MergedFile

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "MergedFile"

Transcriere

1 JUDET BRASOV 1 Estimari 018 Estimari 019 Estimari TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.917,16 1.9, , ,45 916, , , , I. VENITURI CURENTE 4.915, , , ,45 916, , , , A. VENITURI FISCALE 3.993,40 986, ,80 957,35 91, , , , A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 1.656,00 394,3 45,45 469,50 366,73.197,00.441,00.687, A1. Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice 1.656,00 394,3 45,45 469,50 366,73.197,00.441,00.687, IMPOZIT PE VENIT 15,00 3,75 3,75 3,75 3,75 16,00 17,00 18, Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 15,00 3,75 3,75 3,75 3,75 16,00 17,00 18, COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL VENIT 1.641,00 390,57 41,70 465,75 36,98.181,00.44,00.669, Cote defalcate din impozitul pe venit 13,00 30,75 30,75 30,75 30,75 139,00 156,00 174, Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 1.518,00 359,8 390,95 435,00 33,3.04,00.68,00.495, A3 Impozite si taxe pe proprietate 3,40 80,85 80,85 80,35 80,35 39,00 300,80 335, IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 3,40 80,85 80,85 80,35 80,35 39,00 300,80 335, Impozit si taxa pe cladiri 33,40 8,35 8,35 8,35 8,35 34,00 5,80 35, Impozit si taxa pe teren 87,00 7,00 7,00 71,50 71,50 9,00 9,50 98, Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru,00 0,50 0,50 0,50 0,50 3,00,50, A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii.001,00 508,00 67,00 404,00 46,00.178,00.15,00.8, SUME DEFALCATE DIN TVA 1.937,00 49,00 611,00 388,00 446,00.14,00.165,00.8, Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 1.541,00 391,00 50,00 79,00 369, , , , Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 396,00 101,00 109,00 109,00 77,00 479,00 473,00 478, TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI 64,00 16,00 16,00 16,00 16,00 54,00 50,00 54, Impozit pe mijloacele de transport 64,00 16,00 16,00 16,00 16,00 54,00 50,00 54, A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 14,00 3,50 3,50 3,50 3,50 5,00 7,00 9, ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 14,00 3,50 3,50 3,50 3,50 5,00 7,00 9,00

2 Estimari 018 Estimari 019 Estimari Alte impozite si taxe 14,00 3,50 3,50 3,50 3,50 5,00 7,00 9, C. Venituri nefiscale 91,76 303,67 479,89 134,10 4,10 715,50 465,50 465, C1. Venituri din proprietate 906,36 99,57 476,79 130,00 700,00 450,00 450, VENITURI DIN PROPRIETATE 906,36 99,57 476,79 130,00 700,00 450,00 450, Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 385,00 38,1 346,79 300,00 50,00 50, Venituri din concesiuni si inchirieri 51,36 61,36 130,00 130,00 400,00 400,00 400, Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 51,36 61,36 130,00 130,00 400,00 400,00 400, C. Vanzari de bunuri si servicii 15,40 4,10 3,10 4,10 4,10 15,50 15,50 15, VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 0,40 0,10 0,10 0,10 0,10 0,50 0,50 0, Taxe extrajudiciare de timbru 0,40 0,10 0,10 0,10 0,10 0,50 0,50 0, AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 15,00 4,00 3,00 4,00 4,00 15,00 15,00 15, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1, Alte amenzi, penalitati si confiscari 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3, Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local -71,8-15,50-311,54-88,4-97,00-1.0,50-36,50-566, Varsaminte din sectiunea de functionare 71,8 15,50 311,54 88,4 97,00 1.0,50 36,50 566, Subventii de la alte nivele ale administratiei publice,00,00 40 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT,00, Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolieri,00, VENITURI PROPRII.978,16 798, ,69 703,45 470, , , ,0 500 TOTAL CHELTUIELI 6.757,16 1.9,34.494,93.053,1 916, , , ,0 01 CHELTUIELI CURENTE 4.17, , , ,1 619, , ,30 5.9,0 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.856,8 490,08 539,09 501,55 35,56.003,00.071,95.147, Cheltuieli salariale in bani 1.53,86 404,07 435,15 408,30 85, Salarii de baza 1.33,61 341,60 373,00 365,00 53, Alte sporuri 89,00,37 33,00 18,50 15, Fond pentru posturi ocupate prin cumul 9,70 8,40 8,80 8,80 3, Fond aferent platii cu ora 38,0 11,90 13,80 7,50 5, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 33,60 8,50 8,10 8,50 8, Alte drepturi salariale in bani 9,75 11,30-1, Contributii 33,4 86,01 103,94 93,5 40,

3 Contributii de asigurari sociale de Estimari 018 Estimari 019 Estimari 00 stat 14,40 58,40 68,0 63,90 3, Contributii de asigurari de somaj 7,71 1,99,17,15 1, Contributii de asigurari sociale de sanatate 77,40 19,80,90,10 1, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale,93 0,83 0,8 0,78 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 0,98 4,99 9,85 4,3 1,8 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.84,87 68,10 59,37 35,97 15, ,90.556,75.607, Bunuri si servicii 883,50 57,00 38,90 171,50 16, Furnituri de birou 10,50 3,50 3,00,50 1, Materiale pentru curatenie 5,00 0,50,50 1,00 1, Incalzit, iluminat si forta motrica 1,00 33,50 39,50 6,50, Carburanti si lubrifianti 115,00 34,50 40,50,00 18, Piese de schimb 5,00 15,00 10, Transport 1,0 1, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 7,00 7,00 7,0 7,00 5, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 33,00 7,50 10,50 7,50 7, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 544,80 170,50 09,50 95,00 69,80 00 Reparatii curente 583,75 345,00 103,75 11,37, Hrana 0,50 0, Hrana pentru animale 0,50 0, Bunuri de natura obiectelor de inventar 46,50 4,00 40,50, Alte obiecte de inventar 46,50 4,00 40,50, Deplasari, detasari, transferari 19,1,50 11,1 3,00, Deplasari interne, detasari, transferari 19,1,50 11,1 3,00,50 01 Consultanta si expertiza 10,00 10, Pregatire profesionala 41,00 16,00 5, Protectia muncii,00 0,60 0,60 0,60 0,0 030 Alte cheltuieli 56,50 56,50 7,50 63,50 64, Prime de asigurare non-viata 11,50 3,00,00 6, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 45,00 53,50 70,50 63,50 57,50 40 TITLUL IV SUBVENTII 4,00 10,50 10,50 10,50 10, Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 4,00 10,50 10,50 10,50 10,50 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1,50 1,50 1,50 1,50 16,50

4 A. Transferuri interne 1,50 1,50 Estimari 018 Estimari 019 Estimari Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitare 1,50 1,50 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 3,4 6,16 75,36 17,36 57,36 313,10 333,10 353, Ajutoare sociale 3,4 6,16 75,36 17,36 57, Ajutoare sociale in numerar 98,4 56,16 57,36 17,36 57, Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 4,00 6,00 18,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 141,49 3,00 87,83 10,83 10,83 155,00 105,00 105, Asociatii si fundatii 4,49 10,00 10,83 10,83 10, Sustinerea cultelor 99,00,00 77,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL.540,00 3, , ,00 97, ,00 350,00 550,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE.540,00 3, , ,00 97, ,00 350,00 550, Active fixe.540,00 3, , ,00 97, Constructii 1.853,00 3, ,00 760, Alte active fixe 687,00 100,00 90,00 97,00 84 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -0, -0, 85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -0, -0, 8501 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -0, -0, Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local -0, -0, Partea I-a Servicii publice generale 1.96, 48,90 305,4 514,70 7, , , , AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 1.96, 48,90 305,4 514,70 7, , , ,10 01 CHELTUIELI CURENTE 1.006, 48,90 305,4 4,70 7, , , ,10 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 588,90 141,70 148,80 149,0 149,0 634,15 677,35 713, Cheltuieli salariale in bani 490,10 118,50 13,60 14,00 14, Salarii de baza 398,00 90,00 96,00 106,00 106, Alte sporuri 50,50 1,00 19,50 9,50 9, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 33,60 8,50 8,10 8,50 8, Alte drepturi salariale in bani 8,00 8, Contributii 98,80 3,0 5,0 5,0 5, Contributii de asigurari sociale de stat 68,50 16,00 17,50 17,50 17, Contributii de asigurari de somaj,30 0,50 0,60 0,60 0, Contributii de asigurari sociale de

5 5 sanatate 3,50 5,50 6,00 6,00 6,00 Estimari 018 Estimari 019 Estimari Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0,90 0,30 0,0 0,0 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 3,60 0,90 0,90 0,90 0,90 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 406,3 96,0 156,6 75,50 78,00 50,50 506,40 64, Bunuri si servicii 309,0 71,70 93,00 73,00 71, Furnituri de birou 7,00 1,50,00,00 1, Materiale pentru curatenie,50 0,50 1,00 0,50 0, Incalzit, iluminat si forta motrica 15,00,50 7,50,50, Carburanti si lubrifianti 19,00 5,00 5,00 4,50 4, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 3,00 6,00 6,00 6,00 5, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 33,00 7,50 10,50 7,50 7, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 09,70 48,70 61,00 50,00 50, Bunuri de natura obiectelor de inventar 0,00 3,50 16, Alte obiecte de inventar 0,00 3,50 16, Deplasari, detasari, transferari 17,6,50 10,1,50, Deplasari interne, detasari, transferari 17,6,50 10,1,50,50 01 Consultanta si expertiza 10,00 10, Pregatire profesionala 41,00 16,00 5, Alte cheltuieli 8,50,50,00 4, Prime de asigurare non-viata 8,50,50,00 4,00 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 11,00 11,00 11,00 11,00 15, A. Transferuri interne 11,00 11, Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitare 11,00 11,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 90,00 90,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 90,00 90, Active fixe 90,00 90, Alte active fixe 90,00 90, Autoritati executive si legislative 1.96, 48,90 305,4 514,70 7, , , , Autoritati executive 1.96, 48,90 305,4 514,70 7, , , , Partea II-a Aparare, ordine publica si siguranta nationala 75,6 6,0 79,30 67,90 66,40 316,40 316,40 316, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 75,6 6,0 79,30 67,90 66,40 316,40 316,40 316,40 01 CHELTUIELI CURENTE 75,6 6,0 79,30 67,90 66,40 316,40 316,40 316,40 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 39,6 9,5 10,80 9,40 9,90 43,40 43,40 43,40

6 Cheltuieli salariale in bani 31,05 7,80 8,75 7,00 7,50 Estimari 018 Estimari 019 Estimari Salarii de baza 6,50 5,00 9,00 6,00 6, Alte sporuri 4,10 0,80 1,30 1,00 1, Alte drepturi salariale in bani 0,45,00-1, Contributii 8,57 1,7,05,40, Contributii de asigurari sociale de stat 5,30 1,00 1,30 1,50 1, Contributii de asigurari de somaj 0,40 0,10 0,10 0,10 0, Contributii de asigurari sociale de sanatate,0 0,50 0,50 0,60 0, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0,17 0,0 0,05 0,05 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 0,50 0,10 0,10 0,15 0,15 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 36,00 5,50 68,50 58,50 56,50 73,00 73,00 73, Bunuri si servicii 6,50,00 1,50 1,50 1, Carburanti si lubrifianti 0,50 0, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 6,00 1,50 1,50 1,50 1, Bunuri de natura obiectelor de inventar 4,50 0,50,00, Alte obiecte de inventar 4,50 0,50,00, Alte cheltuieli 5,00 50,00 65,00 55,00 55, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 5,00 50,00 65,00 55,00 55, Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 60,6 1,0 4,30 1,90 11,40 56,40 56,40 56, Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 15,00 50,00 55,00 55,00 55,00 60,00 60,00 60, Partea III-a Cheltuieli social-culturale.985,59 473, , ,54 34,5.413, , , INVATAMANT 1.304,50 355,61 45,5 354,58 141, , , ,00 01 CHELTUIELI CURENTE 1.304,50 355,61 45,5 354,58 141, , , ,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.064,00 301,01 336,5 99,48 16, , , , Cheltuieli salariale in bani 878,91 46,97 68,80 41,30 11, Salarii de baza 776,61 17,10 34,00 17,00 108, Alte sporuri 34,40 9,57 1,0 8,00 4, Fond pentru posturi ocupate prin cumul 9,70 8,40 8,80 8,80 3, Fond aferent platii cu ora 38,0 11,90 13,80 7,50 5, Contributii 185,09 54,04 67,7 58,18 5, Contributii de asigurari sociale de stat 119,70 36,70 43,00 40,00

7 Contributii de asigurari de somaj 4,1 1,19 1,7 1,5 0,50 Estimari 018 Estimari 019 Estimari Contributii de asigurari sociale de sanatate 44,00 1,00 14,50 13,50 4, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 1,46 0,43 0,45 0,43 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 15,7 3,7 8,50 3,00 0,50 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 16,50 48,60 98,00 55,10 14,80 115,00 117,00 11, Bunuri si servicii 196,00 48,00 84,40 49,00 14, Furnituri de birou,50 1,00 1,00 0, Materiale pentru curatenie,50 1,50 0,50 0, Incalzit, iluminat si forta motrica 16,00 6,00 8,00, Carburanti si lubrifianti 58,00 0,00 1,00 10,00 7, Piese de schimb 5,00 15,00 10, Transport 1,0 1, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 4,00 1,00 1,0 1,00 0, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 86,80 0,00 35,50 5,00 6,30 00 Reparatii curente 15,00 10,00 5, Bunuri de natura obiectelor de inventar,00, Alte obiecte de inventar,00, Deplasari, detasari, transferari 1,50 1,00 0, Deplasari interne, detasari, transferari 1,50 1,00 0, Protectia muncii,00 0,60 0,60 0,60 0,0 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 4,00 6,00 18, Ajutoare sociale 4,00 6,00 18, Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 4,00 6,00 18, Invatamant prescolar si primar 469,30 150,84 165,40 153,06 459,0 459,0 459, Invatamant prescolar 155,58 51,3 53,15 51,11 145,38 145,38 145, Invatamant primar 313,7 99,5 11,5 101,95 313,8 313,8 313, Invatamant secundar 811,0 198,77 69,1 01,5 141,79 793,80 80,80 858, Invatamant secundar inferior 811,0 198,77 69,1 01,5 141,79 793,80 80,80 858, Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 4,00 6,00 18, CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 1.30,49 4,50 633,83 610,83 15,33 758,50 169,00 169,30 01 CHELTUIELI CURENTE 0,49 4,50 13,83 0,83 15,33 18,50 169,00 169,30 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 61,00 10,50 36,00 10,00 4,50 63,50 64,00 64, Bunuri si servicii 41,00 7,00 30,50 1,50,00

8 Furnituri de birou 1,00 1,00 Estimari 018 Estimari 019 Estimari Incalzit, iluminat si forta motrica 6,00,00,00 1,00 1, Carburanti si lubrifianti 0,50 0, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 33,50 3,50 8,50 0,50 1, Alte cheltuieli 0,00 3,50 5,50 8,50, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 0,00 3,50 5,50 8,50,50 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 141,49 3,00 87,83 10,83 10,83 155,00 105,00 105, Asociatii si fundatii 4,49 10,00 10,83 10,83 10, Sustinerea cultelor 99,00,00 77,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.100,00 510,00 590,00 540,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1.100,00 510,00 590,00 540, Active fixe 1.100,00 510,00 590, Constructii 1.100,00 510,00 590, Servicii culturale 1.099,00 3,00 50,50 591,50,00 55,00 1,50 1, Camine culturale 1.099,00 3,00 50,50 591,50,00 55,00 1,50 1, Servicii recreative si sportive 51,00 5,50 40,50,50,50 41,50 41,50 41, Sport 0,00,50 1,50,50,50 15,00 15,00 15, Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement 31,00 3,00 8,00 6,50 6,50 6, Servicii religioase 99,00,00 77,00 100,00 50,00 50, Alte servicii in domenile culturii, recreeri si religiei 53,49 1,00 13,83 16,83 10,83 65,00 65,00 65, ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 378,60 75,71 78,63 147,13 77,13 40,00 4,00 44,00 01 CHELTUIELI CURENTE 378,60 75,71 78,63 147,13 77,13 40,00 4,00 44,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 80,36 19,55 1,7 19,77 19,77 88,90 88,90 88, Cheltuieli salariale in bani 65,00 16,00 17,00 16,00 16, Salarii de baza 65,00 16,00 17,00 16,00 16, Contributii 15,36 3,55 4,7 3,77 3, Contributii de asigurari sociale de stat 10,50,50 3,00,50, Contributii de asigurari de somaj 0,40 0,10 0,10 0,10 0, Contributii de asigurari sociale de sanatate 3,70 0,80 0,90 1,00 1, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0,0 0,03 0,07 0,05 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 0,56 0,1 0,0 0,1 0,1 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 98,4 56,16 57,36 17,36 57,36 313,10 333,10 353, Ajutoare sociale 98,4 56,16 57,36 17,36 57,36

9 Ajutoare sociale in numerar 98,4 56,16 57,36 17,36 57,36 Estimari 018 Estimari 019 Estimari Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 93,60 68,1 76,13 74,63 74,63 319,00 339,00 359, Asistenta sociala in caz de invaliditate 93,60 68,1 76,13 74,63 74,63 319,00 339,00 359, Prevenirea excluderii sociale 75,00 5,00 70,00 73,00 73,00 73, Ajutor social 75,00 5,00 70,00 73,00 73,00 73, Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 10,00,50,50,50,50 10,00 10,00 10, Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 10,00,50,50,50,50 10,00 10,00 10, Partea IV-a Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape 1.17,48 86,60 835,98 38,0 56, ,55 489,80 59, LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 894,98 63,60 559,48 1,70 50,0 986,05 363,30 398,35 01 CHELTUIELI CURENTE,0 60,60 59,70 51,70 50,0 336,05 363,30 398,35 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 83,40 18,30 1,70 3,70 19,70 98,55 99,30 104, Cheltuieli salariale in bani 67,80 14,80 17,00 0,00 16, Salarii de baza 66,50 13,50 17,00 0,00 16, Alte drepturi salariale in bani 1,30 1, Contributii 15,60 3,50 4,70 3,70 3, Contributii de asigurari sociale de stat 10,40,0 3,40,40, Contributii de asigurari de somaj 0,40 0,10 0,10 0,10 0, Contributii de asigurari sociale de sanatate 4,00 1,00 1,00 1,00 1, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0,0 0,05 0,05 0,05 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 0,60 0,15 0,15 0,15 0,15 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 138,80 4,30 38,00 8,00 30,50 37,50 64,00 93, Bunuri si servicii 135,80 41,80 38,00 8,00 8, Incalzit, iluminat si forta motrica 75,00 0,00 19,00 19,00 17, Carburanti si lubrifianti 3,00 1,00 1,00 1, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 57,80 0,80 18,00 8,00 11, Alte cheltuieli 3,00 0,50, Prime de asigurare non-viata 3,00 0,50,50 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 673,00 3,00 500,00 170,00 650,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 673,00 3,00 500,00 170,00 650, Active fixe 673,00 3,00 500,00 170, Constructii 573,00 3,00 400,00 170,00

10 Alte active fixe 100,00 100,00 Estimari 018 Estimari 019 Estimari Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -0, -0, 85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -0, -0, 8501 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -0, -0, Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local -0, -0, Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 596,00 6,00 41,00 175,00 3,00 595,00 50,00 60, Alimentare cu apa 596,00 6,00 41,00 175,00 3,00 595,00 50,00 60, Iluminat public si electrificari 89,78 30,00 19,78 0,00 0,00 165,00 180,00 195, Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 09,0 7,60 17,70 6,70 7,0 6,05 133,30 143, PROTECTIA MEDIULUI 3,50 3,00 76,50 16,50 6,50 11,50 16,50 131,50 01 CHELTUIELI CURENTE 14,50 3,00 96,50 16,50 6,50 11,50 16,50 131,50 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 141,00 1,50 96,50 16,50 6,50 10,00 15,00 130, Bunuri si servicii 11,00 1,50 76,50 16,50 6, Carburanti si lubrifianti 31,00 6,50 11,50 6,50 6, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 90,00 15,00 65,00 10, Bunuri de natura obiectelor de inventar 0,00 0, Alte obiecte de inventar 0,00 0,00 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1,50 1,50 1,50 1,50 1, A. Transferuri interne 1,50 1, Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitare 1,50 1,50 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 180,00 180,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 180,00 180, Active fixe 180,00 180, Constructii 180,00 180, Salubritate si gestiunea deseurilor 3,50 3,00 76,50 16,50 6,50 11,50 16,50 131, Salubritate 0,00 10,00 10,00 5,00 5,00 5, Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 10,50 13,00 66,50 16,50 6,50 96,50 101,50 106, Partea V-a Actiuni economice 98,5 41,00 109,5 119,87 33,13 439, , , AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE 311,50 5,50 5,00,00 99,00,00 373,50 575,00 01 CHELTUIELI CURENTE 14,50 5,50 5,00,00,00,00 3,50 5,00

11 11 Estimari 018 Estimari 019 Estimari 00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 14,50 5,50 5,00,00,00,00 3,50 5, Bunuri si servicii 14,00 5,00 5,00,00, Incalzit, iluminat si forta motrica 10,00 3,00 3,00,00, Carburanti si lubrifianti 3,00 1,00, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 1,00 1, Hrana 0,50 0, Hrana pentru animale 0,50 0,50 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 97,00 97,00 350,00 550,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 97,00 97,00 350,00 550, Active fixe 97,00 97, Alte active fixe 97,00 97, Agricultura 311,50 5,50 5,00,00 99,00,00 373,50 575, Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 311,50 5,50 5,00,00 99,00,00 373,50 575, TRANSPORTURI 670,75 415,50 104,5 117,87 33,13 417, , ,55 01 CHELTUIELI CURENTE 670,75 415,50 104,5 117,87 33,13 417, , ,55 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 68,75 405,00 93,75 107,37,63 417, , , Bunuri si servicii 60,00 60, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 60,00 60,00 00 Reparatii curente 568,75 345,00 93,75 107,37,63 40 TITLUL IV SUBVENTII 4,00 10,50 10,50 10,50 10, Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 4,00 10,50 10,50 10,50 10, Transport rutier 670,75 415,50 104,5 117,87 33,13 417, , , Drumuri si poduri 413,75 300,00 93,75 0,00 150,00 950, , Transport in comun 4,00 10,50 10,50 10,50 10, Strazi 15,00 105,00 87,37,63 67,40 33, EXCEDENT/DEFICIT EXCEDENT/DEFICIT ,00-878,4-961,76

12 TOTAL COMUNE 1 Estimari 018 Estimari 019 Estimari TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.917,16 1.9, , ,45 916, , , , I. VENITURI CURENTE 4.915, , , ,45 916, , , , A. VENITURI FISCALE 3.993,40 986, ,80 957,35 91, , , , A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 1.656,00 394,3 45,45 469,50 366,73.197,00.441,00.687, A1. Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice 1.656,00 394,3 45,45 469,50 366,73.197,00.441,00.687, IMPOZIT PE VENIT 15,00 3,75 3,75 3,75 3,75 16,00 17,00 18, Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 15,00 3,75 3,75 3,75 3,75 16,00 17,00 18, COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL VENIT 1.641,00 390,57 41,70 465,75 36,98.181,00.44,00.669, Cote defalcate din impozitul pe venit 13,00 30,75 30,75 30,75 30,75 139,00 156,00 174, Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 1.518,00 359,8 390,95 435,00 33,3.04,00.68,00.495, A3 Impozite si taxe pe proprietate 3,40 80,85 80,85 80,35 80,35 39,00 300,80 335, IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 3,40 80,85 80,85 80,35 80,35 39,00 300,80 335, Impozit si taxa pe cladiri 33,40 8,35 8,35 8,35 8,35 34,00 5,80 35, Impozit si taxa pe teren 87,00 7,00 7,00 71,50 71,50 9,00 9,50 98, Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru,00 0,50 0,50 0,50 0,50 3,00,50, A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii.001,00 508,00 67,00 404,00 46,00.178,00.15,00.8, SUME DEFALCATE DIN TVA 1.937,00 49,00 611,00 388,00 446,00.14,00.165,00.8, Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 1.541,00 391,00 50,00 79,00 369, , , , Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 396,00 101,00 109,00 109,00 77,00 479,00 473,00 478, TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI 64,00 16,00 16,00 16,00 16,00 54,00 50,00 54, Impozit pe mijloacele de transport 64,00 16,00 16,00 16,00 16,00 54,00 50,00 54, A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 14,00 3,50 3,50 3,50 3,50 5,00 7,00 9, ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 14,00 3,50 3,50 3,50 3,50 5,00 7,00 9,00

13 Estimari 018 Estimari 019 Estimari Alte impozite si taxe 14,00 3,50 3,50 3,50 3,50 5,00 7,00 9, C. Venituri nefiscale 91,76 303,67 479,89 134,10 4,10 715,50 465,50 465, C1. Venituri din proprietate 906,36 99,57 476,79 130,00 700,00 450,00 450, VENITURI DIN PROPRIETATE 906,36 99,57 476,79 130,00 700,00 450,00 450, Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 385,00 38,1 346,79 300,00 50,00 50, Venituri din concesiuni si inchirieri 51,36 61,36 130,00 130,00 400,00 400,00 400, Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 51,36 61,36 130,00 130,00 400,00 400,00 400, C. Vanzari de bunuri si servicii 15,40 4,10 3,10 4,10 4,10 15,50 15,50 15, VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 0,40 0,10 0,10 0,10 0,10 0,50 0,50 0, Taxe extrajudiciare de timbru 0,40 0,10 0,10 0,10 0,10 0,50 0,50 0, AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 15,00 4,00 3,00 4,00 4,00 15,00 15,00 15, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1, Alte amenzi, penalitati si confiscari 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3, Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local -71,8-15,50-311,54-88,4-97,00-1.0,50-36,50-566, Varsaminte din sectiunea de functionare 71,8 15,50 311,54 88,4 97,00 1.0,50 36,50 566, Subventii de la alte nivele ale administratiei publice,00,00 40 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT,00, Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolieri,00, VENITURI PROPRII.978,16 798, ,69 703,45 470, , , ,0 500 TOTAL CHELTUIELI 6.757,16 1.9,34.494,93.053,1 916, , , ,0 01 CHELTUIELI CURENTE 4.17, , , ,1 619, , ,30 5.9,0 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.856,8 490,08 539,09 501,55 35,56.003,00.071,95.147, Cheltuieli salariale in bani 1.53,86 404,07 435,15 408,30 85, Salarii de baza 1.33,61 341,60 373,00 365,00 53, Alte sporuri 89,00,37 33,00 18,50 15, Fond pentru posturi ocupate prin cumul 9,70 8,40 8,80 8,80 3, Fond aferent platii cu ora 38,0 11,90 13,80 7,50 5, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 33,60 8,50 8,10 8,50 8, Alte drepturi salariale in bani 9,75 11,30-1, Contributii 33,4 86,01 103,94 93,5 40,

14 Contributii de asigurari sociale de Estimari 018 Estimari 019 Estimari 00 stat 14,40 58,40 68,0 63,90 3, Contributii de asigurari de somaj 7,71 1,99,17,15 1, Contributii de asigurari sociale de sanatate 77,40 19,80,90,10 1, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale,93 0,83 0,8 0,78 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 0,98 4,99 9,85 4,3 1,8 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.84,87 68,10 59,37 35,97 15, ,90.556,75.607, Bunuri si servicii 883,50 57,00 38,90 171,50 16, Furnituri de birou 10,50 3,50 3,00,50 1, Materiale pentru curatenie 5,00 0,50,50 1,00 1, Incalzit, iluminat si forta motrica 1,00 33,50 39,50 6,50, Carburanti si lubrifianti 115,00 34,50 40,50,00 18, Piese de schimb 5,00 15,00 10, Transport 1,0 1, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 7,00 7,00 7,0 7,00 5, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 33,00 7,50 10,50 7,50 7, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 544,80 170,50 09,50 95,00 69,80 00 Reparatii curente 583,75 345,00 103,75 11,37, Hrana 0,50 0, Hrana pentru animale 0,50 0, Bunuri de natura obiectelor de inventar 46,50 4,00 40,50, Alte obiecte de inventar 46,50 4,00 40,50, Deplasari, detasari, transferari 19,1,50 11,1 3,00, Deplasari interne, detasari, transferari 19,1,50 11,1 3,00,50 01 Consultanta si expertiza 10,00 10, Pregatire profesionala 41,00 16,00 5, Protectia muncii,00 0,60 0,60 0,60 0,0 030 Alte cheltuieli 56,50 56,50 7,50 63,50 64, Prime de asigurare non-viata 11,50 3,00,00 6, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 45,00 53,50 70,50 63,50 57,50 40 TITLUL IV SUBVENTII 4,00 10,50 10,50 10,50 10, Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 4,00 10,50 10,50 10,50 10,50 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1,50 1,50 1,50 1,50 16,50

15 A. Transferuri interne 1,50 1,50 Estimari 018 Estimari 019 Estimari Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitare 1,50 1,50 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 3,4 6,16 75,36 17,36 57,36 313,10 333,10 353, Ajutoare sociale 3,4 6,16 75,36 17,36 57, Ajutoare sociale in numerar 98,4 56,16 57,36 17,36 57, Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 4,00 6,00 18,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 141,49 3,00 87,83 10,83 10,83 155,00 105,00 105, Asociatii si fundatii 4,49 10,00 10,83 10,83 10, Sustinerea cultelor 99,00,00 77,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL.540,00 3, , ,00 97, ,00 350,00 550,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE.540,00 3, , ,00 97, ,00 350,00 550, Active fixe.540,00 3, , ,00 97, Constructii 1.853,00 3, ,00 760, Alte active fixe 687,00 100,00 90,00 97,00 84 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -0, -0, 85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -0, -0, 8501 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -0, -0, Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local -0, -0, Partea I-a Servicii publice generale 1.96, 48,90 305,4 514,70 7, , , , AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 1.96, 48,90 305,4 514,70 7, , , ,10 01 CHELTUIELI CURENTE 1.006, 48,90 305,4 4,70 7, , , ,10 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 588,90 141,70 148,80 149,0 149,0 634,15 677,35 713, Cheltuieli salariale in bani 490,10 118,50 13,60 14,00 14, Salarii de baza 398,00 90,00 96,00 106,00 106, Alte sporuri 50,50 1,00 19,50 9,50 9, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 33,60 8,50 8,10 8,50 8, Alte drepturi salariale in bani 8,00 8, Contributii 98,80 3,0 5,0 5,0 5, Contributii de asigurari sociale de stat 68,50 16,00 17,50 17,50 17, Contributii de asigurari de somaj,30 0,50 0,60 0,60 0, Contributii de asigurari sociale de

16 5 sanatate 3,50 5,50 6,00 6,00 6,00 Estimari 018 Estimari 019 Estimari Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0,90 0,30 0,0 0,0 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 3,60 0,90 0,90 0,90 0,90 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 406,3 96,0 156,6 75,50 78,00 50,50 506,40 64, Bunuri si servicii 309,0 71,70 93,00 73,00 71, Furnituri de birou 7,00 1,50,00,00 1, Materiale pentru curatenie,50 0,50 1,00 0,50 0, Incalzit, iluminat si forta motrica 15,00,50 7,50,50, Carburanti si lubrifianti 19,00 5,00 5,00 4,50 4, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 3,00 6,00 6,00 6,00 5, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 33,00 7,50 10,50 7,50 7, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 09,70 48,70 61,00 50,00 50, Bunuri de natura obiectelor de inventar 0,00 3,50 16, Alte obiecte de inventar 0,00 3,50 16, Deplasari, detasari, transferari 17,6,50 10,1,50, Deplasari interne, detasari, transferari 17,6,50 10,1,50,50 01 Consultanta si expertiza 10,00 10, Pregatire profesionala 41,00 16,00 5, Alte cheltuieli 8,50,50,00 4, Prime de asigurare non-viata 8,50,50,00 4,00 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 11,00 11,00 11,00 11,00 15, A. Transferuri interne 11,00 11, Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitare 11,00 11,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 90,00 90,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 90,00 90, Active fixe 90,00 90, Alte active fixe 90,00 90, Autoritati executive si legislative 1.96, 48,90 305,4 514,70 7, , , , Autoritati executive 1.96, 48,90 305,4 514,70 7, , , , Partea II-a Aparare, ordine publica si siguranta nationala 75,6 6,0 79,30 67,90 66,40 316,40 316,40 316, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 75,6 6,0 79,30 67,90 66,40 316,40 316,40 316,40 01 CHELTUIELI CURENTE 75,6 6,0 79,30 67,90 66,40 316,40 316,40 316,40 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 39,6 9,5 10,80 9,40 9,90 43,40 43,40 43,40

17 Cheltuieli salariale in bani 31,05 7,80 8,75 7,00 7,50 Estimari 018 Estimari 019 Estimari Salarii de baza 6,50 5,00 9,00 6,00 6, Alte sporuri 4,10 0,80 1,30 1,00 1, Alte drepturi salariale in bani 0,45,00-1, Contributii 8,57 1,7,05,40, Contributii de asigurari sociale de stat 5,30 1,00 1,30 1,50 1, Contributii de asigurari de somaj 0,40 0,10 0,10 0,10 0, Contributii de asigurari sociale de sanatate,0 0,50 0,50 0,60 0, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0,17 0,0 0,05 0,05 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 0,50 0,10 0,10 0,15 0,15 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 36,00 5,50 68,50 58,50 56,50 73,00 73,00 73, Bunuri si servicii 6,50,00 1,50 1,50 1, Carburanti si lubrifianti 0,50 0, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 6,00 1,50 1,50 1,50 1, Bunuri de natura obiectelor de inventar 4,50 0,50,00, Alte obiecte de inventar 4,50 0,50,00, Alte cheltuieli 5,00 50,00 65,00 55,00 55, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 5,00 50,00 65,00 55,00 55, Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 60,6 1,0 4,30 1,90 11,40 56,40 56,40 56, Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 15,00 50,00 55,00 55,00 55,00 60,00 60,00 60, Partea III-a Cheltuieli social-culturale.985,59 473, , ,54 34,5.413, , , INVATAMANT 1.304,50 355,61 45,5 354,58 141, , , ,00 01 CHELTUIELI CURENTE 1.304,50 355,61 45,5 354,58 141, , , ,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.064,00 301,01 336,5 99,48 16, , , , Cheltuieli salariale in bani 878,91 46,97 68,80 41,30 11, Salarii de baza 776,61 17,10 34,00 17,00 108, Alte sporuri 34,40 9,57 1,0 8,00 4, Fond pentru posturi ocupate prin cumul 9,70 8,40 8,80 8,80 3, Fond aferent platii cu ora 38,0 11,90 13,80 7,50 5, Contributii 185,09 54,04 67,7 58,18 5, Contributii de asigurari sociale de stat 119,70 36,70 43,00 40,00

18 Contributii de asigurari de somaj 4,1 1,19 1,7 1,5 0,50 Estimari 018 Estimari 019 Estimari Contributii de asigurari sociale de sanatate 44,00 1,00 14,50 13,50 4, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 1,46 0,43 0,45 0,43 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 15,7 3,7 8,50 3,00 0,50 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 16,50 48,60 98,00 55,10 14,80 115,00 117,00 11, Bunuri si servicii 196,00 48,00 84,40 49,00 14, Furnituri de birou,50 1,00 1,00 0, Materiale pentru curatenie,50 1,50 0,50 0, Incalzit, iluminat si forta motrica 16,00 6,00 8,00, Carburanti si lubrifianti 58,00 0,00 1,00 10,00 7, Piese de schimb 5,00 15,00 10, Transport 1,0 1, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 4,00 1,00 1,0 1,00 0, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 86,80 0,00 35,50 5,00 6,30 00 Reparatii curente 15,00 10,00 5, Bunuri de natura obiectelor de inventar,00, Alte obiecte de inventar,00, Deplasari, detasari, transferari 1,50 1,00 0, Deplasari interne, detasari, transferari 1,50 1,00 0, Protectia muncii,00 0,60 0,60 0,60 0,0 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 4,00 6,00 18, Ajutoare sociale 4,00 6,00 18, Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 4,00 6,00 18, Invatamant prescolar si primar 469,30 150,84 165,40 153,06 459,0 459,0 459, Invatamant prescolar 155,58 51,3 53,15 51,11 145,38 145,38 145, Invatamant primar 313,7 99,5 11,5 101,95 313,8 313,8 313, Invatamant secundar 811,0 198,77 69,1 01,5 141,79 793,80 80,80 858, Invatamant secundar inferior 811,0 198,77 69,1 01,5 141,79 793,80 80,80 858, Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 4,00 6,00 18, CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 1.30,49 4,50 633,83 610,83 15,33 758,50 169,00 169,30 01 CHELTUIELI CURENTE 0,49 4,50 13,83 0,83 15,33 18,50 169,00 169,30 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 61,00 10,50 36,00 10,00 4,50 63,50 64,00 64, Bunuri si servicii 41,00 7,00 30,50 1,50,00

19 Furnituri de birou 1,00 1,00 Estimari 018 Estimari 019 Estimari Incalzit, iluminat si forta motrica 6,00,00,00 1,00 1, Carburanti si lubrifianti 0,50 0, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 33,50 3,50 8,50 0,50 1, Alte cheltuieli 0,00 3,50 5,50 8,50, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 0,00 3,50 5,50 8,50,50 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 141,49 3,00 87,83 10,83 10,83 155,00 105,00 105, Asociatii si fundatii 4,49 10,00 10,83 10,83 10, Sustinerea cultelor 99,00,00 77,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.100,00 510,00 590,00 540,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1.100,00 510,00 590,00 540, Active fixe 1.100,00 510,00 590, Constructii 1.100,00 510,00 590, Servicii culturale 1.099,00 3,00 50,50 591,50,00 55,00 1,50 1, Camine culturale 1.099,00 3,00 50,50 591,50,00 55,00 1,50 1, Servicii recreative si sportive 51,00 5,50 40,50,50,50 41,50 41,50 41, Sport 0,00,50 1,50,50,50 15,00 15,00 15, Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement 31,00 3,00 8,00 6,50 6,50 6, Servicii religioase 99,00,00 77,00 100,00 50,00 50, Alte servicii in domenile culturii, recreeri si religiei 53,49 1,00 13,83 16,83 10,83 65,00 65,00 65, ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 378,60 75,71 78,63 147,13 77,13 40,00 4,00 44,00 01 CHELTUIELI CURENTE 378,60 75,71 78,63 147,13 77,13 40,00 4,00 44,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 80,36 19,55 1,7 19,77 19,77 88,90 88,90 88, Cheltuieli salariale in bani 65,00 16,00 17,00 16,00 16, Salarii de baza 65,00 16,00 17,00 16,00 16, Contributii 15,36 3,55 4,7 3,77 3, Contributii de asigurari sociale de stat 10,50,50 3,00,50, Contributii de asigurari de somaj 0,40 0,10 0,10 0,10 0, Contributii de asigurari sociale de sanatate 3,70 0,80 0,90 1,00 1, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0,0 0,03 0,07 0,05 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 0,56 0,1 0,0 0,1 0,1 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 98,4 56,16 57,36 17,36 57,36 313,10 333,10 353, Ajutoare sociale 98,4 56,16 57,36 17,36 57,36

20 Ajutoare sociale in numerar 98,4 56,16 57,36 17,36 57,36 Estimari 018 Estimari 019 Estimari Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 93,60 68,1 76,13 74,63 74,63 319,00 339,00 359, Asistenta sociala in caz de invaliditate 93,60 68,1 76,13 74,63 74,63 319,00 339,00 359, Prevenirea excluderii sociale 75,00 5,00 70,00 73,00 73,00 73, Ajutor social 75,00 5,00 70,00 73,00 73,00 73, Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 10,00,50,50,50,50 10,00 10,00 10, Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 10,00,50,50,50,50 10,00 10,00 10, Partea IV-a Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape 1.17,48 86,60 835,98 38,0 56, ,55 489,80 59, LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 894,98 63,60 559,48 1,70 50,0 986,05 363,30 398,35 01 CHELTUIELI CURENTE,0 60,60 59,70 51,70 50,0 336,05 363,30 398,35 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 83,40 18,30 1,70 3,70 19,70 98,55 99,30 104, Cheltuieli salariale in bani 67,80 14,80 17,00 0,00 16, Salarii de baza 66,50 13,50 17,00 0,00 16, Alte drepturi salariale in bani 1,30 1, Contributii 15,60 3,50 4,70 3,70 3, Contributii de asigurari sociale de stat 10,40,0 3,40,40, Contributii de asigurari de somaj 0,40 0,10 0,10 0,10 0, Contributii de asigurari sociale de sanatate 4,00 1,00 1,00 1,00 1, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0,0 0,05 0,05 0,05 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 0,60 0,15 0,15 0,15 0,15 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 138,80 4,30 38,00 8,00 30,50 37,50 64,00 93, Bunuri si servicii 135,80 41,80 38,00 8,00 8, Incalzit, iluminat si forta motrica 75,00 0,00 19,00 19,00 17, Carburanti si lubrifianti 3,00 1,00 1,00 1, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 57,80 0,80 18,00 8,00 11, Alte cheltuieli 3,00 0,50, Prime de asigurare non-viata 3,00 0,50,50 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 673,00 3,00 500,00 170,00 650,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 673,00 3,00 500,00 170,00 650, Active fixe 673,00 3,00 500,00 170, Constructii 573,00 3,00 400,00 170,00

21 Alte active fixe 100,00 100,00 Estimari 018 Estimari 019 Estimari Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -0, -0, 85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -0, -0, 8501 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -0, -0, Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local -0, -0, Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 596,00 6,00 41,00 175,00 3,00 595,00 50,00 60, Alimentare cu apa 596,00 6,00 41,00 175,00 3,00 595,00 50,00 60, Iluminat public si electrificari 89,78 30,00 19,78 0,00 0,00 165,00 180,00 195, Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 09,0 7,60 17,70 6,70 7,0 6,05 133,30 143, PROTECTIA MEDIULUI 3,50 3,00 76,50 16,50 6,50 11,50 16,50 131,50 01 CHELTUIELI CURENTE 14,50 3,00 96,50 16,50 6,50 11,50 16,50 131,50 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 141,00 1,50 96,50 16,50 6,50 10,00 15,00 130, Bunuri si servicii 11,00 1,50 76,50 16,50 6, Carburanti si lubrifianti 31,00 6,50 11,50 6,50 6, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 90,00 15,00 65,00 10, Bunuri de natura obiectelor de inventar 0,00 0, Alte obiecte de inventar 0,00 0,00 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1,50 1,50 1,50 1,50 1, A. Transferuri interne 1,50 1, Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitare 1,50 1,50 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 180,00 180,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 180,00 180, Active fixe 180,00 180, Constructii 180,00 180, Salubritate si gestiunea deseurilor 3,50 3,00 76,50 16,50 6,50 11,50 16,50 131, Salubritate 0,00 10,00 10,00 5,00 5,00 5, Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 10,50 13,00 66,50 16,50 6,50 96,50 101,50 106, Partea V-a Actiuni economice 98,5 41,00 109,5 119,87 33,13 439, , , AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE 311,50 5,50 5,00,00 99,00,00 373,50 575,00 01 CHELTUIELI CURENTE 14,50 5,50 5,00,00,00,00 3,50 5,00

22 11 Estimari 018 Estimari 019 Estimari 00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 14,50 5,50 5,00,00,00,00 3,50 5, Bunuri si servicii 14,00 5,00 5,00,00, Incalzit, iluminat si forta motrica 10,00 3,00 3,00,00, Carburanti si lubrifianti 3,00 1,00, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 1,00 1, Hrana 0,50 0, Hrana pentru animale 0,50 0,50 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 97,00 97,00 350,00 550,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 97,00 97,00 350,00 550, Active fixe 97,00 97, Alte active fixe 97,00 97, Agricultura 311,50 5,50 5,00,00 99,00,00 373,50 575, Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 311,50 5,50 5,00,00 99,00,00 373,50 575, TRANSPORTURI 670,75 415,50 104,5 117,87 33,13 417, , ,55 01 CHELTUIELI CURENTE 670,75 415,50 104,5 117,87 33,13 417, , ,55 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 68,75 405,00 93,75 107,37,63 417, , , Bunuri si servicii 60,00 60, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 60,00 60,00 00 Reparatii curente 568,75 345,00 93,75 107,37,63 40 TITLUL IV SUBVENTII 4,00 10,50 10,50 10,50 10, Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 4,00 10,50 10,50 10,50 10, Transport rutier 670,75 415,50 104,5 117,87 33,13 417, , , Drumuri si poduri 413,75 300,00 93,75 0,00 150,00 950, , Transport in comun 4,00 10,50 10,50 10,50 10, Strazi 15,00 105,00 87,37,63 67,40 33, EXCEDENT/DEFICIT EXCEDENT/DEFICIT ,00-878,4-961,76

23 JUDET BRASOV Cod Denumire indicator Program 017 BUGETUL LOCAL PE ANUL 017 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Prevederi anuale Prevederi trimestriale TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 71,8 15,50 311,54 88,4 97, I. VENITURI CURENTE 71,8 15,50 311,54 88,4 97, C. Venituri nefiscale 71,8 15,50 311,54 88,4 97, C. Vanzari de bunuri si servicii 71,8 15,50 311,54 88,4 97, TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 71,8 15,50 311,54 88,4 97, Varsaminte din sectiunea de functionare 71,8 15,50 311,54 88,4 97, TOTAL CHELTUIELI.55,8 15, , ,00 97,00 01 CHELTUIELI CURENTE 1,50 1,50 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1,50 1, A. Transferuri interne 1,50 1, Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitare 1,50 1,50 70 CHELTUIELI DE CAPITAL.540,00 3, , ,00 97,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE.540,00 3, , ,00 97, Active fixe.540,00 3, , ,00 97, Constructii 1.853,00 3, ,00 760, Alte active fixe 687,00 100,00 90,00 97,00 84 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -0, -0, 85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -0, -0, 8501 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -0, -0, Plati efectuate in anii precedenti si

24 Cod Denumire indicator Program 017 BUGETUL LOCAL PE ANUL 017 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Prevederi anuale Prevederi trimestriale recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local -0, -0, Partea I-a Servicii publice generale 301,00 11,00 90, AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 301,00 11,00 90,00 01 CHELTUIELI CURENTE 11,00 11,00 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 11,00 11, A. Transferuri interne 11,00 11, Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitare 11,00 11,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 90,00 90,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 90,00 90, Active fixe 90,00 90, Alte active fixe 90,00 90, Partea III-a Cheltuieli social-culturale 1.100,00 510,00 590, CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 1.100,00 510,00 590,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.100,00 510,00 590,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1.100,00 510,00 590, Active fixe 1.100,00 510,00 590, Constructii 1.100,00 510,00 590, Partea IV-a Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape 854,8 4,50 679,78 170, LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 67,78 3,00 499,78 170,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 673,00 3,00 500,00 170,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 673,00 3,00 500,00 170, Active fixe 673,00 3,00 500,00 170,00

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Tit: 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.770,88 651,89 685,38 600,37 833,4 3.061,35 3.15,45 3.194,55 0000 I. VENITURI CURENTE.69,0 634,7 678,1 593,0 786,07.98,35

Mai mult

02 - centr

02 - centr BIHOR Data : 7/03/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.656,30 1.003,67 1.379,68 1.073,46 1.199,49 0000 I. VENITURI CURENTE 4.600,83 997,0 1.336,58 1.070,46 1.196,59 00030 A. VENITURI FISCALE 4.56,33

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL BOTOSANI 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.08,76 831,96.587,40 3.407,60.01,80 3.518,30 3.34,10.501,80 0000 I. VENITURI CURENTE.573,50 719,50 648,80 693,50

Mai mult

buget okkk .pdf

buget okkk .pdf BRABOVA CONSILIUL LOCAL BRABOVA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.539,00 434,00 400,00 380,00 35,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.488,00 383,00 400,00 380,00 35,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.475,00 379,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.993,00 643,00 501,00 45,00 44,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.953,00 641,00 501,00 45,00 386,00 00030 A. VENITURI FISCALE.03,00 64,00 515,00 453,00 413,00

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral Romania Judetul Vâlcea ORAS BABENI A. INTEGRAL DE LA BUGET PE 2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 18,080.85 18,080.85 4,711.35 5,846.20 4,304.59 3,218.71 499002 VENITURI PROPRII 7,653.99 7,653.99

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro Tit: * 7 1 Estimari 016 Estimari 017 Estimari 018 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.185,4 3.513,4.198,00 1.9,00 1.55,00 9.30,5 9.458,95 9.590,59 0000 I. VENITURI CURENTE 7.093,4.317,4 1.795,00 1.714,00

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau CENTRALIZATOR BL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 5,411.70 1,373.10 1,367.20 1,365.20 1,306.20

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL IASI 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 6.175,46.078,16 1.7,90 1.743,15 631,5 0000 I. VENITURI CURENTE 6.174,03.076,73 1.7,90 1.743,15 631,5 00030 A. VENITURI FISCALE 7.073,1.9,45.139,05 1.98,40

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL ALBA COMUNA SUGAG NR. /30.10.2018 Formular 11/01 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ANUL 2018 RECTIFICARE 30.10.2018 Anexa nr.1 HCL nr. /30.10.2018 000202

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Arad CENTRALIZATOR BUGET LOCAL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 9,526.71 5,888.77 2,378.55 838.40

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA ORASULUI MONEASA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.688,00 713,15 460,15 31,45 0,5 0000 I. VENITURI CURENTE 1.680,00 709,15 456,15 31,45 0,5 00030 A. VENITURI FISCALE 1.598,00 690,15 47,15 94,45

Mai mult

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 1 - mii lei- 000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 12.632,00 12.735,00 19.066,00 17.743,00 16.390,00 17.234,00 000202 I. VENITURI CURENTE

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.085,00 35,00 330,00 33,00 170,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.015,00 350,00 330,00 33,00 10,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.07,00 354,00 344,00 38,00 136,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Data : 1/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.310,76 517,16 667,40 679,70 446,50 0000 I. VENITURI CURENTE.38,50 507,70 648,80 665,60 416,40 00030 A. VENITURI FISCALE.395,50 676,50 61,80

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral COMUNA GAICEANA JUDETUL BACAU BUGET RECTIFICARE LA DATA DE 10.10.2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 6,559.50 161.79 6,721.29 1,274.05 1,071.60 815.55 3,560.09 499002 VENITURI PROPRII 1,178.00 26.19

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.463,00 1.00,61 1.10,00 747,10 395,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.460,00 1.197,61 1.10,00 747,10 395,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.95,00 1.151,11 1.073,50 701,10 369,9

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau COMUNA CLEJA BUGET GENERAL PE ANUL 2015 Formular 10 -lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 4,956,000 1,441,250 1,222,750 1,101,250 1,190,750

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.531,40 1.00,61 1.10,00 811,50 399,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.58,40 1.197,61 1.10,00 811,50 399,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.394,00 1.151,11 1.073,50 786,10 383,9

Mai mult

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 3.967.000 367.000 3.967.000 131.330 131.330 0 131.330 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 5002 0 50.000 0 50.000

Mai mult

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 214 Formular 1 -lei- Buget 214 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care Trim I Trim II Trim III Trim IV 215 216 217 credite

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 017-019 Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 557.357,4 141.168,0

Mai mult

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 214 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 1 -lei- Buget 214 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care credite Trim

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 549.99,4 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 06/09/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 555.76,3 104.766,80

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL AN 2014 RECTIFICAREA X Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 1,678,368 303,250 1,981,618 380,674 485,923 386,476 728,545 4802 VENITURI PROPRII 560,100 10,000

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 04/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 547.117,94 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 143.003,73 35.9,00 38.690,66 36.796,57 31.594,50 0000 I. VENITURI CURENTE 111.9,89 8.039,5 31.97,5 9.536,59.419,80 00030 A. VENITURI FISCALE 101.546,89 5.381,5

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDEŢUL IASI Pag. 1 -lei- Prevederi Capi Sub Pa- Gru Ar- Ali Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol capi ra- pa/ ti- ne- Total, din anii din anul realizate alte cai constatate

Mai mult

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod TOTAL COMUNE Data : 05/11/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.798,08 1.303,94 983,16 819,07 691,91 0000 I. VENITURI CURENTE 3.74,08 1.33,69 981,91 817,8 690,66 00030 A. VENITURI FISCALE 3.75, 1.104,69

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPII TOTAL MUNICIPII Data : 4/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 19.099,0 6.059,76 5.608,95 4.847,96.58,35 0000 I. VENITURI CURENTE 19.014,0 6.036,76 5.590,95 4.89,96.556,35 00030 A. VENITURI

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP : 2574093 Denumire IP : COMUNA PIETRARI Sector bugetar

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP : 4426212 Denumire IP : COMUNA JUCU Sector bugetar

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP : 4221136 Denumire IP : Comuna Domnesti Sector bugetar

Mai mult

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 1.225.610 256.400 1.223.796-1.814-1.814 0 0 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

Mai mult

BUG.LOCAL DECEMBRIE

BUG.LOCAL DECEMBRIE Primaria Platonesti Platonesti BUGETUL PE ANUL 2012 rectificat la data de 18 decembrie 2012 Anexa 2.38-1 Hotarârea nr.... I II V TOTAL VENITURI 1 00.01 1.666,00 160,80 1.826,80 554,00 680,20 186,00 406,60

Mai mult

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN COD INDICATORI BILANT DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL ANULUI SOLD LA SFARSITUL ANULUI 01003 1.Active fixe necorporale 0 6000 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 0 0 01004 2.Instalatii tehnice,

Mai mult

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/10.04.2013 JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 I II V SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 2.182,17 597,39 579,29 616,65 388,84 2.291,25 2.397,06

Mai mult

Fast Report Document

Fast Report Document PROIECT BUGET 2019 SURSA A - BUGET LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 794.783.908 VENITURI PROPRII 2 49.90 671.214.448 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 701.530.498

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.011 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

bugprim_DARSAM_A_260684

bugprim_DARSAM_A_260684 Editat 22-JN-18 Page 53 of 246 Veniturile bugetelor locale 7,133,368.00 Impozit pe venit 030000 5,145.50 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobil 031800 5,145.50 Cote si sume defalcate

Mai mult

MergedFile

MergedFile DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE JUDET BRASOV BILANT 0 0 017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.00000+050000+00000+

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 0.0.017 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 500 TOTAL CHELTUIELI 5100 TOTAL CHELTUIELI 15.19.904 9.14.10.5.5.5.5

Mai mult

085 ANX aprobare buget local 2019.xls

085 ANX aprobare buget local 2019.xls MUNICIPIUL ROMAN Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 85 din 18.04.2019 D E N U M I R E A BUGETUL INSTITUTIILOR SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII I N D I C A T O R

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 1.1.01 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 1.0..015 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului Sold la

Mai mult

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 BILANT la data de 31.12.2018 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X X 3. Active

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET Data : 04/0/ Tit: pag: 1 000110 TOTAL VENITURI-VENITURI 138.98,41 39.104,36 36.74,8 35.011,7 8.070,05 00010 I. VENITURI CURENTE 15.41,41 35.74,86 3.485,45 31.794,40 5.416,70 90010 C. Venituri

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL 1 TOTAL VENITURI 1 00.01 179.695,00 VENITURI PROPRII 2 48.02 123.834,00 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 133.338,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro -COMUNA LIVADA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1.1.018 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 8=6-500 TOTAL CHELTUIELI 5.06.000 5..0.65.5.65.5..8 1.1 5..8 5100 0 Partea I-a SERVICII

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1,1,01 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI 74.7.000.01.000 77.70.90 74.959.5 15.74.51 1.7.54.454.979

Mai mult

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BILANT 0.0.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0 TOTAL JUDET GALATI 0100 1.Active fixe necorporale

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA IGNESTI CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1.1.017 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI 1.5.040 1.0.190 1.0.190 1.0.190 1.99.54 10.4 1.9.717 5100

Mai mult

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 28

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI CURENTE 3 A. VENITURI FISCALE 4 A1. IMPOZIT PE VENIT,

Mai mult

JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRI

JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRI JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 -

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.5.5 4.01.00.5.4.7.10.1.11.197 4.0.7 5100 0 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 949.55 97.94 911.1 90.1 90.1 710.10

Mai mult

ANEXA 1A BUGET -oct 2006_.xls

ANEXA 1A BUGET -oct 2006_.xls ROMANIA JUDETUL BACAU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU ANEXA 1 A LA HOTARAREA NR. DIN..2006 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Şl SUBCAPITOLE Şl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1/1/015 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.500.0.57.40.57.1.51.47.17.4 4.005.477.140

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro -COMUNA LIVADA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.1.018 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 8=6-500 TOTAL CHELTUIELI.6.000.51.00.8.0.8.0..18 1.1 01

Mai mult

JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOL

JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOL JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE TRIMESTRE

Mai mult

PRIMARIA FRASIN NR.../ Biroul contabilitate Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2012 Denumirea indicatori

PRIMARIA FRASIN NR.../ Biroul contabilitate Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2012 Denumirea indicatori PRIMARIA FRASIN NR.../...2010 Biroul contabilitate Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2012 aprobate la cumulate anii precedenti anul curent inacasari incasat TOTAL

Mai mult

JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei- Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- to

JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei- Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- to JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.016 1 -lei- 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 183.905.700 118.641.700 133.578.33 0.071.101 113.507. 103.950.914.048.537

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400 Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro www.moinesti.ro ISO

Mai mult

JUDETUL SUCEAVA ORASUL FRASIN CF: Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2013 Denumirea indicatorilor Cod i

JUDETUL SUCEAVA ORASUL FRASIN CF: Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2013 Denumirea indicatorilor Cod i JUDETUL SUCEAVA ORASUL FRASIN CF: 4535651 Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2013 aprobate la cumulate anii precedenti anul curent inacasari incasat TOTAL VENITURI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 7=5-5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 45.040.1 14.55.71 45.0.70 45.0.70.9.1.040.577 11..77 5110 AUTORITATI

Mai mult

anexa 1-2 buget local.xls

anexa 1-2 buget local.xls ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 1 LA DISPOZITIA NR. 46 /28.04.2009 REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI PENTRU ANUL 2009 mii lei Program Trim I Trim II Trim III Trim

Mai mult

JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Denumirea indicatorilor Cod Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II

JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Denumirea indicatorilor Cod Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II r&nd indicator Buget initial Infiuente +/- Total Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Sume defalcate din taxa pe

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri Romania Judetul Cluj ORAS HUEDIN CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-12-2018 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 12968700 14645662 16681262 2055805 14625457 14547183 2134079 VENITURI

Mai mult

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 29 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANITARE RON Nr. crt Cap. Subcap. Pgf. Denumirea indicatorilor

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETUL Olt COMUNA BARASTI CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-03-2017 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 2172000 650000 1055087 307707 747380 574265 17739 463083 VENITURI

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130351/2010

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 0 0 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.47.0 750.7.7.0.7.0

Mai mult

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 29 din 28.01.2016 PROIECT DE BUGET AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2016 Mii lei PREVEDERI ANUALE D E N U

Mai mult

TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31

TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31 TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.0.017 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue

Mai mult

TOTAL JUDET BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE S

TOTAL JUDET BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE S TOTL JUDET Pag. 1 Denumire indicor Executie prelimina 00 0 000 000 0004 0005 0 TOTL VENITURI-BUGET LOCL 0.10,00 16.087,00 1.86,00.507,00 4.81,00 5.48,00 I. VENITURI CURENTE 18.958,00 15.108,00 0.8,00.494,00.800,00

Mai mult

Consiliul Local Giubega 01 - Bilant BILANT la data de Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004

Consiliul Local Giubega 01 - Bilant BILANT la data de Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004 01 - Bilant BILANT Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004 2.Instalatii tehnice, mijloace de tr 840898 843688 aparatura birotica si alte active co 2130300+2130400+2140000+2310000-2810

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPIUL SUCEAVA CUI: 44479 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.018 1 -lei- 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 8.031.413 14.386.186 11.735.814 77.89.13 133.906.601

Mai mult

JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE

JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2012 D E N U M I R E A I N D

Mai mult

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2016 Credite de angajament an 2015 mii

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 900400-900500-90000-90100*) 14.11 9.07

Mai mult

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod bugetare 2018 bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.176 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova ş

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.176 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova ş MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.176 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova şi a raportului de performanţă, pe anul 2015 Consiliul

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.1.011 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.11.40.07.7.0.0.19.49.17.01.197.990.5

Mai mult

1 JUDETUL NEAMT Municipiul Piatra Neamt Nr din BUGETUL LOCAL PE ANUL PROIECT * SINTEZA DENUMIREA INDICATORILOR COD INDICATOR P

1 JUDETUL NEAMT Municipiul Piatra Neamt Nr din BUGETUL LOCAL PE ANUL PROIECT * SINTEZA DENUMIREA INDICATORILOR COD INDICATOR P 1 JUDETUL NEAMT Municipiul Piatra Neamt Nr. 8858 din 29.03. BUGETUL LOCAL PE ANUL - PROIECT * SINTEZA VENITURI - TOTAL, din care: 0001 149.567,00 VENITURI PROPRII 4802 123.465,00 I. VENITURI CURENTE 00.02

Mai mult

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019 - ORDONATOR DE CREDITE mii lei Cap.

Mai mult

Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL mii lei

Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL mii lei Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 211 - mii lei - Cod rând Bugetul local Bugetul instituţiilor publice

Mai mult

JUDEŢUL: Formular: BUGETUL CENTRALIZAT AL FONDURILOR EXTERN PE ANUL D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator TOTAL VENITURI (cod 00.0

JUDEŢUL: Formular: BUGETUL CENTRALIZAT AL FONDURILOR EXTERN PE ANUL D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator TOTAL VENITURI (cod 00.0 JUDEŢUL: Formular: BUGETUL CENTRALIZAT AL FONDURILOR EXTERN PE ANUL D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.17) 0.01 I. VENITURI CURENTE (cod 00.12) 0.02

Mai mult

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 215 ŞI ESTIMĂRI

Mai mult

Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare in

Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare in Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de 31.12.2016 Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare initaile definitive Drepturi constatate Total,din care:

Mai mult

Hotarare buget propriu al judetului 2015

Hotarare buget propriu al judetului 2015 CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN H O T Ă R Â R E privind : aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul şi estimările pentru anii - Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară,

Mai mult

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 30.06.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 01003 1.Active fixe necorporale (030000+050000+060000+

Mai mult

COMUNA CERTEJU DE SUS BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI

COMUNA CERTEJU DE SUS BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI COMUNA CERTEJU DE SUS BILANT 1.1.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 900400-900500-90000-90100*) 00.5 0.51 01004.Instalii tehnice, mijloace

Mai mult

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/ BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2014 ŞI

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/ BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2014 ŞI JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/20.01.2014 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 PROIECT TOTAL CHELTUIELI

Mai mult

ANEXA_1A_BUGET_initial_-_2010 (1).xls

ANEXA_1A_BUGET_initial_-_2010 (1).xls ROMANIA JUDETUL BACAU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU ANEXA 1A LA HOTARAREA NR. DIN BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Şl SUBCAPITOLE Şl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, PE ANUL 2010 DENUMIREA

Mai mult

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.00000+050000+00000+

Mai mult