TOTAL JUDET BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE S

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "TOTAL JUDET BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE S"

Transcriere

1 TOTL JUDET Pag. 1 Denumire indicor Executie prelimina TOTL VENITURI-BUGET LOCL 0.10, , ,00.507, , ,00 I. VENITURI CURENTE , ,00 0.8,00.494,00.800, ,00. VENITURI FISCLE , , ,00.0,00.8,00.86,00 1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CSTIGURI DIN CPITL.49,00.810,00.910,00.0,00.66,00.516, IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CSTIGURI DIN CPITL DE L PERSONE JURIDICE 4, IMPOZIT PE PROFIT 4,00 Impozit pe profit de la agentii economici 4,00 1. Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice.14,00.799,00.910,00.0,00.66,00.516,00 IMPOZIT PE VENIT 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Impozitul pe veniturile din transferul proprietilor imobiliare din primoniul personal 4,00 4,00 4,00 4,00 4, COTE SI SUME DEFLCTE DIN IMPOZITUL PE VENIT.14,00.775,00.886,00.196,00.4,00.49,00 Cote defalce din impozitul pe venit.571,00.458,00.555,00.667,00.791,00.91,00 Sume aloce din cotele defalce din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 64,00 17,00 1,00 59,00 551,00 571, lte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 11,00 11,00 LTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI

2 Pag. Denumire indicor Executie prelimina CSTIGURI DIN CPITL DE L PERSONE FIZICE 11,00 11, lte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital 11,00 11,00 Impozite si taxe pe propriete 1.985, , , , , ,00 IMPOZITE SI TXE PE PROPRIETTE 1.985, , , , , ,00 Impozit si taxa pe cladiri 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 Impozit si taxa pe teren 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 lte impozite si taxe pe propriete 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii 1.06, , , , , ,00 SUME DEFLCTE DIN TV 1.67,00 9.5, ,00 16., , ,00 Sume defalce din taxa pe valoarea adauga pentru finantarea cheltuielilor descentralize la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti , , , , , , Sume defalce din taxa pe valoarea adauga pentru echilibrarea bugetelor locale 704,00 579,00 45,00 64,00 68,00 69, LTE IMPOZITE SI TXE GENERLE PE BUNURI SI SERVICII,00,00,00,00,00,00 Taxe hoteliere,00,00,00,00,00,00 TXE PE SERVICII SPECIFICE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Impozit pe spectacole 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 TXE PE UTILIZRE BUNURILOR,UTORIZRE

3 Pag. Denumire indicor Executie prelimina UTILIZRII BUNURILOR SU PE DESFSURRE DE CTIVITTI 61,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6, Impozit pe mijloacele de transport 57,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizii de functionare 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 6.LTE IMPOZITE SI TXE FISCLE 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 LTE IMPOZITE SI TXE FISCLE 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 lte impozite si taxe 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 C. Venituri nefiscale 459,00 94,00 44,00 46,00 56,00 56,00 C1. Venituri din propriete 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 VENITURI DIN PROPRIETTE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Venituri din concesiuni si inchirieri 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 C. Vanzari de bunuri si servicii 6,00 71,00 19,00 9,00 49,00 49,00 VENITURI DIN PRESTRI DE SERVICII SI LTE CTIVITTI 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 Venituri din prestari de servicii 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 VENITURI DIN TXE DMINISTRTIVE, ELIBERRI PERMISE 6,00 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 Taxe extrajudiciare de timbru 6,00 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 MENZI, PENLITTI SI CONFISCRI 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplice potrivit dispozitiilor legale 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 DIVERSE VENITURI 7,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Taxe speciale 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 lte venituri 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 TRNSFERURI VOLUNTRE, LTELE DECT SUBVENTIILE 1,00-468,00-40,00-400,00-00,00-00,00

4 Pag. 4 Denumire indicor Executie prelimina 70 0 Donii si sponsorizari 1,00 5,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local -47,00-40,00-400,00-00,00-00, Subventii de la alte nivele ale administriei publice 1.145,00 979,00 1.,00 1.,00 1.,00 1.,00 SUBVENTII DE L BUGETUL DE STT 1.145,00 979,00 1.,00 1.,00 1.,00 1.,00 Sprijin financiar pentru constituirea familiei 4,00 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolieri 86,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00, Subventii din bugetul de st pentru finantarea unitilor de asistenta medico-sociale 409,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti 14,00 Subventii de la bugetul de st pentru finantarea sanii 41,00 79,00 41,00 41,00 41,00 41,00 VENITURI PROPRII 6.64, , , , , ,00 TOTL CHELTUIELI , , ,00.507, , ,00 CHELTUIELI CURENTE , , ,00.00, , ,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONL 1.56, , , , , ,00 Cheltuieli salariale in bani 10.50, , , , , ,00 Salarii de baza 7.885, , , , , ,00 Salarii de merit,00 Indemnizie de conducere 10,00

5 Pag. 5 Denumire indicor Executie prelimina Spor de vechime 1,00 Sporuri pentru conditii de munca 81,00 19,00 97,00 97,00 97,00 97,00 lte sporuri 176,00 75,00 195,00 1,00,00 55,00 Fond de premii 7,00 Prima de vacanta 57,00 Fond aferent plii cu ora 46,00 14,00 71,00,00 4,00 67,00 Indemnizii plite unor persoane din afara unitii 1,00 10,00 150,00 150,00 150,00 150,00 locii pentru transportul la si de la locul de munca 40,00 4,00 44,00 46,00 lte drepturi salariale in bani 79,00 69, , , , ,00 Cheltuieli salariale in nura 1,00 lte drepturi salariale in nura 1,00 Contributii.059,00.85,00.991, , , ,00 st.19, ,00.059,00.79,00.497,00.606,00 Contributii de asigurari de somaj 11,00 46,00 16,00 149,00 145,00 159,00 sane 67,00 40,00 66,00 709,00 8,00 96,00 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale,00,00 9,00 4,00 44,00 50,00 Contributii pentru concedii si indemnizii 76,00 75,00 95,00 100,00 106,00 11,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII.880,00.65,00.659,00.15,00.579,00.90,00 Bunuri si servicii 1.57, , ,00.11,00.59,00.5,00 Furnituri de birou 4,00 0,00 4,00 44,00 49,00 51,00 Meriale pentru curenie 8,00 1,00,00 5,00 9,00 4,00

6 Pag. 6 Denumire indicor Executie prelimina Incalzit, ilumin si forta motrica 84,00 98,00 415,00 450,00 51,00 556,00 pa, canal si salubrite 81,00 981,00 676,00 1.0, , ,00 Carburanti si lubrifianti 41,00 6,00 55,00 56,00 60,00 60,00 Piese de schimb 1,00 14,00 7,00 9,00 8,00 0,00 Transport 1,00 15,00 15,00 1,00 9,00 1,00 Posta, telecomunicii, radio, tv, internet 10,00 77,00 10,00 107,00 119,00 15,00 Meriale si prestari de servicii cu caracter functional 455,00 174,00 1,00 1,00 14,00 4,00 lte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 158,00 117,00 9,00 144,00 145,00 144,00 Reparii curente 510,00 1,00 470,00 48,00 51,00 559,00 Medicamente si meriale sanitare 7,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 Medicamente 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meriale sanitare 5,00 16,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Dezinfectanti 1,00 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Bunuri de nura obiectelor de inventar,00 10,00 17,00 1,00 4,00 6,00 lte obiecte de inventar,00 10,00 17,00 1,00 4,00 6,00 Deplasari, detasari, transferari 8,00 9,00 1,00 14,00 18,00 19,00 Deplasari interne, detasari, transferari 8,00 9,00 1,00 14,00 18,00 19,00 Carti, publicii si meriale documentare 1,00 Pregire profesionala 9,00 6,00,00 5,00 5,00 5,00 Protectia muncii 4,00 4,00 Contributii ale administriei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza

7 Pag. 7 Denumire indicor Executie prelimina unor conventii sau contracte de asociere 4,00, Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 75,00 61,00 lte cheltuieli 706,00 411,00 447,00 451,00 716,00 77,00 lte cheltuieli cu bunuri si servicii 706,00 411,00 447,00 451,00 716,00 77,00 TITLUL III DOBNZI 807, ,00 940,00 86,00 795,00 75,00 Dobanzi aferente doriei publice interne 807, ,00 940,00 86,00 795,00 75,00 Dobanzi aferente doriei publice interne directe 807, ,00 940,00 86,00 795,00 75,00 TITLUL VI TRNSFERURI INTRE UNITTI LE DMINISTRTIEI PUBLICE 1.160, , , , , ,00 Transferuri curente 1.160, , , , , ,00 Transferuri cre institutiile publice 78,00 50,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Transferuri privind contributiile de sane pentru persoanele beneficiare de ajutor social 50, Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru finantarea unitilor de asistenta medico-sociale 7,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800, Transferuri din bugetele locale pentru finanarea cheltuielilor curente in domeniul sanii 77,00 60,00 60,00 60,00 60, TITLUL IX SISTENT SOCIL 1.496,00 518,00 998,00 998,00 998,00 998,00 jutoare sociale 1.496,00 518,00 998,00 998,00 998,00 998,00 jutoare sociale in numerar 1.496,00 518,00 998,00 998,00 998,00 998,00 TITLUL X LTE CHELTUIELI 67,00 75,00 8,00 Burse 67,00 75,00 8,00

8 Pag. 8 Denumire indicor Executie prelimina OPERTIUNI FINNCIRE 94,00 546,00 504,00 504,00 504,00 TITLUL XVI RMBURSRI DE CREDITE 94,00 546,00 504,00 504,00 504,00 Rambursari de credite interne 94,00 546,00 504,00 504,00 504,00 Rambursari de credite aferente doriei publice interne locale 94,00 546,00 504,00 504,00 504,00 Pli efectue in anii precedenti si recupere in anul curent -8,00 TITLUL XVII PLTI EFECTUTE IN NII PRECEDENTI SI RECUPERTE IN NUL CURENT -8,00 Pli efectue in anii precedenti si recupere in anul curent -8,00 Pli efectue in anii precedenti si recupere in anul curent (SF) -8,00 Partea I-a Servicii publice generale.78,00.187,00.754,00.76,00.679,00.69,00 UTORITTI PUBLICE SI CTIUNI EXTERNE.7,00 1.9,00.480,00.50,00.550,00.580,00 CHELTUIELI CURENTE.7,00 1.9,00.480,00.50,00.550,00.580,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONL 1.975, ,00.10,00.10,00.10,00.10,00 Cheltuieli salariale in bani 1.557, , , , , ,00 Salarii de baza 1.057,00 91, , , , ,00 Salarii de merit 1,00 Indemnizie de conducere,00 Spor de vechime 14,00 Sporuri pentru conditii de munca 19,00 156,00 41,00 41,00 41,00 41,00 lte sporuri 0,00,00,00,00,00,00 Fond de premii 8,00 Prima de vacanta 57,00 Indemnizii plite unor persoane din

9 Pag. 9 Denumire indicor Executie prelimina afara unitii 1,00 10,00 150,00 150,00 150,00 150, lte drepturi salariale in bani 5,00 00,00 00,00 00,00 00,00 Contributii 418,00 5,00 475,00 475,00 475,00 475,00 st 17,00 66,00 64,00 64,00 64,00 64,00 Contributii de asigurari de somaj 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 sane 86,00 64,00 86,00 86,00 86,00 86,00 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale,00,00,00,00,00,00 Contributii pentru concedii si indemnizii 5,00 1,00 14,00 14,00 14,00 14,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 76,00 70,00 50,00 400,00 40,00 450,00 Bunuri si servicii 0,00 51,00 4,00 90,00 90,00 90,00 Furnituri de birou 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meriale pentru curenie,00,00,00,00,00,00 Incalzit, ilumin si forta motrica 48,00 7,00 50,00 50,00 50,00 50,00 pa, canal si salubrite,00 Carburanti si lubrifianti 4,00 54,00 40,00 40,00 40,00 40,00 Piese de schimb 10,00 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Transport 1,00 1,00 5,00 5,00 5,00 Posta, telecomunicii, radio, tv, internet 59,00 45,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Meriale si prestari de servicii cu caracter functional 9,00 16,00 40,00 40,00 40,00 40,00 lte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 110,00 67,00 10,00 5,00 5,00 5,00

10 Pag. 10 Denumire indicor Executie prelimina Reparii curente 60,00 5,00 0,00 50,00 Bunuri de nura obiectelor de inventar 16,00 5,00 1,00 1,00 1,00 lte obiecte de inventar 16,00 5,00 1,00 1,00 1,00 Deplasari, detasari, transferari 1,00,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Deplasari interne, detasari, transferari 1,00,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Carti, publicii si meriale documentare 1,00 Pregire profesionala 9,00 6,00,00 5,00 5,00 5,00 Contributii ale administriei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 4,00,00 lte cheltuieli 05,00 78,00 100,00 100,00 100,00 100,00 lte cheltuieli cu bunuri si servicii 05,00 78,00 100,00 100,00 100,00 100,00 LTE SERVICII PUBLICE GENERLE 180,00 04,00 4,00 4,00 4,00 4,00 CHELTUIELI CURENTE 180,00 04,00 4,00 4,00 4,00 4,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONL 11,00 144,00 75,00 75,00 75,00 75,00 Cheltuieli salariale in bani 106,00 108,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Salarii de baza 89,00 88,00 174,00 174,00 174,00 174,00 Spor de vechime,00 Sporuri pentru conditii de munca 6,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lte sporuri,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 Fond de premii 6,00 Contributii 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 st 17,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Contributii de asigurari de somaj 1,00,00,00,00,00,00

11 Pag. 11 Denumire indicor Executie prelimina sane 5,00 6,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 1,00,00,00,00,00,00 Contributii pentru concedii si indemnizii 1,00,00,00,00,00,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 49,00 60,00 59,00 59,00 59,00 59,00 Bunuri si servicii 4,00 49,00 54,00 54,00 54,00 54,00 Furnituri de birou 4,00,00,00,00,00,00 Meriale pentru curenie 1,00,00,00,00,00,00 Incalzit, ilumin si forta motrica 1,00 1,00 Carburanti si lubrifianti 5,00 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Piese de schimb 1,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Transport 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Posta, telecomunicii, radio, tv, internet 6,00 8,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Meriale si prestari de servicii cu caracter functional 5,00 0,00 0,00 17,00 18,00 4,00 lte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 4,00 8,00 11,00 10,00 4,00 Bunuri de nura obiectelor de inventar 5,00 lte obiecte de inventar 5,00 Deplasari, detasari, transferari 1,00 Deplasari interne, detasari, transferari 1,00 lte cheltuieli 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 lte cheltuieli cu bunuri si servicii 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 TRNZCTII PRIVIND DTORI PUBLIC SI

12 Pag. 1 Denumire indicor Executie prelimina IMPRUMUTURI 807, ,00 940,00 86,00 795,00 75,00 CHELTUIELI CURENTE 807, ,00 940,00 86,00 795,00 75,00 TITLUL III DOBNZI 807, ,00 940,00 86,00 795,00 75,00 Dobanzi aferente doriei publice interne 807, ,00 940,00 86,00 795,00 75,00 Dobanzi aferente doriei publice interne directe 807, ,00 940,00 86,00 795,00 75,00 TRNSFERURI CU CRCTER GENERL INTRE DIFERITE NIVELE LE DMINISTRTIEI 50,00 CHELTUIELI CURENTE 50,00 TITLUL VI TRNSFERURI INTRE UNITTI LE DMINISTRTIEI PUBLICE 50,00 Transferuri curente 50,00 Transferuri privind contributiile de sane pentru persoanele beneficiare de ajutor social 50,00 Partea III-a Cheltuieli social-culturale , , , , ,00 19.,00 INVTMNT , , , , , ,00 CHELTUIELI CURENTE , , , , , ,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONL 10.65, , , , , ,00 Cheltuieli salariale in bani 7.980,00 6.0, , , , ,00 Salarii de baza 5.984, , , , , ,00 Salarii de merit,00 Indemnizie de conducere 7,00 Spor de vechime 11,00 Sporuri pentru conditii de munca 0,00 lte sporuri 16,00 64,00 184,00 0,00,00 44,00 Fond de premii 57,00

13 Pag. 1 Denumire indicor Executie prelimina Fond aferent plii cu ora 46,00 14,00 71,00,00 4,00 67,00 locii pentru transportul la si de la locul de munca 40,00 4,00 44,00 46,00 lte drepturi salariale in bani 687,00 69,00 1.7, , ,00 849,00 Contributii.85, ,00.5,00.640,00.985, ,00 st 1.68, ,00.580,00.800,00.8,00.17,00 Contributii de asigurari de somaj 107,00,00 1,00 15,00 11,00 145,00 sane 50,00,00 545,00 59,00 715,00 809,00 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 6,00 4,00 1,00 4,00 6,00 4,00 Contributii pentru concedii si indemnizii 67,00 56,00 74,00 79,00 85,00 91,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 750,00 405,00 88,00 90, , ,00 Bunuri si servicii 575,00 78,00 66,00 706,00 87,00 906,00 Furnituri de birou 1,00 7,00 9,00 11,00 16,00 18,00 Meriale pentru curenie,00 7,00 6,00 9,00,00 7,00 Incalzit, ilumin si forta motrica 5,00 60,00 65,00 400,00 46,00 506,00 pa, canal si salubrite 67,00 9,00 8,00 96,00 10,00 10,00 Carburanti si lubrifianti,00 4,00 5,00 6,00 10,00 10,00 Piese de schimb 10,00 1,00 1,00 14,00 1,00 15,00 Transport 1,00 14,00 1,00 15,00,00 5,00 Posta, telecomunicii, radio, tv, internet 8,00 4,00 8,00 4,00 54,00 60,00 Meriale si prestari de servicii cu caracter functional 8,00 8,00,00 5,00 6,00 40,00

14 Pag. 14 Denumire indicor Executie prelimina lte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 48,00 4,00 5,00 58,00 60,00 65,00 Reparii curente 116,00 8,00 10,00 14,00 15,00 169,00 Bunuri de nura obiectelor de inventar 17,00 17,00 0,00,00 5,00 lte obiecte de inventar 17,00 17,00 0,00,00 5,00 Deplasari, detasari, transferari 7,00 6,00 8,00 10,00 14,00 15,00 Deplasari interne, detasari, transferari 7,00 6,00 8,00 10,00 14,00 15,00 Protectia muncii 4,00 4,00 lte cheltuieli 5,00 1,00 7,00 41,00 1,00 4,00 lte cheltuieli cu bunuri si servicii 5,00 1,00 7,00 41,00 1,00 4,00 TITLUL X LTE CHELTUIELI 67,00 75,00 8,00 Burse 67,00 75,00 8,00 SNTTE 8,00 860,00 877,00 877,00 877,00 877,00 CHELTUIELI CURENTE 8,00 860,00 877,00 877,00 877,00 877,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONL 405,00 9,00 7,00 7,00 7,00 7,00 Cheltuieli salariale in bani 0,00 64,00 90,00 90,00 90,00 90,00 Salarii de baza 7,00 40,00 64,00 64,00 64,00 64,00 Spor de vechime,00 Sporuri pentru conditii de munca 5,00 4,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Fond de premii 0,00 Contributii 85,00 75,00 8,00 8,00 8,00 8,00 st 65,00 55,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Contributii de asigurari de somaj,00,00,00,00,00,00 sane 16,00 14,00 17,00 17,00 17,00 17,00 Contributii de asigurari pentru

15 Pag. 15 Denumire indicor Executie prelimina accidente de munca si boli profesionale 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Contributii pentru concedii si indemnizii 1,00,00,00,00,00,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 9,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 Bunuri si servicii,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Meriale pentru curenie,00,00,00,00,00,00 lte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare,00,00,00,00,00 Medicamente si meriale sanitare 7,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 Medicamente 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meriale sanitare 5,00 16,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Dezinfectanti 1,00 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00 TITLUL VI TRNSFERURI INTRE UNITTI LE DMINISTRTIEI PUBLICE 409,00 477,00 460,00 460,00 460,00 460,00 Transferuri curente 409,00 477,00 460,00 460,00 460,00 460,00 Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru finantarea unitilor de asistenta medico-sociale 409,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400, Transferuri din bugetele locale pentru finanarea cheltuielilor curente in domeniul sanii 77,00 60,00 60,00 60,00 60,00 CULTUR, RECREERE SI RELIGIE 864,00 49,00 411,00 411,00 411,00 411,00 CHELTUIELI CURENTE 864,00 49,00 411,00 411,00 411,00 411,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONL 151,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 Cheltuieli salariale in bani 118,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 Salarii de baza 99,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 Spor de vechime 1,00

16 Pag. 16 Denumire indicor Executie prelimina Sporuri pentru conditii de munca 8,00 lte sporuri,00 Fond de premii 8,00 Cheltuieli salariale in nura 1,00 lte drepturi salariale in nura 1,00 Contributii,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 st,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Contributii de asigurari de somaj 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 sane 6,00,00,00,00,00,00 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Contributii pentru concedii si indemnizii 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 48,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Bunuri si servicii 7,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Meriale si prestari de servicii cu caracter functional 7,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 lte cheltuieli 11,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 lte cheltuieli cu bunuri si servicii 11,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 TITLUL VI TRNSFERURI INTRE UNITTI LE DMINISTRTIEI PUBLICE 65,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferuri curente 65,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferuri cre institutiile publice 65,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SIGURRI SI SISTENT SOCIL.55, , , , , ,00 CHELTUIELI CURENTE.55, , , , , ,00

17 Pag. 17 Denumire indicor Executie prelimina TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONL 56,00 78,00 Cheltuieli salariale in bani 4,00 18,00 Salarii de baza 84,00 18,00 lte sporuri 5,00 Fond de premii,00 Contributii 114,00 60,00 st 88,00 46,00 Contributii de asigurari de somaj,00 1,00 sane,00 11,00 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 1,00 1,00 Contributii pentru concedii si indemnizii 1,00 1,00 TITLUL VI TRNSFERURI INTRE UNITTI LE DMINISTRTIEI PUBLICE,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Transferuri curente,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru finantarea unitilor de asistenta medico-sociale,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 TITLUL IX SISTENT SOCIL 1.496,00 518,00 998,00 998,00 998,00 998,00 jutoare sociale 1.496,00 518,00 998,00 998,00 998,00 998,00 jutoare sociale in numerar 1.496,00 518,00 998,00 998,00 998,00 998,00 Partea IV-a Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape 56, ,00 89,00 1.7, , ,00 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTRE PUBLIC 49,00 10,00 00,00 00,00 575,00 58,00

18 Pag. 18 Denumire indicor Executie prelimina CHELTUIELI CURENTE 49,00 10,00 00,00 00,00 575,00 58,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 49,00 10,00 00,00 00,00 575,00 58,00 lte cheltuieli 49,00 10,00 00,00 00,00 575,00 58,00 lte cheltuieli cu bunuri si servicii 49,00 10,00 00,00 00,00 575,00 58,00 PROTECTI MEDIULUI 14,00 950,00 59,00 97,00 944, ,00 CHELTUIELI CURENTE 14,00 950,00 59,00 97,00 944, ,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 14,00 950,00 59,00 97,00 944, ,00 Bunuri si servicii 14,00 950,00 59,00 97,00 944, ,00 pa, canal si salubrite 14,00 950,00 59,00 97,00 944, ,00 Partea V-a ctiuni economice 440,00 677,00 98,00 886,00 886,00 886,00 COMBUSTIBILI SI ENERGIE -8,00 Pli efectue in anii precedenti si recupere in anul curent -8,00 TITLUL XVII PLTI EFECTUTE IN NII PRECEDENTI SI RECUPERTE IN NUL CURENT -8,00 Pli efectue in anii precedenti si recupere in anul curent -8,00 Pli efectue in anii precedenti si recupere in anul curent (SF) -8,00 GRICULTUR, SILVICULTUR, PISCICULTUR SI VNTORE 1,00,00,00,00,00,00 CHELTUIELI CURENTE 1,00,00,00,00,00,00 TITLUL VI TRNSFERURI INTRE UNITTI LE DMINISTRTIEI PUBLICE 1,00,00,00,00,00,00 Transferuri curente 1,00,00,00,00,00,00 Transferuri cre institutiile publice 1,00,00,00,00,00,00 TRNSPORTURI 45,00 655,00 906,00 864,00 864,00 864,00

19 Pag. 19 Denumire indicor Executie prelimina CHELTUIELI CURENTE 45,00 61,00 60,00 60,00 60,00 60,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 45,00 61,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Bunuri si servicii 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meriale si prestari de servicii cu caracter functional 6,00 lte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reparii curente 4,00 80,00 40,00 40,00 40,00 40,00 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 75,00 61,00 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 75,00 61,00 OPERTIUNI FINNCIRE 94,00 546,00 504,00 504,00 504,00 TITLUL XVI RMBURSRI DE CREDITE 94,00 546,00 504,00 504,00 504,00 Rambursari de credite interne 94,00 546,00 504,00 504,00 504,00 Rambursari de credite aferente doriei publice interne locale 94,00 546,00 504,00 504,00 504,00 DEFICIT 05,00

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA ORASULUI MONEASA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.688,00 713,15 460,15 31,45 0,5 0000 I. VENITURI CURENTE 1.680,00 709,15 456,15 31,45 0,5 00030 A. VENITURI FISCALE 1.598,00 690,15 47,15 94,45

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.993,00 643,00 501,00 45,00 44,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.953,00 641,00 501,00 45,00 386,00 00030 A. VENITURI FISCALE.03,00 64,00 515,00 453,00 413,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPII TOTAL MUNICIPII Data : 4/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 19.099,0 6.059,76 5.608,95 4.847,96.58,35 0000 I. VENITURI CURENTE 19.014,0 6.036,76 5.590,95 4.89,96.556,35 00030 A. VENITURI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL IASI 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 6.175,46.078,16 1.7,90 1.743,15 631,5 0000 I. VENITURI CURENTE 6.174,03.076,73 1.7,90 1.743,15 631,5 00030 A. VENITURI FISCALE 7.073,1.9,45.139,05 1.98,40

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Data : 1/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.310,76 517,16 667,40 679,70 446,50 0000 I. VENITURI CURENTE.38,50 507,70 648,80 665,60 416,40 00030 A. VENITURI FISCALE.395,50 676,50 61,80

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau COMUNA CLEJA BUGET GENERAL PE ANUL 2015 Formular 10 -lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 4,956,000 1,441,250 1,222,750 1,101,250 1,190,750

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.085,00 35,00 330,00 33,00 170,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.015,00 350,00 330,00 33,00 10,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.07,00 354,00 344,00 38,00 136,00

Mai mult

TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31

TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31 TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.0.017 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.531,40 1.00,61 1.10,00 811,50 399,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.58,40 1.197,61 1.10,00 811,50 399,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.394,00 1.151,11 1.073,50 786,10 383,9

Mai mult

buget okkk .pdf

buget okkk .pdf BRABOVA CONSILIUL LOCAL BRABOVA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.539,00 434,00 400,00 380,00 35,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.488,00 383,00 400,00 380,00 35,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.475,00 379,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.463,00 1.00,61 1.10,00 747,10 395,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.460,00 1.197,61 1.10,00 747,10 395,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.95,00 1.151,11 1.073,50 701,10 369,9

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1/1/015 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.500.0.57.40.57.1.51.47.17.4 4.005.477.140

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.1.011 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.11.40.07.7.0.0.19.49.17.01.197.990.5

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 143.003,73 35.9,00 38.690,66 36.796,57 31.594,50 0000 I. VENITURI CURENTE 111.9,89 8.039,5 31.97,5 9.536,59.419,80 00030 A. VENITURI FISCALE 101.546,89 5.381,5

Mai mult

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 1.225.610 256.400 1.223.796-1.814-1.814 0 0 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 7=5-5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 45.040.1 14.55.71 45.0.70 45.0.70.9.1.040.577 11..77 5110 AUTORITATI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro -COMUNA LIVADA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.1.018 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 8=6-500 TOTAL CHELTUIELI.6.000.51.00.8.0.8.0..18 1.1 01

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 0 0 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.47.0 750.7.7.0.7.0

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.011 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Tit: 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.770,88 651,89 685,38 600,37 833,4 3.061,35 3.15,45 3.194,55 0000 I. VENITURI CURENTE.69,0 634,7 678,1 593,0 786,07.98,35

Mai mult

sintsom_ _21.pdf

sintsom_ _21.pdf ugetul asigurarilor pentru somaj pe anii - Pag. - mii lei - / 00 00 6 00 900 00 0 6 0 0 5 9 9 VENITURI - TOTL I.VENITURI CURENTE TXE PE UTILIZRE UNURILOR, UTORIZRE UTILIZRII UNURILOR SU PE DESFSURRE DE

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral Romania Judetul Vâlcea ORAS BABENI A. INTEGRAL DE LA BUGET PE 2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 18,080.85 18,080.85 4,711.35 5,846.20 4,304.59 3,218.71 499002 VENITURI PROPRII 7,653.99 7,653.99

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL ALBA COMUNA SUGAG NR. /30.10.2018 Formular 11/01 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ANUL 2018 RECTIFICARE 30.10.2018 Anexa nr.1 HCL nr. /30.10.2018 000202

Mai mult

02 - centr

02 - centr BIHOR Data : 7/03/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.656,30 1.003,67 1.379,68 1.073,46 1.199,49 0000 I. VENITURI CURENTE 4.600,83 997,0 1.336,58 1.070,46 1.196,59 00030 A. VENITURI FISCALE 4.56,33

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL AN 2014 RECTIFICAREA X Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 1,678,368 303,250 1,981,618 380,674 485,923 386,476 728,545 4802 VENITURI PROPRII 560,100 10,000

Mai mult

MergedFile

MergedFile JUDET BRASOV 1 Estimari 018 Estimari 019 Estimari 00 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.917,16 1.9,34 1.616,69 1.091,45 916,68 5.44,50 5.49,30 5.779,0 0000 I. VENITURI CURENTE 4.915,16 1.90,34 1.616,69

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 1.1.01 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL BOTOSANI 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.08,76 831,96.587,40 3.407,60.01,80 3.518,30 3.34,10.501,80 0000 I. VENITURI CURENTE.573,50 719,50 648,80 693,50

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1,1,01 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI 74.7.000.01.000 77.70.90 74.959.5 15.74.51 1.7.54.454.979

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 017-019 Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 557.357,4 141.168,0

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau CENTRALIZATOR BL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 5,411.70 1,373.10 1,367.20 1,365.20 1,306.20

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 549.99,4 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 06/09/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 555.76,3 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 04/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 547.117,94 104.766,80

Mai mult

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod TOTAL COMUNE Data : 05/11/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.798,08 1.303,94 983,16 819,07 691,91 0000 I. VENITURI CURENTE 3.74,08 1.33,69 981,91 817,8 690,66 00030 A. VENITURI FISCALE 3.75, 1.104,69

Mai mult

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 1 - mii lei- 000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 12.632,00 12.735,00 19.066,00 17.743,00 16.390,00 17.234,00 000202 I. VENITURI CURENTE

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral COMUNA GAICEANA JUDETUL BACAU BUGET RECTIFICARE LA DATA DE 10.10.2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 6,559.50 161.79 6,721.29 1,274.05 1,071.60 815.55 3,560.09 499002 VENITURI PROPRII 1,178.00 26.19

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP : 2574093 Denumire IP : COMUNA PIETRARI Sector bugetar

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 214 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 1 -lei- Buget 214 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care credite Trim

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.5.5 4.01.00.5.4.7.10.1.11.197 4.0.7 5100 0 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 949.55 97.94 911.1 90.1 90.1 710.10

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 3.967.000 367.000 3.967.000 131.330 131.330 0 131.330 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 5002 0 50.000 0 50.000

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro Tit: * 7 1 Estimari 016 Estimari 017 Estimari 018 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.185,4 3.513,4.198,00 1.9,00 1.55,00 9.30,5 9.458,95 9.590,59 0000 I. VENITURI CURENTE 7.093,4.317,4 1.795,00 1.714,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA IGNESTI CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1.1.017 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI 1.5.040 1.0.190 1.0.190 1.0.190 1.99.54 10.4 1.9.717 5100

Mai mult

anexa204_ pdf

anexa204_ pdf UGETUL SIGURRILOR PENTRU SOMJ SINTEZ cheltuielilor pe surse de finantare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate, dupa caz, pe anii - nexa nr. / Pag. 1 - mii lei -

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 0.0.017 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 500 TOTAL CHELTUIELI 5100 TOTAL CHELTUIELI 15.19.904 9.14.10.5.5.5.5

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDEŢUL IASI Pag. 1 -lei- Prevederi Capi Sub Pa- Gru Ar- Ali Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol capi ra- pa/ ti- ne- Total, din anii din anul realizate alte cai constatate

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Arad CENTRALIZATOR BUGET LOCAL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 9,526.71 5,888.77 2,378.55 838.40

Mai mult

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 214 Formular 1 -lei- Buget 214 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care Trim I Trim II Trim III Trim IV 215 216 217 credite

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP : 4426212 Denumire IP : COMUNA JUCU Sector bugetar

Mai mult

bugprim_DARSAM_A_260684

bugprim_DARSAM_A_260684 Editat 22-JN-18 Page 53 of 246 Veniturile bugetelor locale 7,133,368.00 Impozit pe venit 030000 5,145.50 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobil 031800 5,145.50 Cote si sume defalcate

Mai mult

ROMANIA JUDETUL SUCEAVA COMUNA PALTINOASA CUI Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 3, Anul: 2017 Denumirea indicat

ROMANIA JUDETUL SUCEAVA COMUNA PALTINOASA CUI Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 3, Anul: 2017 Denumirea indicat ROMNI JUDETUL SUCEV COMUN PLTINOS CUI 8 nexa Cont de executie - Venituri - ugetul local Trimestrul: 3, nul: 0 TOTL VENITURI (cod 00.0+00.+00.+00.+.0 ) VENITURI PROPRII (cod 00.0-.0-3.0+00.+00. ) 00.0.0.,00..,00.39.03,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro -COMUNA LIVADA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1.1.018 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 8=6-500 TOTAL CHELTUIELI 5.06.000 5..0.65.5.65.5..8 1.1 5..8 5100 0 Partea I-a SERVICII

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET Data : 04/0/ Tit: pag: 1 000110 TOTAL VENITURI-VENITURI 138.98,41 39.104,36 36.74,8 35.011,7 8.070,05 00010 I. VENITURI CURENTE 15.41,41 35.74,86 3.485,45 31.794,40 5.416,70 90010 C. Venituri

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP : 4221136 Denumire IP : Comuna Domnesti Sector bugetar

Mai mult

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN COD INDICATORI BILANT DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL ANULUI SOLD LA SFARSITUL ANULUI 01003 1.Active fixe necorporale 0 6000 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 0 0 01004 2.Instalatii tehnice,

Mai mult

COMUNA CIOCANESTI CF Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2018 Denumirea indicatorilor Cod indicator anu

COMUNA CIOCANESTI CF Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2018 Denumirea indicatorilor Cod indicator anu COMUN CIOCNESTI CF 9300 nexa Cont de executie - Venituri - ugetul local Trimestrul:, nul: 08 TOTL VENITURI 00.0+00.+00.+00.+.0) VENITURI PROPRII 00.0-.0-3.0+00.+00.) 00.0 3.8.8,00.8.,00.80.003,00 9.08,00.00.93,00.9.,00

Mai mult

085 ANX aprobare buget local 2019.xls

085 ANX aprobare buget local 2019.xls MUNICIPIUL ROMAN Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 85 din 18.04.2019 D E N U M I R E A BUGETUL INSTITUTIILOR SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII I N D I C A T O R

Mai mult

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.00000+050000+00000+

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR Denumire indicor conste realize dec incasari 1 conste de incas 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 13.379.390 16.055.580 15.331.91 94.399 14.407.513 13.75.706 1.579.06 000 I. VENITURI CURENTE 10.84.390

Mai mult

COMUNA CERTEJU DE SUS BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI

COMUNA CERTEJU DE SUS BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI COMUNA CERTEJU DE SUS BILANT 1.1.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 900400-900500-90000-90100*) 00.5 0.51 01004.Instalii tehnice, mijloace

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 900400-900500-90000-90100*) 14.11 9.07

Mai mult

MergedFile

MergedFile DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE JUDET BRASOV BILANT 0 0 017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.00000+050000+00000+

Mai mult

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 29 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANITARE RON Nr. crt Cap. Subcap. Pgf. Denumirea indicatorilor

Mai mult

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/10.04.2013 JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 I II V SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 2.182,17 597,39 579,29 616,65 388,84 2.291,25 2.397,06

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400 Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro www.moinesti.ro ISO

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130351/2010

Mai mult

JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei- Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- to

JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei- Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- to JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.016 1 -lei- 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 183.905.700 118.641.700 133.578.33 0.071.101 113.507. 103.950.914.048.537

Mai mult

PRIMARIA FRASIN NR.../ Biroul contabilitate Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2012 Denumirea indicatori

PRIMARIA FRASIN NR.../ Biroul contabilitate Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2012 Denumirea indicatori PRIMARIA FRASIN NR.../...2010 Biroul contabilitate Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2012 aprobate la cumulate anii precedenti anul curent inacasari incasat TOTAL

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri Romania Judetul Cluj ORAS HUEDIN CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-12-2018 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 12968700 14645662 16681262 2055805 14625457 14547183 2134079 VENITURI

Mai mult

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 30.06.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 01003 1.Active fixe necorporale (030000+050000+060000+

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETUL Olt COMUNA BARASTI CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-03-2017 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 2172000 650000 1055087 307707 747380 574265 17739 463083 VENITURI

Mai mult

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2016 Credite de angajament an 2015 mii

Mai mult

ORASUL IANCA BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI Active fixe nec

ORASUL IANCA BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI Active fixe nec ORASUL IANCA BILANT 1.1.01 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*) 1.00.507 1.00.505 01004.Instalii

Mai mult

JUDETUL NEAMT CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31/03/2013 pa / - lei- Capitol Subcapi- tol Pagraf Titlu ra- Gru- Ar- ti- col Ali- ne-

JUDETUL NEAMT CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31/03/2013 pa / - lei- Capitol Subcapi- tol Pagraf Titlu ra- Gru- Ar- ti- col Ali- ne- JUDETUL NEAMT CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31/03/013 Denumire indicor aprobe cumule conste realize dec incasari 1 conste de incas 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 191.331.000 66.10.000

Mai mult

JUDETUL SUCEAVA ORASUL FRASIN CF: Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2013 Denumirea indicatorilor Cod i

JUDETUL SUCEAVA ORASUL FRASIN CF: Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2013 Denumirea indicatorilor Cod i JUDETUL SUCEAVA ORASUL FRASIN CF: 4535651 Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2013 aprobate la cumulate anii precedenti anul curent inacasari incasat TOTAL VENITURI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPIUL SUCEAVA CUI: 44479 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.018 1 -lei- 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 8.031.413 14.386.186 11.735.814 77.89.13 133.906.601

Mai mult

Fast Report Document

Fast Report Document PROIECT BUGET 2019 SURSA A - BUGET LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 794.783.908 VENITURI PROPRII 2 49.90 671.214.448 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 701.530.498

Mai mult

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 215 ŞI ESTIMĂRI

Mai mult

BUG.LOCAL DECEMBRIE

BUG.LOCAL DECEMBRIE Primaria Platonesti Platonesti BUGETUL PE ANUL 2012 rectificat la data de 18 decembrie 2012 Anexa 2.38-1 Hotarârea nr.... I II V TOTAL VENITURI 1 00.01 1.666,00 160,80 1.826,80 554,00 680,20 186,00 406,60

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 1.0..015 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului Sold la

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31.03.016 1 -lei- Denumire indicor conste realize dec incasari conste de incas 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 38.933.00 15.701.050 3.071.959

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI CURENTE 3 A. VENITURI FISCALE 4 A1. IMPOZIT PE VENIT,

Mai mult

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL

Mai mult

JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRI

JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRI JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 -

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL 1 TOTAL VENITURI 1 00.01 179.695,00 VENITURI PROPRII 2 48.02 123.834,00 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 133.338,00

Mai mult

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls JUDEŢUL: GALATI Unitatea administrativ - teritorială : Instituţia publică:d.g.a.s.p.c. GALATI Formular: 11/06 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2016 ŞI ESTIMĂRI PENTRU

Mai mult

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 BILANT la data de 31.12.2018 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X X 3. Active

Mai mult

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod bugetare 2018 bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Mai mult

Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare in

Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare in Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de 31.12.2016 Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare initaile definitive Drepturi constatate Total,din care:

Mai mult

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOA

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.00000+050000+00000+

Mai mult

Consiliul Local Giubega 01 - Bilant BILANT la data de Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004

Consiliul Local Giubega 01 - Bilant BILANT la data de Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004 01 - Bilant BILANT Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004 2.Instalatii tehnice, mijloace de tr 840898 843688 aparatura birotica si alte active co 2130300+2130400+2140000+2310000-2810

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130325/2010

Mai mult

CONSlLlUL GENERAL AL MUNlClPlULUl BUCURESTI Hot. Nr. Anexa 2.35 BUGETUL PE ANUL 2007 Detalierea cheltuielilor pe capitole,parti, subcapitole,titluri d

CONSlLlUL GENERAL AL MUNlClPlULUl BUCURESTI Hot. Nr. Anexa 2.35 BUGETUL PE ANUL 2007 Detalierea cheltuielilor pe capitole,parti, subcapitole,titluri d Detalierea cheltuielilor pe capitole,parti, subcapitole,titluri de ~heltuieli~articole si alineate Cod indicator mii lei Prevederi an CULTURA,RECREE, RELlGlE 67.1 0 11.800,OO Servicii culturale 67.10.03

Mai mult

COMUNA BRABOVA JUDETUL DOLJ NR 426 din C A T R E D.G.F.P DOLJ SERVICIUL BUGET Alaturat va inaintam bilantul contabil intocmit la data de 31

COMUNA BRABOVA JUDETUL DOLJ NR 426 din C A T R E D.G.F.P DOLJ SERVICIUL BUGET Alaturat va inaintam bilantul contabil intocmit la data de 31 COMUNA BRABOVA JUDETUL DOLJ NR 46 din 10.0.013 C A T R E D.G.F.P DOLJ SERVICIUL BUGET Alur va inaintam bilantul contabil intocmit la da de 31.1.013. DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT

Mai mult

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019 - ORDONATOR DE CREDITE mii lei Cap.

Mai mult

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 28

Mai mult

A.J.O.F.M. VASLUI NR. / Cap. Sub Prgf. Gr Art. Alin. Contul de executie al bugetului asigurarilor pentru somaj la data de 31 iulie 2016 Buge

A.J.O.F.M. VASLUI NR. / Cap. Sub Prgf. Gr Art. Alin. Contul de executie al bugetului asigurarilor pentru somaj la data de 31 iulie 2016 Buge A.J.O.F.M. VASLUI NR. /09.08.2016 Contul de executie al bugetului asigurarilor pentru somaj la data de 31 iulie 2016 1 2 3 4=2+3 OOO1 O4 TOTAL VENITURI 9,375,000 5,197,207 0 5,197,207 OO 1.VENITURI CURENTE

Mai mult