 872,00

16 Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 16 - mii lei Bunuri si servicii 102,00 124,00 239,00 239,00 252,00 252,00 266,00 266,00 280,00 280, Carburanti si lubrifianti 25,00 25,00 42,00 42,00 44,00 44,00 47,00 47,00 50,00 50, Piese de schimb 5,00 12,00 22,00 22,00 23,00 23,00 24,00 24,00 25,00 25,00 intretinere si functionare 72,00 87,00 175,00 175,00 185,00 185,00 195,00 195,00 205,00 205, Reparatii curente 37,00 478,00 563,00 563,00 572,00 572,00 582,00 582,00 592,00 592, Transport rutier 80,00 537,00 700,00 700,00 717,00 717,00 735,00 735,00 753,00 753, Drumuri si poduri 4,00 69,00 200,00 200,00 211,00 211,00 223,00 223,00 235,00 235, Strazi 76,00 468,00 500,00 500,00 506,00 506,00 512,00 512,00 518,00 518, Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 59,00 65,00 102,00 102,00 107,00 107,00 113,00 113,00 119,00 119, EXCEDENT/DEFICIT EXCEDENT/DEFICIT 315,00-90, , , , ,00

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 017-019 Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 557.357,4 141.168,0

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Tit: 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.770,88 651,89 685,38 600,37 833,4 3.061,35 3.15,45 3.194,55 0000 I. VENITURI CURENTE.69,0 634,7 678,1 593,0 786,07.98,35

Mai mult

02 - centr

02 - centr BIHOR Data : 7/03/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.656,30 1.003,67 1.379,68 1.073,46 1.199,49 0000 I. VENITURI CURENTE 4.600,83 997,0 1.336,58 1.070,46 1.196,59 00030 A. VENITURI FISCALE 4.56,33

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro Tit: * 7 1 Estimari 016 Estimari 017 Estimari 018 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.185,4 3.513,4.198,00 1.9,00 1.55,00 9.30,5 9.458,95 9.590,59 0000 I. VENITURI CURENTE 7.093,4.317,4 1.795,00 1.714,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 143.003,73 35.9,00 38.690,66 36.796,57 31.594,50 0000 I. VENITURI CURENTE 111.9,89 8.039,5 31.97,5 9.536,59.419,80 00030 A. VENITURI FISCALE 101.546,89 5.381,5

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral Romania Judetul Vâlcea ORAS BABENI A. INTEGRAL DE LA BUGET PE 2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 18,080.85 18,080.85 4,711.35 5,846.20 4,304.59 3,218.71 499002 VENITURI PROPRII 7,653.99 7,653.99

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Arad CENTRALIZATOR BUGET LOCAL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 9,526.71 5,888.77 2,378.55 838.40

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL BOTOSANI 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.08,76 831,96.587,40 3.407,60.01,80 3.518,30 3.34,10.501,80 0000 I. VENITURI CURENTE.573,50 719,50 648,80 693,50

Mai mult

MergedFile

MergedFile JUDET BRASOV 1 Estimari 018 Estimari 019 Estimari 00 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.917,16 1.9,34 1.616,69 1.091,45 916,68 5.44,50 5.49,30 5.779,0 0000 I. VENITURI CURENTE 4.915,16 1.90,34 1.616,69

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 549.99,4 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 06/09/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 555.76,3 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 04/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 547.117,94 104.766,80

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL ALBA COMUNA SUGAG NR. /30.10.2018 Formular 11/01 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ANUL 2018 RECTIFICARE 30.10.2018 Anexa nr.1 HCL nr. /30.10.2018 000202

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral COMUNA GAICEANA JUDETUL BACAU BUGET RECTIFICARE LA DATA DE 10.10.2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 6,559.50 161.79 6,721.29 1,274.05 1,071.60 815.55 3,560.09 499002 VENITURI PROPRII 1,178.00 26.19

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL AN 2014 RECTIFICAREA X Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 1,678,368 303,250 1,981,618 380,674 485,923 386,476 728,545 4802 VENITURI PROPRII 560,100 10,000

Mai mult

buget okkk .pdf

buget okkk .pdf BRABOVA CONSILIUL LOCAL BRABOVA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.539,00 434,00 400,00 380,00 35,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.488,00 383,00 400,00 380,00 35,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.475,00 379,00

Mai mult

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod TOTAL COMUNE Data : 05/11/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.798,08 1.303,94 983,16 819,07 691,91 0000 I. VENITURI CURENTE 3.74,08 1.33,69 981,91 817,8 690,66 00030 A. VENITURI FISCALE 3.75, 1.104,69

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau CENTRALIZATOR BL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 5,411.70 1,373.10 1,367.20 1,365.20 1,306.20

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA ORASULUI MONEASA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.688,00 713,15 460,15 31,45 0,5 0000 I. VENITURI CURENTE 1.680,00 709,15 456,15 31,45 0,5 00030 A. VENITURI FISCALE 1.598,00 690,15 47,15 94,45

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPII TOTAL MUNICIPII Data : 4/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 19.099,0 6.059,76 5.608,95 4.847,96.58,35 0000 I. VENITURI CURENTE 19.014,0 6.036,76 5.590,95 4.89,96.556,35 00030 A. VENITURI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDEŢUL IASI Pag. 1 -lei- Prevederi Capi Sub Pa- Gru Ar- Ali Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol capi ra- pa/ ti- ne- Total, din anii din anul realizate alte cai constatate

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau COMUNA CLEJA BUGET GENERAL PE ANUL 2015 Formular 10 -lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 4,956,000 1,441,250 1,222,750 1,101,250 1,190,750

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.993,00 643,00 501,00 45,00 44,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.953,00 641,00 501,00 45,00 386,00 00030 A. VENITURI FISCALE.03,00 64,00 515,00 453,00 413,00

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP : 4426212 Denumire IP : COMUNA JUCU Sector bugetar

Mai mult

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 214 Formular 1 -lei- Buget 214 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care Trim I Trim II Trim III Trim IV 215 216 217 credite

Mai mult

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 214 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 1 -lei- Buget 214 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care credite Trim

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL IASI 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 6.175,46.078,16 1.7,90 1.743,15 631,5 0000 I. VENITURI CURENTE 6.174,03.076,73 1.7,90 1.743,15 631,5 00030 A. VENITURI FISCALE 7.073,1.9,45.139,05 1.98,40

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.531,40 1.00,61 1.10,00 811,50 399,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.58,40 1.197,61 1.10,00 811,50 399,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.394,00 1.151,11 1.073,50 786,10 383,9

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.463,00 1.00,61 1.10,00 747,10 395,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.460,00 1.197,61 1.10,00 747,10 395,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.95,00 1.151,11 1.073,50 701,10 369,9

Mai mult

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 1.225.610 256.400 1.223.796-1.814-1.814 0 0 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Data : 1/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.310,76 517,16 667,40 679,70 446,50 0000 I. VENITURI CURENTE.38,50 507,70 648,80 665,60 416,40 00030 A. VENITURI FISCALE.395,50 676,50 61,80

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.085,00 35,00 330,00 33,00 170,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.015,00 350,00 330,00 33,00 10,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.07,00 354,00 344,00 38,00 136,00

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

Fast Report Document

Fast Report Document PROIECT BUGET 2019 SURSA A - BUGET LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 794.783.908 VENITURI PROPRII 2 49.90 671.214.448 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 701.530.498

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP : 4221136 Denumire IP : Comuna Domnesti Sector bugetar

Mai mult

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 3.967.000 367.000 3.967.000 131.330 131.330 0 131.330 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 5002 0 50.000 0 50.000

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.011 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP : 2574093 Denumire IP : COMUNA PIETRARI Sector bugetar

Mai mult

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN COD INDICATORI BILANT DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL ANULUI SOLD LA SFARSITUL ANULUI 01003 1.Active fixe necorporale 0 6000 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 0 0 01004 2.Instalatii tehnice,

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1,1,01 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI 74.7.000.01.000 77.70.90 74.959.5 15.74.51 1.7.54.454.979

Mai mult

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/10.04.2013 JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 I II V SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 2.182,17 597,39 579,29 616,65 388,84 2.291,25 2.397,06

Mai mult

BUG.LOCAL DECEMBRIE

BUG.LOCAL DECEMBRIE Primaria Platonesti Platonesti BUGETUL PE ANUL 2012 rectificat la data de 18 decembrie 2012 Anexa 2.38-1 Hotarârea nr.... I II V TOTAL VENITURI 1 00.01 1.666,00 160,80 1.826,80 554,00 680,20 186,00 406,60

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET Data : 04/0/ Tit: pag: 1 000110 TOTAL VENITURI-VENITURI 138.98,41 39.104,36 36.74,8 35.011,7 8.070,05 00010 I. VENITURI CURENTE 15.41,41 35.74,86 3.485,45 31.794,40 5.416,70 90010 C. Venituri

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 1.0..015 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului Sold la

Mai mult

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 BILANT la data de 31.12.2018 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X X 3. Active

Mai mult

bugprim_DARSAM_A_260684

bugprim_DARSAM_A_260684 Editat 22-JN-18 Page 53 of 246 Veniturile bugetelor locale 7,133,368.00 Impozit pe venit 030000 5,145.50 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobil 031800 5,145.50 Cote si sume defalcate

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 1.1.01 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

085 ANX aprobare buget local 2019.xls

085 ANX aprobare buget local 2019.xls MUNICIPIUL ROMAN Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 85 din 18.04.2019 D E N U M I R E A BUGETUL INSTITUTIILOR SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII I N D I C A T O R

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL 1 TOTAL VENITURI 1 00.01 179.695,00 VENITURI PROPRII 2 48.02 123.834,00 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 133.338,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro -COMUNA LIVADA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1.1.018 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 8=6-500 TOTAL CHELTUIELI 5.06.000 5..0.65.5.65.5..8 1.1 5..8 5100 0 Partea I-a SERVICII

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 0.0.017 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 500 TOTAL CHELTUIELI 5100 TOTAL CHELTUIELI 15.19.904 9.14.10.5.5.5.5

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA IGNESTI CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1.1.017 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI 1.5.040 1.0.190 1.0.190 1.0.190 1.99.54 10.4 1.9.717 5100

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.5.5 4.01.00.5.4.7.10.1.11.197 4.0.7 5100 0 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 949.55 97.94 911.1 90.1 90.1 710.10

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI CURENTE 3 A. VENITURI FISCALE 4 A1. IMPOZIT PE VENIT,

Mai mult

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 215 ŞI ESTIMĂRI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BILANT 0.0.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0 TOTAL JUDET GALATI 0100 1.Active fixe necorporale

Mai mult

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 28

Mai mult

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri Romania Judetul Cluj ORAS HUEDIN CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-12-2018 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 12968700 14645662 16681262 2055805 14625457 14547183 2134079 VENITURI

Mai mult

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400 Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro www.moinesti.ro ISO

Mai mult

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls JUDEŢUL: GALATI Unitatea administrativ - teritorială : Instituţia publică:d.g.a.s.p.c. GALATI Formular: 11/06 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2016 ŞI ESTIMĂRI PENTRU

Mai mult

anexa 1-2 buget local.xls

anexa 1-2 buget local.xls ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 1 LA DISPOZITIA NR. 46 /28.04.2009 REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI PENTRU ANUL 2009 mii lei Program Trim I Trim II Trim III Trim

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 900400-900500-90000-90100*) 14.11 9.07

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130351/2010

Mai mult

ANEXA 1A BUGET -oct 2006_.xls

ANEXA 1A BUGET -oct 2006_.xls ROMANIA JUDETUL BACAU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU ANEXA 1 A LA HOTARAREA NR. DIN..2006 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Şl SUBCAPITOLE Şl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE

Mai mult

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2016 Credite de angajament an 2015 mii

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 7=5-5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 45.040.1 14.55.71 45.0.70 45.0.70.9.1.040.577 11..77 5110 AUTORITATI

Mai mult

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod bugetare 2018 bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Mai mult

MergedFile

MergedFile DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE JUDET BRASOV BILANT 0 0 017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.00000+050000+00000+

Mai mult

JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRI

JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRI JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 -

Mai mult

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 29 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANITARE RON Nr. crt Cap. Subcap. Pgf. Denumirea indicatorilor

Mai mult

JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOL

JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOL JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE TRIMESTRE

Mai mult

Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare in

Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare in Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de 31.12.2016 Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare initaile definitive Drepturi constatate Total,din care:

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31.03.016 1 -lei- Denumire indicor conste realize dec incasari conste de incas 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 38.933.00 15.701.050 3.071.959

Mai mult

Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL mii lei

Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL mii lei Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 211 - mii lei - Cod rând Bugetul local Bugetul instituţiilor publice

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETUL Satu Mare Oras Ardud CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-12-2016 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 10925000 11625450 13031801 2422752 10609049 10339943 2691858 VENITURI

Mai mult

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETAL

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETAL JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din 20.12.2018 Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI

Mai mult

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din 24.04.2019 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE TITLURI,

Mai mult

JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE

JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2012 D E N U M I R E A I N D

Mai mult

JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Denumirea indicatorilor Cod Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II

JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Denumirea indicatorilor Cod Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II r&nd indicator Buget initial Infiuente +/- Total Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Sume defalcate din taxa pe

Mai mult

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA NR. 65 DIN BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE C

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA NR. 65 DIN BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE C CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA 65 DIN 30.05.2018 BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE, PE ANUL 2018 - mii lei - Buget 2018

Mai mult

ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL JUDETEAN CALARASI HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2018 Consiliul Jude

ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL JUDETEAN CALARASI HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2018 Consiliul Jude ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL JUDETEAN CALARASI HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 218 Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta ordinara din 2.9.218,

Mai mult

Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator PREVE- DERI ANUALE TOTAL - mii lei -

Mai mult

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019 - ORDONATOR DE CREDITE mii lei Cap.

Mai mult

Microsoft Word - Anexa nr.10

Microsoft Word - Anexa nr.10 CATEGORIILE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI aferente bugetelor locale pe anul 2019 Anexa nr. 10 CAPITOLUL I Veniturile şi cheltuielile aferente bugetelor proprii ale judeţelor A. Venituri ( impozite, taxe şi

Mai mult

JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI EST

JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI EST JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2016-2018 Buget 2015 - mii lei -

Mai mult

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.00000+050000+00000+

Mai mult

Hotarare buget propriu al judetului 2015

Hotarare buget propriu al judetului 2015 CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN H O T Ă R Â R E privind : aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul şi estimările pentru anii - Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară,

Mai mult

JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei- Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- to

JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei- Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- to JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.016 1 -lei- 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 183.905.700 118.641.700 133.578.33 0.071.101 113.507. 103.950.914.048.537

Mai mult

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 30.06.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 01003 1.Active fixe necorporale (030000+050000+060000+

Mai mult

H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr

H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr. 10790 / 21.11.2012 cu privire la proiectul de hotărâre nr.

Mai mult

JUDEŢUL: ARAD Unitatea administrativ-teritorială: NADLAC Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL - VENITURI PE ANUL 2015 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L

JUDEŢUL: ARAD Unitatea administrativ-teritorială: NADLAC Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL - VENITURI PE ANUL 2015 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L JUDEŢUL: ARAD Unitatea administrativ-teritorială: NADLAC Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL - VENITURI PE ANUL TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 11269.00 VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

Mai mult

TOTAL JUDET BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE S

TOTAL JUDET BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE S TOTL JUDET Pag. 1 Denumire indicor Executie prelimina 00 0 000 000 0004 0005 0 TOTL VENITURI-BUGET LOCL 0.10,00 16.087,00 1.86,00.507,00 4.81,00 5.48,00 I. VENITURI CURENTE 18.958,00 15.108,00 0.8,00.494,00.800,00

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETULBacau COMUNA TAMASI CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 30-06-2014 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 2766000 1357150 2951726 1342568 1609158 1433109 6443 1512174 VENITURI

Mai mult

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/ PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTI

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/ PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTI JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/20.01.2014 PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.176 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova ş

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.176 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova ş MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.176 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova şi a raportului de performanţă, pe anul 2015 Consiliul

Mai mult