BugetGeneralFaraEstimari

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "BugetGeneralFaraEstimari"

Transcriere

1 Romania Judetul Bacau COMUNA CLEJA BUGET GENERAL PE ANUL 2015 Formular 10 -lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 4,956,000 1,441,250 1,222,750 1,101,250 1,190, VENITURI PROPRII 1,302, , , , , I. VENITURI CURENTE 4,793,000 1,391,250 1,222,750 1,101,250 1,077, A. VENITURI FISCALE 4,585,000 1,340,250 1,172,250 1,048,250 1,024, A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 672, , , , , A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 672, , , , , Impozit pe venit 5,000 1,000 1,000 2,000 1, Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 5,000 1,000 1,000 2,000 1, Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 667, , , , , Cote defalcate din impozitul pe venit 180,000 45,000 45,000 45,000 45, , , , , , A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 325, ,000 68,000 94,000 57, Impozite si taxe pe proprietate 325, ,000 68,000 94,000 57, Impozit si taxa pe cladiri 135,000 44,000 30,000 35,000 26, Impozit pe cladiri de la persoane fizice 65,000 24,000 15,000 15,000 11, Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 70,000 20,000 15,000 20,000 15, Impozit si taxa pe teren 165,000 59,000 29,000 49,000 28, Impozit pe terenuri de la persoane fizice 70,000 30,000 15,000 14,000 11, Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 5,000 1,000 2,000 1,000 1, Impozitul pe terenul din extravilan 90,000 28,000 12,000 34,000 16, Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 5,000 1,000 1,000 2,000 1, Alte impozite si taxe pe proprietate 20,000 2,000 8,000 8,000 2, A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 3,573,000 1,062, , , ,500 Pagina : 1 din 20

2 1102 Sume defalcate din TVA 3,491,000 1,039, , , , Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 1502 Taxe pe servicii specifice 2, Impozit pe spectacole 2, Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 198,000 48,000 47,500 51,000 51, Venituri din prestari de servicii si alte activitati 142,000 35,500 35,500 35,500 35, Venituri din prestari de servicii 140,000 35,000 35,000 35,000 35, Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 2, Venituri din taxe administrative, eliberari permise 1, Taxe extrajudiciare de timbru 1, Amenzi, penalitati si confiscari 55,000 12,000 12,000 15,000 16, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 55,000 12,000 12,000 15,000 16, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 3,157, , , , , , , ,000 65,000 66,000 80,000 23,000 20,000 18,000 19, Impozit pe mijloacele de transport 70,000 20,000 17,000 16,000 17, Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 60,000 15,000 15,000 15,000 15, Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 10,000 5,000 2,000 1,000 2, Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 10,000 3,000 3,000 2,000 2, A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 15,000 4,000 4,000 3,000 4, Alte impozite si taxe fiscale 15,000 4,000 4,000 3,000 4, Alte impozite si taxe 15,000 4,000 4,000 3,000 4, C. VENITURI NEFISCALE 208,000 51,000 50,500 53,000 53, C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 10,000 3,000 3,000 2,000 2, Venituri din proprietate 10,000 3,000 3,000 2,000 2, Venituri din concesiuni si inchirieri 10,000 3,000 3,000 2,000 2, Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 10,000 3,000 3,000 2,000 2,000 55,000 12,000 12,000 15,000 16, IV. SUBVENTII 163,000 50, ,000 Pagina : 2 din 20

3 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 163,000 50, , Subventii de la bugetul de stat 163,000 50, , B. Curente 163,000 50, , Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 163,000 50, , TOTAL CHELTUIELI 2,225, , , , , CHELTUIELI CURENTE 2,148, , , , , TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 647, , , , , Cheltuieli salariale in bani 532, , , , , Salarii de baza 485, , , , , Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 47, ,000 11,000 12,000 12, Contributii 115, ,461 28,460 28,821 27, Contributii de asigurari sociale de stat 78, ,900 19,100 19,500 19, Contributii de asigurari de somaj 2, Contributii de asigurari sociale de sanatate 28, ,350 7,750 7,410 6, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 1, Contributii pentru concedii si indemnizatii 4, ,461 1,010 1,061 1, TITLUL II BUNURI SI SERVICII 761, , , ,600 83, Bunuri si servicii 680, , , ,100 81, Furnituri de birou 7, ,500 1,000 2,000 1, Materiale pentru curatenie 5, ,000 1, Încalzit, Iluminat si forta motrica 24, ,000 3,500 3,500 7, Apa, canal si salubritate 2, , Carburanti si lubrifianti 19, ,000 6,500 4,000 3, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 68, ,000 18,000 16,000 16, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 544, , ,000 81,000 51, Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 10, ,000 2,500 2,500 2, Reparatii curente 10, , Bunuri de natura obiectelor de inventar 10, ,000 2, Alte obiecte de inventar 10, ,000 2, Pagina : 3 din 20

4 2006 Daplasari, detasari, transferari 3, ,500 1, Deplasari interne, detasari, transferari 3, ,500 1, Consultanta si expertiza 10, ,000 3,000 1,000 1, Pregatire profesionala 15, ,000 6,500 4, Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 2, , Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 2, , Alte cheltuieli 29, ,000 3,000 1,000 1, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 29, ,000 3,000 1,000 1, TITLUL III DOBANZI 36, ,000 9,000 9,000 9, Dobanzi aferente datoriei publice interne 36, ,000 9,000 9,000 9, Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 36, ,000 9,000 9,000 9, TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 8, ,000 2,000 2,000 2, Transferuri curente 8, ,000 2,000 2,000 2, Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 8, ,000 2,000 2,000 2, TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 658, , , , , Ajutoare sociale 658, , , , , Ajutoare sociale in numerar 658, , , , , TITLUL X ALTE CHELTUIELI 37, , Sustinerea cultelor 37, , OPERATIUNI FINANCIARE 77, ,300 19,300 19,300 19, TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 77, ,300 19,300 19,300 19, Rambursari de credite interne 77, ,300 19,300 19,300 19, Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 77, ,300 19,300 19,300 19, Partea I-a Servicii publice generale 761, , , , , Autoritati publice si actiuni externe 694, , , , , CHELTUIELI CURENTE 694, , , , , TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 521, , , , , Cheltuieli salariale in bani 431, , , , , Salarii de baza 384, ,000 96,000 96,000 96, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 47, ,000 11,000 12,000 12,000 Pagina : 4 din 20

5 1003 Contributii 90, ,000 22,400 22,700 22, Contributii de asigurari sociale de stat 61, ,500 15,000 15,300 15, Contributii de asigurari de somaj 2, Contributii de asigurari sociale de sanatate 22, ,600 6,000 5,700 5, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii 3, TITLUL II BUNURI SI SERVICII 173, ,500 40,597 32,500 29, Bunuri si servicii 124, ,500 26,597 26,000 27, Furnituri de birou 6, ,000 1,000 2,000 1, Materiale pentru curatenie 2, ,000 1, Încalzit, Iluminat si forta motrica 15, ,000 3,000 2,000 5, Apa, canal si salubritate 1, , Carburanti si lubrifianti 6, ,500 1,500 1,500 1, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 36, ,000 9,000 9,000 9, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 47, ,000 8,000 9,000 8, Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 10, ,500 2,500 2,500 2, Reparatii curente 10, , Bunuri de natura obiectelor de inventar 4, ,000 2, Alte obiecte de inventar 4, ,000 2, Daplasari, detasari, transferari 3, ,000 1, Deplasari interne, detasari, transferari 3, ,000 1, Consultanta si expertiza 10, ,000 3,000 1,000 1, Pregatire profesionala 14, ,000 5,000 4, Alte cheltuieli 8, ,000 3,000 1,000 1, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 8, ,000 3,000 1,000 1, Autoritati executive si legislative 694, , , , , Autoritati executive 694, , , , , Alte servicii publice generale 21, , CHELTUIELI CURENTE 21, , TITLUL II BUNURI SI SERVICII 21, , Alte cheltuieli 21, , Pagina : 5 din 20

6 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 21, , Alte servicii publice generale 21, , Dobanzi 38, ,500 9,000 9,000 9, CHELTUIELI CURENTE 38, ,500 9,000 9,000 9, TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2, , Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 2, , Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 2, , TITLUL III DOBANZI 36, ,000 9,000 9,000 9, Dobanzi aferente datoriei publice interne 36, ,000 9,000 9,000 9, Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 36, ,000 9,000 9,000 9, Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei 8, ,000 2,000 2,000 2, CHELTUIELI CURENTE 8, ,000 2,000 2,000 2, TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 8, ,000 2,000 2,000 2, Transferuri curente 8, ,000 2,000 2,000 2, Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 8, ,000 2,000 2,000 2,000 8, ,000 2,000 2,000 2, Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 28, ,100 6,500 5,500 5, Ordine publica si siguranta nationala 28, ,100 6,500 5,500 5, CHELTUIELI CURENTE 28, ,100 6,500 5,500 5, TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 20, ,600 5,000 5,000 5, Cheltuieli salariale in bani 16, ,000 4,000 4,000 4, Salarii de baza 16, ,000 4,000 4,000 4, Contributii 4, ,600 1,000 1,000 1, Contributii de asigurari sociale de stat 3, , Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate 1, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII 7, ,500 1, Bunuri si servicii 5, , Pagina : 6 din 20

7 Furnituri de birou Carburanti si lubrifianti 1, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 4, , Daplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Pregatire profesionala 1, , Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 28, ,100 6,500 5,500 5, Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 894, , , , , Cultura, recreere si religie 114, ,550 20,650 15,100 12, CHELTUIELI CURENTE 114, ,550 20,650 15,100 12, TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 20, ,550 5,150 5,100 5, Cheltuieli salariale in bani 16, ,200 4,200 4,200 4, Salarii de baza 16, ,200 4,200 4,200 4, Contributii 4, , Contributii de asigurari sociale de stat 2, Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII 56, ,000 15,500 10,000 7, Bunuri si servicii 54, ,000 15,500 10,000 7, Materiale pentru curatenie 1, , Încalzit, Iluminat si forta motrica 5, , , Apa, canal si salubritate Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 17, ,500 4,500 4,000 4, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 31, ,000 11,000 5,000 3, Bunuri de natura obiectelor de inventar 2, , Alte obiecte de inventar 2, , TITLUL X ALTE CHELTUIELI 37, , Sustinerea cultelor 37, , Servicii culturale 77, ,550 20,650 15,100 12,100 Pagina : 7 din 20

8 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 25, ,050 5,150 5,100 5, Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 52, ,500 15,500 10,000 7, Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei 37, , Asigurari si asistenta sociala 779, , , , , CHELTUIELI CURENTE 779, , , , , TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 65, ,411 17,310 16,261 15, Cheltuieli salariale in bani 53, ,000 14,000 13,000 13, Salarii de baza 53, ,000 14,000 13,000 13, Contributii 12, ,411 3,310 3,261 2, Contributii de asigurari sociale de stat 8, ,100 2,100 2,100 2, Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate 3, ,000 1,000 1, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII 56, ,600 18,100 5,600 5, Bunuri si servicii 52, ,600 18,100 5,600 5, Furnituri de birou 1, , Materiale pentru curatenie 2, , Încalzit, Iluminat si forta motrica 4, , , Apa, canal si salubritate Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 15, ,500 4,500 3,000 3, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 30, ,000 13,000 2, Bunuri de natura obiectelor de inventar 4, , Alte obiecte de inventar 4, , TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 658, , , , , Ajutoare sociale 658, , , , , Ajutoare sociale in numerar 658, , , , , Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 487, , , , , Asistenta sociala in caz de invaliditate 487, , , , , Prevenirea excluderii sociale 171, , , Ajutor social 171, , ,000 Pagina : 8 din 20

9 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 121, ,011 35,410 21,861 20, Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 121, ,011 35,410 21,861 20, Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape 362, , ,000 65,000 40, Locuinte, servicii si dezvoltare publica 150, ,500 55,000 15, CHELTUIELI CURENTE 150, ,500 55,000 15, TITLUL II BUNURI SI SERVICII 150, ,500 55,000 15, Bunuri si servicii 150, ,500 55,000 15, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 150, ,000 55,000 15, Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice Alimentare cu apa Iluminat public si electrificari rurale 150, ,000 55,000 15, Protectia mediului 212, ,000 50,000 50,000 40, CHELTUIELI CURENTE 212, ,000 50,000 50,000 40, TITLUL II BUNURI SI SERVICII 212, ,000 50,000 50,000 40, Bunuri si servicii 212, ,000 50,000 50,000 40, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 212, ,000 50,000 50,000 40, Salubritate si gestiunea deseurilor 212, ,000 50,000 50,000 40, Salubritate 12, , Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 200, ,000 50,000 50,000 40, Partea a V-a Actiuni economice 178, ,200 48,900 26,260 26, Transporturi 178, ,200 48,900 26,260 26, CHELTUIELI CURENTE 101, ,900 29,600 6,960 6, TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 19, ,900 4,600 4,960 4, Cheltuieli salariale in bani 15, ,800 3,800 4,000 4, Salarii de baza 15, ,800 3,800 4,000 4, Contributii 3, , Contributii de asigurari sociale de stat 2, Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Pagina : 9 din 20

10 Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII 82, ,000 25,000 2,000 2, Bunuri si servicii 82, ,000 25,000 2,000 2, Carburanti si lubrifianti 12, ,000 5,000 2,000 2, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 70, ,000 20, OPERATIUNI FINANCIARE 77, ,300 19,300 19,300 19, TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 77, ,300 19,300 19,300 19, Rambursari de credite interne 77, ,300 19,300 19,300 19, Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 77, ,300 19,300 19,300 19, Transport rutier 178, ,200 48,900 26,260 26, Drumuri si poduri 178, ,200 48,900 26,260 26, Rezerve, Excedent/Deficit 2,731, , , , , Rezerve Excedent 2,731, , , , , Excedentul sectiunii de functionare 2,731, , , , , Excedentul sectiunii de dezvoltare Deficit Deficitul sectiunii de functionare Deficitul sectiunii de dezvoltare SECTIUNEA DE FUNCTIONARE TOTAL VENITURI 4,956,000 1,441,250 1,222,750 1,101,250 1,190, VENITURI PROPRII 1,302, , , , , I. VENITURI CURENTE 4,793,000 1,391,250 1,222,750 1,101,250 1,077, A. VENITURI FISCALE 4,585,000 1,340,250 1,172,250 1,048,250 1,024, A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 672, , , , , A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 672, , , , , Impozit pe venit 5,000 1,000 1,000 2,000 1,000 5,000 1,000 1,000 2,000 1, Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 667, , , , ,750 Pagina : 10 din 20

11 Cote defalcate din impozitul pe venit 180,000 45,000 45,000 45,000 45, Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale Impozit pe spectacole 2, Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 487, , , , , A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 325, ,000 68,000 94,000 57, Impozite si taxe pe proprietate 325, ,000 68,000 94,000 57, Impozit si taxa pe cladiri 135,000 44,000 30,000 35,000 26, Impozit pe cladiri de la persoane fizice 65,000 24,000 15,000 15,000 11, Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 70,000 20,000 15,000 20,000 15, Impozit si taxa pe teren 165,000 59,000 29,000 49,000 28, Impozit pe terenuri de la persoane fizice 70,000 30,000 15,000 14,000 11, Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 5,000 1,000 2,000 1,000 1, Impozitul pe terenul din extravilan 90,000 28,000 12,000 34,000 16, Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 5,000 1,000 1,000 2,000 1, Alte impozite si taxe pe proprietate 20,000 2,000 8,000 8,000 2, A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 3,573,000 1,062, , , , Sume defalcate din TVA 3,491,000 1,039, , , , Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 3,157, , , , , , , ,000 65,000 66, Taxe pe servicii specifice 2, ,000 23,000 20,000 18,000 19, Impozit pe mijloacele de transport 70,000 20,000 17,000 16,000 17, Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 60,000 15,000 15,000 15,000 15, Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 10,000 5,000 2,000 1,000 2, Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 10,000 3,000 3,000 2,000 2, A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 15,000 4,000 4,000 3,000 4, Alte impozite si taxe fiscale 15,000 4,000 4,000 3,000 4, Alte impozite si taxe 15,000 4,000 4,000 3,000 4, C. VENITURI NEFISCALE 208,000 51,000 50,500 53,000 53,500 Pagina : 11 din 20

12 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 10,000 3,000 3,000 2,000 2, Venituri din proprietate 10,000 3,000 3,000 2,000 2, Venituri din concesiuni si inchirieri 10,000 3,000 3,000 2,000 2, Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 10,000 3,000 3,000 2,000 2, C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 198,000 48,000 47,500 51,000 51, Venituri din prestari de servicii si alte activitati 142,000 35,500 35,500 35,500 35, Venituri din prestari de servicii 140,000 35,000 35,000 35,000 35, Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 2, Venituri din taxe administrative, eliberari permise 1, Taxe extrajudiciare de timbru 1, Amenzi, penalitati si confiscari 55,000 12,000 12,000 15,000 16, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 55,000 12,000 12,000 15,000 16, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate IV. SUBVENTII 163,000 50, , SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 163,000 50, , Subventii de la bugetul de stat 163,000 50, , B. Curente 163,000 50, , Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 55,000 12,000 12,000 15,000 16, ,000 50, , TOTAL CHELTUIELI 2,225, , , , , CHELTUIELI CURENTE 2,148, , , , , TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 647, , , , , Cheltuieli salariale in bani 532, , , , , Salarii de baza 485, , , , , Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 47, ,000 11,000 12,000 12, Contributii 115, ,461 28,460 28,821 27, Contributii de asigurari sociale de stat 78, ,900 19,100 19,500 19, Contributii de asigurari de somaj 2, Contributii de asigurari sociale de sanatate 28, ,350 7,750 7,410 6, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 1, Pagina : 12 din 20

13 Contributii pentru concedii si indemnizatii 4, ,461 1,010 1,061 1, TITLUL II BUNURI SI SERVICII 761, , , ,600 83, Bunuri si servicii 680, , , ,100 81, Furnituri de birou 7, ,500 1,000 2,000 1, Materiale pentru curatenie 5, ,000 1, Încalzit, Iluminat si forta motrica 24, ,000 3,500 3,500 7, Apa, canal si salubritate 2, , Carburanti si lubrifianti 19, ,000 6,500 4,000 3, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 68, ,000 18,000 16,000 16, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 544, , ,000 81,000 51, Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 10, ,000 2,500 2,500 2, Reparatii curente 10, , Bunuri de natura obiectelor de inventar 10, ,000 2, Alte obiecte de inventar 10, ,000 2, Daplasari, detasari, transferari 3, ,500 1, Deplasari interne, detasari, transferari 3, ,500 1, Consultanta si expertiza 10, ,000 3,000 1,000 1, Pregatire profesionala 15, ,000 6,500 4, Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 2, , Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 2, , Alte cheltuieli 29, ,000 3,000 1,000 1, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 29, ,000 3,000 1,000 1, TITLUL III DOBANZI 36, ,000 9,000 9,000 9, Dobanzi aferente datoriei publice interne 36, ,000 9,000 9,000 9, Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 36, ,000 9,000 9,000 9, TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 8, ,000 2,000 2,000 2, Transferuri curente 8, ,000 2,000 2,000 2, Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 8, ,000 2,000 2,000 2, TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 658, , , , , Ajutoare sociale 658, , , , ,000 Pagina : 13 din 20

14 Ajutoare sociale in numerar 658, , , , , TITLUL X ALTE CHELTUIELI 37, , Sustinerea cultelor 37, , OPERATIUNI FINANCIARE 77, ,300 19,300 19,300 19, TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 77, ,300 19,300 19,300 19, Rambursari de credite interne 77, ,300 19,300 19,300 19, Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 77, ,300 19,300 19,300 19, Partea I-a Servicii publice generale 761, , , , , Autoritati publice si actiuni externe 694, , , , , CHELTUIELI CURENTE 694, , , , , TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 521, , , , , Cheltuieli salariale in bani 431, , , , , Salarii de baza 384, ,000 96,000 96,000 96, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 47, ,000 11,000 12,000 12, Contributii 90, ,000 22,400 22,700 22, Contributii de asigurari sociale de stat 61, ,500 15,000 15,300 15, Contributii de asigurari de somaj 2, Contributii de asigurari sociale de sanatate 22, ,600 6,000 5,700 5, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii 3, TITLUL II BUNURI SI SERVICII 173, ,500 40,597 32,500 29, Bunuri si servicii 124, ,500 26,597 26,000 27, Furnituri de birou 6, ,000 1,000 2,000 1, Materiale pentru curatenie 2, ,000 1, Încalzit, Iluminat si forta motrica 15, ,000 3,000 2,000 5, Apa, canal si salubritate 1, , Carburanti si lubrifianti 6, ,500 1,500 1,500 1, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 36, ,000 9,000 9,000 9, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 47, ,000 8,000 9,000 8, Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 10, ,500 2,500 2,500 2, Reparatii curente 10, , Pagina : 14 din 20

15 2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 4, ,000 2, Alte obiecte de inventar 4, ,000 2, Daplasari, detasari, transferari 3, ,000 1, Deplasari interne, detasari, transferari 3, ,000 1, Consultanta si expertiza 10, ,000 3,000 1,000 1, Pregatire profesionala 14, ,000 5,000 4, Alte cheltuieli 8, ,000 3,000 1,000 1, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 8, ,000 3,000 1,000 1, Autoritati executive si legislative 694, , , , , Autoritati executive 694, , , , , Alte servicii publice generale 21, , CHELTUIELI CURENTE 21, , TITLUL II BUNURI SI SERVICII 21, , Alte cheltuieli 21, , Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 21, , Alte servicii publice generale 21, , Dobanzi 38, ,500 9,000 9,000 9, CHELTUIELI CURENTE 38, ,500 9,000 9,000 9, TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2, , Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 2, , Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 2, , TITLUL III DOBANZI 36, ,000 9,000 9,000 9, Dobanzi aferente datoriei publice interne 36, ,000 9,000 9,000 9, Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 36, ,000 9,000 9,000 9, Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei 8, ,000 2,000 2,000 2, CHELTUIELI CURENTE 8, ,000 2,000 2,000 2, TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 8, ,000 2,000 2,000 2, Transferuri curente 8, ,000 2,000 2,000 2, Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 8, ,000 2,000 2,000 2,000 8, ,000 2,000 2,000 2,000 Pagina : 15 din 20

16 5902 Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 28, ,100 6,500 5,500 5, Ordine publica si siguranta nationala 28, ,100 6,500 5,500 5, CHELTUIELI CURENTE 28, ,100 6,500 5,500 5, TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 20, ,600 5,000 5,000 5, Cheltuieli salariale in bani 16, ,000 4,000 4,000 4, Salarii de baza 16, ,000 4,000 4,000 4, Contributii 4, ,600 1,000 1,000 1, Contributii de asigurari sociale de stat 3, , Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate 1, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII 7, ,500 1, Bunuri si servicii 5, , Furnituri de birou Carburanti si lubrifianti 1, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 4, , Daplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Pregatire profesionala 1, , Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 28, ,100 6,500 5,500 5, Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 894, , , , , Cultura, recreere si religie 114, ,550 20,650 15,100 12, CHELTUIELI CURENTE 114, ,550 20,650 15,100 12, TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 20, ,550 5,150 5,100 5, Cheltuieli salariale in bani 16, ,200 4,200 4,200 4, Salarii de baza 16, ,200 4,200 4,200 4, Contributii 4, , Contributii de asigurari sociale de stat 2, Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Pagina : 16 din 20

17 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII 56, ,000 15,500 10,000 7, Bunuri si servicii 54, ,000 15,500 10,000 7, Materiale pentru curatenie 1, , Încalzit, Iluminat si forta motrica 5, , , Apa, canal si salubritate Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 17, ,500 4,500 4,000 4, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 31, ,000 11,000 5,000 3, Bunuri de natura obiectelor de inventar 2, , Alte obiecte de inventar 2, , TITLUL X ALTE CHELTUIELI 37, , Sustinerea cultelor 37, , Servicii culturale 77, ,550 20,650 15,100 12, Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 25, ,050 5,150 5,100 5, Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 52, ,500 15,500 10,000 7, Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei 37, , Asigurari si asistenta sociala 779, , , , , CHELTUIELI CURENTE 779, , , , , TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 65, ,411 17,310 16,261 15, Cheltuieli salariale in bani 53, ,000 14,000 13,000 13, Salarii de baza 53, ,000 14,000 13,000 13, Contributii 12, ,411 3,310 3,261 2, Contributii de asigurari sociale de stat 8, ,100 2,100 2,100 2, Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate 3, ,000 1,000 1, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII 56, ,600 18,100 5,600 5, Bunuri si servicii 52, ,600 18,100 5,600 5, Furnituri de birou 1, , Pagina : 17 din 20

18 Materiale pentru curatenie 2, , Încalzit, Iluminat si forta motrica 4, , , Apa, canal si salubritate Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 15, ,500 4,500 3,000 3, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 30, ,000 13,000 2, Bunuri de natura obiectelor de inventar 4, , Alte obiecte de inventar 4, , TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 658, , , , , Ajutoare sociale 658, , , , , Ajutoare sociale in numerar 658, , , , , Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 487, , , , , Asistenta sociala in caz de invaliditate 487, , , , , Prevenirea excluderii sociale 171, , , Ajutor social 171, , , Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 121, ,011 35,410 21,861 20, Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 121, ,011 35,410 21,861 20, Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape 362, , ,000 65,000 40, Locuinte, servicii si dezvoltare publica 150, ,500 55,000 15, CHELTUIELI CURENTE 150, ,500 55,000 15, TITLUL II BUNURI SI SERVICII 150, ,500 55,000 15, Bunuri si servicii 150, ,500 55,000 15, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 150, ,000 55,000 15, Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice Alimentare cu apa Iluminat public si electrificari rurale 150, ,000 55,000 15, Protectia mediului 212, ,000 50,000 50,000 40, CHELTUIELI CURENTE 212, ,000 50,000 50,000 40, TITLUL II BUNURI SI SERVICII 212, ,000 50,000 50,000 40, Bunuri si servicii 212, ,000 50,000 50,000 40, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 212, ,000 50,000 50,000 40,000 Pagina : 18 din 20

19 Salubritate si gestiunea deseurilor 212, ,000 50,000 50,000 40, Salubritate 12, , Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 200, ,000 50,000 50,000 40, Partea a V-a Actiuni economice 178, ,200 48,900 26,260 26, Transporturi 178, ,200 48,900 26,260 26, CHELTUIELI CURENTE 101, ,900 29,600 6,960 6, TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 19, ,900 4,600 4,960 4, Cheltuieli salariale in bani 15, ,800 3,800 4,000 4, Salarii de baza 15, ,800 3,800 4,000 4, Contributii 3, , Contributii de asigurari sociale de stat 2, Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII 82, ,000 25,000 2,000 2, Bunuri si servicii 82, ,000 25,000 2,000 2, Carburanti si lubrifianti 12, ,000 5,000 2,000 2, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 70, ,000 20, OPERATIUNI FINANCIARE 77, ,300 19,300 19,300 19, TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 77, ,300 19,300 19,300 19, Rambursari de credite interne 77, ,300 19,300 19,300 19, Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 77, ,300 19,300 19,300 19, Transport rutier 178, ,200 48,900 26,260 26, Drumuri si poduri 178, ,200 48,900 26,260 26, Rezerve, Excedent/Deficit 2,731, , , , , Rezerve Excedent 2,731, , , , , Excedentul sectiunii de functionare 2,731, , , , , Deficit Deficitul sectiunii de functionare Pagina : 19 din 20

20 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 9602 Rezerve, Excedent/Deficit Rezerve Excedent Excedentul sectiunii de dezvoltare Deficit Deficitul sectiunii de dezvoltare Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar - contabil Pagina : 20 din 20

buget okkk .pdf

buget okkk .pdf BRABOVA CONSILIUL LOCAL BRABOVA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.539,00 434,00 400,00 380,00 35,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.488,00 383,00 400,00 380,00 35,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.475,00 379,00

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau CENTRALIZATOR BL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 5,411.70 1,373.10 1,367.20 1,365.20 1,306.20

Mai mult

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 214 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 1 -lei- Buget 214 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care credite Trim

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL ALBA COMUNA SUGAG NR. /30.10.2018 Formular 11/01 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ANUL 2018 RECTIFICARE 30.10.2018 Anexa nr.1 HCL nr. /30.10.2018 000202

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral COMUNA GAICEANA JUDETUL BACAU BUGET RECTIFICARE LA DATA DE 10.10.2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 6,559.50 161.79 6,721.29 1,274.05 1,071.60 815.55 3,560.09 499002 VENITURI PROPRII 1,178.00 26.19

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL AN 2014 RECTIFICAREA X Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 1,678,368 303,250 1,981,618 380,674 485,923 386,476 728,545 4802 VENITURI PROPRII 560,100 10,000

Mai mult

02 - centr

02 - centr BIHOR Data : 7/03/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.656,30 1.003,67 1.379,68 1.073,46 1.199,49 0000 I. VENITURI CURENTE 4.600,83 997,0 1.336,58 1.070,46 1.196,59 00030 A. VENITURI FISCALE 4.56,33

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA ORASULUI MONEASA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.688,00 713,15 460,15 31,45 0,5 0000 I. VENITURI CURENTE 1.680,00 709,15 456,15 31,45 0,5 00030 A. VENITURI FISCALE 1.598,00 690,15 47,15 94,45

Mai mult

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 214 Formular 1 -lei- Buget 214 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care Trim I Trim II Trim III Trim IV 215 216 217 credite

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral Romania Judetul Vâlcea ORAS BABENI A. INTEGRAL DE LA BUGET PE 2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 18,080.85 18,080.85 4,711.35 5,846.20 4,304.59 3,218.71 499002 VENITURI PROPRII 7,653.99 7,653.99

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL IASI 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 6.175,46.078,16 1.7,90 1.743,15 631,5 0000 I. VENITURI CURENTE 6.174,03.076,73 1.7,90 1.743,15 631,5 00030 A. VENITURI FISCALE 7.073,1.9,45.139,05 1.98,40

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.993,00 643,00 501,00 45,00 44,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.953,00 641,00 501,00 45,00 386,00 00030 A. VENITURI FISCALE.03,00 64,00 515,00 453,00 413,00

Mai mult

MergedFile

MergedFile JUDET BRASOV 1 Estimari 018 Estimari 019 Estimari 00 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.917,16 1.9,34 1.616,69 1.091,45 916,68 5.44,50 5.49,30 5.779,0 0000 I. VENITURI CURENTE 4.915,16 1.90,34 1.616,69

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Tit: 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.770,88 651,89 685,38 600,37 833,4 3.061,35 3.15,45 3.194,55 0000 I. VENITURI CURENTE.69,0 634,7 678,1 593,0 786,07.98,35

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.085,00 35,00 330,00 33,00 170,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.015,00 350,00 330,00 33,00 10,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.07,00 354,00 344,00 38,00 136,00

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Arad CENTRALIZATOR BUGET LOCAL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 9,526.71 5,888.77 2,378.55 838.40

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro Tit: * 7 1 Estimari 016 Estimari 017 Estimari 018 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.185,4 3.513,4.198,00 1.9,00 1.55,00 9.30,5 9.458,95 9.590,59 0000 I. VENITURI CURENTE 7.093,4.317,4 1.795,00 1.714,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL BOTOSANI 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.08,76 831,96.587,40 3.407,60.01,80 3.518,30 3.34,10.501,80 0000 I. VENITURI CURENTE.573,50 719,50 648,80 693,50

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.463,00 1.00,61 1.10,00 747,10 395,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.460,00 1.197,61 1.10,00 747,10 395,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.95,00 1.151,11 1.073,50 701,10 369,9

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.531,40 1.00,61 1.10,00 811,50 399,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.58,40 1.197,61 1.10,00 811,50 399,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.394,00 1.151,11 1.073,50 786,10 383,9

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Data : 1/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.310,76 517,16 667,40 679,70 446,50 0000 I. VENITURI CURENTE.38,50 507,70 648,80 665,60 416,40 00030 A. VENITURI FISCALE.395,50 676,50 61,80

Mai mult

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 1 - mii lei- 000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 12.632,00 12.735,00 19.066,00 17.743,00 16.390,00 17.234,00 000202 I. VENITURI CURENTE

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 143.003,73 35.9,00 38.690,66 36.796,57 31.594,50 0000 I. VENITURI CURENTE 111.9,89 8.039,5 31.97,5 9.536,59.419,80 00030 A. VENITURI FISCALE 101.546,89 5.381,5

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPII TOTAL MUNICIPII Data : 4/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 19.099,0 6.059,76 5.608,95 4.847,96.58,35 0000 I. VENITURI CURENTE 19.014,0 6.036,76 5.590,95 4.89,96.556,35 00030 A. VENITURI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 017-019 Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 557.357,4 141.168,0

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP : 4426212 Denumire IP : COMUNA JUCU Sector bugetar

Mai mult

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/10.04.2013 JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 I II V SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 2.182,17 597,39 579,29 616,65 388,84 2.291,25 2.397,06

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDEŢUL IASI Pag. 1 -lei- Prevederi Capi Sub Pa- Gru Ar- Ali Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol capi ra- pa/ ti- ne- Total, din anii din anul realizate alte cai constatate

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP : 2574093 Denumire IP : COMUNA PIETRARI Sector bugetar

Mai mult

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN COD INDICATORI BILANT DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL ANULUI SOLD LA SFARSITUL ANULUI 01003 1.Active fixe necorporale 0 6000 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 0 0 01004 2.Instalatii tehnice,

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 3.967.000 367.000 3.967.000 131.330 131.330 0 131.330 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 5002 0 50.000 0 50.000

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 549.99,4 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 06/09/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 555.76,3 104.766,80

Mai mult

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 1.225.610 256.400 1.223.796-1.814-1.814 0 0 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 04/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 547.117,94 104.766,80

Mai mult

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod TOTAL COMUNE Data : 05/11/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.798,08 1.303,94 983,16 819,07 691,91 0000 I. VENITURI CURENTE 3.74,08 1.33,69 981,91 817,8 690,66 00030 A. VENITURI FISCALE 3.75, 1.104,69

Mai mult

BUG.LOCAL DECEMBRIE

BUG.LOCAL DECEMBRIE Primaria Platonesti Platonesti BUGETUL PE ANUL 2012 rectificat la data de 18 decembrie 2012 Anexa 2.38-1 Hotarârea nr.... I II V TOTAL VENITURI 1 00.01 1.666,00 160,80 1.826,80 554,00 680,20 186,00 406,60

Mai mult

Fast Report Document

Fast Report Document PROIECT BUGET 2019 SURSA A - BUGET LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 794.783.908 VENITURI PROPRII 2 49.90 671.214.448 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 701.530.498

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP : 4221136 Denumire IP : Comuna Domnesti Sector bugetar

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.011 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETUL Olt COMUNA BARASTI CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-03-2017 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 2172000 650000 1055087 307707 747380 574265 17739 463083 VENITURI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.5.5 4.01.00.5.4.7.10.1.11.197 4.0.7 5100 0 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 949.55 97.94 911.1 90.1 90.1 710.10

Mai mult

bugprim_DARSAM_A_260684

bugprim_DARSAM_A_260684 Editat 22-JN-18 Page 53 of 246 Veniturile bugetelor locale 7,133,368.00 Impozit pe venit 030000 5,145.50 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobil 031800 5,145.50 Cote si sume defalcate

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 1.1.01 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 BILANT la data de 31.12.2018 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X X 3. Active

Mai mult

PRIMARIA FRASIN NR.../ Biroul contabilitate Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2012 Denumirea indicatori

PRIMARIA FRASIN NR.../ Biroul contabilitate Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2012 Denumirea indicatori PRIMARIA FRASIN NR.../...2010 Biroul contabilitate Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2012 aprobate la cumulate anii precedenti anul curent inacasari incasat TOTAL

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL 1 TOTAL VENITURI 1 00.01 179.695,00 VENITURI PROPRII 2 48.02 123.834,00 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 133.338,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA IGNESTI CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1.1.017 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI 1.5.040 1.0.190 1.0.190 1.0.190 1.99.54 10.4 1.9.717 5100

Mai mult

TOTAL JUDET BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE S

TOTAL JUDET BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE S TOTL JUDET Pag. 1 Denumire indicor Executie prelimina 00 0 000 000 0004 0005 0 TOTL VENITURI-BUGET LOCL 0.10,00 16.087,00 1.86,00.507,00 4.81,00 5.48,00 I. VENITURI CURENTE 18.958,00 15.108,00 0.8,00.494,00.800,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 0.0.017 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 500 TOTAL CHELTUIELI 5100 TOTAL CHELTUIELI 15.19.904 9.14.10.5.5.5.5

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri Romania Judetul Cluj ORAS HUEDIN CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-12-2018 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 12968700 14645662 16681262 2055805 14625457 14547183 2134079 VENITURI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 1.0..015 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului Sold la

Mai mult

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 28

Mai mult

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI CURENTE 3 A. VENITURI FISCALE 4 A1. IMPOZIT PE VENIT,

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.1.011 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.11.40.07.7.0.0.19.49.17.01.197.990.5

Mai mult

JUDETUL SUCEAVA ORASUL FRASIN CF: Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2013 Denumirea indicatorilor Cod i

JUDETUL SUCEAVA ORASUL FRASIN CF: Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2013 Denumirea indicatorilor Cod i JUDETUL SUCEAVA ORASUL FRASIN CF: 4535651 Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2013 aprobate la cumulate anii precedenti anul curent inacasari incasat TOTAL VENITURI

Mai mult

085 ANX aprobare buget local 2019.xls

085 ANX aprobare buget local 2019.xls MUNICIPIUL ROMAN Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 85 din 18.04.2019 D E N U M I R E A BUGETUL INSTITUTIILOR SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII I N D I C A T O R

Mai mult

JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei- Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- to

JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei- Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- to JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.016 1 -lei- 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 183.905.700 118.641.700 133.578.33 0.071.101 113.507. 103.950.914.048.537

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1,1,01 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI 74.7.000.01.000 77.70.90 74.959.5 15.74.51 1.7.54.454.979

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET Data : 04/0/ Tit: pag: 1 000110 TOTAL VENITURI-VENITURI 138.98,41 39.104,36 36.74,8 35.011,7 8.070,05 00010 I. VENITURI CURENTE 15.41,41 35.74,86 3.485,45 31.794,40 5.416,70 90010 C. Venituri

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPIUL SUCEAVA CUI: 44479 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.018 1 -lei- 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 8.031.413 14.386.186 11.735.814 77.89.13 133.906.601

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400 Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro www.moinesti.ro ISO

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro -COMUNA LIVADA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1.1.018 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 8=6-500 TOTAL CHELTUIELI 5.06.000 5..0.65.5.65.5..8 1.1 5..8 5100 0 Partea I-a SERVICII

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BILANT 0.0.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0 TOTAL JUDET GALATI 0100 1.Active fixe necorporale

Mai mult

JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRI

JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRI JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 -

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR Denumire indicor conste realize dec incasari 1 conste de incas 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 13.379.390 16.055.580 15.331.91 94.399 14.407.513 13.75.706 1.579.06 000 I. VENITURI CURENTE 10.84.390

Mai mult

anexa 1-2 buget local.xls

anexa 1-2 buget local.xls ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 1 LA DISPOZITIA NR. 46 /28.04.2009 REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI PENTRU ANUL 2009 mii lei Program Trim I Trim II Trim III Trim

Mai mult

JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOL

JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOL JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE TRIMESTRE

Mai mult

ANEXA 1A BUGET -oct 2006_.xls

ANEXA 1A BUGET -oct 2006_.xls ROMANIA JUDETUL BACAU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU ANEXA 1 A LA HOTARAREA NR. DIN..2006 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Şl SUBCAPITOLE Şl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE

Mai mult

Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL mii lei

Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL mii lei Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 211 - mii lei - Cod rând Bugetul local Bugetul instituţiilor publice

Mai mult

JUDETUL NEAMT CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31/03/2013 pa / - lei- Capitol Subcapi- tol Pagraf Titlu ra- Gru- Ar- ti- col Ali- ne-

JUDETUL NEAMT CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31/03/2013 pa / - lei- Capitol Subcapi- tol Pagraf Titlu ra- Gru- Ar- ti- col Ali- ne- JUDETUL NEAMT CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31/03/013 Denumire indicor aprobe cumule conste realize dec incasari 1 conste de incas 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 191.331.000 66.10.000

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1/1/015 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.500.0.57.40.57.1.51.47.17.4 4.005.477.140

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 900400-900500-90000-90100*) 14.11 9.07

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro -COMUNA LIVADA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.1.018 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 8=6-500 TOTAL CHELTUIELI.6.000.51.00.8.0.8.0..18 1.1 01

Mai mult

Hotarare buget propriu al judetului 2015

Hotarare buget propriu al judetului 2015 CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN H O T Ă R Â R E privind : aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul şi estimările pentru anii - Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară,

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 0 0 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.47.0 750.7.7.0.7.0

Mai mult

MergedFile

MergedFile DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE JUDET BRASOV BILANT 0 0 017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.00000+050000+00000+

Mai mult

JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Denumirea indicatorilor Cod Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II

JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Denumirea indicatorilor Cod Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II r&nd indicator Buget initial Infiuente +/- Total Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Sume defalcate din taxa pe

Mai mult

Consiliul Local Giubega 01 - Bilant BILANT la data de Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004

Consiliul Local Giubega 01 - Bilant BILANT la data de Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004 01 - Bilant BILANT Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004 2.Instalatii tehnice, mijloace de tr 840898 843688 aparatura birotica si alte active co 2130300+2130400+2140000+2310000-2810

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETULBacau COMUNA TAMASI CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 30-06-2014 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 2766000 1357150 2951726 1342568 1609158 1433109 6443 1512174 VENITURI

Mai mult

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod bugetare 2018 bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130351/2010

Mai mult

TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31

TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31 TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.0.017 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue

Mai mult

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 29 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANITARE RON Nr. crt Cap. Subcap. Pgf. Denumirea indicatorilor

Mai mult

JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE

JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2012 D E N U M I R E A I N D

Mai mult

JUDEŢUL: ARAD Unitatea administrativ-teritorială: NADLAC Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL - VENITURI PE ANUL 2015 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L

JUDEŢUL: ARAD Unitatea administrativ-teritorială: NADLAC Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL - VENITURI PE ANUL 2015 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L JUDEŢUL: ARAD Unitatea administrativ-teritorială: NADLAC Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL - VENITURI PE ANUL TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 11269.00 VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

Mai mult

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 215 ŞI ESTIMĂRI

Mai mult

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETAL

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETAL JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din 20.12.2018 Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI

Mai mult

Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare in

Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare in Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de 31.12.2016 Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare initaile definitive Drepturi constatate Total,din care:

Mai mult

buget local 2011 de f.xls

buget local 2011 de f.xls JUDEŢUL: OLT PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE UL 2011 VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 39375 VENITURI PROPRII

Mai mult

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din 24.04.2019 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE TITLURI,

Mai mult

Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator PREVE- DERI ANUALE TOTAL - mii lei -

Mai mult

JUDEŢUL: Formular: BUGETUL CENTRALIZAT AL FONDURILOR EXTERN PE ANUL D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator TOTAL VENITURI (cod 00.0

JUDEŢUL: Formular: BUGETUL CENTRALIZAT AL FONDURILOR EXTERN PE ANUL D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator TOTAL VENITURI (cod 00.0 JUDEŢUL: Formular: BUGETUL CENTRALIZAT AL FONDURILOR EXTERN PE ANUL D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.17) 0.01 I. VENITURI CURENTE (cod 00.12) 0.02

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31.03.016 1 -lei- Denumire indicor conste realize dec incasari conste de incas 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 38.933.00 15.701.050 3.071.959

Mai mult

JUDETUL ARAD ANEXA 1 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎRFURILE PROIECTUL BUGETULUI GENERAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL COMUNEI VÎRFURILE PE ANUL 2011 Nr.

JUDETUL ARAD ANEXA 1 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎRFURILE PROIECTUL BUGETULUI GENERAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL COMUNEI VÎRFURILE PE ANUL 2011 Nr. JUDETUL ARAD ANEXA 1 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎRFURILE PROIECTUL BUGETULUI GENERAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL COMUNEI VÎRFURILE PE ANUL 2011 Nr. crt. DENUMIREA INDICATORILOR SUMA PROPUSA (lei) 0 1

Mai mult

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2016 Credite de angajament an 2015 mii

Mai mult